lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Panemunėlio 2001 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Ekspedicija dirbo 2001 m. liepos 30 – rugpjūčio 8 dienomis. Dalyvavo 25 mokslininkai ir kraštotyrininkai. Iš jų: 10 dienų dirbo 9, 8 dienas – 6, 7 dienas – 1,6 dienas – 4, 5 dienas – 4, 4 dienas – 1.

Landšafto sandarą ir kilmę tyrinėjęs dr. R. Kunskas rado faktų, rodančių priešpaskutiniojo apledėjimo įtaką kraštovaizdžiui.

Archeologė A. Simniškytė tyrinėjo Rokiškio krašto muziejuje ir privačiuose muziejuose esančius archeologinius radinius, lokalizavo Turadvario kapinyną, kuriame buvo laidojami senieji šio krašto gyventojai – sėliai. Istorikas B. Deksnys lokalizavo keletą istoriniuose šaltiniuose minimų dvaraviečių.

Kalbininkė dr. L. Grumadienė tyrė panemunėliečių šnektą, literatūrologė L. Mačianskaitė rinko prisiminimus apie iš šio krašto kilusius rašytojus.

G. Gruzdas kaupė medžiagą apie šio krašto mitologines vietas.

Gausiausias buvo etnologų būrys, tyrinėjęs kapines (prof. V. Milius), lietuvių paprotinę teisę (V. Mačiekus), tradicines skaras (I. Nėnienė), tradicines juostas (V. Tumėnas), medžio apdirbimo amatus (E. Straševičienė), transporto priemonių gamybos amatus (J. Morkūnienė), stalo įrankius (I. Samulionytė), religingumo kitimą (D. Svidinskaitė), vaikų žaidimus (A. Rudytė), dorovinį vaikų auklėjimą(I. Stonkuvienė), kolūkių etnografiją (A. Stanaitytė). Etnografams talkino dvi dailininkės.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja G. Žukauskienė rinko medžiagą apie technikos plitimą Panemunėlio apylinkėse, dr. A. Bieliūnienė – apie geležinkelio reikšmę Panemunėlio žmonių gyvenime, kalbininkė A. Genelytė – apie augalų pavadinimų kilmę ir motyvaciją.

Sociologė A. Vosyliūtė tyrė gyventojų socialines nuostatas bei gyvenimo pokyčius, sociologė I. Šutinienė – 1940–1950 metų interpretacijas krašto gyventojų kolektyvinėje atmintyje.

Dauguma ekspedicijos dalyvių dėl laiko stokos negalėjo įsipareigoti parašyti straipsnius iki 2001 m. gruodžio 1 d. ir todėl sutartyje straipsnių parašymo pradžią perkėlė į 2002 metų sausio–vasario mėnesius.

Ekspedicijos dalyviams talkino vietos kraštotyrininkai J. Pranckūnas ir V. Aleknienė. J. Pranckūnas knygos rengimo laikotarpiui paskolino 21 aplanką įvairios medžiagos, V. Aleknienė – 10 aplankų ir 310 įvairių nuotraukų. Be to, šie kraštotyrininkai įsipareigojo būsimai knygai parengti straipsnius apie pirmąjį slaptą lietuvišką vaidinimą, Panemunėlio mokyklą, Sacharos durpyną, įžymius šio krašto žmones (J. Kubilių, J. Tininį, brolius Vaičionis) (V. Aleknienė), Panemunėlio geležinkelio stoties mokyklą(J. Pranckūnas). Vietos inteligentai D. Bružienė parengs straipsnį apie Panemunėlio biblioteką bei Rukšių kaimą, V. Stašys – apie Panemunėlio pramonę, J. Pranckūnas – apie Panemunių kaimą.

Ekspediciją labai šiltai sutiko vietos žmonės ir siūlė visokeriopą paramą. O etnografinės sodybos šeimininkai J. ir A. Tunaičiai ne tik aprodė savo muziejų, bet ir surengė šiltą ekspedicijos dalyvių priėmimą su medumi ir alumi. Turiningą ekskursiją po Rokiškio bažnyčią, senamiestį ir Rokiškio krašto muziejų vedė muziejaus direktoriaus pavaduotojas A. Kazilėnas.

Ekspedicijos dalyvius nemokamai Panemunėlio vidurinėje mokykloje apgyvendino mokyklos direktorius G. Rekerta, ekspedicija nuolat domėjosi Panemunėlio seniūnas R. Velykis.

Ekspedicijos paskutinėmis dienomis (rugpjūčio 5 d.) ekspedicijos dalyviai vietos žmonėms papasakojo apie būsimą knygą, apie ekspedicijos metu rastus mokslui ir kultūrai svarbius faktus.

Knygos apie Panemunėlį finansavimo klausimas lieka atviras. Tuo klausimu teko šnekėtis su seniūnu R. Velykiu. Seniūnas negalėjo nurodyti kokio nors turtingesnio iš Panemunėlio apylinkių kilusio verslininko, kuris galėtų suteikti dotaciją. Rokiškio kultūros tarnybos darbuotojai ekspedicijos metu atostogavo ir su jais susitikti nepavyko.

Panemunėlio apylinkėse tebėra gyva 19 a. pab. – 20 a. pr. kunigo J. Katelės pasėta kultūros dvasia. Ekspedicijos metu pasirodė knyga apie šioje apylinkėje esantį Roblių kaimą. Teko girdėti, kad išeis knyga apie jau Kamajų seniūnijai priklausantį Nevierių kaimą.

Informaciją apie ekspedicijos rezultatus atspausdino Rokiškio r. laikraštis „Gimtasis Rokiškis“.

 Ekspedicijos vadovas V. Mačiekus

2001 09 07

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla