lankymasis šioje svetainėje

 


Vilkijos gyventojai kviečiami gaivinti krašto istoriją

Diana Žemčiugovaitė

Lietuvos ryto priedas Laikinoji sostinė, 2005 06 30

Laukia gyventojų pagalbos

Šiomis dinomis Vilkijos r jos apylinkių gyventojai gali prisidėti prie gimtojo krašto kūrimo istorijos. Į. A. ir J. Juškų muziejų pirmadienį atvykę istorikai, etnologai, menotyrininkai, geografai, gamtininkai kartu su Kauno rajono savivaldybės valdininkais paskelbė ekspedicijos pradžią. Įvairių sričių atstovai žada rinkti medžiagą apie šį pakaunės kampelį. Ji bus įdėta į monografiją apie Vilkijos kraštą. 

Ekspedicijos vadovė istorikė Vida Girininkienė sakė, kad šioje knygoje ketinama patekti buvusio didelio Vilkijos valsčiaus istoriją nuo pat seniausių laikų iki šių dienų. 

Monografija „Vilkija“ – istorijos ir kultūros leidinys, į kurį bus sudėtos ir šio krašto gyventojų nuotakos bei atsiminimai.

Ekspedicijos metu apie Vilkijos apylinkių gamtos įdomybes pasakojo žymus gamtininkas, profesorius R. Kazlauskas.

Kartu knygoje bus aprašyta šio miestelio, kaimų ir vienkiemių, jų apylinkių istorija. Besidomintys istorija galės rasti išsamią informaciją apie kraštovaizdžio raidą, tradicinį verslą, architektūrą, bažnyčias, mokyklas, bibliotekas, šeimos papročius, paprotinės teisės kūrimąsi. Ekspedicijos dalyviai žada pateikti darbus ir apie augaliją bei gyvūniją. Monografijoje planuojami atskiri skyriai – „Kalba“, „Tautosaka“, „Žymūs žmonės“.

Tirs specialistų būrys

Ekspedicijoje ketina dalyvauti Panemunių krašto  viduramžių žinovas Romas Batūra, žinomi etnologai Martynas ir Marija Purvinai, istorikai Mindaugas Bertašius, Darius Vilimas, Vytautas Skebas, Gintautas Žalėnas, menotyrininkas ir  geografas Rimvydas Kunskas, bei kiti. 

Vilkijos kraštą tirs ir visoje Lietuvoje žinomi profesoriai, geologas akademikas Algirdas Gaigalas ir  gamtininkas prof. Ričardas Kazlauskas. Ekspedicijai talkina ir Kauno rajono tarybos nariai istorikas Romualdas Povilaitis bei Janina Marcinkevičienė.

Tęsiamas monografijų ciklas

V. Girininkienės teigimu, ekspedicija bus rengiama ir kitais metais, nes šį kartą ekspedicijos dalyviai išsamiai netiria etnologijos, kalbos ir tautosakos.

Vilkijos miestelis įdomus ir tuo, kad čia gausu originalių skulptūrų.

Leidykla „Versmė“ rengia ekspediciją į Vilkiją ir jos apylinkes, o ją remia Kauno rajono savivaldybė.

Istorikė sakė, kad Kauno krašto monografiją „Vilkija“ planuojama išleisti 2009 metais.

V. Girininkienė yra parengusi knygas „Veliuona“ ir „Seredžius“.

Jas išleido „Versmės“ leidykla „Lietuvos valsčių“ serijoje 2001–2003 metais.

Jau perengta ir išleista vienuolika šios serijos knygų.

Veliuona ir Seredžius kurį laiką priklausė Vilkijos rajonui. Būsimojoje monografijoje taip pat bus papildomos informacijos ir apie šias vietoves: šiuo metu rengiama per 40 monografijų.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt