lankymasis šioje svetainėje

 

 

„Gruzdžiai“

Vyriausiasis redaktorius

Domijonas Šniukas

Sudarytojai

Domijonas Šniukas

Rėmėjai

UAB „Telekonta“, „Norfos“ labdaros ir paramos fondas, Petras Jonušas, UAB „Magnolija“, Šiaulių rajono savivaldybės administracija,

Šarūnas Birutis, AB „Lietuvos paštas“, LR Kultūros ministerija, Rokas Šniukas, Mečislovas Šniukas, Kęstutis Juščius, Indrė Gruodienė, Nils Paul Nordin, Daiva Šniukaitė, Vitalijus Žemkauskas, Filomena Augytė-Kantautienė-Masiokienė, UAB  „Medynas“ (vadovas Vidmantas Adomaitis), Rima Baškienė, Vidmantas ir Alina Adomaičiai, Rimantas Slavikas, Liucija Šniukienė, Eugenija Meškienė, Liudvika Gedžienė, Mečislovas Šimaitis, Jurgis Katauskas, Stanislovas Krikštanas, Angelė ir Vaclovas Poškai, Audrius Šniukas, Zita Inčirauskienė

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2009 m. numato išleisti monografiją „Gruzdžiai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui. Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Domijonas Šniukas.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės (žr. Knygos straipsnių planas). Juose bus pateikta daug įdomios medžiagos apie Gruzdžius ir jo apylinkes buvusio Gruzdžių valsčiaus teritorijoje.

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2009 01 06)

Knygos straipsnių planas parengtas 2003 06 01.

Paskutinių knygos straipsnių rašymo užbaigimo terminas – 2004 10 01 . 

Knyga pradėta maketuoti (2005 08, Istorijos sk.).

nygos maketo parengimo terminas 2009 m.

Išleidimo terminas 2009 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2009 06 17)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

68.100,00

2.1. UAB „Telekonta“

20.000,00

2.2. „Norfos“ labdaros ir paramos fondas

15.000,00

2.3. Petras Jonušas

10.000,00

2.4. Šiaulių rajono savivaldybės administracija

4.000,00

2.5. Šarūnas Birutis (2008 12 08)

4.000,00

2.6. Kęstutis Juščius, ūkininkas

2.000,00

2.7. Indrė Gruodienė

2.000,00

2.8. Nils Paul Nordin

2.000,00

2.9. Daiva Šniukaitė

2.000,00

2.10. Vitalijus Žemkauskas, UAB „Gruzdžių malūnas“ vadovas

1.000,00

2.11. LR Kultūros ministerija (ekspedicijai)

1.000,00

2.12. Rokas Šniukas

1.000,00

2.13. Mečislovas Šniukas

500,00

2.14. Filomena Augytė-Kantautienė-Masiokienė

500,00

2.15. UAB  „Medynas“, vadovas Vidmantas Adomaitis

500,00

2.16. Rima Baškienė

500,00

2.17. Vidmantas ir Alina Adomaičiai (2008 12 29)

500,00

2.18. Rimantas Slavikas

300,00

2.19. Liucija Šniukienė

200,00

2.20. Eugenija Meškienė

200,00

2.21. Liudvika Gedžienė

200,00

2.22. Mečislovas Šimaitis

150,00

2.23. Jurgis Katauskas

150,00

2.24. Stanislovas Krikštanas

100,00

2.25. Angelė ir Vaclovas Poškai

100,00

2.26. Audrius Šniukas

100,00

2.27. Zita Inčirauskienė

100,00

3. Negautos lėšos*

73.531,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

23.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Gruzdžiai“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

10.000,00

3.1.3. AB „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

50.531,00

  

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Gruzdžiai“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2003 11 12

Patikslinta, papildyta 2005 09 27, 11 07, 2006 01 25, 05 11, 08 25, 2007 02 12, 07 17, 11 05, 11 28, 12 10, 12 27, 12 28, 2008 03 20, 05 21, 07 08, 08 20, 11 14, 12 09, 12 18, 2009 01 06, 01 26, 06 17

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt