lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Gruzdžių valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Asinovkos dv.

Augučių dv.

Aukštrakių vns.

Aužgirių vns.

Balsių k.

Bargavonių k.

Bartkūnų dv.

Berezovkos plv.

Beržėnų dv.

Biržų k.

Bučiūnų k.

Bungių k.

Burbinų k.

Buvainių k.

Čiaponių k.

Dabrolių vns.

Dargių k.

Dargaičių k.

Dargaudžių k.

Daugmaudžių k.

Daujočių k.

Dimšių k.

Diržių k.

Egeliškių k.

Gaižiškių vns.

Gedaičių k.

Gedvydžių k.

Georgevskos plv.

Griežiškių k.

Gruzdžių mstl.

Gruzdžių (Gorių) dv.

Gulbinų k.

Gurbų dv.

Jaunelių k.

Jokūbaičių k.

Jurgaičių k.

Kančiūnų k.

Kantminių k.

Karvelių k.

Kiauklių vns.

Kybarčių k.

Kudgalių k.

Laumakių k.

Lepšių k.

Lygudų k.

Lukošaičių k.

Maldenių vns.

Maldenių k.

Maniūšių k.

Maniušių dv.

Mažeikių k.

Mecėdų dv.

Medvalakių k.

Meštaičių vns.

Mimaičių k.

Mikaičių k.

Mikutaičių k.

Miliškių vns.

Norvaišių k.

Nuomininkų k.

Pakarnių k.

Pakarniukų k.

Pakubelių vns.

Pamušio dv.

Pauparių dv.

Piktaičių k.

Piktuižių k.

Piktuižių dv.

Podiškių vns.

Povilaičių k.

Poviliškių k.

Račių k.

Radinių vns.

Rakandžių k.

Ratkūnų k.

Raubaičių k.

Raudiškių k.

Raudiškių vns.

Raušiškių k.

Ražų k.

Riškaičių k.

Romutaičių k.

Rubežninkų k.*

Rūdiškių k.

Sauginių k.

Saveikių k.

Skuobiškių vns.

Sručio vns.

Stanelių k.

Strazdų k.

Šakynos mstl.

Šapkaičių dv.

Šapkaičių k.

Šėkščių dv.

Šėkščių k.

Šelvėnų dv.

Šemetiškių vns.

Šilmikių k.

Šiupylių k.

Taurakių k.

Trumpaitėlių k.

Tulminų k.

Vaišnorių k.

Vaitiškių vns.

Valdamų dv.

Valdamų k.

Valakų vns.

Varčiulių vns.

Vasiliškių vns.

Veižgirdžių k.

Velvyčių k.

Verbūnų dv.

Vileišiškių vns.

Vorelių k.

Žardelių k.

Žiogų k.

Žmirklių k.

Žvirbliškių vns.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt