lankymasis šioje svetainėje

 


Kvėdarna

(62 aut., 105 str., 1160 p., 1000 egz., 2004 m., 10-oji serijos knyga)

Vietovardžių rodyklė (1034 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

 

A

Adomavà, plk. 827

Adomãvas, dv., k. 99, 626-628

Ãfrika, žem. 1045

Aitrà, up. 33, 34, 40, 58, 69-71, 73, 77, 78, 377, 531, 571, 573, 576, 637, 878, 879

Aitrãlė, up. 33

Akmenà, up. 33

Akmeniai, k. 46

Alantà, mstl. 1090

Aleksótas, Kauno mst. d. 282, 283, 910, 950

Aleksóto kalnas 932

Alytùs, apskr. 324, 944; mst. 192, 242, 948, 1041, 1094, 1098, 1100

Alkà, kln. 68, 70; pv. 70; up. 68

Alkãkalnis, kln. 81

Alkas, k. 1101

Alkõs kaktà, kln. 70, 71, 77

Alkupis, apyl. 72; k. 67-69, 71, 73, 93, 96, 125, 168, 179, 191, 201, 227, 447, 467, 469, 497, 582, 636, 666, 667, 670, 671, 743-745, 994, 1055, 1090, 1096

Alkupis, kūlgrinda 71; pelkė 34; up. 71

Alkupio Šveñtkalnis 67-69

Alsėdžiai, mstl. 266, 288; vls. 685

Amèrika, žr. JAV

Ámsterdamas, mst. 362

Angarà, up. 468

Ánglija, vlst. 102, 499, 500, 580, 909

Anykščiai, mstl. 212, 901

Anykščių šilelis, mš. 479

Ántininkai, k. 321

Antupãlis, k. 227, 575, 580, 588, 592, 629, 1103

Antveržmaupis, sen. 91

Anzòbo perėja 1038

Apýtalaukis, k. 1105

Ãpvaršuva, k. 91, 93

Archángelskas, sr. 453

Ariógala, mstl. 1053

Armėnija, vlst. 967, 1038

Asìnas, glž. st. 457

Ašmenà, mst. 982

Ašmintà, k. 1022

Ašvà, k. 92; up. 34, 37, 38, 40, 571, 572, 588

Ašvõs daubà 30, 482

Atlántas, vand. 907

Atmatà, up. 628

Augsburgas, mst. 243

Augustãvas, vaivadija 145

Aukaimis, ist. vtv. 102

Aukštãdvaris, mstl. 403

Aukštaitijà, etn. sr. 86, 240, 479, 676, 925, 967

Aukštóji Panemùnė,

Kauno mst. d. 905, 932, 935

Austrãlija, žem. 183, 470, 1083

Áustrija, vlst. 63, 130, 142, 726, 1016, 1042, 1072, 1102

Áustrijos Álpės, kln. 1042

Aušbìkavis, k. 98, 963

Azerbaidžãnas, vlst. 1038

Ąžuolijà, k. 27, 67, 68, 73, 85, 120, 180, 190, 226, 496-498, 825, 832, 843, 844, 869, 1033, 1034, 1098

Ąžuolýnas, Kauno mst. d. 911, 912

 

B

Bagaslavìškis, mstl. 1004

Bagdonavà, k. 204

Baidotai, k. 1099

Baisógala, mstl. 927, 930, 1090, 1091

Balbieriškis, mstl. 944

Bálsėnai, k. 305

Balsiai, k. 91, 93, 105, 106, 109, 599, 1055, 1056

Balsių daubà 69

Baltarùsija, vlst. 89, 1016, 1038, 1097, 1105, 1113

Báltija, jūr. 19, 22, 26, 57, 316, 927, 966, 1046

Bárenco jūra 1046

Barsukìnė, k. 38, 453; mš. 38

Batakiai, apyl. 102, mstl. 102, 108, 109, 324, 1056, 1088; vaitystė 91; vls., 315, 324, 333

Baubliai, k. 728, 1024

Bavãrija, Vokietijos sr. 989

Belgija, vlst. 1056

Beñdikai, k. 98

Berlýnas, mst. 319, 927, 929, 949-951, 1023

Béržė, k. 141

Betýgala, mstl. 239

Beverly Shores, mstl. 1036

Biãloje, gyv. 1105

Byčevas, gyv. 466

Bíeskalnis, klv. 81, 83

Bìkavėnai, k. 57, 92, 421, 422

Biliónys, k. 91, 93, 1089

Bìrštonas, mst. 198

Birùtės kálnas 1067, 1070, 1076

Bìržai, mst. 338, 407, 925, 927, 989

Bìržų Laũkas, k. 630

Bìržuvėnai, dv. 588

Bystržìcė, k. 919

Bitėnai, k. 996, 1099

Bizántija, ist. vlst. 57

Bóbkalnis, klv. 84

Bóbmušio kalnelis 73, 745

Bobrúiskas, mst. 204

Bogoròdskoje, k. 691

Bókštai, k. 20, 27, 93, 96, 154-156, 179, 187, 188, 191, 197, 227, 228, 321, 322, 325-327, 333, 582, 743, 1090, 1096; klv. 30

Bókštų-Klãbų durpýnas 35

Bolònija (Italija), mst. 1050

Boròvičiai, gyv. 918

Bòsforas, sąs. 1047

Brátskas, mst. 468, 469

Braunšveigas-Volfenbiutelis, mst. 63

Brùnsbergas, mst. 1085

Bučiai, k. 91, 93

Budriai, k. 119, 178, 496-498, 758, 772, 780, 792, 801, 844, 869

Budriai k. (Skuodo r.) 719

Būdviečiai, k. 321

Buišiai, k. 34, 180, 265, 462, 474-476, 488, 496-498, 869

Buivūnai, k. 1004

Bùkiškės, k. 1088

Bulgãrija, vlst. 374

Burbeklis, up. 40

Buriãtija 374

Būtėnai, k. 240

 

C

Cãpiškiai, k. 180, 226, 496-498, 594, 600, 615, 637-639, 645, 646, 680, 683, 869, 1059

Chabãrovskas, kraštas 451, 466, 467; mst. 452, 463, 464, 1056

Chárkovas, gub. 144

Chotìmas, mst. 994

Cìpariškė k. 962

Cu-Vinogra, k. 919

Cviòlis, mst. 63, 65

 

Č

Čèkija, vlst. 63, 102, 133

Čekoslovakija, buv. vlst. 374

Čerkãsai, mst. 1085

Černìgovas, mst. 128

Černojárskas, gyv. 919

Červènė, mst. 950

Čičkajùla, k. 458

Čikagà, mst. 188, 243, 890, 901, 914, 988-991, 1087, 1088, 1093-1095, 1097, 1099, 1101

Čiõbiškis, mstl. 1110

Čiudìškiai, k. 1022

Čìžikai, k. 98

 

D

Dãchau, mst. 951

Dainavà, k. 1004

Dãlasas, mst. (JAV) 1085

Dambavà, k. 1090

Dãnė, up. 1046

Danija, vlst. 499, 1033, 1086

Darbėnai, mstl. 417, 1089; parap. 243

Dardanèlai, sąs. 1047

Dargãliai, k. 475

Dárgiškė, k. 93

Dãrius, k. 178, 485, 486, 900

Darsūniškis, mstl. 132

Daũgai, mstl. 425

Daugìniai, k. 266

Daũgpilis, mst. 925

Dauguvà, up. 886, 925

Daukšiai, k. 1077

Degìmai, k. 496-498, 587, 836, 869

Degùčiai, k. 240

Degùtgiris, k. 34, 474, 496-498, 869

Deguva, up. 40, 58, 878

Deltuvà, mstl. 111, 1103; parap. 999

Derkšės (Alkupio) pélkė, durpýnas 34, 36

Dèviso sąsiauris 1047

Didysis Pajūris (Pajūrãlis), dv. 99, 100

Dìdkiemis, k. 20

Dikiautai, k. 99

Dimitrãvas, k. 951

Dievytis, ež. 88

Dobratina, gyv. 257

Dònas, up. 637

Dotnuvà, mstl. 1090

Drobūkščiai, k. 20, 35, 39, 91, 93, 152, 155, 179, 193, 195, 227, 228, 231, 233, 322, 326-328, 333, 335, 342, 424, 568-571, 573-576, 580-583, 587, 588, 590, 592, 629, 631, 639, 645, 646, 670, 683, 688, 725, 743, 745, 829, 831, 1028, 1094, 1096

Drobūkščių tvenkinys 27, 35

Drobūkštãliai, k. 20, 67, 69, 73, 155, 179, 189, 190, 191, 227, 743, 1085

Drujà, mst. 995

Drūkteniai, k. 1091

Drungeliškė, vtv. 67, 70, 73-75, 77, 377, 379, 459, 556, 664, 665; mš. 73

Drùskininkai, mst. 367, 595

Drùskis (Druskinė), up. 54, 58, 78-80, 103, 181

Dubýsa, up. 33, 87

Dubrovnas, lag. 988

Dūkštas, mst. 399

Dulkių Laũkas, k. 496, 497

Dulkupis, up. 84

Dúobė, k. 268

Duõkiškis, mstl. (Rokiškio r.) 1083

Dūrupis, up. 35

Dušanbė, mst. 1040

Dvárviečiai, dv. 139, 140, 424

Dziątaris, mst. (Latvija) 1070

Dzūkijà, etn. sr. 324, 676, 967, 986, 1095

Džiáugėnai, k. 196

Džiuginėliai, k. 84, 451

 

E

Edinburgas, mst. 1023

Egėjaus jūra 1047

Egìptas, vlst. 1018

Elektrėnai, mst. 1032

Elizabètas (Elizabeth), mst. 327, 902

Endriejãvas, mstl. 225, 268, 1106

Endriejãvo kalvãgūbris,Žemaičių aukštuma 26, 30

Erfurtas, mst. 943

Erlėnai, k. 719

Eržvilkas, mstl. 20, 988; vls. 387

Èstija 176, 374, 908, 914, 924, 950, 1016

Europà 65, 164, 165, 177, 247, 655, 901, 986, 1023, 1045, 1075, 1087, 1093

Ežeruonà, up. 33

 

F

Faenza, mst. 1016

Farèrų sãlos 1045

Filadèlfija, mst. 999

Fìrneburgas, mst. 87

Fredà, Kauno mst. d. 935

Friburgas, mst. 1091, 1105

Frìzija, ist. sr. 62

 

G

Gagačiai, k. 181, 201, 227, 496-498, 869

Gaidupis, up. 83

Gailáičiai, k. 325

Galnė, k. 92

Gardamas, k. 92, 93, 109, 243, 324; mstl. 324; vaitystė 92, 93

Gárdinas, mst. 1002

Gargždai, mstl. 108, 141, 182, 216, 225, 237, 1048, 1086, 1106; vls. 1099

Garliavà, mstl. 971

Gaščiūnai, k. (Joniškio r.) 1105

Gaũrė, mstl. 269, 448; vls. 1095

Gedviliškės, ist. vtv. 97

Gegrėnai, k. 685

Gegùžkalnis, plkln. 102

Geldrijà, ist. sr. 63

Gelžìniai, k. 91

Geniõtas (Geniotalis) up. 35, 40, 101, 103, 108, 238, 588, 617

Geniõtas, k. 39, 88, 93, 96, 100, 157, 158, 179, 200, 227, 228, 231, 496-498, 593, 594, 596, 597, 615, 637, 638, 640, 643-646, 688, 694, 696, 697, 710, 715, 722, 743, 784, 844, 869, 1011, 1058, 1059, 1061

Gervė, up. 33

Giedraičiai, mstl. 965

Girdiškė, mstl. 102, 268

Girėnai, k. 34, 193, 204, 588

Gìrininkai, k. 98, 180, 203, 226, 228, 448, 461, 496, 497, 618, 735, 746, 1093

Giruliai, Klaipėdos mst. d. 434

Gìrvainiai k. 90, 91, 93, 812

Gleviai, ist. k. 92

Glivijà, up. 40

Goráiniai, k. 92, 454

Gòrkis, mst. 991

Gòrnij, gyv. 451, 452, 463, 464

Graikija, vlst. 967, 1018

Graumenà, up. 34, 636

Grãžjūris, dv. 127; k. 101, 104-106, 178, 191, 193, 196, 227, 231, 496-498, 535, 567, 568, 575, 592, 615, 617-623, 625-628, 630, 638, 645, 687, 844, 869, 1060, 1092, 1098

Grimzdai, k. 33, 39, 158, 179, 214, 227, 231, 342, 417, 426, 428, 496-498, 535, 548, 568, 571, 573, 589, 592, 602, 615, 633-635, 665, 674, 699, 722, 754, 757, 765, 775, 781, 794, 797, 808, 809, 843, 844, 869

Griùnvaldas, mš. (Lenkija) 1025

Grobavèc, k. 919

Grūtas, k. 1071

Gruzdžiai, mstl. 268

Grùzija, vlst. 183, 354, 374, 1038

Gūbriai, k. 93

Gùdija, vlst. 176, 925, 950

Gulbės, k. 90, 91, 93

Gūvainiai, k. 39, 91, 155, 170, 205-207, 424, 613, 743, 833

Gvaldai, k. 38, 70, 73, 92, 141, 155, 169, 179, 190, 195, 197, 199, 202, 204, 206, 227, 315, 317, 321, 322, 324, 328, 452, 455, 456, 459, 464, 479, 496-498, 517, 568, 570, 592, 744, 746, 753, 764, 766, 791, 807, 810, 824, 826, 829, 830, 832, 833, 836, 844, 869, 1083, 1084, 1089, 1096, 1101

Gvaldų (Drungeliškės) mìškas 38, 70, 71, 74-76, 77, 85

Gvelbė, up. 40

 

H

Hamburgas, mst. 61, 63

Harisonas, mst. (JAV) 901, 902

Hoinbergas, ist. sr. 88

Hors, up. 452

 

I, Y

Ievõniškiai, dv. 1004; k. 496, 497

Ylakiai, mstl. 239, 240

Ýmėžė, up. 33, 34, 40, 69, 468

Indiana, valstija 1036

Insbrukas, mst. 1096

Intà, mst. 959, 993

Iñturkė, mstl. 1002

Irkùtskas, sr. 462, 468

Ispanija, vlst. 1086

Ist Sent Luisas 1101

Išimba, gyv. 993

Italija, vlst. 63, 284, 1016, 1042, 1072

Izraelis, vlst. 921, 1023

Ižma, gyv. 959

 

J

Jakutija, RF resp. 1022

Japonija, vlst. 909, 1013, 1033

Jaroslavlis, mst. 139, 144, 967

JAV, vlst. 100, 165, 188, 243, 284, 324, 327, 384, 399, 424, 536, 537, 580, 686, 695, 703, 711, 901, 902, 909, 910, 989, 991, 998, 999, 1005, 1030, 1032-1034, 1036, 1039, 1055, 1061, 1083, 1085, 1086, 1093-1095, 1097, 1099, 1101

Jekaterinoslavas (Dniepropetrovskas), mst. 977, 978

Jelgava, mst. (Latvija) 928, 1056

Jeruzalė, mst. 1023

Joensu, mst. 1016

Jonáičiai, k. 165, 180, 195, 227, 231, 243, 282, 314, 322, 329, 331, 417, 674, 1055

Jonavà, mst. 266, 747, 999, 1000

Joniškėlis, mstl. 927

Jõniškis, mst. 412, 1084; r. 1076

Jucáičiai, k. 727

Jùdrė, up. 34, 35, 37, 38, 459, 636

Judrėnai, apyl. 192, 195; dv. 322; girininkija, k. 479; mstl. 6, 12, 30, 34, 35, 37, 38, 46, 52, 76, 92, 93, 97-99, 105, 120, 140, 143, 144, 159, 169, 171, 175, 177, 178, 194, 195, 203, 204, 220, 223, 225, 257-260, 267, 271, 278-281, 285, 286, 288, 290-293, 313, 315, 321, 322, 331-333, 340, 408, 417, 451, 460, 485, 556, 636, 646, 652-654, 662, 672, 747, 818, 822, 834, 836, 843, 844, 869, 901, 1085, 1090, 1093, 1098; par. 164; seniūnija 636; vaitystė 91, 92, 97

Judrėnų kalvãgūbris 31

Jukatanas, pss. 1047

Juknáičiai, vls. 1048

Juodóji pélkė 20, 27, 35, 187

Júodpetriai, k. 438

Júodšiliai, k. 1100

Júodupis 34, 240

Juodžiai, k. 92, 93

Júodžioniai k. 407

Juozapãvas, k. 1001

Jūra, up. 20, 26, 30, 32-34, 38, 40, 45, 46, 51, 54, 70, 71, 73, 76-78, 87, 99, 102, 105, 199, 209, 233, 377, 496, 571, 573, 588, 591, 617, 619, 629, 631-633, 637, 664, 672, 673, 829, 833, 878, 915, 1075

Jùrbarkas, mst. 372, 476, 477, 925, 1049, 1098; r. 216, 724

Jūrė, up. 33

Jūrmala, mst. 1016, 1017

Jūrupis, up. 33

Jùžno-Sachalìnskas, mst. 1039

 

K

Kadagynai, k. 75, 76, 81, 180, 496-498, 568, 570, 592, 681, 785, 802, 821, 827-829, 832, 843, 844, 869

Kãdarės, k. 93

Kairiškiai, k. 188

Kaišiadórys, mst. 917, 931, 978, 1001, 1101; r. 1032

Kalabybiškė, k. dalis 483

Kaliningrãdas, mst. 478

Kalnelis k. 241

Kalnýčiai, dv. 96; k. 39, 69, 76, 120, 141, 180, 226, 496-498, 568, 592, 594, 637, 638, 645, 668, 677, 743, 744, 747, 789, 804, 818, 843, 869, 1104

Kalnýčių Šventõriaus kalva 67

Kálniškiai, k. 8, 15, 98, 179, 207, 453, 568, 575, 576, 592, 670, 671, 963, 977, 978

Kalnùjai, k. 1102

Kaltinėnai, mstl. 105, 106, 109, 212, 324, 398, 423, 429, 436, 488, 494, 728, 729; parap. 242; vls. 309, 743

Kalùga, sr. 1028

Kãlupis, up. 84

Kalvarijà, mst. 422

Kampenas, ist. sr. 63

Kanadà, vlst. 470, 909, 1045, 1096, 1103

Kanãrų sãlos 1047

Kapstatai, k. 449

Karagandà, mst. 448; lageris 451

Karaliáučius, mst. 87, 102

Karãliškiai, k. 417, 1098

Karìbų jūra 1047

Karklėnai, k. 240, 997, 998

Karoblìnė, kp. 827

Káršuva, ist. sr. 32, 86, 87; tijūnystė 90; vls. 89

Káršuvos lygumà 20

Kartena, mstl. 239, 240, 269, 331

Karužai, k. 982

Kaštaunãliai, k. 56

Kaukãzas, geogr. sr. 919, 1100

Kaũnas, mst. 50, 60-62, 116, 140, 141, 143, 145-147, 149, 150, 152, 154, 161, 187-189, 191, 216, 233, 239-243, 263, 266, 268, 269, 282-284, 297, 301-303, 306, 311, 318-320, 363, 365, 366, 387, 388, 396-398, 404, 406, 411-413, 417, 418, 420-422, 424, 425, 438, 452, 499, 621, 628, 679, 685, 695, 697-700, 707, 708, 726, 882, 884-890, 895-900, 906, 908, 910, 911, 913-915, 917, 923-935, 937, 939, 942-945, 947-962, 964-971, 976-979, 981-985, 988, 989, 995, 997-1001, 1011, 1015, 1017, 1030, 1034, 1041, 1055, 1056, 1061, 1063, 1068, 1078, 1085-1088, 1090-1092, 1094, 1095, 1098-1101, 1102, 1104-1106, 1108, 1113; arkivyskupija 999; gubernija 43, 112, 140, 146, 148, 397, 398, 412, 413, 421, 882; r. 499

Kaunatavà, k. 239

Kavárskas, mst. 268, 1106

Kazãchija, vlst. 1033

Kazãnė, mst. 413, 887, 888, 900

Kazìtiškis, k. 1077, 1079

Kazlų Rūdà, mst. 406

Kėdáiniai, mst. 145, 950

Keiptaunas, mst. 1047

Kekiškės, k. 180, 451, 452, 496-498, 568-570, 585, 590, 592, 869

Kelmė, mst. 693, 728, 999, 1084; r. 46, 50, 724

Kelmùtiškė, k. 471

Kelnas, mst. 63

Kélvėtų mìškas 38, 202

Kèmerovas, mst. 374

Kérbedžiai, dv. 84; k. 93, 198, 474, 478, 496-498, 568-570, 572, 574, 575, 579, 591, 592, 869, 1101

Kérbedžių girùtė 477

Kernavė, mstl. 1110

Kertisas, mst. 901, 902

Kèsė, up. 40

Kęstáičiai, k. 1009

Kiaulãvingis, up. kilpa 78

Kýbartiškė, k. 46

Kìjevas, mst. 128, 139, 143, 144, 354, 967, 1034, 1044

Kìnija, vlst. 280, 463, 1013, 1033

Kirkšnìs, up. 33

Kìrnės II, k. 208

Kirveliškiai, k. 1082

Kislovòdskas, mst. 919

Kivyliai, k. 142

Klãbai, k. 20, 27, 35-37, 69, 72, 93, 96, 105, 157, 158, 179, 190, 202, 227, 315, 391, 392, 469, 472, 496, 497, 600, 677, 679, 680, 683, 743, 991, 1054, 1055, 1057-1059, 1084, 1088, 1095

Klãbų (Juodóji) pélkė 1058

Klãbų Stirbkalnis 71

Klaipėda, mst. 19, 31, 60, 89, 138, 140, 141, 143, 191, 194, 200, 202, 209, 234, 243, 267, 323, 346, 347, 372, 417, 418, 425, 430, 432, 438, 449, 450, 460, 465, 475, 486, 493, 494, 572, 577, 633, 686, 722, 726, 742, 743, 844, 869, 902, 953, 1016, 1017, 1045, 1046, 1048, 1086, 1088, 1092-1096, 1098, 1100, 1105; apskr. 1093; r. 30, 34, 450, 451, 499, 746, 822, 1093; zona 1084

Klóvainiai, mstl. 1100, 1106

Kólainiai, k. 298

Kòlos pùsiasalis 1046

Kòmija (Komijos ASSR) 268, 315, 451, 453, 959, 960, 962, 992, 1022, 1089

Koncèptas, k. 1032

Konstantinavà, žr. Kvėdarna

Korėja, vlst. 1013

Kòtla, gyv. 453

Kotlãsas, gyv. 992

Kòžva, gyv. 992

Krãkės, mstl. 239

Krasnojárskas, mst. 417, 449, 452, 455, 993, 1039, 1098; kr. 315, 1022, 1098; sr. 188

Krãžiai, mstl. 106, 192, 693, 1007-1010, 1084, 1091

Kreivių mìškas 1095

Krekenavà, mstl. 999

Krètinga, mst. 136, 164, 242, 243, 268, 269, 298, 369, 438, 470, 744, 953, 995, 996, 1090, 1094; apskr. 330; r . 747

Kriaũnos, mstl. 877

Krymas, pss. 130, 1022, 1038

Krinčìnas, par. 999

Krioklys, up. 34

Kristiansandas, mst. 1023, 1024

Kryžių kálnas [Pilies kálnas] 1068

Krókuva, mst. 134, 880, 1100, 1105

Kronštãtas, mst. 918

Kruopiai, mstl. 243, 269

Kubà, vlst. 1046, 1047

Kudìrkos Naũmiestis, mst. 250, 1081

Kùkariškė, k. 674, 680, 1104

Kukštìnė, k. 227, 231, 243,

496-498, 687, 694, 869

Kuláutuva, mstl. 1096

Kuleiniai, ist. vls. 87

Kūlės laũkas 481

Kuliai, mstl. 225, 239, 267; par. 243

Kùliškiai, k. 67, 76, 85, 171, 181, 226, 496, 497, 743, 968, 1091, 1093

Kuodáičiai, k. 93, 198, 467

Kuora, up. 466

Kuplė, plkln. [Vilkų Laũko plkln.] 87, 102

Kùpstis, ež. 35

Kurmiai, k. 325

Kùrniškės, k. 917, 945

Kuršas, ist. sr. 30, 105; gub. 149

Kuršėnai, mst. 148, 243, 266, 725

Kuršių mãrios, Baltijos j. įl. 87, 89

Kuršių nerijà, pss. 953

Kùrtuvėnai, par. 995

Kusiai, k. 91, 93, 962, 963, 1100

Kūtymai, k. 92, 93

Kutùzovas, k. 466, 467

Kvėdarna, dv. 92-94, 96, 101, 103-106, 108, 110, 244, 396, 420, 616, 1083, 1104; apyl. 5, 7-9, 19-21, 31, 32, 43-45, 52-56, 58, 66, 67, 69, 70, 85-88, 91, 98-100, 109, 115, 120, 147, 181, 182, 192, 357, 378, 399, 410, 418, 420, 431, 432, 448, 455, 459, 476, 485, 487, 490, 496, 497, 503, 517, 571, 577, 588, 593, 628, 631, 637, 646, 647, 654, 663, 670, 671, 674, 675-678, 680, 698, 710-713, 715, 717, 719, 720, 722-726, 732, 735, 741, 742, 744-746, 809, 843, 1100; mstl. 5-9, 11-16, 19, 20, 22, 27, 30-33, 35, 43-45, 53-56, 60, 61, 66, 67, 69, 73-75, 80, 83, 87, 88, 93-97, 100-138, 140, 141, 143, 145-175, 177, 179, 181-184, 187, 188, 191-197, 199-203, 209-227, 229-246, 248-251, 257, 258, 265, 267-271, 274-276, 281, 284, 286, 288, 296-318, 321-325, 328, 329, 331, 333, 339, 340-348, 351, 355, 356, 359-363, 365, 366, 369-372, 374-377, 379-384, 386-390, 392, 396-441, 443, 445, 447, 448, 456, 459, 461, 462, 467, 470-473, 475, 476, 479, 480, 484-498, 506, 508-510, 521, 523, 525, 535, 536, 555-557, 567, 568, 571, 572, 575, 579-582, 584, 585, 587, 588, 591, 592, 598, 602, 604, 607, 609, 610, 616-618, 621, 624, 626, 627, 629, 631-634, 636-641, 645-648, 652-654, 656, 657, 659-663, 666, 668, 669, 672-675, 677, 678, 680, 681, 683, 684, 686-688, 691, 693-695, 697-701, 706, 710, 712, 713, 715, 718, 719, 722, 725, 731, 734-739, 742-744, 746, 747, 760, 775, 788, 790, 805, 808, 817, 819, 823, 827, 833, 835, 843-846, 848, 849, 851, 854, 856, 858, 860, 861, 863, 865, 866, 869, 871, 875, 877, 882, 901, 915, 921, 924, 963, 968, 971, 986-988, 991, 994, 995, 999, 1000, 1005, 1006, 1008, 1010, 1011, 1028, 1029, 1033, 1037, 1038, 1045, 1054-1057, 1059-1063, 1065, 1072, 1074, 1075, 1083-1095, 1097-1112; k. 110, 143, 177, 227, 231, 413, 496-498, 752, 774, 832; parap. 6, 73, 150-152, 155, 158, 162, 164, 218, 220-223, 225, 226, 228-230, 233-235, 238-244, 283, 300, 507, 556, 616, 637, 672, 994, 995, 1001, 1003, 1097, 1106, 1090; sen. 7, 8, 10, 58, 59, 93-96, 106, 237, 359, 435, 496-500, 616, 652, 657, 662; vls. 5-10, 21, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 42, 61, 67, 68, 98, 111, 114, 117, 118, 120, 121, 126, 127, 147, 151, 160, 162, 165, 167-170, 174, 176-178, 180, 181, 190-197, 199-201, 206, 208, 218, 265, 271, 278, 280-283, 288, 303, 309, 312-315, 317-325, 327, 328, 331, 333, 335, 337-339, 341-346, 386, 399, 402, 421-424, 430, 447, 451, 452, 467, 469, 571, 579, 591, 602, 615, 637, 674, 727, 742-744, 809, 882, 915, 945, 955, 968, 971, 977, 1001, 1011, 1028, 1033, 1048, 1054, 1056, 1057, 1085, 1087, 1091, 1093, 1095, 1103, 1104; vaitystė 91, 93

Kvėdarnãlė, up. 616, 617

Kvėdarnos pìliakalnis, žr. Pãdievaičio pìliakalnis

Kvėdarnos kalvýnas 30, 31

 

L

Lãbeža, lag. 450

Labguvà, mst. 227

Labus, up. 40

Laižuva, mstl. 239, 1084

Lamatà, ist. baltų žemė 86, 87

Lamiškiai, ist. sr. 87

Lãpės, mstl. 999, 1087; vls. 188

Lãptevų jūra 375

Lãtvija, vlst. 51, 176, 319, 726, 908, 909, 924, 925, 929, 950, 1016, 1017, 1026, 1085, 1102

Laũkė, up. 33, 34

Laũko Sodà, mstl. 288

Laũkuva, mstl. 31, 69, 71, 73, 83, 93, 105, 108, 140, 198, 212, 268, 269, 328, 344, 375, 399, 416, 421, 423, 436, 443, 446, 467, 479, 494, 604, 645, 666, 668, 672, 688, 732, 743, 745, 869, 978, 1009, 1010, 1028, 1089, 1090, 1096, 1098, 1102, 1105; apyl. 91, 666, 735, 744; par. 1084; vaitystė 91, 93; vls. 87, 193, 309, 321, 328, 335, 414, 666, 1098, 1102

Laumenai, k. 92

Laũmkalnis, 70, 85, 86

Lazdìjai, r. 985, 986

Lazduonėnai, k. 92

Lazòvskij, r. 451

Leckavà, mstl. 268

Lėgai, k. 70, 548

Lėgų mìškas 70, 200, 206

Lembas, k. 7, 8, 13, 14, 58, 67, 70, 71, 73, 76-78, 100, 140, 155, 180, 201, 202, 214, 227, 231, 233, 314, 317, 318, 321, 322, 325, 327, 333, 341, 379, 385, 390, 450, 489-491, 496-498, 528, 530, 535-538, 543, 545, 546, 548, 556, 558, 559, 567, 568, 571, 573, 576, 582, 589, 590, 592, 600, 605, 608, 615, 638, 644, 646, 665, 669, 677, 691, 694, 697, 699, 710, 711, 713, 717, 721-723, 725-729, 731, 732, 740, 743, 744, 837, 844, 869, 875, 878, 879, 880, 991, 1084, 1087

Lembo alkãkalnis (alkvietė) 58, 70, 379

Lembo Alkos kaktà 67

Lembo Alkos píeva 67, 77

Lembo Velniãdauba 67

Lembo Vélnio krãsė 67

Lembo-Gvaldų apyl. 78

Lendrýnai, pv. 76

Leningrãdas, mst., žr. Peterburgas

Lénkija, vlst. 63, 90, 96, 98, 99, 102, 109, 130, 131, 133, 137, 141, 142, 144, 145, 218, 237, 238, 297, 374, 411, 726, 901, 917, 919, 921, 924, 928, 929, 931, 964, 1023, 1025, 1072, 1085, 1086, 1105

Lentìnė, k. 735

Leñtupis, par. 1077

Leñtvaris, mst. 248

Letausas, up. 33

Leviškiai, k. 96, 473

Lìbartai, k. 87, 180, 329, 674, 745, 843

Lydà, mst. 1097

Lýduvėnai, mstl. 403, 929

Líeplaukė, mstl. 240, 288, 1102

Liepója, mst. 916, 924, 925, 1090, 1099, 1106

Lietuvà, vlst. (visoje knygoje)

Lietuvõs Didžióji Kunigaikštystė (LDK) 118, 119, 129, 130, 132, 133, 137, 237, 238, 396, 410, 419, 1023

Lileikėnai, k. 91, 93; vaitystė 91

Lìnkaičiai, glž. st. 928

Linkiai, ist. vtv. 91

Linkuvà, mstl. 925

Lioliai, k. 449

Liubartai, žr. Lìbartai 87

Liùbekas, mst. 61, 63

Livònija, ist. sr. 93, 237, 1104

Lìžė, up. 34, 40

Lokystà, up. 33, 34, 68, 69, 84

Lõkupis, up. 40

Lomà, k. 91, 93, 181, 199, 227, 329, 678, 1001; apyl. 199

Lomiai, apyl. 102; k. 243

Lùkiškės, Vilniaus mst. d. 957, 958, 992, 1029

Lūkstas, ež. 89

Luõkė, mstl. 239, 242, 267

Lvòvas, mst. 1055

 

M

Macìkai, lag. 447, 455

Madrìdas, mst. 967

Maidam-Klevka, k. 919

Máišiagala, mstl. 1104

Maksvà, dv. 178; k. 227, 329, 743

Márgai, up. 40

Márgiškiai, valda 93

Marijámpolė, mst. 31, 388, 515, 952, 962, 968, 991, 992, 1008, 1009, 1055, 1077, 1078, 1100

Maskõlija, k. 203

Maskvà, mst. 132, 135, 139, 266, 267, 349, 413, 456, 494, 679, 691, 918-920, 946, 964, 967, 977, 986, 993, 994, 1016, 1038, 1041, 1044, 1070, 1079, 1100, 1101

Mazovija 128

Mažeikiai, mst. 188, 240-242, 369, 372, 425, 1100, 1112, apskr. 577, 1095; r. 1049

Mažóji Lietuvà 90, 399, 567, 901, 1003, 1084, 1099

Mažrimáičiai, k. 91

Mažíeji Gìrininkai, k. 575, 592

Medingėnai, k. 991

Medininkai, k. 1073

Medininkai, ist. žemė 67, 102, 108; vls. 87

Medvėgalio pilis 87, 102

Medžiókalnis, kln. 1008

Mèksika, vlst. 1047

Melãgiškė, k. 333

Memeñtas, up. 35

Merkìnė, mstl. 1002

Mikai, k. 646

Mikõliškių girininkija 469

Mikūlės, k. 496, 497

Mìkužiai, k. 448-450

Milãnas, mst. 248, 1042

Mìnija, up. 32, 34, 35, 571, 627

Mìnskas, mst. 89, 349, 925, 967, 1016, 1113

Mìsgiriai, k. 1083

Mislibožas, k. 1086

Mišùčiai, k. 1055

Mìtuva, up. 20

Miùnsteris, mst. 63

Mižaičiai, ist. k. 92

Mockáičiai, k. 449

Mogalì, gyv. 458

Mogiliòvas, mst. 887

Momys, up. 33

Mònskij, r. 449

Mósėdis, mstl. 241, 242, 243, 268, 269

Mozūrija, ist. sr. 237

Mstislávlis, vaivadija 130

Mukíerka, gyv. 993

Mùrmanskas, mst. 1022, 1046

Mùsninkai, mstl. 1110

 

N

Nadvòrnaja, gyv. 919

Nasvytãliai, k. 5, 11, 34, 59-63, 65, 66, 168, 496-498, 568-572, 576, 579, 586, 590, 592, 869

Naugardùkas, vaivadija 1104

Naujãdvaris, dv. 99

Naujãmiestis, mstl. 1030

Naujàsis Obelýnas, k. 69, 1055

Naujãsėdis, k. 98

Naujiniñkai, k. 38

Naujiniñkų mìškas 38, 479, 480

Naujoji Lialia, gyv. 471-473

Naujóji Vìlnia, Vilniaus mst. d. 1064, 1067, 1070, 1077

Naujõkai, k. 178

Naũmiestis, mstl., žr. Žemaičių Naũmiestis

Nedõjės, k. 188

Nemunáitis, mstl. 132

Nemunas, up. 26, 87, 89, 102, 628, 878, 886, 910, 980, 992

Nerìmdaičiai, mstl. 988

Neringà, mst. 212

Nesvyžius, mst. 1105

Nevarėnai, mstl. 240, 241; parap. 241

Nevõčiai, k. 93, 105, 195, 488

New Jersey valstija 327

Nidà, Neringos mst. d. 1034

Nikolãjevka, gyv. 894

Niùjorkas, mst. 695, 901, 916

Niùrnbergas, mst. 63

Norvègija, vlst. 1016, 1017, 1023, 1024, 1046, 1086

Notėnai, k. 239, 240; parap. 240

Núomininkai, k. 1086

 

O

Obeliai, mstl. 403

Obelýnas, k. 479; vaitystė 91

Odesà, mst. 415, 1079, 1090

Oksliądžiai, k. 1048

Olándija, vlst. 62, 63, 500, 1043, 1103

Òldenburgas, mst. 1093

Òlonecas (Karelija) 139, 147, 1092

Olštynas, mst. 1025

Òmskas, sr. 353

Õreliškė, k. 1051

Orenbùrgas (Čkalovas), mst. 1008

Oriòlas, mst. 301; gub. 413

Òrša, mst. 1087, 1104

Òslas, mst. 1014, 1016, 1017

Ožienãlis, mš. 459-461

 

P

Pãakmenis, k. 716

Pãalksniai, k. 50

Pabradė, mstl. 951

Pãdievaitis, k. 43, 54, 67, 73, 78, 79-81, 85-88, 99, 103, 168, 179, 227, 231, 283, 284, 379, 390, 402, 495-498, 567, 588, 603, 612, 615, 617, 623, 631-634, 640, 681, 683, 697, 699, 707, 710, 718, 721, 722, 745, 827, 828, 831, 833, 834, 844, 869, 915, 919, 921, 944, 945, 953, 954, 961, 1086

Pãdievaičio piliakalnis 32, 43, 45, 52-54, 58, 66, 67, 69, 78-80, 87, 102, 103, 181, 305, 377, 379, 440, 672-674, 833, 834, 915, 1107

Pãdievytis, k. 645, 646, 865, 869, 963, 1098; apyl. 728, 735

Padvárninkai, k. 81, 98, 121, 170, 179, 201, 207, 226, 228, 231, 468, 496, 497, 600, 615, 698, 722, 991, 1011, 1058, 1059

Padvárninkų Bíeskalnis, klv. 67

Pãeiškūnė, k. 268

Pagėgiai, mst. 195, 267-269, 982, 1029, 1094, 1096; apskr. 982, 1085

Pagiriai, Vilniaus mst. d. 1105, 1112

Pagiriai, mstl. 239

Pãgramantis, k. 21, 269, 473, 986

Pagráudė, ist. sr. 67, 102; vls. 87-89, 102

Pãymėžis, k. 34, 180, 200, 227, 231, 496, 497, 722, 1091

Pãjudris, k. 34, 93, 98, 179, 196, 646, 649

Pajúostis, k. 46

Pajūrãlio daubà 67, 69, 81, 82

Pajūrãlis, dv. 99, 100, 580; k., gyv. 6, 7, 12, 13, 30-33, 37, 52, 53, 69, 75, 76, 81, 82, 100, 105, 120, 159, 160, 165, 170, 175, 177, 178, 181, 193, 194, 209, 213, 220, 223-225, 235, 262, 264-271, 276, 277, 281, 283, 284, 288, 289, 302, 313, 317, 321, 322, 334, 335, 339, 341, 359, 361, 366, 379, 408, 409, 417, 420, 426, 428, 437, 445, 446, 452, 456, 464, 465, 474, 476, 477, 479-481, 484, 485, 496-498, 500, 557, 567, 571, 572, 579, 628, 652, 654, 656, 661, 662, 672, 673, 744, 776, 814, 821, 822, 828, 844, 869, 988, 1038, 1041, 1045, 1046, 1097, 1099, 1103, 1104, 1106, 1107; apyl. 193, 475, 479; parap. 164, 240, 265-267, 270, 1111

Pajūrãlio Alkãkalnis 67

Pajūrãlio kalvãgūbris 31

Pajūrãlio pélkė, durpýnas 34, 37

Pajūrio žemumà 209

Pajūris dv. 99, 102; apyl. 91; k. 963; mstl. 33, 36, 89, 92, 93, 99, 141, 146, 191, 192, 212, 258, 262, 268, 352, 417, 423, 439, 443, 453, 488, 494, 588, 673, 742, 869, 1006, 1024, 1086, 1089, 1095, 1099; pavietas 128, 129; tijūnystė 89, 91-93, 97, 98, 106; vls. 67, 87-91, 102, 104

Pajūris, k. (Plungės r.) 1101

Pakalnìškiai, k. 98, 325

Pãkapis, k. 315

Pakrúojis, r. 963

Pakúonis, mstl. 1022, 1024

Pãlaivis, k. 73, 178, 227, 329, 673, 674, 743, 745, 787, 814

Palangà, mst. 237, 239, 243, 311, 369, 426, 455, 485, 686, 711, 886, 915, 916, 953, 1016, 1017, 1070, 1076, 1087, 1091, 1100, 1106

Palokystis, k. 91, 93, 193, 335, 393, 417, 496, 497, 667, 1089, 1090, 1096, 1098

Palónai, k. 1102

Pamyras, kln. 1039

Pampliškė, k. 180, 196, 496-498, 568, 572, 584, 592, 869

Panemùnė, Kauno mst. d. 932, 934, 935, 937, 939, 941

Paneriai, Vilniaus mst. d. 951

Pãnerotis, k. 42

Panevėžys, mst. 225, 240, 241, 243, 301, 307, 338, 372, 399, 726, 889, 948, 950, 1008, 1009, 1016, 1017, 1026, 1034, 1035, 1039, 1041, 1056, 1070, 1076, 1079, 1081, 1084, 1086, 1088, 1089; apskr. 1088; r. 46, 1030

Papárčiai, apyl. 1001

Papìlė, mstl. 744, 995, 1090

Pãpynaujis, dv. 143, 1092; k. 76, 179, 227, 231, 315, 497, 498, 548, 833, 843, 869, 1006, 1057, 1088

Parà, up. 34, 36, 68, 69, 71, 72, 637; plk. 72

Pãragaudžio Bíeskalnis, klv. 67

Pãragaudžio Jùtkiškės, buv. vns. 139

Pãragaudis, dv. 5, 138, 139, 147, 1092; k. 11, 43-53, 55-58, 83, 87, 97, 138, 139, 141, 146, 147, 155, 170, 179, 203, 214, 227, 231, 378, 379, 420, 495, 497, 498, 548, 567, 568, 592, 646-649, 676-678, 698, 701, 729, 730, 733, 736-738, 740, 746, 750, 751, 753, 755, 756, 759, 761-763, 769, 770, 773, 777, 779, 781-783, 786, 793, 795, 796, 798, 799, 803, 843, 869, 1086, 1107, 1108

Pãrakalnis, klv. 72

Paryžius, mst. 140, 908, 909, 1026, 1082

Paskarbìškiai, k. 30, 34, 180, 205, 220, 227, 235, 329, 955

Paskarbìškių mìškas 205

Paskerdynai (Pajūris), ist. k. 99

Paslūžnis, buv. k. 327, 333

Pasvalys, mst. 281, 403, 404, 406, 1100, 1106

Pãšakarnis, up. 34, 40

Pašaltuonys, k. 1102

Pãšilė, k. 243

Pãšlynis, vnk. 391, 392, 732, 742, 1010

Pašušvys, k. 1000

Pašventupys, k. 324

Pãtulė, k. 1097

Páulaičiai, k. 57

Pãupynis-Medsėdžiai, dauba 69

Pãvartis, k. 637

Pavėkiai, k. 46

Pãvėžio pìliakalnis 66, 379

Pažáislis, Kauno mst. d. 970

Pémpiškiai, k. 337

Pėpliškė, k. 196, 227, 228, 342, 844

Pèrmė, gubernija 1104

Peterbùrgas, mst. 132, 354, 374, 413, 414, 882-885, 887-889, 891, 894, 898, 960, 971, 986, 998, 1001, 1032, 1044, 1080, 1087, 1091, 1092, 1100

Petráičiai, k. 241

Petrašiūnų kapinės (Kaune) 900

Petrikiai, k. 999

Piaulokiai, k. 203, 205

Pienaujà, up. 40

Pietų Amèrika, žem. 1096

Pietų Žemaitijà, geogr. sr. 580

Pykáičiai, k. 321, 324, 328

Pìkeliai, k. 242, 1100

Pìkeliškės, k. 1031

Piktáičiai, k. 1033

Pilãlė, klv. 71

Piliakalnis, ap. 865, 869

Pilìkė, klv. 71

Pilsūdai, k. 321

Pypliškė, k. 208

Pirčiupiai, k. 950

Piškinas, gyv. 457

Pyvõrai, k. 449, 450

Plãteliai, mstl. 239, 240, 268, 1102

Plikiai, mstl. 243

Plùngė, mst. 230, 240, 242, 243, 249, 269, 331, 396, 397, 449, 458, 686, 693, 1025, 1087, 1089, 1091, 1100; r. 30, 46, 451, 455, 844

Plunkėnai, k. 38, 460, 461

Pòlockas, mst. 130, 135

Popėnai ? (Pãpynaujis), dv. 141

Póšupės, k. 1084

Poznanė, mst. 967

Póžerė, k. 56, 91, 267

Prahà, mst. 909, 914, 943

Prancūzijà, vlst. 61, 142, 726, 901, 909, 927, 1032, 1033, 1072, 1086, 1098

Prãpymas, k. 83, 93, 110, 158, 170, 179, 198, 200, 201, 227, 322, 335, 336, 391, 392, 468, 497, 667, 742, 1005-1010, 1091; klv. 30, 67; mš. 200

Pravienìškės, k. 950, 951

Príekulė, mst. 108, 205, 450

Príenai, mst. 1025; r. 1022

Prūsija, 94, 128, 130, 140, 146, 237, 672

Pskòvas, gub. 1099

Purviškių miškas 1095

Pūslaukis, k. 181, 227, 342, 497, 498, 615, 743, 828, 831, 869

Putókšliai, k. 92

R

Rãdviečio miškas 34, 38, 483

Rãdvietis, k. 38, 182, 194, 198, 497, 498, 869, 1048, 1094

Radvìliškis, mst. 198, 392, 422, 925, 927, 928, 930, 1056; apyl. 928; r. 724

Raigardas, slėnis 966

Rainiai, k. 469, 950

Raistai k. 767

Ramýgala, mstl. 240

Ramõngaliai, k. 338

Raséiniai, mst. 91, 97, 113, 140, 324, 372, 396, 397, 402, 403, 889, 924, 992, 1008, 1025, 1026, 1059; apskr. 100, 111, 131, 140, 143, 302, 324, 397, 412, 413, 421, 915, 1053, 1101; pav. 128, 252, 288; vls. 402, 882; r. 239, 724, 989

Raudėnai, mstl. 243, 266, 986

Raudóndvaris, k. 1076

Rečiónys, k. 1052

Réistrai, k. 91, 93, 742, 1099

Rešòtai, lag. 315, 987

Rhainė, mst. 1044

Riazãnė, gub. 399

Rietãvas, dv. 397, 420; mstl. 21, 33, 91, 119, 127, 131, 145, 149, 159, 200, 204, 218, 220, 221, 225, 227, 229, 242, 244, 254, 267, 296, 333, 387, 396, 398, 399, 401, 402, 411, 412, 417, 420, 449, 450, 468, 470, 535, 536, 539, 556, 579, 598, 645, 672, 685, 698, 701, 738, 878, 882, 991, 1006, 1008, 1010, 1058, 1089, 1093, 1097, 1099, 1103, 1105; apyl. 448; apskr. 267, 430; tijūnystė 90; vls. 67, 89, 91, 200, 206, 878; r. 169, 170, 746

Rietãvo lygumà 20, 22, 26, 31, 33

Rygà, mst. 319, 354, 397-399, 908, 909, 916-918, 927-929, 967, 977, 986, 1015, 1016, 1041, 1044, 1061, 1070, 1073, 1077, 1080, 1102

Rimkiškiai, plv. 98, 140

Riñdės, k. 451

Ringãliai, k. 432, 1097

Rõkantiškės, k. 960

Rõkiškis, mst. 1077, 1081; apskr. 166

Romà, mst. 45, 52, 53, 63, 134, 135, 222, 237, 242, 398, 883, 885, 891, 1025, 1090; imperija 51

Romáiniai, Kauno mst. d. 971

Ròmnai, mst. 1097

Rostòvas, mst. 637, 919

Rozalìmas, mstl. 997

Rubikai, k. 1101

Rùbiškė, k. 93, 197, 900, 1086

Rudaminà, mstl. 982, 985, 986; vls. 982

Rudka-Mirinskaja, gyv. 919

Rùdlaukis, k. 34, 322, 336, 337, 483, 497, 498, 870

Rūgštìnė, vnk. 1059

Rukai, k. 267

Rùmšiškės, mstl. 212, 268, 997

Rumùnija, vlst. 919, 1087

Rùsija, vlst. 66, 97, 108-110, 130, 132, 135, 137, 140, 144, 147, 176, 222, 237, 281, 300, 301, 304, 309, 315, 396-398, 411, 414, 420-422, 439, 452, 456, 462-464, 591, 637, 645, 679, 686, 691, 884, 885, 906, 907, 918-921, 923, 924, 927, 945, 946, 950, 953, 977, 996, 1016, 1022, 1032, 1033, 1039, 1085, 1087, 1102, 1104, 1106

Ružanai, mst. 133

 

S

Sachalìnas, s. 1039

Sacharà, dyk. 1047

Sajãnai, kln. 462

Saksònija, sr. 63, 695

Sakūčiai, k. 843

Salantai, mstl. 240, 242, 268, 398; vls. 719

Salantų lygumà 26

Sãlaspilis, mstl. 951, 952

Samarà, mst. 686

San, up. 918

Sánkt Peterbùrgas, mst., žr. Peterbùrgas

Sargėnai, gyv. 50

Sárkainis, up. 35, 40

Satkūnai, k. 1067, 1070, 1076

Saudiniñkai, k. 1105

Sáulės kálnas 67, 83, 85

Saũslaukis k. 27, 34, 81, 83, 88, 179, 193, 208, 378, 474-478, 481, 483, 496-498, 568-570, 572, 573, 579, 587, 588, 590, 592, 615, 626, 628, 638, 680, 683, 697, 698, 700, 710, 722, 744, 746, 779, 780, 827, 830, 835, 870

Saũslaukio mìškas 38

Saũslaukio durpýnas, sénežeris 37, 482

Sedà, mstl. 239, 241, 267, 281, 302, 424, 425, 1089, 1101, 1102

Seinai, mst. 1000; apskr. 982

Senežas, gyv. 106

Seníeji Varniai, mstl. 1102

Senóji Rusià 57

Senojo Obelýno daubà 69

Siáuteliai, k. 70, 91, 193, 1102

Siáutelių Laũmės kálnas 67, 83, 85

Siáutūnų mìškas 70

Sìbiras, geogr. sr. 100, 187, 188, 269, 381, 382, 424, 425, 452, 455, 472, 473, 488, 960, 962, 989, 1022, 1039, 1056, 1059, 1096, 1099

Sidnėjus, mst. 1045

Síesikai, mstl. 281; vls. 698

Silèzija, sr. 102

Simnas, mst. 133, 407

Siurbėlynė, plk. 37

Skandinãvija, geogr. regionas 57

Skarùliai, mstl. 969

Skaudvìlė, mst. 239, 270, 407, 460, 728, 978, 1086, 1101; vls. 268, 318, 321, 743

Skerdýnai, dv. 99; k. 34, 42, 81, 99, 179, 322, 334, 335, 379, 497, 498, 567, 570, 767, 826, 843, 844, 870, 1087

Skerdýnų mìškas 38

Skirsnemunė, mstl. 268, 1105

Skìržemė, k. 92; vaitystė 92

Skuõdas, mst. 133, 240, 268, 269, 418, 953, 1084; r. 269

Skurbýnas, up. 35, 40, 571, 628, 629

Smilgiai, mstl. 999

Smòlenskas, mst. 94, 992

Sodãlė, dv. 84; k. 98, 99, 180, 227, 497, 498, 568-570, 580, 584, 590, 592, 870, 1083, 1085

Sòldinas, mš. 1086

Solikámskas, lag. 269

Sol-Ilèckas, gyv. 1008

Sovíetų Sąjunga (SSRS), buv. vlst. 312, 315, 316, 457, 921, 924, 945, 947, 949-951, 953, 965, 971, 984, 1008, 1022, 1023, 1049, 1050, 1057, 1114

Spìngiai, k. 227, 329

Spìtrė, up. 571

Spraudáičiai, k. 92, 93

Spráudis k. 267, 461

Stalgėnai, k. 225

Stambùlas, mst. 1047

Stemplės, k. 34, 39, 205, 270, 1103; apyl. 205; mš. 459

Stigrãliai, k. 91, 93, 180, 329; pelkė 36

Stigrãlinė, mš. 34, 38

Stìgrė, up. 34-36, 39, 40, 570

Stigrėnai, k. 34, 181, 497, 498, 870

Stirbáičiai, k. 321

Stirbiškė, k. 34, 181, 465, 474, 483, 497, 498, 870

Stirbkalnis, klv. 72, 470

Stirkėnai, sen. k. 91, 93

Stoniai, k. 727, 735, 739

Stõniškė, k. 84

Stõniškiai, apyl. 618

Stráubingas, mst. 989

Strazdai, k. 91

Stročiai, k. 666

Stumbrės, k. 242

Stulgaičiai, k. 473

Subãčius, mstl. 1087

Sudeikiai, vls. 406

Súomija, vlst. 891, 1016, 1043, 1086

Súostas, k. 925

Survìliškis, mstl. 145

Suválkai, mst. 396; gub. 149

Suvalkijà, etn. sr. 676, 951, 963, 967

Suválkų Kalvarijà, mst. 406

Svėdasai, mstl. 998

Sverdlòvskas (Jekaterinbùrgas), mst. 447, 1078; sr. 450, 471-473

 

Š

Šakà, up. 34, 40, 474, 571

Šakėnai, k. 5, 7, 11, 13, 39, 41, 98, 155, 179, 198, 243, 314, 317, 322, 339, 451, 473-476, 478-480, 497, 498, 568-573, 576-580, 584, 585, 587, 592, 646, 744, 746, 870, 1022, 1092, 1093

Šakiai, k. 1017, 1097

Šakiai, aps. 417, 944, 1098; r. 962

Šakýna, mstl. 987

Šãkvietis, k. 324

Šãkiškės, k. 986

Šalpė, up. 34

Šalpėnai, k. 34

Šaltuonà, up. 20

Šánčiai, Kauno mst. d. 932, 934, 937, 939

Šarkai, k. 666

Šãtės, k. 240

Šatrijà, kln. 744

Šáukėnai, mstl. 188, 191, 988, 1089

Šaũkliškė, k. 180, 198, 200, 203, 204, 227, 497; mš. 200

Šaunìnis, buv. up. 1060

Šeduvà, mstl. 927

Šėrìkai, k. 1095

Šerkšniai, k. 269

Šerlaukis, k. 34, 181, 208, 497, 498, 568, 569, 870

Šerùčiai, k. 29, 34, 83, 96, 201, 202, 497, 636, 637

Šešùpė, up. 886

Šešuvìs, up. 33, 70

Šėta, mstl. 1087

Šiaudãliai, k. 20, 67-69, 84, 85, 96, 120, 197, 735

Šiaudãlių Bóbkalnis, klv. 67

Šiaũdė, up. 98

Šiaũduva, vls. 67, 68, 88-90, 93, 96; k. 1098, 1101; tijūnija 85, 90, 91, 93, 96

Šiaũduvos pakilumà 26

Šiauliai, mst. 127, 148, 266, 306, 307, 331, 332, 338, 403, 417, 438, 475, 568, 602, 617, 688, 710, 724, 744, 889, 924, 925, 928-930, 950, 953, 969, 994, 998, 999, 1001, 1015, 1039, 1051, 1055, 1084, 1088-1091, 1093, 1096, 1097, 1099, 1102, 1105, 1114; r. 46, 50, 724

Šilai, mš. 204, 206, 468, 469, 495

Šilãlė, mst. 7, 13, 19, 20, 30, 35, 55, 66, 69, 104, 105, 108, 109, 111, 118, 119, 125, 127, 143, 155, 158, 188, 191, 195-197, 205, 209, 212, 218, 233, 237, 242, 243, 267, 268, 321, 325, 331, 344, 370, 372, 374, 376, 382, 387, 396-398, 402, 403, 406, 411-414, 418-423, 425, 426, 428, 430, 434, 439, 440, 443, 444-446, 459, 465, 467, 468, 470, 471, 473, 476-479, 483, 485, 487-489, 491-495, 579, 580, 582, 589, 613, 630, 645, 685, 688, 691, 694, 728, 732, 742, 865, 869, 882, 901, 988, 1011, 1024-1026, 1028, 1038, 1055, 1056, 1074, 1076, 1082-1092, 1096, 1102, 1110, 1112, 1114; apyl. 647; parap. 115, 241; vls. 195, 197, 198, 201, 309, 743, 1055, 1095, 1102

Šilãlės iškyšulys 22, 29

Šilãlės lygumà 26

Šilgaliai, k. 160, 337

Šilùtė, mst. 216, 241-243, 268, 447, 450, 457, 471, 473, 476, 483, 579, 598, 718, 721, 869, 902, 962, 963, 1011, 1033, 1034, 1048, 1089, 1100; apskr. 194, 1033; lag. 448; r. 30, 34, 38, 57, 454, 618, 963

Šìluva, mstl. 693

Šimkáičiai, mstl. 268

Šìrvintos, mst. 1104

Šyšà, up. 628, 1011

Šiuráičiai, k. 327, 450, 1093

Škòtija 1023, 1103

Šlaunìs, up. 34, 40

Štralzundas, ist. sr. 63

Štùthofas, mst. 319, 344, 951

Šùnija, up. 33

Švèdija, vlst. 57, 65, 238, 244, 1033, 1046, 1072, 1104

Švèdkalnis, klv. 72

Šveicãrija, vlst. 1042

Švėkšna, dv. 87, 98, 584; mstl. 53, 105, 109, 119, 159, 187, 191, 208, 225, 241, 243, 269, 325, 327, 339, 407, 422, 448, 450, 453, 457, 461, 464, 470, 475, 476, 535, 579, 672, 869, 1006-1008, 1010, 1065, 1084, 1087, 1089, 1093, 1094, 1096, 1100, 1101, 1103; parap. 221, 241, 242, 1001; vls. 198, 203, 205, 309, 325, 327, 337; mš. 147

Švėkšnãlė, up. 34

Švėkšnos lygumà 26

Švenčiónys, apskr. 99

Švéndriškiai, k. 1101

Šventai, dv. 96, 97, 116, 420; sen. 93, 94, 96, 97, 100; vaitystė 91; giria 34, 38; k., gyv. 6, 12, 68, 69, 73, 85, 93, 96, 166, 172, 314, 317, 321, 322, 337-339, 341, 342, 390-392, 394, 430, 467, 1056, 1058, 1059, 1091, 1093, 1100

Šveñtkalnis, kln. 68, 71-73

Šventóji, up. 1076

 

T

Tadžikistãnas, vlst. 1039

Tãlinas, mst. 354, 967, 1012, 1016, 1041, 1044

Tártu, mst. 967

Tarvydai, k. 1036

Taukólydžiai, k. 200

Tauragė, mst. 61, 62, 109, 121, 126, 146, 169, 195, 196, 198, 216, 240, 243, 262, 266-270, 312, 319, 324, 327, 369, 396, 402, 403, 407, 411, 438, 447, 450, 451, 453, 455, 466, 469, 470, 473, 479, 539, 582, 593, 597, 598, 614, 650, 672, 710, 901, 928, 953-955, 957, 959, 979, 987, 989, 995, 1033, 1088, 1092, 1097, 1101, 1103, 1104, 1112; apskr. 60, 61, 118, 121, 151, 167, 176, 222, 268, 305, 309, 312-314, 318-339, 341, 342, 344, 405, 407, 415, 423, 429, 430, 469, 478, 480, 577, 742, 945, 989, 955, 977, 982, 989, 1054, 1057, 1085, 1091, 1101, 1104; r. 318, 432, 499, 724; vls. 267

Taurãgnai, mstl. 1087

Techãsas, valstija 1095

Telšiai, mst. 44, 147, 229, 239-243, 253, 266-270, 298, 331, 344, 366, 369, 372, 378, 393, 396, 399, 400, 421, 434, 438, 449, 468-470, 882, 883, 924, 950, 978, 986-988, 991, 1001, 1007-1009, 1011, 1089, 1091, 1096, 1097, 1100, 1101, 1104; apskr. 100, 143, 239, 288, 297, 332, 577, 805, 991, 1091, 1099, 1102; r. 469, 588; vyskupija 237, 241, 999

Teneniai, dv. 98, 99, 1025; k., mstl. 6, 12, 21, 31, 35, 39, 59, 60, 98, 99, 148, 160, 161, 165-168, 175, 177, 178, 192, 243, 252-256, 267, 270-274, 281, 286-288, 290, 293-295, 313, 317-320, 322, 335-338, 341, 408, 409, 452, 453, 455, 479, 483, 511-513, 556, 571, 579, 581-584, 587, 588, 591, 592, 611, 627, 652, 654, 659, 669, 672, 694, 697, 710, 743, 962-964, 977, 978, 1083, 1084, 1086, 1088, 1095, 1099, 1100, 1103; girininkija 479; parap. 164, 269, 270, 1084; parkas 39, 669

Tenenys, up. 34, 35, 38, 627, 571-573, 588, 627

Tetervìnė, k. 462

Tibètas, kln. 1071

Tilžė, mst. 109, 996, 1097

Tirãspolis, mst. 1090

Tirkšliai, mstl. 239, 268

Tismenčãny, gyv. 919

Tiùbingenas, mst. 989

Tobòlskas, gubernija 147, 1099, 1103

Tòmskas, sr. 457

Toròntas, mst. 1096

Trãkai, mst. 95, 136, 212, 372, 1003, 1035, 1053, 1098; apskr. 945, 978

Trãksėdis, k. 96

Transilvãnija 63

Trakėnai, vls. 87

Treigiai, k. 91, 93

Treigių pìliakalnis 69

Trýškiai, mstl. 240, 266; vls. 239

Trùmpainiai k. 90, 93

Tūbinės, k. 42, 93, 582; valda 93; mš. 125, 416, 424

Tūbùčiai, k. 722

Tùrkija, vlst. 63, 130, 135

Tverai, mstl. 33, 204, 225, 409, 417, 556, 557, 978, 997, 999, 1087, 1089, 1103; parap. 1084; vls. 87

Tvèrė, mst. 301

 

U, Ū

Ùbiškė, k. 987

Ukmergė, mst. 333, 889, 901, 924, 948, 1078, 1085, 1098; apskr. 698, 722, 1100; r. 1100

Ukrainà, vlst. 978, 1034, 1038, 1097

Upelis (Kvėdainãlė) 866

Upýna, mstl. 57, 102, 240, 407, 432, 488, 526, 739, 1022, 1025; apyl. 721; vaitystė 91

Urãlas, kln. 450, 637, 1039

Uršulýnas, k. 29, 497, 498, 568, 570, 585, 590, 592, 870, 1085; giraitė 481

Ūsà, up. 992, 993

Ustčičkajula, gyv. 459

Ustj Uchtà, gyv. 959

Ust Vìmskij, r. 453

Utenà, mst. 718, 1097; aps. 406

Utrechtas, sen. vlst. 63

Ùžaitris, k. 227

Ùždvaris, k. 98, 179, 201, 203, 450, 746

Ùžjūris, k. 1099

Ùžkaukazė, geogr. sr. 1022

Užlaidìnė, k. 180, 227

Ùžnemunė, geogr. sr. 38, 109, 145, 301

Užpãliai, mstl. 999, 1087

Ùžsienis, k. 5, 11, 121, 180, 187, 227, 722, 1087, 1097

Ùžtenenis, k. 98

Užvėnai, k. 84, 180, 459, 646, 746, 1091; apyl. 34

Ùžventis, mstl. 237, 693, 1106

Užvėnų Alkos kálnas 67

Ùžvingis, vaitija 93

 

V

Vabalniñkas, mstl. 1096; vls. 338

Vadõkliai, k., parap. 240

Vaičiai, k. 735

Váiguva, mstl. 1100

Vaikiai, vls. 87

Vailuokai, pv. 76

Vainoriai, k. 640

Vainùtas, dv. 93, 97; k. 92; mstl. 105, 106, 109, 205, 579, 599, 1091, 1105, 1106; sen. 93, 96; vaitystė 91, 92; vls. 309, 776

Vaiškoniai k. 698, 710, 722

Vakarų Frizija 63, 65

Valãkampiai, Vilniaus mst. d. 1031, 1032

Válmiera, mst. 93

Vanãgiai, k. 92, 93, 1104

Varãnių brasta 77

Varėnà, mst. 38, 986; vls. 986

Várlaukis, k. 98

Varnavičiai, k. 1087

Varniai, dv. 100; mstl. 20, 105, 116, 133, 288, 298, 411, 421, 455, 686, 693, 728, 729, 732, 733, 735, 740, 1084, 1097, 1099-1103; vls. 100, 694

Vársėdžiai, k. 141, 325, 1025, 1055

Váršuva, mst. 96, 130-132, 141, 144, 237, 238, 1085, 1104

Vartulėnai, k. 92, 93

Vaznìškiai, k. 1100

Veiveriai, mstl. 303, 1024

Veivìržas, up. 32, 34, 571

Veivìržėnai, mstl. 91, 131, 240, 398, 408, 451, 493, 741; parap. 240; vls. 1093

Velniãdauba, loma 70, 71, 77, 78

Veñgrija, vlst. 61, 63, 64, 374

Vérdainė, k. 108

Verduklis, versmė 39

Veringà, plkl. 87, 102

Vérkiai, dv. 1095

Vest Pulmanas, mst. 901, 902

Vėžaičiai, dv. 91; k., mstl. 225, 822; apskr. 118, 414

Vėžus, up. 20, 35, 40, 45, 54, 571, 629-631, 1060; tvenkinys 35

Vydeikà, up. 34

Vìdgirė, k. 98, 196

Vidùklė, vls. 87

Vidurìnė Ãzija 1022

Vìdžiai, mstl. 995, 1103

Viekšnãliai, parap. 243

Viekšniai, mstl. 240, 266, 1089; parap. 266

Víena, mst. 1016

Vienragiai, k. 46

Víešintos, mstl. 1087

Vieškulės pieva 1057

Víešvėnai, k. 268

Vyknešys, up. 40

Vilijámpolė, Kauno mst. d. 950

Vilkavìškis, mst. 992, 1059, 1085; r. 963

Vilkes Bar, mst. 1095

Vilkijà, mst. 93, 145, 314, 1087

Vìlko duobė 535

Vilkų Laũkas, k. 87, 102

Vìlnius, mst. 9, 15, 19, 44, 55, 111, 127, 129, 131, 133, 134-136, 140, 141, 143-146, 155, 164, 191, 209, 212, 219, 222, 236, 245, 247, 269, 281, 296, 297, 301-303, 311, 315, 318, 320, 327, 328, 339, 352, 365, 366, 372, 374, 378, 380, 382, 396, 401, 410, 411, 413, 420, 426, 429, 430, 432, 447, 449, 450, 472, 473, 477, 478, 487, 495, 564, 568, 637, 685, 742, 745-747, 749, 787, 806, 809, 814, 823, 825, 827-829, 831-836, 844, 865-868, 877, 881, 882, 884, 887, 888, 890-892, 895-901, 914, 917-919, 921-925, 935, 946, 949-953, 957, 959, 960, 963, 964, 975, 978-980, 982, 984, 986, 988, 989, 992, 994, 995, 998, 1000-1004, 1009, 1011-1017, 1019, 1022-1024, 1026-1031, 1034, 1035, 1038, 1041, 1043, 1044, 1049, 1052-1056, 1062, 1065-1070, 1076-1084, 1086, 1088, 1091-1094, 1096-1104, 1106-1112, 1114; gub. 149; r. 1031

Vìngininkai, k. 628

Virbãlis, mst. 944

Visdergiai, k. 50

Visdžiaũgai, k. 93, 180, 218, 227, 243, 329, 674, 743, 745, 806, 825

Vysla, up. 919

Vìtebskas, mst. 130

Vytógala, k. 318, 475, 486, 1022, 1024, 1025; vaitystė 91

Viùrcburgas, ist. sr. 63

Vyžuonà, k. 1090

Vladìmiras, gub. 399

Vladivostòkas, mst. 1039

Vókė (Vaidotai), k. 1104

Vokietijà, vlst. 61, 63, 102, 121, 125, 133, 150, 176, 243, 268, 282, 284, 312, 315, 316, 342-344, 374, 382, 401, 455, 470, 499, 500, 580, 685, 712, 720-722, 726, 901, 908, 924, 929, 944-946, 949-953, 965, 989, 1008, 1023, 1032, 1033, 1041-1044, 1046, 1072, 1085, 1086, 1090, 1093, 1101, 1102

Volmerìnė, mš. 34, 38, 479

Volninas, gyv. 919

Volùinė, ist. sr. 87

Võlungiškė, k. 38; mš. 202, 203, 205

Vorinòk, stotis 466

Vorkutà, mst. 268, 992, 993, 1059

Vorona, k. 919

Vorònežas, mst. 1091

Vròclavas, mst. 1023, 1085

 

Z

Zãlavas, dv. 99

Zamūšė (Pãmūšis), plv. 1100

Zarasai, mst. 212, 889, 924, 925, 950, 995, 1090

Zelìnskij, r. 462

Zizėnai, k. 324

Zokniai, k. 950

Zolomaj, k. 462

 

Ž

Žadeikiai, k. 6, 12, 23, 34, 68, 71, 73, 85, 86, 178, 200, 226, 359-361, 390, 392-394, 443, 468, 494, 496, 497, 507, 637, 638, 667, 799, 1089, 1098; kalva 30; sen. 497, 1111

Žadeikių (Šventų) Laumkalnis 67

Žadvainai, k. 110, 332

Žagãrė, mst. 986

Žaliãkalnis, Kauno mst. d. 932, 933, 938, 946, 970, 1063

Žalióji girià, mš. 34, 38, 39, 479

Žalpiai, k. 92

Žarėnai, k. 288, 987, 1102

Žąsýčiai, k. 588

Žąsinai, k. 1053

Žąsinas, k. 56, 57, 91, 93, 588, 962

Žãsliai, mstl. 997-1005; apyl. 1001, par. 1002, 1004; vls. 917, 945

Žeberiai, k. 1103

Žeimelis, mstl. 963, 1079

Žemaičių aukštumà 20, 30, 31, 1075

Žemaičių Kalvarijà, mstl. 693, 1101

Žemaičių Naũmiestis, mstl. 223, 268, 291, 318, 479, 559, 579, 598, 627, 744, 869, 1033, 1084, 1090, 1097, 1104, 1105; vls. 208, 309, 324

Žemaičių pléntas 30, 203

Žemaičių vyskupijà 887

Žemaitijà, etn. sr. 20, 46, 52, 56-58, 66, 67, 69-71, 85-91, 93, 95, 98-101, 104-106, 109, 131, 143, 209, 211, 212, 216, 236, 237, 241, 257, 269, 288, 289, 296, 297, 303, 311, 365, 369, 420, 458, 469, 492, 567, 615, 616, 619, 636, 663, 676, 719, 722-724, 735, 740, 747, 882, 901, 915, 925, 952, 953, 967, 991, 1011, 1039, 1054, 1089, 1094, 1102, 1105, 1106, 1112

Žemaitìjos Kunigaikštystė 132

Žemãlė, k. 240

Žemalėnai, k. 239

Žemýgala, k. 239

Žemutìnis Pavyslys 51

Žėšát, gyv. 453

Žiemgala, ist. sr. 30

Žiežmãriai, mstl. 403, 407

Žygáičiai, mstl. 243, 321, 323, 337; vls. 321

Žùvintas, ež. (rezervatas) 1050

Žvelesys, up. 34

Žviliai, k. 57

Žviñgiai, mstl. 20, 87, 92, 102, 104-106, 109, 243, 269, 421, 672, 776, 1038, 1099; par. 742

Žvìrbliai, vns. 568, 580, 582, 592

Pastaba: monografijoje visi vietovardžiai rodyklėje yra sukirčiuoti. Skelbiant interneto svetainėje palikti tik tie kirčiai, kurie yra svetainės šrifte.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt