lankymasis šioje svetainėje

 


„Baisogala“

Vyriausiasis redaktorius

Jonas Linkevičius

Sudarytojas

Jonas Linkevičius

Rėmėjai

Radviliškio r. savivaldybės Baisogalos seniūnija, UAB „Magnolija“, UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Kėdainių automobilių keliai“, Petras Jonušas, Lietuvos veterinarijos akademijos gyvulininkystės institutas, AB „Lietuvos paštas“, Saulius-Bronislovas Rulys, UAB „Elfita“, Laimutė Petkevičienė, Vaclovas Putinas, Mečislovas Butkus, Leonas Butkus, Birutė Elena Butkienė, Vladas Algis Gapšys, Kazimieras Kuzminskas, Algimantas Žaliauskas, Antanas Dubauskas, Laimutė Petkevičienė, Petras Zubas, Mykolas Žaliauskas, Vytautas Žaliauskas, Antanas Žaliauskas, Jadvyga Brazauskaitė, Antanas Žilinskas, Petronėlė Dalia Petrėtienė, Kazys Bronius Strolys, Jonas Algimantas Juozaitis

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2009 m. numato išleisti monografiją „Baisogala“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui. Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Jonas Linkevičius.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2003 m. rugsėjo 17–23 d. ir 2004 m. birželio 7–16 d. surengė tiriamąsias monografijos autorių ekspedicijas į Baisogalą ir jos apylinkes buvusio Baisogalos valsčiaus teritorijoje.

Monografiją sudaro šie skyriai: Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, BAisogala ir jos seniūnija, Iš atsiminimų, Įžymūs baisogaliai, Seniūnijų būryje (žr. Knygos straipsnių planas).

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2008 10 06)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 10 03.

Knygos straipsnių planas parengtas – 2004 09 18.

Paskutinių knygos straipsnių rašymo užbaigimo terminas – 2006 10 01. 

Knyga pradėta maketuoti 2007 m. rugpjūčio mėn.

Sumaketuoti skyriai: Gamta, Istorija, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės.

Maketuojami paskutiniai Seniūnijų skyriaus straipsniai.

Knygos maketo parengimo terminas 2008 m.

Išleidimo terminas 2009 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2009 03 31)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

91.365,00

2.1. Radviliškio r. savivaldybės Baisogalos seniūnija, 
       seniūnas R. Kalvaitis (2008 09 24, 2009 03 27)

29.000,00

2.2. UAB „Magnolija“ (direktorius J. Dubickas))

20.000,00

2.3. Petras Jonušas

10.000,00

2.4. UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“,
        gen. direktorius V. Tamošiūnas

10.000,00

2.5. AB „Lietuvos geležinkeliai“, 
        gen. direktorius S. Dailydka (2008 09 26)

10.000,00

2.6.  UAB „Kėdainių automobilių keliai“,
         gen. direktorius S. Rulys (2008 09 26)

3.000,00

2.7. Lietuvos veterinarijos akademijos gyvulininkystės institutas,
        direktorė V. Juškienė
(2008 10 02)

1.500,00

2.8. Saulius-Bronislovas Rulys (2008 09 01)

1.000,00

2.9. UAB „Elfita“ (direktorius A. S. Zubas) (2009 01 21)

1.000,00

2.10. Laimutė Petkevičienė 

700,00

2.11. Vaclovas Putinas (2008 08 22) 

500,00

2.12. Mečislovas Butkus (2008 09 02) 

500,00

2.13. Leonas Butkus (2008 09 12) 

500,00

2.14. Birutė Elena Butkienė (2008 09 17)

500,00

2.15. Vladas Algis Gapšys (2008 10 20)

400,00

2.16. Kazimieras Kuzminskas 

300,00

2.17. Algimantas Žaliauskas

300,00

2.18. Antanas Dubauskas

300,00

2.19. Laimutė Petkevičienė (2009 02 09)

300,00

2.20. Petras Zubas (2009 01 05)

215,00

2.21. Mykolas Žaliauskas

200,00

2.22. Vytautas Žaliauskas

200,00

2.23. Antanas Žaliauskas

200,00

2.24. Jadvyga Brazauskaitė 

200,00

2.25. Antanas Žilinskas (2008 12 19)

200,00

2.26. Petronėlė Dalia Petrėtienė (2008 09 09)

150,00

2.27. Kazys Bronius Strolys 

100,00

2.28. Jonas Algimantas Juozaitis (2008 09 22)

100,00

3. Negautos lėšos*

50.266,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

13.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Baisogala“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.3. AB „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

37.266,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Baisogala“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2006 02 16

Patikslinta, papildyta 2007 05 15, 09 26, 12 06, 2008 01 24, 2008 03 04, 04 01, 04 03, 07 28, 08 27, 09 09, 09 16, 09 22, 09 29, 10 06, 11 13, 2009 01 07, 01 09, 01 26, 02 18, 03 31

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt