lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Daugų valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas 

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Akruglekų vns.

Andriūnų k.

Arčiūnų k.

Ąžuolyno vns.

Būdos k.

Bukančiškių I dv.

Bukančiškių I k.

Bukančiškių II dv.

Bukančiškių II k.

Čižiūnų k.

Daugų k.

Doškonių k.

Dvarčėnų k.

Geilukonių k.

Girios vns.

Griciūnų k.

Gričiūnų k.

Grumiškių (Užubradžio) k.

Gudžių dv.

Gudžių k.

Juozapavo plv.

Kaniūkų k.

Kaučėnų k.

Kožliškių k.

Krumijos vns.

Majaukos vns.

Makariškės k.

Melnytėlės k.

Milčiškių vns.

Naujėnų vns.

Padaugių vns.

Pagilių vns.

Paneveiglių vns.

Papiškių k.

Rimėnų k.

Rodžios (Radžiavčiznos) k.

Slabodkų k.

Slavinčiškių plv.

Sokonių dv.

Šilaičių vns.

Tamašavos k.

Užukalnių k.

Vežionio k.

Vėžionių k.

Viečiūnų k.

Vilgučių k.

Vilkauciznos vns.

Zatvarų vns.

Žarnaučiznos vns.

Želniūnų k.

Žvirgždėnų k.

 

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla