Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Atsiskaitymo su autoriais sąlygos

1. Autoriaus atlyginimas (honoraras) yra 60 eurų (120 eurų už mokslinį straipsnį) už vieną leidyklos priimto (aprobuoto) suredaguoto teksto autorinį lanką (vienas autorinis lankas yra 40 000 spaudos ženklų arba maždaug 22 puslapiai, kompiuteriu spausdinti 12 dydžio šriftu per 1,5 intervalo, po 1 800 spaudos ženklų kiekviename puslapyje). Autoriaus atlyginimai už straipsnius mokami po monografijos, kurioje spausdinamas autoriaus straipsnis (-iai), išleidimo. Po monografijos išleidimo autoriui įteikiama leidyklos dovana – monografijos su autoriaus straipsniu (-iais) vienas egzempliorius.

2. Autoriui leidykla gali iš dalies apmokėti komandiruotės (ekspedicijos) į tiriamą vietovę, lauko tyrimų vykdymo ir(ar) kitas su rašomu straipsniu susijusias būtinas papildomas tiesiogines išlaidas, sumokėti papildomus autorinio atlyginimo priedus. Komandiruočių (ekspedicijų) tikslai ir terminai bei numatomos išlaidos iš anksto suderinami su leidykla.

2002 05 08, 10 18, 11 04, 11 26, 2004 10 11, 2006 04 27, 2010 04 14, 2021 04 26

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla