Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923)

Šie XX a. pradžioje atsikuriančios Lietuvos valstybės gynėjai, žmonių vadinti tiesiog savanoriais, tarpukario visuomenėje buvo žinomi ir gerbiami. O dabar primiršti. Jų vardus ir minimalius duomenis skelbiame norėdami priminti Lietuvai jos didvyrius, pasitikrinti ar ko nepraleidome, nesuklydome, kad 2018-aisiais minimam valstybės atkūrimo ir savanorių žygdarbio šimtmečiui galėtume parengti kiek įmanoma išsamesnį ir tikslesnį Lietuvos savanoriams skirtą leidinį. 

Pritardamas „Versmės“ leidyklos sumanymui, 10 tūkst. asmenų viršijantį savanorių sąrašą ir duomenis pagal Lietuvos valstybės centriniame archyve saugomas bylas parengė istorikas, ilgametis šio archyvo direktorius bei „Lietuvos valsčių“ serijos autorius ir bičiulis dr. Ričardas Čepas, už šį milžinišką valstybinės svarbos darbą nusipelnęs didelės pagarbos ir padėkos.

Taip pat tariame nuoširdų ačiū Viliui Kavaliauskui už atliekamą didelį Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių įamžinimo darbą ir už galimybę pasinaudoti jo parengtomis „Lietuvos karžygių“ enciklopedijomis.

Maloniai prašome atsiliepti, kas galite parašyti, pateikti duomenų, nuotraukų būsimam leidiniui apie Jūsų giminaičius, buvusius savanorius. Būsime labai dėkingi, jei susisieksite su „Versmės“ leidykla, sąraše radę savo artimuosius ar aptikę kokių netikslumų, klaidų ar spragų (pj@llt.lt, tel. +370 698 20707), taip pat jei norėtumėte kažkaip dalyvauti rengiant būsimą leidinį „Lietuvos savanoriai“. Kviečiame visus kiek kas gali prisidėti prie Lietuvos savanorių įamžinimo.

Turimą medžiagą siųskite nurodytu el. paštu arba į „Versmės“ leidyklą paprastu paštu adresu Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.

Papildomai pateikiame paaiškinimus apie savanorių sąrašo ir būsimo savanorių leidinio sudarymo ypatumus.

Pirmą kartą visų Lietuvos savanorių sąrašas viešai paskelbtas 2010 08 18 „Versmės“ leidyklos svetainėje www.versme.lt, apie šią publikaciją elektroniniais laiškais informuotos švietimo, kultūros ir mokslo įstaigos, žiniasklaida, Seimo ir vyriausybės nariai, kaimiškųjų seniūnijų bendruomenės, leidyklos bendradarbiai, autoriai, leidybos partneriai ir rėmėjai.

PASTABA. Prieš viešai skelbiant (cituojant, minint žodžiu, publikuojant) bet kokius šio Lietuvos savanorių sąrašo duomenis būtina apie tai informuoti „Versmės“ leidyklą ir gauti oficialų „Versmės“ leidyklos rašytinį sutikimą. To maloniai prašome, kad būtume informuoti apie duomenų, kurie dar nėra galutinai sutikrinti ir parengi publikuoti, sklaidą. 
Tokį sutikimą gavus, šalia viešai skelbiamų duomenų būtina nurodyti jų informacijos šaltinį – „Lietuvos valsčių“ serijos „Versmės“ leidyklą. Viešas duomenų skelbimas, nesilaikant minėtų reikalavimų, pažeidžia autoriaus teises ir yra laikomas neteisėtu. 

valsčius  

2010 12 09

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla