lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Balbieriškio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Abronos k.

Aleksandravo plv.

Aukštojo Balbieriškio k.

Balbieriškio dv.

Balbieriškio mst. tp. gyv.

Būdos k.

Gerulių k.

Išmanų-Valatkų k.

Jonaviškio k.

Juzefino plv.

Kunigiškių k.

Liudvikavo dv.

Liudvikavo Naujojo vns.

Mackių k.

Mardosų k.*

Marinkos plv.

Mediniškių k.

Medvišių k.

Melniškių (Suvalkėlių) k.

Naravų k.

Naujojo Balbieriškio k.

Nišeikių k.

Novosiolkos k.

Pabalių k.

Pabraščių k.

Padeksnės k.

Paduoblės (Daunorų) k.

Podliesės (Praukų) k.

Purvės vns.

Putrišių k.

Ringemų k.

Rudžekampių k.

Tadeušavo plv.

Uosos Slabadėlės k.

Vazgaitkiemio k.

Zaslonos k.

Žegždrių k.

Žydaviškio dv.

Žydaviškio Naujojo k.

Žiūronių k.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt