Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Vilius Kočiubaitis

Sudarytojas

Vilius Kočiubaitis

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2012 m. rengia monografiją „Vištytis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitoms svarbioms šalies datoms ir sukaktims. 

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2012 m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2012 m.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2014 m.

Knygos maketo parengimo terminas – 2014 m.

Išleidimo terminas – 2015 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2014 02 25

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141 631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

8 137,92

2.1. G. Plkaičio individuali įmonė „Elektra“ (2013 01 14)

3 000,00

* Žydronė Kolevinskienė (2014 02 17)

3 000,00

2.2. Josef Jurkschat (Juozas Jurkšaitis, 2013 09 24)

520,00

2.3. Walli Brokat (2013 03 12, 100 EUR)

345,28

2.4. Vištyčio P. Kriaučiūno vidurinė mokykla (2013 05 17)

300,00

2.5. Algimantas Antanas Greimas (2013 06 13)

300,00

2.6. Vytas Klimauskas (2013 07 24)

300,00

2.7. Ramutė Adomonienė (2013 08 09)

300,00

2.8. Dalia Fylerytė Raslavičienė (2013 08 27)

300,00

2.9. Daiva Bylienė (2013 08 16)

200,00

2.10. Elena Mikučionienė (2013 08 29)

200,00

2.11. Janina Mileikienė (2013 09 17)

200,00

2.12. Jolanta Alavočienė (2013 12 09)

200,00

2.13. Birutė Miknevičienė (2014 01 14)

200,00

2.14. Vaclovas Stankevičius (2014 01 15)

200,00

2.15. Birutė Kinderytė (2013 08 13)

172,64

2.16. Nijolė Kažemėkaitė (2013 05 30)

150,00

2.17. Viktoras Kipras Uldinskas (2013 08 13)

150,00

2.18. Algimantas Jonas Ragelis (2013 04 17)

100,00

2.19. Aldona Stankevičienė (2013 07 25)

100,00

2.20. Laima Ragaišienė (2013 08 08)

100,00

2.21. Egidijus Polita (2013 08 14)

100,00

2.22. Aldona Tupčiauskienė (2013 12 09)

100,00

2.23. Bronislovas Polita (2013 12 23)

100,00

2.24. Zita Stankevičienė (2014 01 07)

100,00

2.25. Raimutis Pečiulis (2014 01 20)

100,00

2.26. Antanas Ryckis (2014 01 24)

100,00

2.27. Janina Ryckienė (2014 01 27)

100,00

2.28. Alvydas Ryckis (2014 02 21)

100,00

   

3. Negautos lėšos**

133 493,08

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

10 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Vištytis“ (po išleidimo)

10 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

123 493,08

 

* Ž. Kolevinskienė paramą atsiėmė dėl šeimyninių priežasčių

** Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus reikiamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kas kuo gali prisidėti, paremti knygos išleidimą finansiškai – be Jūsų supratingumo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį visų „Lietuvos valsčių“ serijos leidinių sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bet kokį, kad ir patį mažiausią, prisidėjimą ar suteiktą paramą. Talkininkai ir aukotojai bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus nedelsiant informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Vištytis“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Informacija ruošiama

 

Čia skelbiama informacija, parengta: 2012 07 17, papildyta: 2013 03 13, 03 25, 04 18, 05 20, 05 30, 07 02, 08 07, 08 09, 08 09, 08 26, 09 06, 09 18, 09 24, 10 22, 12 16, 12 19, 2014 01 02, 01 07, 01 14, 01 16, 01 21, 01 28, 02 25.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla