lankymasis šioje svetainėje

 


Valsčių istorijos sudedamos į monografijas

Lietuvos rytas, 2000 09 29, nr. 229

Vilniaus „Versmės“ leidykla išleido jau ketvirtąją Lietuvos tūkstantmečio programos „Lietuvos valsčių“ serijos knygą – monografiją „Žiobiškis“. Ji bus pristatyta visuomenei spalio 4 d. Rašytojų klube Vilniuje.

Žiobiškis – bažnytkaimis Lietuvos šiaurėje, Rokiškio rajone. Pirmieji Žiobiškio apylinkių kaimai Sėlos dykroje kūrėsi XVI amžiuje. Žiobiškio parapija įsteigta 1803 metais.

Monografijoje apžvelgiamas kadaise miškingos ir pelkėtos teritorijos apgyvendinimas, čia įsikūrusių žmonių ūkinė ir kultūrinė veikla, mokyklų steigimas ir švietimo plėtra, sovietinė okupacija ir pasipriešinimas jai, tradicinė medžiaginė ir dvasinė kultūra. Monografijoje daug dėmesio skiriama kaimų ir giminių istorijoms, skelbiama daug archyvinių dokumentų.

Knygos sudarytojas – Venantas Mačiekus.

1024 puslapių knygoje spausdinama per 70 nuotraukomis, dokumentų faksimilėmis, žemėlapiais iliustruotų straipsnių, kuriuos rašė daugiau nei 60 autorių.

Be žiobiškėnų, straipsnių parašė Lietuvos mokslininkai ir kraštotyrininkai: J. Basanavičiaus premijos laureatai R. Kunskas, V. Mačiekus, archeologas G. Zabiela, istorikai S. Buchaveckas, K. Misius, etnologas V. Milius, socialogė A. Vosyliūtė.

G. Zabielos iniciatyva šiai knygai iš lenkų kalbos išversta mokslo visuomenei sunkiai prieinama lenkų archeologo L. Kszywickio Moškėnų piliakalnio tyrinėjimų medžiaga. Šiuo straipsniu knygos sudarytojai kiek peržengė Žiobiškio parapijos ribas. Už dabartinės parapijos ribų yra ir Lingėnų kaimas, kuriam skirti du straipsniai.

Kruopščiai dirbdamas archyvuose B. Deksnys surado net 71 metais senesnį už žinotą pirmąjį – 1677 m. – Žiobiškio paminėjimą. Kurkliečių ir Vikonių kaimai senuosiuose dokumentuose minimi jau 1596 metais.

„Žiobiškis“ nuo kitų panašaus pobūdžio kraštotyros monografijų skiriasi K. Misiaus parengtu dideliu dokumentų ir kitų šaltinių apie Žiobiškį pluoštu, daugiau dėmesio rodoma giminių istorijoms, kurių dauguma buvo parašytos remiantis senomis metrikų knygomis.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt