Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Gruzdžiai I dalis

17-oji serijos monografija, I dalis: 41 autorius,  60 straipsnių,  1000 puslapių, 900 egzempliorių. 2009 m.

Asmenvardžių rodyklė (5099 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

 

A
Abakavičius Petras 637, 648
Ablingis Rolandas 883
Ablingis Vaclovas 880, 882, 883
Abramas 694
Abramas Petras-Robinzonas 797
Abramavičius M. K. 699
Abramavičius Pranas 853
Abramavičiūtė Onutė 853
Abramovič Icyk 689, 692
Abramovič Mejer 692
Abramovičius 703
Abramovičius Arelis 687
Abramovičius Chaimas 685
Abramovičius Joselis 692
Abramovičius Leizeris 687
Abramovičius Mauša 502
Abramovičius Mejeris 698, 701
Abramovičius Nochimas 687
Abramovičiūtė Beilė 700
Abromaitis Kęstutis 887
Abromavičius Antanas 660
Abromavičius Mauša 643
Abrumovičius Borchas 686
Abukevičius Petras 638
Acis Girš 689, 690
Acis Šimche 689
Adamkevičius P. 295
Adamkus V. 886
Adeikienė Antanina 760
Adeikienė Joana 760
Adeikis Kazys 760
Adeikis Petras 759, 760, 823
Adeikis Vincas 760
Adeikytė Danutė 760
Adeikytė Liuda 823
Adeikytė Valerija 760
Adomaitienė 451, 859
Adomaitienė Alina 945
Adomaitienė Anelė 434, 659
Adomaitienė Emilija 760, 823, 845
Adomaitienė Viktorija 439, 451
Adomaitis 434, 739
Adomaitis Alfredas 790
Adomaitis D. 874
Adomaitis Feliksas 433
Adomaitis Jonas 386, 449
Adomaitis Julius 480
Adomaitis Julius-Erdvilas 814
Adomaitis Juozas 433, 726, 760
Adomaitis Marcijonas 432
Adomaitis Pranciškus 433, 434
Adomaitis Stasys 434
Adomaitis V. 862
Adomaitis Vidmantas 23, 878, 879, 930, 945
Adomaitis Vincas 434, 477, 478
Adomaityčia Pranė 435
Adomaitytė Anė 434
Adomaitytė Gintarė 11, 18
Adomaitytė Kristina 23
Adomaitytė Kristina 273, 284
Adomaitytė Zuzana 434
Adomavičius Augustinas 310
Afanasiev S. D. 168, 169, 170
Afanasjev D. 199
Aharoni Leah 693
Aitinienė Adelė Ella 760
Aitinis Algirdas 751, 760
Aitinis Janis 387
Aitinis Olgerdas 387
Aitinis Vismantas 760
Aitinytė Dzidra Rasma 760
Aizinberg Šolom 692
Ajutienė Z. 864
Akiras-Biržys P. 203
Albertas 105
Albrechtas Jonas 100, 103
Alejūnas Antanas 386, 390
Alekna Juozas 906
Aleknaitė Marijona 906
Aleknaitė Veronika 906
Aleksa Jonas 514, 626, 918
Aleksandras 100–102, 104, 107, 196
Aleksandras I 199
Aleksandras III 367
Aleksandravičius 657
Aleksandravičius E. 319
Aleksandravičius Juozas 732
Aleksandrovičius Dmitrijus 900
Aleksas Rimkus 773
Aleksejevas 176
Aleksiejūnas Vytautas 99
Alexandrowicz S. 162
Ališauskas Ignas 469
Ališauskas K. 475, 477
Alkauskas V. 883
Alminas Kazys 575, 581, 583, 613, 615
Alminauskas Tadas 597, 598
Alseikaitė-Gimbutienė M. 157
Alsienė J. 883
Alsys Antanas-Ancius 801, 810, 923
Alsys Kazys 761
Alsys Mečislovas-Domeika 801, 802, 810, 823, 923
Alsys Pranas 845
Alsytė Adolfina 761
Amaleker Nochum 692
Amalskaja Nachama 694
Amalskij Nohum 689
Ambraziejus 615
Ambrozaitis Petras 578
Anderaitis Juozas 900
Andrejevas N. 173, 293, 294, 305
Andrikaitis 805
Andrikaitis Algirdas 797, 823
Andrikaitis Liudvikas 794
Andriukaitis 790
Andriulienė Valė 883
Andriulis A. 544
Andriulytė L. 864
Andriuška V. 913
Andriuškevičius (Andruszkiewicz) Motiejus 307
Andrulis Domas 541
Andruškevičius 541
Andruškienė Stasė 501
Antanaitis H. 295
Antanavičius 432
Antusevič Marija Juzefa 906
Antusevič Paulina 906
Antusevičius Ivanas 172, 224
Antusevičius Jonas 906
Apauskas Pranas 613
Apirubis Antanas 504, 580
Apšega Kazys 566
Ardickas J. 626
Arlauskas Juozas 848, 874
Aronštom Issak M. 694
Arvasevičienė Alma 885
Arvasevičius Vytautas 885, 890
Astafjevas 855
Atamukas S. 687, 688, 695
Atsis Girš 692
Audickas Antanas 432
Audzevičius Anicetas 495, 496, 560
Augustas II 683, 893
Augustinaitė Valerija 403
Augustinaitis Petras 403
Augustinas Aloyzas 401
Augustinas Juozapas 325
Augustinas Petras 402
Augytė-Kantautienė-Masiokienė Filomena 945
Aukseliai 416
Avelis Albinas 601
Averbach Zalman 692
Averbuch Leiba 694
Averčenka 574
Ąžuolas Jonas 652

 

B
Babrauskas Jonas 859
Bačanskaitė E. 917
Bacevičius Antanas 911
Bačianskas-Beržas Juozas 813
Bačianskis Antanas 911
Bačiauskas Juozas 854
Bačkauskas Vincentas 325
Bačkienė Ona 748, 759, 761
Bačkis 402
Bačkis Antanas 748, 823, 845
Bačkis Juozapotas 325
Bačkis Rokas 748, 792, 815, 823, 847, 873
Bačkis Stasys 658
Bačkis Vincas 659
Bačkys Stanislovas 883
Bačkytė Viktorija 761
Bačkytė-Gurčinienė Janina 20
Bagdonas Julius 157
Bagdonas V. 548
Bagdonavičienė Nijolė 7, 14, 22, 886, 928, 929, 943
Bagdžiūnas Klemas 477, 663, 761
Bagdžiūnas Pranas 761
Bagdžiūnas Rokas 655
Bagdžiūnas Vincas 752, 761
Bagdžiūnas Vladas 761
Bagdžiūnienė Barbora 761
Bagužaitė Onutė 521, 531
Bagužas Aleksas 859
Baic Abram 689
Bajala Juozas 824
Bajala Vincas 459
Bajerkevičienė Ona 660
Bajerkevičius Antanas 852
Bajoriūnas 922
Bakanauskas Pranas 552
Bakevičius Martynas 257
Bakūnas Leonas-Ietis 803
Bakutis Jonas 652
Balčiauskas L. 79
Balčiūnaitė Adolfina 761
Balčiūnaitė Antanina 761
Balčiūnaitė Augustina 554
Balčiūnaitė Bronė 761
Balčiūnaitė Danutė 761
Balčiūnaitė Emilija 389
Balčiūnaitė Lina 7, 14, 715, 943
Balčiūnaitė Lionė 761
Balčiūnaitė Liuda 761
Balčiūnaitė Mikalina 529
Balčiūnas 350
Balčiūnas Antanas 789, 823, 845
Balčiūnas B. 635
Balčiūnas Danielius 9, 16, 21
Balčiūnas Feliksas 320, 324
Balčiūnas Jonas 761
Balčiūnas Juozapas 289
Balčiūnas Juozas 386, 388–390, 482, 542, 815, 819, 823, 846, 883
Balčiūnas Jurgis 853
Balčiūnas Juzefas 244
Balčiūnas Kęstutis 761
Balčiūnas Konstantinas 846
Balčiūnas Kostas 823
Balčiūnas Mečys 823
Balčiūnas Motiejus 895
Balčiūnas Petras 491, 618, 645, 761
Balčiūnas Pilypas 475
Balčiūnas Pranciškus 326
Balčiūnas Rokas 351, 824, 846
Balčiūnas Stanislovas 390
Balčiūnas Vincas 6, 13, 325, 351
Balčiūnienė Albina 663
Balčiūnienė Alvyra 885
Balčiūnienė Antanina 662, 761
Balčiūnienė Barbora 761
Balčiūnienė Elena 761
Balčiūnienė Julė 761
Balčiūnienė Konstancija 244, 289, 883, 929
Balčiūnienė Pranė 761
Balčytis Arūnas 871
Baliutavičius 505, 916
Balkutė Vitalija 809, 810, 824
Balsevičius Konstantinas 309
Baltokas Ignas 576, 582
Baltokas Vincas 547, 552, 566, 824
Baltrušaitis Aleksas 602
Baltrušaitis J. 417
Baltulienė Juzefa 761
Baltulis Adomas 325
Baltulis Petras 761
Baltulis Vincas 761
Banaitis Vladas 570, 794
Bandorius Alfonsas 711, 712
Bandza 295, 815
Bandza Aleksas 565, 658, 748, 752
Bandza Antanas 407, 521
Bandza Augustinas 752, 761
Bandza Feliksas 748, 759, 761
Bandza J. 609, 619
Bandza Jokūbas 900
Bandza Jonas 899
Bandza Juozas 439, 521, 527, 562, 795, 824, 849, 857–859
Bandza Jurgis 325
Bandza K. 609, 616
Bandza Kazimieras 325
Bandza Klemas 434, 448, 521, 527, 533, 559, 562, 563, 568, 573, 574
Bandza Kostas 761
Bandza Petras 824
Bandza Pranas 320, 434, 439, 449
Bandza Pranciškus 324, 433, 449
Bandza Rokas 440
Bandza Tadas 432, 433
Bandza Vaclovas 748, 824
Bandza Vacys 440
Bandza Vincentas 399, 401, 402, 419, 448, 449, 650
Bandza Vladas 824, 849, 857, 858
Bandzaitė Amelija 572
Bandzaitė Anelė 761
Bandzaitė Augustė 572
Bandzaitė Elena 434
Bandzaitė Johana 448
Bandzaitė Julija, žr. Valiukienė J. 434, 448, 701
Bandzaitė Ona 434, 761
Bandzaitė Paulina 402
Bandzaitė-Gendrolienė A. 563
Bandzienė Dalia 890
Bandzienė Liucija 451
Bandzienė Ona 748, 761, 824, 849, 857, 858
Bandzienė Zuzana 501
Bandzos 365, 434
Bandzos 533
Banys Adomas 589, 813
Banytė Ona 657
Banza Jonas 432
Baradinskienė Jūratė 7, 15
Barakauskas Anicetas 309, 310
Baranauskas 367
Baranauskas Augustinas 11, 18, 20, 331, 358, 583
Baranauskas Baltrus 432, 860
Baranauskas Jurgis 308
Baranauskas Lionginas 658
Baranauskas Pranas 566
Baranauskas Stanislovas 847
Barasevičius Bronius 846
Barasevičius Petras 358, 637, 648
Baravykas 904
Baravykas Laurynas 257
Bardauskas Anupras 549, 590
Barista Antanas 875
Barista Bronius 875
Barista Petras 875
Baristytė Marijona 572
Barkauskaitė Violeta 4
Barkauskas Bronius 496
Barkauskas P. 39
Barkauskienė Eugenija 747
Baronas Antanas 20, 21, 115, 119, 351, 469, 943
Barškytė B. 570
Bartašauskas (Bartoszewski) Motiejus 308
Bartasevičius Aleksandras 805
Bartasevičius Juozas 805
Bartasevičius Pranas-Beržas 805
Bartašienė Emilija 386
Bartašienė Marytė 520
Bartašiūnas 790, 794, 858
Bartašiūnas Juozas 659, 791, 856
Bartašius Vincas 824
Bartašiūtė Apolonija 824
Bartašiūtė Pranė 761
Barteneva Marija 907
Bartenevas Aleksandras 907
Bartkevičius Romualdas 824
Bartkus Petras-Mažrimas 801
Barvainienė 364
Barvainytė 818
Barvydas Pranas 848
Barvydienė Ona 848
Barzda Rokas 658
Barzdžius Juozapatas 547, 919
Basalykas A. 41
Basanavičius J. 331, 336
Baškienė Jolanta 23, 930
Baškienė Rima 945
Baškienė Vida 23
Bašys Antanas 651
Bašys Jurgis 325
Batavičius Zigmantas 494, 495
Batoras Steponas 99, 100, 102–104
Batūra R. 194
Baukys Pranas 597
Bazaras Stasys 883
Baziliauskas P. 547
Baziulienė Ona 437
Baziulienė Pranciška 400
Baziulis Aloyzas 400, 401, 584
Baziulis Antanas 437, 757
Baziulis Jonas 326
Baziulis Juozas 400, 403, 407, 757, 761
Baziulis Kazimieras 326, 437, 439, 449
Baziulis Vincas 708
Baziulytė Antanina 400, 403
Baziulytė Elvyra 403
Bazius Juozas 542
Becenbergeris A. 422
Bederis Leizeris 454
Beinoraitė Joana 851
Beinoras Antanas 533, 662, 708, 751
Beinoras Teofilis 851
Bekampis T. 559
Bekeris Janis 382
Bekmanas Adolfas 909
Belaglovas Jonas-Žydrūnas 798
Beliajevas Nikolajus 329
Bencelis 427
Bencelovičius Ovsejus 687
Berčas 363
Berčas Juozas 899
Berčas Kazys 723, 726
Berčas Stanislovas 522
Berčas Tadas 899
Berel Kac 690
Bereliovičius Abramas 687
Berelovič Icyk 692
Beresnevičius Aleksandras 308
Bereta 556
Bereta Petras 495, 824
Bergas 535
Bergas M. 893
Bergmanis Jakubas 908
Bermontas (Bernondt)-Avalovas P. 474, 477
Bernatavičius K. 609
Bernotas 904
Bernotas Antanas 325, 584, 907
Bernotas Juozapas 326, 790, 824, 846, 874, 907
Bernotas M. 874
Bernotas Svajūnas 4, 945
Bernotas Vincentas 363
Bernotavičius 509
Bertašius Vincas 569
Bertulienė Vida 883
Bertulis Ignacas 320
Bertulis Jokūbas 824
Bertulis Juozas 726
Bertulis Pranas 656, 658, 660
Bertulis Rokas 485, 584
Beržas 795
Bialozoras 163
Bičiužas Antanas 849
Bičiužas Apolinaras 662
Bičkuvienė (Šabinaitė) Adolfina 847
Bielskis P.-Aras 811
Bielskis Vaclovas 916
Bijeika 904
Bijeika Bonifacas 326
Bijeika Vincentas 330, 339, 341
Bijeika Vladas 341, 580, 915
Bijeikis A. 474
Bijeikis Vladas 482, 824
Biliūnas Jonas 790, 874
Biliūnienė (Sargiūnaitė) Bronė 853
Biliūnienė O. 635
Bimba Kazys 874
Bimovičius Hirša 686
Bindokaitė Elena 632
Bindokas Petras 496
Birėta Petras 576
Bironas A. 864
Bironas P. 895
Bironienė (Navickaitė) Elvyra 6, 13, 22, 384–386, 388, 390, 393, 823, 845, 943
Birutienė Bronė 762
Birutienė Marijona 762
Birutis Jurgis 325
Birutis Karolis 485, 488, 570, 582
Birutis Kazimieras 293
Birutis Konstantas 325
Birutis Marcijonas 759, 762
Birutis Motiejus 325
Birutis Petras 325
Birutis Šarūnas 4, 23, 945
Birutis Vincentas 325
Birutytė Danutė 762
Birutytė Marijona 762
Birutytė Stasė 762
Birutytė Valė 582
Biskis Petras 296, 302, 314
Bistramas Jonas 535
Bitinas Jonas 472, 486, 487, 914
Bitinas Vincas 496
Biuchneris L. 423
Bivainis Domininkas
Blankas Dveire 715
Blankas Hinde 715
Blankas Mendelis 715
Blankas Tamara 715
Blauzdavičius Tomas 496
Blažas Aleksas 483
Blažys Stasys 730
Blažys Steponas 646
Blažytė D. 861
Blažytė-Baužienė Danutė 4
Blekke Janis 908
Blennas Mendelis 695
Bogužas Jonas 637, 641
Bogužas Jurgis 326
Bogužas Stasys 477
Bogužas Vladas 474
Bogužienė Stefanija 637
Bohdanovičius N. 269
Bolavičiūtė Birutė-Erna 809
Bombolas Tomas 555
Boravskis (Borawski) Aleksandras 297
Boreiša Vladas 496
Borkengagenas Adolfas 496
Bortkevičienė F. 585
Bosas Algirdas 926
Božius Izidorius 900
Božius Karolis 336
Bračas 360
Bračas Kazimieras 488
Bračas Benediktas 416, 652, 653, 655, 848
Bračas Boleslovas 825, 850
Bračas Bonaventūras 848, 908
Bračas Jonas 432, 433
Bračas Leonas 647, 825, 850
Bračas Nikodemas 360
Bračienė Julijana 848
Brambergienė Milda 715
Brandenburgietis Vilhelmas 101
Brašiškis 423
Brašiškis Mečislovas 423
Brašiškis Stanislovas 326
Bratkovskis Nikolajus 897
Braudė 715
Brauferas 908
Brazauskas Antanas 664, 735, 850
Brazauskas Martynas 433
Brazauskas Stasys 664, 850
Brazauskas Vytautas 794
Brazevičaitė Barbora 256, 867
Bražienė Janina 883
Brazinskaitė B. 861
Braziuliai 475
Braziulis 332
Braziulis Aleksas 569
Braziulis Alfonsas 189, 344, 348, 358, 414, 422, 467, 476, 477, 577, 632
Braziulis B. 634
Braziulis Domas 577
Braziulis Ignas-Žirnis 797, 808, 825, 854
Braziulis K. 170
Braziulis Marcijonas 483, 485, 585
Braziulis Pranas 569
Braziulis Pranciškus 324
Braziulis V. 562
Brazulis A. 856
Brazys Benediktas 326
Brejeris Juozas 583
Brener Josel 689
Brezgavičius (Brezgowicz) Jonas 266, 272, 306
Briedis Kazimieras 873, 849
Briedis R. 790
Briedis Stasys 791
Brigadyrienė Barbora 851
Brigadyrius Jonas 851
Brijūnas Gasparas 325
Briugenėjus Hermanas fon 101, 102, 103
Brolnickis (Brolnicki) Mikalojus 237, 238, 239, 260
Bružas A. 917
Bružas Juozas 600
Bruževičius Pranas 909
Bružienė J. 884
Bubnys A. 181
Bubnys Arūnas 4
Buchaveckas S. 8, 15
Bučas Kazys 859
Bučekas M. 163, 335
Bučienė Ona 762
Būda Albinas 762
Būda Pranas 825
Būda V. 231
Būda Viktoras 762
Būdaitė Joana 762
Būdaitė Konstancija 762
Būdaitė Ona 762
Būdienė (Šimaitytė) Morta 762
Budinaitė Stasė 762
Budinas 922
Budinas Antanas 477
Budinas Stasys 759, 762
Budkevičius (Budkiewicz) K. 297
Budraitienė Irena 880, 881
Budraitis Vidmantas 880, 881, 883
Budrevičius J. 863
Budrienė (Grigiškytė) Pranciška 407
Budrikienė N. 864, 865
Budriūnienė Veronika 762
Budrys 739
Budrys V. 875
Budrytė Rasa 871, 873
Budrytė Z. 178
Budzikienė N. 864
Budzinskas A. 545
Budžinskas Jonas 566
Bugailiškis Peliksas 178, 350, 456–458, 467, 542, 920
Bugienis (Bugień) Ignatas 308
Buinauskas 920
Buinevičius 420
Buišas Alfonsas 825
Buišas Kazys 825
Buišas Stepas 487, 488, 602, 635
Buivydaitė Bronislava 858
Bujauskas Kazimieras 861, 864
Bukantas Antanas 651, 583
Bulota Antanas 883
Bumelis A. 562
Bumelis Ignas 557, 562, 586, 633
Bundza A. S. 917
Bunga Antanas 762
Bunga Jonas 762
Bunga Juozas 419, 762
Bunga Laurynas 895
Bungaitė Janina 762
Bungienė Aleksandra 762
Bungienė Pranciška 419, 421
Buožys Juozas 482
Buožytė Eugenija 576, 633, 635
Buračas Balys 171, 397
Burba Aleksandras 422
Burba Jurgis (Jonas) 171, 269, 270
Burba Kazimieras 190, 269, 270
Burkevičius Pranas 909
Burvevičius (Burwiewicz) Simonas 307
Butautienė Augustina 762
Būtautis Blažiejus 428, 577
Būtautis Juozapas 324
Butautis Kazimieras 899
Butautis Rimvydas 762
Butautis Vladas 762
Butautytė Ramutė 762
Butkaičiai 219
Butkevičiai 408
Butkienė V. 758
Butkienė Veronika 659, 758, 759, 762
Butkus 819, 820
Butkus G. 729, 732, 735, 737
Butkus Jurgis 255
Butkus Kazys 653, 748, 792, 815, 825, 847, 873
Butkus Petras 647, 653, 748, 792, 815, 825, 847, 873
Butkutė Ona 748, 758, 762
Butkutė Pranciška 748, 758, 762
Butvidienė Sigita 885, 890
Butvila Jonas 329
Butvilaitė Rasa 4
Bykovas Nikolajus 655, 662
Bykovas Vasilijus 897
Bykovičius Leizeris 269, 293
Bytautas (Bitowtt) Jurgis 308, 904, 906
Bytautas (Bitowtt) Pranciškus 308
Bžostovskis Konstantinas 234

 

C
Chaeš A. 343
Chaimovičius Mauša 688
Chaitin Šmuel 689
Charčenko 804
Chinesas Bencelis 700
Chirušaitė Vincenta 566
Chlebauskas P. 884
Chmelevska Anna 687
Chmieliauskas M. 626
Chodakauskas Miroslavas 583
Chodkevičius Jonas 159, 219
Chorondžickis Bacelis 500
Chrapovickienė 366
Chruščiovas N. 212, 732, 751, 860
Cichovskis Adomas 896
Cichovskienė iš Firksų Elžbieta 896
Cikla J. L. 917
Cip Govša 690
Ciškevičius 635
Ciškevičius Algirdas 555
Ciškevičiūtė Birutė 555
Cvirka (J. Kumpis) 665
Czapski Marian 629

 

Č
Čaikovskis Mikalojus 904
Čaplikas V. 549
Čcheidzė N. 343
Čechovas Antonas 417
Čekanauskaitė Antosė 336
Čekanauskaitė Ona 336
Čekanauskas 353
Čekanauskas Jurgis 350, 739, 660
Čekanauskas Leonardas 346
Čekanauskienė Antanina 529
Čepas 350, 586
Čepas Jonas 11, 18
Čepas Kazimieras 580
Čepas Martynas 325
Čepauskas P. 561
Čepauskas Vladas 557
Čepėnas Juozapas 297, 316
Čepėnas P. 203, 407
Čepulienė Ona 762
Čepulis 360
Čepulis Ignas 762
Čepulis Kazys 752
Čepulis Mykolas 900
Čepulis Petras 478
Čepulytė Danutė 762
Čepulytė Eugenija 762
Čepulytė Genovaitė 762
Čeputis Karolis 483
Čerapokas Kazys 658
Čerekas 917
Čerekas Balys 495
Čerepokas Bronius 825
Čerepokas Juozas 731
Čereška Nikolajus 592
Čerezpolosinas P. 692
Čerkesas Vytautas 732
Černiachovskis Ivanas 644, 645
Černiauskas (Czernewski) Justinas 308
Černigovas 849
Černovas 814
Češkauskas Stasys 852
Čibisovas Ivanas 730
Čilvinaitė Marijona 9, 11, 17, 18, 20, 21
Čipa Šeina 694
Čiškevičius Kazimieras 521
Čiuberkienė Uršulė 762
Čiuberkis 912
Čiuberkis Jonas 758, 759, 762
Čiuberkis Juozas 325, 825, 854
Čiuberkis Karolis 481, 482
Čiuberkis Silvestras 851
Čiuberkytė Liuda 758, 759, 762
Čiurakovas 859
Čiurakovas Nikolajus 859
Čiurlionytė S. 566
Čiursikova Marija 730
Čižauskas Kostas (Čiževskij Konstantin) 416
Čmychalo F. J. 671
Čurakovas 811

 

D
Dabrikaitė Elena 447
Dabrikaitė K. 295
Dabrikaitė Marijona 422
Dabrikaitė Sofija 559
Dabrikaitė Vladė 570
Dabrikas 329
Dabrikas Jurgis 320, 324
Dabrikas Rokas 647, 653, 707
Dabrikas Stasys 559
Dabrikas V. 559
Dabriška Juozapas 289
Dabriškienė Agota 289
Dacys 640
Dailidė R. 115
Dainienė N. 864
Dakanienė Paulina 567
Dakanis Bronius 92, 262
Dakanis Vladas 562, 609
Dakanytė Elena (Jurevičienė) 440
Dakanytė Elziukė 440
Daknevičius Kęstutis 22, 318
Daknys Telesforas 327, 908
Daktaraitis Antanas 657
Dambrauskas A. 549
Dambrauskas K. 920
Dambrauskas Viktoras 488, 633, 825
Dambrauskienė 521
Dambrauskienė Barbora 850
Damošas V. 555
Danasas Klemensas-Ramutis 797, 807, 813
Danasas Kostas-Čirvinis 797, 807, 813, 854
Danasas Petras-Narūnas 797, 807, 813, 854, 923
Dani(e)lius Jonas 433
Danielius Alfonsas-Balandis 807, 813
Danielius Juozapas 895
Danilevičius Regimantas 880, 882, 883
Danilius Rokas 900
Danilovas 343
Daninas Lazeris 610, 612, 615
Dankutis 408
Danta Klemensas 414, 483, 631
Danta Vincas 658
Danys Valentinas 929
Dapkus Stasys 572, 574
Dapkutė Antanina 572
Daraška Vladas-Kikilis 807, 808, 813
Dargevičius (Dargiewicz) Jurgis 307
Dargis Jonas 472, 491, 914
Dargis L. 913
Dargužas Antanas 491
Dargužas Jonas 325
Darius Steponas 354, 355, 870
Daugėla (Dowgiałło) Adolfas 308
Daugėla F. 626
Daugėla Feliksas 415
Daugėla Kazimieras 902
Daugėlos 329
Daugirdas Klemensas 521
Daugirdas V. 492
Daugirdas Vidmantas 5, 12, 193, 204, 212, 934, 943
Daugmaudienė Elena 763
Daugmaudienė Elžbieta 763
Daugmaudienė Joana 763
Daugmaudienė Juzė 762
Daugmaudienė Pranciška 763
Daugmaudis Albertas 763
Daugmaudis Antanas 562, 654, 763, 847
Daugmaudis Bronius 763
Daugmaudis Danielius 322, 326, 752
Daugmaudis Gabrielius 687
Daugmaudis Jonas 854
Daugmaudis Julijonas 472, 478
Daugmaudis Julius 763, 825
Daugmaudis Juozapas 324
Daugmaudis Jurgis 826, 852
Daugmaudis Mečislovas 763
Daugmaudis Pranas 472, 576, 763
Daugmaudis Robertas 763
Daugmaudis Stasys 763
Daugmaudis Vincentas 326
Daugmaudis Vladas 763
Daugmaudytė Janė 763
Daugmaudytė Joana 763
Daugmaudytė Lionė 763
Daugmaudytė Morta 549
Daugmaudytė Pranė 762
Daugmaudytė Stasė 762
Daugmaudytė Valerija 763
Daugudis V. 116, 157
Dauguvietis Borisas 881
Daujotas Bronius 654, 826
Daujotas Kostas 566
Daujotas Petras 652, 653, 826
Daujotas Vladas 448, 566, 883
Daukantas Simonas 41, 422, 788, 801, 806
Daukšas Gaudentas 325
Daukšas Ignas 763
Daukšas Klemensas 763
Daukšas Vincas 851
Daukšas Vytautas 763
Daukšienė Daiva 880
Daukšienė Julija 763
Daunienė Vaida 881
Daunoras V. 863
Daunys Motiejus 909
Daunys Vincas 826
Daunytė Marė 561
Davainis-Silvestraitis Mečislovas 192, 193, 220, 891
Davidovičius Irša 685
Davidovičius Joselis 687
Davidovičius Kopelis 687
Davidovičius Markas 687
Davolis 375
Davolis Aleksandras 373
Davolis Jurgis 433
Davolis Liudas 371
Davydovičius Kopelis 687
Dėdinas 408
Dėdynas Pranas 826
Dembinskis 900
Demeris 385
Dereškevičienė Adolfina 22, 135, 146, 925
Derevianko 849
Dermeikiai 270
Deskov V. I. 671
Devo (Devaux) 898
Didžiulis Karolis 416, 536, 537
Diečkus Juozas 547, 556
Dilys Antanas 868, 869
Dimantas Mejeris 661, 730, 737
Dimšytė Teresė 409
Diržinauskas V. 874
Diržinskas 648, 694, 708
Diržinskas Arvydas 562, 619, 647, 648, 652, 653, 707–709
Diržinskas Ernestas 178, 505, 608, 609, 611, 619, 916
Diržinskas Julius 616
Ditkovas Fiodoras 731
Djačenka Nikolajus 852
Dobilaitis Juozas 315
Dobriška Juzefas 244
Dobriškienė Agota 244
Dobrynskis 904
Dogis Povilas 432
Dolgovas 343
Dolina Marija 679
Domaševičius A. 316
Dominauskas Juozas-Kęstutis 801
Domeikienė Lidija 8, 15
Dorofėjevas Vasilijus 653
Dostojevskis Fiodoras 417
Dovidaitis A. 565
Dovidaitis Antanas 483, 503
Dovidas Levas 619
Dovydaitis Justinas 309
Dovydaitis Pranas 573
Dovydaitis Stasys 797
Dovydaitis Vincentas 326
Dragūnaitė Audronė 748, 759, 763
Dragūnaitė Dalia 748, 763
Dragūnas Gediminas 748, 763
Dragūnas Povilas 647, 652, 653, 748
Dragūnienė Kazė 748
Drakšas K. 625
Drąsutis Kazys 748, 826, 845
Draugelis E. 550
Dreigutas Jokūbas 327
Drigotaitė Genė 763
Drigotaitė Janina 763
Drigotas Tadas 763
Drigotas Vacys 763
Drigotienė Julė 763
Dryža Jonas 326
Dryža Juozas 419, 472, 914
Drižas Steponas 493
Drobelis E. 79
Druskis Povilas 653
Dryža Steponas 565, 660
Dubinecas 849
Dubickas Jonas 945
Duklavas Janis 387
Dulevičienė Kotryna 244, 289
Dulevičius Mykolas 244, 289
Duliebaitis Grigas 161
Dulkė Klemensas 560, 917
Dunauskas P. 740
Dundulienė B. 864
Dundulis B. 169
Dundulis Jonas 4, 21, 22, 193, 214, 215, 236, 862, 865, 872, 925, 926, 929, 945
Dunduras Janis 382
Dunskienė Julija 748, 763
Dunskis Aloyzas 748, 763
Dunskis Vytautas 748, 763
Dunskytė Dalia 748, 763
Dunskytė Kazė 748, 763
Dunskytė Zosė 748, 763
Durasevičius Antanas 909
Durskis Stanislovas 309
Dzidmon(?) Movša 692
Dzidzevičiūtė P. 500
Dziubinskas A. 669
Džiugis Gaudentas 660
Džiugys Petras 658, 726, 826, 849, 853, 857, 858
Džiunkovskaja G. 679

 

E
Egėliškis Arnoldas 907
Eidintas A. 705, 709
Eigminas Kazys 20
Eliasonas M. 699
Elijas Joselis 701
Elijason Seina 694
Elijašovas Mendelis 701
Elijašovienė Sorė 701
Elijašzon Mendel 692
Elijašzon Šaja 689
Elinskas Juozas 326
Elinskas Pranas 759, 763, 792, 826, 846
Elinskienė Joana 763
Eljasonas Mendelis 700, 701
Endrikaitis Kazimieras 899
Endziulis 173, 294, 305
Enickis (Enskis) 715, 717
Erdmanas Johanas 909
Erdmanas N. 881
Erštikienė Emilija 521
Erstikis Steponas-Patašonas 800, 801, 804, 808, 814
Ezeringis Janis 908
Ežerskytė L. 316

 

F
Faizulinas 657
Falentinas A. 609
Falentinas V. 609
Fedaravičius Kazimieras 401
Fedaravičius Povilas 401
Fedaravičius Pranciškus 293
Fedutenko Nadežda 679
Feld Chaja 691
Feld Lėja 691
Feld Masė 691
Feld Motlė 691
Feld Orel 689
Feld Riva 691
Feldas Mendelis 691
Feldas Orelis 691
Feldas Orelis 910
Filimonovas G. 738
Filipekas Kazimieras 644, 746, 763
Filipovas Aleksejus 658
Filipovas Grigorijus 731
Fiodorovas Aleksandras 896
Firantas Adolfas 764
Firantas Jonas 764
Firantienė Julija 764
Firantienė Ona 764
Fišeris Julijonas 592
Fledžinskas Jonas 631
Fokienė Stasė 779
Foksas I. 42
Foksas Ivanas 909, 910
Fomičiova Klavdija 679
Franckevičius Stasys 633
Freimanovičius Markas 904
Freimanovičius Orelis 904
Freimovičius Markusas 170
Freimovičius Orelis 170
Fridman Mauša 689
Fridmanas B. 695
Fridmanas Icikas Aizikas 692, 693
Fridmanas N. 343
Fridmanas Perecas 590, 698
Fromas-Gužutis A. 176, 349
Fursovas 365

 

G
Gabrielaitis Kazimieras 311
Gabševičius Feliksas 329
Gadliauskas (Godlevski) Leonas 903
Gadliauskas Albinas 658
Gadliauskas Aleksandras 909, 911
Gadliauskienė Emilija 903
Gaidamavičiūtė Rita 8, 15
Gaigalas Algirdas 4
Gaigalas K. 559, 917
Gailiūnas Jonas 652, 653, 654
Gailiūnienė Kazė 566
Gailiušis B. 31
Gaižutis Algirdas 4
Galaunė J. Paulius 237–239, 260
Galaunė Paulius 304
Galeckis Raimundas 266
Galinaitis V. 566
Galiniai 802
Galinis Juozapas 326
Galinis Raimundas 900
Galinytė Ona 917
Galkus Alfonsas 658
Galkus Julijonas 482
Galkus Juozas 637
Galkus Kazimieras 911
Galkus Tadas 324
Galkus V. 913
Galkus Vladas 605
Galminaitė Elena 582
Gapšienė Barbora 764
Gapšys Povilas 764
Gapšys Stanislovas 764
Gapšytė Genovaitė 764
Garalevičius Jurgis 491, 542, 915
Garbaliauskaitė Apolinarija 796, 826, 849
Garbaliauskas Antanas 797, 826, 849
Garbaliauskas Izidorius 797
Garbaliauskas Stasys 797, 826, 849
Garbaliauskas Tomas 796
Garla Juozapas 547, 570
Garnienė Kristina 764
Garnienė Marijona 764
Garnys Aleksas 826
Garnys Antanas 764
Garnys Juozas 759, 764
Garnys Kazys 764
Garnys Lionginas 764
Garnys Povilas 764
Garnytė Aldona 764
Garnytė Liudvina 764
Garnytė Valė 764
Garšinas V. 915
Gasčiūnienė Adolfa 567, 635
Gaškaitė-Žemaitienė N. 788, 801, 811
Gasparaitienė J. 865
Gasparaitis Eduardas 21, 861, 865, 925
Gasparaitis Simonas 432
Gasparavičius Juozas 482, 485
Gaščiūnas Jonas 851
Gaudiešius Kazimieras 294, 310, 556, 914
Gaudiešiūtė Emilija 566
Gaušas Antanas 582
Gausmanaitė Basė 520
Gausmanas 621
Gausmanas Kazimieras 520
Gausmanas Kazys 561, 562
Gausmanas Mykolas 520
Gausmanienė Aleksandra 520
Gausmanienė Barbora 520
Gavorskaitė Antanina 389
Gavorskas Klemensas 386
Gavorskienė Liudvina 388
Gavorskis Kazimieras 716
Gavorskis Kazys 746
Gavorskis Stanislovas 716
Gavorskis Vladas 389, 390
Gavorskytė Antanina 389
Gečaitė Kornelija 883
Gečas Genius 880, 881, 883
Gecevičienė Ona 500
Gečienė Janina 880, 883
Gecmanas Jonas 566, 826, 850, 919
Gedaminas K. 873
Gedaminas Kęstutis 790
Gedaminskaitė Bronė 759, 764
Gedaminskas A. 874
Gedaminskas Algis 890
Gedaminskas Antanas 790, 791
Gedaminskas Juozas 764
Gedaminskas Vincentas 387, 764
Gedaminskienė Liudvina 764
Gedaminskienė Loreta 890
Gediminas Adolfas 764
Gediminas Viktoras 764
Gediminas Vincas 764
Gediminskaitė Bronė 764
Gediminskas Albertas 582
Gediminskas Kasparas 326
Gediminskas Vincas 826
Gedminaitė (Lideikienė) Eleonora 424
Gedminaitė Jadvyga 826
Gedminas Aloyzas 325
Gedminas Benediktas 915
Gedminas Feliksas 521, 609
Gedminas Ignas 660
Gedminas Juozas 826
Gedminas Kazys 486, 487, 493
Gedminskaitė Antanina 859
Gedrutienė Uršulė 336
Gedrutis Povilas 336
Gedrutis V. 621
Gedrutis Vincentas 522
Gedvila K. 556
Gedvilaitė Valerija 565
Gedvilas Kazimieras 906
Gedžienė Albina 764
Gedžienė Elena 764
Gedžienė Joana 424
Gedžienė Liudvika 945
Gedžius Adomas 653
Gedžius Antanas 764
Gedžius Augustinas 726
Gedžius Jonas 565, 647, 723, 726, 764
Gedžius Kazys 485, 486, 487
Gedžius Mečys 764
Gedžius Pranas 764, 919
Gedžiutė Danutė 764
Gegeckas P. 631
Geimanas Leizeris Giršovičius 688
Gelažienė Ona-Liudimantas 803
Gelažius Pranas 476
Gelpernas Markas 173, 910
Gelumbauskas Stepas 417
Gelumbauskienė (Mikolaitytė) Dalia 6, 13, 408, 943
Gelžinienė Jadvyga 851
Gelžinis Juozas 851
Gelžinytė Greta 883
Gelžinytė Julija 851
Genčerauskas 408
Gendvila Aloyzas 11, 18, 234, 330, 935
Gendvila Jonas 325, 589
Gendvila Martynas 330
Gendvilas Izidorius 549
Gendvilas Juozas 548, 708, 709, 711
Gendvilas Kazimieras 310
Genys J. 740
Genzelis Bronius 867
Gerdaitytė Miglutė 863, 864
Gerliakaitė Marijona 566
Germanas 908
Germanas Jonas 552
Germanas Julijus 327
Germanavičius P. 625
Gersonas Voiciechas 297
Gersunas H. 699
Geršin Seja 715
Geršinaitė 717
Geršinas 715, 717
Geršinas Iršas 715
Geršinas Rafailas 715
Gerulaitis K. 547
Gerulaitis Virginijus 4
Gerulskis Vladas 794, 795, 797, 849
Getlingienė A. 621
Getlingytė 565
Giedeika Antanas 330
Giedraitis Jonas 324
Giedraitis Steponas 240
Giegžnas J. 350
Gigelis Janis 908
Gylys Algirdas 653
Gilys Jokūbas 909
Gylys Kazys 549
Gimbutas Jurgis 259
Ginevičius Aleksas 790, 874
Ginkus 362
Gintalas N. 559, 562
Gintalas P. 919
Gintauskas Jonas 885
Girdvainienė Zuzana 764
Girdvainis 469, 471, 918
Girdvainis Antanas 827
Girdvainis (Girdwoyń) Blažiejus 307
Girdvainis Edmundas 640, 764
Girdvainis J. 913
Girdvainis Jonas 597
Girdvainis Juozas 569, 751
Girdvainis Klemensas 654, 827
Girdvainis P. 609
Girdvainis Zenonas 764
Girdvainis Zigmas 486, 487, 493, 602, 640
Girdvoinis J. 625
Girėnas Stasys 354, 355, 870
Girininkas A. 153
Girininkienė Vida 4
Giršas Šimonas 416
Giršovičius Leizeris 687
Giršovičius Ošeris 687, 688
Giršovičius Zalmanas 702
Glamazdinas 923
Glaz Benjamin 694
Glaz Ester 694
Glaz Jakub 694
Glazauskaitė Elena 827
Glazauskas Aleksas 827
Glazauskas Antanas 758, 759, 765, 827
Glazauskas Juozas 827
Glazauskienė Marijona 765
Glazauskienė Ona 758, 759, 765
Glezer Izrael 689
Gliazinis Atte 908
Glik Chackel 692
Glikas Abė 695, 715
Glikas Zelma 715
Glinskis Mykolas 329, 813
Globys B. 625
Godebskis Kiprijonas 297
Godlevskis (Gadliauskas, Garliauskas) Aleksandras 292, 293, 294, 329, 339, 380
Godlevskis Josifas 827
Gogolis Nikolajus 417, 422, 881
Goldberg Chaim 695
Goldbergas Leonidas 415
Golikov V. I. 671
Golinevičius Ustinas 173, 269, 270, 293, 305
Goltzas Rudigeris Gustavas fon 471, 537
Golubcov I. A. 194
Golycinas Sergejus 896
Gončiarovas 849
Gonskis Juozas 651
Gontienė Antanina 765
Gontis Kazys 478
Gontis Stasys 765
Gontis Vytautas 827
Gonzaga Aloyzas 258, 273
Gorkis M. 187
Gorodeckis J. 471, 537
Gorys 192
Goštautas Jonas 708, 709, 851
Gotlibaitė Inga 885
Gotlibas Liudvikas 909
Gotzonis Janis 908
Govšelovič Iosel 689
Grabinskis Žanis 387
Grabliauskas Juozas 470, 485–487, 574
Grabliauskienė (Vaitkutė) Julija 503, 529, 567
Grajauskas Rimantas 887
Gramavičius Vladas 572–574
Graudinis 909
Grėbliauskaitė (Pukienė) Barbora 338
Grėbliauskaitė Pranciška 765
Grėbliauskas 157, 285, 528, 533
Grėbliauskas Adolfas 652, 707, 710, 827
Grėbliauskas Bronius 647, 653
Grėbliauskas Juozas 113, 338, 474, 485, 594, 595, 609, 616, 659, 758, 759, 765
Grėbliauskas Jurgis 338
Grėbliauskas Martynas 765
Grėbliauskas V. 635
Grėbliauskienė Liuda 765
Grečkinas 657
Greitmanas Albertas 387
Greitmanis Adolfas 386, 389
Greitmanis Arnoldas 390
Greitmanis Edvardas 387
Greitmanis Jonas 387, 389
Grybas Vytautas 790
Grybauskas K. 865
Grybauskienė Dalia 887
Gricenko 657
Gricevičius Jurgis 511, 512, 514
Gricienė (Janavičiūtė) Malgožata 906
Gricienė Agota 567
Gricienė Birutė 562
Gricienė Zosė 561
Griciūnas Vytautas-Vytautas 797, 806, 808
Gricius 647
Gricius A. 609
Gricius Augustinas 11, 18, 21, 23, 119, 173, 181, 259, 263, 321, 349, 358, 454, 478, 621, 633–635, 862, 864, 874, 881, 911, 917, 924–929
Gricius Dominykas 906
Gricius J. 917
Gricius Jonas 255, 926, 927
Gricius Juozas 502, 640, 643
Gricius Kastytis 926, 928, 929
Gricius Kostas 561, 597, 609, 616
Gricius Liudas 827
Gricius Petras 256
Gricius Stasys 479
Gricius Zigmantas 386, 848
Griciūtė Ieva 906
Griciūtė Laima 926–929
Griciūtė Ona 906
Grigaitė A. 635
Grigaitienė 402
Grigaitis 912
Grigaitis K. 616
Grigaitis Petras 325
Grigaitis Pranas 827
Grigalavičienė E. 137
Grigaliūnas E. 862
Grigalius 541
Grigalius Liudvikas 326
Grigalius Pranas 644, 746, 759, 765
Grigaliūtė 664
Grigalytė Emilija 664, 752, 765
Grigalytė Stasė 664, 752, 765
Griganavičius (Griganaitis) Vaclovas 495, 586, 616, 644
Grigas Romualdas 4
Grigienė 414
Grigiškiai 330
Grigiškienė (Vasiliauskaitė) Gertrūda 403, 404
Grigiškienė Pranciška 402, 404
Grigiškis Antanas 397, 401, 433
Grigiškis Juozapas 361, 407
Grigiškis Juozas 20, 330, 403, 407
Grigiškis Kazimieras 432
Grigiškis Lionginas 6, 8, 13, 15, 21, 394, 395, 407, 567, 871, 872, 943
Grigiškis Petras 339
Grigiškis Rokas 397, 398, 403
Grigiškis Saulius 407
Grigiškis Stanislovas 401, 404
Grigiškytė G. 403
Grigonaitis 641
Grigorius Zigmas 658
Grigorjevas Stanislavas 658
Grikainis Klemas-Gintaras 800
Grinbergas 909
Grinevičius Elija 494, 495
Griniai 416
Grinius 532
Grinius J. 581, 918
Grinius Kazys 331
Griška J. 596
Griška Jonas 498, 918
Griškevičius Petras 81
Griškus 585
Griškus M. 609
Griškutė Vaida 7, 14, 715, 943
Grosas Beras 472, 604, 605, 689, 695, 698, 914
Grosmanas 587
Grosmanas Alfredas 547, 551, 556, 576, 637, 638
Grosmanas Bronius 640
Grosmanas Karolis-Didžiulis 469, 638
Grubaitė (Barkauskienė) Eugenija 747, 765
Grubaitė Silva 765
Grubas Evaldas 564, 747, 759, 765
Grubas Reingoldas 747, 759, 765
Grubas Robertas 747
Grubas Valteris 747, 759, 765
Grubienė (Kiršaitė) Ona 747
Grubienė Olga 747, 748, 759, 765
Grubienė Ona 759, 765
Grucė Aleksandras 495, 561, 562, 613
Grucė Antanas 557, 561
Grumšlys 414
Grunskienė Julė 858
Grunskis Eugenijus 743, 744, 748
Grunskis Vytautas 533
Gruodienė (Šniukaitė) Indrė 4, 945
Gruodis P. 570
Grušas Juozas 881
Grusmanas Levas 730, 732
Gruzd Abram 689, 694
Gruzd Basė 691
Gruzd Basė Rafa 694, 695
Gruzd Chackel 689
Gruzd Chaja 691
Gruzd Etel (Eta) 694
Gruzd Feta 695
Gruzd Frida 691
Gruzd Icyk 689
Gruzd Josel 689
Gruzd Leiba 694
Gruzd Lėja 695
Gruzd M. B. 695
Gruzd M. M. 695
Gruzd Mejer Chaim 689, 692
Gruzd Movša Šaja 692
Gruzd Reuvenas Ichakas 694
Gruzd Šeina Čipa 694
Gruzd Šolom 692
Gruzd Šolum 689
Gruzd Volf 689
Gruzdas 717, 718
Gruzdas Abramas 691, 693, 699
Gruzdas Boruchas 702, 910
Gruzdas Icikas 692
Gruzdas J. 698, 700
Gruzdas Jankelis 691
Gruzdas Joselis Elijas 502, 590, 643, 691, 699, 701
Gruzdas Leiba 691
Gruzdas Mauša 701
Gruzdas Ruvelis 691
Gruzdas S. M. 699
Gruzdienė Ona žr. Jasevičiūtė iš Kiaunorių 190
Gruzdis Krištupas žr. Gruzdys Kristupas
Gruzdys 161, 192
Gruzdys Grigorijus 161, 191
Gruzdys Kazimieras 161
Gruzdys Kristupas 22, 159, 189, 190, 191, 192, 269, 270
Gruzdys Romualdas 562
Gruzdytė Sofija 161
Gruževskis (Gruzevski) Jokūbas 190, 269
Gudaitis L. 311
Gudavičius E. 194
Gudelis Tomas 432
Gugienė Vita 864, 887
Gukovskis K. 200
Gulbinaitė Lionė 22, 119, 134
Gulbinaitė Onutė 792
Gulbinas Antanas 647
Gulbinas Gaudentas 658
Gulbinas Ignacas 325, 326
Gulbinas Kazys 647
Gulbinas Petras 325
Gulbinas Pranas 796
Gumbilevičius Adolfas 860
Gumbilevičius Adolfas-Savas 859
Gumbinas G. 658
Gumovskis (Gumowski) Marijonas 233
Gumuliauskas Anicetas 874
Gumuliauskas Arūnas 7, 14, 21, 720, 729, 861, 937, 943
Gunter Jacob 904
Guntis Gaudentas 324
Guntis Karolis 828
Guntis Kostas 580
Guntis Lionginas 828
Guntis Vytautas 828
Guntys Albinas 827
Guntys Antanas 751
Guntys Kostas 493
Guobytė R. 56
Guodelis V. 621
Gurbinas Antanas-Arminas 806, 828, 853
Gurbinas Jonas 828, 853
Gurbinas Kazys 828, 853
Gurčinas 293
Gureckas Stasys 496
Gurskienė Antanina 846
Gurskis I. 711
Gurskis Juozas 734, 739, 845, 864
Gurskis Vaidutis 846
Gustavas II Adolfas 100, 102, 103, 105, 106
Gustinaitė Emilija 382
Gustinaitė Karlina 382
Gustiniai 380
Gustinis Edvardas 382
Gustinis Jokūbas 380
Gustinis Jonas 382
Gustinis Krišjanis 380, 382
Gustinis Petras 425, 483, 484, 547, 923
Gustinis Vladas 659
Gustinis Voldemaras 551, 576
Gutauskaitė Ona 765
Gutauskas Antanas 765, 828
Gutauskas Rokas 483
Gutauskas Tadas 659
Gutauskas Vaclovas 765
Gutauskas Vincas 309, 658
Gutauskienė B. 865
Gutauskienė Paulina 759, 765
Gutkauskienė Ona 874
Gutovskis V. 349, 913
Guzevičius A. 638
Gužaitis F. 913
Gužauskaitė (Jasinskienė) A. 792
Gužauskaitė Adolfina 765, 873
Gužauskaitė Antanina 570
Gužauskaitė Barbora 759, 765
Gužauskaitė Daiva 765
Gužauskaitė Jadvyga 873
Gužauskaitė Liuda 765
Gužauskaitė Viktorija 765, 873
Gužauskas 115, 662, 818, 819
Gužauskas Martynas 441
Gužauskas Aloyzas 759, 765
Gužauskas Antanas 565, 647, 791, 792, 815, 828, 846, 852, 873
Gužauskas Elyzas 479
Gužauskas Juozas 320, 324, 572
Gužauskas Kazys 651, 723
Gužauskas Pranas 572, 864
Gužauskas Vladas 569, 862
Gužauskienė 360
Gužauskienė A. 862
Gužauskienė Aldona 765
Gužauskienė Ona 590
Guževskis Konstantinas 327

 

H
Haitinas Šmuelis 691
Han 366
Heidemanas Hansas 910
Heidemanas Pranas 576
Henris O. 817
Hiksienė Kazimiera 293
Hitleris 706
Hofmanas Karolis 479, 505, 908, 916
Hofmanienė 327
Hohencolernas Albrechtas 101, 102
Holownie Paveł Jakimowicz, 
žr. Galaunė J. Paulius 260
Homeras 311
Hrinevičiai 408
Hriškevičius M. 408, 432, 603, 683, 687, 891
Hriškevičius Maurikijus 191–193, 196–198, 220, 221, 224
Hryškieviče Maurikis 683, 891

 

I, Y
Ibenai 380
Ibenaitė Eugenija 382
Ibenas Augustas 382
Ibenas Jonas 382
Ibenas Kristupas 380
Ichakas Reuvenas 694
Icikovičius Abramas 688
Icikovičius Mendelis 688
Icikovičius Zundelis 688
Yla 619
Ilgevičiūtė V. 861
Ylius Antanas 316
Iljina Jekaterina 384
Inčirauskienė Zita 530, 945
Inta Klemas 4, 23, 288
Inteligatorius 715–717
Irševičius Leiba 685
Ivanauskas 641
Ivanauskas Albinas 488
Ivanauskas Eugenijus 94, 95, 96, 98, 104
Ivanauskas Mykolas 496
Ivanauskas Tadas 80, 429
Ivanavičius Steponas 883
Ivanidzė 176
Ivoškus J. 609
Izraeliovičius Leiba 688
Izraeliovičius Zalmanas 687

 

J
Jablonskis 257
Jablonskis Jonas 79, 331, 893
Jablonskis K. 196
Jaceliovičius Irša 685
Jackevičius Jurgis 540
Jackevičius Kazimieras 256
Jackevičius Vaclovas 715–718, 793
Jackus Jurgis 432, 485, 584
Jackus Kostas 479
Jackus Viktoras 655, 660
Jagelavičienė Teresė 759, 765
Jagelavičius Karolis 765
Jagelavičiūtė Marytė 765
Jagminas (Jagmin) Pranciškus 307
Jagminas Antanas 308
Jakaitienė J. 661
Jakavčienė (Pukytė) Konstancija 507, 561, 758
Jakavičius Cezaris 507, 541, 556, 560, 561, 631, 758, 918, 919
Jakavičiūtė A. 562
Jakavičiūtė Dalia 168, 338, 518, 751
Jakavičiūtė Gražina 632
Jakienė Lidija 654
Jakov Moisej 695
Jakovlevas 657
Jakštys 671
Jakšyčia Agnieška 432
Jakubas Maušas 692
Jakubčionis Algirdas 4
Jakubovič Beilė 686
Jakubovič Livė 686
Jakubovičius Chaimas 686
Jakubovičius Leizeris 686
Jakubovičius Movša 686
Jakubowski J. 194
Jakulis Fridrichas 909
Jakulis B. 739
Jakutis B. 612
Jakutis R. 928
Jakutienė Genovaitė 8, 15
Janavičiai 366
Janavičius Liudvikas 331, 366, 367
Janavičius Vytautas 631
Janavičiūtė L. 114
Jančevskis 627
Jančiauskas Stasys 859
Jankauskas 716, 793
Jankauskas (Jankowski) Motiejus 307
Jankauskas G. 561
Jankauskas Jonas 482, 579
Jankauskas Julius 540, 543
Jankauskas Juozapas 336, 911
Jankauskas Mykolas 5, 9, 12, 16, 41, 943
Jankauskas Pranas 482, 503, 542, 748, 828
Jankauskas Romas 883
Jankauskas Stanislovas 387
Jankauskas Stasys 550, 589
Jankauskas Vladas 540, 587, 588
Jankauskienė Kazimiera 336
Jankauskienė Pranė 853
Jankauskytė Julijona 587
Jankeliovičius Hilelis 688
Jankevičienė Algė 173, 269, 293, 304
Jankevičienė Bronė 567
Jankevičius Vacys 556, 659, 913
Jankevičiūtė (Jonkutė) Aldona 570
Jankevičiūtė Stefa 582
Jankienė Julija 765
Jankovskis Jonas 232
Jankus Antanas 550, 765
Jankus M. 426
Jankus Pranas 559, 850
Jankutė Bronė 765
Jankutė L. 738
Jankutė Pranė 665
Janneris 712
Janonis Petras 492, 562
Janušaitė Bronislava 885
Janušas Juozas 493
Janušauskienė 660
Januševičienė Angelė 861, 865, 870
Januševičius E. 862
Januševskis S. 42
Januševskis Stanislovas 909
Janušienė Bronislava 715
Januškevičius Evaldas 884
Januškevičius Osipas 909
Janušonis Povilas 488, 547, 578, 582, 602
Janušonis S. 231
Jaroševičius Mykolas 582
Jarušauskas Gvidas 84
Jasaitis Bronius 828
Jasaitis Domas 431
Jasas R. 197
Jasėnas Kazimieras 269, 293
Jasevičiūtė Ona iš Kiaunorių, 
žr. Gruzdienė Ona 190, 270
Jasinskaitė Pranciška 492
Jašinskas K. 626
Jasinskas Žilvinas 406
Jasinskienė (Gužauskaitė) A. 792
Jasinskis J. 168
Jašiškis Motiejus 326
Jasiškytė Jurgita 880, 881, 883, 884
Jasiukaitis Jurgis 583
Jasiukovas S. 732
Jasiulis Juozapas 909
Jasiūnas 668, 739
Jasiūnas Antanas 511, 791
Jaskevičius Juozas 590
Jastžembskis Jokūbas 257
Jasudaitė Bronislava 766
Jasudienė Bronė 766
Jatkauskaitė Genė 766
Jatkauskas Česlovas 766
Jatkauskienė Elzbieta 766
Jatulienė Ona 766
Jatulis Gediminas 345, 753, 766
Jatulis Izidorius 577
Jatulis Juozapas 326
Jatulis Klemas 483, 484, 585
Jatulis Mykolas 906
Jatulis Pilypas 9, 16, 345, 348, 479, 493, 556, 565, 752, 753, 766
Jatulis Viktoras 479
Jatulytė Dalia 753, 766
Jatulytė Morta 906
Jatulytė Ona 906
Jaugelis Zenonas 732
Jautakis Ildifonsas 402
Jautakytė Alma 572
Jazdauskas A. 540
Jazdauskas P. 735
Jec Mejer 690
Jegorovas 657
Jekaterina II 511, 896
Jenčiūra Bazilis 223, 224, 329, 900
Jenkelis 717
Jeraminaitė Janina 766
Jeraminaitė Liongina 766
Jeraminas Algis 766
Jeraminas Feliksas 310
Jeraminas Ramutis 766
Jeraminas Stanislovas 661, 753, 766
Jeraminienė Julijona 766
Jermalavičius 828
Jermalavičius Benediktas 845
Jesenas Aleksandras 225, 911
Jocas 922
Jochanovas Makaras 845
Jöckle C. 234
Jocys Pranas 472, 494
Jocys Virginijus 5, 12, 172, 173, 175, 219, 223, 943
Jodeikin Eide 715
Jodeikin Menute 715
Jodeikinas Jankelis 715
Jodeikinas Saja 715
Jodeikinas Sajus (Šaja) 695
Joffe Menucho Is. 695
Joffe Minuha 695
Joffe Zalman 692, 699
Jofė Zalmonas 590, 698
Johanas 103
Johnson Paul 686, 705
Jokai M. 423
Jokimaitis Jonas 730, 737, 738
Jokimas A. 619
Jokubaitis 641, 645
Jokubaitis Egidijus 887
Jokubaitis Klemensas 325
Jokubauskas Adomas 708
Jokubauskas Antanas-Ancius 315, 806
Jokubauskas Antanas-Perkūnas 801
Jokubauskas Mustafa 562, 564, 637, 648
Jokubauskas V. 739
Jokūbonis Jonas 313
Jonaitienė Bela 883
Jonaitis 652
Jonaitis Jonas 488
Jonaitis Petras 551, 556
Jonaitis Stasys 486
Jonaitis Vincas 828
Jonaitytė Vaida 7, 14, 715, 716, 943
Jonas Kazimieras 99, 105, 683, 892
Jonas Paulius II 315
Jonkai 433, 434
Jonkevičia Jonas 914
Jonkevičius (Jonkus) Jonas 472
Jonkus (Jankevičius) Pranas 347
Jonkus Aleksandras 828
Jonkus Alys 887
Jonkus Antanas 436, 485, 486, 570, 584, 589, 590
Jonkus Juozapas 326
Jonkus Juozas 483, 585
Jonkus Jurgis 325
Jonkus Kazimieras 325, 433
Jonkus Liudas 347–350, 358, 469, 586, 914
Jonkus Pranas 347, 469, 914
Jonkus Vaclovas 580, 581
Jonkutė Julė 582
Jonkutė Ona 582
Jonkutė Rozalija 434
Jonuitis Mykolas 259
Jonušas Vincas 481, 482
Jonušas Petras 4, 7, 15, 21, 659, 929, 945
Jonušienė Aušra 23
Jonutytė R. 864
Joseliovičius Jankelis 688
Joseliovičius Nachumas Icikas 688
Joseliovičius Šlioma 686
Jučas Antanas 632
Jučas M. 323
Judeliovičius Joškė 685
Judeliovičius Markusas 687
Judžentis Artūras 4
Jukniūtė Vida, žr. Girininkienė V. 20
Juodokas Juozas 845
Juodokas Kazimieras 326
Juodpalienė Marijona 759, 766
Juodpalis 904, 912
Juodpalis Antanas 325
Juodpalis Bronius-Kirstukas 802, 829, 852
Juodpalis Gaudentas 326, 401
Juodpalis Silvestras 759, 766
Juodpalis Vincas 326
Juodpalytė Leonora 766
Juodpalytė Pranė 766
Juozaitis Albinas 851
Juozapaitienė Emilija 766
Juozapaitienė Ona 766
Juozapaitis Juozas 384, 387, 393
Juozapaitis Karolis 387, 766
Juozapaitis Kazys 646
Juozapaitis Vaclovas 766
Juozapaitis Vladas 766
Juozapaitis Vytautas 883
Juozapaitytė Danutė 766
Juozapavičius 788, 801, 806, 808, 810, 814, 854, 855
Juozėnas Mečislovas 496, 647, 653, 707, 711, 829
Jurevičienė Raimonda 881
Jurevičius 436
Jurevičius Ignas 439, 449, 452
Jurevičius Jonas 447
Jurevičius Kasparas 684
Jurevičius Mečislovas 789, 790
Jurevičius Remigijus 890
Jurevičius (Jurewicz) Stanislovas 307
Jurevičius Vladas 650, 790, 829, 846, 874
Jurevičiūtė Birutė 650
Jurevičiūtė Genė 650
Jurgaitis R. 195
Jurgaitis Robertas 4, 11, 18
Jurgaitis S. 865
Jurgėla K. 907
Jurgelevičienė I. 79
Jurgelevičius (Jurgielewicz) Jonas 308
Jurgelevičius (Jurgielewicz) Simforionas 308
Jurgelis Aloyzas 324
Jurgelis Juozas 687
Jurgelis Klemensas 292, 339, 419
Jurgelys 361
Jurgelys Juozas 419
Jurgelys Mečys 346, 348–350, 467, 471, 474, 586, 633–635, 920
Jurgelytė Izabelė (Lideikienė) 424
Jurgilas Aivaras 22, 297, 318, 887, 930
Jurginis J. 196, 197, 230
Jurgulis Pranas 565, 581
Jurgulytė Aleksandra 565
Jurkšaitienė (Grigiškytė) Genovaitė 407
Jurkštas Feliksas 583
Jurkūnaitė 656
Jurkūnas 909
Jurkūnas V. 323
Jurovovas Petras 658
Juščius Kęstutis 4, 875, 945
Juška A. 422
Juškienė A. 79
Juškus 402
Juzuitis Benius 658
Juzuitis Jonas 651, 658, 660, 662
Juzuitis Kostas 662

 

K

Kabalinskas Stasys 845
Kac Boruch 689, 692
Kac Mejer Šender 692
Kac Šimche 690
Kac Šmuel 692
Kačanovskis Juozas 896
Kacas B. 690
Kacas Chaimas 590, 699
Kacas H. 700
Kacas Mejeris 590, 689, 698, 699
Kacas S. 699
Kacelenbogen Basė 691
Kacelenbogen Rebeka 691
Kacenelenbogen B. C. 695
Kacelenbogenas Isakas 691
Kacenelenbogenas Lazaris 691, 692
Kačinskas Alfonsas 479
Kačinskas Pranas 492, 561
Kadačas Markas 591
Kagan Bela 716
Kaganas Leizeris 695, 715, 716
Kaganas Motke 715, 716
Kairys 495, 919
Kairys Steponas 539, 539
Kaizerienė 42
Kajūnas Valentas 432
Kaknevičius Vitas 317
Kaktavičius Stasys 578, 579
Kaktavičiūtė Elena 656
Kaktys Kostas 653
Kaktys Kostas 829
Kalašnikov K. A. 671
Kalendra K. 495
Kalibatas Kazimieras 21
Kalinas Gediminas 882
Kalinas Henrikas 880, 883
Kalinauskas J. 740
Kalinčikienė Zita 883
Kalininas 734
Kalkin Aron 695
Kalniūnas Adolfas 479
Kalošinas 657, 665
Kalošinas 802
Kaluškevičius B. 330
Kamantauskas Vladas 574
Kamarūnas E. 182
Kamašauskaitė Elytė 521
Kamašauskaitė Kliauposė 521
Kamašauskas Albinas 521, 654, 829
Kamašauskas Jeronimas 521
Kamašauskas Kazimieras 521, 526
Kamašauskas Klemas 486
Kamašauskienė (Stragauskaitė) Regina 647, 829
Kaminskas Antanas 614
Kaminskas Gintautas 880
Kaminskas Petras 508, 544, 571, 596
Kamoras 669
Kanapienė Teresė 520
Kankalis 443
Kankalis Motiejus 899
Kantauskas Alvydas 883
Kantauskienė Aldona 351
Kaplan David 689
Kaplanas 343
Kapralovas 803
Kapsas 916
Kapšinskaitė Jadvyga 851
Kapšinskas Jonas 851
Kapšinskas Stasys 851
Kapšinskienė Marijona 851
Karalienė Nijolė 880, 882, 883
Karaliūnas L. 511, 512
Karbovecas Piotras 911
Karčiauskaitė Angelė 766
Karčiauskaitė Birutė 766
Karčiauskaitė Eugenija 766
Karčiauskaitė Marija 766
Karčiauskas 346
Karčiauskas Juozas 766
Karčiauskas Jurgis 584
Karčiauskienė Ona 766
Kardašiūtė R. 864
Kardinskaitė Augutė 766
Kardinskaitė Janina 766
Kardinskaitė Juzė 766
Kardinskas Juozas 766
Kardinskas Vacys 766
Kardinskas Vladas 589
Kardinskienė Ona 766
Karevičius Pranciškus 915
Kariniauskas Kazimieras 846
Karlikauskas Jonas 561, 574, 596, 917
Karolis XI 99, 105
Karpavičiūtė Adolfina 644, 746, 766
Karsokas Juozas 449
Kartun Benjamin 689
Kartun I. Ic. 695
Kartun Icyk 689
Kartun Icyk Bine 689
Kartun Mejer 692
Kartun Roza 691
Kartun Zundel 689
Kartunas Dundenas 691
Karuzna Juozas 582
Karuzna Klemas 582
Karvelis 192, 647, 817
Kašauskienė V. 861
Kašėta A. 408, 788
Kašėtienė Rasa 4, 23
Kasparas K. 789, 790, 793, 798
Kasparavičienė Elena 767
Kasparavičienė Vida 4, 23
Kasparavičius Stasys 767
Kasperavičius 382
Kasperavičius 908, 922
Kasperavičius Felicijonas 327
Kasperavičius Jonas 330
Kasperavičius Juozapas 330
Kasperavičius Vincentas 330
Kastavičius Pranas 561
Katauskai 436
Katauskaitė Albina 440, 450
Katauskaitė Pranė, žr. Šliažienė P. 440, 450, 650
Katauskas Benediktas 437, 439
Katauskas Jurgis 22, 82, 83, 447, 649, 945
Katauskas Pranas 496
Katauskas Stasys 792, 847
Katauskienė Felicija 500
Katauskienė Liongina 22
Katauskienė Ona 437, 648
Katilevičius Tadas 909
Katiliavas 904
Katiliavas Gasparas M. 907
Katiliavas Kasparas 325
Katilienė Elžbieta 767
Katilienė Pranciška 767
Katiliškis Marius 10, 18, 285, 358, 417, 887
Katilius Algirdas 767
Katilius Antanas 767
Katilius Kazys 767
Katilius Klemensas 380
Katilius Rimantas 767
Katilius Vaclovas 767
Katilius Vincentas 324
Katilius Vladas 767
Katilius Vladislovas 767
Katilius Vytautas 767
Katiliūtė Aldona 767
Katiliūtė Elena 767
Katiliūtė Genovaitė 767
Katkauskas (Katkowski) Pranciškus 308
Kaubrė Antanas 312
Kaubrys S. 193, 203
Kaukas K. 861
Kaunackis 901
Kaunalis Juozapas 900
Kaupas Vladislovas 489
Kaupavičius Motiejus 255
Kaupienė Antanina 850
Kaupis 330
Kaupis Laurynas 354, 355, 472, 481–484, 486–490, 497, 501, 503–505, 542, 575, 609, 631, 633, 914–916
Kaupis Vincas 472
Kaupys 440
Kaupys Kazimieras 647
Kaupys Kazys 850
Kaupys Vincas 829
Kaušas Antanas 479
Kavaliauskienė Lidija 201, 204, 211, 943
Kaveckas Domas 767
Kaveckas Stasys 495
Kaveckas Vladas 385, 387, 759, 767
Kaveckienė Skolastika 767
Kazakevičius V. 88, 148
Každailis Mikas 496
Kazilionis 414
Kazlauskaitė Aldona 767
Kazlauskaitė Genė 767
Kazlauskaitė Liongina 767
Kazlauskas (Kozłowski) Vincentas 307
Kazlauskas Aloyzas 565
Kazlauskas Edvardas (Adas) 793, 829, 848, 874
Kazlauskas Juozas 555, 647
Kazlauskas Kazimieras 311, 611
Kazlauskas Kazys 597
Kazlauskas Klemas 767
Kazlauskas Mykolas 255
Kazlauskas Pranas 767
Kazlauskas Pranciškus 326
Kazlauskas Stasys 767
Kazlauskas Vacys 793, 829, 848, 874
Kazlauskas, kun. 918
Kazlauskienė Apolonija 767
Kazlauskienė Nijolė 10, 17
Keikutis 408
Kelpša A. 609
Kelpšaitė Bronė 767
Kelpšaitė Teresė 767
Kelpšaitė Valerija 767
Kelpšas Kazys 767
Kelpšas Pranas 767
Kelpšas Stasys 358, 470, 474, 476, 503, 579
Kelpšas Vincas 829, 847
Kelpšienė Emilija 767
Kelpšienė Vida 861, 887
Kemeris 491
Kemzūra Stanislovas 311
Keniausis Jonas 492, 581
Kenstavičius 336, 911
Kenstavičius Vladas 486, 487, 493
Kentraitienė A. 911
Keras Jurgis-Bijūnas 799
Kerbedis Mykolas 432
Kerbedis S. 116, 117
Kerenskis A. 343
Kergė Jonas 651
Kergys D. 738
Keršys Leonardas 871
Keršys Tadas 293, 324
Kęsgaila Stanislovas 196
Ketleris Gothardas 103, 104, 105, 106
Keturakis 881
Keturakytė Zina 890
Kiaupa Z. 194, 229, 230, 231, 232
Kiaupienė J. 194, 229, 232
Kibartas 343
Kibildienė Monika 758, 759, 767
Kibildienė Stasė 767
Kibildis Antanas 573
Kibildis Jonas 472, 474, 914
Kibildis Juozas 578, 605, 727
Kibildis Kazys 469–471
Kibildis Klemensas 582, 665, 723
Kibildis Liudvikas 335, 339
Kibildis Pranas 485, 572, 767, 829
Kibildis Pranciškus 326
Kibildis Stasys 469
Kibildis Vincas 481, 482, 484–488, 490, 491, 545, 584, 585, 767
Kibildytė Anelė 572
Kibildytė Stasė 767
Kiela R. P. 865
Kielienė Romutė 861, 864, 887
Kientrys Martynas 686
Kievišienė Dalia 881
Kigaitė Elena 767
Kigaitė Nastė 767
Kigaitė Pranė 767
Kigas Andriejus 895
Kigas Antanas 768
Kigas Julijonas 590
Kigas Julius 768
Kigas Kazimieras 578
Kigas Klemas 829
Kigas Petras 767
Kigas Stasys 485, 584, 759, 767
Kigienė Morta 768
Kigienė Valė 767
Kyga Jonas 768
Kilienė Genovaitė 880, 881, 883
Kymantaitė Juzefa 658
Kymantaitė Matilda 658, 829, 847
Kymantaitė Pranutė 658, 829, 847
Kymantas Jonas 472
Kymantas Kazimieras 330
Kymantas Pranas 484–488, 495, 506, 555, 556, 574, 580, 581, 585, 587, 590, 639, 657, 658, 660, 829, 847, 916, 920
Kymantas Vaclovas 387
Kymantienė Elena 658, 829, 847
Kinelis Antanas 651
Kirilova Maša 679
Kirsonas Hone 695
Kirša Aleksas 385, 386, 387, 389, 390
Kirša Karolis 482, 503, 542, 543
Kiršas Aleksas 768, 852
Kiršas Elmaras 768
Kiršas Osvaldas 768
Kiršienė Klara 768
Kiršienė Ženė 768
Kiršinaitė Audronė 10, 17, 21
Kiršinas Edvardas 115
Kiršon Šolum 690
Kyšys 640
Kiška 891
Kiška Stanislovas 258
Kitai Icyk 690
Kitai Izrael 690
Kitai Šlioma 690
Kitaj Golda 695
Kivilinskaitė Barbora 590
Kivilis A. 734
Kivilis Adolfas 730
Kymantas Vaclovas 387
Klapatauskas (Kłopatowski) Motiejus 306
Klarska Ona 256
Klastauskas Klemas 658
Klastauskas Stasys 658
Klein Chackel 695
Kleinas Zale 695
Klepalovas Michailas 659
Klepeckas Kazimieras 325
Kliausius Martynas-Tautvydas 793, 795, 798
Klikūnaitė Vitalija-Ieva 805
Klimaitis Jonas 859
Klimas S. 626
Klimas V. 570
Klimka Libertas 9, 17, 21
Klionovskis 901
Kliučius Ignas 288
Kliučius Jonas 4, 23
Klopmanas 329, 902, 903
Klopmanas Jonas Adomas 896, 899
Klova D. 874
Klova P. 874
Klovas 285, 659
Klovas Domas 790
Klovas Povilas 790
Klovas Vincas 609, 616, 619, 635
Klupšaitė Uršulė 503, 580, 581, 915
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Kneižys Liudas 829
Knizikevičius K. 500
Knyva Algis 23, 261, 292, 395, 754, 768
Knyva Balys 754
Knyva Tomas 292
Knyva Valerijonas 355
Knyvienė Nijolė 23
Knyvienė Sofija 754, 768
Kobokin Girš 690
Kocėnas Česlovas 500, 504, 522, 575, 633
Kocėnienė (Durickaitė) Teresė 500
Kochas Vladimiras 335
Kocielas (Kocieł) Samuelis Jeronimas 271
Kolenkovskis Romualdas 909
Kolesnikova Nadia 731
Kompaitis J. 552
Konarževskis S. 42
Koncevičius Kazys 583
Kondratas Gasparas 830
Kondratas Stepas 830
Kondrotas J. 920
Konkevičius 367
Konteika Mykolas 326
Kornejeva Matriona 852
Korolkov G. 342, 343, 344
Korsakai 434
Korsakaitė Aldona 768
Korsakas Benas 768
Korsakas Benediktas-Bitumat 435
Korsakas Dominykas 433, 434
Korsakas Vincentas 433, 435
Korsakas Vladas 768
Korsakas-Tabokius 435
Korsakienė Jonienė 256
Korsakienė Rozalija 768
Korzonaitė Edita 4, 10, 17, 22
Koscia Adomas 263
Koscialkovskis (Kosciałkowski) S. 159
Kosciuška T. 168
Kostenko F. A. 921
Kostra Adomas 329, 330
Kostrovskis Steponas 270
Kovera J. 609
Kovera P. 619
Kovera Stasys 520
Koveraitė Ona 560, 561
Koverienė (Musiejukaitė) Antanina 603, 618, 619, 620
Kragas Antanas 387
Kragas Tadas 899
Kramarauskas Juozas 851
Kramarauskienė Agota 851
Krankalis 918
Krankalis Kristupas (Krištopas) 487, 491, 542, 574
Krasauskaitė Eleonora 576
Krasauskas A. 864
Krasauskas Albinas 658, 849
Krasauskas Juozas 655, 658, 662, 846, 858, 859, 860
Krasauskas Kazys 658, 846
Krasauskas Vytautas 871
Kraševskis 422
Kraskauskienė Danguolė 21
Krastinaitė Alma 6, 13, 380, 383, 637, 943
Krastinaitė Klaudina 358, 382, 383, 637
Krastiniai 380
Krastinis Jonas 383, 637, 640, 651
Krastinis Karolis 380, 383, 830
Krastinis Mykolas 383
Krastinis Vilis 383, 637
Kravec Leiba 690
Krikštanas Stanislovas 865, 945
Krikštanienė Marija 357, 865, 925
Krkštopaitis Antanas 11, 18
Krikštopaitis Jokūbas 899
Kripaitytė A. 503, 546
Kristina 101, 102, 105, 106, 107
Kriščiūnas Boleslovas-Karklas, Klajūnas 797, 808, 811, 874, 923
Kriščiūnas Boleslovas-Puntukas 807, 811
Kriščiūnas Bolius 854
Kriščiūnas Leonas 484
Kriščiūnas Pranas 853
Kriščiūnas Steponas 256
Krištopaitienė A. 864
Krištopaitienė Aleksandra 768
Krištopaitienė B. 862
Krištopaitienė Elena 768
Krištopaitienė M. 862
Krištopaitienė Rozalija 485, 768
Krištopaitienė Teklė 566
Krištopaitis 380, 409, 471, 736
Krištopaitis Albinas 748, 830, 849, 851
Krištopaitis Antanas 81, 302, 347, 381, 383
Krištopaitis Anzelmas 830
Krištopaitis Baltramiejus 432
Krištopaitis Jonas 637, 660, 663, 862
Krištopaitis Pranas 383, 830
Krištopaitis Rokas 659, 748, 768
Krištopaitis Stasys 748, 862
Krištopaitis Vincas 326
Krištopaitis Vladas 768
Krištopaitytė Albina 768
Krištopaitytė Dana Rozalija 768
Krištopaitytė Izabelė 768
Krištopaitytė Lina 881
Krivickas Antanas 726
Krivickas J. 184
Krivickas Jonas 10, 17, 21
Krivickas Juozas 830
Krivickas R. 875
Kryževičius V. 230
Krokmanas 717, 718
Kropman Ana 715
Kropman Beile 715
Kropman Malice 715
Kropman Mira 715
Kropman Nese 715
Kropman Piserive 715
Kropmanas Abramas 692, 695, 699, 700, 702
Kropmanas Icikas 715
Kropmanas Leizeris 715
Kropmanas Moticis 715
Kropmanas Paipuris 715
Kropmanas Salmanas 715
Krušinskienė E. 865
Krutas Antanas 650, 846
Krutas Jonas 326
Krživcas 908
Ksenžopolskiai 408
Kubiliūnas J. 600, 601
Kubilius Jurgis 632
Kučinskienė N. 865
Kudirka Vincas 426
Kudokas Kostas-Diemedis 807
Kudulienė Anastasija 851
Kudulis Juozas 851
Kukanskas Viktoras-Garsas 808, 854
Kuliešis Andrius 5, 12, 48, 943
Kulikauskas A. 319
Kulikauskas P. 137
Kulikauskienė R. 137
Kulnis K. 472
Kulnis Vincentas 914
Kulnys Klemensas 156
Kulnys Pranas 726
Kulnys Rokas 467, 474, 484
Kulnys Simonas 501
Kulnys Vincas 472, 474, 503
Kulšinskas Jokūbas 432
Kulys 356
Kumpiai 426
Kumpienė Ona 846
Kumpikevičius Dominikas 329
Kumpikevičius Jonas 349, 655, 663
Kumpikevičius Kazimieras 329
Kumpikevičius Leonas 325
Kumpis 796
Kumpis Antanas 326
Kumpis (Kumpikevičius) Ignas 830
Kumpis (Kumpikevičius) Povilas 830
Kumpis (Kumpikevičius) Pranas 830
Kumpis (Kumpikevičius) Stasys 831
Kumpis Aleksas 830
Kumpis Feliksas 647, 797, 830, 851
Kumpis Ignas-Pūga, Kerpė 797, 807, 808, 812–814, 855
Kumpis J. 665
Kumpis Jonas 830
Kumpis Juozas-Cvirka, Arnas 795, 801, 802, 804, 807, 809, 810, 830, 923
Kumpis Karolis 830
Kumpis Povilas 484, 585, 794, 814, 848
Kumpis Pranas-Gibauskas 797, 807, 808, 814, 854
Kumpis Stasys 794, 814, 848
Kumpis Vincas 814
Kumpyčia Julijona 472, 913, 914
Kumpys Antanas 577
Kumpys Petras 501
Kuncevičius A. 194, 229, 232
Kuncevičius Kazys 613
Kuncienė Ona 117, 140, 155
Kunčinas Stasys 561
Kundrotaitė Danutė 768
Kundrotaitė Fruzina 768
Kundrotaitė Juzefa 831
Kundrotas 440, 441
Kundrotas Aleksas 831, 848
Kundrotas Aleksas-Baltrėnas 793
Kundrotas Julius 793, 831, 848
Kundrotas Juozas 482, 484, 485, 495, 542, 543, 556, 584, 831, 847
Kundrotas Jurgis 831, 847
Kundrotas Kazys 484, 541
Kundrotas Klemas 768, 831, 848
Kundrotas Pranas 658, 722, 727, 789, 831, 852
Kundrotas Stasys 647
Kundrotas Tomas 484
Kundrotas Vaclovas 831, 852, 862
Kundrotas Vladas 831
Kundrotas Vytautas 795, 831, 848
Kundrotienė Ona 768
Kundrotienė Pranė 659, 748, 749, 763, 768
Kundrotienė Vilma 881, 883
Kunigėlytė Ona 567
Kuodis Karolis 387
Kuodys 408
Kuodytė D. 788
Kuokštienė Ona 768
Kuokštienė Viktorija 768
Kuokštis Antanas 750, 768
Kuokštis Juozapas 326
Kuokštis Lionginas 768
Kuokštis Vytautas 768
Kuokštytė Vanda 768
Kuolas Augustinas 583, 633
Kurbanovas 647
Kurmičius 408
Kurpius K. 738
Kurtinaitis Vytautas 317, 873
Kušleika Juozas 795, 849
Kušleika Vincas 326, 795, 831, 849
Kutuzovas M. 678
Kuzmaitė J. 196
Kuzmickienė Zenta 387
Kuzmienė (Lideikytė) Živilė 429
Kvašninas-Samarinas M. 629
Kvašys Ignotas 402
Kvašys Steponas 402
Kvedarai 375, 440, 694
Kvedaras Antanas 368, 647, 653, 659, 660, 831
Kvedaras Jonas 336, 339
Kvedaras Kazys 401, 484, 585, 758, 759, 768, 769
Kvedaras Vladas 647, 653, 709, 711
Kvedarienė (Žąsinaitė) Ona 402
Kvedarienė Barbora 768
Kvedarienė Rozalija 368
Kvietkovskis B. 170
Kviklys Bronius 159, 163, 164, 168, 170, 175–177, 181, 182, 189, 190, 193, 198, 199, 229, 233, 258, 259, 269, 467, 475, 476, 856, 858
Kžičevskis 687

 

L
Labinas Aleksas 559
Labinas Jokūbas 353, 482
Ladyga Alvydas 4
Lapeika 530, 608, 616, 621, 730
Lapeika Aleksas 494, 660
Lapeika Benediktas 22, 336, 603, 606, 607, 616, 621, 701, 708, 746, 823, 845, 883, 884
Lapeika Jurgis 325, 899
Lapeikaitė Ona 485
Lapeikienė Birutė 506
Lapėnaitė Laima 9, 16, 21
Lapinskas 332
Lapinskas Kazimieras 324, 864, 906
Lapinskas Petras-Motiejus 807, 813
Lapinskas Vladas 569
Lapinskis Aleksandras 909
Lapšis 385
Lastas Vytautas 168, 173, 175, 178, 181, 182, 184, 188, 189, 198, 212
Laucevičius Edmundas 161
Laucevičius Felicijonas 899
Laucevičius S. 918
Laucevičius Vincentas 231, 232
Laucevičiūtė Julija 383
Laucius Aleksas 496
Laucius Juozas 632
Laucius S. 566
Laucius Stasys 496
Lauenšteinas 342
Laumakys A. žr. Braziulis Alfonsas 632
Laurinaitienė V. 862
Laurinaitis 346
Laurinaitis Antanas 485, 555, 578, 585, 641, 916
Laurinaitis Jonas 416, 661, 633
Laurinaitis Rokas 484, 490, 547, 580, 585, 862
Laurinaitytė Ina 490
Laurinavičius (Ławrinowicz) Laurynas 244, 306, 345
Laurinavičius Petras 831
Laurinavičius Pranas 578, 584, 605, 609, 616, 659, 660
Laurinavičius Vladas 654, 831
Laurynaitis Stasys 322
Laurynavičiai 361
Lazarevas 855
Lažauninkas A. 560
Lazauskaitė Elvyda 9, 16, 21
Lazdauskas Steponas-Žydas 800
Lažinskas Zenonas 863, 867, 870
Lebedevas M. 911
Leibov Mordchel 692
Leibovičius Benius 685
Leibovičius Izraelis 686
Leibovičius Jankelis 688
Leibovičius Tedoras 686
Leičiūnas Karolis 387
Leistrumas Matas 479
Leizeris 702
Leizerovičius Abrahamas 685
Leizerovičius Nochimas 686
Leizerovičius Šimelis Šmuilas 688
Lekavičiūtė-Venckienė Asta 9, 16
Lelis F. 311
Leliukas Laurynas 900
Lemantauskienė Julija 401
Lementauskaitė Kazimiera 401, 405
Lementauskas 919
Lementauskas Algirdas 407
Lementauskas Egidijus 407
Lementauskas Juozas 401, 405, 646, 831
Lementauskas Kazimieras 398, 402, 405, 407, 493, 832
Lementauskas Klaudijus 401
Lementauskas Romas 407
Lementauskienė Julija 832
Lementauskienė Malvina 405
Lengvenienė A. 862
Lengvenis Antanas 652
Lengvenis Gaudentas 359, 360
Lengvenis Ildefonsas 652
Lengvenis S. 862, 864
Lengvinienė N. 864, 865
Leninas V. 642, 720
Leonaitis P. 863
Lermontovas Michailas 422
Leškus Pranas 832
Levas G. 699
Levas H. 699
Levas M. 699
Levi Icyk 692
Levi Sender 692
Levickienė (Bandzaitė) Nijolė 564, 568, 573
Levickienė Nijolė 505, 508, 518, 527, 610, 620, 636, 646
Levinas 343
Levinas Davidas 703, 705
Levinas S. 699
Levis Eizelis 695
Liaudanskaitė Anastasija 759, 769
Liaudanskaitė Eugenija 769
Liaudanskaitė Genė 769
Liaudanskas 383
Liaudanskas Jonas 759, 769
Liaudanskas Stasys 769
Liaudanskienė Elena 769
Liaudanskienė O. 862
Liaudanskis 541
Lideikienė Eleonora 419, 425, 428
Lideikienė Emilė 541
Lideikis Antanas 375, 662, 832
Lideikis Benediktas 425, 428
Lideikis Benukas 422
Lideikis Damijonas 425, 428
Lideikis Domelis 425
Lideikis Felicijonas 425, 577
Lideikis J.-Blauzdelė 336, 419, 422, 423, 426, 428, 803, 912
Lideikis Julijonas 422
Lideikis Juozapas 331
Lideikis Juozas 20, 330, 375, 422, 428, 797, 832, 852
Lideikis Jurgis 832
Lideikis Kęstutis 425, 428
Lideikis Klemensas 422
Lideikis Leonardas 577
Lideikis Pranas 425, 428
Lideikis Rokas 419, 421, 422
Lideikis Vladas 659
Lideikyčia Ona 471
Lideikytė (Būtautienė) Augustė 425, 428, 577
Lideikytė Albina, žr. Šopauskienė A. 80, 427
Lideikytė Brigita 422, 423
Lideikytė Liudvina 422–424
Lideikytė Ona 422, 423
Lideikytė Stasytė 425
Lydeka Juozapas, žr. Lideikis Juras 331
Lydžius Jurgis 496
Liekis A. 646
Liepinis 505, 916
Liepojus K. 330
Ligeika Ivanas 909
Likerauskas A. 797
Likerauskas Antanas 794
Limanov Pinchus 690
Lindau Karlas 908
Lingys J. V. 863
Linkevičius P. 643
Linkevičius Stasys 491
Liorantas J. 667
Lipnevičius Ildefonsas 268, 309
Lipnickas Antanas 845
Lipnickas Jonas 832
Lipskienė Janina 10, 17, 21
Lipskis Stasys 926
Lipta (Lippta) Antanas 232
Lisauskas A. 914
Lisauskas Adomas 593, 594
Lisauskienė Kazimiera 566
Lysenko-Koničius I. K. 917
Listas 817
Litvinaitė Vanda 561, 918
Litvinas Eduardas 504, 507, 519, 557, 561–564, 570, 609, 615, 616, 620, 654
Litvinas Pranas 485, 486, 584
Litvinienė Ona 402
Liuberskis Kostas-Žvainys 800, 814
Liuberskis Petras 832
Liuberskytė Onutė 885
Liubšys (Liupšis, Liupšys) Juozas 312
Liudas Jonkus (Jankevičius) 347
Liudvina Gavorskienė 386
Liugailienė Ona 4
Liulys Antanas 726
Liustgartenas Genohas 695
Liutikas Boleslovas 576
Liutikas Ignas 576
Livenai 384, 385, 889, 909
Loveikienė Antanina 637
Loveikienė Elena 637
Loveikis Adolfas 181, 356, 531, 637, 639
Lowmianski H. 194
Lučinskas K. 625
Luizgarden Bela 717
Luizgarden Nešė 717
Luizgardenas 715
Lukavičius Aloyzas 853
Lukienė Marija 769
Lukienė S. 181, 702, 703, 708
Lukis Eustachas 485, 493, 584, 769
Lukis Kazimieras 324
Lukis Kostas 769
Lukošiūnaitė Ona 769
Lukošiūnas Ipolitas 726
Lukošiūnas Lionginas-Vėjas 799, 832, 850
Lukošiūnas Pranas 832
Lukošiūnienė Ona 769
Lukošius A. 862
Lukošius Boleslovas 315
Lukšas Augustas 380
Lukševičius Romualdas 887
Lukšienė M. 169
Lukšys Povilas 799
Lukys Jonas 906
Lukytė Augustina 769
Lupaickij Girš 690
Lustgarten Gene 715
Lustgarten Malke 715
Lustgarten Nese 715
Lustgartenas Genechas 715
Lustgartenas Leizaris 715
Lūžas (Lūža Stasys?) 668
Lvovas Vadimas 616

 

M
Maciejauskaitė Vitalija 10, 17
Macenkovas 896
Mackevičiai 521, 526, 533
Mackevičius Augustas 527, 532, 621, 832
Mackevičius Jonas 527, 532, 619, 621, 730, 832
Mačiekus Venantas 9, 16, 21
Mačinskas Ignacas 82
Mačiulaitis Jonas 559
Mačiulis Benas 658
Mačiulis Juozas 326
Maikauskaitė Justina 224
Maikovskis Mikalojus 224, 294, 329
Maironis 311, 574, 811
Maizel B. A. 695
Maižvilas Juozas 709–711
Maižvilas Kostas 710, 735
Majauskaitė Antanina 502
Majauskas Kazimieras 847
Makauskas Vacys 792, 832, 846
Makdonaldas 898
Makšakovas Vasilijus 655, 657, 818
Maksimaitienė O. 170, 175, 177, 178, 181, 182, 194
Maksimaitis M. 345
Malachovskis 256
Malamedas Elija 690
Malaška Henrikas 575
Malc Judel 690
Malc Nechemija 690
Malcevas Nikolajus 658
Malcevičienė Ona 759, 769
Malcevičius Henrikas 7, 14, 757, 759, 769, 778, 779, 781, 782, 943
Malcevičius Jonas 750, 769
Malcevičiūtė Vanda 769
Maldutis Kazys 579, 581, 633, 832
Malela K. 559
Malenkovas G. 661
Malevičiūtė O. 556
Malinauskaitė Aurelija 7, 14, 21, 788, 938, 943
Malinauskas Klemas 559
Malinauskas Stasys 833, 847
Malinauskas Zigmas 4, 22
Maliukas Bronius 658
Maliušickis Nikolajus 592, 911
Mancevičius P. 323
Mankevičienė Elena 576
Mantvydas Mykolas 895
Marčėnas R. 42, 159, 161, 163, 164, 166, 168, 198, 220
Marcinkus 922
Mardosa Jonas 9, 16, 21
Margis Andrius 485, 486, 579, 651
Margis Pranas 658, 849
Mark Kasriel 690
Markauškienė Jadvyga 566
Markevičius Antanas 637
Markovas V. 678
Marksas 642
Markulis 822
Markulis Grigorijus 846
Markulis Petras 493
Markulis Povilas 846
Markusevičius Melvilis 688
Markusienė Estera 502
Markusienė Estera 643
Martinaitis Jurgis 309
Martinaitytė Joana 566
Martinavičius V. 630
Martinkienė Stepanija 769
Martinkus J. 157
Martinkus Jonas 609, 616, 619
Martinkus Stasys 664
Martinkus Stasys 769
Martinkutė Danutė 769
Martišius 848
Martišius Antanas 793, 874
Masaitienė Teodora 502
Masaitis 494
Masaitis Albinas 4, 7, 15, 23
Masaitis Juozas 501, 502, 506, 562, 594, 597, 913
Masaitytė Julė 656
Masaitytė Lionė 656
Masaitytė Stanislava 502
Mataitis Jurgis 432
Mataitienė Regina 11, 18
Matikaitės 370
Matikas Aloyzas 769
Matikas Vacys 833
Matikienė Katerina 769
Matjošaitis-Esmaitis Stasys 374
Matulevičienė N. 881
Matuliokaitė Ona 846
Matuliokas Aleksas 561, 833
Matuliokas Alfonsas 846
Matuliokas Augustinas 561, 564
Matusas J. 195, 197
Matusevičius E. 336
Matuzaitė Aldona 833
Matuzas Advertas 833
Matuzas Mečys 582
Matuzas Stasys 759, 769
Matuzevičius 904
Matuzienė Pranė 833
Maulevičius (Mawlewicz) Felicijonas 307
Mauragaitė Janina 769
Mauragienė Ona 769
Mauša Chaimas 701
Maušas 717
Maušovičius Kušelis 688
Mažeika Antanas 566
Mažeika Augustinas 309
Mažeika Jonas 543
Mažeika Juozas 432, 493, 663
Mažeika Jurgis 589, 890
Mažeika Pranas 562, 609
Mažeika Stasys 582, 833, 852
Mažeika Vytautas 82
Mažeikaitė Pranė 852
Mažeikaitė Rozalija 572
Mažeikienė 402
Mažeikienė Emilija 852
Mažeikienė Snaiguolė 890
Mažonavičius Leonas 330
Mazūrevičienė Valė 655
Mazūrevičienė Valentina 849
Mazurevičius Adolfas 660
Mazurevičiūtė B. 738
Mazurkevičius Alfonsas 849
Mažvydas Martynas 4, 19, 22, 160, 190, 339
Medemas Jonas 897
Medišaitis E. 577
Medišaitytė D. 577
Medišauskas Kęstutis 854
Medišauskienė Zita 4
Medžiūnienė Nijolė 883
Meiliulienė Aldona 885
Meiliulis L. 740
Meilus E. 166, 229
Meirienė Kleopatra 858
Meirys Vaclovas 849, 858
Meirys Vacys 833
Mejeris Borakas 611
Mejerovičius Mauša 688
Mejerytė 703
Mekas Jonas 583
Mekas Povilas 583
Meliūnas Juozas 589
Melnikaitė Marytė 722, 724, 733, 853, 865
Mėlynaitė Onutė 859
Mendelevičius Kiršas 688
Merczyng Henryk 269
Mere Č. 919
Merkelis Aleksandras 11, 18, 358, 912
Merkelis Julius 482, 485, 488, 542, 543, 551, 570, 576, 584
Merkelis Juozas 570
Merkelis Vincentas 326, 769
Merkelytė Pranciška 769
Merkevičius A. 116
Merkienė Irena Regina 4, 22
Merkys V. 230, 536, 905
Mertensas 295
Meška Juozas 493, 759, 769
Meška Karolis-Karys 810, 811, 833
Meška Petras 883, 884
Meškaitė Juzė 769
Meškauskaitė Elena 582
Meškauskas 641
Meškienė Aleksandra 769
Meškienė Eugenija 945
Meškienė Stasė 769
Meškis J. 589
Meškūnas Izidorius 854
Meškys Pranas 769
Meškytė Aleksandra 759, 769
Mezginis J. 421, 455
Michaliovičius Berelis 686
Michalski E. 230
Michelbertas M. 94, 137, 139
Mickevičius Adomas 422
Mickevičius Hilarijus 329
Mickevičius Jeronimas 523
Mickevičius Rimas 883, 885
Mickevičius-Kapsukas Vincas 333, 469, 536
Migalis Antsis 908
Migalis Martinas 908
Mikalajūnaitė Nijolė 769
Mikalajūnas Juozas 769
Mikalajūnas Vytautas 770
Mikalajūnienė Antanina 769
Mikalauskas Algimantas 770
Mikalauskas Stasys 770
Mikalauskienė Marcijona 770
Mikalčius K. 350
Mikaliūnas Stasys 732
Mikėnaitė Lidija 833
Mikėnas 409
Mikėnas Kazys-Gegužis 807, 833, 854
Miknevičienė Marija 770
Miknevičius Henrikas 770
Miknevičius Mečys 770
Miknevičius Raimondas 235, 236
Miknevičiūtė Marytė 770
Miknevičiūtė Zofija 770
Mikolaitienė A. 884
Mikolaitienė F. 412
Mikolaitienė Felicija 409, 412
Mikolaitienė J. 864
Mykolaitienė Ona 770
Mykolaitis Antanas 565, 569, 845
Mykolaitis Egidijus 875
Mikolaitis Izidorius 401
Mikolaitis Jonas 580
Mykolaitis Pranas 493
Mykolaitis-Putinas V. 18, 417, 770, 875
Mikolaitis Stasys 574
Mikolaitis Vincas 6, 18, 226, 
408, 409, 484, 578, 579, 586, 590, 631, 632, 635, 641, 833, 915, 919, 920
Mikolyčia Agnieška 259
Mikšaitė Julija-Gražina 803
Mikšionis P. 626
Mikšys Stasys 496
Mikuckis L. 625, 626
Milašauskas (Miłoszewski) Simonas 307
Milašius Aleksandras 317, 517, 861, 862, 867
Milčienė Ona 770
Milčius Antanas 770
Milčius Silvestras 770
Milčius Stasys 833, 845
Milevičienė Daiva 887
Milevičienė F. 864
Milevskis 336
Miliauskas-Miglovara J. 331
Miliūnas 717
Miliūnas A. 881
Miliūnas Jurgis 547, 551, 556
Miliūnienė 664
Milius L. 231
Milius Vacys 4, 22
Milkindas Juozas 496
Milvydas Antanas 589
Milvydas Č. 627
Mindaugas 2
Miniauskas Stasys 770
Miniauskienė Bronė 770
Minimontas Martynas 330
Minkštakis Andrius 899
Minmontas (Minmąt) Augustinas 308
Minykaitė Stasė 770
Minykas 521
Minykas Stasys 770
Minykas Vladas 565
Mirvis Abram Icyk 690, 692
Misevičius J. 178, 179, 181, 193
Misevičius V. 881
Misiūnas Leonas 797
Misius Kazys 4, 6, 13, 22, 163, 164, 169, 173, 189, 192, 259, 263, 269, 271, 330, 591, 891, 943
Miškinienė 918
Miškinis Algimantas 5, 12, 159, 161, 163, 164, 166, 173, 182–195, 198, 199, 200, 202, 209, 219, 221, 224, 270, 271, 603, 625, 683, 933, 943
Miškūnas 492
Miškūnas Izidorius-Barzda 807, 811
Mitra Alfredas 600
Mitrikovas Michailas 657
Mitkutė Erika 10, 17
Mituza Juozas 794
Mituza Stasys 790
Mituzas S. 874
Mocius Juozas 304, 874
Mocius Jurgis 402
Mocius Kazimieras 900
Mocius Kostas 660
Mocius Stasys-Klevelis 807, 808, 813
Mockevičius Stasys 577
Mockus Antanas 833, 845
Mockus Z. 629
Moikovska Justina 905, 909
Moišeliovičius Abraomas 685
Moljeras 881
Molotovas 642, 922
Monkevičius 365, 647
Monkevičius Mykolas 308
Monkevičius Zigmas 646
Montvila Aloyzas 231
Montvila Juozapas 329
Montvila Jurgis 329
Mora Česlovas 770
Moraczewski Iwo 629
Moraitė Janina 770
Morgalijus 908
Morienė Elena 770
Morkūnas Eligijus Juvencijus 9, 16
Morkūnas Bronius 870
Morkūnas Kazys 4, 10, 11, 17, 18, 22
Morkūnienė D. 861, 864, 865
Morkus K.-Lukošius 789
Morozovas 849
Motelis Levas 701
Motiejūnaitė Jurga 4
Motiejūnas 918
Motiejūnas Eduardas 859
Motiejūnas J. 560, 631
Motiejūnas Liudas 637
Motkė Liovė 648
Motuzas 380
Motuzas Benediktas 292, 325, 339, 472, 559, 907, 914
Motuzas Juozapotas 326, 609
Motuzas Klemensas 834
Motuzas Stasys 11, 18, 176, 181, 467, 470, 476, 485–492, 495, 500, 502, 506, 508, 509, 531, 555, 556, 574, 575, 580, 585, 590, 616, 631, 633, 635, 638, 644, 648, 653, 654, 659, 660, 706, 746, 916, 920
Motuzas Vladas 570, 574
Motuzienė Brigita 566, 567
Motuzienė Rita 925
Movš Mejer 690
Movš Mordchel 690
Movšovičius Judelis 687
Mulevičius L. 231, 322, 323
Mulevičiūtė Adelė 492
Mungaudienė I. 862
Mungaudis V. 862
Muningis Pranas-Žvelgaitis 801, 803, 805
Murinaitė Felicija 409, 410
Murinas Bronius 409, 412, 413, 416, 631
Murinas Vincas 409, 410, 412
Murinienė Emilija 410
Murinienė Praurimė 413, 416
Murzaitė Agnė 469
Musnickis J. 574
Musteikis V. 737
Muzikantienė Milda 387

 

N
Nabažaitė Erminta 881
Nagevičius Mykolas 687
Nagevičius Vladas 599
Nagevičiūtė 346
Nagienė Ona 770
Nagius Rokas 770
Naglis Anna 730
Naglius A. 499, 916
Nainiai 532
Nainienė Aleksandra 567
Nainys 587
Nainys Aleksandras 325
Nainys Bronius 496
Nainys Juozas 562
Nainys Kazys 560, 562
Nainys Liudas 485, 501
Nainys Romualdas 887
Nainys Stanislovas 887
Nainys Stasys 708
Nainys Vladas 565
Nainytė Marė 565
Nainytė Pranė 582
Nakutis Pranas 795
Napoleonas 169, 687, 898
Narbutas Jurgis 899
Nargėla J. 271
Narutavičius S. 627
Narutis Jonas 664, 850
Narutis Vladas 834
Naryškina Aleksandra 906
Naryškina Ana (Ona) 511–514, 917
Naryškina Elizabeta 511–514, 917
Naryškina Marija 906, 908
Naryškinai 42, 44, 80, 181, 191, 199, 202, 204, 219, 224, 226, 234, 293, 295, 320, 322, 323, 329, 351, 360, 370, 384, 385, 401, 408, 409, 424, 455, 479, 603, 670, 682, 693, 889, 907, 908, 909
Naryškinas Aleksandras 20, 42, 170, 172, 175, 222, 224, 225, 591, 906, 910
Naryškinas Dmitrijus 319, 320, 401, 421, 454, 512, 513, 907, 908
Naryškinas Georgijus 175, 225, 297, 321, 329, 333–335, 454–456, 511, 514, 515, 700, 906, 908, 910–912, 915, 917
Našliūnas K.-Katinas 806
Našliūnas Kazys 805
Naudužaitė Ona 853
Naudužaitė Pranė 853
Naudužas Antanas 859
Naudužas Julius 86, 110, 114, 117, 128, 141, 147, 151, 153, 154, 932
Naudžiūnaitė Pranė-Girelė 803
Naugunis Atte 908
Naujabandzis Pranas 443
Naujalis J. 570
Naumovienė Zuzana 314
Nausiestas Martynas 432
Navackas M. 609
Navickaitė Aldona 770
Navickaitė Augustina 770
Navickaitė Elena 847
Navickaitė Eufrozina 389
Navickaitė Teresė 770
Navickas A. 862
Navickas Aleksas 732
Navickas Antanas-Vilkas 384, 385, 387, 388, 390, 799
Navickas Domininkas 384, 385
Navickas Ipolitas 651, 658, 847
Navickas Izidorius 384, 385
Navickas Jonas 326, 637, 657
Navickas Julijonas 770
Navickas Juozas 387
Navickas Pranas 909
Navickas Rokas 472, 481, 482, 484, 485, 541, 542, 550, 584, 589, 770
Navickas Stepas 770
Navickas T. 195
Navickas Vaclovas 390
Navickas Vladas 770
Navickas Zigmas 387, 389, 390, 566
Navickienė (Kymantaitė) Juzefa 658
Navickienė Joana 770
Navickienė Julijona 593, 594
Navickienė Liuda 770
Navickienė R. 862
Navickis Julius 550
Navickytė Rasa 7, 8, 14, 15, 715, 943
Nealis K. 559
Nekrasovas 422, 813
Nekrašius Jonas 8, 15
Nevardauskas Antanas 488
Neverdauskaitė Irena 770
Neverdauskas Antanas 759, 770
Neverdauskas Stasys 770
Neverdauskienė Alina 770
Nezabitauskis A. 115, 144, 152
Niauronienė (Vaitkevičiūtė) Rozalija 492, 509, 596, 656
Niauronis Matas 556, 631
Nikandrova A. 738
Nikolajus I 199, 234, 687
Nikolajus II 374
Nikžentaitis A. 194
Norai 361
Noraitė Adolfina 771
Noraitė Lionė 771
Noras Leonas 771
Norbutas Simonas 788, 793, 795, 806, 859
Nordin Nils Paul 4, 945
Noreika 911
Noreika Adolfas 547, 581
Noreika Antanas 469, 586, 587, 593
Noreika J. 905
Noreika Juozas 652, 653, 771
Noreika Klemas 771
Noreika Martynas 256
Noreika Motiejus 329
Noreika Vacas 501
Noreika Vaclovas 541, 542, 647
Noreika Vladas 330, 336, 472, 481, 482, 914
Noreika Vladislovas 584
Noreika Z. 212
Noreikaitė 587, 919
Noreikaitė Adolfina 771
Noreikaitė Ona 244, 245, 289
Noreikienė Julija 771
Noreikienė Ona 771
Noreikis B. 861
Norgėla Juozapas 292, 293, 294, 408, 911
Norgėla Kazimieras 909
Norgėlos 329
Norgila 363
Norienė Konstancija 771
Norkevičiai 366
Norkevičius 408
Norkevičius Kazys 708
Norkevičius Vaclovas 731, 737, 739, 740
Norkevičiūtė Odeta 881
Norkienė 652
Norkienė (Pluščiauskaitė) Eleonora 341, 699, 708
Norkienė Morta 758, 759, 771, 834
Norkienė Stasė 771
Norkūnas 793, 860
Norkūnas Povilas 356, 626, 638, 639, 641, 647, 715
Norkūnienė (Norkutė, Šabinienė) Emilija 637, 638, 647, 655, 793, 847, 860
Norkus A. 738
Norkus Antanas 658, 771
Norkus Bronius 502, 643, 794, 797, 800, 802, 803, 806, 808, 834, 853, 938
Norkus Gabrielis 652, 834
Norkus Ignacas 325
Norkus Izidorius 834
Norkus Jonas 834
Norkus Juozapas 895
Norkus Juozas 660
Norkus Karolis 834
Norkus Kazimieras 320, 324
Norkus Kazys 471, 797, 798, 834
Norkus Klemas 834
Norkus Marcijonas 914
Norkus Martynas 472
Norkus Matas 771
Norkus Pranas 469
Norkus Rimantas 875, 879
Norkus Robertas 879
Norkus Stasys 749, 758, 759, 771, 834
Norkus V. 874
Norkus Vincas 658
Norkus Vladas 790, 834, 846
Norkutė Antanina 771
Norkutė Irena 771
Norkutė Stasė 771
Normantas Vytautas 21
Norvaišaitė Teklė 570
Norvaišas Julijonas 330
Noržeckis 912
Notis 385
Novickas A. 664
Novickis K. 538
Novikova 658
Novodzelskis Viktoras 329

 

O
Obstas (Obst) Janas 233
Odminienė Brigita 567
Odminis J. 635
Odminys Jurgis 522
Odminys Vincentas 324
Oginskis Bagdonas 623, 624, 627
Oginskis Gregoras 893
Okmanas 351, 352
Okolovas Jevgenijus 731
Olišauskas Romas 156, 157
Opackis Eugenijus 335, 339
Opšega Petras 493
Orelevičius Leiba 685
Orelov Ber 690
Orelov Chackel 695
Orelovičius Abramas 688
Orelovičius Leiba 688
Orenov Aron 693
Orenov Ber 693
Orenov Chackel 690, 693
Orenov Orel 690
Orkis 715, 716, 717
Orvydaitė Angelė 771
Orvydas Antanas 565, 664, 771
Orvydas Pranas 479, 484, 485, 488, 493, 495, 555, 556, 574, 575, 577, 579, 635
Orvydas Stasys 771, 835
Orvydienė Pranė 336, 479
Orvydienė Stasė 771
Osipauskas L. 631
Ovsejovičius Šolimas 687
Ozolas R. 863, 864
Ozolas Robertas 547
Ozolinis 908
Ozolinis Janis 327

 

P
Pabrėža Juozas 10, 17, 21
Pacas Kazimieras 266, 272
Pacas Mykolas Kazimieras 892
Pacas Steponas 239
Pacevičius Klemensas 339
Pacevičius Tiburcijus 329
Padebesytė Rožytė 881
Padervinskas A. 811
Padervinskas Alfonsas-Žilvitis 807, 811, 812, 813
Padervinskas Juozas-Šermukšnis 804, 807, 812, 813
Padervinskas Pranas-Jaunutis 807
Padervinskas Vytautas 854
Padervinskas Vytautas-Jaunutis 813
Padirvinskas J. 739
Padvisockas Feliksas 387, 663
Pagareckaitė Gerda 881
Pagareckienė Jūratė 880–882, 884, 887
Pak Jankel 690
Pak Šlioma 690
Pakamanis Algirdas 874
Pakamanis Liudas-Gerutis 789, 810
Pakarklis Povilas 816
Pakas Šlaumė 910
Pakštienė Genovaitė 22, 883
Pakštienė (Kaminskaitė) Genovaitė 9, 16
Pakštis 913
Pakštis J. 913
Pakštis S. 914
Pakštys Aleksas 835
Pakštys Jonas 173, 586, 587
Pakštys Juozas 502, 522
Pakštys Stanislovas 9, 16, 21, 22, 173, 178, 181, 502, 555, 883, 914, 924
Pakštys Stasys 469, 471
Palaima Vladas 771
Palčiauskas (Palczewski) Pranciškus 308
Paleckis Justas 642
Paleckis Vincas 664, 802
Palenas 539
Palicinas Michailas 48
Paliukas Juozapas 326
Paliulionis Mečislovas 263, 293
Paliulis A. 562
Paliulis Jonas 496
Paliūnaitė Elena 570
Paliūnas Juozas-Rytas 811
Palmitinas 916
Paltauskas Jokūbas 432
Pamparas Klemensas 386, 389, 390
Pamparienė Zuzana 387,389, 440
Pampikaitė Antanina 771
Pampikas Albinas 771
Pampikas Alyzas 485
Pampikas Antanas 792, 835, 846
Pampikas Bronislovas 771
Pampikas Ignas 565
Pampikas Juozapas 326
Pampikas Leonas 647, 653, 707, 710, 835
Pampikas Vladas 759, 771
Pankrašovas 657
Parakininkienė Stasė 715, 717
Paražinskaitė Danutė 351
Paražinskaitė Nijolė 754
Paražinskas 528
Paražinskas 659
Paražinskas Jonas 578, 913, 616
Paražinskas Pranas 564, 565, 574, 680, 726
Paražinskienė (Žibaitytė) Apolonija 680, 835, 845
Parieštytė D. 864
Paškauskas Kostas 664, 850
Paškevičius 295
Paskočinas V. 918
Paslikas Albertas 492
Pastavkienė (Lengvenytė) Zita 867
Pašuta V. 194
Patkauskas Bronius 771
Patkauskas Juozas 722, 726, 771
Patkauskas Kazys 771
Patkauskas Vladas 771
Patkauskienė Morta 771, 862
Pauga Martynas 906
Paukštelis J. 417, 881
Paulauskaitė Viktorija 883
Paulauskas Aleksandras 330
Paulauskas Antanas 257
Paulauskas Juozas 654
Paulauskas Kostas 575
Paulauskas Stasys 665
Paulauskienė Zofija 883
Paulavičius Mykolas 256
Pavelas I 535, 897
Pavisockis 665
Pečiauskas Robertas 661
Pečkauskas Pranas 493
Pečkovskis 225
Pedišienė (Būtautytė) Irena 419, 425, 428
Pelcis Janis 908
Pelcis Martinas 908
Pelė Karolis 771
Peleckis Vincas 850
Peledienė Birutė 887
Pelenis Stasys 660
Pelienė Adolfina 771
Pelis Arnoldas 387, 389
Pelis Karolis 387
Pelys Gedminas 541
Penkauskaitė Angelė 771
Penkauskaitė Danutė 771
Penkauskaitė Stasė 555, 771
Penkauskas 677
Penkauskas Domininkas 326, 401
Penkauskas Jonas 449, 899
Penkauskas Juozas 472, 482, 914
Penkauskas Pranas 11, 18, 346, 350, 358, 422, 472, 914
Penkauskas Pranciškus 407
Penkauskas Stanislovas 401
Penkauskas Stasys 771
Penkauskienė Elena 771
Per Beila 695
Per Sara 695
Perče Beilė 695
Perecman B. G. 695
Perecman D. G. 695
Perecman Girš 690
Perkes Bliuma 691
Perkes Mauša 691, 693
Perkes Šlemas 691
Perkes Šolomas 691, 693
Perkesas Maušas 690, 691
Perkūnas 800, 806
Perminas Albertas 314
Pervainis Felicijonas 329
Peskus Chonel 693
Peskus Ilke 693
Petkauskas 912
Petkauskas Antanas 326
Petkauskas Benediktas 759, 771
Petkauskas Pranas 835
Petkauskas Stanislovas 846
Petkauskienė Ona 759, 771
Petkevičaitė Gabrielė-Bitė 22, 349
Petkevičienė L. 368, 375, 379
Petkevičius Ignas 641
Petraitienė Justina 402
Petraitis J. 21, 668, 734, 737
Petraitis Jonas 495
Petraitis Juozas 6, 13, 171, 414, 432, 504, 623, 625, 627, 630, 633, 943
Petraitis Juozas-Putinas 807, 813
Petraitis Jurgis 835, 852
Petraitis Jurgis-Jurgis, Švilpynių Jurgis 797, 799, 801, 804
Petraitis Kazys 493, 723, 727
Petraitis Kostas 835
Petraitis Peliksas 402
Petraitis Pranas 732
Petraitis Rokas 835, 850
Petraitis Tadas 906
Petraitis V. 862
Petraitis Vincas 489
Petraitis Vincentas 401
Petraitis Vladas 797, 835, 848
Petraitytė Angelė 772
Petraitytė Irena 772
Petraitytė Nijolė 8, 15, 21, 22, 173, 332, 337, 338, 349, 480, 556, 736
Petraitytė Ona 570
Petrašiūnas Aloyzas 21, 23, 275, 276, 278, 279, 281–285, 927
Petrašiūnas Juozas 295, 883
Petrauskaitė Ona (Krastinaitė Alma) 6, 13, 380, 943
Petrauskaitė-Jagutienė Stasė 559
Petrauskas Alfonsas 835
Petrauskas Antanas 883
Petrauskas Hubertas 496, 572
Petrauskas Kęstutis 883
Petrauskienė Jadvyga 520
Petravičienė Irena 880, 881, 887
Petravičius Antanas-Aušrinis 803, 809
Petravičius Juozas 651
Petravičius L. 863
Petravičius Martynas 491, 492, 561, 562, 919
Petravičius P. 803
Petravičiūtė Jurgita 880, 881
Petravičiūtė Simona 928
Petrewicz Józef 630
Petronis V. 559, 566
Petrošius Laurynas 432
Petruitis Steponas 259
Petrulis Juozas 9, 11, 16, 18, 20, 21, 460, 461, 463, 520
Petruškevičius K. 626
Petrutis Liudvikas 472, 494
Petrutis Feliksas 900
Petrutis Liudvikas 914
Petryla 434, 904
Petryla Alvydas 83, 887
Petryla Antanas 437, 650, 791, 835, 848
Petryla Augustinas 434, 437, 439, 449, 772, 921
Petryla Bonaventūras 472, 474, 500, 579, 580, 835, 914
Petryla Bonifacas 433
Petryla Bronius 437, 448, 790, 835, 846, 874
Petryla G. 476
Petryla Juozapas 325
Petryla K. 740
Petryla Klemas 493
Petryla Konstantinas 434
Petryla Povilas 794
Petryla Pranas 434, 437, 439, 442, 443, 448, 449, 577, 650, 653, 726, 790, 791, 836, 846, 873, 922
Petryla Pranciškus 326, 907
Petryla Rokas 324
Petryla Vacius 651
Petryla Valerijonas 653
Petryla Vladas 346, 474, 485, 488, 493, 572, 772
Petrylaitė (Vaitkienė) Jadvyga 437, 772, 791
Petrylaitė Liongina 437, 772
Petrylaitė Rozalija 434
Petrylienė (Dijokaitė) Anelė 848
Petrylienė Barbora 442, 448, 567
Petrylienė Emilija 701
Petrylienė Ona 437, 772
Petrylos 433, 434
Pevcevičius Šarūnas 875, 890
Pikelienė Emilija 701
Pikelienė Jadvyga 772
Pikelis Aloyzas 906
Pikelis Antanas 701
Pikelis Benas 772
Pikelis Benediktas 772
Pikelis Domas 836
Pikelis Feliksas 325
Pikelis Fricis 385, 387
Pikelis Kostas 582
Pikelytė Albina 772
Pikelytė Janina 772
Pikeris Pranas 484
Pilka Juozas 602
Pilkauskas B. 734
Pilvinienė 361
Pilvinis 336, 361
Pilvinis Karolis 467, 471, 472, 489, 493, 580, 914
Pilvinis Vytautas 489, 929
Pinkutė Gintė 21
Pipinas Julius 655, 922
Pyragas Gediminas 867
Pirantaitė Antanina 337
Pirantas Rokas 493, 575, 580
Pirantas Stasys 836
Pirantas Vincas 337
Pirantas Vladas 836, 850
Piročkinas Arnoldas 867
Piskarskas Stepas 575, 671
Piskarskienė Joana 576
Piškus K. 609
Plavičius Antanas 836
Plavičius Liudas 759, 772, 836
Plavičiūtė Emilija 772
Plechavičius 801, 938
Plechavičius Vaidas 718
Plechavičiūtė Asta 928, 929
Plechavičiūtė Elė 852
Pleskus Ignas 872, 880
Plūkas Ignas 496
Pluščiauskas (Płuszczewski) Stanislovas 307
Pluščiauskas Povilas 559
Pocevičius Feliksas 324, 907
Pocevičius Karolis 320
Pocevičius Klemensas 912
Pocienė Ieva 403
Počinkovas 795, 796, 797, 798
Pocius 647
Pocius Juozas 659
Pocius Jurgis 401, 403, 647
Pocius M. 859
Pocius Pilypas 255
Pocius Vacys 559
Podvisockas Feliksas 727
Podvisockas Klemas 723, 726
Podzyčia Liucija 432
Podzyčia Margarita 432
Poliakaitė R. 864
Polinčevas 907
Polišaitienė A. 862
Polišaitis Adolfas 929, 930
Politis Germanas 908
Polujanskis A. 41
Poniatovskis Stanislovas 895, 869
Popovas 811
Porutis Kazys 349, 586, 913
Porvainis J. 738
Poškienė Angelė 945
Poškus Kazys 479
Poškus Vaclovas 945
Povilaitis Dominikas 326
Povilaitis J. 917
Povilaitis Jonas 312, 554, 560, 567, 568
Povilaitis Juozapas 325, 836, 849
Povilaitis Kazys 859
Povilaitis Pranas 659
Povilaitis Stasys 653
Povilanskas J. 862
Povylius Antanas 414, 626, 631
Poviliūnas Leonardas 9, 16
Požela Karolis 469
Požėla Vladas 873
Pranaitis Juozas 583, 633
Pranckevičius Stasys 583
Pranckūnas B. 737
Pranevičius J. 625
Pranienė Morta 836
Pranskienė Birutė 885
Pranskus Albinas 885
Pranys Juozas 440, 580, 581, 701
Preikšaitė Leokadija 565
Preikšas 923
Preikšas Feliksas 851
Preikšas Juozas 609, 610, 613, 616, 622, 651, 730
Preikšas Kazys 925
Preikšas Vincentas 609, 619, 708, 772
Preikšienė Liudvina 443
Prekeris Jonas 231
Presilavičius Bronius 496
Prunskienė K. 863, 864
Prūsaitė Jadzė 851
Prūsas Augustinas 851
Prūsienė Morta 851
Prušinskis Dominikas 190, 269
Prušinskis Jonas 190, 269, 270
Przybilskis Z. 574
Pšialgovskis 173
Ptakauskaitė Aista 927
Pučinskas Juozas 472, 494, 914
Pučinskas Pranas 472, 914 
Puidokaitė Eugenija 772
Puidokas Kazys 836
Puidokas Klemensas 772
Puidokas Pranas 459
Puidokas Pranas 459, 772
Puidokas Vaclovas 772
Puidokienė Elena 772
Puidokienė Veronika 758, 759, 772
Pukelis Juozas 567, 574, 599
Pukienė Barbora 485
Pukienė Barbora 751, 759, 772
Pukys 694
Pukys A. 790
Pukys Juozas 561, 562, 609, 616, 621
Pukys Juozukas 338
Pukys Kazys 178, 338, 339, 560–562, 594, 608, 611, 751, 758, 919
Pukys Kaziukas 338
Pukys Rapolas 313
Pukytė Basė 529
Pukytė Barborytė 338
Pukytė G. 561
Pukytė Konstancija 338
Pukytė Polinutė 338
Pundužienė 346
Pundzevičius P. 350
Puodžiūnas Algimantas 5, 7, 12, 14, 21, 22, 25, 50, 51, 53, 54, 80, 83, 117, 152, 157, 226, 355, 470, 502, 503, 519, 522, 525, 527, 530, 580, 581, 622, 643, 795, 856, 863, 865, 867, 871, 887, 926, 929, 944
Puodžiūnas Jonas 918
Pureška Albinas 726
Purvinas Martynas 9, 16, 21
Purvinienė Marija 9, 16, 21
Pusas Peisachas 637
Pusas Peisachas 705
Puščienė Danutė 890
Puškinas A. 358, 422
Puškinas Pavlas 657
Putinaitė 664
Putkameris Henrikas 191
Putnevičius Ernestas-Adomas 800, 804
Putvinskis Stasys 631
Putvinskis-Pūtvis Vladas 579, 581
Puzaitė L. 864
Pužauskienė Malvina 582
Puzinas J. 157

 

R
Rabinovič Mase 695
Račaitė Monika 567
Račas Petras 263, 312, 313, 560, 567, 569, 574, 578, 611, 631
Racenmoras M. 699
Račiūnaitė T. 301
Račkauskas Antanas 315
Račkauskas Feliksas 862, 865, 870
Račkauskas V. 585
Radvila 157, 189, 190, 243, 269
Radvila Albertas Stanislovas 892
Radvila Aleksandras Liudvikas 892
Radvila Juozas 484
Radvila Mikalojus Kristupas-Našlaitėlis 163, 164, 191, 220, 221, 258, 272, 305, 535, 535, 684, 891–894
Radvilas Antanas 836, 849
Radvilas Stasys 836
Radvilas Vincas 836
Radvilavičienė Celina 746, 772
Radvilavičienė Stanislava 746, 772
Radvilavičius Boleslovas 746, 772
Radvilavičius Eugenijus 836
Radvilavičius Henrikas 836
Radvilavičius Vytautas 644
Radvilavičius Vytautas 746, 772
Radvilavičiūtė Janina 772
Radvilavičiūtė Joana 746
Radvilienė 662
Radvilienė Z. 883
Radviliutė Barbora 359
Radvilos 159, 161
Radvilos 899
Radziulis Stasys-Naras 799, 801
Radžius Domas 600
Radžvilas J. 865
Rafaelis 908
Rafaelis Antras 327
Ragauskas Aivas 4, 5, 12, 237, 935, 944
Ragevičius V. 591
Raguotis Bronius 10, 18
Raiz Eruchim (Jeruchim) 690, 693, 699
Raizgienė 356
Raizgys Jonas 836
Rakauskaitė Erika (Irena?) 852
Rakauskas Albinas 852
Rakauskas Kazimieras 852
Rakauskas Pranas 495
Rakauskienė Adolfina 852
Rakauskienė Albina 852
Rakšnys Povilas 495, 581, 613, 615
Rakšnys Vytautas 495
Rakušas 322
Rakužas V. 913
Rakuzin Leizer 690
Rakužytė M. 587
Rakužytė M. 913
Ralys Vaclovas 875
Ramanauskai 400, 433
Ramanauskaitė Juzefa 772
Ramanauskaitė K. 883
Ramanauskaitė Kazė 570
Ramanauskas 423, 665, 849
Ramanauskas Adolfas-Liūtas 809
Ramanauskas Alfonsas 836, 853
Ramanauskas Alfonsas-Žalgiris 802
Ramanauskas Antanas 484, 772
Ramanauskas J. 584
Ramanauskas Jonas 804, 837
Ramanauskas Juozas 433
Ramanauskas Jurgis 467, 485
Ramanauskas Pranas 192, 485, 577, 637, 639, 641, 654
Ramanauskas Rokas 837, 854
Ramanauskas Rokas-Kauklys 810
Ramanauskas Rokas-Žvejys 800–802, 804
Ramanauskas Simonas 662
Ramanauskas Stasys 569, 837, 854
Ramanauskas Stasys-Linksmutis 800, 801, 802, 810
Ramanauskas Vaclovas 316
Ramanauskienė Antanina 772
Ramanauskienė Kazė 567
Ramančionis K. 874
Ramančionis M. 874
Ramančionis Mykolas 790
Ramančionis Saulius 874
Ramašauskas Adomas 797
Ramašauskas Antanas 749, 837
Ramašauskas Bronius 749, 797, 837, 850
Ramašauskas D. 749
Ramašauskas Damijonas 749
Ramašauskas Dominykas 772
Ramašauskas Ignas-Strausas 797, 803, 837
Ramašauskas Jonas 749
Ramavičienė Augustina 772
Ramavičienė Konstancija 772
Ramavičius Juozas 772
Ramavičius Rokas 759, 772
Ramavičiūtė Bronė 772
Ramavičiūtė Juozapota 773
Ramavičiūtė Pranė 772
Ramavičiūtė Teresė 772
Ramoška Mykolas 861, 862
Randza Kazimieras 326
Randza Pranas 493
Rapšys Juozas 667
Raskova Marina 678
Raslanas M. 814
Rastenytė Antanina 416
Raštikis S. 667
Ratkevičiūtė Jadzė 547
Ratkus Aleksandras 331
Ratkus Ignacas 482
Ratkus Petras 773
Ratkus Povilas 432
Ratkus S. 584
Ratkus Stasys 485, 486
Rauba Adomas 432
Raubaitis Simonas 432
Raubickas Anastazas 326
Raubickas Antanas 582
Raubickas Jonas 658
Raubickienė Pranciška 567
Raudonikis L. 79
Raudzevičius Jurgis 433
Raugalas Antanas 562
Raziulevičius Tadas 325
Razma Algimantas 7, 14, 815, 817, 944
Razma Justinas 815, 822, 848
Razma Pranas 561
Razminas Steponas 654
Razmukaitė Marija 10, 17
Rekke Johanas fon 101
Rekštys (Reksc) Lionginas 268, 269, 271, 292–294, 302, 305, 308–310, 330, 336, 367, 912
Remeika Aleksas 638, 648
Renenkampfas P. 342
Renteln A. T. 710
Reznik Šmuel 690
Riauba A. 918
Ribinskas Rimas 880, 881, 883, 887
Ribinskienė A. 881
Rickus 919
Ryliškis Darius 877
Rimas Almantas 870
Rimas Steponas 870
Rimavičius Antanas 11, 18, 330, 358
Rimavičius Liudas 541, 542
Rimavičius Vincentas 330
Rimdeikis Albinas 727
Rimdeikis Gaudentas 11, 18, 264, 275, 482
Rimdeikytė S. 577
Rimdžiai 929
Rimdžius Antanas 837
Rimdžius Augustas 488
Rimdžius Rapolas 577, 639, 640, 652, 858
Rimdžius Stanislovas 900
Rimdžius V. 824, 839, 858, 859
Rimdžius Vincas 577, 795, 837, 849, 856, 857, 858, 860
Rimdžiūtė Augustė 577
Rimdžiūtė Elzė 577
Rimdžiuvienė (Džiugytė) Barbora 837, 849, 857, 858
Rimeika (Remeika) Aleksandras 468, 469, 471, 708
Rimgailos 329, 408, 894, 902
Rimkevičienė B. 883
Rimkevičius Pranas 909
Rimkevičius V. 609
Rimkevičius Vladas 561
Rimkienė Anelė 567
Rimkienė Augustina 847
Rimkūnas Rolandas 233, 236
Rimkus Aleksandras 874
Rimkus Aleksas 773
Rimkus Antanas 569, 578, 646
Rimkus J. 345
Rimkus Jonas 847
Rimkus Klemensas 885
Rimkus P. 339
Rimkus Petras 837
Rimkus Stanislovas 390
Rimkus Stasys 795
Rimkus Vincas 547, 550
Rimkus Vytenis 10, 11, 17, 18, 21
Rimša Edmundas 5, 12, 229–232, 234, 535, 935, 944
Rimša Juozas 468–471, 535
Rimša Vacys 651, 658
Rimšaitė 587
Rimšaitė Petrė 582
Rinius Adolfas 582
Ripinskis Zigmas 879, 929
Riškus Vaidutis 5, 11, 12, 18, 25, 490, 944
Rytkovas F. 734
Ryžkovas Fiodoras 731
Roganceva Julija 852
Roppas Eduardas von 294
Rostworowski E. 230
Rozenbliumas S. 695
Rubenas 908
Rubinšteinas Zalmanas 692
Ručinskas Stepas 559
Rudamanskas Jonas 387
Rudauskas Antanas-Dobilas 798
Rudienė V. 788, 801, 803, 806, 808
Rudis Algimantas Bronislovas 7, 14, 889, 926, 944
Rudnickas Antanas-Žirnis 800
Rudnickas Mečislovas-Birutis 800, 802, 804
Rudnickas Pranciškus-Skydas 800, 804
Rudnickas Vacys-Birštonas 800, 802, 804
Rudytė Eugenija 269, 293
Rudzianskas Juozas 732
Rudzinskienė Irena 21, 173, 175, 176, 178, 181, 880, 944
Rudžienė Danutė 885
Rudžinskas Leonas 773
Rudzinskienė Irena 7, 8, 14, 15
Rudžinskienė Domicėlė 773
Rudžionis Juozas-Obelinskas 806
Rudžys Algimantas 885
Ruginis Pranas 625, 626
Rūkas 687
Rūkas Klemensas 658
Rulinskas Liudvikas 9, 16, 17, 21
Rulinskienė Antanina 9, 16, 17, 21, 173, 175, 178, 181
Rumbauskaitė Pulcherija 813
Rumbauskienė Viktorija 813
Rumbinas Kostas 797
Rumbinas Petras-Žvirblis 797, 807
Rupeikienė Marija 9, 16
Rupka Jurgis 11, 18, 20, 295, 330
Ruževskis 908
Ruževskis Jokūbas 191
Rzas J. 816

 

S
Sabaitis Kazimieras 895
Sabakinienė 500
Sabaliauskaitė R. 231
Sabulienė Pranciška 873
Sabulis Ignas-Apicierius 800, 811, 837
Sabulis Motiejus 899
Sabutis Pranas 837
Saja 715, 717
Saja K. 881
Saimonovas Pavlas 896
Sakevičius 535
Saladžius Ferdinandas 4
Salatkienė (Puniškytė) Birutė 5, 12, 21, 86, 93, 114, 115, 119, 133, 134, 137, 140, 142, 148, 150, 154–157, 194, 932, 944
Salys A. 194
Samalavičius S. 2318, 15, 
Samavičius Romaldas 4, 8, 15, 22
Samiliovas Jankelis 699, 700
Samsonovas A. 342
Sandler Chackel 690
Sankauskas Vytautas-Daukantas 811
Sapiega Povilas Jonas 271, 892
Sapiegienė Ona 271
Sapiegos 893
Sarapinavičienė Ona 773, 796
Sarapinavičius Osvaldas-Osvaldas 555, 796, 797, 837, 850
Sarapinavičius Stasys 759, 773, 796, 837
Sargiūnas Kazys 848
Sargiūnienė Kazė 853
Sasnauskaitė Brigita 337
Sasnauskas Alfonsas 8, 15, 337
Sasnauskas Benediktas 382
Sasnauskas Bronislovas 337
Sasnauskas Edas 875
Sasnauskas Kazimieras 382
Sasnauskas Leonas 337, 380, 382
Sasnauskas Pranas 382, 664
Sasnauskas Pranciškus 337
Sasnauskas Vladas 337
Sasnauskienė Barbora 337
Satkauskai 408
Satkauskas Jonas 496
Satkienė Vladislava 773
Satkus Albertas 773
Satkus Antanas 561
Satkus Antanas-Starkus, Štarkė, Džekis 800–802, 804, 810, 838, 854
Satkus Juozas 577
Satkus Pranas 569, 773
Satkus Stasys 773
Savaškevičius (Sawaszkiewicz) Jonas 306
Saveljevas 748
Savickas 669, 895
Savickas A. 467, 474, 497, 581
Savickas Aloyzas 334, 900
Savickas Antanas 481, 482, 485, 488, 542, 555, 556, 579, 585, 590
Savickas Eugenijus 496
Savickas Juozas 85, 577
Savickas Kazimieras 911
Savickas Rokas 326, 491
Savickienė Veronika 883
Savickis 641
Schoenburg N. 693, 695
Schoenburg S. 693, 695
Seirijų Juozas 559
Sėjūnas Algimantas 874
Selelionytė (Katauskienė) Liongina 447
Seliukaitė Irena 21, 231
Seredkinas 805
Sezemanas 816
Sidaras Vincas 324
Sidaravičius Povilas 330
Sidoraitė Irena 773
Sidoraitė Vitalija 773
Sidoraitė Zita 773
Sidoras Kazys 838
Sidoras Petras 773
Sidorenko Anatolijus 657
Sidorienė Albina 773
Siliūnas 819
Siliūnas Aleksas 600
Siliūnas Bronius 600, 647, 653, 817, 818
Siliūnas Kazys 582, 599, 600, 758, 773, 838
Siliūnas Mečys 600, 838
Siliūnienė Ona 758, 773, 838
Siminskaitė Pranė 576
Simaška Eduardas 311, 314, 315, 870
Simaška Vladislovas 311
Simonaitis Martynas 324
Simonavičienė (Šliūpaitė) Eugenija 6, 13, 368
Simonovič Jadvyga 838
Simonovičiai 849
Simonovičius Eugenijus 838, 857, 858, 859
Sinevičius Aleksas 566
Sinickis Juozapas 909
Sinkevičius 422
Sipavičius 908
Sipavičius Zigmas 640, 726
Sipkus Kazys 710
Sipkus Vladas 637, 638, 648
Sireika Jonas 467, 536, 537, 540
Sireika Juozas 193, 203
Sirtautas Vytautas 10, 17, 20, 21
Sirutis Simonas 893
Sirutytė Vaida 881
Skabeikaitė Emilija 566
Skablauskas 918
Skėrienė Antanina 773
Skėrienė Liuda 7, 14, 757, 783, 786, 944
Skėrienė Liudvina 773
Skėrienė Morta 773
Skėrys 377
Skėrys Adomas 773
Skėrys Alyzas 484, 585
Skėrys Antanas 773, 783
Skėrys Julius 773, 784, 803
Skėrys Julius-Pamiškinis 793
Skėrys Pranas 641, 773
Skėrys Steponas 890
Sketeris A. 331
Sketeris Jonas 496
Skipinas Jonas 655, 656, 663, 722, 753, 922
Skipitis Povilas 657, 658, 660, 818
Skirgaila Jeronimas 310
Skiriai 662, 717
Skirius Juozas 6, 13, 193, 535, 556, 944
Skirka Jurgis 662, 738
Skirkienė Elena 870
Skopienė Laima 880, 881, 883, 887, 929
Skorka Eustafijus 908, 909
Skorupskis Juozapas 294, 309, 310, 336, 339
Skrodenis Stasys 4
Skubinskis Vladas 773
Skubinskis Vladislovas 644, 746
Skuodis V. 863
Skurdelis Stasys 562, 569
Skurdelis Vaclovas 883
Slančiauskas Markas 730
Slančiauskas Matas 10, 17, 20, 331, 336, 358, 423
Slančiauskas Pilypas 326
Slavikas Rimantas 875, 945
Slavikienė Gražina 22, 881, 884
Sliesoriūnas F. 169, 535
Slupskis Mikalojus 272
Smetona Antanas 487, 531, 559, 560, 561, 574, 575, 642, 716, 919
Smudzis Krišjanas 908
Snarskis Emilis 596
Snitko V. 912
Snitko Vasilijus 334
Snitkus Jonas 647
Snitkus Jonas 838
Snitkus S. 791
Snitkus Stasys 790, 848
Sobieskis Jonas 893
Sobutas Juozas 867
Sokolovas 794, 859
Sokolovas Aleksejus 859
Sokolovas Vilemas 637
Soloduchinas Leonidas 732
Solomonovičius Nevtelis 687
Soloveičikas M. 695
Songaila (Sągayllo) Jonas Pranciškus 306
Spilgas J. 699
Sprogis I. 159, 219
Spurgevičius Povilas 5, 12, 258, 269, 936, 944
Sruoga B. 881
Staigvilaitė 656
Staigvilaitė A. 738
Staipys Antanas 310
Stakaitienė Morta 659
Stakaitis Feliksas 569
Stalinas 641, 642, 646, 654, 661, 663, 678, 922
Stanevičienė Eleonora 547
Stanevičienė Elzbieta 773
Stanevičius (Piskarskis) Jonas 170
Stanevičius Bronius 654
Stanevičius Feliksas 575
Stanevičius Juozapas 330
Stanevičius Kazimieras 908
Stanevičius Pranas 759, 773
Stanevičius Silvestras 908, 909
Stanevičius Vladas 577
Stanišauskas Kazys 637
Stanislovas Augustas 230, 231, 232, 535, 896
Staniulienė Jovita 887
Stankaitienė 708
Stankaitienė Emilija 773
Stankaitis Kazys 576
Stankaitis Jonas 493
Stankaitis Juozas 482
Stankaitis Kazimieras 647, 773
Stankaitis Kazys 487, 488
Stankaitytė Joana 572, 573
Stankaitytė Pranė 656, 663
Stankevičius F. 625
Stankienė Joana 773
Stankienė Zuzana, žr. Pamparienė Z. 389
Stankūnas D. 549
Stankūnas Juozapas 402
Stankūnas Leonas 330
Stankūnas Pranciškus 326
Stankūnienė Ona 336
Stankus Albinas 659, 848
Stankus Jurgis 773, 838
Stankus Pranas 838
Staponaityčė Barbora 336
Staponkus 440
Stapulevičius Vladas 581, 583
Starkauskas J. 657, 659
Starostinas Vladimiras 575, 918, 920
Stasaitis M. 635
Stasiulienė (Kripaitytė) Ona 746
Stasiulienė Elzbieta 774
Stasiulienė Ona 644, 774
Stasiulienė S. 862
Stasiulienė Teodora 774
Stasiulis A. 862
Stasiulis Antanas 774
Stasiulis Benys 774
Stasiulis Jonas 484–488, 493, 575, 585, 774
Stasiulis Juozas 324, 774
Stasiulis L. 547
Stasiulis Leonas 746
Stasiulis Pranas 774
Stasiulis R. 746
Stasiulis Rimantas 774
Stasiulytė Janina 774
Stasiulytė Ona 774
Stasiulytė S. 861, 864
Stašaitis Stanislovas 11, 18
Staškus 904
Staškus Antanas 293
Staškus Juozas 325, 338
Staškus Konstantas 338
Staškutė (Grėbliauskienė) Uršulė 338
Spakke Janis 908
Stekolnikova 849
Steponaitis Juozas 838
Steponavičienė (Gedminaitė) Liudvina 419
Steponavičienė Laima 885
Steponavičius (Szczefanowicz) Tomas 306
Steponavičius Laurynas 327
Steponavičius Vincas 569
Steponavičiūtė 547
Styčinskis 42
Stygevičius Jokūbas 908
Stilbiai 380
Stilbis Adulis 559
Stilbis Arnoldas 722, 727
Stilbis Edmundas 923
Stilbis Ernestas 380
Stočkienė Elena 520
Stočkus Juozas 708, 709, 711, 739
Stočkus Vaciukas 520
Stočkus Vincas 82
Stočkutė Elena 520
Stolypinas 381
Stonevičius Baltrus 330
Stoniai 547
Stonienė Valerija 774
Stonis Jonas 582
Stonis Juozas 256
Stonis S. 540, 541, 542
Stonis Stanislovas 540, 588
Stonys 521
Stonys (Stanevičius) R. 547, 551, 565, 566, 576
Stonys Adolfas 774
Stonys Antanas 759, 774
Stonys Juozas-Garvežys 795
Stonys Kazys-Tigras 795
Stonys L. 346
Stonys Stasys 472
Stonytė Valerija 774
Stoškutė 356
Stragauskaitė Regina 646
Stragauskas Kazys 502, 643
Strajevskis Petras 257
Strakšys Vincas 556
Strandmanas Karlas Eduardas 173, 269, 270, 293
Strautmanis 335, 912
Stravinskas Antanas 9, 16, 21
Stravinskas V. 212
Strazdas 346
Strazdas Justas 633
Strazdauskaitė Eugenija 774
Strazdauskas Bronius 774
Strazdauskas Jonas 652, 774
Strazdauskas Romanas 774
Strazdauskas Viktoras 774
Strazdauskienė Marijona 774
Strelčiūnas Pranciškus 900
Strepeikos 270
Strezinis Fricas 908
Strikauskas 919
Strikauskas Vacys 561, 583
Strimaitis J. 551
Strimling Benjamin 690
Strimling Elijaš 693
Strimling Perec 690, 693
Strimling Zusman 693
Strimlingas J. 699
Striūna Bonifacas 485, 579
Strockis Klemensas 906
Stržegovskis Jonas 329
Stukanas Jokūbas 656, 658, 661, 664
Stukas 669
Stukas Pranas 556, 559, 561, 575, 581
Stukienė Teodora 559
Stulginskienė J. 864
Stulgis Antanas 569
Stulgis Kazys 474
Stulgis Rokas 899
Stulgys Algirdas 21
Stulgys Antanas 838
Stulgys K. 919
Stulgys Kostas 565
Stulgys Mykolas 353
Stulgytė A. 565
Stulgytės 565
Stumbrienė Birutė 792
Stumbrys 115
Stuogis Vytautas 496
Sucharevas Nikolajus 730, 731, 737, 739
Sugintas Benediktas 311, 555–567, 582
Supranavičius Rimas 4
Survila B. 920
Survila Jurgis 256
Survila Liudvikas 647
Survilaitė Elena 574
Sutkevičius K. 925
Sutkus 919
Sutkus Albinas 566
Sutkus Jurgis 656, 658, 663
Sutkus Pranas 803
Sutnikienė (Ausmanaitė) Emilija 654
Suvorovas A. 678
Svetikas E. 95, 96

 

Š
Šabanas E. 609
Šablevičius Kazys 312, 313, 567, 569, 578, 582, 633, 751
Šačkus Kazys 566
Šakavičiūtė Danguolė 21
Šakavičiūtė Danguolė 926
Šakažauskas A. 609
Šakmanas Kazys 805
Šaknys Žilvytis 4
Šalkauskaitė Janina 774
Šalkauskaitė Nina 659
Šalkauskas Aleksandras 747
Šalkauskas Aleksas 659
Šalkauskas Augustas 485, 605
Šalkauskas Augustinas 578, 579
Šalkauskas J. 913
Šalkauskas Kostas 480
Šalkauskas Leonas 647
Šalkauskas S. 914
Šalkauskas Stasys 647, 774, 806, 874
Šalkauskas Vaclovas 486, 487, 793
Šalkauskas Vaclovas-Papus 796, 797, 806, 838
Šalkauskas Vincas 660
Šalkauskas Vladas 484, 540
Šalkauskienė Janina 644, 747, 774
Šalkauskis 816
Šalkauskytė M. 913
Šalkauskytė P. 913
Šalte(kš)nis] L. 335
Šaltekšnis Liudas 579, 590
Šapiro S. R. 695
Šapka 751
Šapka Vaclovas 782
Šapkaic Ber 690
Šapkaic Elija 690, 693
Šapkaic Icyk 695
Šapkaic Izrael 690
Šapkaic J. S. 695
Šapkaic Jankel 690
Šapkaic Josel 693
Šapkaic Šlioma 690
Šapkaic Zusman 693
Šapkaicas Elijas 691
Šapkaicas Jankelis 701
Šapkaicas Joselis 611
Šapkaicas Sroslis 910
Šapkienė Liudvina 774
Šapkoicas J. 698
Šapkoicas Joselis 695
Šapkos 408
Šapkus Andriukas 857
Šapkus Juozas 838
Šapkus Kostukas 859
Šapkus Rokas 857
Šapkus Romualdas 759, 774
Šapkus Tomas 774
Šapkutė Bronė 857
Sapožnik Ekel 690
Šapyra Leiba 690
Šapyra Ruvel 690
Šapyro Isaak 693
Šapyro Ruvel 693
Šarfanovičius Abraša 416
Šarlauskaitė (Paulauskienė) Stasė 839
Šarlauskas Martynas 432
Šarlauskienė Benedikta 774
Šarūnas J. 115
Šatrijos Ragana 350, 408
Šauklys Viktoras 314, 315
Šauleckas Juozas 11, 18
Šaulys Aleksas 839
Ščerbakovas A. S. 644
Šemetas Juozas 839, 851
Šepelevas 740
Šepkaitė Pranciška 849
Šepkienė (Šabinaitė) Pranė 860
Šepkos 329
Šepkus 858
Šepkus Andrius (Henrikas?) 839, 849
Šepkus Antanas 839
Šepkus Antanas-Perkūnas 799
Šepkus Henrikas 858
Šepkus Kostukas 860
Šepkus Pijus 858
Šepkus Rokas 480, 839, 849, 857, 859
Šepkus Stasys 644, 839, 854
Šepkus Steponas 655, 660
Šepkus Stasys-Šernas 801, 806, 811
Šepkutė Bronė 795
Šepkutė Bronė (Pranciška?) 839
Šepkutė Pranciška 857
Šer Bencel 690, 693
Šer Judel 690
Šer Srol 693
Šeraitė Elė 700
Šeras Bencelis 695, 699
Šeras Bencijonas 590, 698
Šeras Benckus 700
Šeras Maušas 908
Šeškauskas K. 865
Šeštokaitis 671
Ševeliovas 738
Šicikas Ivanas 592
Šidlauskas Gaudentas 877
Šilainis Antanas, žr. Ušackas A. 646
Šilatis A. 915
Šileikis Pranas 476
Šilietis J. žr. Rimkus J.
Šiltakis P., žr. Gricius Augustinas 321, 454
Šimaitienė Augutė 883
Šimaitis Mečislovas 870, 884, 930, 945
Šimaitis Mykolas 895
Šimaitis Steponas 862, 863, 867, 870
Šimaitis Vladas 314, 867
Šimanskis 385
Šimeliov Chaim 693
Šimeliov Leib 690, 693, 695
Šimeliovas 556
Šimeliovas Leiba 701
Šimeliovas Mauša 485, 486, 584, 590, 605, 616, 635, 915
Šimeliovas Mauša (Moizė) 698–701
Šimelis M. 116
Šimkevičius J. 555
Šimkevičius Juozapas 259
Šimkevičius Povilas 309
Šimkienė Ona 804
Šimkūnas P. 862, 865, 866
Šimkūnienė R. 865
Šimkus Jonas 804
Šimkus S. 570
Šimkus Vitolis 732
Šimkus Izidorius-Robinzonas 795
Šimkutė Liudvika 349
Šimkutė I. 917
Šimkutė-Karkalienė 804
Šinkūnas K. 192
Šinkūnas R. 891
Šinkūnas Romualdas 163, 164, 169, 173, 189, 200, 259, 263, 269, 271
Širvys Paulius 921
Šiškus Juozas 480
Šiškutė Ona 846
Šiurkus Jonas 492, 509, 616, 639
Šiurkus Juozas 852
Šiurkus Vaclovas 722, 727
Šiurkus Vacys 665
Šiūša Juozas 646, 647
Šiūša Jurgis 579
Šiūša Vladas 392, 552, 566, 600, 839
Šivickas Juozas 658
Škikūnas A. 862
Škliar Girš 690
Šlamas 409
Šlamas Jonas 664
Šlančiauskas Feliksas 774
Šleideris Juozas 858
Šleikis Aloyzas 709
Šlekonytė Jūratė 10, 17
Šležas Albertas 839
Šležas J. 917
Šležas Jonas 486, 487, 559, 574, 575, 839
Šležas Juozas 664
Šležas Rokas 320
Šleževičius Mykolas 477
Šležienė Jadvyga 567, 582
Šliažai 345
Šliažaitė Rozalija 906
Šliažas Adolfas 814
Šliažas Antanas 437, 440, 650
Šliažas Juozas 774
Šliažas Stasys 859
Šliažienė (Katauskaitė) Pranciška 6, 13, 22, 432, 437, 447, 450, 648, 650, 673, 774, 944
Šliažienė Elena 774
Šliomovičius Elijas 685
Šliomovičius Jankelis 685
Šliomovičius Josifas 686
Šliomovičius Kiršas 688
Šliūpai 330, 362
Šliūpaitė Aleksandra 774
Šliūpaitė E. 379
Šliūpaitė Eugenija 774
Šliūpaitė Lionė 572, 573
Šliupaitė Teresė 256
Šliūpaitė (Simonavičienė) Eugenija 6, 13, 346, 944
Šliūpas 662, 904
Šliūpas A. 865
Šliūpas Aloyzas 362
Šliūpas Antanas 480–482, 542, 774
Šliūpas Ildefonsas 774
Šliūpas Jonas 6, 10, 13, 18, 20, 330, 331, 358, 359, 367, 422, 423, 499, 633, 635, 642, 867–869, 907, 910, 944
Šliūpas Pranas 565
Šliūpas Rokas 331, 361
Šliūpas Stanislovas 384, 387
Šliūpas Stasys 493, 572, 574, 576
Šliūpas Vytautas 867, 868, 869
Šliūpavičius Aloyzas 364
Šliūpavičius Feliksas 324
Šliūpavičius Jonas 906
Šliūpavičius Rokas 325
Šliūpienė (Šliūpaitė) Apolonija 774, 867
Šliūpienė Antanina 567
Šliūpienė L. 862
Šliūpienė Monika 868
Šliūpienė Ona 361, 367
Šmigelskytė-Stukienė R. 193, 199
Šmuilovičius Icikas 687
Šnabavičiaus 910
Šnaraitė Elena 775
Šnaraitė Janina 775
Šnaras Kazys 839
Šnaras Pranciškus 759, 775
Šnarienė Ona 775
Šniukai 23
Šniukaitė Barbora 565, 775
Šniukaitė Daiva 4, 945
Šniukaitė Elena 775
Šniukaitė Mildutė 758, 759, 775
Šniukaitė Vida 775
Šniukaitė (Kneižienė) B. 749, 775
Šniukas 918
Šniukas Audrius 945
Šniukas [Jurgis] 426
Šniukas Damijonas (Domas) 4–17, 24, 28, 29, 32, 33, 40, 51–55, 161, 174, 178, 180, 184, 188, 189, 201, 209, 210, 211, 226, 275, 276, 277, 280, 284, 306, 319, 340, 354, 407, 421, 434, 454, 467, 469, 480, 483, 517, 525, 546, 547, 549, 553, 556, 600, 602, 617, 618, 631, 637, 667, 676, 682, 706, 733, 743, 822, 823, 845, 857, 860, 869, 870, 872, 873, 875–878, 882, 887, 891, 924, 944, 945
Šniukas Jurgis 336, 503, 727, 912
Šniukas Kazys 839
Šniukas Lionginas 654, 839
Šniukas Mečislovas 945
Šniukas Petras 749, 775
Šniukas Pranas 565
Šniukas Rokas 22, 332, 653, 823, 845, 945
Šniukas Š. 419
Šniukas Vytautas 440, 775
Šniukienė Liudvika 775
Šniukienė Liucija 945
Šniukienė Ona 749, 759, 775
Šniukšta Pranas 625, 627, 630
Šnore E. D. 140
Šopauskas Jonas 80, 416, 417, 428, 449, 648
Šopauskienė (Lideikytė) Albina 6, 13, 335, 346, 419, 944
Šopauskienė Albina 
Špakauskienė 861
Šolomovičius Šimelis 687
Šperas Karolis 577
Špinkis Domas 493
Špinkis Feliksas 493, 839
Špinkys Aleksas 572, 723, 726
Špinkytė Jadzė 572
Špinkytė Julė 574
Špinkytė Ona 567
Špokas 496
Špridė 908
Špridė Fridrigas 327
Špukas Kazys 547
Šrederis 908
Šrederis Otas 327
Šteinaitė Olga 389, 602
Šteinas Olgerdas 384, 385, 387, 389, 392
Šteinas Valdemaras 602
Šteinas Vilhelmas 499, 500
Štolcerienė 414
Štolker Geršon 689
Šufinskas F. 861
Šufinskas Zigmas 840
Šukys 405
Šukys A. 874
Šukys Alfonsas 803
Šukys Domas 585
Šukys Domininkas 482, 495
Šukys Leonas-Zubovas 799
Šukytė Simona 881
Šulaičiai J. ir E. 317
Šulman Ch. A. 690, 695
Šumanas A. 863
Šupikas Jakovas 334
Šurnaitė Uršulė 582
Šutinienė Irena 4
Šutkus Albinas 387
Šutkus Juozas 840
Šutkus Mykolas 326
Šutkus Vincentas 387
Švambariai 717
Švambarienė Elena 775
Švambarienė Ona 775
Švambarienė Pranė 846
Švambaris Alfonsas 775
Švambaris Antanas 493, 660, 775
Švambaris Feliksas 663, 775
Švambaris Jonas 664, 722, 726, 846, 850
Švambaris Juozas 775
Švambarys J. 626
Švambarytė Felė 775
Švambarytė Jadvyga 775
Švambarytė Leokadija 775
Švambarytė S. 392
Švambarytė Stasė 389, 566
Švarcas J. 699
Švažas S. 79
Švėgžda Petras 565
Švelnienė Zina 883
Švirikas Arūnas 880, 881, 883
Švirikienė Zina 880, 883

 

T
Tabakajevas Ilja 657, 796, 798
Tabakin Leib 693
Tamašauskaitė Albina 775
Tamašauskaitė Eugenija 775
Tamašauskaitė Pranciška 775
Tamašauskaitė Valė 775
Tamašauskas 440, 607
Tamašauskas Kazimieras 256, 448, 454
Tamašauskas Leonas 759, 775
Tamašauskas Matas 256
Tamašauskas Rokas 325
Tamašauskas Stasys 840
Tamašauskas Vincas 775, 914
Tamašauskienė Bronė 449
Tamašauskienė Bronislava 775
Tamašauskienė Joana 775
Tamašauskienė Rozalija 456
Tamašiūnaitė Regina 11, 18
Tamkevičius Sigitas 314, 872
Tamošaitienė Antanina 567, 569
Tamošaitienė Zofija 775
Tamošaitis 912
Tamošaitis Jonas 469, 471, 597, 609, 616, 622
Tamošaitis Juozas 775
Tamošaitis Kazys 480
Tamošaitis Rimantas 775
Tamošauskas Aleksas 486
Tamošauskas Ignas 499, 504, 506
Tamošauskas Liudas 641
Tamošauskas Vincas 472, 481, 482, 486, 487, 542, 575
Tamoševičius Leonardas 652
Tamulienė Antanina 529, 566
Tamulis J. 594
Tamulis Kazys 911
Tamulis Sigitas 4
Tamutis A. 925
Tarabilda A. 231
Taraila Jonas 845
Tarakanovas Aleksandras 657, 658, 665
Tarakanovienė Z. 658
Tarasenka P. 157
Tarasevičius R. 861
Taraškienė Ona 851
Taraškus Jonas 851
Taraškus Vladas 851
Tarvydas (Tarwid) Jonas 307
Taučius (Tautavičius) Pilibertas 840
Taučius P. 751
Tauragauskas Leonas 496
Tautavičius Adolfas 5, 12, 86, 108, 116, 117, 137–140, 144, 152–154, 194, 230, 944
Tautavičius Zenonas 840
Tauterienė Sigita 11, 18
Tautkai 361
Tautkaitė O. 635
Tautkienė 471
Tautkienė Rozalija 775
Tautkus 817, 909
Tautkus Antanas 792, 840, 846
Tautkus Juozapas 325
Tautkus Klemas 577, 659
Tautkus Liudvikas 792, 840
Tautkus Pranciškus 899
Tautkus Vacys 658
Tautkus Vincas 577
Tautkutė Elena 775
Tautvaišai 619
Tautvaišas Adolfas 502, 503, 505–508, 510, 520, 527, 528, 563, 609, 610, 614, 636, 646
Tautvaišas Domas 847
Tautvaišas V. 609
Tautvaišas Vilhelmas 507, 522, 527, 561, 570
Telksnys Kazimieras 313
Telksnys Steponas 313
Teperas S. 698
Tereškovas 657
Tervydienė Augustina 840
Tiknienė Antanina 775
Tiknius 346, 350
Tiknius Antanas 845
Tiknius Pranas 775
Tiknius Rokas 846
Tiknius Stasys 640
Tiknius Vincas 472, 481, 482, 484, 647, 651, 653, 707, 709, 775
Tiknius Vincentas 914
Tyla Antanas 4, 175, 323, 333
Tisneris Kristupas 637
Tiškevičius (Tyszkiewicz) Andrius 243, 246, 289, 306
Tiškus Bronius 469
Tyzenhauzas Antanas 164, 166, 167, 184, 193, 198, 220–222, 603, 683, 684, 891, 894, 895, 897
Tkačenka Ivanas 661
Toleikis Aloyzas 867
Tolkevičius Ivanas 592
Tolstojus Levas 417
Tomaševičius Benediktas 593
Tomėnas Jonas 840
Tonkūnaitė Emilija 409
Torolytė V. 578
Totoraitis J. 195, 196
Trečiokas Algirdas 654
Trečiokas Antanas 11, 18, 175, 178, 181, 203, 284, 340–342, 345, 346, 348–350, 358, 402, 467, 472, 474, 476, 481, 483, 484, 486, 488, 499, 500, 504–506, 508, 531, 555, 556, 561, 579, 581, 584–587, 590, 597, 605, 609–613, 615, 616, 619, 621, 626, 631–635, 645, 654, 912, 914–916, 920, 921
Trečiokas Jonas 345, 350, 586
Trinka 409
Trinka Albertas 775
Trinka Alfonsas 776
Trinka Algirdas-Algis 797, 800, 801, 804, 805, 808, 814, 840, 855
Trinka Algirdas-Šaltis 797
Trinka Antanas 840
Trinka Kazimieras-Vyrutis, Žaibas 797, 805, 806
Trinka Kazys 488
Trinka Kazys 776, 797, 841, 853
Trinka Laurynas 899
Trinka Pranas 775
Trinka Stasys 841
Trinka Tomas 901
Trinka Vincas 651
Trinka Edmundas-Briedis 800, 804, 809, 841, 855
Trinkaitė Genė 775
Trinkaitė Irena 775
Trinkaitė Regina 775
Trinkienė Jadvyga 776
Trinkienė Stasė 775
Trinkūnas P. 862
Triškus Izidorius 792, 841, 847, 873
Triškus Pranas 841
Trubeckaitė 513
Trumpaitienė Kristina 259
Trumpulis Jonas 331, 559, 841, 850, 919
Trusfusaitė (Jofė) Riva 500, 575, 702, 703
Trusfusaitė Cilė 708
Trusfusaitė Cipa 500
Trusfusaitė Gitė 708
Trusfusas 708, 715
Trzebiński M. 166
Tucejus Juzefas 244
Tuciejus Juozapas 289
Tulis Ice 910
Tulušas E. 737
Tulūz Lotrekai 384, 385, 889
Tulūz-Lotrekas (Toulous-Lautrec) A. 535
Tumas Juozas-Vaižgantas 311, 331, 409, 561, 919
Tumėnas Antanas 491, 581, 583, 609, 919
Tupikas 114
Tupikienė Laima 926
Turkovskis V. 910
Tuzas Antanas 899
Tuzinas Stasys 658
Tvaskūnienė Emilija 883
Tvirbutas Tomas 330

 

U, Ū
Ubavičienė Teodora 776
Ubavičius Antanas 841
Ubavičius Jonas 589, 599
Ubavičius Julijonas 715
Ubavičius Klemas 541, 647
Ubavičius Robertas 574
Ubavičius Stanislovas 841
Ubavičius Vincas 848
Ubavičiūtė Stefanija 776
Udra Jonas 540
Ukrinas (Ukryn) 307
Ulanderis Vilhelmas 909
Ulčinas Kazimieras 845
Ulčinas Petras-Uošvis 806
Ulevičius B. 788
Ulinskas (Ulinski) Ignatas 308, 906
Ulinskas (Ulinski) Pranciškus 308
Ulmanas 616, 711
Ulmanas Icikas 703
Ulmanas Kastleris 701
Ulmanas M. 699
Ulmanas Pinkus 699, 700, 701
Ulmanas Š. 699
Ulmišek-Barilka Jokūbas 227, 228, 415
Undzėnas V. 925
Uogintienė Marija 417
Urba Antanas 561, 597
Urbanavičienė S. 94
Urbanavičius V. 93, 94, 95, 96, 98, 148, 152
Urbelienė Danguolė 887
Urbonaitė Audronė 928
Urbonas 913
Urbonas Aleksas 443, 486, 579
Urbonas Antanas 841
Urbonas Jonas 449, 656, 660, 802
Urbonas Juozas 526
Urbonas Stasys 841
Urbonienė Skaidrė 10, 17
Urbonavičius Stepas 637
Urmonaitė Janina 753, 776
Urmonaitė Jozefa 776
Urmonaitė Konstancija 776
Urmonaitė Marcijona 776
Urmonas Benediktas 758, 776
Urmonas Juozas 899
Urmonas Kazimieras 325
Urmonas P. 474
Urmonas Petras 776
Urmonas Pranas 753, 754
Urmonas Viktoras 753, 776
Urmonas Vincas 326
Urmonienė Konstancija 776
Urmonienė Ona 753, 754, 776
Urmonienė Rozalija 776
Usonis Alfonsas 496
Ušackas (Šilainis) Antanas 566, 576, 601
Uža Jonas 657
Užaitė Veronika 730

 

V
Vabalas A. 39
Vadopalas A. 195, 197
Vaičaitis J. 426
Vaičekauskas Jonas 873
Vaicekauskas Juozas 255
Vaičekauskas (Vaicikauskas) Vladas 582, 647, 653
Vaičiulienė 873
Vaičiulis 670,904
Vaičiulis Juozas 776
Vaičiulis Pranas 659, 845
Vaičiulis Rokas 792, 841, 847, 873
Vaičiulis Vincas 326, 776, 873
Vaičiulytė Aldona 776
Vaičiulytė Antanina 850
Vaičiūnas Petras 559, 562, 566, 920
Vaidila A. 916
Vaikasas Juozas 841
Vainauskai 793
Vainauskaitė Lionė 859
Vainauskas Antanas 582, 589, 852
Vainauskas Kazys 776
Vainauskas Klemas 859
Vainauskas Kostas 647, 748, 776, 841, 847
Vainauskas Romualdas 776
Vainauskas Stanislovas 312
Vainauskas Stasys 578, 647, 748, 841, 847
Vainauskienė Antanina 859
Vainauskienė Joana 659, 776
Vaineikis Liudas 331
Vainilavičius Petras 496
Vainorienė Domicelė 786
Vaišnoris Kazys-Pocius 800
Vaišvila K. 863, 864
Vaišvila Kazimieras 378
Vaišvila Martynas 225
Vaišvilas Rapolas 732
Vaitelis Juozapas 314, 315
Vaitiekienė Elena 776
Vaitiekienė Juzefa 715
Vaitiekūnas Juozas 6, 9, 13, 16, 517, 599, 647, 944
Vaitiekutė Ona 776
Vaitkaitis 219
Vaitkevičienė Eugenija 776
Vaitkevičienė Stanislava 758, 759, 776
Vaitkevičius 346, 751
Vaitkevičius (Woytkiewicz) Jurgis 262, 304, 307
Vaitkevičius Benas 654
Vaitkevičius Benediktas 492
Vaitkevičius Bronius 776
Vaitkevičius Jurgis 239, 242, 243, 252, 257, 898
Vaitkevičius Leonas 759, 776
Vaitkevičius Vacys 776
Vaitkevičius Vytautas Vitolis 776
Vaitkevičiūtė 656, 663
Vaitkienė (Petrylaitė) J. 437
Vaitkienė Elžbieta 776
Vaitkienė Marta 920
Vaitkienė Pranė 567
Vaitkus 359, 361, 817, 819, 820
Vaitkus A. 285, 467, 577
Vaitkus Albinas 10, 18, 887
Vaitkus Aleksandras 361, 654
Vaitkus Antanas 791, 874
Vaitkus B. 711
Vaitkus Benediktas 474, 503, 578, 647, 841
Vaitkus Benius 751
Vaitkus D. 874
Vaitkus Dominykas 790
Vaitkus Feliksas 11, 18, 284, 355, 358, 865, 870, 871, 920
Vaitkus Julius 156
Vaitkus Juozas 481, 482, 503, 584, 605
Vaitkus Jurgis 324, 325
Vaitkus Kazimieras 325, 847
Vaitkus Kazys 484, 495, 585, 776, 842
Vaitkus M. 375
Vaitkus Pranas 842
Vaitkus Rokas 361, 363, 365, 423, 792
Vaitkus S. 420, 455–457, 459, 460, 462–466, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 544, 550, 874
Vaitkus Vaclovas 732
Vaitkus Vincas 842, 854
Vaitkus Vytautas 10, 18, 340, 481
Vaitkus-Žandaras Vincas 808
Vaitkutė J. 587
Vaitkutė Z. 587
Vaitkutė Zosė 529
Vaitkyčė Julijona 336
Vaitkytė Z. 913
Vaivada 414
Vaivadaitė B. 859
Vaivadaitė Bronė 842, 849, 857, 858
Vaizbutas Jonas 432
Vaižgantas žr. Tumas J. 331
Valančiūnaitė (Gelažienė) Ona-Liudimantas, žr. Gelažienė O. 842
Valančius Adolfas-Tarzanas 797, 809, 810
Valančius Aleksas-Tauras 798
Valančius Motiejus 159, 169, 191, 258, 259, 269, 270, 292, 305, 361, 362, 363, 365, 391, 422, 536, 642, 905, 906
Valančiuvienė Danutė 890
Valantinas Jonas 652
Valantinienė Joana 659
Valavičius G. 41
Valavičius Jarošas 892
Valavičius Jeronimas 237, 239
Valavičius Petras 237, 238, 239, 260
Valeckis Jurgis 325
Valeika Zenonas 776
Valeikaitė Eugenija 776
Valeikaitė Stefanija 776
Valeikis Adomas 263
Valeikis Juozas 263
Valentinai 378
Valentinaitė Elena 777
Valentinaitis Jurgis 259
Valentinas Aleksandras Augustas 776
Valentinas Ilmaras 776
Valentinienė Danutė 880
Valentinienė Vilma 776
Vališauskas Jonas 540
Valiukai 436
Valiukas Bonifacas 440, 442, 480
Valiukas Izidorius 325
Valiukas J. 653
Valiukas Julius 885
Valiukienė (Bandzaitė) Julija 432, 434, 449
Valiukienė Amelija 798
Valiukienė Morta 777
Valiūnas J. 865
Valiušienė Elžbieta 637
Valiušienė Stasė 777
Valiušis 556
Valiušis Antanas 777
Valiušis Laurynas 256
Valiušis Liudas 481, 482, 493, 759
Valiušis Martynas 256
Valiušis Stasys 777
Valiuškienė Elena 777
Valiuškis B. 865
Valiuškis Juozas 777
Valiuškis Kazimieras 847
Valiuškis Petras 777
Valonis Vladas 732
Valuckas Juozas 726
Valuckis Zigmas 566
Valys Petras 659
Vanagas J. 739
Vanagas V. 309
Vandys V. 925
Vansevičius S. 197, 324, 345
Varanauskas Antanas 795, 849
Varašinskas Juozas 468–471
Varašinskas Kazimieras 468, 469
Vargonaitė M. 541
Vargšas (Laucevičius) Br. 574
Varguolis A. 350
Varkalienė Laimutė 6, 13, 21, 584, 603, 926, 944
Varnagiris Albinas 583
Varnas A. 94, 95, 96, 98, 304
Varnelis Kazys 620
Vasarevičius V. 874
Vasarevičius Vincas 790
Vasilevskis 172, 224
Vasilevskis Francas 909
Vasiliauskaitė Alma 851
Vasiliauskaitė Anastazija 500
Vasiliauskaitė Antanina 851
Vasiliauskaitė Elena 851
Vasiliauskaitė Meilutė 777
Vasiliauskas 346, 646, 908
Vasiliauskas (Wasilewski) Pranciškus 307
Vasiliauskas Ernestas 641
Vasiliauskas J. 173, 175, 181, 188
Vasiliauskas Jeronimas 759, 777
Vasiliauskas Jonas 326, 576
Vasiliauskas Juozas 22, 777, 789, 842, 851, 862, 865, 926
Vasiliauskas Kazimieras 324
Vasiliauskas Leopoldas 578, 584, 586, 605
Vasiliauskas Pranas 167, 498, 503, 547, 577, 581, 851
Vasiliauskas Stasys 851
Vasiliauskas T. 587, 913
Vasiliauskas Tadas 470, 491, 659
Vasiliauskas Vincas 851
Vasiliauskienė Antanina 851
Vasiliauskienė Janina 883
Vasiliauskienė L. 862
Vasiliauskienė Marijona 777
Vasiliauskienė Ona 567
Vasiliauskienė Valerija 576, 777
Vasiljevas 791
Vaškevičiūtė Ilona 5, 12, 85–87, 91, 139, 142, 147, 148, 153, 154, 931, 944
Vaškys Mykolas 432
Vatiekūnas Vincas 20
Vaupšaitė 918
Vaupšaitė Marija 567
Vaupšaitė Marijona 777
Vaupšaitė Ona 777
Vaupšas 663
Vaupšas Aleksas 594
Vaupšas Jonas 899
Vaupšas Juozas 654, 749, 777, 797, 798, 842
Vaupšas Klemas 486, 487, 493
Vaupšas Klemensas 543
Vaupšas Pranas 883
Vaupšas Stasys 502, 616, 643
Vaupšas Vincas 326
Vaupševičius Aloyzas 330
Vaupšienė Marijona 759, 777
Vavžeckis (Wawrzecki) Benediktas 896
Vedegys Jonas 917
Veikalas Aleksas 659, 851
Veikalienė Aldona 883, 884
Veikšas 739
Veikšas Algis 658
Veikšienė Janina 861, 880, 881, 883, 884
Veilantas Alfredas 382
Veilantas Adolfas 637
Veilantas Jonas 380, 382
Veilantas Juozas 468, 911
Veilantas Karolis 380, 382
Veilantas Vilius 382
Veilantienė Emilija 468
Veita Vitoldas 659
Veitaitė Nijolė 777
Veitas Algirdas Benediktas 777
Veitas Jaunutis Mataušas 777
Veitas M. 626, 630
Veitas Stasys 777
Veitas Vitoldas 777
Veitienė Julija 777
Vejonis Matas 256
Velakūnas 380
Veleraitė Rachilė 500
Vėlius Norbertas 231, 419
Vėlutis Motiejus 541, 545, 549, 589, 590
Velvel Jenta 686
Velvel Lėja 686
Velvel Matka 686
Velvel Rašia 686
Velvelis 686
Velvelis Abrahamas 686
Velvelis Brayna 686
Velvelis Irša 686
Velvelis Notelis 686
Velža J. 657
Vencius J. 110
Venckus Pranas 494
Venckus D. 874
Venckus Domas 790
Venckus Kazys 659
Venckus Pranas 547, 550, 589
Venclauskas 414
Venclauskas Kazys 536, 537, 539, 588
Venclovovičius 910
Venskienė (Lekavičiūtė) Asta 21
Verbickas Antanas-Bijūnas 800, 804
Verdenas K. žr. Varašinskas K. 469
Veronika Butkienė 748
Verseckas A. 861
Vertelis 908
Vertelis Vaclovas 327
Vėtra (Vėtras) Algirdas-Paukštis, Mažutis 797, 798, 800, 806, 842, 853
Vetulani T. 630
Vyčas Vincas 494, 496
Vyčinienė Daiva 4, 10, 17
Vidauskas J. 561, 596
Vydūnas 350, 917
Vielaglovskis 263
Vieloglovskis (Wiełgłowski) Ignacas 896
Vienožinskis A. 625, 626
Vygotskis J. 695
Vyhovskis Danielius 263
Vilčiauskas A. 609
Vilčiauskas Antanas 777, 793, 842, 848, 874
Vilčiauskas J. 873
Vilčiauskas Juozas 842
Vilčiauskas Justinas 790
Vilčiauskas Rokas 777
Vilčiauskas S. 863
Vilčiauskas Vacys 777
Vilčiauskienė Elytė 884
Vilčiauskienė Joana 777
Vilčinskas Petras 845
Vilčinskas Povilas 842
Vilčinskas Pranas 549
Vilčinskas Tadas 256
Vildė 903
Vileikis Vaclovas-Jaunius 794
Vilimas A. 619
Vilimas A. 917, 918, 919
Vilimas Aleksas 583
Vilimas Juozas 330
Vilimas Pranas 369, 370
Vilimienė 532
Vilkas 717
Vilkinas Stasys-Volungė 804
Vilkutaitis-Keturakis J. 350
Vinclovas Aldas 22, 190, 318
Vindecis Mikelis 908
Vinkleris 397
Vipartienė Olė 883
Virbickas S. 865
Virbickienė I. 875
Virgailienė Bronė 777
Virginienė Eugenija 777
Virginis Domas 494
Virginis Kazys 494
Virginis Stanislovas 777
Virginis Stasys 777
Virginytė Genė 777
Virsnys Vytas V. 189, 856
Višinskis 42
Višnioveckis Mykolas Kaributas 191, 270, 271, 305, 893
Visockas J. 609
Visockas Juozas 561, 562
Visockas V. 609, 619
Visockas Vincas 562, 647, 708, 711, 843
Vyšniauskaitė A. 93
Vyšniauskaitė Bronė 843
Vyšniauskaitė Eugenija 732
Vyšniauskaitė Ona 843
Vyšniauskas Adomas 310
Vytautas 391, 362
Vitkauskas Fortunatas 325
Vitkauskas Lionginas 855
Vitkauskas Lionginas-Dobilas 807, 808, 813
Vitkauskas Liudvikas 326
Vitkauskas Pranas 847
Vitkauskas Stasys 486, 777
Vitkauskas V. 642
Vitkauskienė Barbora 777
Vitkienė Kotryna 777
Vitkus Alfonsas 923
Vitkus Antanas 449
Vitkus Stanislovas 387
Vitkutė Antanina 777
Vitkutė Elvyra 778
Vitkutė Stasė 777
Viurtenbergietis Vilhelmas 899
Vizbaras A. 336
Vlasovas V. 738
Voina Aleksandras 892
Voinilovičius 909
Voldemaras Augustinas 467
Volfas 909
Volfzon Abel 690
Volfzon Abram 693
Volinskis J. 230
Volka Adomas 191
Volkaitė-Kulikauskienė R. 88, 117, 137, 139, 142, 147, 148, 194
Volkiš Basė 691
Volkiš Rocha 691
Volkišas Abramas 691
Volkišas Chaimas 691
Volkišas Isakas 691
Volkišas Joselis 691
Volkišas Šimonas 691
Voronovičius 173, 225
Vosylius Ernestas 640
Vosylius Juozas 315
Vozbutai 378
Vozbutas 845
Vozgirdas Izidorius 469–471

 

Z

Zabiela Gintautas 4
Zabiela Simonas 895
Zabitovskis Jonas 256
Zaborskas A. 295
Zaidas Matas 582
Zajączkowski S. 194
Zakavičius 588
Zakavičius Žanis 547, 551, 576
Zalieskis L. 623
Zaleskis A. 350
Zalunskis Antanas 496
Zalunskis Mikas 496
Zapalskienė Ona 778
Zapalskienė Rima 887
Zapalskis 912
Zapalskis Juozas 778, 843
Zapalskytė Eugenija 778
Zaparackas Jonas 732
Zastarskienė Ona 850
Zastarskis Julius 850
Zavadskas (Zawadski) Jurgis 307
Zdanavičienė Laima 880, 884
Zdanevičius (Zdanys?) Klemas 843
Zdanienė Janina 883
Zdanys (Zdanevičius) Klemas 850
Zdanys Klemas 589
Zdanys Vincas 928
Zdanytė Amelija 570
Zdebskis Juozas 313
Zdzichauskas Vladas 20, 115, 417
Zefas Elija 637, 702, 705
Zegeris Fransiskas 908
Zeidelis 173, 271, 294, 305
Zeidotas Edvardas 317, 873, 925
Zeidotas Liudas 727
Zeirytė Irutė 8, 15, 23, 547, 551, 571, 572, 589, 715
Zeirys Zigmas 541
Zeirytė Elžbieta 570, 572, 582
Zejmovičius (Zeymowicz) Rokas 232
Zenteliai 380
Zentelis Geddertas 908
Zentelis Jonas 380
Zentelis Karolis 382
Zentelis Krišjanas 908
Zentelytė Marija 382
Zentelytė Natalija 382
Zibolis Kazys 550
Zibolis Kęstutis 790, 843, 846
Zibuolis Antanas 589
Zibuolis Izidorius 576, 589
Zibuolis K. 874
Zeirys Izidorius 549, 556, 570, 589, 590
Zigmantas 258, 259, 260, 267, 268
Zigmantas Karolis 178, 894
Zigmantas Vaza 19, 98–107, 237, 239, 259, 891
Zigmantavičius Alfonsas 594–596
Zimanas Genrikas 81
Zimkienė Elena 778
Zimkus Bronius 778
Zimkus Pranas 843, 852
Ziubinas Aleksejus 731
Zimkus Stasys 749, 778
Zimkutė Elena 778
Zimkutė Joana 778
Zinkus J. 203
Zinkus Pranas 797
Ziubinas Aleksejus 731
Zizas R. 651, 653
Zlotaitė 312
Znutienė Genė 887
Zonienė (Montvydienė) Elzbieta 397, 402
Zonys Vladas 397, 403
Zubkova Antonina 679
Zubova Aleksandra 511, 900
Zubovai 42, 191, 204, 219, 222, 234, 334, 366, 384, 603, 682, 889
Zubovas 44, 170, 224, 293, 303, 304, 329, 408, 902
Zubovas Aleksandras 222, 511–513, 900
Zubovas Dimitrijus 222, 511, 900
Zubovas N. 367
Zubovas Nikolajus 222, 511
Zubovas Platonas 168, 200, 222, 223, 263
Zubovas Platonas 20, 432, 511, 513, 687, 896–900, 902
Zubovas Valerijonas 222, 511, 626, 630, 900
Zujevas 849
Zukas Kazys 642
Zybartaitė Diana 7, 14, 715, 944

 

Ž
Žadeika Alfonsas 469
Žadeika Juozas 469
Žadeika Kazimieras 339
Žadeika Povilas 730
Žadeika Tadas 325
Žagas 433
Žagas Kazimieras 434
Žagienė Rozalija 446
Žaibas [A. Vizbaras] 332
Žakaitė Angelė 778
Žakaitė Genė 778
Žakaitė Janina 21
Žakaitis 904
Žakaitis Petras 843
Žakas (Žagas) Albertas 843
Žakas Juozas 778
Žakevičius (Żakiewicz) Martynas 307
Žakevičius Martynas 239, 242, 251, 252
Žakienė Emilija 778
Žalevičius E. 177, 178, 180, 505, 556, 578, 587, 608–611, 616, 619, 621, 659, 694, 741, 913, 916
Žalevičius Voldemaras 387
Žalevičius Ž. 913
Žalevičiūtė Ona 519, 610
Žalkauskas Vladas 495
Žalys B. 798
Žalys Benediktas 778
Žalys Pranas 843, 845
Žalys Vladas 565
Žalytė Albina 778
Žalytė Benedikta (Balė) 843
Žalytė Bronė 795
Žalytė Janina 778
Žalytė Pranė 843
Žąsinaitė Pranė 778
Žąsinas 432, 662
Žąsinas Aloyzas 402
Žąsinas Antanas 402
Žąsinas Antanas-Spyglys 754, 802, 804–806, 844, 853, 938
Žąsinas Juozas 758, 802, 804, 844
Žąsinas Karolis 403
Žąsinas Kazimieras 402
Žąsinas Liudvikas 844
Žąsinas Pranas 401
Žąsinas Vincentas 326
Žąsinienė Elena 410
Žąsinienė Ona 851
Žąsinienė Z. 865
Žeimys Domas 488, 556, 565, 590, 635, 735, 915
Žeimys Juozas 433, 796
Žeimys Kazys 647, 653, 707, 709, 711, 844
Žemaitė 349, 350, 881
Žemaitis (Žeimys) Juozas 844, 
850
Žemaitis Juozas 80, 560, 583, 613, 626, 627, 631, 918
Žemaitis S. 559, 566, 570
Žemeckai 433, 436
Žemeckaitė Augutė 434
Žemeckaitė Genovaitė 555, 844, 849, 857, 858
Žemeckaitė Onutė 439
Žemeckaitė Zofija 439
Žemeckas Aleksandras 401
Žemeckas Antanas 402
Žemeckas Bronius 440, 443, 449
Žemeckas Dominykas 435
Žemeckas Feliksas 655, 656, 662, 665, 722, 753, 792, 798
Žemeckas Jonas 448
Žemeckas Juozas 402
Žemeckas K. 618
Žemeckas Kazimieras 434, 916
Žemeckas Kazys 484, 585
Žemeckas Leonas 844
Žemeckas Petras 402, 403, 407, 449, 778
Žemeckas Povilas 257
Žemeckas Pranas 433, 434
Žemeckas Pranciškus 326
Žemeckas Rokas 448, 449, 726
Žemeckas Stasys-Bakšelis 436
Žemeckas Vincas 435
Žemeckienė Antanina 403, 778
Žemeckienė Elena 446
Žemeckienė Emilija 883
Žemkalnis G. 350, 913
Žemkauskas Vitalijus 945
Žerebcovas 896
Žeromskis 561, 918
Žeronas Aloyzas 375
Žeronas Juozas 900
Žeronas Pranas 372, 375
Ževuskis Franciškas (Rzewuski) 895
Žiaurys Povilas 566
Žibaičiai 819
Žibaitienė Ona 792, 815, 844, 847, 873
Žibaitis 818, 820
Žibaitis Albertas 650, 651
Žibaitis Aleksas 792, 815, 844, 847, 873
Žibaitis Antanas 651, 652, 655, 656, 846
Žibaitis Augustinas 652, 723, 726
Žibaitis Marcijonas 680, 844, 845
Žibaitis Martynas 652, 723, 726, 922
Žibaitis V. 375
Žibaitis Vaclovas 844
Žibaitis Vladas 650, 652
Žibartas Vaclovas 156
Žibienė Elena 804
Žičkai 547
Žičkus Vytautas 790
Žiedonis Kazys 495, 561, 565, 582, 631, 917
Žigelis 225
Žygimantas I 101, 102
Žygimantas Augustas 99, 100, 101, 102, 104, 107, 159, 219, 394
Žygimantas Senasis 196, 408
Žigulis Kazimieras 402
Žigulis Kazys 651
Žigulis Pranciškus 324
Žigulis Vincentas 401
Žigulytė-Petraitienė Ona 402
Žilaitienė 441, 446
Zilės 380
Žilevičius J. 570
Žilickas Kazys 851
Žimantas Jonas 658
Žimantas Vladas 637
Žymantas Vladas 555, 577
Žymantas Zigmas 83
Žiogaitė A. 561
Žiogas Benediktas 590
Žiogas Elyzas 565
Žiogas Ignas 582
Žiogas Jonas 751
Žiogas Motiejus 907
Žiogas V. 609
Žironas A. 622
Žironas Algis 883
Žironas Antanas 486, 559, 873, 918, 919
Žironas Juozas 573
Žironas Klemensas 565
Žironas Stasys 778
Žironienė Aleksandra 873
Žironienė Ona 778
Žironienė V. 883
Žiurlienė Dalė 887
Žižys 667
Žlabys B. 570
Žlabys Benediktas 844
Žmuidzinavičius Stasys 496
Žukaitytė Stasė 500
Žukas 561
Žukas K. 918
Žukauskas 414, 435
Žukauskas 621
Žukauskas Adomas 329
Žukauskas Algirdas 414
Žukauskas Jurgis 561, 562, 616, 647, 653, 707
Žukauskas Martynas 432
Žukauskas Tadas 432, 433
Žukauskienė Genovaitė 9, 16, 21
Žulkus V. 87
Žurauskas Gustas 551
Žurauskis Arvydas 551
Žuravskis Gustavas 550
Žvelgaitis 811, 813, 814, 854, 874, 923
Zverevas Semionas 657
Žvilga Mykolas 432
Žvilga Petras 432
Žvinys Vytautas 883
Žvirblienė O. 862
Žvirblis Antanas 655
Žvirzdinienė Janina 887

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt