lankymasis šioje svetainėje

 


Korektūros ženklai*

Korektūros ženklai taisant klaidas ar keičiant tekstą rašomi du kartus: tekste ir paraštėje. Paprastai viena pora ženklų žymi vieną klaidą, bet tas pats ženklas gali reikšti tokią pačią klaidą keliuose žodžiuose. Tekste ženklas rašomas perbraukiant netinkamą raidę ar raidžių grupę, tarp raidžių, viršum eilutės ar po eilute (raide). Paraštėje po tekste kartojamo ženklo rašomas pataisymas: raidė ar raidžių grupė, skyrybos ženklai ar teksto keitimai. Paraštėse ženklai dažniausiai rašomi viename lygyje su teksto ženklu, kairėje pusėje - jei teksto pakeitimas kairėje eilutės dalyje, dešinėje - jei dešinėje.

Taisymo pobūdis

      Pakeitimų žymėjimas tekste                                                   Paraštėje

1. Vieno ženklo pakeitimas kitu

2. Dviejų ar daugiau ženklų pakeitimas

3. Papildyti praleidimą

4. Įterpti praleistą eilutę

5. Nereika-
lingai raidei ar tekstui išbraukti vartojamas specialus ženklas .

6. Sukeisti raides ar žodžius

7. Perkelti žodį į kitą vietą

8. Pakeisti žodžių tvarką

9. Sukeisti eilutes

10. Sujung-
ti

11. Atskirti

12. Suma-
žinti tarpą tarp eilučių

Paraštėje nerašoma

13. Padi-
dinti tarpą tarp eilučių

Paraštėje nerašoma

14. Padary-
ti naują pastraipą

15. Panai-
kinti pa-
straipą

16. Šrifto nurodymai

kursyvas

juodas

pusjuodis

retintas

17. Panai-
kinti reti-
nimą

18. Panai-
kinti iš-
braukimą

19. Reika-
linga ma-
žoji raidė

20. Reika-
linga di-
džioji raidė

21. Apvers-
ti raidę

* Arnoldas Piročkinas. Jaunajam lituanistui (Mokslinio darbo metodikos pradmenys). Vilnius, 1990.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla