Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Bronislovas Kuzmickas „Vingiuotas tautos kelias“

 

Bronislovas KuzmickasVingiuotas tautos kelias
Išleido „Versmės“ leidykla, 2021 m., 184 p., iliustr.
ISBN 978-609-486-018-8
 

Kaina leidykloje – 5,00 EUR

 

APRAŠYMAS

Knygoje „Vingiuotas tautos kelias“ apibūdinamos esminės lietuvių tautos tapatumo sritys: raštija gimtąja kalba ir valstybė. Parodoma, kad jų plėtra kurį laiką menkai siejosi viena su kita.

Raštija lietuvių kalba pradėta kurti kaimyninėje Prūsijos karalystėje, kuriai priklausė Mažoji Lietuva.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės viešajame gyvenime ilgai buvo vartojamos lotynų, kanceliarinė slavų, lenkų kalbos. Rašyti lietuviškai pradėta XVI amžiaus pabaigoje.

Rusijos imperijos valdymo metais lietuviškas raštas, kartais ir kalba, viešajame gyvenime buvo draudžiama.

Tik 1918 m. vasario 16-ją paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, lietuvių kalba ir valstybingumas tapo viena istorinė tėkmė.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt