lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Raguvos 2000 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

 Vilniaus „Versmės“ leidykla, ruošdamasi Raguvos 500 metų minėjimui, liepos 10–17 d. surengė ekspediciją į miestelį ir jo apylinkes. Tikslas – surinkti istorinę, etnokultūrinę medžiagą monografijai „Raguva“. Ekspedicijos dalyviai – Istorijos instituto darbuotojai prof. V. Milius, St. Buchaveckas, A. Čepaitienė, Liaudies muziejaus specialistės J. Samulionytė, I. Levickaitė, VDU doktorantė I. Nėnienė, dailininkės J. Jonutytė, I. Budrytė, M. Vosyliūtė, Panevėžio kraštotyros muziejaus ir „Versmės“ leidyklos darbuotojai V. Skebas, A. Počiulpaitė ir kt. 

Domėtasi Raguvos miestelio amatais, namų apyvokos daiktais, šeimos papročiais, vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo istorijomis, liaudies mažosios architektūros paminklais, kryždirbystės tradicijomis. Lankytasi Raguvos, Raguvėles, Šilų bažnyčiose, miestelių ir kaimų kapinėse. Buvo aprašomi pastarųjų elementai: tvoros, takai, želdiniai, paminklai, jų įrašai, piešta ir fotografuota. 

Istorikai domėjosi žemės ūkio raida, 1941 m. Birželio sukilimu, švietimo būkle nacių okupacijos ir pokario metais. Aplankytos buvusio Raguvos valsčiaus (1923m. ribose) svarbesnės gyvenvietės: Raguvėlė, Juostininkai, Užunevėžiai, Prasčiūnai, Vėjeliškiai, Rūkiškis, Nibragalis, Skauradai, Kirmėliai, Putiliškės, Užuprūdžiai, Ferma, Krityžė, Paliepiai ir kt. 

Ekspedicijos dalyviams pavyko padaryti kai kurių atradimų: Užunevėžiuose rasta dūminė gryčia, Kirmeliuose, Kimėliukuose, Skauraduose – vertingų kryžių. Visur buvome maloniai sutikti, raguviškiai noriai dalijosi prisiminimais iš senųjų laikų, rodė nuotraukas. Padėjo Raguvos seniūnas A. Mitkus, J. Jurevičienė, A. Šikšnienė, klebonas, mokyklos direktorius, mokytojai. Už tai esame dėkingi. 

Raguvos miestelis yra švarus, tvarkingas. Prižiūrimi kapai. D. Ragauskas iš Užunevėžių kaimo turi surinkęs medžiagos apie išnykusį Sakuradų sodžių, kasmet rengia jo žmonių susitikimus, talkino ekspedicijai. 

  Ekspedicijos vadovas Romaldas Samavičius 

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla