lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Tauragnų 2000 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

2000 m. liepos 17–23 d. Tauragnuose dirbo 17 kraštotyrininkų, tyrinėjusių šio krašto gamtą, praeitį, etninę kultūrą, kalbą. Ekspedicijai vadovavo V. Mačiekus. Ekspedicijoje dirbę kraštotyrininkai pasirinktai temai surinko pakankamai medžiagos, kuria remiantis yra rašomi straipsniai „Tauragnų“ monografijai. Tauragnų ekspedicijos dalyviai sukaupė medžiagos tokiems straipsniams:

1. Rimvydas Kunskas. Tauragnų kraštovės sandara ir raida.

2. Živilė Lazdauskaitė. Tauragnų krašto augmenijos bruožai.

3. Stanislovas Buchaveckas. Tauragnai nacių okupacijos metais (t. t. ir švietimas).

4. Venantas Mačiekus, Rita Mačiekienė. Papročių teisė.

5. Janina Augulytė. Tauragnų kultūros namų choras ir agitbrigada.

6. Alė Počiulpaitė. Liaudies mažoji architektūra.

7. Inga Nėnienė. Užsisiaučiamos skaros.

8. Dalė Augustaitienė, Ramutė Pranckevičienė. Tradiciniai liaudies muzikos instrumentai ir muzikantai.

9. Diana Strakšaitė, Liubov Furceva. Tradiciniai sportiniai žaidimai.

10. Bonifacas Stundžia. Tradicinės tauragniškių šnektos ypatybės.

11. Laima Grumadienė, Mačianskaitė. Sociolingvistiniai šnektos bruožai.

12. Ona Aleknavičienė. Tauragnų valsčiaus pravardės.

13. Živilė Driskiuvienė. Medžiaga apie genocidą ir pasipriešinimą.

 Informacija apie būsimą ekspediciją su kvietimu visiems vienokiu ar kitokiu būdu įsijungti į knygos rengimo darbus buvo paskelbta Utenos rajono laikraštyje „Utenis“, „Valstiečių laikraštyje“ ir per Lietuvos radijo informacinę laidą. Be to, ekspedicijos pirmą dieną pašnekesį su prof. B. Stundžia ir ekspedicijos vadovu V. Mačiekumi įrašė radijas ir Šiaurės Rytų Lietuvos televizija.

 Ekspedicijos vadovas V. Mačiekus

 2000 10 20

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt