lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Kvėdarnos 2001 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Nuo š. m. rugpjūčio 13 d. ekspedicijoje Kvėdarnoje dalyvavo 15 asmenų. Visi dalyviai buvo nuvežti organizuotai (mikroautobusu ir lengvuoju automobiliu). Buvome apgyvendinti vietos vidurinėje mokykloje, klasėse. Miegota ant patiestų čiužinių.

Tarp dalyvių, daugiausia buvo etnologų. Iš Lietuvos istorijos instituto atvyko 5 asmenys, tarp kurių dvi dailininkės: Marta Vosyliūtė ir Rita Butvilienė, o kiti įsipareigojo parašyti šiuos rašinius:

  1. Vacys Milius. Kvėdarnos valsčiaus parapijų kapinės.

  2. Janina Morkūnienė. Valstiečių kinkomasis transportas.

  3. Ilona Burinskaitė. Kvėdarnos valsčiaus koplytėlės.

Taip pat rašinius įsipareigojo pateikti šios Rumšiškių, buities muziejaus darbuotojos:

  1. Inga Levickaitė. Kvėdarnos valsčiaus siuvėjai ir batsiuviai.

  2. Janina Samulionytė. Stalo indai ir įrankiai.

  3. Gražina Žumbakienė. Sodybų želdiniai.

Dar to muziejaus darbuotoja Straševičienė žadėjo parašyti apie medžio meistrus ir klumpadirbius. Ji Kvėdarnoje buvo tik apie pusdienį ir pasiėmė dalį mokyklos muziejėlyje šia tema esančios medžiagos. Apie kalvystę žadėjo parašyti Andrius Šarmavičius.

Povilas Spurgevičius tyrinėjo bažnyčių architektūrą, o Liepa Griciūtė - bažnyčių sakralinį, meną.

Neringa Paulauskaitė rinko politkalinių ir tremtinių atsiminimus ir žadėjo parengti publikaciją. Adelė Judeikienė rinko kalbos tarmės faktus.

Visi ekspedicijos dalyviai iš Kvėdarnos buvo nuvežami ten kur pageidavo privačiu automobiliu. Šiuo reikalu pravažinėta apie 800 km.

Kazys Misius rūpinosi vietinių autorių, nuotraukų, įvairios istorinės medžiagos paieška, kitais organizaciniais dalykais.

Dauguma ekspedicijos dalyvių etnologų dar dalyvavo ir ekspedicijoje Laukuvoje.

 Ekspedicijos vadovas Kazys Misius

2001 09 03

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla