lankymasis šioje svetainėje

 
 


Kvėdarna

(62 aut., 105 str., 1160 p., 1000 egz., 2004 m., 10-oji serijos knyga)

Monografijos „Kvėdarna“ rėmėjai

Eil. Nr.

 Rėmėjas

 Suma, Lt

Vilnius

1.

 AB „Lietuvos geležinkeliai“ (gen. direktorius Jonas Biržiškis)

 50 000

2.

 UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas)

 10 000

3.

 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir sporto rėmimo fondas

 8000

4.

 VĮ „Lietuvos paštas“ (gen. direktorius Jonas Šalavėjus)

 3000

5.

 Petras Jonušas

 7000

6.

 Kazys Misius

 1900

7.

 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas

 1500

8.

 Edmundas Montrimas

 155

9.

 Antanas Lingis

 120

10.

 Jonas Biržiškis

 100

11.

 Virginijus Jocys

 100

12.

 Juozas Stasinas

 80

13.

 Edvardas Vidmantas

 65

14.

 Mečislovas Vitkus

 70

15.

 Gabrielius Josas

 60

16.

 Julija Laučienė

 50

17.

 Jonas Mocartas

 50

18.

 Angelina Narušienė

 50

19.

 Algimantas Rudis

 50

20.

 Juozapas Straukas

 50

21.

 Benediktas Šetkus

 50

22.

 Albinas Bagdonas

 45

23.

 Zigmas Juškevičius

 35

24.

 Birutė Būdienė

 30

25.

 Algirdas Daujotis

 30

26.

 Antanas Gerčys

 30

27.

 Vytautas Jurgutis

 25

28.

 Vanda Černienė

 20

29.

 Jonas Dautartas

 20

30.

 Jurgis Kairys

 20

31.

 Vaidotas Matutis

 20

32.

 Irena Masteikienė

 20

33.

 Vladas Račinskas

 20

34.

 Aloyzas Stasytis

 20

35.

 Rūta Šiušienė

 15

36.

 V. Šutkuvienė

 15

37.

 Virginija Butvilienė

 10

38.

 Juozas Černius

 10

39.

 Zigmas Dekeris

 10

40.

 Vytautas Gečas

 10

41.

 Jadvyga Ignatavičienė

 10

42.

 Regina Jasiūnienė

 10

43.

 Paulius Jurgutis

 10

44.

 Albinas Kentra

 10

45.

 Elena Kubilienė

 10

46.

 Antanas Masedunskas

 10

47.

 Halina Račinskaitė

 10

48.

 Agota Sriubienė

 10

Kaunas

1.

 Nijolė Dlugauskaitė

 100

2.

 Christina Arutunian

 10

3.

 Juozas Gestautas

 10

4.

 Vytautas Mikutis

 10

5.

 Anelė Lingienė

 10

6.

 Mečislovas Lingis

 10

7.

 Salomėja Lingytė

 10

8.

 Zita Lingienė

 10

9.

 Rita Ruigytė-Praninskienė

 10

10.

 Aleksandras Stanišauskis

 10

11.

 Verutė Urbonavičienė

 10

Klaipėda 

1.

 Egidijus-Rimantas Petrauskas

 1000

Gargždai 

1. 

 Aleksas Aužbikavičius 

 20

Šilalės rajonas 

1.

 Kun. Kazys Žąsytis

 100

2.

 Marytė Kvederienė

 26

3.

 Zita Lazdauskienė

 20

4.

 Zigmas Jakas

 16

5.

 Birutė Rudienė

 16

Iš viso

 84 333

 

Parengė Antanas Lingis

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla