lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Musninkų ir Kernavės 2001 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Dešimt dienų Musninkų vidurinės mokyklos bendrabutyje gyveno dvidešimt vienas „Versmės“ leidyklos surengtos ekspedicijos dalyvis. Jie rinko gyventojų atsiminimus, nuotraukas ir kitą medžiagą būsimai knygai „Musninkai. Kernavė“. Nors tuo metu gamta nepašykštėjo išdaigų Kernavėje ir kitose buvusio Musninkų valsčiaus gyvenvietėse, ekspedicija pavyko. Sėkmės pagrindas – vietinių žmonių – tiek seniūnijų darbuotojų, tiek ne itin dosnią Širvintų krašto žemę dirbančių ūkininkų geranoriškumas. Visų mums padėjusių žmonių pavardžių neįmanoma suminėti. Bet norisi bent keliems iš jų padėkoti konkrečiai: Musninkų vidurinės mokyklos direktoriui Vladui Trakimavičiui, mokyklos ūkvedžiui Albinui Junui, valgyklos darbuotojoms Juzefai Mikalajūnienei ir Marytei Liutkienei, mokytojoms Janinai Barutienei, Marijai Galvosienei, Filomenai Vaicekauskienei. Įvairios pagalbos susilaukėme iš Musninkų seniūnės Birutės Jankauskienės. raštvedės Daivos Verikienės, seniūnijos darbuotojų Genovaitės Drazdauskienės ir Vidmanto Veriko, kunigo Roko Puzono, Kernavės muziejaus direktoriaus Sauliaus Vadišiaus ir skyriaus vedėjo Jono Vitkūno, iš Kernavės ir Čiobiškio seniūnijų darbuotojų, Lapelių bibliotekininkės Janinos Stravinskienės, Čiobiškio pagrindinės mokyklos buvusios direktorės Vladislavos Dalinkevičienės, tautodailininko Juozo Binkio ir daugelio kitų. Nuoširdžiai visiems dėkoju. Tikiuosi, kad jie parašys straipsnių ir atsiminimų į rengiamą knygą. Viliuosi, kad Musninkuose pasitarime dalyvavęs rajono meras Vytas Šimonėlis bent laikinai aprūpins Musninkų seniūniją kompiuteriu, reikalingu tekstams rinkti.

  

2001 07 18

Ekspedicijos vadovas Stanislovas Buchaveckas

 

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla