lankymasis šioje svetainėje

 


„Kvėdarna“

Vyriausiasis redaktorius

Kazys Misius

Sudarytojai

Kazys Misius, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

Rėmėjai

Šilalės kraštiečių draugija, Šilalės rajono savivaldybė, Kvėdarnos seniūnija, Petras Jonušas, VĮ „Lietuvos paštas“, Kazys Misius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas, Egidijus-Rimantas Petrauskas, Kazys Žąsytis, Virginijus Jocys, Juozapas Strauka, Nijolė Dlugauskaitė, Julija Laučienė, Juozas Stasinas, Zita Lazdauskienė

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2004 m. numato išleisti monografiją „Kvėdarna“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui. Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas iš Kvėdarnos kilęs istorikas Kazys Misius.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Knyga apims tarpukario metais buvusį Kvėdarnos valsčių (dabartinis Šilalės rajonas), į kurį įeina Judrėnai, Pajūralis, Teneniai. Kvėdarniškiai pagrįstai didžiuojasi kalbininku kun. Kazimieru Jauniumi, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyviu, buvusiu Nepriklausomos Lietuvos Krašto apsaugos ministru generolu Pranu Liatuku. Apie pastarąjį parengtas ypač platus straipsnis. Pirmąkart „Lietuvos valsčių“ serijoje bus visų Kvėdarnos valsčiaus kaimų istorinė apžvalga. 

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2001 m. rugpjūčio 13–22 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Kvėdarną ir jos apylinkes buvusio Kvėdarnos valsčiaus teritorijoje.

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės (žr. Knygos straipsnių planas).

 

Knygos rengimo darbų etapai ir faktinė parengimo būklė (2004 07 22)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2000 05 09.

Knygos straipsnių planas parengtas 2000 10 31.

Knyga pradėta maketuoti (2002 10 18, Etninės kultūros sk.).

Sumaketuoti 7 skyriai: Etninė kultūra (224 p.), Įžymūs žmonės (202 p.), Kalba (18 p.), Gamta (24 p.), Istorija (442), Tautosaka (120), Dabartis. Atgimimas (32 p.).

Knyga nuvežta į spaustuvę „Spindulys“ 2004 07 20.

Knygos maketo parengimo terminas 2004 m.

Išleidimo terminas 2004 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2004 07 22)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

79.960,00

2.1. Šilalės kraštiečių draugija

58.100,00

2.2. UAB „Magnolija“

10.000,00

2.3. Petras Jonušas

7.000,00

2.4. Kazys Misius

1.900,00

2.5. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas

1.500,00

2.6. Egidijus-Rimantas Petrauskas

1000,00

2.7. Kazys Žąsytis

100,00

2.8. Nijolė Dlugauskaitė

100,00

2.9. Virginijus Jocys

90,00

2.10. Juozapas Strauka

50,00

2.11. Julija Laučienė

50,00

2.12. Juozas Stasinas

50,00

2.13. Zita Lazdauskienė

20,00

3. Negautos lėšos*

61.671,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

13.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Kvėdarna“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.3. VĮ „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

48.671,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Kvėdarna“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2000 10 31

Patikslinta, papildyta: 2002 03 07, 05 10, 05 17, 05 22, 11 05, 11 26, 2003 01 06, 02 14, 02 26, 03 17, 04 09, 07 18, 08 01, 09 15, 11 03, 2004 01 14, 01 19, 01 22, 06 02, 07 22

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt