lankymasis šioje svetainėje

 


Gamtos įvairovė

Prof. Ričardas Kazlauskas

Šviesa, 2002 06 22, nr. 48 (6675),
 tiražas 3911 egz.

Ekspedicijos metu tyrinėjau Seredžiaus paukščius, Dubysos ir smulkių intakėlių gyvūniją (išskyrus žuvis) bei drugius. Seredžiuje paukščių įvairovė didelė. Iš jų tarpo 2 rūšys - griežlė ir putpele įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą. Labai reta Lietuvoje šiaurinė pečelinda Seredžiuje rasta pievose netoli kapinių. Beje, aš pats ją pirmasis prieš 40 metų suradau Lietuvoje. Paplitę naminiai žvirbliai, o karkliažvirblių – nedaug. Seredžiuje išliko senovinė paukščių sudėtis, nebūdinga kituose miesteliuose. Pakrūmėse prie Seredžiaus ir prie Dubysos daug lakštingalų, devynbalsių ir nendrinukių – puikiausių paukščių giesmininkų. Gyvena viena pora tūtuojančių karvelių. Tai pietiniai karveliai purpleliai. Jų yra ir Veliuonoje. Labai daug kregždžių blezdingų.

Dubysoje įdomi smulkioji gyvūnija – vabzdžių lervos, sraigės. Pačioje upėje rasta srauni rėva, kurioje daug vabzdžių lašalų lervų, būdingų srauniems šaltavandeniams upeliams. Stebina smulkiųjų gyvūnų negausumas, rodantis brakonierių elektros žūklę, kuri žudo smulkiąją gyvūniją, t. y. žuvų maistą. Salia Seredžiaus yra graži šaltiniuota Pieštvė su mažu Dubausio intakėliu – būdingu šaltiniuotu upeliūkščiu. Juose išlikusi tūkstantmečiais besiformavusi gyvūnija.

Drugių Seredžiuje gausu. Čia radau gražiausius Lietuvos drugius, tarp jų ir machaoną – beveik delno dydžio spalvingą tamsų drugį. Jis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Radau apie 200 rūšių naktinių drugių. Čia aptikau didžiausius Lietuvos naktinius drugius – sfinksus ir verpikus. Prie Seredžiaus rasti Žemaitijai būdingi kalnų drugiai – juodieji apolonai. Tai gražūs sidabrinės spalvos drugiai, išmarginti juosvom dėmėm. Jie globojami ir saugojami visoje Europoje, įrašyti į jos tautų, taip pat ir Lietuvos, Raudonąsias knygas. Tai tauriausi Europos dieniniai drugiai. Jų lotyniškas pavadinimas yra Parnassius, o tai reiškia rojaus drugių grupę.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla