Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Venantas Mačiekus
tel. 85 2732306, el. paštas venantas@versme.lt

Sudarytojai

Venantas Mačiekus

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia monografiją „Kamajai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Kamajų 475 metų sukakčiai (2016), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Venantas Mačiekus yra valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2005 m. liepos 18–27 d. ir 2006 m. liepos 3–12 d. surengė tiriamąsias monografijos autorių ekspediciją į Kamajus ir jų apylinkes buvusio Kamajų valsčiaus teritorijoje.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2004 m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2004 12 01.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2007 12 01.

Knygos maketo parengimo terminas – 2016 m.

Išleidimo terminas – 2016 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2016 09 30

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, EUR 53 346,00

 

2. Faktiškai gautos lėšos

 

18 510,41

2.1. Janavičių giminė (2014 05 06)

20 679,00 Lt

5 989,05

2.2. UAB Expertus Vilnensis (2015 09 30)

 

5 000,00

2.3. Rokiškio rajono savivaldybė (2015 04 16)

 

4 054,68

2.4. Rokiškio rajono savivaldybė (2014 10 09)

6 000,00 Lt

1 737,72

2.5. UAB „IVABALTĖ“ (2016 05 24)

 

1 000,00

2.6. Vytautas Vilys (2016 09 12)

 

300,00

2.7. Stasys Jasiūnas (2016 09 12)

 

100,00

2.8. Linas Vilys (2016 09 12)

 

100,00

2.9. Justas Vilys (2016 09 12)

 

100,00

2.10. Sigitas Markevičius, ūkininkas (2016 09 28)

 

100,00

2.11. Aleksandras Sakas (2012 06 01)

100,00 Lt

28,96
     

3. Negautos lėšos*

34 835,59

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Kamajai“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

31 835,59

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Kamajai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

ETNINĖ KULTŪRA

Jonas Mardosa. Kamajiškių verbos XX a.–XXI a. pradžioje, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Informacija ruošiama.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2008 11 05, patikslinta, papildyta 2010 06 17, 08 10, 12 09, 2014 05 06, 10 13, 2015 04 22, 10 06, 2016 05 26, 09 12, 09 30.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla