Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Juozas Girdvainis

 

  

Gimė:

1941 m. rugsėjo 10 d. (78 metai) Gedikėnai, Medingėnų seniūnija, Rietavo savivaldybė

Sutuoktinis(-ė):

Vida Malickaitė

 

Veikla:

žurnalistas, istorikas, etnologas, fotografas, redaktorius

Partija:

nepartinis

 

Alma mater:

1970 m. Vilniaus universitetas

   
Vaikai: Saulius ir Mindaugas

 

Žymūs apdovanojimai:

Medalis Už nuopelnus Vilniui ir Tautai (2015 m.)

Juozas Girdvainis (g.1941 m. rugsėjo 10 d. Gedikėnuose, Medingėnų seniūnija, Rietavo savivaldybė (buv. Telšių rajono Žarėnų valsčiuje), Lietuvos žurnalistas, istorikas, etnologas, fotografas, redaktorius.

Biografija. 1963-1970 m. studijavo Vilniaus universitete (VU) ir įgijo žurnalisto diplomą. Vėliau - neakivaizdžiai baigė ekonomikos mokslus (1975 m.), 1963-1966 m. mokėsi Vilniaus universiteto Teatrinėje studijoje ir 1966 m. įgijo Meno vadovo dramos kolektyvams diplomą. 1960–1963 m. tarnavo SSRS Pasienio kariuomenėje Ukrainoje. 1964–1968 m. dirbo Vilniaus universiteto laikraščio „Tarybinis studentas“ redaktoriumi.
1968 m.- Žurnalistų sąjungos Kūrybinių sektorių vedėjas, 1968–1976 m. - Lietuvos radijo ir televizijos komiteto vyresnysis redaktorius, Mokslinio ir metodinio kabineto vadovas, 1976 - 1981 m. -  Lietkoopsąjungos valdybos pirmininko padėjėjas ir atstovas spaudai.1981–1984 m. - Lietuvos kinematografijos komiteto vyresnysis redaktorius, 1984-1986 m. Lietuvos maisto pramonės ministro referentas ir atstovas spaudai, 1986-1988 m. - Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės - Lietuvos energetikų laikraščio „Žiburiai“ (rus. „Ogni“) lietuvių ir rusų kalbomis projekto autorius ir vyriausiasis redaktorius, 1988-1989 m. - Vilniaus miesto Prekybos organizacijų valdybos viršininko padėjėjas ir atstovas spaudai, 1989-1990 m. - Lietuvos prekybininkų laikraščio „Merkurijus“ projekto autorius ir vyriausiasis redaktorius, 1990-1991 m. - satyrinio žurnalo „Rankas aukštyn“ skyriaus redaktorius, 1991 m. - laikraščio „Atgimimas“ redaktorius, 1991 m. - laikraščio „Mūsų birža“ skyriaus redaktorius, 1992 m. - žmogaus teisių gynimo laikraščio „Pozicija“ vyriausiasis redaktorius, 1992-1996 m. - verslininkų savaitraščio „Savininkas“ projekto autorius ir vyriausiasis redaktorius, reklamos direktorius, 1997-1998 m. dienraščio „Lietuvos aidas“ reklamos redaktorius, 1998-1999 m. verslo žurnalo „Lietuvos rinka“ reporteris, 1999 m. - žurnalo „Lietuvos ūkis“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 2000-2001 m. -  UAB „ A. Semaška ir Ko“ turizmo knygų leidyklos skyriaus redaktorius, 2002-2009 m. - tarptautinio žurnalo „Business&Exhibitions” ( „Verslas ir parodos“) lietuvių ir anglų kalbomis skyriaus redaktorius, nuo 2010 m. - „Versmės“ leidyklos „Žarėnų“ monografijos (Telšių rajonas) vyriausiasis redaktorius. Paskelbė daugybę publikacijų periodinėje spaudoje. Turi keletą valstybės apdovanojimų. 1968 - 1988 m. LSSR žurnalistų sąjungos narys.
Juozas Girdvainis gimė 1941 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajone, Žarėnų valsčiuje, Gedikėnų kaime (dab. Medingėnų seniūnija, Rietavo savivaldybė) pasiturinčių ūkininkų Justinos Vagnoriūtės ir Stasio Girdvainių šeimoje, augo 8 vaikai. Sovietai, okupavę Lietuvą, iš Girdvainių atėmė visą užgyventą turtą, nugriovė vienuolika trobesių, darnią šeimą išdraskė, tėvelį represavo - neteisėtai uždarė Vilniuje  į Lukiškių kalėjimą, visus nuolat persekiojo, kilo nuolatinė grėsmė pagal sudarytą sąrašą būti išvežtiems į Sibirą. Vaikai buvo laikinai išdalinti giminėms ir pažįstamiems.
1948-1952 m. J. Girdvainis mokėsi Telšių rajono Medingėnų septynmetėje, Keturakių pradinėje mokyklose, ketvirtos klasės egzaminus laikė Žarėnų septynmetėje mokykloje, vėliau mokėsi Klaipėdos 4-ojoje (dab. Vydūno) vidurinėje, Slengių aštuonmetėje (Klaipėdos r.) mokyklose.
1963 m., grįžęs iš kariuomenės Ukrainoje į Lietuvą, įstojo į Vilniaus universitetą ir 1970 m. jį baigęs įgijo žurnalisto diplomą. Vėliau - 1975 m. neakivaizdžiai baigė ekonomikos mokslus.

Kūryba. Juozas Girdvainis, dar studijuodamas Vilniaus universitete, pradėjo rašyti kursinius darbus Lietuvos radijo žanrų, informacinių laidų, reportažo, interviu atsiradimo istorijos temomis. Vėliau - būdamas Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantas, profesoriaus Vytauto Merkio paragintas, keletą metų rinko radijo istorinę medžiagą ir parašė kandidatinę disertaciją „Lietuvos radijo kultūros ir švietimo aspektai. Kauno radiofono veikla 1926-1940 m.“. Vadovė -Etnografijos skyriaus vedėja dr. Sigita Noreikienė J. Girdvainio mokslinį darbą įvertino labai gerai. Išsilaikė privalomus kandidatinius egzaminus, bet disertaciją versti į rusų kalbą ir ginti rusiškai Maskvos M. Lomonosovo universitete atsisakė. Iš tos sukauptos medžiagos parengė storoką monografiją „Lietuvos nacionalinio radijo istorija. 1918-1940 m.“, du tomai. Parašė ir paskelbė spaudoje daugiau nei 60 mokslinių straipsnių Lietuvos kultūros ir radijo istorijos tema.
Tragiškomis Lietuvos laisvės gynimo dienomis 1987-1993 m. Juozas Girdvainis nuolatos būdavo įvykių centre. Vilniuje foto aparatu fiksavo siautėjančių sovietų okupantų veiksmus Maskvos Kremliaus komunistų nurodymu ir nežmoniškus padarinius gatvėse, keliuose ir pastatuose, įmonių kolektyvuose. Kalbino ir į magnetinę juostelę įrašė 192 aktyviausių dalyvių pašnekesius. Dalį jų - apie 60 laisvės gynėjų pateikė liudytojų tekstu, atmetęs klausimus bei platesnius parodymus, knygoje „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, kurią 2011 m. 5 tūkstančių tiražu, 350 puslapių  apimties išleido „Versmės“ leidyklos dukterinė firma „Knygų kelias,“ tragiškųjų 1991-ųjų sausio įvykių  Lietuvoje 20-mečiui – tautos žygdarbiui ir aukoms atminti. Knyga greitai išpirkta nuolankių skaitytojų, bet Internete yra įdėtas knygos elektroninis variantas, kuris yra prieinamas nemokamai kiekvienam skaitytojui.
Parašė gausiai iliustruotas nuotraukomis knygas: 2001 m. –„Visuomet jaunas laikraštis .VU spauda 1950-2000 m.,“ 2005 m. – „ Po Universiteto stogu. Vilniaus universitetas sovietmečiu 1941-1991 m.,“ 2005 m.-„Iš Medingėnų miškais į Žarėnus“, 2006 m.- „Lietuvos nacionalinio radijo istorija. 1918-1940, I-II t.“ (2006, leidykloje), „Pupų Dėdės armonikos akordai (Petras Biržys (1986-1970)“ (2006, leidykloje), „Dainorėlis ir muzikantas Petras Biržys-Pupų Dėdė (1986-1970)“. Kompaktinė plokštelė  su pristatymu (24 muzikos kūriniai, 2006, leidykloje), „Statėm Kruonio elektrinę. 1977-1997 m.“, 2013 m.- monografiją „Žarėnai – Medingėnai  (1253-2013)“,Siauru takeliu gyvenimo vieškelyje. DIENORAŠTIS (2018, leidykloje), „Daina ir žodis prieš komunistų jungą“, Lietuvos 100-mečiui (2017, leidykloje), „Lietuvos radijas ir televizija 1941-1961 m“. (2011, leidykloje), „Telšių krašto žmonės. Apskrities valsčių veiklos istorijos. Dokumentika.“(2018, leidykloje).Spaudoje ir per Lietuvos bei užsienio radiją paskelbė per 200 apybraižų, straipsnių, pašnekesių Lietuvos kultūros ir švietimo, pramonės, prekybos bei paslaugų bendrovių atsiradimo ir jų sunkios pradinės veiklos istorijas atgimusioje Nepriklausomoje Lietuvoje.
J. Girdvainis yra surengęs daugiau kaip 20 autorinių foto darbų parodų. 1964 -1970 m. Juozo Girdvainio parengtos ir padovanotos 5 personalinės parodos: „Studentiška vasara Gaurėje“, „Alma mater studentai ir dėstytojai“, „Gaudeamus igitur“ (Studentų šventei Vingio parko estradoje). „Ruduo ir jau žiemos metas Vilniaus universitete“, „Artėja egzaminų sesija“. 1968 m. vasario 14 d. Vilniaus universiteto paskelbtame foto konkurse iš13 fotografų pateiktų 118 foto darbų studentas Juozas Girdvainis laimėjo pirmąją premiją (30 rub.) už foto darbą „Studentiška vasara Gaurėje“ ir trečiąją premiją (10 rub.) už foto darbus „Rektorius Jonas Kubilius“ bei „Profesorius Juozas Balčikonis“.
1960-1963 m. Juozas Girdvainis, tarnaudamas kariuomenėje, parengė ir padovanojo 8 autorines foto darbų parodas: „Sienų sargyboje“, „Pasienyje“, „ Mes - pasieniečiai“, „Tarnyba kareiviška“, „Mes atsakingi už sienų sargybą“ ir kitas (Odesoje, Iljičiovske, Nikolajeve, Chersone, Mukačiove, Izmaile, Čiope, Karolinoje Bugazoje), bet tai buvo kasdieniško kareiviško gyvenimo, sporto ir buities tema.
1986-1988 m. J. Girdvainio parengtos ir padovanotos iš didžiausios statybos Lietuvos teritorijoje kelios autorinės foto darbų parodos Kruonio HAE statytojams. Parengtos ir padovanotos J.Girdvainio autorinės ir dokumentinės foto darbų parodos: 2000 m. balandžio mėn. – Vilniaus universitetui „Universitetas anuo metu nuotraukose“, 2001 m. birželio 12 d . – Sitkūnų radijo stočiai „Lietuvos nacionalinio radijo (Valstybės radiofono) 1918-1940 m. istorijos puslapiai“ (6 stendai po 10 dokumentinių nuotraukų, dail. Alfredas Silevičius), 2003 m. kovo 8 d. – Vilniaus baldų kombinatui „Žmogus ir gamta“, 2003 m. rugpjūčio 15 d. – Medingėnų pagrindinei mokyklai (Rietavo s.) „Šatrijos Ragana –Medingėnams“(24 didelio formato dokumentinės Marijos Pečkauskaitės kūrybinės veiklos nuotraukos), 2003 m. rugpjūčio 28 d. – Medingėnų pagrindinei mokyklai (Rietavo s.) „Istorinės dienos Medingėnuos“ (Medingėnams – 750 metų), 2007 m. kovo 19 d. Klaipėdos Vydūno vidurinei mokyklai „Baltija guodžia, Baltija šaukia...“, 2007 m. balandžio 9 d. – Rietavo savivaldybei „Žmogus ir jūra“, 2007 m. balandžio 28 d. – Žarėnų „Minijos“ vidurinei mokyklai „Rausvieji saulėlydžiai šaukia“, 2008 m. balandžio 29 d. – Vilniaus prekybos ir pramogų centrui „Akropolis“ „Lietuvos gintarinio pajūrio eskizai“. Laukia naujos Juozo Girdvainio parengtos personalinės foto darbų parodos.

Įvertinimas

2015 m. medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai.“

Bibliografija

 • Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose. – Vilnius: Versmės Knygų kelias, 5 tūkst. tiražas, 2011.
 • Lietuvos nacionalinio radijo istorija. 1918-1940, I-II t. (2006, leidykloje).
 • Pupų Dėdės armonikos akordai (Petras Biržys (1986-1970), 2006, leidykloje).
 • Dainorėlis ir muzikantas Petras Biržys-Pupų Dėdė (1986-1970). Kompaktinė plokštelė (24 muzikos kūriniai, 2006, leidykloje).
 • Visuomet jaunas laikraštis. VU spauda 1950-2000 m. (2001, leidykloje).
 • Po Universiteto stogu. Vilniaus universitetas sovietmečiu. 1941-1991m.(2005, leidykloje).
 • Statėm Kruonio elektrinę. 1977-1997 m. (2006, leidykloje).
 • Iš Medingėnų miškais į Žarėnus (2005, leidykloje).
 • Monografija ŽARĖNAI (1253-2013)(2013, Versmės leidykloje).
 • Siauru takeliu gyvenimo vieškelyje. DIENORAŠTIS (2018, leidykloje).
 • Daina ir žodis prieš komunistų jungą. Lietuvos 100-mečiui (2017, leidykloje).
 • Lietuvos radijas ir televizija 1941-1961 m. (2011, leidykloje).
 • Telšių  krašto žmonės. Apskrities valsčių veiklos istorijos. Dokumentika (2018, leidykloje).                   

Šaltiniai

 • LLMA J. Girdvainio fondo archyvinė medžiaga.
 • „Versmės“ leidyklos svetainė.
Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt