Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Albinas Vaičiūnas
tel. 8612 02803

Atsakingasis redaktorius

Jonas Vaičiūnas

Sudarytojai

Albinas Vaičiūnas, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2001 m. rengia ir iki 2012 m. numato parengti monografiją „Kriūkai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos Tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018) ir Kriūkų 425 metų jubiliejui (2014). 

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Kriūkai (Šakių r.) – seniūnijos, buvusio valsčiaus centras Sūduvos šiaurėje, Šakių rajone. Pirmieji Kriūkų apylinkių kaimai ir dvarai prie Nemuno kūrėsi 16 a. pabaigoje. Monografijoje apžvelgiama senovėje giriomis apaugusios teritorijos apgyvendinimas čia įsikūrusių žmonių ir dvarų ūkinė veikla. Seniūnijoje pirmosios parapijos Ilguvos ir Žemosios Panemunės įsteigtos po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padalinimo. Nuo XIX a. pradžios buvo steigiamos pradžios mokyklos; švietimo vystymasis XX amžiuje. Amatų ir technikos plitimas, tradicijos, medžiaginė ir dvasinė kultūra. Sovietinė okupacija ir pasipriešinimas jai. Monografijoje daug dėmesio skiriama kaimų ir šeimų istorijoms, skelbiama archyvinių dokumentų, žemėlapių bei fotografijų.

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2002 m. rugpjūčio 19–28 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Kriūkus ir jų apylinkes buvusio Kriūkų valsčiaus teritorijoje. 

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2001 02 13.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2001 03 01.

Išleidimo terminas – 2018 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

289,62

2.1. Petras Jonušas (1000 Lt)

289,62

3. Negautos lėšos*

49 356,38

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Kriūkai“ (po išleidimo)

3 000,00

   

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 356,38

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Kriūkai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

Vaičiūnas, Jonas. Ten, kur teka Jotulė ir Nyka : Kriūkų krašto [Šakių rajonas] enciklopedija. – Vilnius : Kriventa, 2009-    . –  (Įr.)

D. 1. – 2009 (Vilnius : Logotipas). – 230, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Skiriama Kriūkų 420-mečiui, Šakių 410-mečiui, Lietuvos 1000-mečiui. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-526-50-6

Atskiri veikalai

A. Vaičiūnas, Albinas. Kriūkų apylinkės praeitis / Albinas Vaičiūnas. – Kriūkai : Kriūkų apyl. tarybos vykd. k-tas, 1989. – 10, [1] p.

B. Vaičiūnas, Albinas. Kriūkų valsčiaus žmonės / Albinas Vaičiūnas. – Kriūkai (Joniškio raj.) : [s.n.], 1991 (Antr. lap.: 1990). – 18 p.

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

·Kriūkai, 400 / [parengė M. Baltrušaitienė, A. Gudėnienė]. – [Vilnius : LRSD RSC, 1991]. – [2] p.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2001 09 12, patikslinta, papildyta 2001 12 10, 2002 01 28, 02 18, 03 14, 03 29, 04 23, 05 17, 11 06, 2003 03 13, 2008 07 29, 2010 08 10, 2016 11 15, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt