lankymasis šioje svetainėje

 

 

Babtai
35-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 89 autoriai, 115 straipsniai, 1572 puslapiai, 600 egzempliorių.

Asmenvardžių rodyklė (8 036 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

 

A

Abakevičiai  1207
Abakevičiūtė (Obakevičiūtė) Genė  857
Abramavičienė Elžbieta  349
Abramavičienė Kamilija  382
Abramavičius Albinas  382
Abramavičius Antanas  382
Abramavičius Feliksas  226
Abramavičius Jonas  349, 382
Abramavičius Julijonas  382
Abramavičius Marius  851
Abramavičius Steponas  382
Abromaitienė Stanislava  1527
Abromaitienė Stasė  874
Abromaitis Vytautas  874–876, 1527
Abromaitytė Laima  709
Abromaitytė Lina  709
Abromavičienė Stasė  869
Abromavičius A.  423
Abromavičius Aleksas  688
Abromavičius Juozas  865
Abromavičius Vytautas  869
Abukauskas Edvardas  640, 1431, 1483, 1526
Abukevičius P.  1444
Adamavičius Benediktas  569
Adamavičius Juozas  426
Adamavičius Kazys  1089
Adamavičiūtė Danutė  569
Adamavičiūtė Elena  569
Adamkus Valdas  288, 699, 702, 912, 1463, 1504, 1535
Adamonienė (Gustaitė) Elena  1216, 1231
Adleris Jankelis  356, 501, 510
Adleris Joselis  458
Adleris Mejeris  356, 426, 458, 496, 500, 501, 505, 1230
Adleris Niselis  496
Adomaitienė (Ščiukauskaitė) Vida  1173, 1231
Adomaitienė Elzbieta  380
Adomaitienė Julija  1197
Adomaitienė Juozepata  402
Adomaitienė V.  1170, 1172
Adomaitienė Vida  636, 639, 1166, 1216, 1526
Adomaitis  887
Adomaitis Adomas  404
Adomaitis Aleksandras  380
Adomaitis Antanas  380, 886
Adomaitis Audrius  639, 1474
Adomaitis E.  64
Adomaitis Gintas  896
Adomaitis Jonas  338, 402
Adomaitis Juozas  380
Adomaitis Kazys  356, 380, 435, 449, 1224
Adomaitis M.  450
Adomaitis Matas  380, 443, 449, 450
Adomaitis Mikas  443, 450
Adomaitis Motiejus  402
Adomaitis Steponas  380
Adomaitytė Bronė  380
Adomaitytė Kostė  380
Adomaitytė Liuda (Liudvisė)  449, 450
Adomaitytė Marijona  380
Adomaitytė Ona  380
Adomaitytė Veronika  449
Adomaitytė Zita  864
Adomavičiai  252, 308
Adomavičienė  253
Adomavičius Jonas  192
Adomonienė Sofija  370
Adomonis Juozas  1413
Adomonis Tadas  1414, 1415
Aguonienė Irena  1431
Aizberg R. E.  29
Ajauskas  882
Akelis Jurgis  661
Akelis Kazimieras  688
Akromas K.  1057
Aksamitauskienė Danutė  1077
Aksenavičienė Irena  867
Aksenavičius Džordanas  865
Alaburda Adolfas  401
Alaburda Antanas  401
Alaburda Bronius  343, 344, 401
Alaburda Danielius  1092
Alaburda Eugenijus  627
Alaburda Jaroslavas  401
Alaburda Juozas  401, 605
Alaburda Jurgis  401
Alaburda Kazys  311, 401, 540
Alaburda Liudas  7, 13, 562, 566, 570, 605–607, 1516
Alaburda Mikas  401
Alaburda Simas  401, 442, 445, 447
Alaburda Simonas  356
Alaburda Tadas  401
Alaburda Vaclovas  346, 401, 487
Alaburda Vladas  542, 1395
Alaburda Zenonas  605, 606, 619
Alaburda Zenonas-Patėvis  1500
Alaburdaitė Elena  605, 606, 619, 1500
Alaburdaitė Jadvyga  1395
Alaburdaitė Marytė  605, 606, 619, 1500
Alaburdaitė Ona  605, 619, 1500
Alaburdaitė Virginija  708
Alaburdienė (Dumskytė) Aleksandra  902, 1317, 1348, 1361–1369
Alaburdienė Anelė  401
Alaburdienė Daiva  698
Alaburdienė Elena  1139
Alaburdienė Stefanija  566, 570, 605, 607
Alaburdienė Vincenta  418, 540
Aldauskas Feliksas  1527
Aleknavičienė Stasė  1092
Aleknavičienė Veronika  620, 731
Aleknavičius Balys  564, 566, 570, 823
Aleknavičius (Oliechnowicz) Motiejus  217
Aleknavičius Stasys  1091
Aleksa  234
Aleksa Gasparas  709
Aleksandra Fiodorovna, carienė  214, 217
Aleksandras II, caras  231
Aleksandras III  1448
Aleksandras, Lietuvos didysis
kunigaikštis  172
Aleksandravičienė Bronė  209, 210
Aleksandravičienė Eglė  922
Aleksandravičienė J.  1436
Aleksandravičienė Valerija  372, 373
Aleksandravičius  166, 179
Aleksandravičius (Alexandrowicz)
Stanislovas  167
Aleksandravičius Antanas  164
Aleksandravičius E.  231
Aleksandravičius J.  928
Aleksandravičius Liudas  619
Aleksandravičius Zigmas  1461
Aleksandravičiūtė Irena  717–719
Aleksandravičiūtė Jadvyga  663
Aleksiejūnas V.  144, 160
Alexandrowicz S.  180
Alikauskas Eligijus  733
Alikauskienė Marytė  779
Alikauskienė Renata  896
Alinauskas Vytautas  865
Ališauskai  1177
Ališauskaitė Bronė  449
Ališauskaitė Daiva  708
Ališauskaitė Jadvyga  208, 209
Ališauskaitė Janė  857
Ališauskas Antanas  386
Ališauskas Česlovas  1229
Ališauskas Jokūbas  207
Ališauskas Juozas  386
Ališauskas Kazys  386
Ališauskienė Kostė  401
Alyta Kazys  447
Aliuškevičienė Mikalina  455
Allard C.  182
Alseikaitė-Gimbutienė M.  142, 143, 147, 160
Alšauskas  227
Amadori G.  473
Ambraškienė Nijolė  21
Ambrazas  440
Ambrazevičienė Vlada  731
Ambrazevičius Juozas  347
Ambrazevičius Zenonas  386
Ambraziūnaitė Zita  866
Ambraziūnas Motiejus  402
Ambraziūnas Stasys  1224
Ambraziūnas Vincas  356, 389, 1224
Ambraziūnienė Julija  376
Ambraziūnienė Marijona  414
Ambrosevičiūtė Irena  837
Ambrosevičiūtė Teklė  921
Ambrozevičienė Anelė  420
Ambrozevičienė E.  716
Ambrozevičienė Ona  420
Ambrozevičius Antanas  420
Ambrozevičius Augustas  420
Ambrozevičius Bronislovas  420
Ambrozevičius Jonas  420
Ambrozevičius Juozapas  420, 1281
Ambrozevičius Jurgis  420
Ambrozevičius Kazimieras  420
Ambrozevičius Mykolas  420
Ambrozevičius Stanislovas  420
Ambrozevičius Vaclovas  420

Ambrozevičiūtė Adelė  420
Ambrozevičiūtė Apolonija  420
Ambrozevičiūtė Stefanija  420
Ambrozevičiūtė Valerija  420
Ambrožienė Žaneta  875, 876
Ananka Ksaveras  858
Ancevičienė Janė  1092
Ancevičius Jonas  1092
Ancevičiūtė-Paškevičienė Nijolė  899
Ancinkevičienė Juzė  1134, 1139
Ancinkevičiūtė Gražina  1117, 1139
Andrejevas  957
Andrejevas A.  1234
Andrijaitienė Genovaitė  864
Andrijaitis Vaclovas  208, 209, 1100
Andrijauskas Vacys  346, 445
Andriukaitienė Aleksandra  396
Andriukaitis Kazimieras  396
Andriukaitytė Rima  1318
Andriulaitis Kazys  539
Andrius Juozas  186
Andriušytė Regina  210
Andriušiūnienė Janina  1178
Andriuškevičienė Marija  455
Andriuškevičienė Vida  732, 1102
Andriuškevičius  237
Andriuškevičius A.  1026, 1028, 1031
Andriuškevičius Boleslovas  387
Andriuškevičius Bronislovas  1206
Andriuškevičius Bronius  414
Andriuškevičius Jonas  387, 444, 679
Andriuškevičius Juozas  387
Andriuškevičius Ksaveras  439
Andriuškevičius Leonas  227
Andriuškevičius Liudas  387
Andriuškevičius Stasys  867, 885
Andriuškevičius Vytautas  446
Andriuškevičius Vladas  340
Andriuškevičius Zenonas  388, 1282
Andriuškevičiūtė Jadvyga  674, 675
Andriuškevičiūtė Janina  865, 887
Andriuškevičiūtė Stasė  925
Andriuškevičiūtė Viktorija  415
Andriuškevičiūtė Zofija  237
Andruškaitė Danielė  1527
Andruškevičiai  171
Andruškevičienė Alfonsa  372, 373
Andruškevičienė Janina  209
Andruškevičienė Ona  372
Andruškevičius Jonas  372, 373
Andruškevičius Ksaveras  372, 373
Andruškevičius Pranas  372, 373
Andruškevičius Vytautas  372, 373
Andželienė O.  677
Andželis J.  677
Aničaitė Gabrielė  710
Anikina Lidija  1411
Anikinas Viktoras  1411
Aniukevičius Petras  449, 451
Aniulienė  555
Aniulienė Dovilė  704
Aniulis  519
Aniulis Aleksas  401
Aniulis Kazys  418
Aniulis Petras  418
Aniulis Stasys  361, 418, 431, 432, 434, 442, 444, 445, 486, 487, 514, 534, 1266
Aniulis Zigmas  570
Aniulytė  861
Aniulytė Antanina  207, 208, 210, 731
Aniulytė Irena  570
Aniulytė Kamilė  455
Anonimas  66, 98
Antanaičiai  887
Antanaitienė Irena  611
Antanaitienė Joana  211
Antanaitienė Joana Izabelė  210
Antanaitienė Raminta  1390
Antanaitienė Rūta  211, 765
Antanaitienė Teresė  209, 888
Antanaitienė Veronika  1415
Antanaitis A.  19, 696
Antanaitis Algirdas  20, 621, 696, 888, 1431, 1502
Antanaitis Kęstutis  627, 641
Antanaitis Pranas  338
Antanavičienė Alma  923, 924
Antanavičienė Elena  1495
Antanavičienė Kristina  717, 718, 720, 732, 733
Antanavičienė Pranė  570
Antanavičienė Stasė  837
Antanavičius Alfonsas  860
Antanavičius Arūnas  878
Antanavičius D.  173
Antanavičius Danielius  858
Antanavičius Ignas  425
Antanavičius J.  142, 147, 154, 156, 157, 160, 827
Antanavičius Juozas  153, 158, 557, 570, 827, 1223
Antanavičius Kazys  425, 444
Antanavičius Pranas  48, 430, 434, 442, 444, 445, 447, 611, 620, 1496
Antanavičius Stasys  490, 611
Antanavičius Vaclovas  656
Antanavičius Vincas  611
Antanavičius Vytas  570
Antanavičiūtė Elena  653, 680
Antanavičiūtė Marijona  570
Antanavičiūtė Nijolė  570
Antanavičiūtė Sofija  438
Antanavičiūtė Teklė  1463
Antanavičiūtė Zosė  356, 438, 449, 1229
Antanėlis K.  1040
Anušauskas A.  515
Apanavičienė Aleksandra  1142, 1146, 1147
Apanavičienė Zofija  1160, 1162
Apanavičius Edvardas  317
Apanavičius Ignas  410, 411
Apanavičius Kazimieras  410, 411
Apanavičius Pranas  1160, 1162
Apanavičius Romualdas  4
Apanavičius Stasys  317
Apanavičius Valentinas  317
Apanavičius Vincas  317
Apanavičius Vladas  343, 347, 488
Apanavičiūtė Irena  317
Apanavičiūtė Ona  317, 837
Apanavičiūtė Vera  1156
Arata Antoninas  473
Arbačiauskas E.  1040
Arbūzas Jonas  209
Arbūzas L.  861
Arbuzienė (Gailevičiūtė) Liuda  893, 1388
Arbūzienė Jadvyga  825
Arciškevičius Steponas  115
Arčikauskaitė Eglė  709
Arčikauskaitė Marija  730, 731
Arčiulis Alfredas  1076
Ariês Ph.  1116, 1130, 1133
Arkis Antanas  443
Arkisas A.  1250, 1280
Arkisas Otonas  1236, 1279
Arlauskai  585
Arlauskaitė Jūratė  582
Arlauskas Deividas  712
Arlauskas Juozas  582
Arlauskas Paulius  851
Arlauskas R.  1082
Arlauskas Vytis  709
Arlauskienė Birutė  582
Armalis Jonas  218, 462, 492
Armolaitienė (Gvildytė) Jonė  783
Armolaitienė Jonė  208, 209, 743, 748, 749, 768
Armolaitis A.  765
Armolaitis E.  741, 743, 744, 784
Armolaitis Edvardas  621, 741, 743, 747, 748, 783, 872, 887, 888, 1397
Armolaitis Kęstutis  698, 826, 833, 1156
Arštikytė Marija  425
Askoldas  293
Astapenko Larisa  211, 212, 768
Astikas Kristinas  1028–1030
Astrauskaitė-Dockienė Danutė  899
Astrauskas Antanas  353
Astravas Anicetas  837
Astrovienė Aldona  723
Atamukas S.  500
Atkočaitis  529
Atkočaitis Vygintas Pranas  1475, 1525
Atkočiūnienė Birutė  1527
Audenytė Stefanija  655, 669
Augaitytė Agota  328
Augis Kazys  386
Augonienė Irena  940, 941
Augustas II, karalius  168, 169, 1490
Augustas III, karalius  168, 294
Augustauskas V.  673
Augustauskas Vytautas  1497
Aukstinis Aivaras  210, 878
Auškalnienė Birutė  211
Auškalnytė Janina  731
Autukevičius Jonas  761
Averlingienė Danutė  924
Avietėnaitė Magdalena  473
Avižionis  234

 

B

Babenskaitė Janina  210
Babenskas Stasys  489
Babenskas Vladas  361
Babianskas Julijonas  416
Babianskas Marijanas  229, 1087, 1249
Babianskas Stasys  456
Babianskas Vladas  416
Babianskienė O.  299, 1087
Babianskienė Stanislava  376
Babianskis Marijanas  299
Babičius Fedoras Jurjevičius  173
Babičius Mykolas Jurjevičius  173
Babkaitis Juozas  1051
Babterai  494
Babteris Jankelis  495
Babteris Nechemija  496
Bacevičiai  487, 555
Bacevičienė Jadvyga  1523, 1526
Bacevičienė Karolina  1229
Bacevičienė Kazė  534, 568, 570
Bacevičienė Renata  5, 11, 20, 40, 56, 1516
Bacevičienė Rita  8, 14, 724–726, 906, 1516
Bacevičienė Valentina  921
Bacevičius A.  452, 453
Bacevičius Alfonsas  570
Bacevičius Antanas  452, 487, 611
Bacevičius Benadas  443, 452
Bacevičius Darius  115, 1432
Bacevičius Jonas  5, 11, 20, 42, 44–46, 48, 56, 60, 66, 70, 104, 115, 356, 443, 452, 453, 487, 611, 1227, 1516, 1523, 1526
Bacevičius Mikas  443, 452, 453
Bacevičius Mykolas  356, 556, 611, 1224
Bacevičius Steponas  864
Bacevičiūtė Apolonija  570
Bacevičiūtė Elzė  556
Bacevičiūtė Miglė  907, 1319, 1322
Bacevičiūtė Rima  1299, 1309
Bachovas  670
Bačelis Antanas  350
Bačėnaitė (Simutienė) Veronika  612
Bačėnaitė Elena  208
Bačėnaitė Irena  1156
Bačėnas  423, 1281
Bačėnas Ignas  347, 374
Bačėnas Jonas  344
Bačėnas Justas  1473
Bačėnas Kęstutis  115, 211, 1473
Bačėnas Paulius  115, 1473
Bačėnas Stasys  489
Bačėnas Vincas  374, 425, 620
Bačėnienė  866
Bačėnienė Veronika  1142, 1143, 1152
Bačianskas Povilas  350, 352, 353
Bačyžmalskaitė Marija  307
Bačyžmalskiai  307, 406
Bačkauskaitė Marija Celestina  303
Bačkis Stanislovas  1496
Bagdonas  234, 418
Bagdonas Alfonsas  208, 209
Bagdonas Algis  837
Bagdonas Jonas  382, 388, 394, 408, 414, 499
Bagdonas Kazys-Gegužis  619
Bagdonas Petras  449, 450
Bagdonas Pranas  450, 451
Bagdonavičienė  1493
Bagdonavičienė Aleksandra  370, 376, 574
Bagdonavičienė Benigna  382, 390
Bagdonavičienė Marijona  383
Bagdonavičius A.  672
Bagdonavičius Aleksandras  430
Bagdonavičius Antanas  376, 671
Bagdonavičius Juozas  534
Bagdonavičius Pranas  376
Bagdonavičius Stasys  376
Bagdonavičius Vincas  370
Bagdonavičius Vytas  455
Bagdonavičius Vytautas  370
Bagdonavičius Vladas  429
Bagdonavičiūtė Eugenija  929
Bagdonavičiūtė Malvina  370, 574
Bagdonienė  887
Bagdonienė (Bružaitė) Ona  1432
Bagdonienė (Laurinavičiūtė) Julė  7, 13, 609, 1516
Bagdonienė Emilija  674
Bagdonienė Ona  632, 872, 875, 888
Bagdonienė Vanda  906, 909
Baginskaitė Juzė  488
Baginskas Ignas  428, 618, 1214, 1215
Baginskas Jonas  1213
Baginskienė Petronėlė  414
Baikauskas (Baykowski) Mikalojus  218
Bajarskas Alfonsas  97, 1026, 1032, 1034–1036, 1432, 1488
Bajarūnas Jonas  541
Bajorinas Valius  1527
Bajorūnavičius (Bajarunowicz)
Kazimieras  218
Bakaitis Jonas  452, 453
Bakevičiai  308
Bakevičius Juozas  410
Bakevičius Pranas  400
Bakienė Elena  223, 225, 727, 837, 848, 896
Bakurienė Albina  208
Balachnina Jelena  723
Balandas (Balandis) Aleksandras  226
Balašaitis Stasys  488
Balčiauskas L.  64
Balčikonis J.  230
Balčikonis Petras  130, 738, 750
Balčytis Bronius  697
Balčiūnaitis Jonas  622
Balčiūnas Jonas  626
Balčiūnas Kazys  1439
Balčiūnas Tomas  910
Balčiūnas Vladas  465, 466
Balčiūnienė Albina  761
Balčiūnienė G.  715
Balčiūnienė Taida  1415, 1420, 1422
Balčiūnienė Zuzana  208
Baleckas Jonas  382
Baleckienė Bronė  382
Baleliūnas Pranas  748, 771–773, 784
Baleliūnienė Gertrūda  696, 711
Baleniūnas Pranas  142, 147
Balevičienė Jūratė  40
Balinskaitė A.  1411
Balys  564
Balys J.  1112
Baliukonytė-Uskienė Roma  731
Baliulis Algirdas Antanas  5, 11, 166, 169, 173, 177, 1516
Balrunina Juzefa  404
Balsevičienė Antanina  382
Balsys E.  887
Balsytė Juzefa  318
Balsytė Marijona  316
Baltabarzdis Virginijus  1502
Baltakis Algimantas  709
Baltrėnas Marius  709
Baltrėnas Raimondas  910
Baltrukienė Rita  1526
Baltrūnas Raimondas  777
Baltrūnas Valentinas  4
Baltrušaitienė Dalia  931
Baltrušaitienė Ona  376, 1221
Baltrušaitis  349
Baltrušaitis Adolfas  356, 1224
Baltrušaitis Jonas  440, 441
Baltrušaitis Mindaugas  1298
Baltūsis A.  220
Baltušis Juozas  696, 750, 860, 894, 895
Baltuška A.  629, 631
Baltuškienė Ilona  872
Baltušonienė Jadvyga  208
Balvičiūtė E.  432
Balvičiūtė Elena  431
Balvočiūtė Jadvyga  40
Balzarienė Marė  673
Banaičiai  290
Banaitienė  288
Banaitienė Jadvyga  280, 283, 288, 289
Banaitis Bronius  289, 290
Banaitis Justinas Saliamonas  290
Banaitis Kazimieras Viktoras  290
Banaitis Kazys Viktoras  289
Banaitis Povilas  865
Banaitis Vytautas  280, 289, 290, 417
Banaitytė-Nasvytienė Salomėja  289
Banaravičius  123
Bandaravičienė Gražvyda  777
Bandaravičius Algimantas  111, 113, 115
Bandaravičius Jonas Algimantas  744, 784
Bandzevičius Aleksandras  661
Bandzevičiūtė-Bulavienė Vilma  761, 776
Bandzinskas Antanas  376
Banevičienė Kazimiera  376
Banevičienė Vitalija  837
Banevičienė Zita  920, 922
Banevičius Antanas  770
Banevičius Julijonas  423
Banevičius Juozas  207, 542, 827
Banevičius Karolis  423
Banevičius Kazys  534
Banevičius Stanislovas  858
Banevičiūtė (Koženkova) Lima  723, 1432
Banevičiūtė Bronė  489
Banevičiūtė Inga  709
Banionienė Simona  21
Banys-Banevičius K.  431
Baniulis Danas  767, 784
Baniulis Vincas  374
Bankauskas F.  423
Bansevičienė Virginija  941
Baradas Jonas  619
Baradinskienė Jūratė  10, 16
Baranauskas A.  1436
Baranauskas Antanas  376, 389
Baranauskas Jonas  356, 450
Baranauskienė M.  748, 749, 769, 770
Baranauskienė Malvina  389, 534
Baranauskienė Marija  747, 768, 784
Baranauskienė Ona  928
Baranauskienė Rita  1290
Baranauskis Kęstutis  777
Barašauskaitė Elena  866
Barauskaitė O.  865
Barauskas A.  1041
Barauskas Aleksas  488
Barauskas Alfonsas  1051
Barauskas Jankelis  505
Barauskas Juozas  337
Barauskas R.  55, 56, 65, 98
Baravičienė Marija  297
Baravičius Gvidonas  297
Barčiauskas Vytautas  443, 891, 892
Bareiša  486
Bargmanas Chaimas  6, 12, 514, 1516
Barinovaitė Gabija  885
Barysaitė Džoja Gunda  1535
Barysas Juozas  442
Barisevičius Ksaveras  400
Barišauskaitė Jolita  712
Barišauskas A.  1092
Barkauskai  257, 556
Barkauskas Ignas  109
Barkauskaitė (Andriuškevičienė) Onytė  264
Barkauskaitė Aldona  249
Barkauskaitė Bronė  249, 260
Barkauskaitė Elena  249, 396
Barkauskaitė Elžbieta  570
Barkauskaitė Genovaitė  408
Barkauskaitė Gražina  250
Barkauskaitė Jadvyga  249, 408
Barkauskaitė Janina  249, 408
Barkauskaitė Jaroslava  408
Barkauskaitė Kazė  249
Barkauskaitė Kazimiera  396, 408
Barkauskaitė Marijona  408
Barkauskaitė Marytė  1321
Barkauskaitė Monika  408
Barkauskaitė Ona  249
Barkauskaitė Saulė  709
Barkauskaitė Stanislova  391, 408
Barkauskaitė Veronika  391, 408, 571
Barkauskaitė Violeta  4, 22
Barkauskaitė-Rakauskienė Ieva  569, 570
Barkauskas  41, 95, 1291
Barkauskas Aleksandras  396, 407
Barkauskas Aleksas  109, 249, 256
Barkauskas Aleksas (Olesas)  249
Barkauskas Andrius  407
Barkauskas Antanas  8, 15, 249, 250, 396, 612, 1067, 1179, 1229, 1230, 1432, 1498, 1516
Barkauskas Benadas  407, 534
Barkauskas Egidijus  20, 54, 98, 345, 633, 834, 837, 649, 681, 869, 926, 957, 979, 996, 999, 1000, 1002, 1005–1007, 1010, 1014, 1021, 1210, 1235, 1266, 1298, 1399, 1428, 1469, 1489, 1503
Barkauskas Ignas  407
Barkauskas Jonas  249, 256, 396, 532
Barkauskas Jonas (Jonelis)  249, 260
Barkauskas Juozas  249, 396, 612
Barkauskas Kazimieras  408, 571
Barkauskas Mataušas  408
Barkauskas Mykolas  391, 540
Barkauskas Olesas  258
Barkauskas Povilas  249, 250
Barkauskas Pranas  249, 250, 264
Barkauskas Pranciškus  396
Barkauskas Romas  249, 250
Barkauskas Salemonas  667
Barkauskas Skalmantas  897
Barkauskas Stanislovas  249, 396, 408
Barkauskas Vaclovas  408
Barkauskas Valdas  250
Barkauskas Vincas  249, 250, 408
Barkauskas Vytautas  109, 408
Barkauskas Vladas  249, 250
Barkauskienė  395
Barkauskienė (Glaveckaitė) D.  895
Barkauskienė (Savickaitė) Ona  408, 1282
Barkauskienė (Stankytė) Ona  407, 1281, 1282
Barkauskienė Aleksandra  396
Barkauskienė Alena  249, 250
Barkauskienė D.  897, 898
Barkauskienė Danguolė  8, 14, 733, 872, 889, 895, 1516
Barkauskienė Elena  408
Barkauskienė Elžbieta  412
Barkauskienė Genovaitė  866
Barkauskienė Marė  412
Barkauskienė Marija  249, 555, 568, 570
Barkauskienė Petrė  249
Barkauskienė Stasė  249, 263, 1321
Barkauskienė Zita  771, 773, 1474
Barkauskienė-Vankovičaitė Regina  žr. Vankovičaitė Regina-Barkauskienė
Barkauskienė Zosė  250
Barna G.  1103
Barniškis Algimantas  777, 864
Baronaitis Juozas  417
Baronas Pranas  346, 428, 435, 445, 488
Barščiauskas Kazys  531
Barštienė Ona  208, 209, 713, 822, 834, 837, 915, 924, 1433, 1441
Barštys Kastytis  864, 878
Barštytė (Kavaliauskienė) Virginija  698, 1433
Baršukaitis Kęstas  876, 885
Bartašienė Felicija  209, 1191
Bartašiūnas Juozas  530
Bartašiūtė  861
Bartašiūtė V.  1157
Bartkaitė Ona  621, 644, 733, 760, 768, 785, 834, 835, 837, 870, 872, 874, 888, 1397
Bartkauskienė  440
Bartkevičienė (Berūkštienė) Rimutė  777, 910
Bartkevičius Algimantas  627, 628
Bartkevičius Stasys  425
Bartkevičius Vaitiekus  1499
Bartkevičiūtė Leonija  207, 532, 533
Bartkienė Jadvyga  731
Bartkienė Lelija  207, 688, 689, 859, 1433
Bartkūnas (Bartkevičius) Bronius  1434
Bartkus  191
Bartkus Kasparas  313, 688, 689, 822, 823, 825, 837, 861, 912, 1429, 1433, 1434
Bartkus Steponas  825, 827, 837, 849, 888, 1434
Bartkus Š.  1082
Bartkus Šarūnas  210, 211, 545, 641, 888, 1082, 1434, 1478
Bartkutė Saulė  709
Bartkuvienė Gražina  225, 632
Bartkuvienė Teresė  766
Bartkuvienė Vilma  922
Bartulis Saulius  869
Bartusevičienė Teodora  382
Bartusevičius Juozas  544
Bartusevičiūtė Aldona  208
Bartusevičiūtė M.  825
Barusevičius Alfonsas  400
Barusevičiūtė Ona  400
Barvainienė (Ramanauskaitė) Veronika  1091, 1198, 1210, 1216, 1231, 1390, 1395
Barvainienė Janina  837
Barvainienė Veronika  1091
Barvainis A.  715
Barvainis Antanas  688, 715
Barzda Antanas  6, 12, 21, 274, 292, 1206, 1215, 1516, 1525
Barzda J.  509, 518–520
Barzda Juozas  274, 473
Barzda Mikalojus  274
Barzda Pranas  274
Barzda-Bradauskas  276
Barzda-Bradauskas Antanas  277, 278, 280, 292, 308, 436, 437, 1206, 1216, 1435
Barzda-Bradauskas Antanas Vidmantas 
291
Barzda-Bradauskas Boleslovas  274, 282
Barzda-Bradauskas Juozas  281, 285–287, 333, 598, 603, 999, 1435
Barzda-Bradauskas Pranas  291, 443
Barzda-Bradauskas Romualdas
Liudvikas  291
Barzda-Bradauskas Stanislovas  172, 274, 275, 283, 1206
Barzda-Bradauskienė Bronislava  292
Barzdaitė Albina  279, 289
Barzdaitė-Bradauskaitė Filomena  274, 279, 283
Barzdaitė-Bradauskaitė-Banaitienė Jadvyga  288
Barzdaitė-Bradauskaitė-Gugienė Elena  274, 279, 283
Barzdaitė-Bradauskaitė Jadvyga  274, 279
Barzdienė-Bradauskienė Rožė  291
Barzdos  1183
Barzdos-Bradauskai  6, 278, 281, 285, 308, 999
Basalykas A.  24, 41, 54
Basanavičius Jonas  426, 631, 671, 1388, 1455
Bašinskaitė Kristina  935
Bašinskienė Regina  932
Baškis Petras  1006
Batoras Napoleonas  345, 427, 430, 448, 1494
Batoras Steponas  167, 178, 672
Batrameckaitė Regina  1156
Batūra R.  825
Batūraitė Danutė  715
Batūraitė-Kalinienė Danutė  715
Batutytė Rita  935
Baublys Bronius  350, 353
Baubonis Z.  142, 160
Baukaitė Bronė  727

Baura Vilius  210
Baužytė N.  1504
Bavarskai  252
Bazaras Rimantas  211
Bazevičius Aleksas  450
Beideris Aleksandras  1281, 1289
Beiga Arvydas  878, 1527
Beigaitė Salvija  1527
Beigienė Irena  921
Beilesas Judelis  513
Beinartas Jurgis Baltramiejaitis  170
Beinoravičius Juozas  442
Beišienė Ona  715, 716
Beišienė Vanda  211
Beišytė Audronė  708, 1117, 1139
Bekešas Kasparas  601
Belavinas V. P.  402
Beleckis Stasys  1216
Beleišienė Aldona  1092
Beleišis Vytas  1092
Belevičius Andrius Petraitis  175
Belevičiūtė Konstancija  226
Beliantdinovas Husainas  1075
Beliantdinovas Viktoras  1075, 1078, 1079
Beliavskaja Juzefa  404
Belkevičienė Barbora  372
Belkevičius Antanas  346, 348
Belkevičius Vladas  372
Belkinas Semionas  523
Bendaravičius Algimantas  639
Bendinskas Bernardas  663
Bendokas Vidmantas  759, 766, 785
Bendoraitis Albertas  1441
Bendžiūnas Gediminas  921
Bendžius Antanas  350, 353
Beneševičiūtė Magdalena  274, 275
Benetis Rimantas  1469
Beneventanusas M.  181
Benevičienė R.  733, 735
Benevičienė Rima  732, 733, 736
Benys Marijonas  423, 1281
Beniulienė Irena  715, 915
Beniulienė Marija  351, 432
Beniulis  1495
Beniulis J.  886
Beniulis Juozapas  326
Beniulis Juozas  860
Beniulis Petras  325
Beniulis Vincas  325, 326, 333, 341, 350–352, 428, 435, 444, 445, 1191
Beniulytė Aldona  886
Beniulytė Aldona Kristina  326
Beniulytė Vitalija  212
Beresnevičienė Jolanta  902
Bernatavičienė Emilija  619
Bernatavičius Jonas  619, 1227
Bernatavičius (Bernatowicz) Motiejus  217
Bernatonis Virginijus  1076, 1077
Bernotas A.  825
Bernotas Albinas  696, 895
Berūkščiai Juozas, Rimutė ir Valdas  1525
Berūkštis Juozas  210–212, 522, 623, 636, 1503
Berūkštis Rytis  1266
Berūkštis Valdas  747, 852, 896, 1193, 1435
Berūkštis Vladas  841
Berulis K.  1497
Berulis Kazys  433
Berulis Kostas  1496
Berutė Gabrielė  885
Berutis-Teucrium L.  54
Beržas Abramas  495
Bespalovas  1284
Bespalovas Jonas  1078
Bespalovas Petrikėjus  396
Bespalovas Virgilijus  837
Bespalovas Zinovijus  396
Besselis G.  780
Bialopiotrovičiova Kunigunda  1000
Bialozoraitė-Zabielienė Ona  172
Bičiūnas Vytautas  1388
Bičkauskaitė G.  697
Bičkauskas-Gentvila L.  231, 235, 236
Bičkauskienė Stasė  739, 748, 777, 785
Byčkovienė (Pacauskaitė) Skaistė  1435
Bieliauskas A.  1102
Bieliauskas Antanas  207, 526, 532
Bieliauskienė Levutė  1092
Bielinskis F.  1409
Bieliūnienė A.  180
Bielkevičius Antanas  166
Bielskis Jonas  226
Bielskis Petras  1033
Bielskus A.  1410
Bieniek Anna  767, 807
Bienius Abraomas  179
Bierutas B.  815
Bifficas J.  447
Bilevičienė Emilija  356, 1229
Bilevičienė Ieva  168
Bilevičienė Sofija  1014
Bilevičius Adomas  176
Biliūnas Jonas  723
Binevičius Jonas  423
Binevičius Juozas  423
Binevičius Kazimieras  423
Binkienė Zofija  696
Binkis Kazys  690
Binkytė Asta  708, 833, 837
Birger Sara  495
Birgeriai  495
Birgerienė Frida  356, 501
Birgeris Bencelis  496
Birgeris Mauša  497
Birgeris Mordchelis  497
Birgeris Ošeris  458, 499, 500
Birkholcas Valteris  1280
Birkleisavas Antanas  166
Bironas Jonas  488
Bironas P.  473
Birutavičius Vaclovas  1070, 1071
Biržinskas  437
Biržus Petras  1217
Bistras Leonas  551
Bytautas Jonas  229
Bitis Adomas  234
Bitkevičius P.  469
Bitvinskas Antanas  221
Bivainis Dominikas  219, 444
Bivilienė Aušra  924
Bivilienė Mikalina  414
Bivylienė Paulina  389
Bivilis Stasys  414, 1206, 1333, 1334
Bivilis Vaclovas  207
Bivylius Leonardas  389
Bivinskas A.  222
Biziulevičius  56
Biziulevičius S.  56, 65, 98, 104, 105
Blandienė (Gvergždytė) Stasė  7, 13, 558, 559, 591, 596, 1516
Błaszczyk G.  171, 177
Blaumanis R.  1467
Blažaitis Ramūnas  832
Blažaitytė Regina  731, 1117, 1138
Blažėnienė Galina  931
Blaževičienė Vitalija  736
Blaževičius J.  650
Blažienė Grasilda  4
Blažytė-Baužienė Danutė  4
Bliucukis Goda Maria  1527
Bliumbergas Elijas  339, 428, 458, 497, 500, 501, 505
Bliumbergas Joselis  497, 500, 510
Bliumbergienė Friumė  376, 500
Blužas Juozas  833
Bobelis Jurgis  323, 324, 336, 514
Bobinaitė Alina  905
Bobinaitė Elytė  1117, 1138
Bobinaitė Ramunė  759, 779, 786
Bobinaitė Rasa  872
Bobinas Česlovas  7, 13, 21, 210, 753, 755, 760, 762, 765, 768, 769, 771–773, 779, 780, 786, 808, 820, 846, 1516, 1525
Bobinienė (Dzikevičiūtė) Marytė  768–770, 786, 1525
Bobinienė Ona  1128, 1138
Bočarskaitė (Boczarska)  1444
Bočkus Kazys  1475
Bogdanaitė Gailutė  874
Bogdanavičius Vytautas  439
Boginskis Jonas  374
Bogušas Balys  208, 209
Bokas (Bock)  349
Bona, karalienė  173
Bonarskienė (Šarkaitė) Prudencija  1415
Bonieckis (Boniecki) Adamas  305
Borghio Bartolomeo  182
Borisevičius  741
Borisienė Pranė  416
Borkauskienė Veronika  382
Borochovičius Šenderis  505
Borovskienė  501
Borovskis Jonas  170, 175
Borovskis Jurgis  173
Bortkevičius Julius  488
Bortkevičius V.  489, 514
Bosaitienė Rita  732, 733, 736
Bosaitis Šarūnas  885
Bosis  175
Bosis Jonas  175
Božymovskis Jonas  1309
Bračkienė Irena  210, 211
Bradauskaitė Elena  436, 667
Bradauskaitė Filomena  1332
Bradauskaitė Jadvyga  1215
Bradauskas  535, 538
Bradauskas Antanas  684, 1317
Bradauskienė Magdalena  279
Bramsas J.  887
Braslauskas S.  1092
Braslauskienė O.  1092
Bratėnas Kostas  207, 858
Braukyla Kęstutis  866, 883
Brazaitienė (Paplauskaitė) Anelė  383, 1436
Brazaitienė Cilišauskienė Janina  211
Brazaitienė Felicija  207–209, 888
Brazaitienė Janina  210, 211
Brazaitienė Pranė  571
Brazaitienė Zuzana  559, 571
Brazaitis  527, 1222, 1346
Brazaitis Antanas  571
Brazaitis Česlovas  567, 568, 571
Brazaitis Jonas  557
Brazaitis Juozas  423, 612
Brazaitis Kazimieras  341, 343, 348, 354, 420, 423, 430
Brazaitis Kazys  337–340, 342–344, 393, 423, 430, 435, 538, 539, 557, 566, 571, 1207, 1208
Brazaitis Ksaveras  571
Brazaitis Povilas  454
Brazaitytė Aušra  759, 776, 777, 786, 820, 1506
Brazaitytė Genė  571
Brazaitytė Giedrė  709, 833
Brazaitytė Jadvyga  571
Brazaitytė Janina  571
Brazaitytė Marija  571
Brazaitytė Regina  571
Brazaitytė Sofija  571
Brazaitytė Stasė  571
Brazauskaitė Aldona  861, 864
Brazauskaitė Aleksandra  372
Brazauskaitė Juzė  372
Brazauskaitė Stefanija  372
Brazauskas  437, 605
Brazauskas A.  1059, 1076, 1463
Brazauskas Algirdas  165, 1057, 1429
Brazauskas Algirdas Mykolas  781
Brazauskas Stasys  343, 372
Brazauskienė Janina  896
Brazauskienė Juzė  372, 535
Brazdžionienė Bronė  449, 454, 661
Brazdžionis Bernardas  1394
Brazdžionis Teodoras  451, 454
Brazevičius Aleksandras  227
Brazinskas Vytautas  208, 209, 744
Brazinskienė Dana  208, 209
Braziulevičius Vladas  451
Bražytė Bogumila  722, 1319
Bražukas Edmundas  210
Bražukienė Leonida  765
Brechtas B.  863
Brežnevas Leonidas  222, 476, 689
Briedis Jonas  332
Briginaitė Adelė  670, 671
Briginienė Juzefa  390
Brindziūtė (Brindzianka) Bogdana  175
Brizgys Vincentas  216
Brokeraitė Aleksandra  666
Bronienė  256
Brundza Algimantas  865
Brusokas Darius  115
Brusokienė Diana  766
Brusokienė Lijana  941
Bružas A.  1057
Bružas Egidijus  725
Brzozowskis J.  981
Bubliauskaitė Marytė  822, 1156
Bubnys Arūnas  4, 487, 509, 510, 514–
516
Bubnys Vytautas  696, 863
Bubulas Antanas  212, 632, 1091
Bucevičius Eustachijus  340
Bučionis Alfonsas  331
Bučys A.  1102
Bučys Adomas  476, 1100
Bučys Henrikas  878
Bučiūnas Kazimieras  737, 739, 744, 747, 763
Bučiuvienė Nijolė  697, 698, 703, 704, 723, 731, 733
Būdavas Stasys (Stasius)  219, 438, 927, 1405, 1436
Budbergas  437
Budbergas A.  1238
Budbergas Edvardas  436, 437, 1246
Budnikas Edvardas  610
Budnikienė (Čebatarauskaitė) Jadvyga  7, 13, 208, 610, 1516
Budraitis Juozas  1398
Budrevičius Jurgis  178
Budrevičius K.  677
Budrienė Marijona  380
Budrys  95
Budrys Aleksandras  380
Budrys Aleksas  449
Budrys Alfonsas  450
Budrys Jonas  380
Budrys Kazys  450
Budrys Ksaveras  207, 449–451, 532
Budrys R.  98
Budrys Stasys  443
Budrys Vladas  346, 380, 449, 450, 488
Budrytė Apolonija  380
Budrytė Elena  866
Budriūnas Antanas  886
Budriūnienė I.  773
Būdvytis Antanas  748, 753
Budzynskis Viktoras  301
Budzinskytė A.  301
Budzinskytė Ona  301
Būga K.  230
Buinauskas Kazimieras  410, 488
Buinauskas Napoleonas Ksaveras  1436
Buinauskienė Emilija  389
Buinovskienė  677
Buividaitė Indrė  701, 1317
Buivydas Jonas  390
Buivydas Konstantinas  207, 532, 823, 825, 837, 840, 856, 857, 899, 903, 1391, 1437
Buividas Mykolas  420
Buivydas Stasys  108
Buividienė (Jakaitė) Sigutė  7, 9, 13, 15, 20, 21, 681, 697, 703, 704, 711, 1117, 1138, 1188, 1191, 1317, 1470, 1516
Buivydienė Konstancija  376
Buividos  1197
Bujauskas Vytautas  1409
Bukaitis Juozas  404
Bukaveckaitė P.  715
Bulanovas Leonas  356, 1227
Bulavienė (Štaraitė) Dalė Eugenija  787
Bulavienė Vilma  774
Bulevičienė Stanislava  439
Bulevičius Antanas  376, 1493
Bulevičius Jonas  376
Bulevičius Juozas  376
Bulevičiūtė Danutė  910
Bulevičiūtė Elena  208, 209, 488, 927
Bulevičiūtė M.  376, 1321, 1324
Bulevičiūtė Ona  376
Bulius Simonas  168
Bulotaitė Bronė  664, 673
Bulotaitė Ilona  709
Bulota M.  837
Bulotas  619
Bulotienė Albina  771, 773
Bulotienė Anelė  390
Bulotienė Antanina  748
Bulovaitė Zosė  289
Bumbulienė Valerija  1414
Bumelis Jonas  661
Bundinienė (Aleknavičiūtė) Ona  772, 773, 787, 808
Buračas A.  321
Buračas Balys  823, 832
Burakovaitė Frasenija  861
Burbičius Jonas  175
Burbienė Sofija  176
Burčak-Abromavičienė Liudvika  297
Burčak-Abromavičius Liudvikas  297
Burdienė  921
Burgeris Ošeris  376
Burneckis Antanas  208, 653, 670, 673, 857, 906
Burneckis Arvydas  698, 726, 1437
Burnius Banys  171, 176
Burokaitė Jūratė  125
Burokas Antanas  1036
Bursaitė Janina  666
Buršteinas Mauša  496
Buršteinas Movša Elijahas  496
Buskienė Loreta  759, 764, 765, 787, 845, 1474, 1526
Bušeika Almantas  1525
Bušeikienė Dalia  1525
Butavičius A.  1038
Butėnas Eduardas  158, 160, 372
Būtėnas Jonas  1461
Buterlevičius Kazimieras  301
Butginas Gintaras  885
Butkevičienė Barbora  492, 534
Butkevičienė Irena  718
Butkevičienė Ona  376, 535
Butkevičius Jonas  370
Butkevičius Liudvikas  287
Butkevičius Stasys  370
Butkevičius Vladas  370
Butkevičius Vladislovas  410
Butkevičiūtė Jadvyga  370
Butkus Antanas  1229
Butkus Danas  115
Butkus Edvardas  115, 1472
Butkus Jonas  1224
Butkus Kazys  858
Butkus Stasys  619
Butkutė Ugnė  709
Butkuvienė Greta  704
Butrimaitė Veronika  669
Butrimas A.  144, 160
Butrimavičaitė Zosė  666
Butvila Balys  386
Butvilaitė Rasa  4
Buza  234
Buzas Stasys  288

 

C

Cechanavičius Vaclovas  653, 655, 656
Cegelskas Mantas  710
Cemnolonskienė (Lukoševičiūtė) Pelagėja  1164
Cepliajevas Dmitrijus  866
Chalkas Alfredas  1070
Chatkevičius Eduardas  428
Chatkevičius J.  338, 487
Chatkevičius Jonas  486
Chatkevičius Juozas  338, 339, 487, 534, 538, 1210
Chazenas Gutė  497
Chazenas Kalmanas  497
Chazynas Kaškanas  495
Chazonas Kalmanas  496
Chilinskis Samuelis Boguslavas  1304
Chmeliauskas Vacys  1218
Chmieliauskai  236
Chmieliauskienė Albertina  390
Chmieliauskienė Felicija  377
Chmieliauskienė Sigita  732, 736
Chmieliauskienė Teklė  379
Chmieliauskienė Vincė  585
Chodkevičienė Mikalina  379
Chodkevičius Jonas  343, 376, 379, 1493
Chodkevičius Jonas Karolis  1420
Cholodas  436
Cholodinskienė A.  146, 155
Chomskis V.  180
Chondzinskaitė Julė  655
Chrapavičius Mečislovas  858
Chruščiovas Nikita  565, 595, 607, 689, 740, 894, 1447

Chudinskienė Jūratė  832
Churginas Aleksys  1389, 1390
Chvasčiauskas Jonas  1186
Chvasčiauskas Juozas  489
Chvaščiauskas Jonas  618
Chvaščiauskas Vacys  618
Chvaščiauskienė Marija  571, 618
Cibulia  524
Cibulskienė Ona  207, 532, 653, 673
Cibulskis Artūras  115
Cibulskis Kazys  376, 426, 429
Cigleris Karolis  417
Cilišauskienė Elena  211
Cilišauskienė Kostė  401
Cilišauskienė Zofija  419
Ciplijauskai  130
Ciplijauskas  84
Ciplijauskas Liudvikas  129
Ciplijauskas Paulius  5, 129–131, 765, 788
Ciplijauskienė (Sipavičiūtė) Lionė  5, 129, 772, 788
Ciplijauskienė Elena  132
Cironkaitė Joana  709
Cirtautas Jonas  108
Cirtautas Stasys  108
Ciškevičiūtė Konstancija  295
Costeras Ch.  1386
Cukernikas Leiba  496, 497
Cveigas Stefanas  1408
Cvirka Petras  310, 722, 865
Cvirko-Godicki Boguslava Bogumila  295

 

Č

Čačcichinas Ivanas  538
Čajevskis Kristupas  176, 177
Čalka Adomas  396
Čalka Aleksandras  396
Čalka Antanas  1168
Čalka Bernardas  396
Čalka Feliksas  396
Čalka Jonas  316, 396, 453
Čalka Jurgis  396
Čalka Ksaveras  396
Čalka Mateušas  396
Čalka Mykolas  396
Čalka Motiejus  412
Čalka Teodoras  396
Čalka Vaclovas  396
Čalka Vladislovas  396
Čalkaitė Elena  396
Čalkienė Aleksandra  369
Čalkienė Elizabeta  396
Čalkienė Kotryna  1138
Čalkienė Ona  396
Čalkienė Viktorija  396
Čapavičius Z.  516
Čapavičius Zdislavas  515
Čaplikai  1047
Čaplikas  1046
Čaplikas Julius  287, 1046
Čaplinskas Juozas  655
Čarnaitė Genovaitė  211
Čebatarauskai  465
Čebatarauskaitė Bronė  558, 571
Čebatarauskaitė E.  1157
Čebatarauskaitė Genė  857
Čebatarauskaitė Jadvyga  571, 606
Čebatarauskaitė Juzė  377, 448
Čebatarauskaitė Kristina  558
Čebatarauskaitė Regina  571
Čebatarauskaitė-Kumetienė Dalia  736
Čebatarauskas  1336
Čebatarauskas Aleksandras  376
Čebatarauskas Antanas  376
Čebatarauskas Darius  639
Čebatarauskas Juozas  376, 377
Čebatarauskas Kazys  377
Čebatarauskas (Czebotorowski) Mykolas  169
Čebatarauskas Petras  428, 430
Čebatarauskas Povilas  340, 344, 346, 347, 428, 431, 469, 489, 535, 538, 541, 557, 558, 571, 891, 918, 1206, 1207
Čebatarauskas Tomas  219, 377
Čebatarauskas V.  428, 429, 487
Čebatarauskas Vaclovas  376
Čebatarauskas Vincas  377
Čebatarauskas Vladas  44, 68, 74, 346, 356, 377, 428, 486, 557, 1206
Čebatarauskas Vladislovas  487
Čebatarauskienė Aleksandra  219
Čebatarauskienė Bronė  1526
Čebatarauskienė Irena  731
Čebatarauskienė Laima  941
Čebatarauskienė Mikalina  377
Čebatarauskienė Stefa  1101, 1102
Čebatarauskienė Teklė  377, 568
Čebatarauskienė Teofilė  534, 557, 571
Čebatarauskienė Viktorija  567, 568, 571
Čechovas A.  868
Čechovičius Stanislovas Martynaitis  171
Čečkavičius Martynas  192
Čegelskis Juozas  653, 654, 675
Čegys Petras  450
Čeilitka Rapolas  226
Čekanavičius Alfonsas  443, 447
Čekavičius Jonas  109, 111, 113
Čelka (Čalka) Vladas  344
Čelka A.  883
Čelka Česlovas  207
Čelka Jonas  882
Čelkaitė Daiva  941
Čelkevičienė Mikalina  414
Čelkevičiūtė Veronika  414
Čelkienė (Butkutė) Elena  1231
Čelkienė (Tiškauskaitė) Genefa  1231
Čelkienė Audronė  7, 13, 636, 648, 714, 717, 718, 777, 1393, 1516
Čelkienė Dalė  922, 924
Čelkienė Elena  382
Čelkienė Zosė  438
Čelkys  1224
Čelkis Abraomas  179
Čelkys Adomas  423
Čelkys Antanas  347
Čelkys Augustinas  423
Čelkys Feliksas  423
Čelkys Jonas  423, 1091, 1227
Čelkys Julijonas  423
Čelkys Juozas  219, 423
Čelkis Juozas  386
Čelkis Jurgis  179
Čelkys Kazys  423
Čelkys Ksaveras  347, 423
Čelkys Marijonas  1163
Čelkys Mykolas  356, 1223, 1224
Čelkis Petras  179
Čelkys Povilas  489
Čelkys Rozalija  423, 1281
Čelkys S.  1090
Čelkys Simonas  423
Čelkys Stepas  1159
Čelkys Vincas  423
Čelkys Vladislovas  423
Čelkytė Audronė  1156
Čelkytė Elena  208
Čelkytė J.  438

Čelkytė Janina  858
Čelkytė Juzė  438
Čelkus Vladas  540
Čepaitė Ilona  868
Čepaitė Vida  1156
Čepaitienė Auksuolė  9, 15, 1116, 1512, 1516
Čepaitis  219
Čepas Jonas  362, 916
Čepavičienė Viktorija  377
Čepavičius Dislovas  428
Čepavičius Jonas  377
Čepavičius Vladislovas  487, 612
Čepavičius Zdzislovas  370, 534
Čepelevičius Ilijas  386, 415
Čepelionienė Jurgita  724
Čepienė A.  1145, 1146, 1148, 1152, 1153
Čepienė Aldona  900
Čepienė Anelė  1144
Čepienė K.  180
Čepienė Zofija  1147, 1148
Čepkauskaitė Daiva  709
Čepkauskas  349
Čepkus Valentinas  863
Čepliauskas Antanas  210, 1437
Čeplinskas  1336
Čeplinskienė Elena  1474
Čeponienė  921
Čepulis Nerijus  896
Čerekas Kazys  333, 386
Čereškevičienė Eugenija  210
Čerkauskaitė Gintarė  709
Černaitė Genovaitė  211
Černeckaitė Virginija  779
Černekauskaitė S.  715
Černevičienė Nijolė  868
Černiauskas Nikodemas  653, 656
Černiauskienė  859
Černiauskienė Rūta  10, 16, 1484, 1516
Černych Valentina  906
Černyšovas  524
Černius D.  97
Černius Leonas  437
Česaitis Ignas  219, 220
Česas  609
Česnakienė Zofija  534
Česnauskas Vladislovas  1476
Česnavičienė Dalia  704
Česnavičius Jonas  210
Česnavičius Justinas  422
Česnavičius Martynas  423
Česnulevičius Juozas  211
Česonis Stanislovas  211, 212, 632, 1476
Česonis Stasys  621
Češkevičiūtė N.  231
Čiapaitė Raimonda  709
Čiapas Arvydas  629, 631
Čiapienė Janina  825, 941
Čiapienė Valentina  210, 211
Čibiliai  581
Činčikaitė Janina  715
Čypienė Ieva  703, 704
Čirūnaitė Jūratė  9, 15, 1281, 1516
Čiuberkis  47
Čiuberkis S.  55
Čiučelis Saulius  710
Čiučiulkienė Janina  1247
Čiupurna Stanislovas  1028–1030
Čiurlionis M. K.  935, 940, 964, 1398, 1424
Čiurlionytė Sofija  448
Čiūta Edvardas  668
Čiūtas Edvardas  656
Čiutienė D.  922
Čiūtienė Elena  656, 668
Čižauskas Algis  759, 771, 773
Čižauskas Petras  444
Čyžienė Bronė  585, 586
Čižienė Teodora  391
Čižinauskai  881
Čižinauskaitė Antanina  317
Čižinauskaitė Bronė  317
Čižinauskaitė Danguolė  317
Čižinauskaitė Elena  317
Čižinauskaitė Eleonora  317
Čižinauskaitė Jadvyga  255
Čižinauskaitė Ona  317
Čižinauskaitė Onutė  255
Čižinauskaitė Petronėlė  412
Čižinauskaitė Teklė  412
Čižinauskaitė Vida  823, 825
Čižinauskas Antanas  412
Čižinauskas J.  317
Čižinauskas Jonas  411, 412, 442
Čižinauskas Juozas  412
Čižinauskas Justinas  317, 448, 881
Čižinauskas Kazys  823, 837
Čižinauskas Kęstutis  317
Čižinauskas Petras  339, 343, 344, 346, 347, 412, 488
Čižinauskas Povilas  354, 412, 442
Čižinauskas Pranas  105, 317, 369, 882, 883, 1496
Čižinauskas Stasys  223
Čižinauskas V.  452, 883
Čižinauskas Vacys  317, 882
Čižinauskas Vaclovas  452, 487
Čižinauskas Valys  443
Čižinauskas Vladas  317
Čižinauskienė Aldona  317
Čižinauskienė Česlova  900
Čižinauskienė Elena  317, 369, 823, 837
Čižinauskienė Elžbieta  412
Čižinauskienė Emilija  825
Čižinauskienė Pranė  369
Čyžius Juozas  585

 

D

Dabašinskienė Jadvyga  1138, 1139, 1143
Dabkevičius Ksaveras  439, 455
Dabkevičius Laubertas  109
Dabkevičius Stasys  565
Dabravolskytė-Kasparienė Danguolė  865, 866
Dabrišius Gintautas  709
Dabrovolskienė Aldona  857
Dabulskis Aleksas  709, 750, 833, 895
Dagilienė Audronė  923, 924
Dagys A.  509, 518, 519
Dagys Saulius  704, 717, 718
Dailydienė Jūratė  896
Dakinevičius Antanas  1413
Dakinevičiūtė Michalina  326
Dalgardas Michaelis Z.  936
Dalinkevičius Gediminas  869
Dalinkevičius J.  23
Damanianskas Antanas  377
Damanianskas Juozas  377
Damaniauskaitė Veronika  825, 1230
Dambauskas Vladas  653, 669
Dambrauskaitė Virginija  896
Dambrauskas  1183
Dambrauskas Adomas-Jakštas  230
Dambrauskas Eugenijus  768, 769, 788
Dambrauskas Jonas  452, 453
Dambrauskas Juozas  510
Dambrauskienė (Alaburdaitė) Edita  788
Dambrauskienė E.  772, 816
Dambrauskienė Edita  759, 779, 1526
Damkauskas Stanislovas  404
Damušytė-Šmatavičienė Monika  363, 449, 453, 454, 917
Danaitytė Stasė  209
Danauskas Algimantas Petras  229, 522, 622, 626, 632, 639, 835, 838, 874–876, 888, 1032, 1035, 1437, 1503, 1526
Danauskas Robertas  871, 876, 878, 885
Danauskas Simas  700
Danauskienė Janina  8, 14, 19–21, 636, 641, 747, 761, 789, 837, 868, 872, 874, 875, 888, 909, 1437, 1526
Danielienė Janina  816, 831, 1393
Danielis Jonas  1257, 1264, 1265
Daniliauskas Aloyzas  1203
Danilovas Jurijus  1441
Dapkevičiūtė Genovaitė  1229
Darelas Džeraldas  1408
Darius Steponas  4, 473, 474, 476, 621, 823, 834, 960, 1454, 1478, 1488, 1497, 1502, 1509
Darulytė Antanina  1229
Daučenskas Juozas  401
Daučenskienė  260
Daučianskas Aleksas  311
Daučianskas Antanas  418, 419
Daučianskas Jurgis  418
Daučianskas Pranas  419
Daučianskas Stasys  858
Daučianskienė Marijona  419
Daučianskienė Veronika  825
Daudzvardas Vincas  1496
Daugėla Rolandas  869
Daugėlienė Stefanija  382, 455
Dauginas Raimondas  869
Daugirdas  305, 601
Daugirdas Tadas  163, 164, 600
Daugudis V.  825
Dauguvietienė Aldona  915, 919, 921
Dauguvietis Jonas  208, 209, 696, 860, 861, 864, 884, 886, 887, 1438
Daujotai  308
Daujotas Adomas  226
Daujotienė Barbora  226
Daujotis Marekas Stasys  455
Daukantas Pranas  214
Daukantas Simonas  56, 167, 656, 665, 679, 737, 751, 1468, 1490
Daukša Mikalojus  99, 1304, 1305, 1308
Daukševičius Petras  191
Daukšienė  529, 727
Daukšienė Aleksandra  207, 669, 825
Daukšienė Julija  398
Daukšos  308
Daumantas, ūkininkas  1256
Daumantas Eugenijus  337
Daunoras Algirdas  866
Dautartai  172
Dautartas Aleksas  393
Dautartas Kazys  400
Dautartienė Rachilė  393
Davidaitytė R.  904
Davidavičienė Karolina  380
Davidavičius B.  451
Davidavičius Mykolas  349
Debesienė Olė  1092
Dėdelienė Aleksandra  208, 209, 835, 861, 864, 867, 1438
Degutienė Marijona  1152, 1155
Degutienė Ona  732
Degutis Juozas  1078
Degutytė Aldona  1156
Deimantavičienė Ramutė  770, 771, 773
Deinovskytė Kazimiera  326
Deltuviškienė O.  190
Deltuviškis Jonas  191
Deltuviškis (Dzeviltovskis, Devialtovskis) Vaitiekus  167, 174, 178, 190
Dembickas Antanas  1499
Dembickas Jonas  377
Denisenka Nikolajus  524, 526
Deprat J.  1386
Derbutai  308
Derbutas Balys  605
Derbutas Boleslovas  1500
Devaikinas  524, 526, 538
Deveikienė Z.  921
Devialtovskaitė Kristupienė Čajevska Ona  176
Devialtovskis Jonas  167
Devialtovskis Vaitiekus  175, 178
Dichavičius Rimantas  1413
Dičbanas J.  1331, 1332
Dička Ignas  396
Dičmonas (Dičmanas) Antanas  425, 492, 534, 1002, 1209, 1487
Didas Vidas  111, 115, 885
Didenka Vladimiras  524
Didžiulis Aleksandras  411
Didžiulis Česlovas  208, 209, 744
Didžiulis Jurgis  410
Didžiulis Kazimieras  410
Dieckmann Ch.  514, 515
Dylbas Kazimieras  179
Dilienė Leonora  380
Dilienė Marcijona  386
Dilienė Teodora  571
Dilys Andrius  347
Dilys Arūnas  1472, 1478
Dilys Dominikas  443, 449, 450
Dilys Jonas  108, 402, 534, 555, 571, 612
Dilys Julijonas  402
Dilys Juozapas  402
Dilys Juozas  402
Dilys Rimantas  115
Dilys Simonas  402
Dilys Viktoras  612
Dylys Vincas  380
Dilys Vincas  402, 1224
Dilytė Leosė  449
Dilius Vincas  357
Dimšaitė Diana  865
Dimšaitė Lina  865
Dimšienė Stefanija  864, 1438
Dyras  293
Dyrda Adolfas  455
Dirdaitė Mikalina  382
Dirdos  308
Dirsė Stasys  357, 1229
Dirsė-Bromus L.  55
Dirvonskienė Bronė  653, 686
Diškus A.  61
Dlogoborskis  345

Dluckis Jurgis-Aušra  264
Dmochovskis Tadeušas  (Dmochowski Tadeusz)  163
Dobieslavas  293
Dobkevičienė Kazimiera  826
Dobkevičienė Liucija  382
Dobkevičienė Marcijona  386
Dobkevičius Boleslovas  826, 837
Dobkevičius Jonas  387
Dobkevičius Julijonas  387
Dobkevičius Julius  387
Dobkevičius Kazimieras  387
Dobkevičius Ksaveras  377, 499, 826, 1499
Dobkevičius Marijonas  387
Dobkevičius Zenonas  846
Dobkevičiūtė Ekaterina  387
Dobkevičiūtė Genovaitė  826
Dobkevičiūtė Uršulė  387
Dobkevičiūtė Valerija  826
Dobravolskis Pranas  861
Dobrovolskienė Aldona  773, 789, 888
Dobrovolskienė Sofija  209, 210
Dobrovolskis Algirdas Mykolas  835
Dobrovolskis Pranas  207, 208
Dobrovolskytė Jūratė  731
Dobužinskis Mstislavas  119, 120
Dockevičiūtė Elena  212
Dokučiajevas V.  815
Domarkas Vladislavas  781
Dombrovskis Mečislovas  219
Donelaitis Kristijonas  700, 710, 898, 899, 1406
Dorogokupecas Ivanas  656, 682
Dorotica  174
Dovidaitienė (Keruckaitė) Veronika  571
Dovidaitis Edvardas  571
Dovydaitis Pranas, mokytojas  208, 210, 433, 688, 689, 692, 864, 888, 1400, 1439, 1496
Dovidaitis Pranas, partizanų remėjas  612
Dovydaitis Ramūnas  777
Dovidaitis Romas  571
Dovidaitytė  596
Dovidaitytė Viktorija  571
Dovidavičienė Kamilija  382
Dovidavičius Abromas  506
Dovidavičius Kalikstas  382
Dovidavičius Mykolas  382
Dovidavičius Petras  382
Dovidavičius Stasys  382
Dovidavičiūtė Janina  382
Dovidavičiūtė Stefanija  382
Dovydėnas R.  1257
Drabužinskaitė Marija  727
Dragašis Juozas  1051
Dragūnas Vytautas  684
Dranseika (Drąseika, Dronseika) Jonas  164, 427, 435, 447, 1206, 1208, 1265, 1266, 1268, 1272, 1280
Dranseika Ksaveras  442, 612
Dranseika Vytautas  1207
Dranseikaitė Irena  558, 571
Dranseikaitė Teodora  449
Dranseikienė Stasė  571, 558
Dranseikos  1216
Draskinienė Regina  632
Draskinienė Renė  212
Draudvila Mykolas  382
Draudvilas Vincentas  349, 382
Draudvilienė Danutė  941
Draugelienė D.  1424
Draugelis Juozas  603
Drazdauskas Algimantas Alfonsas  639
Drazdauskienė Kastė  1494
Drazdauskienė Onutė  1077
Dringelis Liucijus  1416
Dringelytė Ina  10, 16, 1401, 1420, 1422, 1424, 1451, 1516
Driskius Klaudijus  20, 85–87, 96, 233, 510, 587, 841, 1080, 1082, 1179, 1181, 1182, 1420, 1422–1424, 1516, 1536
Driskiuvienė Živilė  4, 22, 1424
Drobelienė Uršulė  667
Dronseikienė Alvyra  1266
Dronseikos  558
Drulia Antanas-Gegužis  264
Drulia Jonas  538
Drumstas Artūras  733
Drungytė Erika  709
Drusienė Raimonda  923, 941
Drusys  569
Drusys (Keruckaitė) Ksaverija  897, 1318, 1346, 1526
Drusys Evaldas  569, 613, 885
Drusys Gasparas  589
Drusys Stanislovas  569, 613
Drusytė Dovilė  709
Drusytė Rimutė  569, 613
Drusytė Rita  613
Drusytė Sigita  709
Drusytė Zita  569, 613
Dubickas Juozas  661
Dubickienė Jolita  22
Dubikaltienė Aira  4, 10, 16, 1479–1481, 1516, 1529, 1539
Dubinskas Antanas  488
Dubinskiai  171
Dubinskienė Vitalija  731
Duchauskienė Marija  377, 535, 917
Duchovska Alina  777
Duchovskienė (Paulauskytė) Laisvūnė  759, 775, 776, 789, 846
Duchovskienė (Dabužinskaitė) Zita  769, 780, 789, 833, 872, 1453
Duchovskis Pavelas  757, 760, 762, 776, 777, 780, 790, 820, 844, 1483, 1506, 1525
Dūdaitė Adelė  727
Dūdaitė Veronika  727
Dudaitis Ginutis  621, 747, 837, 1488, 1502
Dūdienė V.  837
Dukšta Norbertas  211, 632, 1503
Dulskienė D.  832
Dulskienė Danutė Marija  703, 704, 1439
Dulskis Edgaras  698, 709
Dulskis Mindaugas  211, 697, 703, 704, 833, 1439
Dulskis Valdas  210–212
Dulskytė Vaida  709
Dumbra Edmundas  1475
Dumbrienė Giedrė  636, 648, 902
Dumčienė Bronė  571
Dumčienė Teodora  679
Dumčius Steponas  1206, 1207, 1209
Dumčiuvienė Bronė  435
Dumskienė Violeta  1477
Dumskis  857
Dumskis Romaldas  115, 1525
Dumskis Stasys  857, 858
Dumšienė P.  851, 1448
Dunauskas Audrius  712
Dunauskas Kernius  713
Dunauskienė Genė  640
Dunauskienė Janina  1339, 1516
Dundulis Jonas  891, 893
Dungoveckas Kazimieras  668
Dungveckas J.  677
Duninas Jokūbas  168
Duoba Petras  412
Durulienė Adelė  390
Dušauskaitė Janina  255
Dušauskaitė Liuda  255
Dušauskas Kazys  442
Dušauskas Zenonas  255
Dvaranauskas Stasys  677
Dvareckaitė Elzė  685
Dvelienė Gertrūda  414
Dverdai  308
Dzeržinskis Feliksas  299
Dzevaltauskis Vaitiekus  1489
Dzikas Jonas  452, 472, 1497
Dzikowski M.  180
Džilavjan K.  1424
Džonsas Viljamas  1035

 

E

Edgešmanaitė Elena  670
Eglinis M.  493
Eicher-Lorka Semionas 130
Eichoris (Eichorri) Jonas Juozapas  217
Eičiūnai  172
Eičiūnaitė Jadvyga  393
Eičiūnienė Ona  393
Eidelsas Jankelis  1224
Eidimtaitė Janina  488
Eidimtas Adolfas  388, 439, 534
Eidimtas Jonas  229, 230, 960, 1191
Eidintas A.  515, 518
Eidukaitienė Albina  921
Eidukevičienė Kazimiera  377
Eidukevičienė Ona  1133, 1138, 1229
Eidukevičius Antanas  326
Eidukevičius Grigalius Romualdas  327
Eidukevičius Jonas  326, 327
Eidukevičius Juozas  327
Eidukevičius Kazys  434, 509, 521, 1227, 1228
Eidukevičiūtė Birutė  327

Eidžiūnas J.  815
Eigirdai  308
Eigirdas Mečislovas  398
Eimontas Jonas  1439
Eimontienė Kazimiera  376
Eimontienė Marija  211, 212, 922, 923
Eimontienė Marytė  915
Einikytė Judita  868
Einoris Vytautas  753, 781
Elektra, KGB agentas  552–554
Elisonas Jurgis  118
Enčeris Juozas  288
Endriukaitis Pranas  210
Endriulienė Laima  909
Erlickas J.  868
Esanavičius  883
Estrameckas Jonas  209
Estrameckas Julius  208–211
Estrameckas Stasys  489
Estremskas Juozas  439
Estremskienė Michalina  439

 

F

Fabijanskas Jonas  221, 1394
Fabijonavičiūtė Liuda  666, 673
Fainas Genachas  496
Fainas Izraelis  1238, 1280
Fainas Srolis  356
Falkauskas Stasys  393
Falkauskas Zigmas  393
Falkovskiai  172
Fedaravičius K.  1438
Feldblyumas (Feldblyum) Borisas  1281, 1289
Feraitis Bogumila  405
Ferenca R.  55, 56, 65, 98
Fesneris (Fessner)  349
Filipavičienė Virginija  7, 13, 640, 647, 648, 880, 902, 1439, 1516
Filipavičius  207, 532

Filipavičius Juozas  212, 880, 1477, 1526
Filipčiukas Vasilijus  664
Firantienė Bogumila  534
Firkovičius R.  169, 177, 965, 972
Fischeris C.  59
Fomkinas G.  341
Fomkinas Jonas  344, 347, 348, 372, 373, 442
Fomkinienė  1285
Fomkinienė Pelagėja  372, 373
Francevičius Jonas  429
Franskevičius J.  185
Freimanas Narcizas  912
Frenzelan Augustas  370
Frolova L. B.  180
Frolova V.  180
Fromas-Gužutis A.  868

 

G

Gabinaitienė Angelė  211, 212, 717, 718, 720
Gabinaitienė Eglė  923
Gabinaitis Karolis  1475
Gabinaitis Valentinas  1478
Gabrėnas Antanas  750, 863, 895
Gabrilavičienė Paulina  454, 490, 661, 663
Gabrylavičius Juozas  335
Gabrilavičius Vladas  431, 432, 435, 443, 445, 456, 486, 487, 514, 663
Gabrys Mečislovas  109
Gadliauskas Edvardas  210
Gaidamavičius Andrejus  896
Gaidelienė Janina  724, 726, 736
Gaigalaitienė Liucija  715
Gaika Jonas Mikolajaitis  174, 175
Gailevičiai  306
Gailevičienė Emilija  397, 567, 571
Gailevičienė Ieva  372, 373
Gailevičienė Monika  859, 894
Gailevičienė Ona  1388
Gailevičius  526
Gailevičius Emerikas  1496
Gailevičius Jonas  372
Gailevičius Juozas  207, 380, 382, 449, 450, 526, 532, 533, 535, 927, 1388
Gailevičius Otonas  382, 455
Gailevičius Polikarpas  340, 342, 343, 382, 400, 486, 487, 565, 568, 571
Gailevičius Stasys  449
Gailevičius Vladas  108
Gailevičiūtė Eugenija  825, 826, 1319
Gailevičiūtė Gražina  861
Gailevičiūtė Liuda  886
Gailevičiūtė Teresė  212
Gailevičiūtė-Arbūzienė Liuda  857, 860, 894, 1289
Gailiūnas Bronius  715
Gailiūnienė Marija  715
Gailiuševičiai  171, 191
Gaižauskaitė Genė  208
Gaižauskaitė Zita  896, 1117, 1138
Gaižauskas  234
Gaižauskas A.  883
Gaižauskas Aleksas  207, 532
Gaižauskas Almantas  700, 712, 885
Gaižauskas Antanas  884
Gaižauskas Gediminas  885
Gaižauskas Jonas  361, 396, 666
Gaižauskas Juozas  382, 450
Gaižauskas K.  882
Gaižauskas Kazys  441
Gaižauskas Kęstutis  639, 1474
Gaižauskas Laimis  882
Gaižauskas Pranas  1078, 1079
Gaižauskienė (Guževičiūtė) Mikalina  1231, 1357
Gaižauskienė Danutė  1078
Gaižauskienė Mikalina  1205, 1209, 1216, 1357, 1358
Gaižauskienė Veronika  1139
Gaižauskienė Vida  1474
Gaižutienė Nijolė  209
Gaižutis Algirdas  4
Galdikienė Magdalena  438
Galicinienė Čenita  725, 733
Galinaitis Viktoras  451
Galinis  40, 54
Galinis Alfonsas  115, 209, 210
Galinis Andrius  445, 457, 674
Galinis Jonas  737
Galinis V.  54
Galinis Vincas  661
Galkauskas Jonas  462
Gallet L.  1386
Galminienė (Rašinskaitė) Genovaitė  1440, 1458, 1473, 1478
Galsworthy J.  1386
Galvanauskas E.  305
Galvanauskis Bronius  212
Galvydis J.  803
Galvydis Jonas  210, 773, 791
Galvydis-Bikauskas Jonas  436, 437
Gančkauskienė Juzė  430
Gansinauskas Arvydas  1482
Ganskaja O. A.  1111
Ganusauskas Stasys  1064, 1065
Gaperis Ošeris  500
Garalevičienė Paulina  454
Garalis T.  1104
Garasimavičiūtė Irena  863
Garbaliauskienė Daiva  732, 736
Garbaravičius A.  1051
Garbaravičiūtė-Panfilienė Salomėja  690
Garberienė Leiba  499
Garberis Dovidas  377, 496, 497, 499, 502, 505
Garberis Icikas  497
Garberis Mejeris  495–497
Gardzijauskas Pranas  410
Gareckij R. G.  29
Gasiūnai  581
Gasiūnas Egidijus  115, 1475, 1525
Gasiūnienė Sonata  643, 1525
Gaška Ričardas  897, 1031
Gaškaitė N.  186
Gatavynas  1495
Gatavynas Kostas  427, 434, 444, 445, 466, 467, 1494
Gaučienė (Kupčiūnaitė) Ona  748, 768–
770, 791, 872, 874, 888
Gavrilčikienė Eglė  736
Gavrilčikaitė Genė  208
Gebertas Juozas  670, 671
Gecevičius Stasys  382
Gečas Kęstutis  875, 876, 885
Gečionis Vincas  488
Geda Sigitas  898
Gedgaudai  171, 1177
Gedgaudas Edvardas  391
Gedgaudas Jokūbas  390, 391
Gedgaudas Jurgis  1028, 1030
Gediminskas Donatas  1030
Gedminaitė Birutė  211
Gedminienė Sofija  372
Gedrikas Arvydas  109
Gedvilai  1216
Gedvilaitė Virginija  708
Gedvilienė Stefanija  390
Gedžius Pranas  540
Gegužienė Zita  748, 791
Gegužis Stanislovas  747, 748, 791, 909
Gegužis Stasys  208, 209
Geištaraitė Ona  299, 1087
Geištaras Steponas  306
Geištoras Jokūbas  231
Gelčienė Vaida  1527
Gelčienė Vida  1393
Gelčys Emilijus  1527
Gelminienė G.  1486
Gelmonaitė Aleksandra  1229
Gelvonauskas Laurynas  709
Gelvonauskienė (Stasiulionytė) Dalia  792
Gelvonauskienė Dalia  759, 766, 775, 872
Gelvonauskis Bronislovas  760, 766, 768, 792
Gelvonauskytė Karolina  698, 709
Gelžinienė (Petrikaitė) Sonata  1440
Genys Kęstutis  863
Gerašas (Gerasch) Rudolfas  523
Gerd(vilis) A.  1492
Gerdvila Antanas  109
Gerdvila Kęstas  115
Gerdvila Mantas  115
Gerdvilis  926
Gerdvilis Adolfas  462, 925, 1492
Germanas K.  1050
Germanauskas Petras  1078
Germanauskienė Vida  210
Germanavičienė (Kaminskaitė) Eleonora  1231
Germanavičius Vytautas  868
Gerulaitis  440
Gerulaitis Virginijus  4
Gerulskienė Gertrūda  906
Gervinė (Gervinaitė) Edita  21, 709
Gervinienė Irena  875
Gervinskas Antanas  884, 885
Geržotaitė Laura 9, 15, 20, 1290, 1298, 1302, 1514, 1516
Giedgaudas Antanas  386
Giedgaudas Bolius  386
Giedraičiai  170, 307, 406, 1486
Giedraičiai, kunigaikščiai  981
Giedraitienė Onutė  1092
Giedraitis  307
Giedraitis Balys  473, 474
Giedraitis J.  465
Giedraitis Kazys  374
Giedraitis Romualdas  1440
Gierdzievskaitė-Obakievičiova Rozalija  976
Gilelis  496
Gilevičius Petras  417
Gilienė  493, 534
Gylienė (Narkevičiūtė) Algė  1417, 1420, 1424
Gylienė Vanda  1005
Gimberis Jurgis  709
Ginca Jonas  565
Gincas Antanas  377
Gincas Jonas  377, 428, 429, 465, 487–
489, 557, 572, 1207
Gincas Leonas  352, 353, 377
Gincienė Anelė  572
Gincienė Pranė  558
Gineika  535
Gineika Antanas  391
Gineika Jonas  207, 372
Gineika Juozas  372
Gineika Kazys  391
Gineika Leopoldas  372, 489
Gineika Stanislovas  387, 1281
Gineikaitė Elena  372, 455
Gineikaitė Liudvina  372
Gineikaitė Malvina  372
Gineikaitė Zofija  372
Gineikienė Johana  372
Gineikienė Ona  372, 387
Gineikos  171, 1266
Gineita Danielis  177
Gineita Mikalojus  177
Gintautavičiai  191
Gira L.  299
Gira Sirijos Vytautas  750, 895
Girčys Petras  581
Girčys Ričardas  896
Girčytė Vilija  21
Girdauskai  252
Girdauskaitė Verutė  264
Girdauskas Juozas  211
Girdauskas Justinas  390
Girdauskienė Juzė  390
Girdauskienė Teklė  390
Girdenis Aleksas  1291, 1296–1298, 1514
Girdvainienė (Butkevičiūtė) Kazimiera  1389
Girdvainis Kazimieras  1077
Girdvainytė-Liubinienė Stefanija  1387
Girdzijauskas  1224
Girdzijauskas Bronius  207, 532
Girdzijauskienė Vanda  1526
Girėnas Stasys  4, 473, 474, 476, 621, 823, 834, 960, 1454, 1478, 1488, 1497, 1502, 1509
Girininkienė Vida  4, 1536
Girnius Algirdas  882
Girnius Andrius  725
Girnius Česlovas  882–885
Girnius Jonas  871, 875, 876, 882–884, 1395, 1441, 1483, 1504, 1505
Girnius Motiejus  168
Girniuvienė (Barštytė) Violeta  1441
Girniuvienė Jovita  717, 718
Girsztowt P.  184
Giršienė Liudvika  1405, 1406, 1411
Girštautas Polikarpas (Juzumas
Juozapas)  184
Glemža Jonas  105, 266, 354, 417, 1000, 1099, 1404, 1406
Glemža Leonas  493, 534
Glemžienė  266
Glemžienė Zinaida  454
Glibauskas Antanas  673
Glieris R.  124
Glikai  495
Glikas Niselis  496
Glikas Rafailas  497
Glinskis J.  865
Glozorovičius Stanislovas  241
Gnievievska Zofija  302
Gobis Mykolas  216, 221, 222, 1394
Gocentas Vytautas  1536
Gogolis N.  583
Gogolis Nikolajus  860
Gojlevičius Jonas  439
Goldinas S.  498
Golub J.  1505
Golubevas  524

Gorbačiovas Michailas  129, 222, 567, 689, 1083, 1391
Gorbatenko-Butkutė Bronislava  777
Gordonai  495
Gordonas Jankelis  496, 497
Gorečkauskienė Juzefa  356
Gorelikai  1280
Gorelikas A.  1251, 1253
Gorelikas Tonelis  1250–1253, 1280
Gorelikienė Chaja  1253, 1254, 1280
Gorielovas  234
Gorskis  437
Goštautaitė Barbora  296
Goštautaitė Elena  296
Goštautaitė Stanislava  296
Goštautaitė Zofija  296, 297, 306, 425
Goštautas Ignacas  296
Goštautas Jonas  296, 1028, 1030
Goštautas Stanislovas  296
Goštautienė Antanina  296
Gotautas Arnoldas  713
Gotsbionska Danuta  1527
Gotz Marcel  183
Grabauskaitė Stasė  208, 209
Grabauskienė Vanda  212
Gradauskas Antanas  380
Gradeckas Algimantas  1035
Grajauskaitė R.  833
Grajauskaitė Sofija  857
Grajauskas A.  518
Grajauskas Aleksandras  419
Grajauskas Antanas  342, 343, 419, 429, 442, 487, 511, 515, 612, 523, 534
Grajauskas Gediminas  572
Grajauskas Juozas  612
Grajauskas Kazys  572, 612
Grajauskas Povilas  419
Grajauskas V.  312
Grajauskas Vincas  344, 540
Grajauskas Vytautas  209
Grajauskienė Regina  572
Grajėnas Bronius  675
Grajėnienė Sofija  675
Gramatnieks Evelina  451
Gražys Audrius  851
Gražulevičius Jonas  445, 661, 663
Gražulis A.  1057
Gražutis Leiba  495–497
Grėbliūnas Remigijus  1420, 1424
Grey Z.  1386
Greičiūtė Malvina  620
Grevilis Džaneris (Greville Ewan Janner)  521
Grybauskaitė Dalia  285, 820, 897, 898, 1423
Gricius Rytis  703, 704, 712
Gričina Lukas Mikalojaitis  176
Gričina (Hryczina) Mikalojus  170
Griešius Valdas  632, 1477
Grigaitienė (Počiuipaitė) Halina  850, 1441, 1456
Grigaitienė J.  1102
Grigaitis Povilas  22, 639, 1476, 1482, 1525
Grigaitis Stasys  540
Grigaitytė Aldona  698
Grigaitytė Asta  708, 906
Grigaitytė Sandra  924
Grigaitytė Vilija  896
Grigalauskas Leonidas  666
Grigalavičienė E.  139, 160
Grigaliūnaitė Veronika  1139
Grigaliūnaitė-Liaudanskienė Gražina  886
Grigaliūnas Kazys  428, 435, 443, 445
Grigaravičienė Kristina  389
Grigaravičienė Marijona  396
Grigaravičienė Zosė  401
Grigaravičius Boleslovas  389
Grigaravičius Kazys  389
Grigaravičius Raimondas  822
Grigas Gediminas  115
Grigas Romualdas  4, 1536
Grigas Ugnius  115
Grigelis E.  1065
Grigienė Gražina  208, 209
Grigolis Vytautas  863
Grigoraitienė Veronika  1197
Grigoraitis Vidas  726, 1441
Grigoravičienė Marijona  1091
Grigoravičius Bolius  404
Grigoravičius Kazys  404
Grigoravičius Vytautas  1441
Grigoravičiūtė Genė  1091
Grikienis J.  164
Grincevičaitė  440
Grincevičiai  172
Grincevičienė J.  1143, 1144, 1146, 1150, 1151
Grincevičienė Jadvyga  1141
Grincevičienė Ona  377
Grincevičienė Petrė  440
Grincevičienė Teklė  372, 373
Grincevičienė Viktorija  251
Grincevičius  256
Grincevičius Aleksas  1178, 1335
Grincevičius Alfonsas  328
Grincevičius Antanas  328
Grincevičius Česlovas  328
Grincevičius Jonas  440, 441
Grincevičius Juozas  338
Grincevičius Vladas  468, 662
Grincevičiūtė J.  677
Grincevičiūtė Juzė  251
Grincevičiūtė Marytė  1156
Grincevičiūtė Ona  328
Grincevičiūtė Veronika  251
Grincius Vladas  357, 386, 1224
Grinevičienė Donata  327
Grinevičienė M.  98
Grinevičienė Ona  439
Grinevičius (Hryniewicz) Jonas  169, 460
Grinevičius Steponas  366, 1499
Grinienė (Miliušytė) Alina  1442
Grinius J.  1442
Grinius Jonas  1406, 1497
Grinius Juozas  357, 1228
Grinkevičius Aleksas  393
Grinkevičius Alfonsas  393
Grinkevičius Antanas  393
Grinkevičius Bronius  393
Grinkevičius Edmundas  393
Grinkevičius Edvardas  393
Grinkevičius Kazys  393
Griška Juozas  440
Griškienė  440
Grodeckis Waclawas  182, 187
Grodzeccio W.  182
Gromovas Andrejus  130
Grudzinskas Mykolas  193
Grudzinskas Vincentas  423
Grudzinskienė Zuzana  420
Grumadaitė Regina  653, 665
Grumadas Aleksas-Aras  264
Grumadas Vincas-Viesulas  264
Grunskis E.  548, 550
Gruodis Juozas   871, 882, 884, 886, 887, 1438, 1441, 1453
Gruodis Petras  207, 208, 741
Grušaitė Simona  625
Grušas Aurelijus  625
Grušas J.  863
Grušas Vaclovas  622, 624–626
Grušienė Adelė  625
Gruštas Marijonas  234
Gruzdinskienė Veronika  1186
Gružauskas  440
Gružinskaitė Asta  833
Gružinskaitė R.  1157
Gružinskienė Veronika  1324
Gudaitis A.  64
Gudalevičius Antanas  410
Gudalevičius Jurgis  410
Gudalevičius Karolis  410
Gudalevičius Kazimieras  410
Gudalevičius Pranas  410
Gudalevičius Simonas  410
Gudas  922
Gudas Apolinaras  920
Gudavičius E.  181, 290
Gudavičius Edvardas  288
Gudavičius H.  164
Gudelevičienė A.  1102
Gudelevičienė Ona  383
Gudelevičius  447
Gudelevičius A.  715
Gudelevičius Adolfas  1442
Gudelevičius Bronius  858
Gudelevičius Dominikas  374, 383
Gudelevičius Jonas  168
Gudelevičius Vaclovas  1442
Gudelevičiūtė (Valiulienė) Aleksandra 
612
Gudelevičiūtė Aldona  698
Gudelevičiūtė Bronytė  1163
Gudelevičiūtė Monikutė  1163
Gudelienė Regina  1164
Gudelis  673, 1188
Gudelis Jonas  216, 218, 360, 429, 432, 1190, 1191, 1411, 1495
Gudelis Kazys  374, 534
Gudelytė Zuzana  432, 444, 661, 671, 674
Gudeliūnienė Loreta  724, 725
Gudienė Marija  725
Gudinas J.  780
Gudynas Pranas  1495
Gudynienė Lina  717, 718
Gudžinskas  48, 49, 53
Gudžinskas Zigmantas  44, 54, 55, 98
Gugienė Elena  7, 13, 285, 598, 604, 1517
Gugis Jurgis  389, 534
Gugis Romualdas  284, 285
Gukovskis K.  1235
Gulbinas  1183
Gulbinas Adomas  405, 1249
Gulbinas Antanas  405, 534
Gulbinas Jonas-Lašiukas  1500
Gulbinas Juozas  405
Gulbinas Kazimieras  405
Gulbinas Kazys  347
Gulbinas (Gulbin) Motiejus  217
Gulbinas Petras  339, 405
Gulbinienė Loreta  766, 1524, 1526
Gulbinienė Nijolė  920
Gumbrys Kęstutis  1526
Gumovskis Marijanas  (Gumowski Marian)  163
Guobytė R.  39
Guodzevičiūtė Teresė  401
Guogis  486, 552
Gurauskas Vytautas  865
Gureckaitė Karolina  709
Gureckas Mikas  289
Gurejevas  529
Gurinovičius  214
Gurskaitė Dominika  294
Gurvičius S.  1072
Gusarovienė Viktorija  747
Gussefeldas F. L.  183
Gustaitė Elena  1216
Gustaitis Antanas  287
Gustaitis Bronius  679
Gustaitis Leonas  417
Gustas Jonas  394, 409
Gustas Povilas  663, 684
Gustas Stasys  394
Gustienė Jadvyga  663
Gutauskai  171
Gutauskienė I.  791
Gutautas S.  1104
Gutkinienė Marytė  857
Guzas Antanas  1063, 1064
Guzevičius Aleksandras  366, 1499
Gužauskaitė  920
Guževskis Balys  362, 916
Gvergždienė E.  640
Gvergždienė Elena  825
Gvergždienė Janina  391, 569, 572, 591, 595, 596
Gvergždienė Ona  226
Gvergždienė Sofija  394
Gvergždienė Zosė  394
Gvergždienė Zuzana  377, 916
Gvergždys  592
Gvergždys Bronius  394
Gvergždys Kazys  358, 409
Gvergždys Petras  226
Gvergždys Stasys  394, 517, 558, 559, 569, 572, 591, 593, 595
Gvergždys Vygantas  1193
Gvergždys Vytautas  569, 572, 622, 626
Gvergždytė Rita  709
Gvergždytė Stasė  559, 572, 593, 596
Gvergždžiai  536, 1200, 1201
Gvildys Juozas  535
Gvozdinskas Aleksandras  406
Gvozdinskas Kostas  456, 489, 1218
Gvozdinskas Zbignevas  567, 572
Gvozdzinskienė Jadvyga  535

 

H

Haidaš (Hajdasz) Janina, žr. Jurevič-Haidaš
Haika Vytautas  208
Haimi (Morkūnaitė) Šarūnė  793
Haimi Perttu Juhani  793
Halbwachs Maurice  1033
Haleris Juzefas  301
Hamanas (Hamman) Joachimas  509, 511, 518
Hamsunas K.  451
Hanskopaitis Zibultas  167
Haperis Ošeris  377
Harbačiauskaitė J.  438
Havrylovičius Jonas  171
Havrylovičius Martynas  171
Hazė Kurtas  437

Helcermanas Borisas  1249, 1264
Hertz Benedykt  184
Hiksa P.  1070, 1071, 1073, 1074, 1462
Hiksaitė-Šniukienė Rita  1098
Hincas L.  982
Hincienė Elena  370
Hitleris Adolfas  489, 503, 652, 1499
Hiubneris (Hübner)  349
Hogendorpas  1440
Hrebnickis Adomas  737, 747, 799
Hrehorovičius Stanislovas  179
Hryčina Lukas (Vaina)  170
Hryčinos  980
Hrobat Virloget K.  1033
Huwaltas Jurgis  168

 

I, Y

Ibanezas B.  451
Ibianskienė Antanina  214
Ibianskis Kazimieras  214
Ibsenas H.  863, 1386
Ignatavičienė (Keruckaitė) Aleksandra  6, 12, 212, 248, 341, 477, 632, 649, 670, 722, 723, 726, 1077, 1205, 1219, 1231, 1322, 1325, 1343, 1376, 1442, 1517
Ignatavičienė Bronė  372, 1142
Ignatavičius Bronius  489, 566
Ignatavičius Jonas  338, 339, 372, 377, 492, 534, 566, 567, 572
Ignatavičius Leonas  208, 209, 1078
Ignatavičius Vladas  929
Ignatavičiūtė Jadzė  455
Ignatavičiūtė Rima  1156
Yla Petras  622, 624
Ilčiukas Antanas  886
Ylekienė Elena  534
Ilgauskaitė Ieva  372
Ilgauskas Antanas  115
Ilgauskas Vladas  372, 373, 1207
Ilgauskas Žydrūnas  936
Iljina A.  184
Iljinas A.  184
Imbrasas Stasys  662, 670, 672
Imbrasas V.  1057
Inis Laimonas  896

Intaitė-Andriuškevičienė O.  920
Irtmanas S.  437
Isajenka  524, 530
Isevičius Ignas  397
Isoda Antanas  1526
Isokas G.  104, 118
Ivanauskai  171
Ivanauskaitė Jadvyga  330
Ivanauskas E.  150, 160
Ivanauskas Jokūbas  388, 409
Ivanauskas Jonas  647
Ivanauskas Povilas  409
Ivanauskas Tadas  50, 56, 63, 95, 98, 104, 105, 118, 737, 746
Ivanauskas Viktoras  340, 342, 343, 435, 534
Ivanauskas Vincas  410
Ivanauskienė Audra  1299, 1309
Ivanauskienė Stasė  389
Ivanovas  538
Ivanovas Afanasas  540
Ivaškevičius Marijonas  386, 400
Ivinskas Bronius  1228
Ivinskis Laurynas  737, 829
Ivinskis P.  61
Ivinskis Zenonas  292
Iwonkiewicz Krzysztof  1527
Iwonkiewicz Stanislawa  1527
Izenbekienė Giedra  761

 

J

Jablonskis Jonas  798
Jablonskis K.  167, 172, 190, 823, 1489
Jacevičienė (Klibavičiūtė) Jadvyga  920, 1442
Jacevičienė Teklė  377, 379
Jacevičius Anatolijus  207
Jacevičius Ciprijonas  964
Jacevičius Jonas  426
Jacevičius Kipras  229
Jacevičius Zigmas  613
Jachimavičius  1486
Jachimavičius Karolis  678
Jackas Benas  1266
Jadvyga, karalienė  672
Jagailienė (Žiglytė) Janina  1231
Jagėla Romaldas  208
Jagėlaitė Gintarė  708
Jagėlaitė Vilma  709
Jagelavičiai  191
Jagelavičienė Stefanija  208
Jagelavičius Jonas  382
Jagelavičius Otonas  383
Jagelavičius Petras  372
Jagelavičiūtė D.  720
Jagelavičiūtė Dileta  717, 718
Jagėlienė Polina  210
Jagerskas Jonas  747
Jagielovičienė Vladislava  439
Jagintavičiai  171, 191
Jagintavičius Jonas  171, 191, 439
Jagintavičius Juozas  439
Jagintavičius Jurgis  171, 191
Jagintavičius Povilas  171, 191
Jagintavičius Tomas  171, 191
Jagminai  166
Jakaitė Rasa  766
Jakaitė Sigutė, žr. Buividienė Sigutė
Jakaitienė Apolonija  421
Jakaitienė Marija  211, 212
Jakaitienė Zofija  419
Jakaitis Adomas  421
Jakaitis Mykolas  421
Jakaitis Vincas  386
Jakaitis Vytautas  212, 632, 636, 639
Jakaitytė Veronika  421
Jakas  476
Jakas E.  720
Jakas Edmundas  717, 718
Jakas Kazimieras  761, 770
Jakienė Petronėlė  1138
Jakienė Rita  704, 720
Jakimavičiai  1407, 1408, 1410
Jakimavičienė  1407
Jakimavičienė A.  436
Jakimavičienė Antanina  554, 1458
Jakimavičienė Konstancija  299
Jakimavičienė Marija  268, 1401, 1403, 1408
Jakimavičienė Veronika  1406, 1408, 1409
Jakimavičienė-Rašinskienė Antanina  404
Jakimavičius  1325
Jakimavičius Jonas  398
Jakimavičius Juozapas  1401, 1402
Jakimavičius Juozas  398
Jakimavičius Karolis  271, 437, 1401, 1406
Jakimavičius Vladas  404
Jakimavičiūtė Elena  1408, 1409
Jakimavičiūtė Eleonora  1401–1403
Jakimavičiūtė Ona Marija  1408, 1409, 1415
Jakimavičiūtė Stasė  398
Jakimavičiūtė Vanda  1408, 1409
Jakimavičiūtė-Matušakienė Eleonora  1403
Jakimavičiūtė-Mičiulienė Elena  271, 1402, 1403
Jakimovas  524
Jakševičienė Irena  924
Jakštas A.  230
Jakubauskaitė Marija  860
Jakubauskas Andrius  166
Jakubauskas (Jakubowski) Jurgis  169
Jakubauskas Petras  370
Jakubauskienė (Lincevičiūtė) Jadvyga  1443
Jakubauskienė Janina  370
Jakubavičius Antanas  884
Jakubavičius Jonas  340, 465, 662, 1224
Jakubavičius Juozas  1223, 1224
Jakubavičius Jurgis  338, 339
Jakubavičius Kazimieras  220, 859, 1443
Jakubavičius Kazys  226, 684, 685
Jakubčionis Algirdas  4
Jakubynaitė Julija  748, 773, 793
Jakubovskis (Jakubowski) J.  189
Jakulis  1307
Jakulis Antanas  1301, 1309
Jakutienė Vlada  1077
Jakutis Vytautas  211
Jakužytė Barbora  688
Jaloveckis Mečislovas  1011, 1012
Jalovičius Chaimas  496
Janavičiai  191
Janavičius  191
Janavičius B.  1410
Janavičius Martynas  177
Janavičius Mykolas  191
Janavičius Petras  191
Jančauskas Jonas  357, 1224
Jančenkovienė Gileta  766
Jančiauskaitė Juzė  1229
Jančiauskaitė Stasė  208
Jančiauskienė Marijona  1323
Janišauskienė (Janiszowska)  1444
Janiulis  174
Jankaitė Paulė  666
Jankauskai  178
Jankauskaitė Dalia  896
Jankauskaitė Genovaitė  317
Jankauskaitė Žaneta  639–641, 643, 704, 874
Jankauskas  236
Jankauskas Antanas  370
Jankauskas Donatas  1526
Jankauskas Pranas  332
Jankauskas V.  1422, 1423
Jankauskas Vincas  425
Jankauskienė Audra  1526
Jankauskienė (Kamštaitytė) Danguolė  793
Jankauskienė (Šidlauskaitė) Julė  770, 773, 808
Jankauskienė Marytė  329
Jankevičienė  52
Jankevičienė A.  942
Jankevičienė Ona  319
Jankevičienė R.  55
Jankevičius Antanas  319, 618
Jankevičius Juozas  1051
Jankevičius (Jankiewicz) Sebastijonas  217
Jankevičius Simas  319
Jankevičius Stasys  319
Jankevičiūtė Giedrė  1416
Jankevičiūtė Zofija  319
Jankovskaja  423, 1281
Jankūnaitė Genovaitė  1156
Jankūnas Adomas  357, 1206, 1227, 1228
Jankūnas Kazimieras  1227, 1228
Jankūnienė Genovaitė  398
Jankus S.  698, 707
Janonis J.  803
Janulaitis A.  460
Janulis A.  1409
Janulis Vladas  921
Janušaitienė Juzefa  1139
Janušaitis Edmundas  709
Janušauskaitė Aldona  345
Janušauskaitė Irena  1156
Janušauskaitė Jadvyga  345
Janušauskaitė Vida  765
Janušauskas Jonas  572
Janušauskas Juozas  345
Janušauskas Justinas  333, 343, 345, 346, 363, 365, 366, 412, 430, 444, 487, 488, 503, 506, 509, 511, 515, 516, 518–521, 523, 534, 613, 1499
Janušauskas Mečislovas  345
Janušauskas Robertas  632, 636, 641, 696, 1443
Janušauskas Stasys  345
Janušauskienė  922
Janušauskienė Alina  913
Janušavičiai  191
Januševičius Romeika  171, 191
Januševičius Stanislovas  171, 191
Januševičiūtė Ona  171, 176, 178
Januševskaitė V.  1104
Januškevičienė Onė  390
Januškevičienė Teofilė  398
Januškevičius Jonas  227
Januškevičius Pranas  389
Januškevičius Viktoras  108
Janušonytė Onutė  864, 865
Janutis Kazys  1091
Jaraitytė Džuljeta  731
Jaraminas  447
Jaras Jonas  439
Jareckas Adomas  219
Jareckas Povilas  219
Jarembauskas S.  1041
Jarmalavičius J.  1082
Jarmalavičius Juozas  1035
Jarmulavičienė Ona  390
Jarušonienė Kristina  929
Jasaitis Ignas  109
Jasaitytė Gabrina  280, 289
Jasas R.  167
Jasėnas A.  679
Jasėnas Antanas  108, 111, 679
Jasevičienė (Ragana)  1175
Jasevičienė Jadvyga  212
Jasikevičius Šarūnas  936
Jasinskaitė Angelė  900
Jasinskas Benediktas  377
Jasinskas Jonas  211
Jasinskas Ksaveras  435
Jasinskienė Ona  666
Jasinskienė Zuzana  380
Jasinskis Antanas  234
Jasiukaitienė  922
Jasiukevičienė Onė  370
Jasiulevičius Jonas  208
Jasiulionis Jonas  209
Jasiulis Leonas  1414
Jasukaitis Juozas  438, 1217
Jasulaitis D.  1424
Jaščišen Viktor  210
Jaševskis  167
Jaševskis Jeronimas  167, 171, 176, 178, 191
Jašinskas P.  112

Jašinskienė Albina  872
Jaška Pranciškus  337
Jaškus Juozas  334
Jašvilis Vladimiras  235
Jatkus Jonas  492, 534
Jauniškis Bronius  896
Jaunius  1292
Jaunius Kazimieras  1292, 1296, 1297, 1514
Javoišas Hiliaras  372
Jazbutis Adolfas  1040
Jazykovič L. U.  180
Jefimovas Nikolajus  524
Jefimovas Onufrijus  524, 527, 532
Jegelavičiūtė Barbara  383
Jegelavičiūtė Jadvyga  455
Jėgeris (Jaeger) Karlas  510, 511, 514
Jegerskas Jonas  20, 476, 621–623, 626, 733, 1443, 1476, 1503
Jegerskienė Gitana  20, 1475
Jeleniauskienė Evelina  1475
Jeliniauskaitė Vakarė  1527
Jelinskaitė Elena  329
Jelusičius M.  1386
Jenčevskis Edvardas  737
Jerembauskienė B., žr. Stankovičaitė-Jerembauskienė Bronislava
Jeraminas Motiejus  422, 423
Jeremkinaitė Genė  449
Jeriomkinas Aleksandras  1230
Jermolajevas  538
Jermolajevas Fiodoras  207, 524, 527, 532, 533, 538
Jermolajevienė Marija  857
Jermolavičius Juozas  351
Jeromkinas Aleksandras  357
Jezerskas Valentinas  1036
Jocienė Stasė  1092
Jocys Antanas  1077
Jocius Eitvidas  700
Jocius Eitvydas  885
Jocius P.  1092
Jociūtė Aušra  709
Jociūtė Eugenija  130, 731
Jodelytė Anelė  655
Jodickienė Anelė  382
Jogaila, karalius  189, 1028, 1030, 1034
Jogėla V.  166, 192, 656, 681, 1188, 1245
Johnson P.  503
Jokubauskaitė Marija  685, 687, 688
Jokubavičienė Teofilė  401
Jokūbavičius Jonas  377
Jokūbavičius Jurgis  377
Jokūbavičius Petras  174
Jonaičiai  316, 318, 1177
Jonaitė Zofija  175
Jonaitienė Julijona  414
Jonaitienė Veronika  389
Jonaitienė Zita  643
Jonaitis  289, 624
Jonaitis Adomas  402, 1281
Jonaitis Alazadas  404
Jonaitis Antanas  318, 1224
Jonaitis Baltramiejus  402
Jonaitis Jonas  109, 316, 318, 369, 926, 1157
Jonaitis Juozas  109, 318, 369
Jonaitis Justas  369
Jonaitis Justinas  318
Jonaitis Kazimieras  682, 822, 823, 889, 1223, 1224
Jonaitis Kazys  318
Jonaitis Lionginas  444
Jonaitis Petras  316
Jonaitis Pranas  318, 369
Jonaitis Stasys  318, 369, 409, 467, 488
Jonaitis Vincas  318
Jonaitytė Adelė  316
Jonaitytė Aleksandra  318, 369
Jonaitytė Elena  316
Jonaitytė Elzbieta  318
Jonaitytė Genė  316, 1320, 1323
Jonaitytė Ieva  316
Jonaitytė Jadvyga  318
Jonaitytė Janina  208, 209, 318
Jonaitytė Kazimiera  316
Jonaitytė Ona  318, 369
Jonaitytė Rūta  878
Jonaitytė Stasė  318, 822
Jonaitytė-Gružinskienė Stasė  837
Jonas Paulius II, popiežius  186, 1455
Jonavičius Vaitiekus  172
Jonelis Zigmas  1173
Jonikas Jeronimas  445
Jonikienė Eugenija  437
Jonkūnas Adomas  377
Jonkus Julius  208, 209, 888
Jonkutė-Čižiūnienė Dalia  888
Jonušaitė Sonata  22
Jonušas Petras  4, 10, 16, 22, 1517, 1523, 1536
Jonušienė Genė  513
Jonuškaitė-Zaunienė Vincė  474
Jovaiša Antanas  393, 540, 1178
Jovaiša E.  140, 152, 160
Jovaiša Vladislovas  392
Jovaišaitė Veronika  208
Jovaišas Antanas  1335
Jovarauskas  437
Jucevičius L. A.  1109
Juchnevičienė Adelė  382
Juchnevičius Juozas  439
Jucius Povilas  212
Jučas M.  188
Judelevičienė Inda  505
Judelevičius I.  1072
Judžentis Artūras  4, 21, 1517
Judžentytė Gintarė  9, 15, 20, 1290, 1300, 1515, 1517
Juknevičienė Agota  1138
Juknevičiūtė Irena  722
Juknevičiūtė Veronika  669
Junavičaitė Elena  435
Junčienė Loreta  703, 704, 732, 733
Jundzilas Juzefas  40
Jundzilas S.  40
Junevičiūtė-Rožickienė Elena  664, 1328, 1335
Juočerienė (Juodikaitytė) Rūta Marija  211, 212, 867, 899, 900, 1443
Juočeris Jurgis  1443
Juočerytė Dalia  698, 1444
Juodikaitis Kastytis  1443
Juodikaitytė Danguolė  1443
Juodka Jurgis  173, 1487
Juodkos  172
Juodviršienė Z.  1077
Juodviršis  1077
Juospaitis Povilas  1054
Juozaitis R. A.  1057
Juozapaitytė Sigrida  4,  22
Juozapavičius Pranas  823, 825
Juozefavičienė Jadvyga  921
Juozėnas Laimonas  636
Juozonis Leonas  622, 1389–1391, 1393
Juraška Vytautas  1390
Jurevič-Haidaš (Jurewicz-Hajdasz) Janina  1191, 1445
Jurevičiai (Jurewiczi)  172, 304, 1177, 1191, 1206, 1444
Jurevičienė  666
Jurevičienė Stefanija  234, 837, 1226
Jurevičius  437, 864
Jurevičius Č.  436
Jurevičius D.  1503
Jurevičius Dainius  951, 1030
Jurevičius Juozapas  823, 827, 829, 1031
Jurevičius (Juriewicz) Juozapas  218
Jurevičius Laimonas  712
Jurevičius Lešekas  304, 408, 409, 1191, 1204, 1209
Jurevičius Zdislovas (Zdzislovas)  436, 437, 493, 534, 830, 1010, 1223
Jurevičiūtė Janina  886
Jurevičiūtė Janka  304
Jurevičiūtė Raimonda  900
Jurgaitis Robertas  4
Jurgelevičienė  916
Jurgelevičienė Kazimiera  377
Jurgelevičius Antanas  401
Jurgelevičius Jonas  377
Jurgelevičius Juozas  377
Jurgelevičius P.  324
Jurgelevičiūtė Elena  357, 455, 926, 1229
Jurgelis M.  365
Jurginis J.  166, 173, 181, 188, 1038, 1109, 1489
Jurkevičienė Danutė  761, 766, 845
Jurkevičius Benediktas  1232
Jurkevičiūtė Milda  709
Jurkonienė Danutė  1100
Jurkšaitis Juozas  771, 773, 809
Jurkšas Juozas  211
Jurkšys Ignas  488, 613
Jurkšis Ignas  515
Jurkūnas Vincas  1230
Jurkūnienė Stefanija  1149
Jurlovas I.  173
Jurnienė Dalia  712
Juršėnas Kajetonas  925
Jusevičienė (Petkevičiūtė) Jadvyga  1232
Jusevičienė Danutė  210, 211, 894, 895, 912
Jusevičienė Jadvyga  1185
Jusevičius Ignas  488
Jusevičius Mykolas  688, 689, 695, 859, 1445
Jusevičius Silvestras  1055
Jusevičiūtė Dalia  1117, 1139
Juška Jonas  405
Juška Vaidas  1523
Juškaitė Ingrida  834
Juškaitis R.  64
Juškevičienė D.  766, 769
Juškevičienė Danguolė  759, 768
Juškevičius Balys  868
Juškevičius Jokimas  361, 380, 450
Juškevičius Jonas  449
Juškevičius Justinas  380
Juškevičius Vladas-Kukutis  1500
Juškevičius Voicechas  1253
Juškienė Aldona  718
Jutkevičius Kletautas  236
Juzėnas A.  747
Juzėnas Antanas  490
Juzėnienė Jūratė  731
Juzikis Rolandas  1117, 1139

 

K

Kabelienė-Čeplinskienė Janina  761
Kačanauskas Jonas  227
Kačenauskas Juozas  533
Kačerauskaitė Aldona  1412, 1413, 1415
Kadziauskas P.  737
Kadžytė Gražina  829, 1109
Kagelienė Joana  377
Kagelis Adolfas  499
Kairienė Vanda  921, 922
Kairys Povilas  351
Kairys Stasys  208
Kairiūkštis  922
Kairiūkštis Kazimieras  629, 639
Kairiūkštis L.  104, 118
Kairiūkštytė N.  457
Kajackaitė-Antanaitienė Veronika  1410, 1412
Kajata Marius  713
Kaklauskaitė Vida  1117, 1139
Kaklauskas  437
Kaklauskas Alvydas  1473
Kaklauskas Nikodemas  436
Kaklauskienė Bronė  1139
Kaladinskas Adomas  332
Kalanta Romas  627
Kalasiūnaitė-Samaitienė Felicija  866, 867
Kalasiūnas Mateušas  396
Kalasiūnas Stanislovas  396
Kalasūnas Stasys  1207, 1223, 1224, 1227, 1228
Kalėdaitė Magdalena  325
Kalendaitė-Malachauskienė J.  672
Kalesinskas Z.  1028
Kalina Domininkas  357, 1228
Kalina Jonas  1078
Kalina Kazimieras  423
Kalina Stasys  208
Kalina Vladas  618
Kalinauskaitė K.  98
Kalinauskas Alvydas  211, 770, 771, 773
Kalinauskas Juozas  1413
Kalinauskienė Dalia  933
Kalinienė Birutė  210
Kalinienė Michalina  618
Kalinienė Stasė  210
Kalinienė Uršulė  394
Kalinienė-Zapalskaitė Marijona  372
Kalinka Stanislovas  1028, 1035
Kalyta Anupras  226
Kalkys Petras  908
Kalminienė Irena  210
Kalnius P.  1106
Kalpokaitė Albina  685, 686, 688
Kalpokas Jonas  831, 1445
Kaluževičius Juozas  352
Kalvaičiai  251, 252, 256–258
Kalvaitienė  289
Kalvaitienė Antanina  413
Kalvaitienė Bronė  252
Kalvaitienė Danutė  773
Kalvaitienė Izabelė  438
Kalvaitienė Janina  210, 251, 255, 1078
Kalvaitienė Juzė  438
Kalvaitienė Ona  289
Kalvaitienė Zofija  250, 251, 256, 263, 572, 1325
Kalvaitis  289
Kalvaitis A.  1077
Kalvaitis Aleksandras  250
Kalvaitis Benadas  535, 540
Kalvaitis Benediktas  413
Kalvaitis Bernardas  412
Kalvaitis Bronislovas (Bronas)  252, 256, 260
Kalvaitis Ieva  423, 1281
Kalvaitis Jonas  252, 1445
Kalvaitis Juozas  250, 255, 257, 572
Kalvaitis Jurgis  105, 250–252, 257, 264, 437, 489, 535, 536, 557, 572, 1207, 1445
Kalvaitis Kazys  250
Kalvaitis Marijonas  252, 256
Kalvaitis Povilas  338, 339
Kalvaitis Pranas  405
Kalvaitis Romas  1536
Kalvaitis Stasys  1478
Kalvaitis Vincas  250
Kalvaitis Vytas  250–252, 255, 257, 264
Kalvaitis Vytautas  1078
Kalvaitis Vladas  250, 257
Kalvaitytė Adelė  252
Kalvaitytė Aušra  637
Kalvaitytė Bronė  260
Kalvaitytė Kristina  733
Kalvaitytė Marytė  252
Kamandulienė Teofilė  207–209, 532, 533, 857, 860, 1445
Kamandulis Bronius  211, 761
Kamarauskienė Mikalina  419
Kamblevičius Vytautas  97, 1035, 1080, 1082, 1488
Kamieniecki W.  293
Kaminskaitė Ona  866
Kaminskaitė Teklė  1229
Kaminskas  531
Kaminskas Benediktas  405
Kaminskas Jonas  328, 489
Kaminskas Juozas  220, 1228, 1229
Kaminskas Kazys  329, 374
Kaminskas Ksaveras  1228
Kaminskas Paulius  1164
Kaminskas Ramūnas  1525
Kaminskas Romualdas  1194
Kaminskas Stasys  1446
Kaminskienė Stasė  208
Kaminskienė Zina  731
Kamuntavičius Gintautas  697
Kanaverskytė D.  1449
Kancelevičiai  191
Kančienė J.  943
Kandratavičius Skaidrius  896
Kandzešauskas Jonas  208
Kandzežauskaitė Sandra  1117, 1138
Kannas Rafailas  497
Kanovičius Grigorijus  861
Kantauskaitė-Žlabienė Evita  877
Kantautas J.  1449
Kapelioraitė Valentina  774, 794
Kapočius J.  186
Karabanov A. K.  29
Karalienė Česlova  210, 211, 632, 886, 888, 1527
Karalius A.  777
Karalius Algimantas  621
Karalius Algirdas  748
Karalius Algirdas Juozas  777, 794
Karalius P.  1082
Karaliūtė (Makaveckaja, Šarnėnė) Giedra  208–212, 861, 886, 888
Karaliūtė Milda  885
Karamzinienė Valentina  865
Karaś H.  1298
Karbauskis Česlovas  545, 632, 760, 794
Karčiauskaitė Natalija  865
Kareiva  1222
Kareivienė Jadvyga  1154
Kareva Jonušas  1487
Karitonas R.  771, 772
Karitonas Rolandas  773
Karkauskaitė Benedikta  654, 665
Karklelienė (Kalvaitytė) Rasa  759, 760, 762, 768–770, 795, 843
Karlavičiūtė Teklė  727
Karlikauskaitė Aldona  731
Karlikauskas Vytautas  1078
Karmaza B.  33
Karmelavičius Mykolas  443, 447
Karmilavičienė Vanda  567
Karmilavičius Juozas  357, 1228, 1229
Karnavičiai  5, 119, 124, 125
Karnavičienė Jelizaveta  119
Karnavičius Dmitrijus  120–124, 305
Karnavičius Jurgis  108, 119–125, 1461
Karnavičius Lauras  119
Karosaitė Alma  707, 709
Karpavičienė Aleksandra  352
Karpavičius Algimantas  352
Karpavičius Antanas  653, 663, 685
Karpavičius Kazys  209
Karpavičius Povilas  1413
Karpavičius Stasys  350–352, 428, 443–
445
Karpavičius V.  876
Karpavičius Vytautas  352
Karpavičius Vladas  866
Karpetienė Jadvyga  363, 917
Karpius (Karpavičius) Kazys  453, 1446
Karpovaitė A.  769
Karpovaitė Anastasija  743, 768
Karpovičius Boruchas  461, 494
Karpus Algimantas  1446
Karskienė  613
Karuža Jurgis  1041, 1051
Karvelienė Jadvyga  454
Karvelis  437
Karvelis Vladas  287
Karvelytė  433, 434
Karvelytė Petrė  430, 437, 438, 655
Kasčionienė Vilija  868
Kasčiukaitis Arvydas  223
Kaselienė  922
Kasiliauskienė (Jaščiapaitė) Angelė  895
Kasinskienė Danutė  22
Kasiulis Augustas  401
Kasparaitė Danutė  208
Kasparas Kazys  534
Kasparavičienė Teofilė  563
Kasparavičienė Teofilija  572
Kasparavičienė Vida  4, 22
Kasparavičienė Zofija  210–212, 729, 834, 1158, 1162, 1447
Kasparavičius  312
Kasparavičius Motiejus  191
Kasparavičius Stasys  619
Kasparavičiūtė Ona  563
Kasparavičiūtė-Stonienė Ilona  838, 883, 1157
Kasparavičiūtė-Žičkuvienė Ona  613, 832
Kasparienė D.  865
Kasperavičaitė Marcelė  419
Kasperavičaitė-Ptašinskienė Katrė  419, 1282
Kasperavičienė Ona  419
Kasperavičienė Stasė  372
Kasperavičienė V.  1239
Kasperavičienė Zofija  547, 632
Kasperavičius Antanas  419
Kasperavičius Jokimas  419
Kasperavičius (Kaspierowicz) Jurgis  217
Kasperavičius Kazys  419
Kasperavičius Povilas  1206, 1227, 1228
Kasperavičius Stasys  362, 917
Kasperavičius Tamošius  419
Kasperavičius Vladas  419
Kašetienė Evelina  1475
Kašėtienė Rasa  4, 22
Kaškauskas Regimantas  861
Kaštalianovas Leonas  211
Kašubaitė  314
Katanauskas Kazys  349
Katauskaitė-Rubinskienė Regina  731
Katkevičienė Irena  209
Katkevičius Jeronimas  1489
Katkevičius Stanislovas  226
Katkus Antanas  208
Katkus J.  514, 515
Katkus-Chatkevičius Jonas  343, 456
Katkus-Chodkevičius Jonas  431, 432
Katkuvienė Aldona  210
Kaufmanas M.  283
Kaupai  1177
Kaupaitė Aleksandra  766, 910
Kaupaitė Genutė  833
Kaupas Andrius  405
Kaupas Juozas  405, 827, 837
Kaupas Vytautas  875, 885
Kaupienė (Rozenbergaitė) Elena  1232
Kaupys Adomas  405
Kaupys Andrius  405
Kaupys Konstantas  405
Kavaliauskaitė Danguolė  759, 772, 773, 795, 808
Kavaliauskaitė Gabija  885
Kavaliauskaitė Nomeda  885, 1527
Kavaliauskas  456
Kavaliauskas Audrius  22, 1525
Kavaliauskas Jonas  193
Kavaliauskas Juozas  389
Kavaliauskas Karolis  193
Kavaliauskas Kostas  429
Kavaliauskas S.  876, 1041
Kavaliauskas Stepas  1054
Kavaliauskas Vilius  6, 12, 325, 1517
Kavaliauskas Vladas  540
Kavaliauskienė Bronė  377
Kavaliauskienė Elena  223
Kavaliauskienė Genovaitė  1391
Kavaliauskienė Marijona  489
Kavaliauskienė R.  1092
Kavaliauskienė Regina  857
Kavečinskis Jurgis  167, 168
Kawecki Zdzislaw  767, 807
Kaweckis Zdzisławas  779
Kazakevičienė  440
Kazakevičienė A.  868
Kazakevičienė Nijolė  1476
Kazakevičienė Stefa  723
Kazakevičius Juozas  211, 212, 1077
Kazakevičius Kazimieras  227
Kazakevičius Konstantinas  215, 218
Kazakevičius Petras  1079
Kazakevičius V.  144, 160
Kazakevičius Vincentas  226
Kazbergas Joselis  496
Kazėnas Juozas  20, 97, 489, 545, 622, 624, 905, 1239, 1298, 1447
Kazėnas Vytautas  698
Kazincienė  174
Kaziūnas Andrius  353, 442, 444
Kaziūnienė Albina  449
Kazla Algimantas  555, 572
Kazla Deimantas  555, 567, 572
Kazla Pranas  435, 443, 450, 486, 553, 555, 572, 652, 665, 669
Kazlaitė Birutė  555, 572
Kazlaitė Liuda  449, 555
Kazlas Pranas  1499
Kazlas Vytautas  741
Kazlauskaitė  1291
Kazlauskaitė Marytė  857
Kazlauskaitė R.  1298
Kazlauskas Česlovas  761
Kazlauskas Julijonas  219
Kazlauskas Ričardas  56, 62
Kazlauskienė (Ramanauskaitė) Jadvyga  1170, 1171
Kazlauskienė Aleksandra  419
Kazlauskienė Bronė  1134
Kazlauskienė Larisa  768, 910
Kazlauskienė Salomėja  712
Kazlauskienė Violeta  923, 924
Kazlienė Juzė  555, 572
Kazlienė Leonora  908
Kazokas L.  964
Kazragis Algirdas  861
Kazragytė Doloresa  646, 896
Každailis Arvydas  164, 1536
Kažemėkaitis Jonas  679
Kebeikis Henrikas  1061
Kedienė N.  922
Keidanskis Ošeras  1253, 1257, 1258, 1261–1264, 1280
Keinys S.  767, 808
Keleckas Valdas  212
Keleckienė Ona  208
Keleckienė Teresė  1077
Keliuotis Juozas  1413
Kelleris Fiodoras  652
Kellermannas B.  1386
Kemeklis Jonas  351
Kemėšis F.  1218
Kemežienė  893
Kemežienė Elena  857
Kemežienė I.  766
Kemežienė-Gailevičienė Monika  529, 541, 859, 860, 893, 894
Kemežis  1079
Kemežytė Asta  708
Kemovas A.  829
Kemžiūra Vytas  212
Keparutienė Rima  872
Keparutis Kostas  1502
Keparutis Virgilijus  545, 621, 623, 627, 766, 795, 872, 1502
Kepežinskaitė  860
Kerbelienė Zinaida  761
Kerbelis Algimantas  211, 212, 547, 1390
Kerelytė D.  542, 918, 921
Kereševičiūtė Marija, žr. Markauskienė Marija
Keršanskis  227
Keruckai  252, 253, 443
Keruckaitė Adelė  248, 253
Keruckaitė Aleksandra, žr. Ignatavičienė Aleksandra
Keruckaitė Genovaitė  564, 572
Keruckaitė Teresė  613
Keruckaitė Verutė  253, 256
Keruckaitė Zosytė  253
Keruckaitė-Drusienė Ksaverija  7, 13, 569, 587, 613, 1323, 1376, 1517
Keruckaitė-Lincevičienė Genovaitė  613
Keruckas  1216
Keruckas Antanas  572
Keruckas J.  1332, 1333, 1335
Keruckas Jokūbas  425
Keruckas Jonas  572
Keruckas Juozas  248
Keruckas Jurgis  425, 567, 568, 571, 682, 823, 889, 897, 1330, 1333, 1447
Keruckas K.  447
Keruckas Kazimieras  248, 253
Keruckas Kazys  341, 347, 397, 430, 434, 444, 446, 447, 1139
Keruckas Kostas  341, 343, 1210, 1217, 1229
Keruckas Petras  858
Keruckas Stasys  1138
Keruckas Vincas  248, 1325
Keruckienė Aleksandra  858
Keruckienė Anelė  253, 1229
Keruckienė Michalina  1138, 1139
Keruckis Jonas  423
Keruckis Jurgis  215
Kęsgaila Mykolas  1028–1030
Kesiūnaitė D.  362, 917, 927
Kesiūnas Povilas  451
Kęstutytė-Jasiulienė Genovaitė  1414
Kėša Bronislovas  380
Kėšienė Anastasija  380
Kėšienė Petronėlė  380
Kešys Adolfas  108
Kešys Bronius  449
Kėšys Jaroslavas  435, 436
Kėšis Jonas  380
Kešis Mykolas  380
Kėšis Pranas  380
Kėšytė Julė  436
Kėšytė Julija  435
Kėšytė Liuda  435, 436
Kėšytė Stasė  380
Keturakis Robertas  709
Keturakis Romas  633
Keturka Alfonsas  1409, 1410
Keturkutytė Agota  331
Kevelaitis N.  464
Kevelaitis Vitas  464, 465
Kiaupa Z.  162
Kielytė Kotryna  439
Kijas  293
Kilčiauskai  308
Kildiuševskaja L. K.  180
Kilikauskienė Jurgita  10, 16, 20, 1339, 1349, 1361, 1517
Kilikevičius Kipras  285
Kilikevičiūtė Aurėja  285
Kilikevičiūtė Vakarė  285
Kilkuvienė Aldona  865
Kilna K.  186
Kymantai  668
Kimantaitė Jadvyga  455
Kymantas  1326
Kymantas Juozas  108
Kimantas Kalikstas  397
Kymantas Kazys  627, 1325
Kymantas Vaclovas  218
Kymantienė Irena  932
Kymantienė Ona  391, 1194
Kymantienė Pranė  668
Kimantienė-Šeštakienė Stasė  397
Kimbrienė B.  1424
Kimbrys Petras  1420, 1424
Kimontai  172, 308
Kimontaitė Kleopa  389
Kimontaitė Renė  455
Kimontas Jonas  393
Kimontas Leonas  393, 455
Kimontas Mečislovas  389
Kimontas Vincas  393
Kymontas Vladas  372
Kimontas Vladas  393
Kimontienė Anastasija  393
Kimontienė Ona  391
Kimontienė Pranė  389
Kynas Arūnas  1032, 1036
Kindurytė Veronika  687, 688
Kirikova Liuda  833
Kirkickas Antanas  208, 209
Kirmonas Kazys  467
Kiršinaitė Audronė  9, 15, 20, 1163, 1517
Kirzneris Mordchelis  495, 497
Kisarauskas Vincas  1413
Kiselienė Birutė  732, 733
Kiseliova P. D.  1491
Kiselytė Elena  653
Kisielytė-Drazdauskienė Kastė  661
Kisieliūtė Elena  663, 684–687
Kišys Adolfas  380
Kišys Kazys  380
Kiškis Alfonsas  95, 747
Kiškis M.  447
Kišonienė Zofija  380
Kitauskas Aleksas  250
Kitkevičius Antanas  227
Kivilša Jokūbas  1409
Kizliauskas  436
Kizneris Mordchelis  496
Klebanova Frida  522
Klebanova Lena  522
Klebanovas Chaimas  521, 522
Klegeris K.  1041
Kleinas Abraomas  1389, 1390
Kleinas Aleksandras  710
Kleinas M.  1409

Kleinas S.  184
Kleinauskas P.  274
Kleinauskienė Alma  922
Kleiza Linas  936
Klejienė Regina  223, 225
Klėjienė Regina  640
Klepackaitė Elena  207, 857
Klepaškas  559, 592
Klevaitis Brunas  534
Kleveckas  1224
Kleveckas Stasys  761
Kleveckienė Ona  414
Klezys Algis  864
Klibinskienė Salomėja  209
Klijienė Regina  825
Klimaitė Jurgita  733
Klimas Benediktas  391
Klimas Česlovas  1447
Klimas Jonas  394, 559, 572, 1207
Klimas Julius  394, 540
Klimas Juozas  394
Klimas Jurgis  394, 409
Klimas M.  380, 412
Klimas Rinaldas  1526
Klimas Romas  1247
Klimas Vladas  394, 409, 1224
Klimašauskas Jonas  97, 208
Klimauskaitė Daina  581
Klimauskienė  581
Klimavičiai  236
Klimavičienė Viktorija  377, 455
Klimavičius  917
Klimavičius Jonas  467
Klimavičius Rimas  476
Klimavičiūtė Konstancija  377
Klimienė (Stanevičiūtė) Genovaitė  1232
Klimienė Diana  1526
Klimienė Michalina  572
Klimienė Mikalina  395
Klimienė Sofija  394
Klimonis Antanas  377
Klimonis Kazys  376, 377, 428, 465, 538, 1493
Klimonis Vytautas  377
Klimovienė G.  767, 808
Kliučius Jonas  4
Klizas Jonas  1451
Klusaitė Ilona  869
Kmitas Andrejus  1457
Knabikas Aloyzas Pranas  4
Knašys Vytautas  208, 566, 615, 743–
745, 796, 887
Knataitė Janina  209
Knatas Juozas  1232
Kniazkovas  524
Knystautas Stasys  635, 1076, 1077, 1482
Knystautienė Ulė  1482
Knystautienė Uljana  920, 921, 923
Knizikevičius K.  915
Knofaitė Teklė  377
Knofas Antanas  377, 426, 429
Knofas Julius  377
Knofas Kazys  377, 1498
Knofas Stasys  377, 1498
Knofienė Liudvika  377
Knofienė Veronika  419
Kochanauskas Vladas  1473
Kochanskytė Virginija  700
Kocipinskis A.  303
Kočakienė  1256
Kočan Ona  387, 1282
Kočkinaitė Aušra  709
Kočkinas Viktoras  1473
Kočkinienė Dana  932
Kognavickis Otonas  234
Kolankowski L.  293
Kolesnikovas  532, 555
Kolesnikovas B.  524, 527
Kolesnikovas Makarijus  207
Kolyška Boleslovas  231, 232, 235, 236
Koliškaitė Liudvika  670, 671
Kolupaila Mykolas  639, 1526
Kolupaila Steponas  41, 55, 61, 65, 66, 98, 1235–1239
Komisaraitytė Zofija  636
Koncienė Bronelė  902
Kondrackai  308
Kondrackas Hiliaras  400
Kondratas Edmundas  476, 621, 747, 960
Kondratavičienė Petronė  439, 452
Kondratavičius Jonas  452, 453, 472, 1498
Konduruškinaitė-Urbanavičienė Galina Agafija  363, 449, 917
Kongelis Romas  115
Kongelis? Kazimieras  388
Koniuchova T. A.  1491
Konstantinavičiūtė Viktorija  700
Kontautai  306, 308
Kontautas Antanas  698, 726
Kontautienė Anelė  438, 439
Kontautienė Aurelė  438
Kontrimas Bronius  1526
Kontrimas Justinas  747, 748, 750, 777, 796, 803, 908
Kontrimienė Gražina  1526
Kopanis  524, 530, 531
Kopelianskis Danielius  461
Koperis Ošeris  497
Kopustinskas Juozas  741
Korabliova L.  24, 25
Koreiva  1218
Koreiva Boleslovas  303
Koreiva Česlovas  1197
Koreiva Edmundas  392, 393
Koreiva Kazimieras  1197, 1219
Koreiva Kazys  345, 390
Koreiva Mikas  393
Koreiva Mykolas  383, 1207
Koreiva Simas  455, 489
Koreiva Simonas  393
Koreiva Tadas  1197
Koreiva Vladas  389
Koreiva Vladislovas  390
Koreivaitė Rožė  999
Koreivaitė Vladislava  1197
Koreivienė Anastazija  1197
Koreivienė Genovaitė  208, 209
Koreivienė Jadvyga  389
Koreivienė Teofilė  389, 390
Koreivos  172, 305, 1197
Koreva  177, 1219
Koreva A.  676
Koreva Adomas  294
Koreva Aleksandras  295
Koreva Aleksandras Tomas Viktoras  302
Koreva Antanas  295
Koreva Antonas Narymondas  302
Koreva Anupras  295, 296, 298, 300, 409, 965, 1087, 1249, 1492
Koreva Bogdanas (Bohdan Korewa)  12, 15, 18, 19, 123, 293, 294, 299, 301, 304, 492, 534, 538, 979, 1014–1017, 1087, 1089–1091, 1093, 1096, 1204, 1206, 1208, 1209, 1249, 1250, 1447, 1511, 1517
Koreva Boguslava Bogumila  295
Koreva Boleslovas Bernardas  303
Koreva Česlovas  299, 300, 427, 436, 1087
Koreva Felicijonas  294
Koreva Ignas  296, 297
Koreva J.  427, 1002
Koreva Jaroslavas  299, 301, 343, 356, 1087, 1494
Koreva Joana  455
Koreva Jonas  294, 436, 1002
Koreva Jonušas  1002
Koreva Juozas  294
Koreva Kazys  534, 1218
Koreva Kletas Julius  235, 295, 1087, 1447, 1491
Koreva Konstantas  295
Koreva Liudvikas Mykolas  294, 295
Koreva Mikalojus  294
Koreva Mykolas  294, 534
Koreva Mykolas Kazimieras  294
Koreva Motiejus  294
Koreva Onufrijus  1097
Koreva Ostapas  294
Koreva Povilas  295, 296, 299, 301, 1087, 1217, 1490
Koreva Pranciškus  303
Koreva Protazas  294
Koreva Severinas  296, 297, 307, 1087
Koreva Sigizmundas  436
Koreva Simas  294, 456
Koreva Stanislovas  294
Koreva Tadas  296, 297, 425, 1002
Koreva V.  1089
Koreva Vaitiekus  293
Koreva Vincentas  295
Koreva Vytautas  21, 293
Koreva Vitoldas  299, 300, 1087
Koreva Vladas  534
Koreva Zigmuntas  299, 300, 302, 390, 409, 492, 534, 668, 1087, 1091, 1209, 1487
Korevaitė Felicija Konstancija-Litka  299, 301, 1087
Korevaitė Jolanta  300
Korevaitė K.  1002
Korevaitė Liucija  301
Korevaitė Marija  406
Korevaitė Ona  296
Korevaitė Rožė  407
Korevaitė Teresė  297
Korevaitė-Gailevičienė Jolanta  1016
Korevienė (Babianskienė) Ona  409
Korevienė (Korewa)-Babianskienė Ona  298, 336, 456, 1207, 1236, 1249, 1492
Korevienė Konstancija  295
Korevienė Z.  1002
Korevos  294, 302, 406, 1002, 1014, 1087, 1089, 1207, 1216, 1218, 1223, 1487
Korevos (Korewa)  1447
Korevos (Korewa, Korewo, Kareiva)  293
Korewa B.  125, 1018
Korewa-Bornakowska Jolanta  1098
Kornilovičiai  171
Korolkov Filip  193
Korsakas  1409
Kortas Burhardas  1486
Korzonaitė Edita  4, 9, 16, 20, 21, 1317, 1328, 1517
Kosakovskienė Ona  168
Kosakovskis Jonas Nepomukas  217
Kosakovskis Steponas  168
Kosinskaitė Miglė  851, 1448
Kosinskas Antanas  383
Kosinskas Jonas  383
Kosminaitė Liucija  722
Kostrovicka Barbara  301
Košuba Vytautas  1049
Kotelnikova H. E.  180
Kotelnikova N.  180
Kotkevičienė Nijolė  639
Kovalenkovienė Aleksandra  377
Kovalskis J.  1072, 1409
Kovas-Kovalskis Jonas  1409
Kowalecas Raimundas  336
Kozakovskis  1247
Koženiauskas Antanas  211
Koženiauskas Aurius  639
Koženiauskas Gražvydas  1473
Koženiauskas Kazys  1163
Koženiauskas Pranas  1163
Koženiauskienė Genė  1395
Koženiauskienė Genė Marijona  636, 641, 1526
Koženkova Lima, žr. Banevičiūtė Lima
Kračkovskis Nikolajus  462, 463
Krajevaitė Agnė  709
Kramaras P. R.  1075
Krapavickas  619
Krapikas Jonas  744
Kraptavičius Pranas  382
Krasauskas Ąžuolas  1526
Krasauskas Juozas  442
Krasauskas Robertas  234, 236, 1448
Krasauskas Stasys  863
Krasauskienė Sonata  1526
Krasnobajavaitė Kristina  861
Krasnobajeva Agripina  207, 1132, 1138, 1230
Krasnobajevaitė I.  1157
Krasnobajevas Grigorijus  210
Krasnobajevienė Genovaitė  888
Krasnova Antonina  857
Krašenka Jegoras  656, 682
Krašinskienė (Kasperavičiūtė) Elena  1232, 1346–1348, 1380–1384
Kraujelis Jeronimas  781
Krauspas (Krausp) C.  57
Kregždė Jonas  865
Kregždė Sigitas  689
Kreivienė Julija  377
Kreivys Jonas  1228, 1230
Kreivis Jonas  377
Kreivys Pranas  1230
Kreivis Pranas  377
Kreščinskienė Nastė  374
Kriaučiūnas P.  1431
Kriaučiūnienė Janina  868
Kriaučiūnienė Zofija  1229
Krikščiūnas A.  186
Krikščiūnas Jurgis  737
Krikštanas Antanas  1100
Kryngalis Abraomas  179
Krypa Kasperas  179
Kripaitis  922
Kripas Romualdas  109
Kripavičius Jonas  423
Kripavičius Kazimieras  423
Kripavičius Pranas  423
Kripavičius Vincas  488
Kripavičius Vincentas  423
Krisiukėnas Vytautas  1076–1078
Krislauskas  437
Krisp H.  57
Kriščiūnas J.  287
Krištaponis R.  1410
Kriūnienė Jolanta  910
Krivickaitė Verutė  1500
Krivickas Antanas  777
Kryževičius Vaclovas  1526
Križinauskas Pranas  219
Kroncevičius Borisas  454
Krosmannas Peeteris  851
Kručytė Mintė  285
Kručius Audrys  285
Kručius Matas  285
Kručiuvienė (Barzdaitė) Eglė  285
Krukauskaitė Teklė  1230
Kruklinskas Algirdas  865
Krulikas Kazys  1051
Krūminis Vladas  208
Krutkevičiūtė Leonarda  608
Kružikauskas Jonas  613, 1230
Kružikauskienė Veronika  1229
Kščianavičienė Rita  697
Kšivickas Česlovas  208
Kšivickas Zigmas  698, 837
Kubilinskas Kostas  896
Kubiliūnas Petras  286
Kubilius Vytautas  837, 1385, 1393
Kučevskis Edmundas  235
Kučinskai  252
Kučinskas Antanas  383, 614, 1210
Kučinskas Kazys  383
Kučinskas Kęstutis  614
Kučinskas Mindaugas  115
Kučinskas Romas  1175
Kučinskienė Eugenija  572, 614
Kudaba Č.  1444
Kudirka J.  1103, 1112
Kudirka K.  664
Kudirka Robertas  1290
Kudirka V.  451, 1446, 1502
Kudokas S.  1409
Kudrevičienė E.  722
Kudrevičius Arvydas  698, 708, 726, 1448
Kudrevičius Juozas  1077
Kudrevičius Ščensnas (Felikas)  177
Kudriašova Afanasija  556
Kudzys  922
Kudzys Antanas  1413
Kudzys Juozas  859, 915, 920
Kujelienė Danutė  896
Kukanskienė Jolita  724, 725
Kukorienė Vanda  829, 912
Kukša Jonas  439
Kukša Juozas  439
Kulakauskas A.  231
Kulakauskas T.  1048, 1049
Kulakauskienė Jovita  870
Kulčickaitė-Palčinskienė  921
Kuliavinskis L.  184
Kulieša  535
Kulieša Algimantas  1030
Kulieša Jonas  372, 373
Kulieša Juozas  348, 372, 373, 455, 1175
Kuliešienė Juzė  534
Kuliešienė Stasė  455
Kuliešius A.  1082
Kuliešos  166
Kulikauskai  451
Kulikauskaitė Sigutė  913
Kulikauskas  423, 1281
Kulikauskas Adomas  423
Kulikauskas Antanas  423, 1497
Kulikauskas Liudas  741, 748, 761, 764, 828, 834, 837, 909, 1526
Kulikauskas Liudas Algimantas  796
Kulikauskas P.  142, 160
Kulikauskienė Nomeda  704
Kulikauskienė R.  142, 160
Kulikauskienė Teklė  1526
Kulys Bronius  661
Kulmanas Chaimas  505
Kulmanas Davidas  496
Kulmanas Ilkė  356, 501, 502
Kulmanas Joselis  496
Kulmanas Leizeris  458, 500, 505
Kulmanas Mauša  497
Kulmanas Michelis  505
Kulmanas Michelis Bencelis  443, 500
Kulmanas Šachnas  497
Kulmanis Leiba  505
Kulnytė B.  180
Kulvicas Vladas  417
Kulviečiai  308
Kulvietis Jonas  398
Kulvietis Stasys  398
Kumetienė Dalia  732, 736
Kumpinienė Gitana  639
Kunataitė (Kunat) Marija  304, 1444
Kunataitė Veronika  1445
Kunataitė-Milošienė Veronika  304
Kunca Vladas  208
Kuncevičius Abraomas  173, 190
Kuncevičius Ivanas  173
Kuncevičius Jonas  190, 1487
Kuncevičius Jonas (Ivanas)  173
Kuncevičius Konstantinas  173
Kuncevičius Martynas  173
Kuncevičius Teodoras (Fiodoras)  173
Kuncienė O.  142, 145, 147, 160, 161
Kunčienė Danutė  896
Kunčinaitė-Rubinskienė Kristina  718
Kunčinienė Zita  211
Kundrotaitė Austėja  644, 1527
Kundrotaitė Eglė  639
Kundrotaitė Nijolė  825
Kundrotaitė-Daučianskienė Nijolė  837
Kundrotaitė-Rakauskienė Eglė  639
Kundrotas Dominikas  376, 1493
Kundrotas Jonas  410
Kundrotas Juozas  376, 520, 1493
Kundrotas Kazys  376
Kundrotas Vytautas  837
Kundrotienė Jadvyga  837
Kunevičius Mykolas  108
Kunickaitė Janina  913, 914
Kunickis  1247
Kuolys Darius  633
Kuopaitė Marija  326
Kupčiūnaitė-Voverienė Elena  655, 669, 679
Kuperis Fenimoras  302
Kuprevičius Jurgis  40
Kuprevičius Romualdas  408
Kuprevičius V.  770, 1079
Kuprevičius Viktoras  867
Kuprienė Konstancija  857
Kuprienė Kostė  620
Kuprionis  66
Kuprionis J.  98
Kuprotytė Renata  1527
Kupstas J.  1438
Kurilčik A.  776
Kurkauskas A.  1072
Kurlavičius  63, 92, 95
Kurlavičius P.  65, 98
Kurlianskaitė Petrė  674
Kurlianskaitė-Mankonienė Petronėlė  675
Kuropatnicki E. A.  293
Kursevičienė Aldona  892, 893, 912
Kursevičius Petras  490, 663
Kuskevičienė Jurgita  717–720, 732, 733
Kuskevičienė Viktorija  211, 212, 1092
Kuskevičius Gustas  700
Kutkevičius Stanislovas  765, 872
Kutkevičiūtė Eglė  708
Kutkevičiūtė Vanda  924
Kutniauskas Vygintas  1092
Kuzavinis Kazimieras  1281, 1289, 1311, 1315
Kuzmickas Stasys  417
Kuzmienė Diana  733, 736
Kuznecova V.  65
Kvalita Anupras  419
Kvalita Edvardas  105
Kvalita Jurgis  419
Kvalita Zenonas  353
Kvalitienė Jolanta  941
Kvalitienė Ona  1138
Kvaščiauskas Jokūbas  423
Kvedaras A.  814, 1439
Kvedaras Antanas  218
Kveševičius Jonas  208
Kviklienė (Janušaitytė) Liucija Nijolė  225, 636, 743, 768, 769, 797, 835, 1483, 1526
Kviklienė (Šiuliauskaitė) Nomeda  759, 763–765, 770, 797, 845
Kviklys A.  741, 744, 764, 765, 796
Kviklys Algimantas  545, 621, 743, 748, 754, 763, 797, 1502
Kviklys B.  97, 162, 170, 172, 177, 227, 323, 473, 942, 948, 960, 979, 1298, 1310, 1315
Kviklys Bronius  1318
Kviklys Darius  698, 759, 760, 763–766, 798, 820, 845
Kviklytė Aušra  1117, 1139
Kvileckis J.  175
Kvileckis Jeronimas  175

 

L

Labanauskas Jonas  372, 534
Labanauskas Petras  372
Labanauskis P.  1257
Labašauskas A.  430, 445
Labašauskas Antanas  350, 679
Labunauskas Mejeris  1262
Labunauskas Stasys  338, 339
Labunauskis Mejeras  1253, 1264
Labunskis M.  1253, 1280
Labunskis Stasys  357, 1224
Labutienė (Čepaitė) Janina  1232
Labutis Jonas  452
Lacitis Paulius  715, 717
Ladyga Alvydas  4
Ladukas Stanislovas  269
Lafajetas  302
Lagerliof S.  583, 1386
Laimutis J.  1082
Lanauskas J.  765, 845
Lanauskas Juozas  759, 764, 798
Lanauskienė Aušra  779
Landsbergis Gabrielius  288
Landsbergis Vytautas  288, 781, 1455
Landsbergis Vytautas V.  914
Langmanas B.  1257, 1263
Lapašinskas Jonas  696, 825
Lapata Antanas  1214, 1215
Lapienis Gintautas  822
Lapienis Petras  443, 447
Lapinskas  433, 434, 542
Lapinskas Evaldas  747, 750, 799, 894, 909, 910
Lapinskas Juozas  540
Lapinskas K.  437
Lapinskas Liudas  542
Lappo Marija  296
Lasinskas Marius  896
Laskauskaitė Alma  581
Laskauskaitė Ina  581
Laskauskas Juozas  386
Laskauskienė  581
Laskevičius B.  353
Lašinskas A.  445
Lašinskas Aleksas  350, 353, 442
Lašinskas Balys  353
Lašinskienė Ona  445, 449
Laucius Jeronimas  896
Laukaitis Antanas  738
Laukaitis Juozas  230
Laukaitis Kęstutis  207, 532, 533, 653, 685, 686, 859
Laukevičienė Alė  777
Launikaitienė Zofija  535
Launikaitis Stasys  342, 343, 361, 666
Launikaitis Vytas  539
Laurinaitienė Genė  696, 1155
Laurinaitis Jurgis  487
Laurinavičienė Adelė  419
Laurinavičienė Jadvyga  389
Laurinavičius Antanas  1527
Laurinavičius Juozas  614, 1207
Laurinavičius Justinas  386, 410
Laurinavičius Melchioras  177
Laurinavičius Petras  449
Laurynavičius Tomas  191
Laurinavičiūtė Aleksandra  1320
Laurutienė  Vilija  704
Laurutis Remigijus  228, 1488
Laušinas Arnas  885
Laužadis Juozas  864
Laužikas Jonas  689, 825
Lavrovas  524
Lavrovičius Dmitrijus (Karnavičius)  124
Lavrovičius Jurijus (Karnavičius)  125
Lazaitis K.  1182, 1332, 1335
Lazarevičienė Anelė  687
Lazarevičius Petras  207, 532, 533, 685, 687
Lazauskas J.  767, 808
Lazdauskaitė Živilė  40, 54
Lazdauskas S.  111
Lazevičius Kazys  412
Lebedienė Ona  715
Lebedinskaitė Elena  394
Lebedinskaitė Irena  394
Lebedinskas Juozas  393, 409
Lebedinskas Vaclovas  394
Lebedinskienė Bronė  572
Lebedinskienė Bronislava  394
Lebedinskienė Jadvyga  572
Lebednykas Stasys  211
Lebedžinskienė Zosė  865
Lechthaleris (Lechthaler) Francas  514
Ledeniova Laura  779
Lediniovas Sergejus  208
Leiba  377, 512
Leidusas I.  58
Lekas Jonas  109, 111
Lekavičienė Lina  1526
Lekečinskienė Virginija  732
Lemusas N. V.  180
Lenartai  593
Lenartienė  595
Lencenas (Lentzen) Arnoldas  511
Lencevičius Benediktas  425
Lencevičius Juozas  425
Lencevičius Jurgis  425
Lencevičius Justinas  376, 425
Lencevičius Karolis  425
Lencevičius Pranas  425
Lengvenaitis Jurgis  1028–1030
Leninas  525, 529, 535, 731, 840
Leonavičiai  557, 1206
Leonavičienė (Darulytė) Antanina  1173, 1232
Leonavičienė (Kasperavičiūtė) Marijona  1173, 1232
Leonavičienė (Skukauskaitė) Apolonija  1173, 1232
Leonavičienė A.  827
Leonavičienė Aleksandra  389
Leonavičienė Antanina  827, 837, 1170, 1230
Leonavičienė Apolonija  1168
Leonavičienė Audronė  703, 704, 724, 725
Leonavičienė Elvyra  637
Leonavičienė Genė  208, 731
Leonavičienė Julija  1187
Leonavičienė Marijona  255, 1167
Leonavičienė Neringa  639, 1526
Leonavičienė Paulė  438
Leonavičienė Paulina  438, 1219
Leonavičienė Pranė  382
Leonavičienė Rožė  557, 572
Leonavičius Algimantas  1526
Leonavičius Antanas  389, 411, 412, 425, 538, 558, 572, 1207, 1359
Leonavičius Bronius  1413
Leonavičius Evaldas  837
Leonavičius J.  1200
Leonavičius Jokimas  411
Leonavičius Jonas  423
Leonavičius Julijonas  423
Leonavičius Julius  837, 1198, 1213, 1216
Leonavičius Juozas  382, 383, 423, 614
Leonavičius Jurgis  339, 411
Leonavičius Kazimieras  411, 423
Leonavičius Kazys  208, 376
Leonavičius Motiejus  411
Leonavičius Pranas  389
Leonavičius Stanislovas  193
Leonavičius Stasys  349
Leonavičius Vacys  614
Leonavičius Vincas  423, 425
Leonavičius Vladas  412
Leonavičiūtė Aldona  857
Leonavičiūtė Aušra  709, 1502
Leonavičiūtė Irena  558
Leonavičiūtė Magdė  389
Leonavičiūtė Pranė  389
Leonavičiūtė Uršulė  423
Leonavičiūtė Zofija  389
Leonovič Petronėlė  410, 1282
Leonovič Rozalija  410, 1282
Leparskienė Bronė  535
Lermontovas M.  583
Lesčinskaitė-Klimienė Veronika  391, 1282
Lesčinskas Jonas  391
Lesčinskas Silvestras  391
Leskauskai  1177
Leskauskaitė Asta  1299, 1309
Leskauskaitė Regina  1156
Leskauskas  440
Leskauskas Antanas  408, 452
Leskauskas Boleslovas  408
Leskauskas Ignas  232, 234, 235
Leskauskas Jonas  357, 396, 1229
Leskauskas Juozas  357, 1229, 1232
Leskauskienė (Štendelytė) Zofija  1232
Leskauskienė Zofija  1142, 1144, 1149, 1154
Leščinskai  234
Leščinskas Juozapas  421
Leščinskas Povilas  421
Leščinskienė Aleksandra  499
Leškevičienė Marija  1077, 1139
Leškevičius Edvardas  698, 1117, 1139
Leškevičius Petras  1077, 1083
Letekas Lukošius  378
Leušinas Andrejus  641
Leušinas Arnas  700
Leušinienė Loreta  697, 703, 705, 710
Levandauskas  531
Levickas A.  164
Levin D.  496
Levina Haike  512
Levina Jutke  512
Levinas  520
Levinas Ausiejus (Ovsejus) 378, 497, 500, 505
Levinas Dovas  496
Levinas Šlioma  356, 428, 446, 458, 500, 501, 505, 512, 510, 533
Levišauskaitė Aleksandra  413
Levišauskaitė Danguolė  573
Levišauskaitė Elena  413
Levišauskaitė Jadvyga  653, 673
Levišauskaitė Veronika  413
Levišauskas Aleksas  412
Levišauskas Antanas  413
Levišauskas Bronius  255, 412, 413, 1217
Levišauskas Edvardas  255
Levišauskas Kazys  413
Levišauskas Mindaugas  698, 709
Levišauskas Petras  412, 413
Levišauskas Pranas  413
Levišauskas Vaclovas  1078, 1079
Levišauskas Vidutis  573
Levišauskas Vincas  413
Levišauskas Vytautas  614
Levišauskas Vladas  573
Levišauskienė Dalia  766, 773, 872, 910
Levišauskienė Janina  208
Levišauskienė Juozepata  413
Levišauskienė Juzė  573
Levišauskienė Petronėlė  413, 438
Levytė R.  1410
Liatakienė Veronika  369
Liatekas Lukošius  357, 1228
Liaudanskaitė Danutė  825
Liaudanskaitė Emilija  668
Liaudanskaitė Genė  837
Liaudanskaitė Regina  837
Liaudanskas Antanas  106, 428, 429, 837, 1061, 1167, 1169, 1173, 1212, 1216, 1218–1220, 1222, 1225, 1228, 1231, 1232
Liaudanskas Arūnas  878
Liaudanskas Gabrielius  216, 357, 394, 415, 837, 1188, 1216, 1217, 1219, 1223, 1224, 1227, 1228

Liaudanskas Jonas  428, 429, 434, 443, 447, 487, 515, 614, 1495
Liaudanskas Julius  1212
Liaudanskas Juozas  109, 1212, 1228
Liaudanskas Kazys  314, 1227
Liaudanskas (Liaudanskis) Kostas  105, 106, 442, 443, 1209, 1448
Liaudanskas Matas  414, 1212, 1220
Liaudanskas Pranas  614
Liaudanskas Vytas  837
Liaudanskienė Elena  1319
Liaudanskienė Genė  888
Liaudanskienė Gražina  888
Liaudanskienė Ona  438, 1228, 1230
Liaudanskis Jonas  122
Liaugaudas Justinas  742, 908
Lideika Augustas  401
Lideika Bronius  573
Lideika Juozas  389, 401, 404, 568, 573
Lideika Kazys  402
Lideikaitė Aleksandra  573
Lideikaitė Saulė  1527
Lideikaitė Veronika  401
Lideikienė Janina  210
Lideikienė Michalina  573
Lideikienė Regina  209, 210
Lieparskienė Bronė  666, 667
Lik Andrius  1030
Lyka Tomas  296
Lileika Petras  674
Linarskaitė Kamilė  455
Linauskaitė Kamelija  414
Linauskas Feliksas  414
Linauskas Jonas  414
Linauskas Juozas  209, 414
Linauskas Kazys  414
Linauskas Konstantinas  193
Linauskas Kostas  414
Linauskas Pranas  329, 414
Linauskas Stasys  329
Linauskienė Anastasija  414
Linauskienė Jadvyga  825, 1230
Linauskienė Janina  872
Lincevičienė Aleksandra  380
Lincevičienė Iremina  648, 717, 718
Lincevičienė Julijona  419
Lincevičienė Veronika  414
Lincevičius  105, 440, 535
Lincevičius Antanas  380
Lincevičius Jonas  641
Lincevičius Juozas  374, 413, 434
Lincevičius Kazys  449, 450
Lincevičius Rimas  1527
Lincevičius Zigmas  415, 1198, 1202
Lincevičiūtė Aleksandra  858
Lincevičiūtė Ieva  878
Lincevičiūtė Ona  449, 450
Lincevičiūtė Vanda  512
Lindemanas K.  56
Lindgren Astrida  896, 1438, 1468
Lingė Tadas  709
Lingienė Asta  703, 705
Lingytė Irma  709
Liniova Ana  511
Liniovaitė Elena  861
Liniovas A.  487
Liniovas Arsenijus  511, 556, 565
Liniovienė Aleksandra  378
Linkevičius Jonas  1536
Linkevičius Motiejus  390
Linkevičius Zigmas  1206
Liorencas Mykolas  618
Lipinskaitė Mikalina  383
Lipinskaitė Sofija  383
Lipinskaitė Valerija  383
Lipinskas Antanas  383
Lipinskas Kazys  383
Lipinskas Vincas  378
Lipinskienė Julė  374
Lipinskienė Julija  383
Lipinskienė Zuzana  383
Lipinskis Antanas  374
Lipinskis Juozas  374
Lipskis Antanas  1100
Lipskis Jonas  210
Lisauskas  422
Lisauskas Afanasijus  1227, 1228
Lisauskas Aleksejus  1229
Lisauskas Bronius  1091
Lisauskas Ilarionas  207, 524, 526, 532, 533
Lisauskas (Lisovskis) Isajus  207, 357, 524, 526, 527, 532, 533, 556, 858, 1227, 1228, 1448
Lisauskas Tarasas  423
Lisickas Alfredas  857
Lisickienė Anelė  535
Listova N. M.  1111
Liškauskas Liudas  1527
Liškevičienė J.  1028
Litvinaitė Ona  729
Litvinienė Aldona  908
Liubertaitė Aistė  725
Liucevičius Aleksandras  374
Liudkevičiai  172
Liugaila Bronislovas (Čarnoskalskis)  231
Liugaila Bronislovas Algirdas  236
Liugaila Gediminas  115
Liugaila Juozas  1228
Liugaila Vytautas  115, 144
Liugaila Vladas  212, 1266
Liugailaitė Dalia  1117, 1138
Liugailaitė Eglė  622, 1391
Liugailaitė I.  1157
Liugailaitė Ingrida  708
Liugailaitė Juzė  927
Liugailaitė Violeta  1156
Liugailienė Kleopa  1159, 1162
Liugailienė Lolita  731
Liugailienė Ona  4, 22, 1433
Liukamas A.  1493
Liukamavičius Kazys  425
Liukomaitė Liudvika  573
Liukomas  457, 1495
Liukomas Antanas  444, 446
Liukomas Kazimieras  338–342, 344, 345, 378, 393, 427, 430, 435, 535, 573, 677, 682, 823, 889, 891, 1494, 1495
Liukomas Stasys  430, 434, 445, 448, 454, 889, 891
Liukomavičius Kazys  430
Liukomienė Bronė  573
Liukomienė Katrė  344
Liukomienė O.  445
Liukomienė Ona  454, 661
Liukomytė M.  438
Liukomytė Marija  438
Liungaitienė Ona  374
Liutikas  440
Liutikas D.  1107
Liutikas Juozas  1329
Liutkaitė Zuzana  419
Liutkevičienė Richterienė Juzefa  297
Liutkevičius Vladislavas  297
Liutkienė Daiva  779
Liutkienė Kazė  419
Liutkus  354, 440
Liutkus Adomas  419
Liutkus Aleksas  534
Liutkus Jonas  441, 515
Liutkus Juozas  408, 419
Liutkus Kazimieras  516, 520
Liutkus Kazys  334, 374, 419, 534, 614
Liutkus Pranas  419
Liutkus Raimondas  1526
Liutkus Stasys  540
Liutkus Tadas  709
Liutkutė Greta  878
Liutkuvienė Loreta  910
Liutkuvienė Nija  210
Liutvinaitė Bronislava  383
Liutvinaitė Ona  383
Liutvinaitė Regina  715
Liutvinas Antanas  378
Liutvinas Benadas  1493
Liutvinas Benastas  376
Liutvinas Benediktas  409
Liutvinas Jonas  619
Liutvinas Juozas  383, 540
Liutvinas Justinas  409
Liutvinas Simonas  409
Liutvinas Stasys  383, 434
Liutvinienė V.  1317
Lobanovas  564
Löffler  1300
Loftingas H.  259
Lojko Romuald  767, 807
Lokcikaitė Audronė  764
Lomonosovas M.  808, 815
Londonas J.  1386
Lopata Antanas  1238
Lopatovaitė Klaudija  569
Lopatovaitė Regina  569
Lopatovas Nikolajus  569
Lošys Mindaugas  6, 12, 309, 310, 313, 314, 868, 1227, 1449, 1517
Lošys Pranas  309, 314, 417, 1227, 1228
Lošys Stasys  310
Lowenthalis Davidas  1034
Lozevičienė Kazė  377
Lozevičius Kazys  358
Luba Česlovas  425
Lubys Bronislovas  1423
Luč J.  1201
Lučka Alfredas  252, 698, 1449
Lučka Ričardas  252, 697, 698, 832, 868, 1449
Lučkos  252, 260, 264
Ludavičienė Marija  1414
Lugauskas A.  775
Lugianskas-Ugianskas Vincas  334
Lukašovas  531
Lukašovas Isajus  524, 530
Lukauskas  423
Lukenskienė Laura  10, 16, 871, 874, 1348, 1349, 1517
Lukianskas Vladislovas Rimantas  877
Lukminas Arūnas  1117, 1138
Lukminas Simas  837
Lukminienė Dalia  697
Lukošaitė Vaclova  661, 662
Lukošaitis A.  1409
Lukoševičienė (Žilinskaitė) Ona  1343, 1372–1375
Lukoševičienė Teresė  390
Lukoševičienė V.  1092
Lukoševičius A.  768
Lukoševičius Algirdas  739, 748, 760, 799
Lukoševičius Česlovas  390
Lukoševičius Pijus  390
Lukoševičiūtė Rima  1117, 1139
Lukošienė Danguolė  8, 14, 648, 899, 900, 902, 1393, 1517
Lukošiūnas S.  1040
Lukošius  440
Lukošius Jonas  900
Lukošiūtė Bernadeta  863
Lukošiūtė Zosė  867
Lukošiuvienė Marija  211
Lukša Antanas  388, 1282
Lukšaitė Marytė  766
Lukšienė Živilė  760
Lukšys Povilas  186, 1500
Lulewicz H.  166, 168, 179
Lunis Normanas E.  780
Lunskis Pranas  661, 662
Lupinskas-Lipinskas Juozas  383, 1282
Lužaitienė Ernesta  1526
Lužaitis Jonas  1526

 

M

Macdonadas A.  817
Maceina Antanas  1394
Macenavičius Antanas  400
Macevičiai  306, 308
Macevičius  306
Macevičius Polikarpas  397
Macevičiūtė E.  1321
Macha  1300
Maciejauskienė Vitalija  1281, 1289
Macierskis Ignacas  1444
Macijauskas Antanas  184, 185, 187
Maciulevičienė Salomėja  654, 721, 722
Maciulevičius Jonas  928, 929
Maciulevičius R.  98
Maciulevičius Raimondas  1035, 1036, 1488
Maciulevičius Simas  357, 1224
Maciulevičius Stasys  1082
Maciulevičius Steponas  633
Maciulevičius Vincas  208, 209
Mackevičienė Ieva  378
Mackevičius  538
Mackevičius Antanas  231, 232, 234, 1181, 1485
Mackevičius Jonas  552
Mackevičius Juozas  193
Mackevičius Petras  193
Mackevičius Ričardas  304
Mackevičius Simas  1214
Mackevičius Vosylius  175
Mackevičiūtė Antanina  750, 895
Mackevičiūtė Bronė  357, 1229
Mackevičiūtė Gražina  727
Mackus Jonas  174
Mackus Mikas  1089
Maculevičienė Judita  924
Mačernis Vytautas  710
Mačiekus Venantas  1108, 1536
Mačikūnas A.  63
Mačiokienė Judita  910
Mačionis Edvinas  1473
Mačionis Kazys  109
Mačionis Romas  212, 1450, 1473
Mačys  921
Mačys Jurgis  739, 742, 747–749, 768, 769, 799, 1193
Mačytė Skirmantė  864
Mačytė Virginija  826, 833, 1319
Mačiuikaitė Irena  653, 664, 666
Mačiukėnaitė Justina  720
Mačiukevičius Jonas  750, 895
Mačiulienė Marytė  1523, 1526
Mačiulis D.  434
Mačiulis Jonas  677, 679, 1523, 1526
Mačiulis Jurgis  211
Magnit, KGB agentas  564
Maironis  186, 220, 484, 1033, 1390, 1502
Majauskas Mindaugas  1472
Majauskas Romas  22, 115, 212, 632, 635–639, 643, 702, 1450, 1471, 1472, 1477, 1478, 1483, 1504, 1525
Majauskienė Vida  632
Majenranauskienė Danutė  307
Majeras R.  1082
Makačinskienė (Marcinkevičiūtė)
Kristina  1232
Makadamas (McAdam John Loudon)  1041
Makaraitė Palmira  866
Makarevičienė (Kalasūnaitė) Genovaitė  1232
Makarevičienė Zuzana  419
Makarevičius A.  232, 1493
Makarevičius Adomas  822
Makarevičius J.  1333
Makarevičius Juozapas  396
Makarevičius Juozas  1207, 1229, 1331
Makarevičius Mykolas  409
Makarevičius Romas  869
Makarevičiūtė Teklė  396
Makauskas V.  1102
Makauskienė Elena  378
Makauskienė Lina  1527
Makauskienė O.  1504
Makauskienė Ona  877
Makauskienė Regina  1102
Makaveckaja Giedra, žr. Karaliūtė Makaveckaja Giedra
Makaveckas Aleksas  109
Makčinskas Karolis  400
Makovieckis Tomas  167, 168
Makowskis T.  182
Maksimaitienė Ona  180, 231, 232, 234, 235
Maksimova Stefanija  208
Makšėjeva N.  450
Makūnas Valerijus  699, 702, 781, 940, 1032, 1033
Makūnienė Alė  866
Makūnienė Aurelija  935
Makusa Algis  1092
Makusa Tamošius  357, 1229
Makusaitė Malvina  1497
Makusienė  1092
Makusienė Sigutė  902
Malachauskienė Jadvyga  455, 670
Małachowski P. N.  293
Maldonis Alfonsas  895
Maldutienė Loreta  648
Maldutis Artūras  1472
Maldutis Juozas  381, 395, 400, 412, 420
Maldutis Ričardas  22, 639, 648, 1450, 1471, 1472, 1478, 1523, 1525
Maldžienė Valerija  859, 861, 864
Maleckaitė Teklė  250
Maleckaitė Zita  861
Maleckas A.  1450
Maleckas Kazimieras  396
Maleckas Stanislovas  396
Maleckas Stasys  357
Maleckienė Antanina  396
Maleckienė Bronė  439
Maleckienė (Ramanauskienė) Stasė  207, 208, 731, 859, 1100, 1450
Maleckis Juozas  250
Maleckis K.  232
Maleckis Kazys  250
Maleckis Petras  250
Maleckis Pranas  250
Maleckis Stasys  1224
Malela  926
Maleševskis  945, 1491
Malevičius Liudas  654, 670
Maliauskas Arvydas  212, 882–885
Maliauskas Jonas  700, 885
Malijonis Antanas  288
Malinauskaitė Irena  837
Malinauskaitė Jadvyga 209
Malinauskaitė Laimutė  1526
Malinauskas Antanas  410, 827, 1170, 1171
Malinauskas Jurgis  402
Malinauskas Mykolas  410
Malinauskas Povilas  1030
Malinauskas Stasys  208
Malinauskas Vincas  449
Malinauskienė Eleonora  1139
Malinauskienė Stanislava  1232
Malinauskienė Valerija  390, 391
Malinskis Maksas  296
Mališauskas A.  104, 118
Mališauskas J.  1198, 1201
Mališevskis  215
Malkė Hugo  1276, 1278, 1279
Malkevičius Donatas  1090, 1098
Malmyginas Ivanas  524, 527
Malonaitis A.  144, 161
Malonienė Emilija  1237
Mamaitis Juozas  669
Manarka Vytautas  1474
Manarkienė D.  720
Manarkienė Danutė  718, 724, 725, 1474
Mancevičius  418
Mancevičius V.  392
Mancevičius Valeras  393
Mankovai  308
Mankovskis (Mankowski) Antanas  169
Mantrimavičienė Emilija  330
Manvydas Albertas  1029, 1030
Marašinskienė (Markelytė) Ona  542, 915
Marazas A.  20
Marburgietis Vygandas  1484
Marcevičienė Marė  380
Marcevičius Alfonsas  435, 436
Marcinkevičienė N.  1112
Marcinkevičienė Nijolė  9, 15, 1140, 1517
Marcinkevičius Adauktas  904
Marcinkevičius E.  622
Marcinkevičius Eimutis  222, 229, 1399, 1502
Marcinkevičius Juozas  566, 568, 573, 742, 1207
Marcinkevičius Justinas  694, 709, 711, 750, 833, 895, 1426, 1429
Marcinkevičius Valentinas  1035
Marcinkevičius Vincas  858, 866
Marcinkevičiūtė Anelė  248
Marcinkevičiūtė Aušrinė  1527
Marcinkevičiūtė Rita  860, 887
Marčiulionienė Genovaitė  921
Marčiulionytė Angelė  670
Mardosa Jonas  4, 9, 15, 20, 21, 1103, 1107–1109, 1111–1114, 1511, 1517
Margaitis Antanas  674
Margevičius Bruno  1030
Markauskai  164
Markauskaitė Emilija  690
Markauskaitė Paulina  455
Markauskas  440
Markauskas Akvilijus  828, 1426
Markauskas Emanuelis  21, 68, 94, 101, 189, 195, 202, 206, 498, 698, 708, 739, 755, 827, 835, 836, 1027, 1061, 1079, 1099, 1175, 1192, 1426, 1450, 1517
Markauskas J.  835, 860, 861
Markauskas Jonas  439
Markauskas (Markowski) Juozapas  169
Markauskas Juozas  164, 208, 209, 455, 747, 828, 859, 862, 886, 888, 918, 926, 1426, 1499
Markauskas P.  1207
Markauskas Povilas  378, 455, 1206
Markauskas Raimondas  476
Markauskas Zenonas  360, 378, 417, 429, 468, 917
Markauskienė  164, 1291
Markauskienė (Kerevičiūtė) Marija  1232, 1426
Markauskienė Benigna  233, 236, 378
Markauskienė Juzefa  377, 378
Markauskienė (Kerševičiūtė) Marija  19, 164, 207, 296, 345, 346, 476, 522, 532, 653, 686–688, 696, 823, 825, 832–835, 859, 860, 869, 886, 926–928, 979, 1173, 1182, 1391, 1393, 1427–1431, 1447, 1453, 1455, 1457, 1489, 1503
Markauskienė Marija  5–8, 10–14, 16, 20, 21, 164, 207, 208, 213, 227, 229, 231, 246, 473, 476, 609, 621, 626, 633, 636, 649, 727, 751, 822, 834, 888, 918, 1117, 1140, 1299, 1327, 1339, 1391, 1393, 1394, 1426, 1429, 1451, 1517, 1526
Markauskienė Regina  455
Markauskienė Rita  924
Markelevičienė Jūratė  766
Markelienė Palmira  915
Markelis Leonas  207, 532, 533, 542, 915, 917, 918, 920, 1451
Markelytė (Marašinskienė) Ona  918, 921
Markelytė-Rutkauskienė Vida Grasilda  1451
Markevičiai  1177
Markevičienė Genė  641
Markevičienė Irena  731
Markevičius  227
Markevičius A.  825
Markevičius Zenonas  430
Markevičiūtė Eglė  709
Markina Jekaterina  524
Markinas Matvejus  524, 526
Markuckas Edmundas  1035
Markulevičius Giršas  500
Marma Jonas  573, 874
Marma Kostas  567, 568, 573
Marma Remigijus  864, 874
Marma Stanislovas  614
Marma Vincas  408, 534
Marma Vytas  573
Marma Vladas  573
Marmienė Elena  573
Marmienė Jolanta  877
Marmienė Sofija  394
Marmienė Veronika  567, 568, 573
Marmos  619
Maročkas Česlovas  1451, 1472
Maročkienė (Gutauskaitė) Nijolė  800
Maročkienė N.  769
Maročkienė Nijolė  768
Maročkienė Vilma  636, 885
Maršand (Marchand)-Mackevičienė Žaneta  1191, 1445
Marščiauskas Vincentas  226
Martavičius  535
Martinaitienė Gražina M.  1425
Martinaitis Antanas  1452
Martinaitis Jonas  480
Martinaitis Kazimieras  1030
Martinaitis V.  444
Martinaitis Vaclovas  350, 352
Martinaitis Vincas  346, 429
Martynaitis Vincas  488
Martinaitis Vladislovas  1055
Martinaitytė Sabina A.  870
Martinet André  1309
Martinkevičius Leonardas  922
Martinkus Petras  222, 1394
Martinkus Vytautas  750, 895
Martinonis Nikodemas  1496
Martišauskaitė Viktorija  727
Martišius  350
Martišius Peliksas  737
Martišius Pranas  353
Masaitienė Dalia  696, 697, 703, 705, 710, 833, 1451, 1526
Masaitienė Eugenija  211
Masaitis Benas  1526
Masaitis Benediktas  212, 761
Masaitis Viktoras  210, 211
Masalskis  1245
Masalskis Ignotas Jokūbas  166, 192, 214, 217, 238, 656, 681, 889, 1188, 1245
Masedunskas R.  1473
Masevičius Simonas  191
Masiulionytė Nijolė  1422
Masiulis Juozas  852, 1435
Maskeliūnienė Regina  924
Maslovas I.  532
Mastavičius Stasys  342, 343, 345, 370, 393, 534, 538
Mašalaitienė Ramutė  115
Maščinskaitė Vida  211
Maštaitienė Valė  1102
Maštaitis P.  1317
Maštavičius Povilas  421
Matažinskaitė Agnė  709
Matažinskienė Sondra  724, 726
Matelytė Irma  722, 723
Matijošaitis Juozas  218
Matikūnas Vincas  346
Matiošaitis Stasys  451
Matiukas Kazys  289
Matiukas Pranas  516, 518–520
Matjošaitis K.  434
Matokas Stasys  488
Matulaičiai  593
Matulaitienė Antosė  595
Matulaitienė Marcelė  592
Matulaitis Juozas  595
Matulaitis Justinas  592, 594, 595
Matulaitis Stasys  592, 594
Matulaitis Vytautas  592, 594, 595
Matulaitytė Stasė  592
Matulevičienė Nijolė  731
Matulevičius A.  697
Matulevičius Jonas  391, 534
Matulionienė  318, 319
Matulionis A.  747
Matulionis J. K.  1105
Matulionis Juozas  318, 319, 618
Matulionis Povilas  104
Matulionis Teofilius  216
Matulis J.  751
Matulis Petras  492, 534
Matusevičiai  593
Matusevičienė Adelė  401
Matusevičienė Bronė  673
Matusevičienė Leokadija  1142, 1152
Matusevičius Antanas  378, 428, 429, 439
Matusevičius J.  1040
Matusevičius Jonas  594
Matusevičius Juozas  378
Matusevičius Povilas  378
Matusevičius Tomas  410
Matusevičius Zigmas  828, 886
Matušakaitė Marija  6, 8, 10, 14, 16, 266–269, 272, 870, 1023, 1401–1404, 1409, 1410, 1413, 1415–1425, 1451, 1517
Matušakas  1406, 1408
Matušakas Jonas  266–268, 416, 1209, 1403, 1404, 1408
Matušakienė Eleonora  267, 268, 1404, 1406
Matutis Anzelmas  696, 895
Mazaitis Alfonsas  221
Mažeika  682
Mažeika Juozas  1451
Mažeika Motiejus  656
Mažeika Motiejus (Možeiko Matvejus) 
682
Mažeikienė Jadvyga  925, 926
Mažeikienė Janina  209, 210
Mažeikienė O.  164
Mažėtytė (Čebatarauskienė) Ona 449, 661, 663
Mažylis Pranas  809, 921, 941, 1457

Mažonavičius Liudas  221
Mažulaitis Vytautas  664
Mažvydas Martynas  4, 1105, 1233, 1390, 1536
McIntoshas I.  62
Mead M.  1116
Medišauskienė Zita  4
Medziukevičius Ignas  457
Meištavičius Pranas  115
Meižys Balys  1274, 1275, 1280
Mejeris  496
Meklenburgas Aba  484
Mercator G.  182
Mercatorius Gerardas  182
Merčaitienė Agota  592
Merčaitis Jonas  592, 594
Merčaitytė Prakseda  592, 594
Merčaitytė Stasė  594
Merkelevičienė Jūratė  773, 872, 874
Merkevičienė Ona  1101
Merkevičienė-Michnevičienė Kazimiera 
416
Merkevičius Algimantas  698, 1452
Merkevičius Antanas  1452
Merkevičius Juozas  386
Merkevičius Pranas  411
Merkevičiūtė Elena  318
Merkevičiūtė Rita  1117, 1138
Merkienė Irena Regina  4, 1104
Merkys Antanas  551
Meslinas Leonardas  538
Meščeriakovas  529, 587, 727
Meščeriakovas Stepanas  524, 526–528
Meškauskas Ignas  605, 606
Meškauskas Jonas  534, 1021
Meškelė Vygandas  777
Meškerevičienė Regina  211, 761, 773
Meškerevičius Stasys  770, 773
Meškerevičiūtė Kristina  709
Meškerytė Regina  867
Meškinis A.  1064
Meškinis Alfonsas  1063, 1064
Meškinis Vincas  1064
Meškys Edmundas  696
Metelionienė Elvyra  929
Metlovaitė Jolanta  709
Mezginaitė Milda  20
Mezginas Vincentas  639, 874
Mezginienė Vida  643, 732, 736
Mežanecas Evaldas  885
Mežinas Mykolas  218
Mianžynski V. S.  173
Michailova E. K.  180
Michalkevičienė Stanislava  573
Michalkevičius  527
Michalkevičius Aleksandras  373
Michalkevičius Henrikas  489, 538, 567, 573
Michalkevičius Vytautas  573
Michalkevičiūtė Jadvyga  573
Michelbertas M.  143, 161, 825
Michelevičius  535
Michelevičius Vladas  229
Michelkevičienė Jadvyga  1170, 1171
Michelkevičius Henrikas  535, 684, 1005
Michelkevičius Stasys  378
Michnevičienė Kazimiera  416
Michnevičius Antanas  429, 489
Michnevičius Bagdonas  865
Michnevičius Povilas  409
Michnevičius Pranas  439
Michnevičius Stasys  1102
Michnevičius Zigmantas  8, 14, 1063, 1517
Michnevičiūtė Martyna  857
Mickaitis  1345
Mickėnas B.  267, 271
Mickėnienė R.  1424
Mickevičiai  1216
Mickevičienė Zuzana  413
Mickevičius  440, 887
Mickevičius A.  301, 603, 1439, 1457
Mickevičius Adolfas  492, 534, 1218
Mickevičius Adolfas Rimvydas  307
Mickevičius Adomas  602
Mickevičius Aleksas  444
Mickevičius Gediminas  1156
Mickevičius Ignas  412
Mickevičius Jonas  394, 1229
Mickevičius Simas  443, 452, 1213–1215
Mickevičius Stasys  22, 1194, 1525
Mickevičius Vincas  374
Mickevičiūtė Bronė  663, 1229
Mickevičiūtė Janina  899
Mickevičiūtė Marija  1147
Mickevičiūtė Vaida  872
Mickevičiūtė Veronika  1407
Mickūnaitė Janina  208, 210
Micunskienė Magdalena  534
Mičiurinas I.  785, 790, 808, 813, 834
Mičunskienė Magdalena  378
Mieldažytė Ona  331
Migačiova Juzefa  556
Migevičienė Vincenta  573
Migevičius Juozas  386, 443, 472, 534, 553, 568, 573, 614
Mikalanytė Elena  655
Mikalauskas Andrius  698, 1318
Mikalauskas Stepas  318
Mikalauskas Vidas  210, 636, 697, 698, 703, 705, 878, 912, 1452, 1526
Mikalauskienė Elena  208
Mikalauskienė Jadvyga  1399
Mikalauskienė Mikalina  421
Mikalauskienė Rima  733, 854, 896, 1452, 1475
Mikalauskienė Vida  8, 14, 211, 702, 703, 705, 912, 913, 1517, 1526
Mikalkevičius Henrikas  372
Mikalojevičius Jonas  1489
Mikalojevičius Radvila Jonas  172
Mikas A.  798
Mikelionienė Gražina  865, 866, 904
Mikelionis Petras  97, 208–210, 633, 781, 938, 1035, 1393, 1452
Mikelkevičienė Aniceta  722
Mikelkevičius Aleksandras  1005
Mikelskienė Danguolė  8, 14, 864, 872, 874, 875, 879, 880, 886, 888, 1438, 1453, 1502, 1504, 1517
Mikėnas Juozas  1049
Mikėnas Vladas  313
Miklovienė Anelė  732, 733
Miklovis Jonas  627
Mikna Povilas  418
Miknevičius Alfonsas  488
Miknevičius Antanas  423
Miknevičius Benediktas  422, 423
Miknevičius Simonas  423
Mykolaitienė (Grušauskaitė) Janina  1173
Mykolaitienė Janina  1166
Mykolaitis Saulius  897
Mykolaitis Vincas-Putinas  220
Mikštinaitė Emilė  655
Mikuckaitė Ingrida  905
Mikuckis  1244
Mikuckis Juozas  323, 324, 336, 350
Mikučianis Vladislovas  1411
Mikulėnienė  1300
Mikulėnienė Danguolė  20, 1290, 1309
Mikutavičius  1395, 1397, 1399
Mikutavičius A.  973
Mikutavičius Andriejus  1195
Mikutavičius Andrius  177, 227, 965
Mikutavičius Ričardas  10, 16, 216, 222, 475, 476, 621, 622, 709, 751, 832, 837, 869, 884, 960, 1390, 1392, 1394, 1395, 1397–1399, 1428, 1453, 1501, 1502
Mikutavičiūtė Inga  710
Mikutienė Aleksandra  929
Mikutienė Dangutė  935
Milaknis Gintautas  864
Milašius K.  236
Milčius Leonas  868
Milčius Raimundas  929
Milčiuvienė Uršulė  1138, 1139
Mildažytė-Kulikauskienė Milda  1420, 1424
Milerytė Vytautė  1527
Milevskis R.  429
Miliauskas Albinas  212
Miliauskienė Jurga  805
Milienė Bronė  761
Milieška Valerijus  865
Miliūkštis R.  1002
Miliūkštis Rimgaudas  1487
Miliūnaitė Marcelė  680
Miliūnas  1494
Miliūnas Alfonsas  664
Milius Vacys  1133, 1134
Miliušienė Marija Magdalena  435, 1005, 1405
Miliušis  1495
Miliušis Baltrus  105, 216, 339, 430, 434, 446
Miliušis M.  1209
Miliušytė Alina  1405, 1406
Milochna  174
Milošas Aleksandras  1445
Milošas (Miłosz) Česlovas  304, 1445
Milvidienė Kazimiera  304, 389, 534, 1005, 1493
Mindaugas, karalius  189, 1028, 1033, 1036
Minelga Mykolas  455
Minelgytė Stasė  455
Minetienė Elena  1120, 1138, 1139
Mingaila Ksaveras  399
Mingailaitė Valė  861
Miniotas Jonas  444
Miniotas Pranas  444
Minkevičienė (Veličkaitė) Teresė  212, 761, 766, 869, 872, 874, 875, 888, 1165, 1170, 1171, 1173, 1526
Minkevičius A.  104, 118
Minkevičius Zenonas  210, 211, 888
Minvydas Samuelis  1309
Mironas Vladas  1051
Mironavičienė Apolonija  378
Miselskaja Tauba  495
Miselskiai  495
Miselskis Mordchelis  496
Misevičaitė Felicija  663
Misevičienė Kazimiera  389, 573
Misevičienė V.  922
Misevičienė Virginija  920, 922
Misevičius Boleslovas  573
Misevičius Leonas  673
Misevičius Mauricas  399
Misevičius Mykolas  573
Misevičius Rapolas  466
Misevičiūtė  437
Misevičiūtė Aldona  739, 747, 748, 760, 766, 768, 800, 812, 816
Misevičiūtė Kristina  573
Misiukevičius Romaldas  870
Misiūnas Stasys  1268, 1272
Misius Gediminas  1035
Misius Kazys  6, 12, 162, 181, 459, 494, 622, 942, 943, 965, 1230, 1390, 1517
Miškauskas J.  214, 218
Miškauskas (Myszkowski) Jonas  214, 217, 218
Miškinis Algimantas  170, 943, 948
Miškinis Antanas  1413
Miškinis Motiejus  386
Mištautai  308
Mitkievičius Leonas  306
Mitkiewicz-Żołłtek L.  306
Miuntė Akselis  1408
Mizara R.  868
Mizaras Romualdas  221
Mizarevičius Petras  741
Mizerevičiai  1217
Mizerevičienė  916
Mizerevičienė Genovaitė  1229
Mizerevičienė Jadvyga  915
Mizerevičienė Kazimiera  382
Mizerevičienė Ona  425
Mizerevičius A.  676
Mizerevičius Adomas  357, 428, 456, 489, 1224
Mizerevičius Aleksandras  615
Mizerevičius Antanas  423, 424
Mizerevičius Česlovas  864, 865
Mizerevičius Jonas  423, 1091
Mizerevičius Juozapas  424
Mizerevičius Petras  207, 208, 455, 540
Mizerevičius Povilas  357, 378, 825, 1228, 1229
Mizerevičius Pranas  428
Mizerevičius Vaclovas  1186
Mizerevičius Vincas  105
Mizerevičius Vincentas  236, 424
Mizerevičiūtė Kazimiera  1150, 1151, 1154
Mizgaitis Kazimieras  409, 921
Mizgaitytė V.  715
Mleczka V.  168
Mlečka  943, 1490
Mlečka Kristupas  167, 1489
Mlečka Viktoras  167, 1489
Mlečka Viktorinas  213
Mocevičiūtė-Brazienė Zita  777
Mockevičienė (Raškauskaitė) Eleonora  470
Mockevičienė Elena  573
Mockevičius  553
Mockevičius (Mackevičius, Mockus) Jonas  467, 486
Mockevičius J.  431, 432, 443–446, 467–470, 486, 552–554, 568, 573, 615, 1209, 1499
Mockevičius V.  451
Mockus Antanas  450
Mockus Mykolas  619
Mockutė Goda  1527
Mockutė Irena  731
Modzeliauskienė Zinaida  266
Moelendorfas O.  57
Moelendorfas Otas Francas (Otto Franz von Möllendorff)  56
Mogilevec Reda  703, 705, 710
Molotovas V.  583
Mongirdaitė Viktorija  871
Mongirdienė Asta  640, 703, 705
Monkevičienė Antanina  438, 449
Monkevičius Algirdas  781
Monkevičius Antanas  448
Monkevičius Jaroslavas  1228, 1229
Monkevičius Jonas  227
Monkevičius Leonas  346, 363, 432, 447, 448, 457, 471, 472, 488
Monstvilaitė  47
Monstvilaitė L.  55
Montygaila Melchioras  177, 178
Montygaila Povilas  175
Montygailaitė Sofija  170, 175
Montigailos  980
Montvila Adomas  193
Montvila Ignas  214
Montvila Jonas  488, 489
Montvila Juozas  390
Montvila Kalikstas  390
Montvila Klemensas  390
Montvila Leopoldas  390
Montvila Vincas  737
Montvilaitė Alina  390
Montvilas Jonas  346, 348, 372, 489, 559, 654, 1207
Montvilas Kazys  372, 1207
Montvilas Klemensas  1207
Montvilas Vaclovas  618
Montvilas Vladas  372, 439, 654
Montvilienė Konstancija  214
Montvilienė Malvina  382, 390, 567, 568, 573, 1198
Montvilienė Ona  573
Montvilienė Stasė  390
Montvilienė Stefanija  390
Montvilienė Veronika  370
Montvilos  166, 171, 668
Moravskiai  306
Morkevičienė Vilma  717, 718
Morkūnaitė-Lazauskienė A.  322
Morkūnas  1292–1294, 1297, 1305, 1307
Morkūnas A.  288, 770
Morkūnas Andrius  871
Morkūnas Antanas  1247
Morkūnas Eligijus Juvencijus  9, 15, 1233, 1234, 1236, 1244, 1245, 1247, 1250, 1264, 1265, 1273, 1277, 1279, 1513, 1517
Morkūnas Jokūbas  1304
Morkūnas Kazys  1291, 1294, 1298–1300, 1309, 1515
Morkūnas Marijonas  1247
Morkūnas V.  1108
Morkūnienė Danutė  731
Morkūnienė Gražina Teodora  9, 15, 1233, 1241, 1513, 1517
Morta, karalienė  1028, 1033
Mortenzenas G.  23
Mostvila Petras  193, 497
Mošinskis Vytautas  1390
Motekaitienė Janina  210
Motelis S.  837
Motiejūnaitė Jurga  4
Motiejūnaitė Ona  40
Motiejūnas Vytautas  747
Motiekaitienė Janina  210
Motuza G.  24, 25, 32
Motuzaitė Jūratė  865
Motuzas Kazys  667
Mozūra Romas  1475
Mozūraitienė Elena  643, 761
Mozuraitis Antanas  661
Mozūraitis Eligijus  709
Mozūraitytė Irma  922
Muntianas Viktoras  702, 1504
Muraška Grigorijus  656, 682
Muravjovas Michailas-Korikas  236, 529, 681
Murkaitė Rūta  40
Musteikis Kazys  287
Musteikytė (Balčiūnienė) Taida  1408, 1410
Mušynskis Jonas  439
Muzikevičius Kazys  444, 448, 655, 1494

 

N

Nabijevas Chazi  207, 524, 527, 532
Nacevičius Stasys  768, 769
Nagatinai  252
Nagevičienė Veronika  454, 1214
Naginevičius Matas  1527
Nagius-Nagevičius (Nagevičius)
Vladislovas Antanas  287, 307, 374, 427, 433, 436, 444, 446, 450, 473, 474, 492, 534, 623, 677, 678, 828, 889, 983, 984, 989, 1204, 1206, 1209, 1213, 1215–1217, 1401, 1453, 1486, 1493, 1494, 1496, 1502
Naidzinavičius Romas  703, 705
Naktinis Povilas  448
Nakutis Edvinas  1527
Nalevaika Eugenijus  896
Napoleonas Bonapartas  823, 1038, 1318, 1319, 1440
Narbutas Šarūnas  713
Narbutienė Juzė  440
Narbutienė Rima  639
Narečionis Romualdas  861
Narevičienė Teklė  534
Narevičius Povilas  178
Naryškinai  915
Narkevičienė A.  675
Narkevičienė Anelė  654, 664
Naruševičienė D.  904
Naruševičienė Ona  747
Naruševičius Alvydas  211, 212, 761, 1526
Naruševičius Jonas  747
Naruševičiūtė Genovaitė  1257, 1264
Narutavičiai  191
Narvičienė Aldona  209
Nasedkin V.  24, 25
Nasvytienė Salomėja  290
Nasvytis Algimantas  633
Nasvytis Motiejus  289
Natkevičaitė-Ivanauskienė Marija  40, 43, 53, 55
Nauboravičiūtė Marė  665
Naučius Gediminas  1475
Naujalis  89
Naujalis J.  98, 839, 1393, 1453, 1502
Naujalis Jonas  427, 430, 676
Naujalis Juozas  226, 886, 888, 1438, 1443
Naujokas R.  650
Naujulis Juozas  440, 441
Nausėda  1077
Nausėda Vladas  210
Navakas J.  1411
Navakas Kazys  287
Navakas Kęstutis  709
Navardauskas K.  1424
Navardauskas R.  1424
Navasaitis A.  63
Navasaitis S.  97
Navasaitis Stasys  668
Navickaitė Audronė  638, 717, 718, 720, 875, 876, 1454
Navickaitė L.  542, 918, 921
Navickaitė Vida  867
Navickas Alfonsas  1227
Navickas Kostas  392
Navickas Mykolas  424, 531
Navickienė (Zažeckaitė) Jadvyga  1454
Navickienė Elena  416
Navickienė Jadvyga  547
Navickienė S.  698, 702
Navickienė Snieguolė  697
Navikas J.  1105
Nebrigienė-Šikšnienė Juzefa  676
Nekanda Trepka Marija  124, 125
Nekraševičius Jonas  174
Nekrašienė R.  816
Nekrašiūtė Neringa  710
Nekroševičienė Regina  636, 639
Nekrošienė Alina  208
Nekrošienė Julija  369
Nekrošiūtė I.  824
Neliubšys Žilvinas  1475, 1525
Nemčinskas Anicetas  822, 837, 1441
Nemčinskienė  861
Nemeikšytė-Liutvinienė Janina  729
Nemickas Balys  583
Nemyra Jonas  1028–1030
Nemūra  921

Nenienė (Meilūnaitė) Bronislava  1232
Nėnis Jokimas  425
Nėnis Juozas  425
Nenis Vincas  339
Nėnys Vincas  341
Nėnius Kazys  618
Nėnius Petras  761
Nėniūtė Jolita  768
Nenortaitė Elena  857
Nerevičienė Teklė  568, 573
Nerevičius Aleksandras  409
Nerevičius Augustinas  409
Nerevičius Jonas  409
Nerevičiūtė Elžbieta  569, 573
Nėris S.  796, 1443
Nesteckis A.  1082
Neverauskienė Teodozija  908
Nevėrienė Rima  875
Neviažskis J.  982
Nevinskas Andrius  400, 538
Nevinskas P.  122
Nevinskienė Elena  400
Nevinskienė Ona  400
Nevinskis  917
Nevskis Aleksandras  1462
Niauronienė  921
Niauronis  542, 920
Niebaum  1300
Niewodniczańskis Tomaszas  182
Nikalojus I, caras  214, 217, 1491
Nikitinas Vladas  884
Nykšta  1325
Nykšta Jonas  1325
Nikžentaitis Alvydas  1031
Nivinskai  308
Nivinskas  362
Nivinskas Andrius  123
Nivinskas Jonas  1187
Nivinskas Vladas  386
Nobel-Oleinikova Marta  284
Noreika Adomas  404
Noreika Antanas  380, 435, 436
Noreika Ignas  435, 436
Noreika Jonas  435, 436
Noreika Laimonas  694, 709, 833, 863, 895
Noreika Mykolas  380
Noreika Tomas  402
Noreika Vytautas  566, 615
Noreikaitė Karolina  878
Noreikaitė Verutė  435, 436
Noreikavičius Motiejus Povilaitis  191
Noreikienė  859
Noreikienė Jadvyga  566, 615
Noreikos  166
Norkaitis Jonas  1274
Norkus B.  509, 518, 519
Normantas Pranas  866
Norvaiša Adomas  232, 235, 330
Norvaiša Alfonsas  318
Norvaiša Antanas  235, 330
Norvaiša Antanas (Strickis)  231
Norvaiša Jeronimas  318, 330, 369
Norvaiša Petras  330
Norvaiša Stasys  318
Norvaiša Teodoras  330
Norvaiša Vytautas  318
Norvaišaitė Elena  330
Norvaišaitė Emilija  318, 857
Norvaišaitė Liuda  330
Norvaišas Antanas  227, 232, 330
Norvaišienė Ona  369
Norvila Rimantas  228
Norvilas Algimantas  863
Norvilas Povilas  443
Norvilė Ilona  924
Nosikas Icikas  349
Novelis Juozas  405
Novelis Vincas  405
Novickas Mykolas  456, 1207
Novickienė Adelė  573
Novikova Veronika  211
Novikovas  555
Nušičius B.  1467
Nutautas Vytautas  212, 649, 667, 705, 735
Nutautienė Virginija Violeta  8, 14, 667, 931, 1518

 

O

Obakevičienė Aleksandra  389
Obakevičienė Rozalija  177
Obakevičius Feliksas  389
Obakevičius Mykolas  389
Obelienienė  440
Obelienis  440
Obstas Janas Konradas (Obst Jan Konrad)  163
Oelsenas Haris  1497
Ogariovas N. P.  781
Oginskaitė Jeronimienė Jaševskienė Ona  176
Oginskaitė Ona  167, 171, 176, 178, 190
Oginskaitė Zofija Antanina  332
Oginskiai  172, 191
Oginskienė-Valavičienė Kotryna  190
Oginskis Kazimieras  1440
Oginskis Motiejus  190
Oginskis Motiejus Bagdonaitis  173
Oginskytė O.  191
Oginskytė-Kuncevičienė-Deltuviškienė-Jaševskienė Ona  191
Okunis Juozas  374, 1407, 1409
Okunytė Paulina  20
Olesienė  256
Oleškevičienė Jadvyga  370, 574
Oleškevičius Vytas  574
Oleškevičiūtė Morta  574
Olkštinaitė Dalia  709

Olkštinas Jonas  7, 13, 210–212, 545, 621, 761, 763, 770, 774, 801, 843–847, 909, 1502, 1518
Olkštinienė Birutė  8, 14, 21, 761, 908, 909, 1518
Onaitis Kostas  1076
Ongircai  308
Opulskis  227
Orant Sofija  405
Orda Juozapas  227
Orenburgskis Ilarionas  524, 530, 538
Orentas Juozas  452, 874
Orentas Stasys  394
Orentienė Virginija  777
Ortelijus A.  182
Orvidas Vilius  897
Osauskienė Valerija  390
Osipovičiai A. ir A.  276
Ossuchas  305
Ostrovskis A.  863
Oškinaitė-Blynienė Irena  609
Ovsenas Mečislovas  416
Ovsenas Vaclovas  416, 1184, 1185
Ozolas Romualdas  1536
Ozolinia Janina  899
Ožalas Vincas  768, 769, 801
Ožalinskaitė Dalia  866
Ožarovska Lidija  300

 

P

Pabrėžaitė Angelė  766
Pacauskai  1177, 1239
Pacauskaitė Skaistė  698, 924
Pacauskas Česlovas  866
Pacauskas Dominikas  404
Pacauskas Kazys  386, 449
Pacauskas Motiejus  404
Pacauskas Stasys  344, 346, 1239, 1241, 1245
Pacauskas Vincas  402
Pacevičiai  171
Pacevičius Adolfas  207, 532
Pacevičius Algirdas  435, 439, 440, 534
Pacevičius Jurgis  374
Pacevičius Karolis  388
Pacevičius Kazys  207
Pacevičius Mečislovas  388
Pacevičius Petras  177
Pacevičius Stasys  587
Pacevičius Zigmas  394
Pachnikas A.  1102
Pachnikas Aleksandras  741
Pachnikas Aleksas  208, 1100
Pačiuipa Juozas  455
Pačiuipaitė Asta  708
Pačiuipaitė Daiva  708
Pačiuipaitė Janina  900
Pačiuipaitė Viktorija  455
Padaiga V.  117, 118
Padleckas Stasys  884
Padolskienė Marina  866
Pakalnis Juozas  712
Pakštys Adomas  424
Palaima  1424
Palaima Darius  115
Palaima Klemensas  5, 7, 11, 13, 19, 20, 55, 104, 108–112, 115, 118, 210–212, 476, 545, 621, 743–747, 749, 750, 760, 773, 781, 801, 802, 827–829, 834, 837, 895, 1397, 1428, 1482, 1502, 1518
Palavinskai  881, 884
Palavinskaitė A.  883
Palavinskaitė Aleksandra  315
Palavinskaitė Ilona  855, 1117, 1139
Palavinskaitė Joana  315
Palavinskaitė Magiliona, žr. Staliūnienė Magiliona
Palavinskaitė Neringa  1339, 1350–1355
Palavinskaitė Ona  316
Palavinskaitė Rita  883, 885
Palavinskaitė Stefanija  316
Palavinskas A.  883
Palavinskas Adolfas  315, 317, 319, 369, 866, 882, 1496
Palavinskas Algirdas  317, 857, 858
Palavinskas Antanas  315–317, 369, 448, 618, 881, 882, 884
Palavinskas Edvardas  316, 837, 867, 882–884
Palavinskas J.  883
Palavinskas Jonas  317
Palavinskas Juozas  317, 858
Palavinskas Ričardas  317, 1454
Palavinskas V.  883
Palavinskas Vytautas  316
Palavinskienė Veronika  825, 837, 855, 922, 1141, 1144–1146, 1148–1152, 1155, 1339, 1348, 1350–1355, 1454
Palčinskienė S.  922
Paleckaitė Elena  330
Paleckiai  256
Paleckienė Marijona  568, 576
Paleckis  251
Paleckis J.  1075
Paleckis Vytautas  208
Paleckytė Rasa  909
Palepšienė Aldona  1138
Palepšytė Dalia  1117, 1138
Palijenko V. P.  29
Palionis Alfonsas  56
Paliulionis Mečislovas  230
Palšaitis E.  1040
Paltanavičius S.  650
Paltanavičius Saliamonas  360, 674
Paltanavičius Vytautas  674
Pancernienė Valentina  896
Panfila Jonas Morkus  689, 1454
Panfilienė Salomėja  207, 831, 834, 837, 1391, 1455
Pangonis Alvydas  7, 13, 627, 629, 630, 1455
Pangonis Jonas  1518
Papamichael-Koutroubas A.  1103
Papartienė V.  661
Papartienė Veronika  1494
Paplauskaitė-Brazaitienė Anelė  921, 922
Paplauskas Petras  1473
Parnavauskas Izidorius  352, 353
Paršeliūnas Jonas  737
Parulis Aloyzas  915, 919
Paschalskis Ksaveras  857, 866
Paschalskis Vytautas  455
Paskalskienė Mikalina  383
Paskalskis Juozas  383
Paskalskis Mykolas  383
Paspirgėlienė Žydrūna  766
Paškauskas Mikas  334
Paškevičienė Karolina  386
Paškevičienė Vida  732
Paškevičius Algis  627
Paškevičius Marijonas  770
Paškevičius P.  1092
Paškevičius Petras  389, 653, 665
Paškevičius Pranas  455
Paškevičius Stasys  1572
Paškevičiūtė Aleksandra  664, 667
Paškevičiūtė Alina  731
Paškys Petras  534
Patalauskienė Elena  679
Patapavičius R.  63
Patašius M.  1054
Patašiūtė Asta  872
Patašovas Darofėjus  357, 1230
Patašovienė Stefanija  378
Patinskaitė Eglė  871
Patyševa Stepanida  487
Patyševas Dorofejus  487
Patyševas Leonidas  487
Patyševas Pimenas  487
Patupienė Aldona  715
Paukštaitienė Danutė  8, 14, 904, 1455, 1518
Paukštaitis A.  905
Paukštė Dainius  631
Paukštytė Rasa  1106, 1107, 1118, 1120, 1122
Paulaitienė Aušrelė  209, 210
Paulaitis Henrikas  208, 209, 1455
Paulauskaitė Lina  736
Paulauskaitė Meilutė  723
Paulauskaitė-Šniuolienė Ona  669
Paulauskas  682
Paulauskas Česlovas  115, 637, 638, 641, 761, 766
Paulauskas Jokūbas (Pavlovskij Jakov)  682
Paulauskas Jonas  209
Paulauskas Stasys  908, 1189
Paulauskas Vladas  105, 350, 352, 428, 445, 454–456
Paulauskienė A.  454
Paulauskienė Elžbieta  376
Paulauskienė Ona  209
Paulauskienė Vita  736, 766, 1102
Paulauskis Jokūbas  656
Paulavičienė Emilija  390
Paulavičienė Ona  396
Paulavičius Leopoldas  347, 390
Paulavičius Stasys  557
Paulavičius Vytautas  207, 208
Paulavičius Vladas  872
Paulavičius Vladislovas  210, 888
Paulavičiūtė (Dobravolskienė) Zofija  860
Paulavičiūtė Dita  866
Paulavičiūtė Elena 209
Paulavičiūtė Gabrielė  300
Paulavičiūtė Jadvyga  297
Paulavičiūtė Veronika  886
Pauliukaitis  234
Pauliukaitis Aleksas  450
Paura Kazys  434
Pautilienė Salomėja  689
Pauža D. H.  64
Pauželienė Alma  871
Pavalkis Jonas  822
Pavalkis Viktoras Jeronimas  698, 1456
Pavėsis Jonas  654, 715
Pavilioniai  1198
Pavilionienė Domicelė  1198
Pavilionienė Zita  723
Pavilionis Juozas  1198
Pavilionis Petras  1198
Pavilionytė Genovaitė  1198
Pavilonis Liudas  221
Pazla Jokūbas  171
Pažėra Antanas  1473
Pažėra Darius  22, 1473, 1476, 1525
Pažėra Edvardas  673
Pažėra Raimundas  22, 1473, 1525
Pažėrienė Neringa  1473
Pečeliūnas Saulius  1092
Pečiukaitienė Vida  724, 725
Pečiulis Remigijus  896
Peleckis Mindaugas  878
Penkauskas Rymantas  1417
Penkinas Edvardas  211, 1474, 1526
Penkinienė Eugenija  766, 778, 779, 1474, 1526
Penkinienė Rasa  735, 736
Perevičienė L.  991
Perminas Ignas  227
Perrtot Michelio  183
Peršinas  528
Peršinas Arkadijus  207, 524, 527, 532, 533
Peseckas Leonardas  386
Pesevičienė Ona  215, 387
Pesevičius Vladislovas  387
Pesevičiūtė-Miliušienė  917
Pėstininkas Algimantas  212, 632, 1473, 1526
Pėstininkienė Janina  639
Pėstininkienė Marija  1182, 1328, 1330–1333, 1335
Peštokas Ambraziejus  227
Pėtelis Kęstutis  5, 11, 104, 1518
Petkevičiai  172, 190, 1014, 1206
Petkevičius Kristupas  176
Petkevičienė Aleksandra  1390
Petkevičienė Laimutė  130, 747, 772, 773, 802
Petkevičienė Rima  768
Petkevičius  173, 1178
Petkevičius Alfonsas  456, 489
Petkevičius Jonas  176, 1489
Petkevičius Juozas  392
Petkevičius Kasparas  1527
Petkevičius Laurynas  177
Petkevičius Mamertas  393, 399, 1179
Petkevičius Matas  1487
Petkevičius Matisas (Matas)  173
Petkevičius Merkelis  190, 1304, 1456
Petkevičius Mindaugas  98
Petkevičius Motiejus  173
Petkevičius Polikarpas  109, 208, 741
Petkevičius Reimondas  393, 416
Petkevičius Stasys  416
Petkevičius Vytautas  370, 750, 895
Petkevičius-Jedka Jurgis  190
Petkevičiūtė Sofija  177, 178
Petkūnas V.  1057
Petniūnas Stanislovas  1079
Petniūnienė Romutė  906
Petraitis Algis  1066
Petraitis Jonas  424
Petraitis Kazys  429, 432
Petraitis V.  837
Petraitytė-Talalienė Eglė  718, 903
Petraševičius Martynas  191, 215, 218
Petraševičius (Pietrosziewicz) Mikalojus  218, 236
Petraševičius Mykolas  215, 1491
Petraševičius Steponas  191
Petrašiūnienė Adelė  210
Petrauskaitė Melanija  833
Petrauskaitė Regina  664
Petrauskaitė V.  1323
Petrauskas A.  98, 452
Petrauskas Albertas  1488
Petrauskas Algimantas  1035
Petrauskas Antanas  450, 452
Petrauskas J.  1072
Petrauskas Juozapas  382
Petrauskas Juozas  357, 1230
Petrauskas Kipras  751, 1464
Petrauskas Marius  1082
Petrauskas Mikas  448, 1464
Petrauskas Mindaugas  880

Petrauskas V.  104, 118
Petrauskienė Asta  875, 876, 880, 902, 1527
Petrauskienė Pranciška  1239, 1240, 1278
Petravičius Ovidijus  1527
Petreikis T.  164
Petrikaitė-Tulienė Konstancija  863
Petrikas Kostas  493, 534, 1005, 1209
Petrikienė Jadvyga  534, 1005
Petryla Petras  764, 802
Petronienė (Joneliūnaitė) Ona Danutė  768–770, 802
Petronis Pranas  764, 771, 803, 872
Petronis Šarūnas  708
Petronis Vincas  451
Petronis Vytautas  1414
Petroševičius Mikalojus  954
Petroševičius Mykolas  943
Petrovas  524
Petrulis Bronius  443, 445, 677
Petrulis M.  457
Petrusevičius Jonas  370
Petrusevičius Kazimieras  1207
Petrusevičius Vytautas  370
Petrusevičiūtė Veronika  207
Pikčilingienė Sofija  1502
Pikelis Stanislovas  339, 341, 374
Pikovskis Kazimieras  168
Pikšrys Vytautas  209
Pikšrytė Neringa  930
Pileckis Simonas  56
Pilipauskas Arūnas  697, 711
Pilipavičienė Laima  910
Pilipavičius Algis  115
Pilipavičius Jurgis  615
Pilipavičiūtė Kamilė  941
Pilitauskienė Kristina  718
Pilkionienė Rimgailė  4
Pilovnikas Isajus  4, 277, 443, 500, 501, 660, 1061, 1219, 1222, 1571
Pilovnikas Lipmanas  357, 1229
Pilsudskaitė Laimutė  1156
Pilsudskaitė Sofija  411
Pilsudskis Antanas  411
Pilsudskis Juozas  411
Pilsudskis Povilas  411
Pinkuvienė Jūratė  723
Pinokurovas Gavrilas  268
Piotrowski K. J  459
Piročkinas Arnoldas  6, 12, 483, 1518
Pirvicas  1244
Pirvicas Gustavas  1238
Pisankaitė Ona  400
Pisankaitė Teodora  400
Pisankas Kseverinas  400
Pisankas Zigmas  400
Pisareva Nadiežda  867
Piščiulkaitė  857
Piščiulkaitė Valerija  208, 865
Pivoraitė Vytenė  285
Pivoras Nerijus  285
Pivorienė Aurelija  292
Plačiakis Edvardas  715, 866, 884
Plačiakytė Margarita  866
Platelis Kornelijus  781
Plaušinaitytė Viktorija  668, 669, 714
Plaušinaitytė-Židonienė V.  669
Plavinskas Juozas  1060
Plechavičius  1495
Plechavičius Aleksas  421
Plechavičius Povilas  421, 1064
Pleikys Rimantas  1084, 1086
Pleirytė Ona  1386
Pleirytė-Puidienė (Vaidilutė) O.  832, 1385–1387, 1393
Plentauskienė Stasė  391
Plerpienė Eugenija  211, 212
Pleščėjevas Jurlovas Ivanas Timofėjevičius  172
Pletas Petras  1482
Plevakas Kazys  340
Plevako Teklė  387, 1282
Plieskis Antanas  627
Plikšnys Raimondas  1391
Plioplys Vytautas  654, 685, 687, 688
Plisauskas Juozas  443
Plitinskas Bronius  353
Pliurantel Eliza  522
Pliuškytė Kazė  207, 859, 861
Pocevičienė Kaziūnė  1408
Pociūnas A.  829
Pocius Petras  211
Počiuipaitė-Grigaitienė Halina  698, 708, 1456
Počiulpienė Mikalina  837
Podbeckaitė Jadvyga  294
Podeckienė Sigita  935
Podeckis Benas  713
Poderys R.  1391–1393, 1398
Podleckis  926
Poklaitis Marijonas  425, 1281
Politaitė Virginija  905
Poniatovskis Stanislovas Augustas, karalius  162
Poniškaitytė Stasė  208, 729
Popeliučka Klemensas  286, 287
Portnojai  495
Poška Dionizas  751
Poškaitienė Jadvyga  864
Poškaitienė Vidimanta  55, 56, 65, 98, 829
Poškus A.  55, 56, 65, 98
Potocka  168
Povilaitienė Uršulė  318, 369
Povilaitis Antanas  1041, 1054
Povilaitis Ferdinandas  318, 369
Povilaitis Vytautas  864
Povilionienė Domicelė  1139
Požėra Darius  1474
Požėra Juozas  750, 895
Požėros  308
Požerskienė Stasė  397
Požerskis Kostas  397, 399
Požerskis Romualdas  1417
Pranaitienė O.  876
Prancevičienė Renata  921
Pranciulevičius Paulius  827
Pranckevičiūtė Jūratė  900
Pranckietis Viktoras  1523, 1526
Pranculis B.  1082
Pranevičė Karolis  372
Pranevičienė Ieva  373
Pranevičienė Liudvika  378
Pranevičius  925
Pranevičius Antanas  340, 342, 345, 346, 427, 430, 442
Pranevičius Jonas  372, 373
Pranevičius Juozas  860
Pranevičius Karolis  164, 340, 350, 356, 373, 428, 486, 925, 1231
Pranevičius Kazys  372, 373, 440
Pranevičius Leopoldas  440, 489
Pranevičius Petras  372, 373
Pranevičius Sigizmundas  236
Praniauskai  166
Pranienė  256
Prankaitė-Miklovienė Anelė  729, 731
Pranskevičienė Zofija  210
Pranskietienė Danutė  673
Pranskuvienė Julija  512
Prapuolenis Bronius-Pašeiniškis  474, 476
Prapuolenis Leonas  486
Praspaliauskienė R.  1109
Praspaliauskis Danielius  869
Praščiūnas Vincas  209, 828
Praškevičienė Loreta  703, 705
Praškevičienė Rita  211
Praškevičius Jonas  6, 7, 10, 12, 13, 16, 19–21, 109, 229, 544, 632, 634–637, 647, 835, 838, 648, 870, 1081, 1090, 1184, 1196, 1339, 1446, 1456, 1471, 1518, 1524, 1525
Pravilionis Stasys  207, 208
Preikša Vaclovas  860, 887, 888
Preišegolskis Abramas  497
Prelgauskas Valdemaras  97, 1456
Prelgauskienė (Urbutytė) Regina  19, 20, 211, 641, 643, 732, 733, 735, 833, 1457
Prelgauskis Vladas  1390
Premeneckaitė-Jonušienė Genutė  513
Premeneckas Jonas Juozas  513
Premeneckas Juozas  405
Premeneckas Vytautas  513
Premeneckienė Aleksandra  513
Prestonas Tomas Hildebrandas  120
Prialgauskas Henrikas  433, 447, 451, 453
Prielgauskas Jonas  1089, 1091
Prielgauskas Stepas  882, 883, 1090, 1091, 1224
Prielgauskienė Ona  1092
Prijalgauskas Henrikas  894
Prikockienė A.  986
Prišgintaitė Jadvyga  449, 673
Progulbickienė Juzefa  1405
Prokapas Jonas  1228
Prokapas Petras  1228
Pronckaitytė Pranė  454
Prosekina Nina  597
Prosekina Paša  597
Proškevičius Jonas  737, 738, 750
Proškinas Aleksandras  488
Protazas  294
Prozorai  1486
Prozoras  172, 178, 239, 243, 244
Prozoras [Juozapas]  243
Prozoras Adomas Jonas  168
Prozoras Antanas  169
Prozoras J.  178
Prozoras Juozapas  238
Prozoras Juozapas Antanas  168, 1457
Prozoras Juozas  213
Prozoras Mauricijus  169, 172, 274, 999, 1457, 1490
Prozorai  981
Prunskienė Kazimiera  781, 1463
Prūsaitė J.  95, 98
Ptašinskas Pranas  378, 1230
Ptolemaėjus K.  181
Pučinskas Vytautas  864
Pudzevičius Bronius  1216
Pudzevičius Juozas  1219
Puida  1388, 1391–1393
Puida Algirdas  1387
Puida Gediminas  1390
Puida Kazys  10, 16, 622, 719, 832, 836, 837, 1007, 1008, 1021, 1091, 1199, 1385–1393, 1398, 1457, 1485, 1487, 1511
Puidaitė Mimoza  1387
Puida Sigurdas  1387
Puida-Žegeta P.  1485
Puidienė  1387, 1389
Puidienė Stefanija  534, 1199, 1209, 1388–1390
Puidos  1388–1390
Puidos K. ir O.  1387
Puišo Judita  1422, 1424
Pukelis Benediktas  1075, 1078
Pūkienis Grigalius  980
Pulkauninkas Antanas  1061, 1063
Pundzevičius Stasys  473
Puodzevičiūtė Teresė  401
Puodžiūnas  922
Puodžiuvienė Elena  1161
Pupkevičius Klemensas  404
Pupkienė Vilma  697, 703, 705, 724, 725
Purvinas  71
Purvinas Erikas  40, 98
Pusčiūtė-Gabrilavičienė Paulina, žr. Gabrilavičienė Paulina
Puskepalienė Audronė  1526
Puskepalis Algis  1092
Puskunigienė Jadvyga  415, 569, 574
Puskunigienė Juzė  554, 566, 568, 574
Puskunigienė Regina  1092
Puskunigis Algimantas  569, 574
Puskunigis Jonas  353, 447, 554, 566, 568, 569, 574, 615
Puskunigis Juozas  352–554, 566, 615
Puskunigis Kazys  346, 353, 363, 443, 447, 448, 486, 554, 569, 574
Puščykovas  301
Puškinas A.  583
Puškorius M.  634
Puškorius Raimondas  1081, 1082
Puškorius Raimundas  1488
Putelis L.  772
Putna J.  1415
Putrienė (Zasimauskaitė) Zita  211, 212, 921, 923, 1457, 1458
Putrius Stanislovas  218
Putvinas P.  1438
Putvinskas-Putvys Vladas  441
Putvinskis S.  122
Puzinas J.  143, 161
Puzinas Mykolas  168
Pužaitis Antanas  623, 1502, 1524, 1526
Pužaitis Kęstutis  697
Pužaitytė Lina  872

 

R

Racevičius Jonas  226, 865
Rachlevičius Leopoldas  338
Rachuba A.  168
Račyckas Juozas  440
Račinskas A.  904
Račinskas Antanas  653, 685, 686, 1458
Račinskas Mečys  1499
Račiūnas Antanas  289, 886
Račiūnas Leonas  737, 738, 751
Račka Henrikas  455
Račkai  308
Račkaitis V.  55
Račkauskas Augustinas  227
Račkauskas Karolis-Vairas  1389
Račkauskas Kazimieras  833
Račkauskas Stasys  208
Radavičienė Tavosė  865, 932
Radavičiūtė-Gavrilčikienė Eglė  736
Radikavičiai  191
Radimonas Algirdas  1055, 1066
Radimonas Antanas  623, 826, 837, 1502
Radimonienė G.  1102
Radimonienė Janina  209, 210
Radimovas Antanas  1223
Radkevičienė Marijona  207
Radvila Albrichtas  167, 168, 1105
Radvilavičius Kazimieras  348
Radvilienė Ona  167
Radzevičė (Šidlauskaitė) Elena  809
Radzevičiai  172
Radzevičienė Leokadija  377
Radzevičienė Teodora  378
Radzevičienė Vida  1526
Radzevičius  349, 1222, 1491
Radzevičius A.  768
Radzevičius Adomas  829
Radzevičius Agatonas  1414
Radzevičius Audrius  759, 768, 803, 843
Radzevičius Bernardas  452, 453, 1498
Radzevičius Jonas  1063–1065
Radzevičius Valentinas  1526
Radzevičius Vytautas  639, 1526
Radzevičius Zenonas  108, 111
Radzevičiūtė Elena  1166
Radzevičiūtė Nijolė  212
Radziminskienė Stasė  400
Radzinskis E.  1468
Radžiukynaitė Leonija  661, 682
Radžiūnas  883
Radžiūnas Algis  910
Radžiūnas J.  882
Radžiušas Antanas  211
Ragaišienė  1300
Ragaišienė Vilija  1309
Ragaišis  437
Ragaišis Bronislovas  1091
Ragaitė Lina  724
Ragalskytė Felė  289
Ragauskaitė  609
Ragauskas P.  823
Ragažinskienė Irena  696, 697, 827, 834, 837, 872, 874, 875, 1526
Raginytė-Žuklienė Rožė  908
Raibšteinas  1263
Raila A.  770
Raila Algimantas  545
Raila Juozas  402
Raila Romualdas  547, 636, 641
Railienė Vida  924
Railos  1177
Rainienė Vladislava  389
Rainys (Reinys) Vincas  488
Rainys Apolinaras  389
Rainys J.  336, 337
Rainys Vincas  431, 432, 488, 490
Rajeckas Vladas  689, 833
Rakauskaitė Danutė  569
Rakauskaitė Ona  569
Rakauskaitė Zita  1117, 1138
Rakauskas  350
Rakauskas A.  1092
Rakauskas Algimantas  569
Rakauskas Gediminas  569
Rakauskas Valdas  1526
Rakauskas Vincas  350, 353
Rakauskas Vytautas  569
Rakauskienė Eglė  1526
Rakauskienė Genė  207, 857
Rakauskienė Janina  574
Rakauskienė Katrė  419, 437, 438
Rakevičiai  166
Rakevičienė Agota  619
Rakevičienė Malvina  373
Rakevičienė Zofija  208
Rakevičius Aleksandras  373
Rakevičius Jonas  372, 373, 489
Rakevičius Pranas  439
Rakevičius Vladas  373, 439, 440, 822, 833, 1502
Rakevičiūtė Diana  833
Rakevičiūtė Elena  455
Raktelis Vladas  486
Ramanauskai  1199
Ramanauskaitė  921
Ramanauskaitė Adelė  419
Ramanauskaitė Albina  837
Ramanauskaitė Ieva  402
Ramanauskaitė Kristina  921
Ramanauskaitė Ona  419
Ramanauskaitė Teodora  419
Ramanauskaitė Zuzana  419
Ramanauskas  447
Ramanauskas A.  1450
Ramanauskas Albinas  540
Ramanauskas Algis  164
Ramanauskas Andrius  419
Ramanauskas Antanas  419, 618, 682
Ramanauskas Bronius  164, 837
Ramanauskas Eduardas  402
Ramanauskas Edvardas  347
Ramanauskas Jonas  615, 1219
Ramanauskas Juozas  346, 402, 417, 1230
Ramanauskas Martynas  402, 719, 823, 889, 1199
Ramanauskas Mykolas  378
Ramanauskas Saulius  639
Ramanauskas Simas  347
Ramanauskas Stasys  207, 532
Ramanauskas Tamošius  1224, 1228
Ramanauskas Tomas  339
Ramanauskas Vaclovas  618
Ramanauskas Viktoras  515, 615, 1493
Ramanauskas Vincas  1199
Ramanauskas Vladas  419
Ramanauskienė  557
Ramanauskienė Angelė  768
Ramanauskienė Klementina  419
Ramanauskienė Rozalija  399
Ramanauskienė Stasė  207, 525, 527, 532, 557
Ramanauskienė Uršulė  419
Ramanauskienė Zofija  378, 455
Ramanavičienė Leokadija  929
Ramančiuckas Albinas  621, 697, 703, 705, 837
Ramančiuckienė (Luotaitė) Dalija  632, 641, 1458, 1526
Ramašauskas Egidijus  1527
Ramašauskienė Vita  1527
Ramonas A.  1105
Ramonas Viktoras  1231
Ramonienė Doma  445, 449, 674
Ramuckas Aleksas  620
Ramuckas Andrius  424
Ramuckas Antanas  424, 682
Ramuckas Jonas  424
Ramuckas Juozas  424
Ramuckienė  1092
Ramuckienė Ona  380
Ramuckienė Zofija  421
Ramuckis Aleksas  207, 532
Ramuckis Boleslovas  421
Ramuckis Jonas  347, 421
Ramuckis Pranas  421
Ramuckis Vincas  421
Ramusas Antanas  221
Randienė G.  1318
Randys  727
Randis  Mantvydas  705
Randis Egidijus  706
Randys Mantvydas  640
Randis Mantvydas  712
Randomanskienė Felicija  415
Rasčiukas Juozas  1232
Rasimaitė-Baranauskienė Marija  738
Rasiukevičiūtė Neringa  846
Rasskazov  564
Rastawieckis E.  180
Rastenis  589
Raščikas Juozas  383
Rašinskaitė Julė  574
Rašinskas Jonas  209, 443, 566, 574, 633, 929
Rašinskas Mečislovas  554, 568, 574, 996, 1209, 1440, 1458, 1486
Rašinskienė Albina  748, 773–775, 803, 870, 874, 886, 888, 1208, 1397
Rašinskienė Pranė  567, 574
Rašinskienė Zofija  421
Raškevičienė Lina  1527
Rašomavičius  43, 50, 52, 54, 60, 72
Rašomavičius V.  55, 98
Ratautas Zigmas  1054
Ratkeliai  127
Ratkelienė Julija  356, 378, 574
Ratkelienė Laima  84, 126
Ratkelis Algirdas  21, 84–86, 126, 127, 636, 719, 834, 836, 838, 870, 878, 879, 884, 1026, 1029, 1030, 1078, 1458, 1482, 1518
Ratkelis Vytautas  428, 429, 448, 574
Ratkelis Vladas  350, 353, 428, 430, 443, 445, 553, 554, 568, 574, 615, 1499
Ratkelytė Genovaitė  574
Ratkevičienė Marijona  378
Ratkevičius Jonas  743
Ratkevičiūtė Elena  619
Ratkevičiūtė Rita  1156
Raubos  308
Raudienė R., žr. Virbickaitė-Raudienė Rūta
Raudonienė  922
Raudonienė Dainora  703, 706, 732, 733, 735, 1526
Raudonikis Petras  488, 492, 534, 1021

Raudonikis Romanas  443
Raudonis Laimutis  759, 765, 774–776, 780, 803
Raudonytė Austėja  1527
Raupys G.  421
Razalevičius  1224
Raziulienė Genovaitė  211
Raziulis Alvydas  212
Razma Jurgis  635
Razmukaitė Marija  9, 15, 1310, 1518
Razumaitė Antanina  663, 666
Ražinskas Mečys  492, 534
Rėgelis Konstantinas  (Constantin Andreas von Regel)  40
Reibšteinas Dovydas  349
Reidas M.  1386
Reilly F. J. J.  182, 187
Reinienė (Keruckaitė) Emilija  574
Reinys G.  1063
Reinys Vytautas  574
Reivytis V.  515
Rekašiai  306
Rekavičius Vladas  623, 1464
Rekertas Vaclovas  431
Rekevičienė (Šalkauskaitė) Sofija  512
Remeika Gintautas  476, 621
Remeika Vladas  443
Remeikienė Pranė  1119, 1139
Remišauskas Mikalojus  1407
Repinas Ilja  163
Rerichas Nikolajus  163
Reznickis Chaimas  458, 496, 497, 500
Reznickis Mauša  495, 496
Rybinskienė Elena  455
Ribišauskas Kazys  312
Ribokas  67, 69
Ribokas D.  98, 116, 118
Rickevičienė R.  979, 981, 982, 986
Ryla M.  53–55, 98
Ryliškis Antanas  747
Ryliškis Stasys  857
Rimas Ričardas  639
Rimavičienė Julija  377–379
Rimavičius Stepas  208
Rimdeikaitė Ona Anastasija  1526
Rimkevič Magdalena  405, 1282
Rimkevičiai  1207
Rimkevičienė Irena  804
Rimkevičius  440, 605
Rimkevičius Algirdas  490
Rimkevičius Andrius  405
Rimkevičius J.  1215
Rimkevičius Kazys  389
Rimkevičius L.  770, 773
Rimkevičius Liudas  745, 888
Rimkevičius Liudvikas  209, 773, 804
Rimkevičius Marius  639
Rimkevičius Simonas  370, 405
Rimkevičius Stanislovas  405
Rimkevičiūtė Kristina  389
Rimkienė Juzė  1157, 1160
Rimkienė Marijona  415
Rimkienė Violeta  941
Rimkus Andrius  1329
Rimkus Antanas  452, 453, 544, 1331
Rimkus Dautartas  285
Rimkus Juozas  587
Rimkus Stasys  435, 436
Rimskis-Korsakovas Nikolajus  1408
Rimša Edmundas  162, 165, 169, 1536
Rimvydas-Mickevičius Adolfas  406, 999
Rimvydienė Marija  407
Rinkevičienė Irena  921
Rinkevičienė Laima  211, 212
Rinkevičienė Reda  1525
Rinkevičienė Vanda  329
Rinkevičius Alfredas  1459, 1471, 1472, 1478, 1525
Rinkevičius Algirdas  715
Rinkevičius Aurimas  1472
Rinkevičius Juozas  859, 864
Rinkevičius Viktoras  638
Rinkevičius Vitas  110, 115
Rinkevičius Vytautas  115
Rinkevičiūtė L.  1105
Ripa Anioletis Ožovanis Albertis  1411
Risovas Michailas  524, 530, 531
Rysovas Mykolas  619
Riurikas  293
Ryžovas Sergejus  564
Roda Mik.  1246
Roemerienė Marija  439, 455
Roemeris Steponas  455
Rokas Liudvikas  378
Romanovskis Jonas  169
Romaškevičius A.  217
Romaškevičius Antanas  214, 241, 245
Romaškevičius (Romaszkiewicz) Antanas  217
Romeika Jonas  382, 449–451
Romeikytė Jadvyga  382
Romerienė Marija  415, 440, 534
Rostovskis Levas  170, 178
Roščikevičius Simonas  424
Rothe P.  25–27, 35
Rozevas  303
Rozovas V.  1467
Rožickienė Elena  207, 532, 653, 654, 677, 840, 858
Rožukienė Onutė  329
Rubinovas Stanislovas  863
Rubinskaitė Janina  860, 886
Rubinskas Kazys  429
Rubinskas Vacys  1224
Rubinskienė Marina  759, 778, 779, 804, 1527
Rubinskienė Ona  1474
Rubinskienė Petrutė  731
Rubinskienė Regina  7, 13, 727, 731, 732, 736, 1459, 1518
Rubinskienė Viktorija  377
Rudauskaitė-Galinienė Marija  674
Rudauskas Klemensas  654, 860, 886
Rudelevičienė Valentina  865
Rudelevičiūtė Stefanija  921
Rudinskas Andrius  1472
Rudinskas Leonas  22, 115, 1459, 1471, 1472, 1478, 1482, 1525
Rudinskas Virgilijus  1472
Rudinskienė Džiuljeta  1482, 1525
Rudmickaitė Indrė  833, 1117
Rudminaitė Stefanija  921
Rudzevičienė Justina  390
Rudzevičius Eduardas  390
Rudzevičius Juozas  390
Rudzevičius Vincas  390
Rudzevičius Vladas  390
Rudzevičiūtė Aleksandra  390
Rudzevičiūtė Marija  390
Rudzinskas D.  783, 785, 799, 800, 805
Rudzinskas Jonas  1036
Rudzinskas V.  219, 445
Rudzinskienė Stefa  731
Rudžianskas Viktoras  837
Rudžinskas Vincas  443
Rudžionaitė Albina  317
Rudžionaitė Irena  318
Rudžionaitė Janina  317
Rudžionaitė Virginija  317
Rudžioniai  319
Rudžionienė Aleksandra  317, 319
Rudžionienė Elena  317
Rudžionienė Marijona  317
Rudžionis Aleksandras  370
Rudžionis Aleksas  317
Rudžionis Algirdas  318
Rudžionis Antanas  317, 369
Rudžionis Benadas  318
Rudžionis Danielius  318, 1199, 1200, 1202
Rudžionis Jonas  317, 370
Rudžionis Juozas  317, 370
Rudžionis Justas  370
Rudžionis Justinas  317
Rudžionis Steponas  318
Rugienius Rytis  759, 766, 780, 804
Rūkas Jonas  226, 1173
Rukauskaitė Marija  1200
Rukienė Genė  761, 768, 773
Rukovskis St.  1090
Rukšėnaitė Dalia  823, 824
Rukšėnas Leonas  857
Rukšėnas Vytautas  210
Rukšėnas Vladas  97
Rukšėnienė Zoja  1459
Rukuiža Stasys  1209
Rulinskas Liudvikas  8, 9, 14, 15, 925, 1157, 1518
Rulinskienė (Klupšaitė) Antanina  8, 9, 14, 15, 925, 1157, 1518
Rumbaudas  1028–1030
Rumšas Mordchelis  496
Rumševičius Gintas  225, 648, 940, 1504
Rupeika Antanas  8, 14, 942, 944–946, 961, 964, 966–968, 979, 980, 985, 988, 991, 997, 998, 1001, 1003–1013, 1015, 1017, 1508, 1510, 1518
Rupeikienė Marija  8, 14, 942, 977, 979, 988–996, 1018–1020, 1508, 1510, 1518
Ruseckaitė Aldona  709
Ruseckas P.  323
Ruseckas Tautvydas  109, 111
Rusteika  252, 526
Rusteika Julius  207, 378, 428, 526, 529, 532, 927, 1459
Rusteika Vytautas  207, 486, 527, 532, 552, 1459
Rušys Agnius  896
Rutka Motiejus  431, 443
Rutkauskaitė Ona  356
Rutkauskas Antanas  488
Rutkauskas Jurgis  425
Rutkauskas Petras  832
Rutkauskas Pranas  334, 374, 615
Rutkauskė Dovidė Ana  641
Rutkowska  1292
Rutkowska K.  1298
Ruzas Teofilis  207, 208
Ruzgaitė Rima  1117, 1138
Ruzgas Jonas  111
Ruzienė A.  139
Ruzveltas F.  1446
Ružancovas A.  891

 

S

Sabaitienė Jūratė  718
Sabaliauskas  440
Sabaliauskas Antanas  229, 230, 1078, 1460
Sabaliauskas Benediktas  411
Sabaliauskas Jonas  411
Sabaliauskas Kostas  1330
Sabaliauskienė  440
Sabaliauskienė (Čižinauskaitė) Vida Marytė  1460
Sabaliauskienė (Rakauskaitė) Aldona  1232
Sabaliauskienė Apolonija  382, 419
Sabaliauskienė Julė  219
Sabaliauskienė Vida  223, 761, 834, 910, 1503
Sabalis S.  457
Sabašinskienė Adelė  675
Sabeckis Ignas  452
Sabeckis Vincas  405
Sabonas Mečislovas  1079
Sabulis Remigijus  863
Sabutytė Aušra  731
Sabutytė Renata  212
Sadaunikienė Audra  923, 924
Sadauskaitė Zenė  832
Sadauskas Mikas  440
Sadauskas Vladas  207
Sadauskienė Jadvyga  823, 838
Sadinskas Motelis  1264
Saja Kazys  750, 863, 865, 866, 895, 1468
Sakadolskis  440
Sakadolskis Zigmas  619
Sakalas J.  6, 12, 481, 1518
Sakalauskaitė D.  1157
Sakalauskaitė Diana  1502
Sakalauskaitė Ieva  1409
Sakalauskaitė Julija  865
Sakalauskaitė Jurga  759, 761
Sakalauskaitė Manė  1091
Sakalauskaitė Zita  211
Sakalauskaitė-Šarpnickienė Jolanta  1080
Sakalauskas  440, 921
Sakalauskas A.  1503
Sakalauskas Algimantas  633, 853, 869, 951, 1030, 1033, 1036, 1460, 1488
Sakalauskas Jonas  540
Sakalauskas Z.  1503
Sakalauskienė Lionė  211, 212
Sakalauskienė S.  777
Sakalauskienė Sandra  759, 805
Sakalauskis Z.  951
Sakauskienė Marcelė  653, 654, 680, 840, 858
Salatka Andrius  667, 721
Salemonas Antanas  429
Salemonas Stasys  430, 448, 1494
Salys  1292, 1293
Salys Antanas  1292, 1296, 1297, 1299, 1514
Salmonovičius S.  122
Salola E.  868
Samaitis Stasys  1228
Samajauskas Romas  627, 629
Samas A.  180, 185
Samaškytė Antanina  661
Samauskas Benediktas  349
Samauskas Leonas  440
Samauskas Vaclovas  428
Samerdokas Alfredas  1420, 1422
Samsonaitė Julija  739, 747, 765, 805, 872, 874, 886
Samuolienė Giedrė  759, 776, 790, 806, 820, 1506
Samuolis Kazys  452
Samuolis Pranas  452
Samuolis Stasys  450, 452
Samuolytė-Navardauskienė R.  1424
Samuščenka Aleksas  712
Sankalienė Ramutė  869, 870, 875, 1527
Sankalienė Roma  874, 888
Sankauskas Justinas  388
Sapižova (Bespolovaitė) Vera  1232
Sapižova Veronika  1077
Sarapinas Jonas  822, 838
Sarapinas Modestas  1526
Sarapinienė Aleksandra  838
Sarcevičius  487
Sarcevičius B.  1090, 1091
Sasnauskas Andrius  759, 760, 783, 806, 818, 845, 880, 866
Sasnauskas Audrius  8, 14, 21, 760, 766, 779, 780, 788, 807, 1482, 1518, 1526
Sasnauskas Č.  1502
Sasnauskas Jonas  656
Sasnauskas Mykolas  396
Sasnauskas S.  1000
Sasnauskas Stasys  414
Sasnauskienė Jadvyga  415
Sasnauskienė Rasa  7, 13, 21, 640, 641, 643, 644, 732, 733, 735, 736, 869, 874–877, 880, 1460, 1518, 1526
Sauginavičiai  980
Sauginavičius Jokūbas  1486
Saulevičiai  925
Saulevičienė Stasė  454
Saulevičius  925, 926
Saulevičius Stasys  341–343, 362, 363, 378, 427, 428, 434, 454, 526, 662, 916, 925–928, 1190, 1191, 1209, 1451
Saulius Juozas  208–210, 476, 621, 623, 668, 689, 696, 697, 710, 751, 823, 825, 827, 834, 837, 1391, 1428, 1460, 1503
Saurusaitytė Nijolė  209
Savickas A.  1263
Savickas Algirdas  569
Savickas F.  861
Savickas Gintas  569
Savickas Jonas  227
Savickas Jurgis  207, 618
Savickas Stasys  437
Savickas Vladas  569
Savickienė Irena  1526
Savičius Adolfas  115
Savukynas Bronys  1281, 1289, 1311, 1315
Sažinas Vidmantas  629, 631
Sciekas  293
Sčesnulevičius S.  1409
Sedelskis Vytautas  928, 929
Sedleckis  324
Sedlerienė Eugenija  684, 893
Segliš U.  868
Selemenavičius  1494
Selemenavičius Stasys  1461
Seliukaitė Irena  829
Semaška Vanda  404
Semaškaitė Ona  425
Semaškos  307
Seniulienė (Adomaitytė) Rima  1461
Senkevičius Henrikas  1457
Senkus Leonas  343, 400
Senovaitienė Jadvyga  928
Serafinas Henrikas  163
Serapinaitė Genovaitė  619
Serapinas J.  665
Serapinas Jonas  619
Serapinas Juozas  665
Serapinas Modestas  639
Sfolkieniai  172
Shaw B.  1386
Siaurusaitis Adomas  97, 1461
Siaurusaitytė Nijolė  1461
Sidaras Petras  412
Sidoras Petras  334
Sienkiewiczius H.  1386
Sierakauskas Zigmantas  232, 236
Sieraoczy-Choszczno Aneta  1527
Sieraoczy-Choszczno Janusz  1527
Sikorskaitė-Gudžiūnienė Sidona  820
Siliūnas Benediktas  912
Simanavičienė Michalina  389, 404
Simanavičius Antanas  389
Simanavičius Ignas  761
Simanavičius Kazys  655
Simanavičiūtė Milda  851
Simėnaitė Laima  766
Simėnas Viktoras  115, 636
Simokaitė Loreta  708
Simokaitis Giedrius  878
Simokaitis Martynas  700
Simokaitis Osvaldas  878
Simokaitytė-Valatkienė Elena  667
Simonaitienė Edita  642, 703, 706, 732–
734, 869, 874, 875, 1483
Simonaitienė Marė  1526
Simonaitienė Monika  731, 733, 872
Simonaitis A.  517, 1102
Simonaitis Algirdas  861, 864, 888
Simonaitis B.  1092
Simonaitis Kazys  334
Simonavičienė Stasė  391
Simonavičius Antanas  1228
Simonavičius Petras  191
Simonovas Prokofijus  608
Simutienė (Bačėnaitė) Veronika  1344, 1346, 1348, 1361, 1377–1379
Simutis A.  861
Simutis Algirdas  632, 1461, 1472, 1478
Simutis Algis  212, 612
Simutis Jonas  1472
Simutis Liudas  697
Sinclairis U.  1386
Sinelnikovas Levas  861
Sinickis Andrius  406
Sinitocka Chaja  356, 501
Sinkevičiai  1218
Sinkevičienė  920
Sinkevičienė L.  885
Sinkevičius Aleksandras  327
Sinkevičius Alfonsas  386
Sinkevičius Jonas  386, 538
Sinkevičius Vincas  109, 527
Sinkleris L.  451
Sinkus Bronius  209
Sinkus Stasys  1092
Sinkuvienė Janina  1092
Sipaitis Saulius  709
Sipavičiai  668, 714
Sipavičienė Ilona  766
Sipavičienė Irena  866
Sipavičius  921
Sipavičius Aleksandras  389, 472
Sipavičius Aleksas  361
Sipowicz Kazimieras-Sliwickis  336
Sirtautaitė Jadvyga  574
Sirtautas  1499
Sirtautas Česlovas  574
Sirtautas Juozas  219, 221, 438, 446, 473, 684, 1209
Sirtautas Kazimieras  487
Sirtautas Kazys  1462
Sirtautas Kęstutis  1091, 1092
Sirtautas Ksaveras  383, 486, 489, 557, 565, 574, 1207
Sirtautas Pranas  574
Sirtautas R.  776
Sirtautas Stasys  234, 822
Sirtautienė Apolonija  1143, 1150, 1154
Sirtautienė Elena  219, 390
Sirtautienė Vladislava  574
Sirtautienė Zita  902
Siručiai  227, 304, 1014, 1487
Sirutis  241, 304, 1014
Sirutis S.  213
Sirutis Simonas  168, 177, 213, 227, 238, 965, 1195, 1462, 1490
Skačkova Sandra  885
Skapaitė Ona  175
Skeivelienė Dalia  102
Skenundrytė Vlada  1077
Skerys Arvydas  1061
Skerys Kęstutis  8, 14, 1038, 1518
Skibinauskis  1257, 1263
Skiparis Kazys  380
Skiparytė Uršulė  380
Skirgaila  456
Skirgaila Antanas  390, 391, 1200
Skirgaila Boleslovas  440, 489
Skirgaila Bronius  391
Skirgaila Jurgis  391
Skirgaila Liudvikas  389
Skirgaila Mykolas  389
Skirgaila Vincas  399
Skirgaila Vladas  389
Skirgailaitė Ieva  1320, 1323
Skirgailaitė Mikalina  391
Skirgailaitė Stefanija  390
Skirgailienė Antanina  399
Skirgailienė Elena  390, 1134, 1139
Skirgailienė Kazimiera  1200
Skirgailienė Teresė  383
Skirgailos  171, 668, 1200
Skirienė-Repkina Ona  731
Skirka Kazys  664
Skodskis Jurgis  122
Skora Antanas  350, 352, 353
Skorobohacka Anka  294
Skraskadamskytė Aleksandra  722
Skriabinas G.  808
Skridlaitė G.  27
Skridlaitė Laima  698
Skripka Danijilas  675
Skrodenis Stasys  4
Skučaitė Ramutė  709
Skučas Linas  884
Skučas Nerijus  884
Skučas Stasys  316
Skudžinskienė Zita  864
Skujienė  57
Skujienė G.  57, 65
Skukauskienė Stasė  373
Skvireckas Juozapas  1049, 1050
Slabuckienė Petronėlė  396
Slatinskas (Skatinskas)  1323
Slavickaja Teofilė  425, 1282
Slavikaitė Lina  777
Slavinskaitė Genė  574
Slavinskas  335
Slavinskas A.  883
Slavinskas Aleksandras  419
Slavinskas Antanas  419, 486, 1395
Slavinskas J.  322, 1040
Slavinskas Kazys  419, 534, 539
Slavinskas Petras  574, 618, 1207
Slavinskienė  438
Slavinskienė Ona  574
Slavočinskis Saliamonas Mozerka  1304, 1305, 1308, 1309
Sleževičius Mykolas  323
Sliesaravičius A.  767, 808
Sliesoriūnas F.  169
Slivauskaitė (Sliwowska) Henrieta  1444
Sluckis M.  865
Smaginas Nikolajus  207, 532
Smelčienė-Augonienė Irena  731
Smetana B.  887
Smetona  927, 1121
Smetona Antanas  442, 444, 577, 651, 927, 1038, 1049–1051, 1216, 1446
Smigaitis Sigitas  766
Smilgaitienė Aldona  872, 888
Smilgaitienė Marytė  774, 846
Smilgaitis Bronius  209
Smilgaitis Jonas  209
Smilgaitytė Lina  872, 875, 910
Smilgienė Stasė  912
Smilingis Aloyzas  1193
Snarskis  54
Snarskis A.  1236
Snarskis Povilas  40, 55
Sniečkus Antanas  251, 256, 292, 832, 1075
Snitkuvienė A.  1424
Sokas Kazys  1500
Solla  129
Sollohubas Kazimieras  670, 672
Soltanas Panteleomas  386, 1462
Soltonas Jonas  357, 1230
Soltonas Stanislovas  421
Songaila  1036
Songaila Darius  936
Songaila M.  1409
Sosovičiai  178
Sotzmannas D. F.  183
Sovgockas  293
Spelskis A.  1409
Spirgys Juozas  1329, 1338
Spirgytė Irena  866
Sprainaitytė Sigita  4, 5, 11, 21, 40, 52, 53, 71, 72, 89, 91
Sprindys Petras  208, 209
Spūdaitė Viktė  676
Srednickis Judelis  505
Sruoga B.  865
Sruoga V.  61
Sruolis  1238
Stačiūnas  535
Stačiūnas Henrikas  747
Stačiūnas Mykolas  1224
Stadelnikas Juozas  445
Stadelninkas Juozas  435
Staliliūnaitė Rūta  709, 750, 895
Stalinas  204, 281, 525, 529, 532, 535, 536, 541, 559, 565, 585, 589, 602, 603, 606, 677, 840, 893
Staliūnaitė E.  876
Staliūnaitė Jūratė  698, 708
Staliūnaitė Ona  858
Staliūnas  447
Staliūnas Andrius  882, 1472
Staliūnas Benediktas  383
Staliūnas Ignas  374, 383
Staliūnas J.  640, 883, 884, 1463
Staliūnas Jonas  534, 616
Staliūnas Juozas  22, 374, 383, 544, 636, 639, 698, 882, 884, 885, 1180, 1462, 1471, 1472, 1477, 1482, 1525
Staliūnas Jurgis  374, 383, 445
Staliūnas Kazys  386, 534, 616
Staliūnas Klemensas  544, 1232
Staliūnas Petras  374, 383, 434, 540
Staliūnas Povilas  374, 383, 386, 434, 882, 885, 1330, 1472
Staliūnas Pranas  886
Staliūnas Sigutis  1526
Staliūnas Vladas  374, 383

Staliūnienė Aleksandra  383
Staliūnienė Antanina  383
Staliūnienė Elžbieta  386, 1281
Staliūnienė Genovaitė  636, 648, 875, 876, 885, 1463, 1477, 1482, 1504, 1525
Staliūnienė Juozepata  383
Staliūnienė (Palavinskaitė) Magiliona  6, 12, 21, 315, 316, 881, 1140, 1141, 1145, 1146, 1148–1154, 1156, 1232, 1356, 1518
Staliūnienė Stefanija  211
Staliūnienė Zita  209, 210
Staliūnienė Zosė  555
Stamprickas V.  111
Stanaitis Juozas  466
Stanaitytė Ida  665
Stančikas Andriejus  1527
Stančikienė Sigutė  1527
Stanevičienė Juzefa  419
Stanevičienė Stefanija  399
Stanevičius Jukas  191
Stanevičius Juozas  1216
Stanevičiūtė Roma  1117, 1139
Stanevičiūtė Vitalija  637
Stanienė (Zalatoriūtė) Gražina  766, 767, 769, 807, 808
Stanioniai  252, 256, 257
Stanionienė  256
Stanionienė A.  438
Stanionienė Anelė  406, 534
Stanionienė Angelė  438
Stanionienė Genutė  941
Stanionienė Jovita  1077
Stanionienė Juzė  252, 566–568, 574
Stanionienė Marija  539
Stanionis  256, 1183
Stanionis Andrius  406
Stanionis Antanas  253, 406, 1206
Stanionis Ignas  252, 406, 452, 453, 535
Stanionis Ignas (Papunis)  251
Stanionis Ignotas  406
Stanionis J.  1331, 1333, 1335
Stanionis Jonas  8, 15, 539, 637, 1070, 1077, 1218, 1463, 1518
Stanionis Juozapas  406
Stanionis Juozas  539, 1182, 1330, 1332
Stanionis Jurgis  378, 406, 1329
Stanionis Kazimieras  406
Stanionis Kazys  406, 999
Stanionis Pranas  539
Stanionis Stasys  252, 347, 487, 557, 566, 574, 1205, 1207
Stanionis Vaclovas  406
Stanionis Vincas  445
Stanionis Vytautas  406, 618
Stanionis Zenonas  406
Stanionytė Antosė  566, 574
Stanionytė Joana  252, 566, 568, 574
Stanionytė Marija  406
Stanionytė Marijona  289
Stanys Vidmantas  757, 760, 762, 766–780, 792, 807, 844, 1483, 1504
Stanislovaitienė Zofija  574
Stanislovaitis  423, 1281
Stanislovaitis Antanas  402, 574
Stanislovaitis Aurelijus  709
Stanislovaitis Juozas  575
Stanislovaitis Pranas  575
Stanislovaitis Veronika  424, 1281
Stanislovaitis Vladas  574
Stanislovaitytė Bronė  575
Stanislovaitytė Justė  439
Stanislovas Augustas, karalius  168, 241
Stanislovavičius Grigorijus  191
Stanislovienė Petkevičienė Elena  175
Stanišauskas G.  1054
Stanišauskis Jokūbas  1051
Stanytė Rugilė  698, 709
Staniukaitienė Stanislava Zofija  870
Staniukaitienė Stasė  773, 825, 872, 875, 910
Staniukaitytė Edita  872
Stankaitis A.  882
Stankeras P.  514
Stankevičienė Apolonija  380
Stankevičienė Danutė  731
Stankevičienė Jadvyga  373
Stankevičienė Joana  177
Stankevičienė Juzė  370, 373
Stankevičienė Juzefa  538, 575
Stankevičienė Kristina  373
Stankevičienė Paulina  396
Stankevičienė Regimanta  1422, 1424
Stankevičius  440
Stankevičius Balys  373
Stankevičius Eugenijus  1476
Stankevičius Ferdinandas  412
Stankevičius Ignas  408, 535
Stankevičius Jonas  223, 229, 634, 732, 869, 1503
Stankevičius Juozas  318, 370, 373, 616, 619
Stankevičius Pranas  373
Stankevičius Stasys  334
Stankevičius Tadas  619
Stankevičius Tadukas  264
Stankevičius Viktoras  1078
Stankevičius Vytautas  532
Stankevičiūtė Albina  318, 575
Stankevičiūtė Antanina  318
Stankevičiūtė Birutė  575
Stankevičiūtė Genė  575
Stankevičiūtė Genovaitė  318
Stankienė (Mališkaitė) Jūratė  808
Stankienė Paulina  1170
Stankienė Rima  644, 732, 736, 880, 1526
Stankovičaitė-Jerembauskienė Bronislava  362, 917
Stankūnaitė Genė  395
Stankūnaitė Malvina  395
Stankūnaitė Marijona  395
Stankūnas  486
Stankūnas Aleksandras  393, 395, 409
Stankūnas Česlovas  7, 13, 622, 624, 626, 1327, 1518
Stankūnas J.  221
Stankūnas Jonas  193, 339, 394, 676, 1186
Stankūnas Juozas  209, 220, 378, 393, 395, 409, 429, 575
Stankūnas Jurgis  393, 395, 409
Stankūnas Kazys  395, 409, 429, 1223, 1228
Stankūnas Povilas  452
Stankūnavičiūtė Juzė  653, 667
Stankūnienė (Butkutė) Magdalena  1232
Stankūnienė Elžbieta  395
Stankūnienė Ona  568, 575
Stankūnienė Zuzana  395, 591
Stankus Danielius  880, 1526
Stankus J.  220, 1220
Stankus Jonas  210, 211, 640, 1100, 1101
Stankus Julius  1168, 1170, 1227, 1228
Stankutė Gintarė  644, 709, 877, 1317
Stankuvienė Ingrida  700, 702, 703, 706
Starevičius Boleslovas  540
Starevičius Bolius  207, 532
Starevičius Ipolitas  412
Starkauskas J.  530, 532
Starkevičius Kazimieras  781
Starkus Pranas  476
Starkutė Gražina  1463
Starkutė Roma  771–773, 808
Starkuvienė Galina  774, 846
Starodomskis Vincentas  214
Starta Stasys  1057, 1064
Stasionytė Deimantė  1527
Stasiūnas Kazys Algimantas  697
Stašaitienė Emilija  391
Stašaitienė Kristina  703, 706
Stašaitis Bronius  391
Stašaitis Jurgis  391
Stašelienė Teklė  447, 449
Stašelis Vincas  677, 679, 1463
Staševičiai  1200–1202
Staševičienė Emilija  391, 1201
Staševičienė Veronika  1201
Staševičius Antanas  342, 343, 391, 595, 1201
Staševičius Juozas  391
Staševičius Stasys  391, 591
Staševskienė Valerija  373
Stašinskas Vladas  321
Staškauskas Gediminas  1030
Staškevičienė Janina  211, 212
Staškevičius Henrikas  829
Staškevičius Juozapas  227
Staškevičius Juozas  1526
Staškūnas Henrikas  668
Statkevičiūtė Zosė  394
Staugaitis Gediminas  748, 770–773, 777, 808
Stavskis  315
Stavskis Aleksas  319, 425
Stavskis Henrikas  319
Stavskis Vladas  315, 369
Stavskytė Elena  319
Stavskytė Jadvyga  319
Steblienė Jadvyga  396
Steckevičiai  1489
Steckevičius Kristupas  170
Steckevičius Stanislovas  170
Steiblytė Danutė  1078
Steikūnas Romanas  1264
Stelingienė  1077
Stelingis Anicetas  208, 210, 1077, 1078
Stepavičiūtė Ilona  723
Steponaitis  920, 922
Steponauskienė Jadvyga  1077
Steponavičienė Regina  207, 208
Steponavičius Antanas  357, 1230
Steponavičius Boleslovas  210
Steponavičius V.  1072
Steponavičiūtė (Kalinauskienė) Roma  209, 1464
Sterlo Orlickas Boleslovas  109, 1464
Stočkienė Ona  665
Stočkus Artūras  212, 545
Stočkus Justinas  1473
Stolypinas Piotras  367
Stolovas Chaimas  497
Stončius Darius  4
Stonienė (Liškauskaitė) Gražina  1464
Stonienė Danutė  211
Stonienė Gražina  8, 14, 21, 316, 476, 522, 621, 697, 698, 701, 710, 833, 837, 848, 881, 937, 1427, 1432, 1433, 1445, 1457, 1461, 1469, 1502, 1518
Stonienė Ingrida  706
Stonys  41, 95, 1291
Stonys Antanas  211
Stonys Arnas  709, 833, 838, 1429
Stonys Česlovas  709, 863
Stonys E.  869
Stonis R. J.  61
Stonys Tomas  20, 54, 98, 345, 633, 639, 649, 681, 709, 833, 834, 838, 926, 957, 979, 996, 999, 1000, 1002, 1005–1007, 1010, 1014, 1021, 1210, 1235, 1266, 1298, 1399, 1428, 1429, 1470, 1489, 1503
Stonys Viktoras  621, 696, 697, 703, 706, 833, 838, 1464
Stonytė Stefa  210
Stonkienė Vaida  1477
Stonkuvienė Irena  1118, 1132, 1133
Stosius Antanas  929
Stoškienė Leokadija  674
Stoškienė M.  444
Stoškienė Marė  661
Stoškus A.  1082
Stoškus Artūras  1092
Stoškus Vladas  444, 661
Stradomskiai  171
Stradomskis (Stradomski) Vincentas  218
Strankauskas Justas  700
Strankauskas Kazys  378
Strankauskas Marius  1476
Strankauskienė Agota  378
Strankauskienė Giedrė  706
Strankauskienė Teresė Virginija  768
Strankauskienė V.  1102
Straševičienė Emilija  440
Strašuneriai  495
Stratanavičiai  308
Strauka Laurynas  1525
Straukai Domantas, Nora ir Martynas  1526
Straukaitė Onutė  885
Straukas Justinas  700, 706, 711, 870, 885
Straukas Kazys  211, 1474
Straukas Laurynas  640
Straukas Martynas  712, 885, 1504
Straukienė Irena  719, 1474, 1483
Straukienė Lijana  1525
Stravinskas Antanas  825
Strazbergas Jankelis  497
Strazdaitė Emilija  664
Strazdas Bronius  208–210, 721–723, 1465
Strazdas Justas  436, 437
Strazdas Kazimieras  1201
Strazdas Kazys  450, 669
Strazdas V.  437
Strazdauskienė Laima  896
Strazdienė Laima  722, 723
Strebeikienė (Macenskaitė) Angelė  1173
Stryjkowski M.  293
Strikaitienė Jadvyga  413
Strikulienė O.  1031
Strimavičiūtė-Cicėnienė  917
Striukaitienė Leokadija  208
Striukaitis  526
Striukaitis Antanas  413, 1072
Striukaitis Bronius  255
Striukaitis Jonas  413
Striukaitis Stasys  413
Striukaitytė Zosytė  255
Striūna  1326
Striupaitienė Audra  211
Striupaitis G.  631
Striupaitis Gintaras  1391
Striupaitis Juozas  838
Striupaitis K.  445
Striupaitis Klemensas  357, 443, 445, 447, 1223, 1224
Striupkus Matas  331
Strogis Jonas  211
Strumila Juozas  737
Strumila Kazys  1097
Strumilienė Kazimiera  421
Stšegauskaitė Janina  663, 664
Studnicki W.  236
Stukonis Vaclovas  20, 55, 56, 65, 98
Stulga Povilas  1517
Stulgaitienė Janina  929
Stulginskis Aleksandras  56, 739, 753, 761, 841, 910, 1037, 1399, 1474, 1518, 1523
Stundžia Algis  1063
Stunžėnas Adomas  332
Stvolaitė Aistė  885
Subačas Jonas  440
Subačienė Gražina  327
Subačiūtė Alina  857, 904
Subatniekienė R.  180
Subinevičius Mykolas  179
Sudaris A.  97
Sudaris Algimantas  1035, 1488
Sudaris Algirdas  1036
Sudermannas H.  1386
Sukackienė O.  1431
Sukadolskis Zigmas  334, 374
Sulžickas Bronius  414
Sumorokas Mykolas  167
Sundukovienė Anelė  586
Sungaila  1028, 1029
Sungaila Jonas  190
Sungailienė L.  876
Sungailos  1030
Surdokaitė G.  1028
Surginas  859
Surginas Balys  653, 663
Surkevičienė Virginija  777
Survila A.  439
Survilienė Elena  759, 770, 773–776, 780, 874, 875, 1526
Sutkevičienė Ieva  400
Sutkus Albertas  211
Sutkus Gintautas  212
Suvalskytė Šeina  284, 285
Sužiedėlis Artūras  710
Sužiedėlis S.  514, 515
Svečiulienė Rūta  640, 641, 835–838, 1393, 1525
Svečiulis Kazimieras  22, 1472, 1525
Svečiulis Kęstutis  1082, 1465, 1471, 1472, 1525
Svečiulis Paulius  22, 1472, 1525
Svečiulytė Saulė  22, 1525
Sveikata? Baltramiejus  402
Sveikatienė Marijona  1146
Sventickaitė Tamara  1408
Sventickis Jankelis  497
Svetikas E.  150, 151, 161
Svetulevičienė Skaidra  223, 703, 706, 1503
Svetulevičienė Zita  703, 706, 827
Svetulevičius Pranas  210, 212, 632, 1502
Svetulevičiūtė Emilija  1527
Svetulevičiūtė Kristina  697
Sviderskaitė-Maliauskienė Antanina  680, 858
Sviderskienė Birutė  637, 834, 838, 872
Sviderskienė Janina  1078
Sviderskienė Marija  1139
Sviderskis Antanas  1078
Sviderskis Eugenijus  629, 631, 838, 882, 884
Sviderskis Jonas  374, 383
Svidinskas Algimantas  896
Svirskas Virginijus  878
Svirskienė Vanda  706
Svirskis  437
Svirskis L.  532
Svolkenis Stasys  386
Svolkieniai  1010
Svolkienis Anupras  1010, 1183
Svolkienis Mikas  357, 1228
Svolkienytė Klara  1010, 1183
Svolkinas Juozas  616
Świtała-Trybek D.  1109
Szczepaneko M.  64

 

Š

Šabajevienė Gintarė  776, 777
Šabanas Julius  402
Šabanienė-Kaismunienė Zosė  402, 1282
Šablevičius  440
Šablevičius Damazas  236
Šablevičius Pranas  440
Šablinskas Teofilis  352
Šabonas Juozas  109, 208, 443, 452, 453
Šabonas Mečislovas  1078
Šabonas Pranas  452
Šabonienė (Vaičiukynaitė) Malvina  1232, 1339, 1369
Šabonienė Jadvyga  921–923
Šabonienė M.  1370, 1371
Šabrinskas Arvydas  1478, 1525
Šachovas Andrius  1391
Šaduikienė Ligita  777
Šadzevičienė Marytė  724, 725
Šafinskaitė Emilija  390
Šafinskas Mečislovas  390
Šafinskas Pranas  391
Šafinskienė Jadvyga  390
Šafinskienė Juzefa  390
Šakalienė Danutė  226, 703, 706, 711, 871, 875, 880
Šakas  526
Šakas Steponas  207–209, 526, 532, 533, 828, 838, 859, 927, 1465
Šakenis Konstantinas  473
Šakenis Kostas  1051
Šaknys Žilvytis  4, 1104, 1111
Šakūnas Kęstutis  1035
Šalčius Matas  441, 1444
Šaliamoras Bronius  163, 164
Šaliamoras R.  164
Šaliapinas Fiodoras  751
Šalkauskai  512, 925
Šalkauskaitė Antanina  296
Šalkauskaitė Barbora  296
Šalkauskaitė Elena  296
Šalkauskaitė Felicita  296
Šalkauskaitė Sofija  512
Šalkauskaitė Vanda  296
Šalkauskas J.  1496
Šalkauskas Jonas  379, 535
Šalkauskas Jurgis  512, 575
Šalkauskas K.  430, 925
Šalkauskas Kazimieras  219, 512, 1206
Šalkauskas Kazys  428, 430, 455, 489, 512, 538, 557, 575, 616
Šalkauskiai  293
Šalkauskienė Elžbieta  512, 575
Šalkauskis Algirdas  296, 300, 960, 1509
Šalkauskis J.  1041
Šalkauskis Julius  293, 296, 300
Šalkauskis Kazimieras  296
Šalkauskis Stasys  223, 296
Šalnaitė Irena  208
Šalnaitė Janina  861
Šalnaitė Regina  832
Šaltienė Violeta  875, 876, 880
Šaltys Jonas  428, 429, 487
Šaltys Remigijus  880
Šaltys Stasys  653, 669
Šaltytė-Kovalevskaja Marija  487, 511
Šamanskaitė Elena  378
Šamanskaitė Janina  207, 209, 210
Šamanskaitė Mikalina  378
Šamanskaitė Zofija  378
Šamanskas Andrius  379
Šamanskas Antanas  378
Šamanskas Juozas  355, 378
Šamanskas Kazys  378
Šamanskas Leonas  378
Šamanskas Vaclovas  534
Šamanskas Vladas  378
Šamanskienė Elena  378
Šamanskienė Juzefa  377, 378
Šamanskienė Valerija  370
Šamauskas Juozas  440
Šambaras Antanas  419
Šamesas Mauša  496
Šapoka A.  235
Šarauskaitė Antanina  402
Šarauskaitė Kastė  402
Šarauskas Antanas  402, 488
Šarauskas Juozas  402
Šarauskas Petras  402
Šarauskas Pranas  402
Šarauskienė Vida  928–930, 1467
Šarauskis Stasys  929
Šarkauskas Vladas  369, 372, 398
Šarkiūnas Juozas  673
Šarkutė Rita  212
Šarlauskas K.  629
Šarlauskas Kazimieras  627, 629
Šarpnickienė Jolanta, žr. Sakalauskaitė-Šarpnickienė Jolanta
Šarupičius Elifijus  351, 1492
Šaševičiai  178, 191
Šaševičius Jeronimas (Jarošas)  178
Šaševičius Jokūbas  178
Šaševičius Jurgis  178
Šašlauskienė Jadvyga  875
Šatas Aleksas  1224
Šateika L.  770
Šatinskaitė Apolonija  389
Šatinskas  1325, 1326
Šatinskas Antanas  389
Šatinskas Edvardas  1325
Šatinskas Henrikas  389
Šatinskas Jonas  389
Šatinskas Juozas  389, 535
Šatinskas Leonas  389
Šatinskas Stasys  389
Šatinskas Tadas  389
Šatinskas Vytautas  389
Šatinskas Zenonas  389
Šatinskiai  171
Šatinskienė  1325
Šatinskienė Dovilė  941
Šatinskienė Felicija  389
Šatinskienė Jadvyga  389
Šatinskienė Stasė  389
Šatrijos Ragana  1468
Šaulys Kazimieras  473, 474
Šavyra  1224
Šavyra Andrius  1228
Šavyra Juozas  1228
Šavira Matas  357, 389
Šavyra Michailas  656, 682
Ščegauskaitė Jonė  661
Ščeglovas D.  1467
Ščepkauskas Juozas  1077
Ščepkauskienė  1077
Ščesnavičienė Veronika  567, 575
Ščesnavičius Česlovas  567
Ščesnavičius Kazys  567, 575
Ščesnavičius Tadas  567
Ščioglovas  325
Ščiukauskaitė Aldona  211, 212
Ščiukauskaitė Ieva  941
Ščiukauskaitė Regina  1156
Ščiukauskas Eugenijus  211, 1465, 1472, 1478, 1525
Ščiukauskas Jonas  1166
Ščiukauskas Juozas  413
Ščiukauskas Konstantas  396
Ščiukauskas Pranas  208, 413, 1072
Ščiukauskas Stasys  1077
Ščiukauskienė (Leonavičiūtė) Aldona  229, 1232, 1359, 1360
Ščiukauskienė Angelė  639, 723, 1465
Ščiukauskienė Irena  635, 636
Ščiukauskienė Monika  209, 1077
Ščiukauskienė Nijolė  941
Ščiukauskienė Stasė  1147, 1152
Šeimanas  534
Šėkas A.  929
Šekspyras V.  863
Šemberas Antanas  339
Šemelytė Rita  5, 11, 126, 1519
Šemeta Melchioras  171, 176, 178
Šeputienė Daiva  648, 869, 902, 1472, 1482
Šeputis Almantas  1472
Šeputis Romualdas  212, 869, 876, 1465, 1482
Šeputis Stasys  211
Šeputytė Agnė  709
Šeputytė Audra  834, 902
Šeridanas R.  1467
Šerienė Freida  379, 500
Šermukšnis  553
Šernius Juozas  534
Šertvytis Virginijus  476, 960
Šešelgis K.  1409
Šeškauskas Juozas  346, 435
Šeškevičius Albinas  696, 747, 750, 751, 810, 909
Šeškienė Julė  220
Šeškus Kazys  220
Šeškutė Emilija  715
Šiaučiūnas  476
Šiaučiūnienė Vladislava  616
Šiaulė Birutė  896
Šibikas Grigorijus  557
Šidiškis Alfonsas  667
Šidlauskaitė Aleksandra  858
Šidlauskaitė Inga  905
Šidlauskaitė-Jankauskienė Julija  698
Šidlauskas A.  166, 181, 188, 802, 1038, 1410, 1489
Šidlauskas Albinas  738, 810
Šidlauskas Algis  211
Šidlauskas Kęstutis  698, 1470
Šidlauskas Rimantas  1466, 1472, 1478, 1525
Šidlauskas Tomas  1472
Šidlauskienė (Dargvilaitė) Alma  810
Šidlauskienė A.  775, 776
Šidlauskienė Kotryna  834, 838
Šidlauskienė Lukrecija  897
Šidlauskienė Mikalina  373
Šidlauskienė Vladislava  209
Šikavičienė Jadvyga  1147
Šykeris Viktoras  168
Šikšnianaitė Zita  709, 833
Šikšnianas Julius  709
Šikšnianas Tadeušas  760, 766, 768, 810
Šikšnianienė (Plumpaitė) Jūratė Bronė  759, 776, 777, 811
Šykunova G. R.  180
Šileika A. S.  744
Šileika Stasys  440
Šileikienė Kazimiera  378
Šileikienė Ona  378
Šilingienė Irena  921
Šilys Martynas  924
Šilkaitienė Natalija  212
Šimanskaitė Genė  575
Šimanskaitė Zosė  575
Šimanskas Aleksas  1228

Šimanskas Kazys  575
Šimanskas Vaclovas  428, 429, 511, 515–519
Šimanskienė Aleksandra  330
Šimanskienė Kotryna  378
Šimanskienė Valerija  575
Šimanskis Justinas  378
Šimanskis Vaclovas  378, 487, 488, 616
Šimkaitė Kotryna  333
Šimkaitis Lukas  1527
Šimkevičius Edvardas  420
Šimkevičius Juozapas  421
Šimkevičius Lukošius  1489
Šimkevičius Steponas  420, 858
Šimkevičius Vytautas  421
Šimkevičiūtė Elena  421
Šimkevičiūtė Marijona  420
Šimkevičiūtė Natalija  421
Šimkevičiūtė Ona  420
Šimkevičiūtė Regina  1156
Šimkevičiūtė Stefanija  670–672
Šimkevičiūtė Veronika  421
Šimkienė Zofija  1158
Šimkūnaitė Marytė  575
Šimkūnas Jonas  575, 605, 1500
Šimkūnas Kęstutis  575
Šimkūnas Vytautas  575
Šimkūnienė Felicija  575
Šimkūnienė Ona  575
Šimkus Jonas  404, 1249
Šimkus S.  887, 1393
Šimonėlis Valentinas  1193
Šimonis Bronius  452
Šimonis Kazys  1388
Šinkarenka  524
Šinkarenka Piotras  893
Šinkūnas Peliksas  661
Šinkūnas R.  942, 943, 965
Širkaitė-Mikalauskienė Vida  826, 1427
Širvys Paulius  709, 1449
Šiukšta  179, 243–245
Šiukšta [Jonas]  243, 244
Šiukšta Antanas  179
Šiukšta Arvydas  761, 766, 770, 773
Šiukšta I.  236
Šiukšta Jonas  172, 1247
Šiukšta Jonas Stanislovas  177, 1486
Šiukštaitė Kotryna  172
Šiukštienė Lina  703, 706
Šiukštos  178, 980, 1486
Škėma  447
Škėma J.  515–518, 521
Škėma Juozas  352, 374, 486, 487, 515, 616
Škiudaitė A. V.  1241
Šlapelis J.  230
Šlapikas A.  432
Šlapikas Antanas  226, 429, 431, 712
Šlapikienė Jadvyga  1170, 1171
Šleivytė Veronika  863
Šlepavičiūtė Petronėlė  663, 684
Šlešas (Schlesch) H.  57
Šleževičienė Zofija  396
Šliaupa Aleksandras  5, 11, 23, 29, 31, 38, 1507, 1519
Šliaupa S.  32
Šlikas Algirdas  858, 1466
Šlikienė  207, 532
Šlikienė Sofija  542, 915, 918, 921
Šlioma  886
Šliumpienė Vanda  1526
Šliužai  619
Šliužas Antanas  867
Šlivinskas Juozas  450, 453
Šmatavičienė A.  917
Šmatavičienė (Damušytė) Monika, žr. Damušytė-Šmatavičienė Monika
Šmatavičius Edmundas  743–745, 811, 887
Šmidtas Icikas  496, 497
Šmidtas Michelis  501
Šmidtas Šachnas  501
Šmigelskienė Kazė  1091
Šmigelskienė Rita  920, 922
Šmigelskis  1224
Šmigelskis Adomas  343
Šmigelskis Giedrius  115
Šmigelskis Kazimieras  406
Šmigelskis Kazys  1091
Šmigelskis Mykolas  109
Šmigelskis Motiejus  406
Šmigelskis Petras  406
Šmigelskis Vincentas  406
Šmita Leiba  496
Šmitas  178
Šmitas Mendelis  378
Šmitienė Chaja  505
Šmuilevičius Aleksandras  421
Šmulkštis Antanas-Paparonis  447
Šnapštienė Ieva  399, 575
Šnapštytė Vladislava  575
Šnipaitis E.  871
Šnipaitis Edgaras  871, 877
Šniukas Damijonas  4–16, 19, 20, 22, 85, 114, 119, 137, 142, 188, 195, 200, 202, 215, 228, 293, 335, 367, 426, 458, 470, 486, 494, 499, 523, 548, 611, 618, 649, 650, 676, 678, 681, 728, 783, 839, 841, 891, 915, 927, 1013, 1087, 1099, 1174, 1175, 1195, 1207, 1217, 1289, 1290, 1316, 1322, 1323, 1325, 1431, 1447, 1489, 1519, 1523, 1536, 1572
Šniukšta P.  336, 337
Šoblinskaitė Violeta  709
Šopis Juozas  210
Šorochovas Samuelis  713
Šostakas Vladas  209, 210, 1466
Šošė Antanas  452
Špakauskaitė Jadvyga  857, 859, 861
Špakauskaitė Kazimiera  1156
Špakauskaitė-Klimonienė Jadvyga  857, 894
Špakauskas  927
Špakauskas Aleksandras  389, 425
Špakauskas Aleksas  540, 1333
Špakauskas Antanas  425
Špakauskas Bronius  1077
Špakauskas Jonas  207, 425, 532
Špakauskas Juozas  374, 379
Špakauskas Kazimieras  425
Špakauskas Kazys  334
Špakauskas Pranas  207, 357, 532, 1228
Špakauskas Pranciškus  396, 425
Špakauskas Stasys  207–209, 509, 521, 532, 859
Špakauskas Vincas  428, 443, 445, 447, 448, 616, 652, 660–662, 684, 864, 927, 1328, 1333, 1334
Špakauskienė  917
Špakauskienė (Šlapikaitė) Laima  1466
Špakauskienė Antanina  662
Špakauskienė Laima  732, 733, 827, 869, 874, 1143, 1147, 1150, 1153, 1155
Špakauskienė Marijona  825, 1142
Špakauskienė Pranciška  396
Špakauskienė Regina  834, 913
Špokas Aleksandras  712
Špokauskas B.  1077
Špokauskienė  1077
Štaras Ipolitas  738, 766, 811
Štarevičienė Bronė  209
Štarevičiūtė Jadvyga  208
Šteinkė Juozas  370
Števeikaitė Mykolina  329
Štikelis S.  1070, 1072, 1073, 1217
Štilpa Viktoras  875
Štilpa Virginijus  733
Štilpaitė Jūratė  709
Štilpaitė Živilė  709
Štilpienė Monika  210, 920, 921
Štrausas Johanas  1482
Štriupkienė (Paplauskienė) Elvyra  331
Štriupkus Antanas  331
Štriupkus Juozas  331, 332, 334
Štriupkus Vytautas Juozas  331
Štuikytė Birutė  653, 685, 686, 859
Šubas Efraimas  496
Šubertas F. F.  193, 194
Šukevičiūtė Zofija  1232
Šukys Kazys  493
Šulcas Edvardas  234, 235
Šulcas Frydrichas  460
Šulcas Kazimieras Stanislovas  1164
Šulmanas Maušas  505
Šulskytė P.  1156
Šumanas R.  887
Šumauskas Vitalijus  865
Šumskaitė Ernesta  1504
Šumskas Irmantas  712
Šumskiai  252
Šumskienė Ilona  1526
Šumskis Alfonsas  621, 635, 748, 764, 812
Šurkys Tadas  851
Šuškevičius J.  163
Šutinienė Irena  4
Švabauskienė Danutė  865
Švagždys Stanislovas  764
Švagždys Stanislovas Algirdas  764, 779, 812
Švainickaitė Marija  307
Švainickaitė Vanda  297, 307
Švainickiai  406
Švainickis  307
Švarpa Jonas  500, 502
Švarpaitė Janina  619
Švarpaitė Stasė  210
Švarpienė Antanina  1158
Švedas J.  887
Švedas Kajetonas  668, 827, 829
Švedienė Kristina  594, 595
Švėgžda Algimantas  1441
Šveikauskienė  1347
Šveikauskienė Elena  391
Švelginaitė Ramona  703, 707, 724, 725
Švelnys V.  1040
Švelnys Vytautas  777
Šventoraitis Mindaugas  851, 986, 1225, 1226, 1232, 1448, 1466, 1483, 1486, 1526
Švilpa Vytautas Povilas  547, 1467
Švilpienė (Šamanskaitė) Janina  210, 211, 547, 668, 829, 1397, 1467
Švirinas Stasys  5, 7, 11, 13, 19, 69, 70, 98, 99, 101, 137, 210, 211, 621, 622, 626, 737, 739, 743, 744, 747, 754, 764, 765, 812, 828, 834, 838, 872, 887, 888, 1397, 1519
Švirinienė (Giniūnaitė) Genovaitė  739, 743, 744, 813
Švitra Giedrius  58, 65
Švitraitė Loreta  212
Švitrigaila, valdovas  189
Švoinickis Aleksandras  1192

 

T

Talačkienė (Šukevičiūtė) Veronika  1232
Talalas Antanas  703, 707, 712
Talalas Nedas  700
Talalienė Alma  703, 707, 732, 733
Talevičius Zigmas  287
Taločka Romutis  1167, 1168
Taločkienė (Šukevičiūtė) Veronika  1173
Taločkienė Veronika  1078, 1168
Talvasevičienė (Vasiliauskaitė) Kotryna  1232
Talvosevičius (Telvoševičius) Jonas  675
Talvoševičius Jonas  421
Talvoševičiūtė Genovaitė  421
Talvoševičiūtė Julija  421
Tamašauskaitė Elžbieta  399
Tamašauskas Adolfas  399
Tamašauskas Česlovas  1051
Tameliūtė Antanė  665
Tamkevičius Sigitas  216, 223, 229, 697, 702, 869, 912
Tamošaičiai  593
Tamošaitis Antanas  1388
Tamošaitytė Genutė  593, 596
Tamošauskai  308
Tamoševičienė  437
Tamoševičienė Kristina  436
Tamoševičius Benediktas  305
Tamoševičius Liudas  488
Tamošiūnienė Genovaitė  929
Tamulaitienė Edita  924
Tamulaitienė I.  1157
Tamulaitienė Irena  713, 888
Tamulaitienė Stefanija  454
Tamulaitis Gintaras  698
Tamulaitis Gintautas  8, 14, 689, 834, 861, 872, 888, 1032, 1035, 1036, 1519
Tamulaitis Jurgis  346, 363, 428, 431, 443, 445, 447, 448, 457, 662, 927
Tamulaitytė Eglė  709
Tamulaitytė Rasa  697
Tamulienė Agota  438, 575
Tamulienė Benigna  380
Tamulienė Elena  616
Tamulis  587
Tamulis Antanas  558, 1505
Tamulis J.  292
Tamulis Jonas  539, 558, 575
Tamulis Juozas  565, 566, 575, 614, 616
Tamulis Jurgis  397
Tamulis Kazys  380
Tamulis Pranas  558
Tamulis Sigitas  1572
Tamulis Vaclovas  614
Tamulis-Lazevičius Juozas  406, 1282
Tamulytė Anelė  558
Tamulytė Genovaitė  380
Tamulytė Monika  558
Tamulytė Ona  575
Tapinas L.  288
Tarabilda Arūnas  1413
Tarasenka Petras  142, 161, 163, 185, 822
Tarasevičienė Onutė  330
Taraškevičienė  922
Targanskienė Eglė  1527
Tarnauskienė Birutė  209
Tarnova Natalija  535
Tarvidas Jonas  130
Tarvydas Vitalijus  684
Tarvydienė Asta  771, 773
Tatariūnaitė Stasė  436
Taujanskas Jonas  443, 515, 616
Taujanskas Juozas  534
Taujanskienė Marijona  383, 386, 540
Taukinaitis Vytautas  709
Tautavičius Adolfas  142, 146, 147, 155, 160, 161, 825
Tautkevičienė Kazė  415
Tavoras Marius  7, 13, 640, 697, 721, 724, 725, 1519
Teimanas Samuilas  497
Teišerskytė Dalia  709
Teišerskytė-Pancernienė Valentina  832, 902, 928–930, 1526
Telega Steponas Jaugelis  1309
Telyčėnienė (Stošiūtė) Virginija  1467
Telksnys Steponas  433, 1496
Telksnytė M.  55
Telvosevičius Jonas  343, 540
Tendzegolskis Kazimieras  337
Teresius Adolfas  837, 1030
Tichanavičius  677
Tikačiova Natalija  1117, 1139
Tyla Antanas  1035
Tymfa Andrius (Timpe Andrea)  168
Timiriazevas K.  794, 798, 800
Tynteris Povilas  227
Tiškauskas Antanas  391
Tiškauskas Jonas  424
Tiškauskienė Veronika  1119, 1138
Tiškevičiai  129, 981, 1213, 1401, 1486
Tiškevičius  171, 178, 274, 315, 417, 1183
Tiškevičius [Antanas]  241
Tiškevičius Antanas  217
Tiškevičius Benediktas  170, 179, 307, 315, 369, 411, 1000, 1485, 1486
Tiškevičius Benediktas Jonas  416, 1401
Tiškevičius Jonas Benediktas  374, 386, 983
Tiškevičius Mykolas  381
Tiškevičius Titas  393
Tiškevičius Vladas  381
Tiškevičiūtė B.  904

Tiškevičiūtė Verutė  1320, 1323
Tiškevičiūtė-Čartoriskienė Sofija  381
Tiškovas  524
Toliušienė Ona  731
Toliušytė L.  1102
Tolstojus L.  451
Tolušis Kostas  220
Tomaševičius Benediktas  463
Tomaševičius Liudas  391
Tomaševskiai  171
Tomkevičiai  171
Tomkus Mindaugas  875, 876, 885
Totilienė Jurga  724, 725, 870, 874, 875, 885, 1504
Totoraitė (Totoraitytė) Uršulė  440, 441
Trajkovskis Viktoras  779
Trakimas G.  64
Trasauskienė M.  833
Trečiokas Viktoras  766
Tregubovas  524
Trepka Romas  1526
Trepkevičaitė Anastasija  419
Trepkevičaitė Paulina  419
Trepkevičienė Genovaitė  928
Trepkevičienė Ona  419
Trepkevičienė Zita  732
Trepkevičius Antanas  350, 419
Trepkevičius Jonas  419
Trepkevičius Juozas  419
Trepkevičius Karolis  419
Trepkevičius Mykolas  419
Trepkevičius Simas  419
Trepkevičius Tomas  700
Trepkevičius Vidmantas  838
Trepkevičiūtė Aleksandra  823, 838
Trepkevičiūtė Audronė  833, 838
Trepkienė Julija  1139
Trepkienė Rūta  1526
Trepkus Adolfas  431, 454, 1209
Trepkus Simas  444
Trepkus Stasys  211
Trepkutė Adelė  449
Trepkutė Ieva  9, 15, 1195, 1202, 1519
Trepkutė Neringa  719
Trepkutė-Barvainienė Dalia  837
Trepkuvienė Rūta  837, 838, 869, 872, 874, 875
Trepkuvienė Vida  920
Trepša Dominikas  400
Trepte A.  62, 63
Treščenkinas Vasilijus  876, 884, 885
Tribinevičius Kazimieras  352, 487, 488, 506, 509, 514, 518, 519, 1499
Trimailovas M.  292
Trimailovas Timofiejus  535
Trimailovienė  1285
Trimailovienė Charitina  396
Trimailovienė Makrina  396
Trinka V.  1109
Truikienė Ona  421
Truikys Liudas  1413
Trumin Andrej  1527
Trumpa Edmundas  1299, 1309
Trumpaitė Elena  679
Trumpickas Kazys  492, 534
Trumpiškienė A.  733, 735
Trumpiškienė Audra  732, 733, 736
Trumpiškis Antanas  731
Trunca J.  1082
Truskauska (Pioraitė) Barbora  166
Trutnevas Ivanas  163
Tūbeliai  1047
Tūbelis Juozas  1274
Tučkova P. A.  193, 194
Tuinyla Vytautas  738, 741, 751, 908
Tumas K.  467
Tumas Juozas-Vaižgantas  451, 453
Tumėnas  599–601
Tumėnas Vytautas  1036
Tumilevičius Jurgis  824, 838
Turaninas Ivanas  524
Turauskas Pranas  383
Turčinskas Juozas  456, 1209
Turčinskas Pranas  568, 574
Turčinskas Vladas  627
Turčinskienė Valė  923, 924
Tuskenis Leonas  1039, 1040
Tvarijonienė Daiva  864
Tvirbutai  308
Tvirbutaitė Juzė  399
Tvirbutaitė Kristina  399
Tvirbutaitė Leonija Anelė  1401
Tvirbutaitė Liudvika  399
Tvirbutaitė Marija  1401
Tvirbutaitė Stanislava  1401, 1404
Tvirbutaitė Stefanija  391
Tvirbutaitė Teodora  399
Tvirbutaitė Veronika  399, 1406
Tvirbutaitė Viktorija  1401
Tvirbutaitė Zofija  391
Tvirbutaitė-Jakimavičienė Marija  1401, 1402
Tvirbutas Antanas Anupras  1401
Tvirbutas Bronislovas Mataušas  1401
Tvirbutas Ipolitas Tadas  1401
Tvirbutas Jonas  391
Tvirbutas Kazimieras  177, 1401
Tvirbutas Konstantinas  1401
Tvirbutas S.  1032
Tvirbutienė Adolfina  391
Tvirbutienė Felicija  391
Tvirbutienė Jadvyga  399

 

U, Ū

Udinas  1038
Ūdra Jonas  1527
Ūdrienė Asta  1527
Ugenskas  234
Ugenskienė Bronė  731
Ugianskai  668
Ugianskis Stasys  654
Uginskaitė Vida  1156
Uknevičienė Jūratė  211, 713, 920, 921, 1477
Uknevičius Ernestas  712
Uknevičius Lionginas  1076, 1077, 1193
Uknevičiūtė Evelina  708
Uknevičiūtė Goda  709
Ulevičienė Jadvyga  915
Ulevičiūtė Jadvyga  542, 918, 921
Ulevičiūtė Juzė  207, 532
Ulkė Petras  209
Uloza V.  1414
Umbrasas Jonas  1414
Unikaitė Ona  207, 532, 541, 653, 675
Untanas Antanas  210
Urbaitis Motiejus  410
Urbaitytė Ona  310
Urbanavičienė Galina, žr. Konduruškinaitė-Urbanavičienė Galina Agafija
Urbanavičienė Janina  920
Urbanavičienė Katrė  373
Urbanavičienė Paulina  373
Urbanavičius Adomas  443, 447, 1030
Urbanavičius Julius  951
Urbanavičius Jurgis  1030
Urbanavičius V.  825
Urbanovič Petronėlė  406, 1282
Urbonaitė Vaida  709
Urbonas  90, 91
Urbonas A.  554, 1082
Urbonas Adomas  486, 552, 566, 568, 575
Urbonas (Urbonavičius) Adomas  553
Urbonas Aleksandras  663, 664
Urbonas Antanas  411
Urbonas Kazys  379
Urbonas Mindaugas  63
Urbonas Vytautas  210, 211
Urbonas Vladas  338, 379
Urbonavičienė  564
Urbonavičienė (Aleknavičiūtė)
Aleksandra  564, 575, 617
Urbonavičienė Dalia  779
Urbonavičienė Galina  454, 1209
Urbonavičienė Janė  915, 919
Urbonavičienė Paulina  373
Urbonavičienė Uršulė  381
Urbonavičius  350, 353, 670
Urbonavičius (Urbonas) Adomas  617
Urbonavičius Adolfas  373
Urbonavičius Bronius  373
Urbonavičius Henrikas  210, 373
Urbonavičius J.  1503
Urbonavičius Jonas  191
Urbonavičius Ksaveras  373
Urbonavičius Marijonas  373
Urbonavičius Mikas  373
Urbonavičius Mykolas  575
Urbonavičius Vaclovas  373
Urbonavičius Vytautas  373

Urbonavičiūtė Birutė  575
Urbonienė Marytė  1100
Urbonienė Paulina  398, 401
Urbonienė Skaidrė  8, 14, 20, 1026, 1028, 1519
Urbšiai 593
Urbšys Jonas  551
Urka  553
Urlikaitė Alina  207
Urlikas Antanas  410, 411
Urlikas Ignas  410
Urlikas Jonas  376
Urlikas K.  1336
Urlikas Kazys  376
Urlikis Aleksas  443
Urlikis Ignas  447
Urlikis Jurgis  322, 343
Urlikis Kazys  1332
Urnevičiūtė Stasė  443
Urnevičiūtė-Burbienė Stasė  661
Urnėžiai  456, 1202
Urnėžius Antanas  393, 416, 430
Urnėžius (Urniežius) Česlovas  207, 209, 532
Urniežiai  1207
Urniežienė (Talalaitė) Janina  1232
Urniežienė Anelė  391
Urniežienė Apolonija  390, 567, 576
Urniežienė Bronislava  390
Urniežienė Emilija  576
Urniežienė Veronika  715
Urniežienė Zofija  567, 575
Urniežis Antanas  575
Urniežis Jonas  391
Urniežis Stasys  391
Urniežytė Loreta  838
Urniežius Adolfas  425
Urniežius Antanas  415, 456, 489, 567
Urniežius Česlovas  109, 208, 210, 211, 489, 1173, 1216, 1232
Urniežius Ignas  489, 559, 576
Urniežius Jaroslavas  632
Urniežius Juozas  233, 234, 340, 390
Urniežius Kazimieras  823, 889
Urniežius Mykolas  1236–1239, 1279
Urniežius Pranas  456
Urniežius Romualdas  639
Urniežius Stasys  576
Urniežius Vincas  207, 208, 1218
Urniežius Vladas  390
Urniežiūtė Kazė  391
Urvancevas Nikolajus  599
Uselis Nobertas  211, 212, 760, 762–765, 775, 780, 803, 813, 845
Uselis Vytautas  813
Uselytė Eglė  709
Uskienė Romutė  732, 733
Ustinovas Stanislavas  1077
Utkevičienė Marijona  383
Utkevičius Kazys  338–340, 400, 455
Uždavinys Vincas  1414
Užkuraitienė Janina  640, 641, 643, 761, 1467, 1483, 1526
Užkuraitis Alfonsas  1526
Užkurnienė Laima  639

 

V

Vaclovas IV, Čekijos karalius  150
Vaicekevičienė Stasė  823, 838
Vaiciechevičienė Adelė  378
Vaiciechevičius Juozas  378
Vaiciechevičius Ksaveras  378
Vaiciechevičius Tomas  378
Vaiciechevičiūtė Aleksandra  378
Vaiciechevičiūtė Apolonija  378
Vaiciechevičiūtė Regina  378
Vaiciekavičienė (Januškevičiūtė) Stasė  1191
Vaiciekavičius Juozas  428
Vaicikevičienė Stasė  1157, 1159
Vaiciuška Bronius  443
Vaiciuškienė (Jurgaitytė) Anelė  1388
Vaiciuškienė Liudvina  381
Vaičekauskas Ignas  865
Vaičiulavičius Jurgis  169
Vaičiulėnas Jonas  742
Vaičiulevičius Vincas  866
Vaičiulis Egidijus  1476, 1525
Vaičiulis Jurgis  386
Vaičiūnaitė Genovaitė  900
Vaičiūnaitė Judita  750, 895
Vaičiūnas Antanas  448
Vaičiūnas P.  451, 678
Vaičiūnas Petras  457
Vaičiūnas Vacys  452
Vaičiūnienė Diana  639, 724, 725, 736
Vaičius Antanas  5, 6, 10–12, 16, 19, 20, 162, 321, 336, 476, 829, 831, 832, 899, 1391, 1417, 1418, 1426, 1451, 1519
Vaičius Stepas  623, 1502
Vaičiuška Bronius  449
Vaidelienė Anelė  576, 1391
Vaidelis Bronius  559, 576
Vaidelis Jonas  576
Vaidelis Saulius  1526
Vaidelytė Jadvyga  576
Vaidila Jonas  381
Vaidilienė Juzė  381
Vaidotai  1203
Vaidotas Aleksandras  398
Vaidotas Balys  398
Vaidotas J.  1081
Vaidotas Jonas  398
Vaidotas Juozas  453, 1081
Vaidotas Kęstas  398
Vaidotas Klemensas  398
Vaidotas Leonas  389, 1203
Vaidotas Robertas  863
Vaidotas Stanislovas  619
Vaidotas Stasys  398
Vaidotas Vladas  398
Vaidotienė Aleksandra  399
Vaidotienė Marijona  421
Vaidotienė Ona  1203
Vaidotienė Pelagėja  398
Vaidotienė Stasė  399
Vaidotienė Zofija  398
Vaigauskas  234
Vaikutienė Elena  906, 1077
Vailiaugienė J.  1317
Vaina Simonas  167, 168
Vainauskaitė Emilija  661, 663, 1497
Vainauskaitė K.  438
Vainauskas Antanas  340, 428, 1000, 1209
Vainauskienė Česlava  534
Vainauskienė Elena  1000
Vainikonis Jonas  451
Vainoriūtė A.  1104
Vaisbutienė Ona  665
Vaisvilas  534
Vaišnys Jonas  688
Vaišnoraitė Ema  709
Vaišnoras Simonas  1309
Vaišvila Jonas  387
Vaišvilos  1266
Vaitaitienė Sonata  733, 736
Vaitaitis Marius  732
Vaitaitis Valentinas  732
Vaitiekaitė Devialtovskaitė Ona  176
Vaitiekaitė Vaitiekienė Vitortavičienė Kotryna  171
Vaitiekaitė Vitortaitė Ona  171
Vaitiekaitis Devialtovskis Jonas  167, 176
Vaitiekaitis Vitortaitis Jokūbas  171
Vaitiekaitytė (Venskūnienė) Genovaitė  1467
Vaitiekaitytė Ieva  540
Vaitiekūnaitė Judita  709
Vaitiekūnas Vidimantas  1474
Vaitiekūnienė Zina  766, 1474
Vaitkaitė Ringailė  285
Vaitkaitienė Vilnė  285
Vaitkaitis Kasparas  171, 176, 178
Vaitkaitis Motiejus  285
Vaitkaitytė Vanda  727
Vaitkevičius Aleksandras  229
Vaitkevičius Dionizas  229
Vaitkevičius Juozas  833
Vaitkevičius Stanislovas  1248, 1250, 1257, 1264
Vaitkevičius V.  142, 161
Vaitkevičius Virginijus  896
Vaitkevičiūtė V.  1312, 1315
Vaitkienė Ona  567, 576
Vaitkienė Romualda  1535
Vaitkūnaitė R.  1393
Vaitkūnienė Juozapata  404
Vaitkus  174
Vaitkus Antanas  619
Vaitkus Vincas  619
Vaitkus Vytautas  1409, 1410
Vaivadienė Lilija  766
Vaivarienė (Gedvilaitė) Romualda  1232
Vaivarienė Romualda  1216
Vaiveras Arvydas  878
Vaivilavičius Giedrius  20, 65, 896
Vaizgelienė Liucija  398
Vaižgantas, žr. Tumas Juozas-Vaižgantas
Vakulskas Antanas  490
Valaisa G.  865
Valaitienė Lina  766
Valaitienė Marcelė  593
Valaitis Jonas  594
Valaitis Vincas  391
Valaitis Vytautas  109
Valaitytė A.  723
Valančiauskas Stasys  923
Valančius Motiejus  56, 170, 215, 216, 218, 233, 622, 681, 751, 1112, 1502
Valansevičius Jurgis  915
Valašinienė Vitalė  1527
Valatka Juozas  452, 453
Valatkaitė R.  487
Valatkaitė Regina  1326
Valatkienė Elena  449, 452, 453, 666, 667, 721
Valavičienė K.  190
Valavičius Andriejus  1416
Valavičius Andrius  178
Valentavičius Albinas  1066
Valeškaitė Jadvyga  857
Valickis Virgilijus  142, 147, 160
Valikevičius Vincas  357, 1228
Valinčiūtė-Nainienė Juzė  673, 1426
Valiukas Alfonsas  664
Valiukevičienė Antanina  917
Valiukevičienė Ona  415
Valiukevičienė Zefyra  928
Valiukonienė (Mickevičiūtė) Emilija  1173
Valiukonytė Raminta  941
Valiulienė Apolonija  391
Valiulienė Jadvyga  415
Valiulienė Ona  415
Valiulis Antanas  415
Valiulis Jonas  415
Valiulis Kazimieras  1203
Valiulis Teofilis  415
Valiulis Vincas  415
Valiūnas Kazimieras  168
Valiūnas Nikalojus  1032, 1035
Valiušaitis Vladas  684
Valiuškaitė Alma  759, 760, 765, 774–776, 780, 814, 846
Valkavičius Jonas  534
Valukonienė Genė  731
Valunta Saulius  646
Valuntaitė Aušra  765
Valuntaitė Gailė  709
Valuntaitė Indrė  709
Valuntienė Irena  701, 703, 707, 732, 733, 735, 874, 1523, 1527
Vanagaitė Danguolė  910
Vanagaitis Antanas  448, 457
Vanagas A.  1310, 1312–1316
Vanginas (Wangin) Kazimieras  217
Vanilavičienė Zuzana  396
Vanilevičius Antanas  477
Vankevičaitė Regina  534
Vankevičius Vytautas  492, 534
Vankovičaitė-Barkauskienė Regina  255, 278, 307, 395, 397, 408, 436, 492, 996, 1206, 1207, 1218, 1282
Vankovičius Melchioras  307, 996
Varakanskis Judelis  505
Varanauskienė Irena  773
Varankaitė A.  661, 682
Varankaitė E.  444
Varankaitė Elena  444
Varankevičius Jonas  1092
Varekanskiai  494
Varekanskis Abelis  506
Varekanskis Joselis  497
Varekanskis Judelis  378, 497, 500
Varekanskis Mendelis  458, 500, 505
Varkala Motiejus  666
Varkalis  600
Varkulevičius Mykolas  193
Varlauskas Leonardas  920
Varnaitė Regina  750
Varnas Kazimieras  168
Varneckas Vygandas  868
Varžgalienė Dzintra  1080
Vasaitienė Kazė  559, 576
Vasaitienė Monika  559, 576
Vasaitis  105, 440, 552
Vasaitis Gediminas  559, 576
Vasaitis Jonas  434, 468, 1497
Vasaitis Juozas  425
Vasaitis Stasys  486, 487, 489, 559, 566, 576, 617, 653, 684, 685, 1230
Vasaitis Vidmantas  559, 576
Vasaitytė Gražina  559, 576
Vasilčionokas Aleksejus  1074, 1076
Vasilevskaja  1285
Vasilevskaja Agafija  406, 1282
Vasiliauskaitė Ona  668, 669
Vasiliauskas  40, 51, 56, 58, 62, 64, 72, 90
Vasiliauskas Juozas  1218, 1223, 1224, 1227, 1228
Vasiliauskas Paulius  873, 875, 885
Vasiliauskas Romanas  55, 56, 65, 98, 1118, 1133
Vasiliauskas V.  1082
Vasiliauskienė A.  1321
Vasiliauskienė Aleksandra  421
Vasiliauskienė Antanina  208
Vasiliauskienė Jadvyga  210, 211
Vasiliauskienė Janina  732, 736
Vasiliauskienė Regina  832
Vasiliauskienė Zofija  209, 906
Vasiliukas Vosylius  404
Vasiliūnienė D.  1424
Vasiljevas A.  1410
Vasinauskas Petras  741–744, 746, 748
Vaščilaitė Inga  709
Vaščilienė Raimonda  930
Vaškas Audronis  1468, 1471, 1472, 1477, 1478, 1482

Vaškas Domas  1472
Vaškas Žilvinas  640
Vaškelienė Irena  1051
Vaškevičius Juozas  633
Vaškevičiūtė Ilona  5, 11, 20, 133, 145, 146, 155, 161, 1519
Vaškienė Aida  1482
Vavilovas N.  785
Vazalinskas Vytautas  737, 746
Vaznelis Simonas  675
Važgauskaitė Fausta  1527
Vėbra Steponas  453
Veinšreiderienė Elvyra  1504
Veišvilos  171
Veiverienė Bronė  440
Veiveris Motiejus  440, 441
Veiverytė Rozalija  1391
Velička A. G.  6, 12, 480, 1519
Velička Juozas  207, 208, 378, 532, 533, 741, 859, 860
Velička Vytautas  378
Veličkaitė Valerija  378
Veličkienė Mikalina  378
Vėlienė Vaida  719
Vėlius N.  1112, 1114
Velminskaitė Ona  675
Veluckas J.  1081
Veluckas Juozas  1081
Venckavičius (Więckowicz) Tomas  217
Venckienė Audronė  1482
Venckus Antanas  212, 641, 1482
Venckus Juozas  1231
Venckus Vaclovas  487
Venckutė Jadvyga  449
Venclauskas Antanas  1214, 1215
Venclauskas Juozas  424
Venclauskienė Stefanija  838
Venclovavičienė Anelė  373
Venclovienė Eugenija  207, 532
Vendziagolskiai  166
Vengeliauskas P.  1082
Venytė Elžbieta  670
Venskus Juozas  510
Venskutonis V.  812
Verbickaitė Rūta  576
Verbickas Jonas  576, 1499
Verbickas Valerijonas  184, 187
Verbickienė Jadvyga  576
Verbickis M. I.  387
Verinis (Vērinš) Aldonis  130
Vernas J.  451
Verseckas Deividas  885
Vėsaitė Birutė  702
Veselka Ž.  225
Veselka Žygintas  224, 225, 697
Veselovas  555
Vetčanas Adomas  177
Vetrovas Pavelas  529
Vevaikos  191
Vežbavičiai (Verbavičiai)  1203
Vežbavičienė (Verbavičienė) Teofilė  1203
Vežbavičius (Verbavičius) Adolfas  1203
Vėžys  227
Vičiulienė V.  720
Vičiulienė Virginija  717, 719, 733
Vidmantas E.  1105
Vydmontas Algirdas  1078
Vidugiris Juozas  287
Vidzickienė Aldona  888
Vidžiūnas Viktoras  664, 667
Viedrynaitienė Nijolė  621
Viedrynaitis Algirdas  713
Viedrynaitis Rimantas  709
Viedrynaitytė Justina  713, 1504
Vienuolis Antanas  861
Vieraitytė A.  715
Viesulas Algirdas  870
Viktorovskis Stepanas  656, 682
Vilčinskas Arvydas  1083
Vilčinskas Kazys  1041, 1051
Vileišis Jonas  348
Vileišis Petras  1385, 1388
Vilenčikas Giršas Icikas  497
Vilenčikas Jochielis  496
Vilenčikienė Šprinca  378, 500, 501
Viliamavičius Jurgis  416
Vilimas D.  191
Vilimavičiai  304, 308
Vilimavičius Andrius  1486
Vilimavičius Jurgis  343, 415, 534
Viliūnas Alfonsas  443, 444, 677
Vilkauskaitė Viktorija  825, 829
Vilkevičiai  306
Vilkevičienė Mikalina  389
Vilkevičienė Nijolė  209, 212
Vilkevičienė Petronėlė  398
Vilkevičius Aleksas  440
Vilkevičius Česlovas  623, 1502
Vilkevičius Jurgis  400
Vilkevičius Marcelijus  236
Vilkevičius Napoleonas  440
Vilkevičiūtė Petronėlė  400
Vilkevičiūtė Rasa  878
Vilmonytė Vaida  724
Vimbarai  191
Vimbaras (Wimbor) Kazimieras  214, 218
Vimbaras Vladas  439, 440
Vimbarienė Elžbieta  337
Vimbarienė Vanda  440
Vindbergaitė Sofija  665
Vineris Šmula  505
Vinidiktovas  524, 530
Vinogradovas P.  56
Vinokur Mina  496
Vinokuras Abelis  496
Virbickaitė Jolanta  1117, 1138
Virbickaitė Rūta  577
Virbickaitė-Raudienė Rūta  7, 13, 555, 577, 584, 1519
Virbickas  552
Virbickas Algirdas  427
Virbickas Jonas  429, 443, 444, 456, 486, 553–555, 568, 577, 584, 586, 652, 661, 662, 891, 1209
Virbickas Mikas  586
Virbickienė J.  555
Virbickienė Jadvyga  449, 554, 568, 577, 586
Virbickienė Romana  920–923
Virkelis Z.  1419
Viršilaitė Genė  924
Viršilė (Urbonavičiūtė) Akvilė  759, 776, 814, 820, 1506
Virškus Raimundas  1092
Visgirda Petras  171, 176
Visockas Otonas  632, 872
Visockienė (Kibildaitė) Genovaitė Teklė  815
Visockienė Genovaitė  748, 768, 770
Visockis Ottonas  212, 748, 771, 773, 815, 888, 1397
Visockytė Nomeda  909
Visockytė Ona  661
Visogirdas Jonas  171
Visogirdas Vladislovas  171
Višinskas  530
Višinskienė Antanina  866
Viškelis Jonas  779
Viškelis Pranas  759, 760, 762, 772–780, 815, 820, 845
Vyšniauskaitė Angelė  825, 834, 1106, 1112, 1117, 1118, 1128, 1130, 1137, 1513
Vyšniauskaitė Laima  766
Vyšniauskaitė Veronika  382
Vyšniauskas  493, 1388, 1391
Vyšniauskas Mikalojus  341, 382
Vyšniauskas Mykolas  339, 430, 456, 489, 535
Vyšniauskas Vaclovas  342, 343, 493, 534, 996, 1387
Vyšniauskienė (Barzdaitė) Dalia  285
Vyšniauskienė Angelina  209
Vyšniauskienė Dalia  283, 292
Vyšniauskienė Elena  223
Vyšniauskienė Jūratė  766
Vyšniauskis Gediminas  285
Vyšniauskis Kazimieras  285
Vyšniauskytė Gustė  285
Vyšniauskytė Vytautė  285
Višnioveckis Mykolas Kaributas  168, 213
Vytartas Aleksandras  232, 233
Vitartas Antanas  663
Vitauskas Adomas  1118–1120, 1135
Vytautas, LDK kunigaikštis  189, 1030, 1034
Vitenšteinas Girša  285
Vitkauskai  171, 252
Vitkauskaitė Deoliozija  739, 740, 748, 773, 816
Vitkauskaitė Viktorija  723
Vitkauskas Augustinas  414
Vitkauskas Ferdinandas  391
Vitkauskas Henrikas  619
Vitkauskas Juozas  373, 1409
Vitkauskas Leopoldas  383, 391
Vitkauskas Vaclovas  534
Vitkauskas Vincas  214, 287, 439, 440, 1409
Vitkauskas Zenonas  391
Vitkauskienė Aušra  1473
Vitkauskienė Julija  827
Vitkauskienė Mikalina  390
Vitkinas Leiba  495
Vitkinas Chaimas Leiba  496
Vitkinas Gilelis  496
Vitkinas Jankelis  496
Vitkinas Vulfas  495
Vitkus Aleksandras  6, 12, 458, 514, 521, 1032, 1035, 1519
Vizbaras Stasys  312
Vizbarienė Mikalina  419
Vizgaitis Viktoras  346, 363
Vizgirda Petras Motiejaitis  191
Vizgirdavičiai  1014
Vizgirdavičius Petras  1487, 1489
Vizgirdienė Elena  1468
Vizgirdienė Irena  1526
Vizgirdos  191
Vladislovas IV, Lenkijos karalius  1489
Voidatas Kazys  374
Vokietaitis Antanas  360, 361, 650, 671, 675, 676, 680
Vokietaitis V.  661
Volčackis Tauleris  1247
Voldemaras Augustinas  551
Volfsonas Mauša  496
Volkaitė-Kazickienė Elena  661, 670
Volkaitė-Kulikauskienė R.  142–145, 147, 161
Volkas Vincas  440
Volkavičius Jonas  670
Volkavičius Kostas  252, 539
Volkienė Janina  208, 209
Volodkienė Zofija  391
Volonsevičienė Bronė  838
Volonsevičius Jurgis  918, 920
Volotka Stepas  1230
Volskis Bronius  207, 532, 533
Volungevičienė Danutė  210
Volungevičius Kęstutis  209, 210
Volungevičiūtė Apolonija  688
Volungevičiūtė Laura  639
Vonžutas  1256
Vosylienė Aušra  743
Vosylius Romas  743, 744, 747, 784, 887, 888
Vosylius Romualdas  209, 210
Vujekas Jokūbas  1308
Vulkavičius  1183

 

 

Z

Zabagonskienė Genovaitė  400, 535
Zabarauskas Česlovas  702
Zabiela  166, 172, 243, 461
Zabiela [Simonas]  243
Zabiela Gintautas  4, 142, 160, 161
Zabiela Henrikas  1246
Zabiela Ignas  172, 1246
Zabielaitė-Zaleskienė  172
Zabielos  266, 1408
Zabielskaitė-Zaleskienė Konstancija  229
Zaborskas Juozas  332
Zabulionienė Danguolė  904
Zabulionis Vytautas  209
Zabulskis Bronius  622, 624
Zadlauskas Raimondas  211, 212, 761
Zadlauskienė Saulė  905
Zagorskienė Antanina  396
Zagsaitė Eglė  709
Zajančkauskaitė R.  672
Zajančkauskaitė Regina  670, 671
Zajančkauskas P.  104, 118
Zakarauskas Aleksas  452, 453
Zakarauskas Kazys  207, 532
Zakarė Rasa  876
Zakarevičius Egidijus  1482
Zakovičiūtė-Ostrinskienė  362, 917
Zalatorienė Elena  770, 773
Zalatorius Liutauras  770
Zalatorius Vytautas  757, 760, 761, 768, 770, 772, 773, 780, 808, 816, 843
Zaleckaitė Genė  606
Zaleckaitė Irutė  606
Zaleckaitė Ona  576, 606
Zaleckas Ignas  1241, 1245
Zaleckas Stanislovas  568, 576
Zaleckiai  605, 999
Zaleckienė Aleksandra  576, 606
Zaleckis Juozukas  606
Zaleckis Vaclovas  1228
Zaleskaitė (Pėstininkienė) M.  667
Zaleskaitė Marija  667, 1497
Zaleskiai  171, 172, 229, 960, 1491
Zaleskienė (Zabielaitė)  960
Zaleskienė K.  961, 1062,  1509
Zaleskienė Teodora  391
Zaleskis  172
Zaleskis Adolfas  391
Zaleskis Ignas  229
Zaleskis Vladas  347, 391
Zapalskienė Austra  904
Zapalskis Ksaveras  540
Zapkus Vincas  215, 218, 889, 1447
Zapolskienė Aušra  899
Zapolskienė D.  904
Zareckas Antanas  1213
Zareckis  440
Zaremba Pranas  709
Zasimauskaitė Liucija  569, 576
Zasimauskaitė Marytė  576
Zasimauskas  440
Zasimauskas Aleksas  408
Zasimauskas Bernardas  576
Zasimauskas Stasys  576, 617
Zasimauskienė Petrutė  576
Zaslavičius Antanas  408
Zatta Antonio  182
Zauerveinas J.  1393
Zaunius Dovas  474
Zavadskis Juozapas (Zawadski Joseph)  163, 823
Zažeckaitė Jadvyga  208

Zažeckaitė Jolanta  865
Zažeckas  105
Zažeckas Henrikas  110, 111, 113, 115, 209, 210, 635, 636, 639, 702, 1468, 1472, 1525
Zažeckienė (Sasnauskaitė) Veronika  1232
Zažeckis Vaclovas  1227
Zdanavičienė Aušra  707, 717, 719
Zdanavičienė Ona  825
Zdanavičiūtė D.  1321, 1324
Zdanevičius Stasys  109
Zekaitis Juozas  208
Zelbaitė Mikalina  661
Zelionka Juozas  406
Zelnienė Konstancija  377
Zemblys Zenonas  211
Zėnius A.  288
Zenkavičius Mykolas Jonas  213
Zenkevičienė Jadvyga  390
Zenkovičius  238
Zetegastas Danielius Gotlibas Teofilis (Settegast Daniel Gottlieb Teofil)  56
Zetlavičius Antanas  1329
Zevinas  1491
Zibolis Antanas  1414
Zigmantaitė Elena  1324
Zigmantas III, karalius  168, 238, 241
Zigmantas Vaza, karalius  459
Zigmantienė Jolita  1526
Zykus K.  1411
Zilinkevičienė Antanina  393
Zimavičienė Adelė  586
Zimavičius Antanas  747, 748, 773, 774, 817
Zimkus Antanas  1230
Zinevičius Kazimieras  424
Zingeris M.  829
Zinikevičiūtė Danutė  771–773, 817
Zinkevičius  1291, 1293, 1295, 1296, 1300, 1304, 1308
Zinkevičius Jonas  489
Zinkevičius Zigmas  1281, 1289, 1296–1299, 1301, 1309, 1514, 1515
Zizas R.  490
Zyzas Vaclovas  1040
Zobarskas Stepas  581
Zubovai  915
Zubovas V.  1409
Zubovas Vladimiras  1415
Zubrickas Antanas  350, 352, 353
Zubrickas B.  1438, 1461
Zubrickas Pranciškus  210, 211
Zubrilovas Michailas  524
Zubrus Jonas  224, 1399
Zudermanas H.  451
Zuikytė Diana  924
Zulceris Gebriūderis (Sulzer Gebrüder)  1210
Zulonaitė Monika  709
Zulonas Stasys  1477
Zulonienė Birutė  632
Zulonienė Birutė Ona  212
Zumarai B. ir V.  451
Zumaras Antanas  396
Zumaras Jonas  619, 865
Zumaras Vincas  432, 435, 443, 444, 449, 450, 454, 656, 665, 1178, 1328, 1335
Zumarienė Bronė  449
Zuokas Liudas  1092
Zurbėla? (Surbello)  349
Zusmanovičius Šlioma  495, 497

 

Ž

Žadeikis  177, 227
Žadevidas Jonas  853, 1028, 1030
Žalakevičius Vytautas  288
Žalatauskaitė Agnė  709
Žaldokaitė-Žemaitaitienė E.  669
Žalėnas Gintautas  1420, 1422, 1423
Žalėnienė R.  1424
Žalimas  1390
Žamgatavičius (Źomgotowicz) Jonas  217
Žandaravičius Juozas  406
Žarckus Aleksandras  896
Žareckas Antanas  440, 619
Žareckas Petras  440
Žareckis Antanas  1215
Žarnauskaitė Elena  653, 663
Žarnauskaitė Irena  1100
Žarnauskas Bogdanas  708
Žarnauskas Tomas  379, 468, 535
Žarnauskienė Irena  208
Žąsinas Stasys  346
Žebrauskai  315
Žebrauskas Jonas  453
Žebrauskas Juozas  453
Žebrauskas Juozas (Žebrovskij Josif)  1491
Žebrauskas Stasys  453
Žebrauskienė A.  776
Žebrauskienė Elena  768
Žebrauskienė (Žlobeckaitė) Vanda  1232
Žebrovska  168
Žegota K.  1386
Žeiba S.  31
Žeimantas A.  184
Žeimantas Vytautas  5, 11, 180, 1519
Žekienė Alma  1102
Žekonienė Uršulė  829, 856, 1468
Žekonis Rapolas  471, 472
Žekonytė-Levišauskienė Birutė  906
Želkienė Konstancija  379
Želnienė Anastasija  438
Želnys Bronislavas  535
Želniūtė Juzefa  1401
Žemaitaitienė Emilija  454, 679
Žemaitaitis J.  1329–1333, 1335, 1336, 1338
Žemaitaitis Jurgis  443, 445, 457, 679, 1328, 1329
Žemaitė, rašytoja  693, 865, 894
Žemaitienė Ona  208
Žemaitienė V.  641
Žemaitienė Virginija  640, 641, 837, 838
Žemaitis  1325
Žemaitis Antanas  396
Žemaitis Bronius  1228
Žemaitis F.  1439
Žemaitis Jonas  1432
Žemaitis Juozas  357, 379, 429, 440, 1228
Žemaitis Petras  252, 453
Žemaitis Stasys  859, 894
Žemaitytė Elena  927
Žemkauskas Jonas  567, 576
Žemkauskas P.  885
Žibinskaitė Zofija  722
Žickis Darius  1057, 1064
Žičienė R.  922
Židonis  722
Žiemelis Valdemaras  866
Žigaraitė Elena  129
Žygimantas Augustas, karalius  167, 169, 173, 175, 190, 459
Žygimantas III Vaza, karalius  167
Žygimantas Senasis, karalius  172, 294
Žika Virgilijus  764, 765
Žikienė Audronė  766, 777, 869, 872, 874, 875
Žylaitė Agnė  674
Žilėnienė Nijolė  211, 212, 648, 715
Žilevičius Juozas  448
Žilienė Marija  1021
Žilinskaitė Juzė  435
Žilinskaitė Nastė  449
Žilinskaitė Sofija  381
Žilinskaitė Vytautė  896
Žilinskas Antanas  221, 331, 381
Žilinskas Dominas  1091
Žilinskas Domininkas  488
Žilinskas J.  661
Žilinskas Jonas-Tėvas  1500
Žilinskas Jurgis  381
Žilinskas Mykolas  1446
Žilinskas Povilas  381
Žilinskas Stasys  381, 449, 450
Žilinskas Viktoras  622, 1199, 1393
Žilinskas Vytautas  1477
Žilinskienė Antanina  381, 450
Žilionis Sigitas  1079

Žilis  451
Žilys Jonas  443
Žilys Povilas  1218
Žilvyčiai  581
Žilvienė Antanina  380
Žilvytė Gražina  581
Žymančius Zigmas  211
Žymantienė Regina  866
Žindžiūtė-Ramonienė Doma  674
Žiniauskaitė Adolfina  576
Žiniauskaitė Eugenija  576
Žiniauskaitė Valė  576
Žiniauskas Adomas  617
Žiniauskienė Pranė  576
Žitkevičius Apolinaras  351
Žitkus Ričardas  865
Žiubrys Steponas  1030
Žiugžda Ignas  1527
Živaitienė Liuda  438
Živaitis Antanas  452
Žlabeckienė Aleksandra  455
Žlabienė E.  878
Žlabys Virgilijus  878
Žlobeckaitė Elžbieta  865
Žlobeckas Ignas  207, 532
Žlobeckas Jonas  379
Žlobeckas V.  487, 517, 519, 520
Žlobeckas Vitas  429
Žlobeckas Vytautas  357, 509, 517, 521, 1191, 1231
Žlobeckas Vytoldas  511
Žmuidzinavičienė Genovaitė  209–211, 713, 834, 835, 838, 887, 888, 915, 920, 921, 924, 1468
Žmuidzinavičienė (Špakauskaitė)
Kazimiera Rima  697, 703, 707, 827, 1469
Žmuidzinavičius A.  835
Žmuidzinavičius Vytautas  22, 108, 109, 111, 211, 632, 636–638, 702, 744, 885, 1082, 1468, 1469, 1471, 1472, 1477, 1478, 1483, 1504, 1525
Žobakienė Bronė  655
Žukaitė  917
Žukas A.  1040
Žukas Jonas  332
Žukas Petras  332, 333
Žukas Pranas  333
Žukas Stasys  747
Žukas Vaclovas  333
Žukas Vladas  333
Žukauskas  332
Žukauskas Bernardas  352
Žukauskas Juozas  332
Žukauskas Pranas  332
Žukauskas Teklė  424, 1281
Žukauskienė Genovaitė  9, 15, 20, 1204, 1519
Žukauskienė Kristina  717, 719
Žukauskienė Rasa  1527
Žukauskienė Regina  1526
Žuklienė Petronėlė  381
Žuklys Adomas  381
Žuklys Ksaveras  381
Žulienė Liuda  669
Žulys B.  1033
Žulys Jonas  431, 432, 443, 444, 669
Žurauskaitė Alina  576
Žurauskaitė Jadvyga  569, 576
Žurauskas Juozas  489, 576
Žurauskas Kazys  535
Žurauskas Petras  337
Žurauskienė Elena  576
Žurbenkienė V.  770
Žuromskas Juozapas  472
Žuromskienė Antanina  382
Žuromskis Antanas  382
Žuromskis Juozapas  229, 289
Žuromskis Juozas  382
Žuromskis Pranas  382
Žuromskis Stasys  860, 886
Žuromskis Vladas  382
Žuromskytė Aleksandra  382
Žuromskytė Kristina  886
Žuromskytė Rita  823
Žuromskytė Veronika  382
Žutautai  308
Žutautaitė Elžbieta  270, 400
Žutautas Bronislovas  122, 123
Žutautas Bronius  105, 400
Žutautas Ciprijonas  400, 538
Žutautas Nikodemas  400
Žutautas Stepas  400, 1180
Žutautienė Eleonora  399
Žutautienė Liudvika  416, 1184
Žverka  612

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt