lankymasis šioje svetainėje

 
 


Laukuva II dalis

(51 aut.,  71 str.,  952 p.,  1000 egz., 2008 m., 14-oji serijos knyga)

Apie straipsnių autorius

Almonaitis Vytenis – istorikas, hum. m. daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto docentas.

Apulskienė (Beniulytė) Vanda – Šilalės muziejaus darbuotoja.

Auksoriūtė Albina – kalbininkė, hum. m. daktarė, Lietuvių kalbos instituto Terminologijos skyriaus vadovė.

Baltrušaitienė (Narvydaitė) Leokadija – tautodailininkė.

Budginas Kazys – kraštotyrininkas, antikvaras.

Čepas Ričardas – istorikas, hum. m. daktaras, docentas.

Dringelienė Regina – lituanistė.

Drotvinas Vincentas – kalbininkas, hum. m. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius.

Drungilas Jonas – istorikas, Vilniaus universiteto doktorantas.

Einikytė Snieguolė – choreografė, Liaudies kultūros centro Choreografijos poskyrio vadovė.

Feldmanaitė Irena – juristė, publicistė.

Girčys Valentinas – inžinierius.

Greviškienė (Jucevičiūtė) Regina – Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros vertybių departamento darbuotoja.

Ivanauskaitė Vita – folkloristė, hum. m. daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.

Jaras Edmundas – inžinierius.

Jocys Virginijus – istorikas, nekilnojamųjų kultūros vertybių specialistas, monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijų „Laukuva“, „Kartena“, „Plungė“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Jurskytė Snieguolė – architektė, visuomenininkė.

Juškevičius Zigmas – inžinierius elektrikas, fotografas, kraštotyrininkas, Žemaičių draugijos Vilniaus skyriaus tarybos narys.

Kanišauskaitė Gita – istorikė, Vilniaus universiteto doktorantė.

Kaulakytė Egidija – archyvarė, Lietuvių literatūros ir meno archyvo darbuotoja.

Kavaliauskienė Lidija – kartografė, Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja.

Kėdaitis-Kėdavičius Kazimieras – filologas, kraštotyrininkas.

Krikščiūnas Povilas – filologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas.

Letukaitė Marytė – istorikė, etnologė.

Letukienė (Jašinskytė) Nijolė – istorikė, mokytoja konsultantė, vadovėlių autorė ir bendraautorė.

Levickaitė Inga – etnologė, Lietuvos buities muziejaus darbuotoja.

Lukošius Petras – fizikas, docentas.

Mačiekus Venantas – ekonomistas, kraštotyrininkas, Vilniaus universiteto dėstytojas, „Versmės“ leidyklos bendradarbis.

Milius Vacys – etnologas, hum. m. habil. daktaras, profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, „Versmės“ leidyklos monografijų etnologijos skyrių redaktorius.

Morkūnas Eligijus Juvencijus – istorikas, hum. m. daktaras, Lietuvos buities muziejaus darbuotojas.

Motuzas Alfonsas – muzikologas, sakralinės muzikos tyrinėtojas,
hum. m. habil. daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius.

Nėnienė Inga – etnologė, hum. m. daktarė.

Norkienė (Pronckutė) Elena – mokytoja.

Racevičius Linas – fotografas, Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos mokytojas.

Ramoškaitė Živilė – muzikologė, Lietuvos muzikos akademijos darbuotoja.

Razmukaitė Marija – filologė, hum. m. daktarė, Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vyr. mokslo darbuotoja.

Rimkevičiūtė Stefa – muzikologė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos dėstytoja.

Rubšys Antanas – prelatas, Šventojo Rašto vertėjas.

Rubšytė-Ūksienė Teresė – mokytoja, poetė, politinė kalinė, Politinių kalinių ir tremtinių draugijos Šilalės skyriaus pirmininkė.

Ruseckaitė Aldona – poetė, muziejininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė.

Samulionytė Janina – etnologė, Lietuvos buities muziejaus Buities skyriaus vedėja.

Skrodenis Stasys – tautosakininkas, hum. m. habil. daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius.

Smetonienė (Meištininkaitė) Irena – kalbininkė, hum. m. daktarė, Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė.

Sriubienė (Milkintaitė) Agota – lituanistė, kalbos redaktorė, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto vyresn. mokslinė redaktorė.

Straševičienė Elvyra – Liaudies buities muziejaus vyr. etnologė.

Stropus Rimvydas – medikas, biomedicinos m. habil. daktaras, profesorius, Kauno medicinos universiteto Žmogaus anatomijos katedros vedėjas.

Svidinskaitė Danguolė – etnologė, Lietuvos istorijos instituto doktorantė.

Šaulienė Valdonė – teatrologė, Klaipėdos universiteto magistrė.

Šedbaras Jonas – miškininkas, Kelpšaičių (Laukuvos) parko įkūrėjas, Labardžių girininkijos girininko pavaduotojas.

Šlekonytė Jūratė – etnologė, hum. m. daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.

Šulskytė Aldona – mokytoja, gydytojos Dalios Grinkevičiūtės kūrybinio palikimo saugotoja ir populiarintoja.

Vaičekauskas Vytautas – medikas, biomedicinos m. daktaras, docentas, Kauno medicinos universiteto Žmogaus anatomijos katedros mokslinis darbuotojas.

Vojevodskaitė Arimeta – istorikė, nekilnojamųjų kultūros vertybių specialistė.

Zvonkutė Jurgita – etnomuzikologė, Muzikos akademijos magistrė.

Žumbakienė Gražina – etnologė, Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotoja.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt