Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Monografijos „Kelmė“ naujienos

 

2020 07 23

Gauta parama

2020 m. liepos 23 d. leidyklą pasiekė Algimanto Albino Rimdžiaus 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „KELMĖ“ (vyr. redaktorius Alfonsas Alijošius). Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Kelmė.  ▲2020 07 24


2013 02 12

APIE MUS RAŠO. 2013 m. vasario 12 d. Kelmės rajono laikraštyje „Kelmiškiams“ publikuojamas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kelmė“ vyriausiojo redaktoriaus Alfonso Alijošiaus straipsnis „Monografijoje „Kelmė“ – gimtojo krašto istorija“. Autorius aptaria rengiamą monografiją, būsimus jos straipsnius, pabrėžia, kaip svarbu išsaugoti, užfiksuoti ir palikti ateities kartoms tai, kas dar yra išlikę. „Mes visur, kur bebūtume, prisimename savo gimtinę – reto grožio, savo istorine ir kultūrine praeitimi nepaprastai turtingą žemės kampelį. Tuo pačiu mes norime kuo daugiau sužinoti apie gimtojo krašto praeitį, žmones, svarbesnius įvykius, juos išsaugoti, palikti savo vaikams ir anūkams“, – rašo A. Alijošius, kviesdamas visus savo kraštiečius nelikti abejingus ir kuo gali prisidėti prie monografijos rengimo. Visą straipsnį skaitykite čia.▲2013 02 27


2013 01 16

BŪSIMI „KELMĖS“ MONOGRAFIJOS SKAITYTOJAI – IR AMERIKOS LIETUVIAI.

Kelmės valsčiaus viršaitis Juozas Čėsna su žmona. 1932 metai, Kelmė

Leidykloje apsilankęs „KELMĖS“ monografijos vyriausiasis redaktorius sudarytojas Alfonsas Alijošius papasakojo, kad medžiagos išsamiam leidiniui sekasi rasti ne tik Lietuvoje, bet ir už Atlanto.

Žinia apie ruošiamą monografiją, skirtą buvusiam Kelmės valsčiui, pasiekė Jungtines Amerikos Valstijas. Iš Kelmės kilusių prelato Stanislovo Jokūbauskio ir kanauninko dekano Nikodemo Čėsnos giminaičiai bei buvusio Kelmės valsčiaus viršaičio Juozo Čėsnos vaikai ir anūkai, dabar gyvenantys Čikagoje ir Floridoje, labai domisi savo tėvų ir anūkų gimtuoju kraštu. Jie dažnai lankosi Kelmėje, bendrauja su čia gyvenančia gydytojos E. Česnienės šeima ir kitais giminaičiais. Taip pat jie teikia paramą ir remia įvairias sveikatos programas ne tik Kelmėje, bet ir visoje Lietuvoje. Įvertindamas jų didelį indėlį Lietuvai, Virginiją ir Petrą Jokubauskus bei kitus Amerikos lietuvius 2011 m. liepos mėnesį priėmė prezidentas Valdas Adamkus ir jo žmona Alma, kai Vilniuje vyko Amerikos lietuvių labdaros organizacijos „Lithuanian Mercy Lift“ dvidešimtmečiui skirtas renginys.

Apie minėtus JAV gyvenančius mūsų kraštiečius, kurių šaknys Kelmės valsčiuje, „Versmės“ leidyklai pateikti trys išsamūs straipsniai, kuriuos paskaityti galėsime išleistoje „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoje „Kelmė“.

Prelatas Stanislovas Jokubauskis Kanauninkas Nikodemas Čėsna

2013 01 16


2012 07 07

RAŠO APIE KELMĖS EKSPEDICIJĄ. 2012 m. liepos 7 d. laikraštyje „Bičiulis“ išspausdintas rengiamos monografijos „Kelmė“ vyriausiojo redaktoriaus Alfonso Alijošiaus straipsnis „Buriasi monografijos „Kelmė“ autoriai“ apie būsimą lokalinių tyrimų ekspediciją.

2012 m. birželio 6 d. tame pačiame laikraštyje išspausdintame Laimos Stonienės straipsnyje „Apimti pasaulį, priglaust prie širdies“ rašoma apie Kelmės kultūros centre vykusį Maironiui skirtą vakarą, kuriame rengiamos „Kelmės“ monografijos vyriausiasis redaktorius Alfonsas Alijošius papasakojo apie būsimą knygą ir siekį pateikti joje kuo daugiau kaimų istorijų.  ▲2012 08 07


2011 11 18

LEIDYKLOJE GAUTAS 1-ASIS RENGIAMOS „KELMĖS“ MONOGRAFIJOS STRAIPSNIS.  2011 m. lapkričio 18 d. leidykloje gautas 1-asis rengiamos spaudai  „KELMĖS“ monografijos (vyr. redaktorius Alfonsas Alijošius) straipsnis – Michalinos Ralytės-Klimašauskienės „Iš čia mes išėjom ieškot Lietuvos... Iš Dvariškių Ralių giminės istorijos“. ▲2011 11 18


2011 07 26

MEZGASI „KELMĖS“ MONOGRAFIJA. 2011 m. liepos 26 d. sulaukėme malonaus Kelmės krašto patriotų vizito – leidykloje lankėsi grafikas prof. Jonas Gudmonas ir leidėjas Alfonsas Alijošius. Su gerbiamais kraštiečiais, pasiryžusiais imtis „KELMĖS“ monografijos, pasirašytas šios monografijos rengimo ketinimų protokolas.  ▲2011 08 02 

 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt