Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

 
Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Vingaudas Baltrušaitis 
tel. 8614 55421, 
el. paštas vingaudasbaltrusaitis@yahoo.com

Sudarytojai

Vingaudas Baltrušaitis, Vidmantas Lopeta, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2000 m. rengia monografiją „Griškabūdis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018), Griškabūdžio 320 metų sukakčiai (2017). 

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

  

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2001 m. liepos 16–25 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Griškabūdį ir jo apylinkes buvusio Griškabūdžio valsčiaus teritorijoje.

Griškabūdis (Šakių r.) – tai lietuviškos bendrinės kalbos lopšys, Zanavykijos sostinė. Zanavykija – pats mažiausias etninis regionas su savita kultūra, iškiliais, daug nusipelniusiais Lietuvai žmonėmis. Kraštas nuo seno apgyvendintas, bet karų su kryžiuočiais pasekoje tapęs negyvenama dykviete. Vėliau apgyvendinta žemaičių, kauniečių ir net prūsų palikuonimis. Derlingos žemės, darbštūs žmonės lėmė ūkinius krašto laimėjimus, išplito švietimas. Nestebina, kad Griškabūdžio valsčius išaugino daugiausia kunigų. Specifinė krašto etninė kultūra yra savotiškas tiltas tarp lietuvninkų ir žemaičių.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2000 11 08.

Knygos maketo parengimo terminas – 2019 m.

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

3 822,98

2.1. Šakių rajono savivaldybės Kultūros skyrius (10 100 Lt)

2 925,16

2.2. Petras Jonušas (2 100 Lt)

579,24

2.3. Lėšos surinktos per Onutės Valiukevičiūtės koncertą  (950 Lt)

275,14

2.4. Roma Ona Vengraitytė-Deveikienė (100 Lt)

28,96

2.5. Birutė Preikšienė (50 Lt)

14,48

3. Negautos lėšos*

45 823,02

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Griškabūdis“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

42 823,02

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Griškabūdis“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

ETNOLOGIJA

Elvyra Straševičienė. Prekymečiai – lokalinis krašto suklestėjimo variklis, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Atskiri veikalai

A. Griškabūdžio apylinkių tekstai / sudarė Rima Bacevičiūtė, Vilija Sakalauskienė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 155, [1] p. : iliustr., žml. ; 23 cm + 1 garso diskas (CD). – (Tarmių tekstynas). – Bibliogr.: p. 153–155. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-704-56-0. – ISBN 9955-704-56-0 (klaidingas) (įr.)

B. Griškabūdžio bažnyčia : 200 metų istorija, savitumas, dabartis : [pažintinis iliustruotas leidinys]. – [Kaunas] : V. Daniliauskas, V. Venslovaitis, c1997. – 16 p. : iliustr., portr. – Viršelio antr. – Bibliogr.: p. 2

C. Išsirpo vasarėlė : Griškabūdžio apylinkių tautosaka / sudarė Jaunius Vylius. – Marijampolė [i.e. Vilkaviškis : Olimpijos spaustuvė], 2005 (Vilkaviškis : Olimpijos sp.). – 79, [1] p. : nat., portr. ; 21 cm. – Tiražas 300 egz. – ISBN 9955-666-03-X

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2000 11 08, patikslinta, papildyta 2001 11 22, 2002 03 07, 05 10, 05 17, 11 05, 11 12, 2003 01 06, 02 13, 03 13, 03 17, 11 03, 2004 04 27, 2005 01 04, 2010 06 17, 08 10, 12 09, 2012 01 25, 2016 11 15, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla