lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Jieznas“ straipsnių planas

GAMTA

 1. Kęstutis Kilkus. Hidrologinė apžvalga

 2. Vincas Mikaila. Gamtinių sąlygų apžvalga

 3. Ričardas Kazlauskas. Smulkioji vandenų gyvūnija

 4. Valerijus Rašomavičius. Augalijos įvairovė

 5. Algirdas Gaigalas. Verknės atodangos.

 6. Teresė Murauskaitė. Jiezno apylinkių miškai

 7. Jurgis Stašaitis, Žydrūnas Preikša. Paukščiai ir jų gyvenamoji aplinka

ISTORIJA

 1. Pranas Aleknavičius. Žemės naudojimo pokyčiai po II pasaulinio karo

 2. Valentina Ratkevičienė. Ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos

 3. Elena Butkevičienė. Jiezno suaugusiųjų bibliotekos istorija

 4. Povilas Spurgevičius. Jiezno bažnyčios istorija

 5. Ramutė Šimukauskaitė. Sobuvos kaimo istorija

 6. Antanas Čiužas. Pedagogų, tėvų, moksleivių sąveika kaimo bendruomenėje

 7. Regina Bugorevičienė. Nemuno kilpų regioniniame parke – Jiezno seniūnijos kaimai

 8. Aivaras Ragauskas. Jieznas nuo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose iki XIX amžiaus

 9. Elena Kocai. Jiezno bedarbių gyvenimo būdas ir vertybinės orientacijos

 10. Dalia Blažulionytė. Jiezno gyventojų regioninė savimonė

 11. Vytautas Lesčius. Kovos dėl nepriklausomybės Jiezno apylinkėse 1918–1919 metais

 12. Birutė Burauskaitė. Jiezno moksleiviai – jaunieji Lietuvos partizanai

 13. Dainius Labeckis. Dvarų istorijos

 14. M. ir A. Rupeikos. Jiezno ir buvusių dvarų architektūros bruožai

 15. Vytas Skebas. Žemės ūkio sovietizavimas 1940–1951 metais

 16. Vytas Skebas. Jiezno šauliai

 17. Eugenija Rimšienė. Jiezno vidurinės mokyklos istorija

 18. Vida Girininkienė. Jieznas XIX a. II p. – XX a. I p. įvykiuose (1863 m. sukilimo aidai, daraktoriai ir slaptosios mokyklos, iš pašto istorijos)

 19. Danutė Mardosienė. Jiezno valsčius žemėlapiuose nuo XIX amžiaus

 20. Danutė Mardosienė. Gyventojų surašymai

 21. Juozas Genevičius, Arūnas Klebauskas. Kūno kultūra ir sportas Jiezne

 22. Ramutė Šimukauskaitė. Šiuolaikinis verslas Jiezne: B. Banienės poliklinika, AB „Doleta”, ž. ū. bendrovė „Nemunas“

 23. Eligijus Morkūnas. Verknės vandens malūnai

 24. Birutė Burauskaitė. Tremtinių sąrašai

 25. Irena Urbonavičienė. Atkūrus nepriklausomybę

 26. Algirdas Girininkas. Jiezno apylinkių piliakalniai

 27. Irena Urbonavičienė. Veltinių vėlimas

 28. Albina Urbanavičienė. Jiezno vaikų bibliotekos istorija

 29. Janina Stuokaitė. Jiezno meno vertybės. Pacų rūmai

 30. Vytas Sodaitis. Jiezno vaistinė

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Jonas Mardosa. Žemdirbystės ir gyvulininkystės talkos

 2. Venantas Mačiekus. Lietuvių papročių teisė

 3. Dalia Beliauskienė. Audiniai ir drabužiai Jiezno apylinkėse

 4. Vilija Kepežinskienė. Duonos kepimas

 5. Aldona Stravinskienė. Velykiniai margučiai

 6. Jolanta Zabulytė. Mediniai kryžiai Jiezno seniūnijoje

 7. Irena Stonkuvienė. Dorinis ugdymas Jiezno valsčiaus valstiečių šeimoje ir kaimo bendruomenėje XX a. I pusėje

 8. Rimas Šuopys. Pieno produktai valstiečių mityboje XIX a. II p. – XX a. I p.

 9. Rita Balkutė. Liaudies medicina

 10. Ramutė Šimukauskaitė. Gyvojo rožančiaus tradicija

KALBA

 1. Kazys Morkūnas. Jiezno tarmės apžvalga

 2. Marija Razmukaitė. Gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba

 3. Egidijus Zaikauskas. Jiezno apylinkių gyventojų pravardės

TAUTOSAKA

 1. Nijolė Noreikaitė. Jiezno apylinkių dainos

 2. Danutė Krikštopaitė. Tautosakos apžvalga

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Vincas Staniulis. Kunigas Bulika

 2. Juozas Genevičius. Sportininkas iš pašaukimo (Apie profesorių J. Skernevičių)

 3. Petras Lukoševičius. Aviacija – mano stichija

 4. Vida Girininkienė. Etninės kultūros puoselėtoja I. Seliukaitė

 5. Marytė Pempienė. Mano tėvelis buvo kalvelis...

 6. Juozas Pugačiauskas. Įžymių žmonių sąvadas

 7. Danutė Žilienė. Apie jieznietę mokytoją poetę B. Grižienę

 8. Antanas Stravinskas. Jiezno ir Stakliškių kalviai

 9. Marija Zaleskytė. Anglininkų kaimo žmonės

 10. Ramutis Karmalavičius. Jiezno literatai

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2004 11 09

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt