lankymasis šioje svetainėje

 


Mokslinė ekspedicija Kriukuose

Lina Rudnickienė

Sidabrė, 2003 07 12

Liepos 7 dieną į Kriukus suvažiavo didelis būrys žinomų LIetuvos istorikų, etnologų, archeologų, folkloristų, kalbininkų, rašytojų, sociologų, gamtininkų, kraštotyrininkų – iš viso 32 ekspedicijos dalyvių. Iki liepos 16 dienos čia vyks mokslinė ekspedicija, kurios metu renkama medžiaga apie Kriukų valsčiaus istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidą, tradicinius verslus, kalendorinius ir šeimos papročius, liaudies išmintį, bažnyčias, mokyklas, bibliotekas, įžymius žmones, tarmių ir vietos šnektos ypatumus, tautosaką, liaudies muzikantus ir jų atliekamus kūrinius ir t. t. Visa ši apibendrinta medžiaga bus išleista monografijoje „Kriukai“, kuri turėtų pasirodyti 2006 metais.

Monografija apie Kriukus rengiama pagal bendrą „Lietuvos valsčių“ serijos planą. Serijos knygas vienija ir su Lietuvos tūkstantmečiu sieja bendra idėja: tūkstančio metų sukaktį nuo valstybės vardo pirmojo paminėjimo pasirikti ir pagerbti per kuklesnes, bet ne mažiau reikšmingas, jos miestų ir miestelių sukaktis nuo pirmojo rašytinio paminėjimo, šiuos įvykius paminint ir įamžinant taipogi rašto kūriniais – knygomis. todėl visos serijos knygos dedikuojamos ir Lietuvos tūkstantmečiui, ir buvusių valsčių centrų miestelių sukaktimis. Monografiją „Kriukai“ sudarys 6 skyriai: Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Tautosaka, kalba, Įžymūs žmonės. 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla