lankymasis šioje svetainėje

 
 


Gruzdžiai I dalis

17-oji serijos monografija, I dalis: 39 autoriai,  60 straipsnių,  1000 puslapių, 900 egzempliorių. 2009 m.

Straipsnių autoriai

Bagdonavičienė Nijolė – inžinierė, Gruzdžių seniūnė.

Balčiūnaitė Lina – moksleivė.

Baronas Antanas (1923–2008) – ilgametis Gruzdžių vidurinės mokyklos mokytojas, kraštotyrininkas.

Bironienė (Navickaitė) Elvyra – pedagogė, ilgametė Gruzdžių vidurinės mokyklos (dabar gimnazijos) mokytoja.

Daugirdas Vidmantas – Geologijos ir geografijos instituto Visuomeninės geografijos skyriaus vyr. mokslinis darbuotojas, daktaras; Vilniaus universiteto Bendrosios geografijos katedros docentas.

Gelumbauskienė (Mikolaitytė) Dalia – gydytoja, žinių apie Gruzdžių praeitį pateikėja.

Grigiškis Lionginas – inžinierius, kraštotyrininkas.

Griškutė Vaida – moksleivė.

Gumuliauskas Arūnas – Šiaulių universiteto dėstytojas, daktaras, docentas.

Kavaliauskienė Lidija – kartografė, Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja.

Kuliešis Andrius – Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktorius, habil. daktaras, profesorius.

Jankauskas Mykolas (1905–1999) – miškininkas, vienas žymiausių Lietuvos miškotvarkos ir taksacijos specialistų, daktaras, profesorius.

Jocys Virginijus – istorikas, „Versmės“ leidyklos redaktorius.

Jonaitytė Vaida – moksleivė.

Malcevičius Henrikas – darbininkas, Sibiro tremtinys.

Malinauskaitė Aurelija – istorikė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja.

Misius Kazys – inžinierius, istorikas, kraštotyrininkas, Lietuvos dailės akademijos Dailėtyros instituto bendradarbis, šios knygos Istorijos skyriaus redaktorius.

Miškinis Algimantas – architektūros istorikas, Lietuvos miestelių praeities tyrinėtojas, habil. daktaras, profesorius, LMA narys korespondentas.

Navickytė Rasa – moksleivė.

Petrauskaitė Ona (Krastinaitė Alma, 1904–po 1986) – istorikė, istorijos mokslų kandidatė.

Petraitis Juozas (1898–1981) – agronomas biologas, Lietuvos žemės ūkio akademijos profesorius, daktaras.

Puodžiūnas Algimantas – žurnalistas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Informacijos tarnybos specialistas, televizijos laidų „Sodžius“ redaktorius, kraštotyrininkas.

Ragauskas Aivas – istorikas, profesorius, daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto prorektorius, Lietuvos istorijos katedros vedėjas.

Razma Algimantas – chorvedys, pedagogas.

Rimša Edmundas Antanas – Lietuvos istorijos instituto vyresn. mokslinis darbuotojas, Lietuvos heraldikos komisijos prie Respublikos Prezidento pirmininkas, daktaras, docentas.

Riškus Vaidutis – geologas, kraštotyrininkas.

Rudis Algimantas Bronislovas – inžinierius, Šakynos seniūnas.

Rudzinskienė Irena – kraštotyrininkė, Šiaulių kraštotyros draugijos 1990 m. prizo – Mikelio skulptūrėlės laureatė.

Salatkienė (Puniškytė) Birutė – archeologė, daktarė, Šiaulių universiteto dėstytoja.

Skėrienė Liuda – valstietė, Sibiro tremtinė.

Skirius Juozas – istorikas, Vilniaus pedagoginio universiteto Visuotinės istorijos katedros vedėjas, daktaras, profesorius.

Spurgevičius Povilas – menotyrininkas, Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas.

Šliažienė (Katauskaitė) Pranciška – tarnautoja, žinių apie Gruzdžių praeitį pateikėja.

Šliūpaitė-Simonavičienė Genė (1903–1978) – pedagogė, ilgametė Šiaulių II mergaičių vidurinės mokyklos direktorė.

Šliūpas Jonas (1861–1944) – aušrininkas, publicistas, visuomenės veikėjas.

Šniukas Damijonas – žurnalistas, šios monografijos sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius.

Šopauskienė (Lideikytė) Albina (1904–1991) – botanikė, prof. J. Šopausko žmona.

Tautavičius Adolfas (1925–2006) – archeologas, ilgametis Lietuvos istorijos instituto Archeologijos sektoriaus vadovas, habil. daktaras.

Varkalienė Laimutė – kultūros darbuotoja, kraštotyrininkė, Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjos pavaduotoja.

Vaškevičiūtė Ilona – archeologė, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja, daktarė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė.

Vaitiekūnas Juozas – tarnautojas, žinių apie Gruzdžių praeitį pateikėjas.

Zybartaitė Diana – moksleivė.

    

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla