lankymasis šioje svetainėje

 

 

Iš Australijoje gyvenančio

Prano Švambario

laiško „Lietuvos valsčių“ serijos autoriui

dr. Juozui Lebionkai

(ištrauka, kalba netaisyta)

 

„Rūta, grįždama į Australiją parvežė „Lygumai ir Stačiūnai“ valsčių knygą. Tai yra mano tėviškės (Lygumai, Mantjurgių kaimas) vietovė. Aš labai nustebau, kad taip smulkiai ir išsamiai aprašyti įvykiai, asmenys. Daugumoje juos pažinojau. Išvežtųjų sąrašuose radau 22 asmenis iš mano giminės. Ir tai nevisi, nes kiti gyveno kituose valsčiuose. Aš verkiau... Pabraukiau giminių pavardes, kad vaikai žinotų, kas vyko mums jau esant Vakaruose. Tikiu, kad Jūsų „Giedraičiai“* bus panaši.“

 

Prano Švambario laiško         
dr. Juozui Lebionkai faksimilė

 

*Turima omenyje „Versmės“ leidyklos rengiama monografija „Giedraičiai

 

Pr. Švambarys

19 Halifax Ave. Rosanna 3084

Vic. Australia

 

2001 09 01

 

 

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla