Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Domijonas Šniukas
tel. 8686 44147, 
el. paštas domas.sniukas@hotmail.lt

Sudarytojas

Domijonas Šniukas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2011 m. rengia monografiją „Babtai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims.  

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2011 m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2011 m.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2013 m.

Knygos maketo parengimo terminas – 2017 m.

Išleidimo terminas – 2017 m.

Knyga atiduota į spaustuvę – 2017 10 24

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 23

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, € 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

40 970,02

UAB KONVERSITA (2017 05 22,
2017 08 02)

  3 000,00
7 000,00

Kauno rajono savivaldybės administracijos Babtų seniūnija
(2013 02 12,
2013 07 11,
2013 10 14,
2013 10 23,
2014 05 21,
2015 12 17,
2016 01 06,
2016 06 23,
2017 01 31,
2017 03 15 )

970,00 Lt
690,00 Lt
5 300,00 Lt
3 600,00 Lt
1 200,00 Lt
 
280,93
199,84
1 534,99
1 042,63
347,54
192,20
210,00
480,00
50,00
100,00

Lietuvos kultūros taryba (2017 03 30)

  3 000,00

Ričardas Maldutis (2016 02 25)

  3 000,00

UAB „Magnolija“ (2016 02 25)

  3 000,00

Romas Majauskas (2016 04 14)

  2 000,00

Babtų seniūnijos vietos bendruomenės taryba (2012 10 31)

8 130,40 Lt 2 354,73

Juozas Staliūnas (2013 03 12,
2016 04 27)

1 000,00 Lt
 
289,62
1 000,00

Stasys Mickevičius (2015 12 23)

  1 000,00

UAB DOJUS AGRO (2016 01 20)

  1 000,00

Kęstutis, Rūta, Kazimieras, Paulius ir Saulė Svečiuliai (2016 03 30)

  1 000,00

Leonas Rudinskas (2016 04 20)

  1 000,00

UAB „Tauriga“ (2016 05 03)

  1 000,00

Vytautas Žmuidzinavičius (2016 10 10)

  1 000,00

UAB „Kaminta“ (2016 11 21)

  1 000,00

Darius ir Raimundas Pažėros (2017 01 27)

  1 000,00

Antanas Barzda (2015 12 28, 2016 06 13)

  500,00

UAB „Sunkel Baltic“ (2016 06 20)

  500,00

Jonas Praškevičius (2015 12 28)

  300,00

Arvydas Sabrinskas (2016 02 22)

  300,00

Eugenijus Ščiukauskas (2016 02 29)

  300,00

UAB „Baltasis kampas“ (2016 06 20)

  300,00

UAB „Tauriga“ (2013 03 14)

1 000,00 Lt 289,62

Juozas, Valdas ir Rimutė Berūkščiai (2017 02 02 )

  250,00

Rimantas Šidlauskas (2017 03 20 )

  200,00

Lijana ir Laurynas Straukai (2015 10 26, 2017 01 24 )

  110,00

Pavelas Duchovskis (2016 01 22)

  100,00

Vilkėnų žemės ūkio bandrovė (2016 04 06)

  100,00

Sonata ir Egidijus Gasiūnai (2016 04 18)

  100,00

UAB EBONITAS (2016 04 25)

  100,00

Mindaugas Šventoraitis (2016 04 28)

  100,00

Loreta Buskienė (2016 11 28)

  100,00

Rasa ir Audrius Sasnauskai (2017 04 21)

  100,00

Jadvyga ir Jonas Bacevičiai (2012 02 21)

200,00 Lt 57,92

Rita Baltrukienė (2017 01 26 )

  50,00

Nora, Martynas ir Domantas Straukai (2017 01 24 )

  30,00
     

3. Negautos lėšos*

  8 675,98

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

  3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Babtai“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

 
5 675,98

 

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį visų „Lietuvos valsčių“ serijos leidinių sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Babtai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Babtų vidurinė mokykla : 220 metų / [įž. str. aut. Juozas Saulius]. - Kaunas, 1997. - [16] p. - ISBN 5-430-02411-2 

Marija Markauskienė „Babtai istorijos vingiuose“, 1994 m. 

Egidijus Barkauskas, Tomas Stonys „Mažoji Babtų enciklopedija“, 1994 m. 

Čia skelbiama informacija, parengta 2011 07 01, patikslinta 07 05, 2012 02 21, 07 05, 09 20, 11 06, 2013 02 19, 03 13, 03 15, 08 07, 10 14, 10  24, 2014 05 26, 2015 10 28, 12 18, 12 30, 2016 01 06, 01 07, 01 21, 01 26, 01 29, 02 29, 03 02, 04 01, 04 07, 04 15, 04 20, 04 22, 04 27, 04 29, 05 05, 06 13, 06 21, 06 27, 06 30, 09 13, 10 11, 11 15, 11 23, 11 29, 2017 01 25, 01 30, 02 02, 02 06, 03 16, 03 21, 04 03, 04 25, 05 24, 07 20, 08 23, 10 24.

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla