lankymasis šioje svetainėje

 

 

„Gelvonai“

Vyriausioji redaktorė

Vida Girininkienė

Sudarytojai

Vida Girininkienė

Rėmėjai

Petras Jonušas, UAB „Magnolija“, AB „Lietuvos paštas“, Kazys Morkūnas, Filomena Augytė-

Kantautienė-Masiokienė, Filomena Masevičienė

Užsakovai

Širvintų rajono savivaldybė

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2009 m. numato išleisti monografiją „Gelvonai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui. Monografijos vyriausioji redaktorė ir sudarytoja istorikė Vida Girininkienė.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2003 m. liepos 7–16 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Gelvonus ir jo apylinkes buvusio Gelvonų valsčiaus teritorijoje. 

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės.

Maloniai prašome aktyviai bendradarbiauti rengiant monografiją apie Gelvonus (Širvintų r.) ir jos apylinkes. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

 

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2009 01 26)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 11 22.

Monografijos straipsnių plano sudarymo terminas 2003 05 01.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas 2004 09 01.

Knyga baigiama maketuoti.

Knygos maketo parengimo terminas 2009 m.

Išleidimo terminas 2009 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2009 01 26)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

71.200,00

2.1. Širvintų rajono savivaldybė

60.000,00

2.2. Petras Jonušas

10.000,00

2.3. Kazys Morkūnas

500,00

2.4. Filomena Augytė-Kantautienė-Masiokienė

500,00

2.5. Filomena Masevičienė

200,00

3. Negautos lėšos*

70.431,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

23.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Gelvonai“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

10.000,00

3.1.3. AB „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

47.431,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Gelvonai“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2003 02 11 

Patikslinta, papildyta: 2003 03 13, 11 17, 2004 04 05, 2005 03 21, 09 26, 11 07, 2009 01 26

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla