lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Kazlų Rūdos 2000 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

2000 m. rugpjūčio 14–20 d. vyko „Versmės“ leidyklos suburta ir finansuota tyrinėtojų ekspedicija į Kazlų Rūdą, skirta „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Kazlų Rūda“ parengti. Pateikiame 24 dalyvių (o kartu ir būsimų monografijos autorių) sąrašą, jų tyrinėjimų kryptis, institucinę priklausomybę:

Lietuvių kalbos instituto darbuotojos, kalbos tyrinėtojos – Inga Pilipaitė (K. Rūdos ir jos apylinkių žmonių kalba), dr. Ona Aleknavičienė (Žmonių pravardės).

Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto moksliniai bendradarbiai, sociologai – dr. Antanas Kličius (Gyvenimo ir veiklos sąlygos), dr. Anelė Vosyliūtė ( Iš žmonių gyvenimo istorijų), dr Antanas Čiužas (Jaunimo požiūriai), dr. Danutė Tureikytė (Visuomeninis K. Rūdos gyventojų aktyvumas), Inija Trinkūnienė (Tautinio ir etninio identiteto savitumai), dėstytojas dr. Stanislovas Liučvaitis (Šventės ir papročiai).

Žemės ūkio universitetas, vadybininkė dr Valentina Ratkevičienė (Ūkininkų ūkių veiklos tyrimai).

Lietuvos istorijos institutas - istorikas Stanislovas Buchaveckas (Nacių laikotarpio įvykiai), etnografai prof. habil. dr Vacys Milius (Apylinkių kapinių aprašymas), dr Janina Morkūnienė (Odininkystės, kailiadirbystės ir kt. amatai; transporto priemonės).

Vilniaus universitetas - istorikė dr Aldona Vasiliauskienė (K. Rūdos apylinkių bažnyčių istorinė apžvalga; Prof. Prano Dovydaičio asmenybė).

Vilniaus pedagoginis universitetas - istorikas dr. Juozas Banionis (K. Rūda. Jūrė. Ąžuolų Būda. Višakio Rūda - istorinės apybraižos).

Liaudies kultūros centras - menotyrininkė dr. Elena Počiulpaitė (Mediniai apylinkių kryžiai).

Geografijos institutas – dr. Rimvydas Kunskas (Apylinkių gamta)

Lietuvos liaudies buities muziejus - etnografai Gražina Žumbakienė (Sodybų želdiniai),  Vingaudas  Baltrušaitis (Gyvenamųjų namų interjeras), Erika Nenartavičiūtė (Naminių audinių gamyba ir audiniai), Elvyra Straševičienė (Medžio apdirbimo amatai, amatininkai, įrankiai; K. Rūdos miškai; Prekyba), Janina Samulionytė (Indai, įrankiai ir valgiai).

Kiti tyrinėtojai - istorikė Vida Girininkienė (1863-64 m. istoriniai įvykiai), dailininkės - Marta Vosyliūtė (Metalinių kapinių kryžių piešiniai. Apylinkių peizažų piešiniai), Ina Budrytė (Apylinkių peizažų piešiniai, namų apyvokos daiktų piešiniai).

Buvimo Kazlų Rūdoje metu buvo susitikta su gausiu vietinių tyrinėtojų -kraštotyrininkų, mokytojų, istorinių įvykių dalyvių, kultūros darbuotojų, valdžios atstovų būriu. Savivaldybės administratorius Aleksandras Lenkutis rūpinosi apgyvendinimu (nakvynę bendrabutyje nemokamai suteikė Miškų ūkis; urėdas J. Zdanavičius), aprūpino pirmine informacija (žemėlapiais, pranešė seniūnams), susitiko su tyrinėtojais (sociologais, istorikais), aptarė paramos būdus, toliau jiems papildant medžiagą. Savivaldybė ir Miškų ūkis padėjo ekspedicijos dalyviams nuvykti į tolimesnes vietoves, surasti reikiamus medžiagos patiekėjus. Dalyviai maitinosi Miškų ūkyje esančioje valgykloje. Ekspedicijai artėjant į pabaigą, buvo surengtas susitikimas su miesto gyventojais, daugiausiai kultūros darbuotojais. Čia ekspedicijos dalyviai supažindino su pirminiais rezultatais, surinkta istorine, kultūrine, etnografine ir kito pobūdžio medžiaga. Į vėliau įvykusią vakaronę atvyko miesto administracijos, vietos kraštotyrininkai, kultūros, Miškų ūkio atstovai. Kalbėjusieji pažymėjo, jog džiaugiasi „Versmės“ leidyklos iniciatyva surengti ekspediciją, paruošti monografiją. Ekspedicijos dalyviai išreiškė padėką ne tik už galimybę įgyvendinti savo tyrinėjimo uždavinius, bet ir už kultūrinę programą.

Ekspedicijos dalyviai nuolat bendravo su vietiniais kraštotyrininkais (O. Arminiene, A. Enčiumi, A. Lelešiumi, R. Mocevičiene, A. Martinaičiu, ir kitais) apžvelgė ir įvertino jų surinktą medžiagą, susitarė dėl jos publikavimo monografijoje apie Kazlų Rūdą.

Ekspedicijos dalyviai dėkoja „Versmės“ leidyklai ir jos vadovui už galimybę pabuvoti šioje įdomioje, miško kultūros įtakoje esančioje vietovėje, atlikti įvairių sričių tyrimus, už jų aprūpinimą reikalinga įranga (fotojuostomis, garso įrašymo technika), finansinių lėšų skyrimą (kiekvienam dalyviui po l00,05 Lt).

Ekspedicijos dalyviams buvo išmokėta 2401,20 Lt.

 Ekspedicijos vadovė Dr. Anelė Vosyliūtė

 2000 11 06

 

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla