lankymasis šioje svetainėje

 


Gelvonuose apsigyveno ekspedicijos dalyviai

Jadvyga Barbaravičienė

Savivaldybės vyr. specialistė informacijai ir turizmui

Širvinta, 2003 07 12

Nuo liepos 7 dienos Gelvonuose vyksta kompleksinė monografijos apie Gelvonus autorių ekspedicija. Ekspedicijai vadovauja vyriausioji monografijos redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė.

Antradienį su ekspedicijos dalyviais susiriko rajono meras Vytas Šimonėlis. Gelvonų kultūros namų salėje susitiko žinomi mokslininkai, istorikai, geologai, kalbininkai: profesoriai A. Gaigalas, V. Baltrūnas, daktarai K. Morkūnas, A. Vosyliutė, žinoma istorikė A. Vajevodskaitė, V. Mačiekus. Ekspedicijos dalyvių gretose – P. Spurgevičius, V. Jurėnienė, J. Jasinskaitė, R. Tamašauskas ir kiti.

Susitikimą pradėjęs Gelvonų seniūnas Lionginas Juzėnas padėkojo ekspedicijos dalyviams, kurie ėmėsi tokio reikalingo darbo, palinkėjo sėkmės. Rajono meras pasveikino visus susirinkusius, išreiškė įsitikinimą, kad darbas vyks sklandžiai ir sėkmingai.

Ekspedicijos dalyviai trumpai papasakojo apie būsimą darbą. Jie pabrėžė, kad Gelvonų kraštas moksliniu požiūriu yra specifinis. Ekspedicijos dalyviams čia „tinginiauti“ neteks: du miesteliai su savo įdomia ir nepakartojama praeitimi, gatvinis Mikalajūnų kaimas, daug dvarų, labai turtinga ir įvairiapusė gamta.

Taigi darbas bus įtemptas. Gelvonų vidurinės mokyklos direktorė išreiškė mintį, jog mokyklose reikėtų dėstyti ir savo krašto istoriją. Mokiniai turėtų galimybę puikiai susipažinti su savo tėviškės gamta, praeitimi, papročiais, kultūra. Juo labiau, kad mūsų rajonas tam turi visas galimybes. Išleidus knygą apie Gelvonų valsčių, jau turėsime trilogiją, tris mokslines monografijas apie buvusius tris valsčius. Kol kas esame vienintelis rajonas respublikoje, kuris turės monografijas apie visą mūsų rajono teritoriją. 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla