Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Gelgaudiškis“ turinys

GAMTA

 1. Jonas Gvildys. Panemunių regioninio parko teritorija

 2. Algimantas Bacevičius. Dvaro parkas

 3. Vitas Stanevičius. Paukščių populiacijos

 4. Donatas Perkauskas. Nemuno baseino atmosferinis užterštumas

ISTORIJA

Senoji praeitis 

1.      Romas Batūra. Narkūnai – senasis panemunių forpostas

2.      Antanas Samajauskas. Narkūnų piliakalnis istorijos šaltiniuose

3.      Antanas Andrijonas. Narkūnų piliakalnis Antano Giedraičio laikais

4.      Aurelija Papievienė. Dvaras – Europos kultūros paveldo paminklas

5.      Antanas Andrijonas. Vytenio dvaras Vytėnuose

Kaimų istorijos

6.      Gediminas Tirlikas. Pakalniškiai 

7.      Antanas Velička. Branduoliškiai

8.      Antanas Velička. Mes prie Nemuno užaugom

9.      Antanas Bajerčius. Jotyškiai 

10.  Antanas Bajerčius. Stanaičiai 

11.  Danutė Vaičaitienė. Anapolio ir Klerapolio laukuose 

12.  Antanas Andrijonas. Pajotijo žemės savanoriai 

13.  Antanas Bajerčius. Gudlaukis

14.  Antanas Bajerčius. Gudlaukio parapija 

15.  Algis Samajauskas. Skaistakaimis 

16.  Algis Samajauskas. Sodyba prie Ringupio 

17.  Algis Samajauskas. Prisiminė Pirmąjį pasaulinį karą

18.  Emilija Sprainaitytė-Povilaitienė. Sprainaičiai 

19.  Jūratė Kairaitienė. Elizava 

20.  Antanas Andrijonas. Kaimų istorijų apžvalga 

Iš bažnyčios istorijos

21.  Povilas Spurgevičius. Bažnyčios menas 

22.  Albinas Vaičiūnas. Kunigai: nuo seniausių laikų iki Antrojo pasaulinio 

23.  Valerija Vilčinskienė. Kunigai po Antrojo pasaulinio karo 

24.  Edgaras Pilypaitis. Šiandieninė parapija

Šaulių būrio istorija 

25.  Antanas Andrijonas. Būrio užuomazgos ir įkūrimas 

26.  Antanas Andrijonas. Būrio vadas (V. Išganaitis) 

27.  Antanas Andrijonas. Kai Kaunui kilo pavojus (M. Mikelkevičius) 

28.  Antanas Andrijonas. Klaipėdos komendantas (plk. R. Liormanas) 

29.  Antanas Andrijonas. Snaiperis iš Daukantiškių (V. Mikalavičius) 

30.  Antanas Andrijonas. Iš kaimo prie Ridikalnio (A. Mileris) 

31.  Antanas Andrijonas. Pasitraukimas (apie A. Ragačių) 

 Nepriklausomybės kovos 

32.  Antanas Andrijonas. Valsčiaus savanoriai 

33.  Antanas Andrijonas. Vietinės rinktinės kariai (sąrašai)  

Pasipriešinimo judėjimas, tremtys 

34.  Antanas Bajerčius. Partizaninis judėjimas 

35.  Artūras Flikaitis. Politinių kalinių bylos 

36.  Antanas Bajerčius. Tremtinių sąrašai 

37.  Antanas Bajerčius. Tremtį atsiminus 

38.  Aldona Tirlikienė. Nukentėję nuo vokiečių okupacijos Lenkijoje 

39.  Danutė Dvylaitienė (Ivaškevičiūtė). Trako Grygeliai 

40.  Levutė Grygelienė (Jankauskaitė). Kur ąžuolai prie Jotijos tilto 

41.  Kamilė L. Bloznelienė. Vytauto Žakavičiaus gyvenimas ir tragedija 

Iš Mokyklos istorijos 

42.  Stanislovas Buchaveckas. Gelgaudiškio valsčius nacių okupacijos metais: kai kurie faktai ir žmonės

43.  Stanislovas Buchaveckas. Gelgaudiškio valsčiaus bendrojo lavinimo mokyklos 1940–1944 m. 

44.  Romualdas Kašuba. Trečiasis Niutono dėsnis gyvenime yra aiškesnis 

45.  Natalija Manikienė (Oržekauskaitė). Marijos Zubrytės klasėje 

46.  Vytautas Kriauza. Jaunųjų ūkininkų ratelio vadovė 

47.  Algimantas Bakševičius. Pokario dienos [

48.  Birutė Zakarevičienė. „Žaliašiliais – į Gelgaudiškio Žvaigždꓠ

49.  Rimutė Javaitienė, L. Ūsienė. 1950–2000 m. mokytojų pensininkų biografijos 

Ūkis 

50.  Vytautas Skebas. Ūkininkų žemių nacionalizavimas (1940–1953) 

51.  Roma Šliakonienė. Kolūkio istorija (1949–1990). Kaimų žmonės, šefai 

52.  Jonas Vėlyvis. Gelgaudiškio ateitis Europos Sąjungos kontekste  

Valsčiaus administracija, organizacijos 

53.  Irena Užupienė. Administracija: pastarieji dešimtmečiai 

54.  Danutė Vaičaitienė. Neįgaliųjų „Bočiai” 

55.  Antanas Janulaitis. Gelgaudiškio melioratoriai

56.  Vytautas Stepšys. Gelgaudiškio gelžbetonis 

57.  Kęstutis Jievaitis. Iš pašto istorijos 

58.  Antanas Andrijonas. Valsčiaus šimtamečiai  

Kultūra ir sportas 

59.  Edgaras Pilypaitis. Kultūros centras 

60.  Lina Uždravienė. Biblioteka. Laikraštis „Gelgaudukas” 

61.  Benjaminas Kondratas. Valsčiaus literatūriniais keliais 

62.  Vytautas Žeimantas. Gelgaudiškis spaudos puslapiuose

63.  Vytautas Žeimantas. Gelgaudiškis žemėlapiuose 

64.  Vytautas Vaitkus. Iš sporto istorijos

65.  Antanas Andrijonas. L. Andriulaitis – iš nuskendusio karinio laivo „Novorosijsk“ (1955)

 

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Skaidrė Urbonienė. Kryždirbystė

 2. Genovaitė Ulienė. Gelgaudiškio ir jo apylinkių audėjos ir jų audiniai

 3. Antanas Velička. Antaninės

KALBA

 1. Rima Bacevičiūtė. Apie tarmę

 2. Danutė Aniulienė. Mūsų gimtoji tarmė 

 3. Antanas Andrijonas. Literatūros ir kalbos dienos (1991, 2005) 

 4. Juozas Ulys. Apie žmoną Genovaitę 

TAUTOSAKA

Tautosakos skyriaus planas tikslinamas

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 

 1. Jonas Jurevičius. Antanas Martynaitis–Marcinskas 
 2. Antanas Bajerčius. Po pasaulį pasklidę giminės

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

 

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2003 11 13

Pataisyta, papildyta: 2004 12 17, 2005 03 18, 2008 10 29

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt