Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Balbieriškis“ turinys

GAMTA

 1. Rimvydas Kunskas. Balbieriškio apylinkės kraštovaizdžio sandara ir raida

 2. Ramutė Bacevičienė, Jonas Mekionis. Nemunas ties Balbieriškiu

 3. Bronius Karmaza. Nemuno atodangos ir mineralinio vandens versmės

 4. Teresė Murauskaitė. Miškai

 5. Genovaitė Plentienė. Balbieriškio giria

 6. Henrikas Rimkus. Dysnės miškas – draustinis

 7. Henrikas Rimkus. Balbieriškio parkas

ISTORIJA

 1. Henrikas Rimkus. Balbieriškio istorinė apžvalga

 2. Henrikas Rimkus. Antisovietinė rezistencija Balbieriškio apylinkėse

 3. Henrikas Rimkus. Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinė grupė

 4. Henrikas Rimkus. Žaliųjų judėjimas Balbieriškyje

 5. Henrikas Rimkus. Balbieriškio paštas

 6. Antanas Ališauskas. Policija, milicija

 7. Stasys Vaitkevičius, Ona Juozokienė. Iš gaisrinės praeities

 8. Stefanija Kuncevičienė. Anelė Pinkevičienė, Angelė Sidaravičienė. Balbieriškio pirminės sveikatos apsaugos centras

 9. Švietimas

 10. Kultūrinis gyvenimas

 11. Atsiminimai.

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Evelina Mačiulionytė. Gimtuvės

 2. Jolanta Baranauskaitė. Krikštynos ir vardynos

 3. Edita Škirkaitė. Elgetos ir elgetavimas

 4. Sonata Džiarečkaitė, Inga Kučinskaitė. Maistas ir mityba

 5. Daiva Kalinauskaitė. Jaunimo laisvalaikis XX a. pirmojoje pusėje

 6. Jurga Brinkutė. Merginų ir moterų plaukų priežiūra

 7. Evelina Saliutaitė. Moterų ir merginų galvos danga

 8. Jolita Janilionytė. Moterų ir merginų veido higiena, kosmetika ir grožis

 9. Elena Kasperavičiūtė. Liaudies medicina

 10. Milda Mardosaitė, Jonas Mardosa. Religinio gyvenimo įvairenybės

 11. Alė Počiulpaitė. Balbieriškio kryžiai

 12. Onutė Mažeikaitė-Zavadskienė. Praeities fragmentai

KALBA

 1. Kazys Morkūnas. Bendros pastabos apie Balbieriškio šnektą

 2. Aloyzas Vidugiris. Dėl Balbieriškio šnektos santykių su aplinkinėmis šnektomis (Balbieriškio šnekta fonetinių reiškinių sankirtoje)

 3. Kazys Morkūnas. Iš Balbieriškio šnektos gramatikos

 4. Marytė Razmukaitė. Kelios pastabos apie Balbieriškio apylinkių gyvenamųjų vietų vardus

TAUTOSAKA

 

Parengė Kostas Aleksynas

 

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2001 11 08

Patikslinta, papildyta: 2002 01 30, 02 19, 03 07, 04 22, 05 10, 05 17

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt