lankymasis šioje svetainėje

 


Dangus myli papilę, o ji – savo vaikus

Leopoldas Rozga

Vienybė, 2003 09 13

Papilės 750 metų sukaktis – šventė, kurios nekantriai laukta, kuriai kruopščiai ruoštasi. Tad nenuostabu, kad praeitą savaitgalį į gimtinę susirinko daug po visą Lietuvą pasklidusių papilėniškių. Dažnas atskubėjo su gėlėmis – nusilenkti amžino poilsio čia atgulusiems artimiesiems. Šeimininkams buvo malonu matyti, kad svečiai grožisi atjaunėjusia, rūpestingai, šeimyniškai  tvarkoma Papile. Renginys vijosi renginį, ir svarbu buvo suspėti viską pamatyti, viskuo pasigrožėti.

 ...

Seniūnas apgailestavo, kad šventei nesulaukta „Versmės“ leidykloje rengiamos monografijos apie šį kraštą, nors seniūnija surinko leidybai reikalingą 45 tūkst. Lt sumą ir įvykdė kitus savo įsipareigojimus. Pasak seniūno, jam ypač sudėtinga pasiaiškinti užsienyje gyvenantiems ir dosniai leidinį parėmusiems kraštiečiams.

Pagrindiniai mokslinės konferencijos pranešėjai ir buvo šios monografijos straipsnių autoriai bei publikacijų rengėjai, irgi atsidūrę keblokoje situacijoje. Analizuojant istorijos dokumentus, suabejota, ar 1253 m. dokumentuose tikrai paminėtas Papilės vardas. Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino dokumentuose nurodyta vietovė Pylene negali būti Papile, nes būtų pernelyg toli nuo kitų Ceklio srities vietų. Tačiau mokslininkams sunku identifikuoti, kokia kita Žemaitijos vieta galėjo tai būti. Tad konferencijos dalyviai mandagiai klausėsi pranešėjų, tačiau buvo matyti, kad nenori sutikti su šiuo teiginiu, tarsi atimančiu dalį Papilės šlovės. Mokslininkai ramino papilėniškius, kad ateinančiais metais bus 665 metai, kai Papilė tikrai dokumentuose paminėta.

Vilniaus universiteto profesoriaus Algirdo Gaigalo, Šiaulių universiteto lektorės Birutės Salatkienės ir docentės, Šiaurės Lietuvos istorijos centro vadovės Ritos Trimonienės, Vilniaus pedagoginio universiteto docento Aivo Ragausko, „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušu ir monografijos redaktorės, istorikės Vidos Girininkienės pranešimuose išsamiai ir argumentuotai buvo gvildenamos ir krašto priešistorės, žemės gelmių paslaptys, ir artimesnių amžių įvykiai. Papilės istorija kaip reta prieštaringa ir paini, aptikta naujų dokumentų, tas, pasak leidėjų, nevalia knygą rengti skubotai.

...

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt