Maloniai informuojame ir skelbiame vakarykščiame 2009 04 06 teismo posėdyje atsakovo atstovo p. Gedimino Ilgūno teismui pateiktą, kaip matome, net daugiau kaip 4 mėnesius (!) slapstytą 2008 11 24 Viešųjų pirkimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą, kuriame (2 p.) visiškai patvirtinama net 5 metus (!) „Versmės“ leidyklos teismo keliu visų instancijų teismuose siekta įrodyti tiesa: p. Gedimino Ilgūno vadovaujamos Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2007 12 06 nutarimu vykdytas leidinių pirkimo konkursas, o tuo pačiu ir visi ankstesni daugelį metų tokiomis pačiomis sąlygomis vykdyti KONKURSAI BUVO RENGTI PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS.