lankymasis šioje svetainėje

 


Susirinko aptarti būsimą knygą

Steponas Liktoravičius

Širvinta, 2001 07 11

„Širvintoje“ jau buvo rašyta, kad kitą vasarą dienos šviesą turi išvysti „Versmės“ leidyklos knyga „Musninkai. Kernavė“. Tai antroji serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga apie mūsų rajoną, Pirmoji – „Širvintos“ išleista pernai. Trečiąją (ir paskutiniąją) „Gelvonai“ planuojama išleisti dar po poros metų. Tada, pasak knygos redaktoriaus Stanislovo Buchavecko, kiti rajonai galės tik pavydėti širvintiškiams, nes tokios knygos turi išliekamąją vertę, iš jų mokysis ateinančios moksleivių kartos.

Musninkuose, vidurinės mokyklos bendrabutyje, praėjusią savaitę apsigyveno 18 mokslininkų, kraštotyrininkų, pagrindinių būsimosios knygos autorių kolektyvas. Ekspedicija rinks medžiagą apie šį kraštą, jo istoriją, įžymius žmones, gamtą. Tikimasi, kad bažnyčių, seniūnijų, muziejų, mokyklų darbuotojai, praeitį menantys vietiniai gyventojai bus geranoriški, padarys viską, kas įmanoma, kad būsimoji knyga būtų kuo vertingesnė.

Liepos 3 dieną Musninkų seniūnijos salėje susirinko ekspedicijos dalyviai, seniūnai, mokytojai, Kernavės muziejaus atstovai, bibliotekininkai, kiti buvusio Musninkų valsčiaus aktyvistai, galutinai aptarti knygos struktūrą, pasiskirstyti temas.

Susirinkime dalyvavo rajono meras V. Šimonėlis. Jis sakė, kad visi knygos leidybos darbai vyksta pagal planą. Planingai skiriamos lėšos, siekiama kiek įmanoma sumažinti išlaidas. Meras tikisi, kad „Musninkai. Kernavė“ bus dar vertingesnė už knygą „Širvintos“, kad naujojoje knygoje bus mažiau klaidų ir netikslumų.

Redaktorius S. Buchaveckas norėtų, kad „Musninkai. Kernavė“ būtų tikrai europietiška knyga, kad joje būtu pateikta apie ta patį istorinį faktą kuo įvairesnių nuomonių, vertinimų, kad ji nebūtų politizuota.

Mokytoja F. Vaicekauskienė norėtų, kad didesnis dėmesys būtų skirtas Čiobiškiui, kad knygoje rastume pakankamai medžiagos apie I. Šeinių, nes jis čia mokėsi, kūrė. Prisiminti reikėtų ir V. Krėvę, kuris Musninkuose slapstėsi. Išsamiau reikėtų aprašyti Barborą Radvilaitę, kurios 450-ąsias mirties metines šiemet švenčiame.

Vidurinės mokyklos direktorius V. Trakimavičius norėtų, kad būtu prisiminti išeivijoje gyvenantys įžymūs žmonės, kilę iš Musninkų, kad daugiau dėmesio būtų skinama Vileikiškiams.

Liaudies meistro J. Binkio nuomone, knygoje turėtų atsispindėti motyvas, kad Musninkai – tai pagrindinis Lietuvos valstybingumo lopšys.

Kernavėje stovėjo Karaliaus Mindaugo pilis, čia dažnas svečias buvo Didysis kunigaikštis Vytautas, iš čia kilusi garsioji Radvilų giminė.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla