lankymasis šioje svetainėje

 


Tiria bažnyčių meną

Stasys Mėlinauskas

Pamarys, 2003 05 06, nr. 36 (1692)

Šią savaitę Šilutės rajone lankėsi grupė Kultūros, filosofijos ir meno instituto darbuotojų. Jie tyrinėjo Degučių, Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo bažnyčių vertybes.

Grupės vadovę daktarė Aleksandra Aleksandravičiūtė „Pamariui“ sakė, jog tyrinėti bažnyčių atvažiavo minėto instituto Sakralinės dailės skyriaus septyni menotyrininkai ir vienas fotografas. Ketina atvykti ir vargonų specialistas. Pasak A. Aleksandravičiūtės, ši ekspedicija neplanuota. Atvažiuoti labai užsiėmusius skyriaus menotyrininkus įkalbėjo Vilniuje gyvenantis naumiestiškių kraštietis mokslo daktaras Zigmas Malinauskas.

Remdamiesi surinkta medžiaga, grupės nariai parašys keletą straipsnių būsimajai monografijai „Žemaičių Naumiestis“, kurios leidyba kartu su kitais iniciatoriais rūpinasi ir Z. Malinauskas. Monografiją apie Žemaičių Naumiestį ir buvusį jo valsčių išleis „Versmės“ leidykla. Ji finansavo ir kelionę.

Dr. A. Aleksandravičiūtė teigė, jog tyrinėjimo medžiaga bus panaudota ne tik monografijai. Ji pravers ruošianti ir kitus leidinius. Institutas leidžia sakralinės dailės tomus. Jau išėjo keturi tomai, greitai turi pasirodyti ir penktasis. Pirmosios knygos skirtos Vilkaviškio vyskupijos bažnyčių menui. Į Žemaitiją grupė atvyko pirmą sykį.

Degučių, Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo bažnyčiose menotyrininkai rado įdomių meno kūrinių. Juos aprašė, išmatavo, nufotografavo. Pasak Žemaičių Naumiesčio klebono Zigmo Degučio, dažnai net nežinome, kokios meno vertybės slypi mūsų bažnyčiose. Specialisto akis pamato tai, ko kiti žmonės net nepastebi arba laiko tik paprastu, ne itin vertingu daiktu. Dr. A. Aleksandravičiūtė pridūrė, jog tyrinėjimai turi ir didelės praktinės reikšmės. Aprašytus ir inventorizuotus meno kūrinis galima lengviau surasti, jeigu juos kas nors pavagia ir bando parduoti.

Degučių, Žemaičių Naumiesčio ir Gardamo bažnyčiose pradėtus tyrinėjimus menotyrininkai pratęs archyvuose.

Vasarą į Žemaičių Naumiesčio apylinkes turėtų atvykti ir etnologų ekspedicija, kurios tyrinėjimai papildytų rengiamą monografiją apie Žemaičių Naumiestį ir buvusį jo valsčių.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt