lankymasis šioje svetainėje

 

 

Vaiguva
36-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 64 autoriai, 136 straipsniai, 1484 puslapiai, 500 egzempliorių.

Asmenvardžių rodyklė (3 205 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž Rusų kalba

 

A

Abraitytė L.  1345
Ačas Jonas  1276
Adamkus Valdas  304, 575, 577, 1287, 1390, 1430, 1457
Adomaitienė Genovaitė  632, 634
Adomaitienė Marijona  716, 717, 727
Adomaitis P.  1297
Adomaitis T.  601
Adomaitis Z.  1385
Aginskienė (Baškytė) Salomėja  642, 649, 653
Aleksa J.  692–694, 699
Aleksaitė Petrutė  631
Aleksandras Jogailaitis  595
Aleksandras, Ldk  192, 205
Aleksandravičiai  589
Aleksandravičienė (Sakalauskaitė) Ona  748, 754
Aleksandravičienė Ona 
Aleksandravičius B.  312, 330
Aleksandravičius Jonas  200
Aleksynienė Janina  642
Algirdas, Ldk  204
Alijošaitė Stefanija  545
Alijošius  496
Almenas Kazys  1333
Alūza  305, 1421
Alūza Aleksandras  236
Alūza Aleksas  735, 1176
Alūza J.  931
Alūza Rytis  676, 1379
Alūzai  1378
Alūzas Aleksandras  822, 836
Alūzas Aleksas  830
Alūzas Alfonsas  830
Alūzienė (Armalytė) Morta  460, 663, 664, 668, 669, 727, 735, 822, 836, 1174, 1176, 1195–1197
Alūzienė M.  829, 830
Alūzienė Monika  618, 663, 664, 666, 668, 1174, 1176
Alūzos  586
Ambrazas V.  1154, 1155, 1165
Anciai  613
Ancienė  613
Andrejevskiai  326
Andrijauskas A.  221
Andrijauskas Antanas  221, 573
Andrijauskas Jonas  236
Andrijauskas Kazys  260
Andrijauskas M.  707
Andrijauskas Vytautas  625
Andrijauskas Zigmas  237
Andriulienė Morta  822
Andriulis Balys  260
Andriulis Izidorius  443
Andriulis Jonas  443
Andriulis Kastytis  727
Andriulis Pranciškus  444
Andriušis Pulgis  1034
Andriuška Pranas  461
Andriuška Vytautas  651, 653
Andriuškaitė Zofija  884, 887
Andriuškienė (Kundrotaitė) Eugenija  887
Andrulevičius Francišekas  444
Andruliai  328, 450, 452, 454, 455, 461, 465, 473, 491, 545, 561–564, 569, 586, 780, 781, 1132, 1133
Andrulienė  452, 586
Andrulienė (Puplauskaitė) Prakseda  571
Andrulienė (Ringytė) Regina  471, 473
Andrulienė (Zajauskaitė) Zofija  452, 461, 811, 869, 872, 874, 876, 887, 900, 1307, 1133, 1172
Andrulienė Elena  237
Andrulienė Janina  237
Andrulienė Marija  237
Andrulienė P.  562
Andrulienė Prakseda  238

Andrulis  450, 495, 571
Andrulis A.  651
Andrulis Alfonsas  1379, 1419
Andrulis Alvydas  7, 13, 651, 653, 673, 676, 1439
Andrulis Domas  1393
Andrulis Gintautas  473
Andrulis J.  327
Andrulis Kastytis  1445
Andrulis Mėčius  452, 454, 458, 459, 461, 464
Andrulis Petras  472, 473
Andrulis Povilas  519
Andrulis Pranas  220–222
Andrulis Rimas  727
Andrulis Stasys  238, 587
Andrulis V.  585
Andrulis Vacys  238
Andrulis Vaclovas  450, 587, 1379
Andrulis Zenonas  452
Andrulytė  787
Andrulytė E.  648
Andrulytė Irena  6, 8, 12, 14, 448, 462, 898, 1132, 1439
Andrulytė Leosė  822
Andrulytė Magdelena  238
Andrulytė Mikalina  238
Andrulytė Rita  473
Andruška  545
Andruškienė (Kundrotaitė) Eugenija  869, 1172, 1260
Andžejevskis  266
Anglickas S.  1345
Anglickis Stasys  1284
Antanaitis Bronius  1276
Antokolskis P.  1344
Antončikas Vincas  642
Anužytė L.  193
Apanavičius Romualdas  4
Aponkienė (Klimaitė) Eugenija  748, 1415
Aponkus Juozapas  236
Apulskis Vincas  519, 520
Aputis Juozas  1023, 1031, 1330, 1345, 1363
Aristotelis  1331
Arlauskas Steponas  664
Arlauskienė Ieva  727
Arlauskienė Irena  717, 730
Armalienė  648
Armalienė Nijolė  642, 645
Armalienė V.  648
Armalis  671, 677
Armalis Vincas  795
Armalytė Morta  611
Armonas  783, 791
Armonas Jonas  1316
Armoška Edmundas  1367, 1368
Armoška Edvardas  1367
Armoška Feliksas  1367
Armoška Vidūnas  1367
Armoškai  1366–1368
Armoškaitė Rita  1367
Armoškienė (Lileikytė) Zofija  582, 1367, 1368
Arvasevičius Kostas  669, 1333
Astrauskaitė Birutė  1272
Astrauskas G.  1345
Astrauskas Ramūnas  1271
Atkočaitis  623, 678
Atkočaitytė D.  960, 1021
Audronaša J.  245
Augustas  210
Auzinšas I.  1339
Avyžius Jonas  1023, 1025, 1027, 1032, 1033
Avižonis K.  539, 540
Avuotina D.  1341
Azarovas V.  1340, 1341

 

B

Babenskai  215
Babianskaitė Elena  242, 1357
Babianskas Aleksandras  329, 330
Babianskiai  699, 1308, 1309
Babianskienė (Sirevičiūtė) Jadvyga  266, 1311
Babianskis Aleksandras  9, 15, 266, 273, 276, 619, 677, 697, 699, 701, 800, 1308, 1310, 1311, 1394
Babianskytė Elena  266, 269, 270, 276, 701, 1311
Babianskytė Teresė  1308
Babinskaitė Elena  1357
Bacienė Elena  723, 1176
Bacys Antanas  716, 752
Baffico J.  669
Bagavičienė O.  933
Bagdonai  545
Bagdonas  289
Bagdonas Liudas  236, 1315, 1316
Bagdonas Pranas  628
Bagdonas Saulius  835, 1405, 1421
Bagdonavičienė  1318
Bagdonavičienė (Bytautaitė) Jadvyga  9, 15, 233, 270, 526, 530, 1312, 1313, 1318–1320
Bagdonavičienė (Teresiūtė)
Michalina  1307
Bagdonavičienė Vitalija  238
Bagdonavičius  255, 280, 617, 1318
Bagdonavičius Alfonsas  664
Bagdonavičius Juozas  664
Bagdonavičius Kazimieras  664
Bagdonavičius Polikarpas  238
Bagdonavičius Stasys  1314
Bagdonavičius Zenonas  266, 611–613, 624, 643, 649, 663, 664, 679, 800, 1174, 1388, 1394
Bagdonavičiūtė Stefanija  664
Bagdonavičiūtė-Virginija Zofija  9, 15, 232, 233, 526, 530, 676, 710, 800, 836, 886, 1312–1320, 1380
Bagdonienė Dalia  720, 727, 1445
Bagvilai  326
Bagvilaitė Irena  648
Bagvilaitė V.  648
Bagvilaitė Vida  671
Bagvilas Antanas  519
Bagvilas Pranas  464
Bagvilas Rolandas  646, 1378
Bagvilas Steponas  664
Bagvilas Vacys  461
Bagvilas Vaclovas  663, 676, 823, 1176
Bagvilienė (Banytė) Stefa  1260
Bagvilienė (Kievišaitė) Stefanija  823, 830, 833, 836, 1307
Baikauskis Vaitiekus  289
Baironas  1341
Bakstys Mykolas  670
Bakšenskienė Raimonda  728
Balandis Boleslovas  220–222, 480, 796, 800, 821, 825, 1383
Balceraitis Gelgudas Augustinas  196
Balceraitis Gelgudas Kazimieras Chrizostomas  196
Balčikonis Juozas  1027
Balčiūnaitė-Pakulienė Valė  1367
Balčiūnas D.  266, 270
Balčiūnas V.  693, 702, 703
Balčius J.  1346
Baldauskaitė Stefanija  235, 638, 1415
Baleonas J.  1340
Balys J.  759, 762, 816, 832, 837, 844
Baliulis Algirdas  4, 5, 11, 18, 192–194, 198, 202, 439, 1439
Baliuškovas  1384
Baliutavičiūtė Adelė  628
Baltakis A.  1337, 1345, 1346, 1363
Baltrėnas P.  109
Baltrūnas Valentinas  4, 35, 44, 45, 98, 108
Baltrušaičiai  542
Baltrušaitis  284
Baltrušaitis P.  221
Baltušis Juozas  1023, 1024, 1027, 1028, 1037
Baltušnikaitė V. Ž.  1360
Balutis J.  631
Balvočiūtė Jadvyga  618, 650
Bandzinaitė-Latožienė Rima  1377
Banevičienė Reda  665
Banevičius Arvydas  669, 727
Banevičius Audrius  727
Banevičius Juozapas  93, 665, 727
Banevičiūtė Teresė  236, 624, 678
Baniai  450, 1374, 1411
Banienė (Giedrimaitė) Gentrūda  1374
Banienė (Kaminskaitė) Elžbieta  9, 15, 869, 1172, 1211, 1212, 1260, 1263, 1307
Banys  811
Banys Adomas  10, 16, 453, 456, 458, 464, 467, 772, 939, 1307, 1374, 1375, 1411
Banys Feliksas  782, 783, 791, 806, 807
Banys Ignas  458, 806, 807, 939, 1374
Banys Jonas  449, 450, 455, 463, 744
Banys Jurgis  413
Banys Pranas  1374
Banys Stanislovas  1260
Banytė Ieva  1374
Banytė Onytė  450
Banytė-Deimantienė Marytė  462
Baranauskas A.  441, 957
Baranauskas Antanas  236, 635
Baranauskas Chrizostomas  197
Barauskaitė Danutė  653
Barauskas Antanas  822
Barauskas R.  648
Barauskienė Danguolė  653
Barauskienė Irena  1420
Barbaraušienė Danutė  671
Barysaitė Džoja Gunda  1457
Barkauskaitė Violeta  4, 10, 16, 18
Bar-Kochba  243
Baronas P.  707
Bartkai  327, 546, 1429
Bartkevičienė Celina  246
Bartkienė (Andrulytė) P.  547
Bartkienė (Butenaitė) Barbora  544
Bartkienė Barbora  1306
Bartkienė Petronėlė  546, 548
Bartkus  545
Bartkus Adomas  545, 546, 548
Bartkus Aleksas  545
Bartkus Jonas  545
Bartkus Mindaugas  548
Bartkus Petras  547
Bartkus Povilas  547, 549
Bartkus Pranas  545
Bartkus Stanislovas  327–329, 545, 549
Bartkus Steponas  326
Bartkus Vladislovas  547, 548, 1429, 1445
Bartkutė Elena  547
Bartkutė Jadvyga  545
Bartkutė Janina  547, 549
Bartkutė Teklė  545
Bartulis Eugenijus  1285, 1404
Barzda A.  174, 180
Barzdaitienė L.  161, 162
Basalykas A.  24, 45, 48, 96, 108, 315
Basanavičius Jonas  635, 701, 1223, 1226, 1311, 1441
Baškiai  545
Baškienė (Musneckytė) Stanislova  1307
Baškys Antanas  628
Baškys Bronius  626
Baškys Juozas  626
Baškys Petras  222
Baškys Stanislovas  626, 628
Baškys Vaclovas  631
Baškytė M.  631
Baškytė Olė  626
Baškytė Salomėja  649
Batoras Steponas  208
Baubonis Z.  183, 185, 190
Bazinovas Grigorijus  235
Bazinovas Sergejus  235
Beinartienė Adolfina  727
Beišiai  283

Beker Riva  642
Belmannas J. A.  684
Bendzius J.  221
Beniuševičiūtė-Žymantienė Žemaitė Julija  553
Berelis  249
Bermontas  695
Bernotas A.  1345
Bernotas Emilijus  647
Bertašiūtė Uršulė  1306
Berzinskis Efraimas Dovas  255
Bieliauskas A.  595
Bieliauskas P.  111
Bieliauskas S.  593, 595
Bielskiai  194
Bielskis Antanas  289, 648
Bielskytė Jūratė  640
Bielskytė Olia  280
Bilevičius  284, 519
Bilevičius Juozas  647
Biliūnas Jonas  1024, 1029, 1032, 1033
Binkevičiūtė Ona  618, 723
Binkis K.  1345
Bytautai  215, 232, 270, 282, 483, 556, 560, 561, 563, 564, 569, 571, 699, 710, 813, 1312, 1318–1320, 1380, 1383, 1431
Bytautaitė Halina  280
Bytautaitė Jadvyga  280, 836
Bytautaitė Julija  280
Bytautaitė Regina  280
Bytautaitė-Bagdonavičienė Jadvyga  232, 280
Bytautaitė-Jankauskienė Regina  282, 353, 356
Bytautas  290
Bytautas Bronius  560, 564, 571
Bytautas Juozas  561, 571, 1445
Bytautas Tadas  259, 280, 282, 290, 329, 353, 616, 699, 709, 912, 1312, 1318, 1319, 1380, 1383
Bytautas V.  328
Bytautas Vaitiekus  222, 232, 280, 282, 707, 708, 800, 1301, 1380
Bytautas Vladislovas  561, 571
Bytautienė (Janavičiūtė) Jadvyga  776
Bytautienė (Vasiliauskaitė) Stasė  560, 571
Bytautienė Angelė  571
Bytautienė Jadvyga  328
Bytautienė Marija  282, 329
Bytautienė Stasė  561, 564
Bitneris Samuelis  1023
Bitvinskas A.  463, 672, 832, 1419, 1421
Blaževičienė N.  1127
Blažienė Grasilda  4
Blažienė Zofija  631
Blažys Povilas  327, 328
Blažytė-Baužienė Danutė  4
Bloþė V.  1344–1346
Bocus P.  1340
Bogušas Florijonas  194
Bogužai  285
Bojaržinskienė (Filipavičiūtė) Liucija  1306
Bojaržinskis Mykolas  707
Boleslavas Narsusis  204
Bolskienė Regina  723
Borisevičius Vincentas  1277
Borisova M.  1340
Boruta Jonas  1276, 1277
Boruta Kazys  1028, 1345
Botevas Ch.  1328, 1344, 1390
Botinikas S.  1341
Braja Vytautas  624, 642, 643, 679
Braneckiai  204, 301
Braunas N.  1339
Brazauskas Algirdas  94, 1268, 1270
Brazdeikis S.  1275
Brazdeikis Vainius  652
Brazienė Valerija  614, 615
Brechtas B.  1337
Brenðteinas Mykolas
(Brensztein M. E.)  182
B(rensztein) M. E.  182
Brėžnevas  1216, 1217
Brylis E.  1343
Briukneris  1123
Brochinai  250
Brochinas  250
Brochinienė  250
Brodovskis Jokūbas  1024
Brokinas  247
Bruno Sangis S. K.  1345
Bružai  427, 429, 430, 550, 551
Bružienė (Geštautaitė) Julija  1306
Bružienė Irena  9, 15, 1324, 1339
Bružienė Zofija  715, 727
Brzezinskis Zbigniewas  1267
Bubinas Donatas  218
Bublienė  885
Bublys  885
Bublys Erikas  673
Bublys J.  221, 710
Bublys Rimantas  644, 645, 647, 673
Bublys Vincas  884, 885
Bubnys Arūnas  4
Bučas Jonas  196
Būčys P.  1310
Budreckaitė Nijolė  621
Budreckas Stasys  1312, 1318
Budreckas Vytautas  728
Budreckienė (Šimkutė) Zita  622
Budreckis Stanislovas  718, 719, 1306
Budreckytė Regina  587
Budrikas  198
Būga Kazimieras  1136
Bugenienė Violeta  1321
Bugys Vladas  728
Buitkus Jurgis  1334
Buivydas Pranas  628
Bukantienė (Jagminaitė) Stanislova  1306
Bukantienė (Vaitkutė) Teklė  543
Bukantis Antanas  462, 1306
Bukantis J.  958
Bukatas  196, 264
Bukatas Juozapas  197
Bukauskaitė Giedrė  238
Bukauskas Pranas  238, 291
Bukauskas Vytautas  238
Bukauskienė Ona  238, 291
Bukončiai  326
Buračas A.  793
Buračas B.  352, 761, 777, 790, 793
Burauskaitė B.  542, 567, 574, 581, 587, 598
Burbai  596
Burbienė  110
Burbienė Stefanija  4, 547, 552, 554, 556, 563, 911, 1445
Burnsas Nicholas  1266
Burškis Saulius  537
Busujokas A.  1340, 1346
Butaitė Serafima  625
Butavičius Anupras  199
Butenaitė Zosė  545
Butenienė Ona  728, 1432
Butėnas Jonas  1381
Būtėnas Jonas  604, 608
Butkevičienė Jolita  728
Butkevičius Alfonsas  676
Butkevičius I.  756
Butkienė Magdelena  723, 1207
Butkienė Ona  238
Butkus A.  1092, 1103
Butkus Adolfas  238
Butkus Alvydas  1092
Butkus Domas  238
Butkus Edmundas  669
Butkus Evaldas  641, 653
Butkus Jonas  238
Butkutė Eugenija  238
Butkutė Ona  238
Butvydis A.  670
Butvila Motiejus  681
Butvilaitė R.  686, 688
Butvilaitė Rasa  4
Butvilienė Eugenija  645

 

C

Camus A.  1330
Chalifmanas J.  739, 740
Charnovas Aleksėjus  278
Chlevinskiai  204, 301
Cholozinai  246
Chomskis V.  310
Choromanskaitė Irena  250
Choromanskiai  588
Choromanskis  292, 423, 588, 589, 699, 912, 951
Choromanskis Artūras  588
Chreptavičaitė Marijona  196
Chreptavičienė Marija Ludovika  264

Chruščuovas N.  1214
Churginas A.  740, 1345
Cibulskis  678
Cinzas Eduardas  1026
Citavičius Zigmantas  1386
Cytowiany  244
Ciunys A.  114
Clintonas Bilas  1430
Cvikai  247
Cvikas  621
Cvikas Elijas  244, 246
Cvirka Petras  631, 1033–1035

 

Č

Čakas A.  1328, 1337, 1341, 1390
Čapskiai  610
Čechavičienė Kotryna  199, 266
Čechovas A.  1392
Čechovičiai  266
Čepas R.  260
Čepinskis V.  694
Čepkauskai  586
Čepkauskienė Laima  669, 728
Čeponkus  623, 678
Čepulis Petras  1284
Čerbinaitė Danutė  723
Čerdyncevas V.  97, 105
Černiauskienė Kunigunda  236
Česnauskienė Svetlana  723
Česnulevičius A.  48, 99, 108
Čiladzė O.  1341
Čilinskai  327, 593
Čilinskaitė Agota  598
Čilinskas Pranas  600

Čilinskiai  593
Čilinskienė (Armalytė) Felicija  1306
Čilinskienė Domicelė  238, 596, 600, 601
Čilinskis Adolfas  238, 596, 601
Čilinskis Alfonsas  238, 596
Čilinskis Benediktas  595, 596
Čilinskis Kazimieras  595
Čilinskis Petras  596
Čilinskis Pranas  238, 593, 595, 596, 601
Čilinskis Stasys  236, 598, 599
Čilinskytė (Gailevičienė) Emilija  598
Čilinskytė Agota  238, 601
Čilinskytė Emilija  238
Čilvinaitė Marija  6, 12, 480, 502, 511, 1439
Čiornas Saša  1333
Čiplytė V. J.  1360
Čistiakovas P.  1290
Čiurlionis M. K.  678, 1271, 1321, 1354, 1362, 1388, 1395
Čižauskaitė Stefa  236

 

D

Dabravolskis Romualdas  728
Dabravolskytė Rita  651
Dabulis A.  1345
Dagys  773
Dagys Ciprijonas  238
Dagys J.  1172
Dagys Stasys  238
Dakanis Bronius  183, 185, 191
Damanskaitė Stanislava  574
Dambrauskai  204, 301
Daniliauskas J.  702
Dapkienė (Jociūtė) Felicija  1307
Dargevičienė Anastazija  552
Dargis J.  626
Dargytė Zosė  479
Dargvainiai  214, 215, 709, 712–715, 721, 1427
Dargvainiai J. ir Z.  791
Dargvainiai Z. ir A.  783, 784
Dargvainienė (Rimkutė) Juzefa  584, 585
Dargvainienė (Šimkutė) Juzefa  1306, 1427
Dargvainienė Sigutė  651, 653
Dargvainienė Zofija  7, 13, 584, 707, 712, 714, 715, 748, 792, 869, 1172, 1194, 1439
Dargvainis  586
Dargvainis Antanas  7, 13, 213, 214, 584, 713, 715, 716, 720, 721, 728, 1439, 1445
Dargvainis Ipolitas  214, 584, 714, 1305, 1307, 1427
Dargvainis Jurgis  213
Dargvainis Marius  728
Dargvainis Mateušas  213
Dargvainis Mečislovas  584, 624, 644, 678, 1381
Dargvainis Raimundas  214
Dargvainis Raimundas Viktorinas  213
Dargvainis Rokas  728
Dargvainytė Aldona  584
Dargvainytė Onutė  584
Dargvainytė Zita  584
Daškevičius Antonas  285
Daškevičius Korybutas (Korybutt Daszkiewicz)  285
Daškevičius Teodoras  285
Dauginiai  617, 618, 803, 835
Dauginienė (Šileikytė) Valerija  618, 620, 748, 1395
Dauginis  283, 620
Dauginis Aleksandras  220, 259, 616–
618, 620, 671, 702, 705, 800, 803, 1395
Dauginis Jurgis  260
Dauginytė Rūta  7, 13, 616, 1439
Daugirdas  285
Daugirdas Tadas  181, 191, 550
Daugudis V.  106
Daujotaitė Natalija  526
Daujotytė Viktorija  1333
Daukantas Simonas  761, 763, 1168
Daukša Anicetas  600, 601
Daukša Antanas  595, 596
Daukša Bronius  600, 626
Daukša Feliksas  593, 595, 600
Daukša Jonas  593, 595, 596, 600, 601
Daukša Kazimieras  600
Daukša Mečislovas  600, 601
Daukša Povilas  600

Daukša Pranas  600, 601
Daukša Stanislovas  593, 595, 596, 600, 626
Daukša Vaclovas  625
Daukšai  327
Daukšaitė Bronė  600
Daukšaitė Zofija  600
Daukšas Vladas  234
Daukšienė  918
Daukšienė Antanina  596
Daukšos  596, 600, 1422
Davtianas V.  1343
Degutis Antanas  327
Degutytė J.  1345, 1346
Deimantienė (Banytė) Marijona  8–10, 14–16, 18, 464, 467, 882, 962, 1205, 1211–1218, 1228, 1439
Dembickis Antanas  1318
Dembskiai  204, 301
Deriaginas Petras  234
Devindauskienė Ona  624, 642, 643, 647, 679
Diatkovskis Ivanas  632
Dichavičius Rimantas  1285
Didžiulienė O.  669
Dikensas Čarzlas  1367
Dymgailaitis Stanis  194
Dimšienė Sigita  546
Dimšlys Kazimieras  628
Dinskis M.  1343
Dirbanauskaitė L.  684
Diringas Liudvikas  277
Dirmeikis E.  230
Diuranas K.  1290
Diuranas Š.  1387
Dlugošas (Długosz)  837, 1120
Dluskis Boleslovas  1387
Dobrovolskis Stasys  628
Dolgorukis  210
Domianas L.  1340
Donelaitis Kristijonas  1030, 1325
Dostojevskiai  204, 301
Dovydaitis Jonas  1024
Dowgird T.  181
Draugelis E.  694
Drėma Vladas  196, 200
Drilinga A.  1345, 1346
Driskius Klaudijus  1458
Driskiuvienė Živilė  4, 18
Drobelis Eugenijus  91
Drotvinas Vincentas  8, 14, 1022, 1439
Drulytė I.  174, 180
Družininas Valerijus  292
Dubikaltienė Aira  4, 10, 16, 20, 37, 96, 274, 1446–1448, 1451, 1461
Dubikaltis Vidmantas  20
Dūmanaitė Paulina  1321–1323, 1377, 1395, 1396
Dūmanas Pranas  1321
Dūmanienė (Šaltytė) Regina  1321
Dūnauskienė Morta  1206
Dundulienė Pranė  56, 102–104, 108, 758, 759, 761–763, 844, 872, 874, 875
Dvarionas Balys  1321, 1395
Dzvankauskas Jonas  260

 

E

Ecevarija A. Ch.  1339
Eidintai  463, 665, 774, 775, 1265–1273, 1430
Eidintaitė Aistė  1430
Eidintaitė Monika  1426, 1430
Eidintas Albinas  245, 246, 249, 528, 618, 665, 773–775, 918, 1175, 1176, 1265, 1267–1273, 1378
Eidintas Alfonsas  6, 9, 12, 15, 249, 254, 645, 803, 1265, 1266, 1272, 1378, 1381, 1426, 1430, 1439
Eidintas Donatas  1430
Eidintienė  463
Eidintienė (Astrauskaitė) Birutė  1426, 1430
Eidintienė (Samuilytė) Bronė  1265, 1269, 1273, 1306
Eidintienė Uršulė  462
Eimontas Ferdinandas  277, 747
Eismontaitė-Dragūnienė Marytė  462
Eismontas Povilas  464, 465
Eismontas Pranas  220, 221
Eismontienė (Paliulytė) Emilija  250, 652, 653, 869, 1172, 1306
Eismontienė Danutė  464
Eismuntas Pranas  292, 329, 384–388, 438, 593, 603
Eišmontas  502
Eitmančiai  551, 561, 775, 1413
Eitmantienė (Grigaitė) Genovaitė  869, 1172, 1260

Eitmantienė (Lekavičiūtė) Paulina  471, 1306
Eitmantienė (Samuilytė) Ona  1307
Eitmantis Juozas  485, 774–776, 826, 1307
Eitmantis Mečislovas  552
Eitmantis Petras  551, 552, 560, 601, 912, 918
Eitmantis Povilas  551, 560, 723
Eitmantis Ričardas  634
Eitmantis S.  826
Eitmantis Silvestras  551
Eitmantis Vincas  550, 551
Eitmantis Virgis  551
Eitmantytė Ieva  1410
Eitmantytė Paulina  1410
Eitmantytė Roberta  1134
Eitutis Antanas  236
Eitutis T.  551
Elijošaitė Stefanija  723, 1307
Elijošienė Loreta  615
Eminas G.  1341
Engelsas  635
Erlickas J.  1329, 1333
Erodas, karalius  726
Ežerskiai  720
Ežerskienė (Bukčiūtė) Jadvyga  632
Ežerskis  586
Ežerskis Vytautas  720, 1412
Ežerskis Vladas  236
Ežerskytė Bronislava  1260
Ežerskytė Zofija  646

 

F

Fabricijus D.  837
Faibelzonas Baruchas  254
Faivelzonas Joselis  244
Farkatas M.  1341
Faustina I  189
Feidelmanai  247
Fersmanas A.  153
Filipavičienė Emilija  238
Filipavičius Kazys  238

Filipovicz Wincenty  779
Fledžinskaitė Ona  636
Foniakovas I.  1339
Forlanis P.  310
Freehas Louisas  1267
Fromanai  246
Furmanas Srolis  247
Furmonavičienė (Žukauskaitė)
Genovaitė  575

 

G

Gabrialavičius Jonas  197
Gaidamavičienė (Norgėlaitė) Teresė Aldona  579, 580
Gaidamavičienė (Petravičiūtė)
Emilija  624, 678
Gaidamavičius Andrėjus  91
Gaidamavičius Juozas  624, 678, 679
Gaidauskienė Morta  1306
Gaigalaitė Lina  653
Gaigalas A.  36, 40, 44
Gailiai  326
Gailienė Anelė  268
Gailius Antanas  450, 503
Gailius Kazimieras  710, 712, 830
Gailius Pranas  268
Gailius Steponas  830
Gailiušis  46
Gaivenis K.  1166, 1172
Gaižutis Algirdas  4
Galkevičiai  242, 293, 589, 710
Galkevičienė  329
Galkevičienė Galina  238
Galkevičienė Halina  282, 290
Galkevičienė Ona  779
Galkevičienė Zofija  238
Galkevičius Dionizas  236, 293, 329
Galkevičius Juozas  588, 589, 779
Galkevičius Teodoras  236
Galkevičiūtė Jadvyga  238
Galkevičiūtė Janina  238
Galkontas Juozas  261
Galminas Jonas  246
Galvydis-Bikauskas  695
Garalevičius Jonas Vladas  728
Garalevičius Julius  222, 1306
Garbačiauskaitė Stasė  625
Garbenienė J.  280
Garbenienė Zita  723
Garbenis Pranas  329
Garbenytė Karolina  651
Garibaldis  1381
Garmus P.  103, 108
Garšvienė (Mikulskytė) Aniceta  7, 13, 18, 462, 623, 677, 1381, 1439
Gasparavičienė Sigita  5, 11, 204, 1439
Gastaldis G.  310
Gaščiūnai  1274
Gaščiūnaitė Marija  1274
Gaščiūnas Kazimieras  1274–1277, 1396, 1397
Gaškaitė N.  230, 231
Gaudušas  824
Gaudušas Pranas  791
Geda S.  1345, 1346
Gedgaudas Juozapas Pranciškus  1276
Gediminaičiai  207
Gediminaitis  207
Gediminas Alfonsas  207
Gediminas Jurgis  207
Gediminas Povilas  207
Gediminas, Ldk  204, 207, 243, 1443
Gedminai  215, 326, 450, 573
Gedminaitė  638
Gedminaitė Liucija  271, 272
Gedminaitė Marija  238
Gedminaitė Teresė  452
Gedminaitė Vanda  238
Gedminas  443
Gedminas Alfonsas  214, 461, 573, 715, 728
Gedminas Benediktas  238
Gedminas Benius  464
Gedminas Dominykas  462
Gedminas Mykolas  443
Gedminas Pranas  449, 464
Gedminas Rapolas  578
Gedminas Rimas  238
Gedminas Stasys  238
Gedminas Viktoras  573
Gedminienė Akvilina  238
Gedminienė (Giedrimaitė) Teodora  1306
Gedminienė Prakseda  238
Gedrimienė (Geštautaitė)
Kazimiera  825
Gedrimienė Morta  871
Gedvilaitis Motiejus  194
Gedvilas Matas  198
Gedvilas Vydas  673, 674, 1382
Gegeckas Pranas  627
Geišas Merkelis  195
Genienė Marijona  624, 642, 679
Genys  624, 679
Genutis Algis  1277
Gepaitis Jonas  194
Gerbenienė J.  1318
Gerbenis Osvaldas  9, 15, 18, 1173, 1177–1184, 1186–1194, 1212, 1214, 1216, 1217, 1439
Germanas Neris  1270
Germanovičius Sakinovas ar Sakimovas (Sakimas) Dionizas  264
Gerritsas H.  311
Gerulaitis Virginijus  4
Geštautai  161, 472, 482, 483
Geštautaitė Aleksandra  474
Geštautaitė Kazimiera  475, 492, 493
Geštautaitė Morta  475, 492, 493
Geštautaitė Ona  474, 1417
Geštautaitė Petronelė  471
Geštautaitė Teresė  450
Geštautaitė-Jocienė Ona  1361
Geštautaitės  492, 493
Geštautas  474
Geštautas A.  284, 288, 1336
Geštautas Jurgis  471, 475, 772, 829
Geštautas Kazimieras  475
Geštautas Stasiukas  450
Geštautas Steponas  471, 474, 475, 492
Geštautienė (Kaminskaitė) Jadvyga  450
Geštautienė Dalė  723
Geštautienė-Ušinskienė (Kasparaitė) Kazimiera  471, 492, 825, 1307
Giedra V.  1344, 1345
Giedraitienė J.  180
Giedraitis Merkelis  194, 263
Giedraitis-Giedrys  1370
Giedrimai  463, 564
Giedrimaitė Antanina  515
Giedrimaitė Genovaitė  481
Giedrimaitė-Žąsinienė Ieva  462
Giedrimas  481
Giedrimas Aleksas  472, 475, 493, 1306
Giedrimas Antanas  221, 222, 449, 450, 451, 453, 462, 463, 511, 512, 515, 516, 518, 631, 744, 901

Giedrimas Boleslovas  624, 644, 678
Giedrimas Dominykas  452, 479
Giedrimas Kazimieras  450, 462
Giedrimas Simonas  419–422, 452, 461
Giedrimas Tadas  450, 453
Giedrimas Tamošius  236
Giedrimienė (Geštautaitė) Kazimiera  472, 1305, 1306
Giedrimienė (Mikulskytė) Morta  449, 459, 887
Giedrimienė (Šeštokaitė) Izabelė  236, 472, 481
Giedrimienė K.  923
Gimbutas Jonas  221, 222
Gimbutas Juozas  221
Giniotas Aleksandras  625
Giniotas Povilas  328
Giniotienė  495
Giniotienė Zosė  238
Giniotis  289
Giniotis Aleksandras  238
Giniotis Anzelmas  1314, 1320
Giniotis Povilas  289
Giniotis Vytautas  1382
Giniotytė Vanda  238
Gintarai  563, 570
Gintaras Alvydas  570
Gintarienė Antanina  723
Gira L.  1345
Girbudas Petras  244
Girbutas  283, 620
Girbutas M.  255
Girdenis  1015, 1019
Girininkienë Vida  4, 1458
Girjotienė Janina  631
Girkus R.  312, 330
Girnius K.  231
Girskiai  551, 552
Girskienė  552
Girskis Jonas  552
Girskis Liudvikas  552
Girþadas Izidorius  221, 229, 503, 573
Giržadas Dzidorius  502
Giržadas Jonas  261
Giržadas Stasys  1350
Giržadas Tedeušas  502
Glinskiai  204, 301
Glinskis J.  1345
Gliožaitis A. A.  313
Gluodenienė Eurelija  622
Gocentas Vytautas  1458
Goethė J. W.  1328, 1390
Goldberg  256
Golicinas  1308
Golobovas  671
Gololobovas Michailas  718
Gololobovienė (Jancaitė) Marijona  718, 719
Golsvortis Džonas  1367
Gorainis Aleksandras  680
Gorys Rimantas  1367
Gorskiai  204, 301
Gorskis Jonušas  198
Gorzynski K.  204, 301
Goštautai  157, 284, 288
Goštautaitė Natalija  284, 519
Goštautas  284, 289, 291, 519
Goštautas B.  157
Goštautas Marijonas  222, 288
Goštautas P.  1207
Goštautas Zigmas  288
Goštautienė Olimpija  288, 328
Gotautienė  590, 591, 595, 596
Graibus R.  1346
Graičiūnas Jonas  1345, 1441
Graisienė (Mikulskytė) Elžbieta  413, 821, 824, 833, 834, 836, 1260
Granauskas R.  1346
Granickienė Ona  631
Graþys R.  1345
Gricius Algirdas  1270
Gricius Augustinas  957, 960, 1021, 1025, 1027, 1029
Grigaitė Genovaitė  826
Grigaitė S.  631
Grigaitė Vanda  628
Grigas Antanas  261, 826
Grigas Leonardas  628
Grigas Romualdas  4, 1458
Grigienė  1413
Grigulis A.  1343
Grinaveckis V.  957, 958, 960, 1013, 1021
Grinevičius Teodoras  236
Grišiūtė Aldona  621
Grišiuvienė Vida  1205
Grišiuvienė Zina  723
Gritis Antanina  328
Grubliauskai  579
Grubliauskas  1314
Grušas Juozas  1028, 1030
Gruzdytė Emilija  532
Gružauskis  292
Gruževskiai  263
Gruževskis Jonas  195, 263, 273, 445
Gudaitytė Pranė  632
Gudelis V.  45, 99, 102, 108
Gudmonas  612
Gudmonas R.  724
Gudmonienė Danutė  653
Gukovskis Konstantinas  184
Gulbinaitė (Lekavičienė) Ala  737
Gulbinienė Lidija  723, 1306, 1432
Gulevičius Vladas  1270
Gunienė (Kučinskaitė) Janina  612
Guno Šarlis  609, 1381
Guobytė R.  30, 39, 44, 99, 108, 126
Gureckis A.  1401
Gurgons J.  1339
Gustainytė Aušra  671
Gustaitis Antanas  1333
Guščikas  502, 824
Guzejai  327
Guziejus  912
Guziejus Larionas  464
Gvozdai  327
Gvozdaitė Marija  388, 389
Gvozdas Petras  221, 222, 238
Gvozdas Piotras  278
Gvozdas Valerijus  239
Gvozdienė Jakaterina  239
Gvozdienė Liuba  1306
Gžeguševskienė Julija  328
Gžegužauskienė  289
Gžegužauskienė (Samuilytė)  771

 

H

Hakimova M.  1341
Halkevičius Juozas  589
Hauptmanas G.  1392
Heinė H.  1328, 1390
Hermanas  192
Hikmetas N.  1345
Horacijus  1353
Horvatai  1308
Hulevičiai  1308, 1309
Hulevičius  273
Hulevičius Romualdas  273, 1308
Hulevičius Steponas  266, 273, 276, 619, 1308, 1309

Hulevičius Vladislavas  266, 276, 619, 705, 1308
Hurčinai  289, 290, 710, 912
Hurčinaitė-Šersten Elena  239, 567
Hurčinas  290, 560
Hurčynas Ignotas  198
Hurčinas Juozas  239, 242, 278, 284, 289, 302, 558, 567
Hurčinienė  620
Hurčinienė (Janavičiūtė) Gabrielė  239, 242, 289, 290, 495, 557, 558, 567, 912, 1301

 

I, Y

Ignacienė Kasparienė  503
Igoris, Kijevo didysis kunigaikštis  1341
Ilginytë V.  32, 33
Ilgovskis Jonas  193
Ilvesas Tomas  1268
Inčiūra K.  1345
Inzelis  290, 560
Ipatijus  870
Isajevas J.  1339

Ivanauskas E.  593, 595
Ivanauskienė Danutė  631
Ivanovičius Vosylius  193
Ivaškevičienė Regina  1382
Ivinskis Laurynas  1401
Ivlevas Aleksandras  634
Izdonas Juozas  471
Izdonienė (Lekavičiūtė) Jadvyga  472
Izrelskiai  246

 

J

Jablonskis  46
Jablonskis Jonas  533, 912
Jablonskis K.  193–195
Jagminas P.  157, 811
Jakaitienė E.  1166, 1172
Jakimavičius L.  1331
Jakševičiai  553
Jakševičienė (Jankutė) Zofija  553
Jakševičius Ipolitas  553
Jakševičius Povilas  553
Jakševičiūtė Vanda  553
Jakšys Henrikas  1301
Jakštas A.  212
Jakštas Juozas  1298, 1331, 1345, 1346
Jakštas Vladas  624, 645, 679
Jakštas-Dambrauskas A.  1310
Jakštienė  586
Jakštienė Stefa  624, 645, 679
Jakubčionis Algirdas  4
Jakubonienė Jadzė  645, 647
Jakubonis Benas  645
Jakubovskis Kazimieras  680
Jakunikovas  234
Jakutis Vytautas  567
Jaliauskienė V.  1360
Jaloveckis B.  1310
Jamantiškiai  198
Jamontai  194, 263, 273
Jamontas  194
Jamontas Danielius  196
Janavičiai  204, 215, 216, 279, 301–305, 710, 776, 797, 798, 873, 1383, 1390, 1403
Janavičienė  298
Janavičienė (Jocaitė) Morta  1306
Janavičienė (Karpaitė) Benedikta  304
Janavičienė (Liaudanskytė) Ona  1306
Janavičienė (Rybskytė) Marija  304
Janavičienė Marija  302
Janavičienė Ona  239
Janavičius  301
Janavičius Česlovas  278, 302, 1383
Janavičius Henrikas  239, 299, 304, 776
Janavičius K.  304, 706
Janavičius Kazimieras  218, 278, 301–304, 699, 700, 1383, 1389, 1409
Janavičius Leopoldas  301, 636, 1383
Janavičius Marcijonas  218, 236, 242, 278, 280, 289, 298, 302–304, 700, 706, 707, 776, 901, 1305, 1307, 1380, 1383
Janavičiūtė Beata  239, 298, 304
Janavičiūtė Gabrielė  278, 302, 700
Janavičiūtė Marija  280, 1380, 1383
Janavičiūtė Ona  239, 298, 304, 1314, 1417
Janavičiūtė Stefanija  278, 303, 616, 619, 700, 1403
Janavičiūtė-Bytautienė Marija  280
Janavičiūtė-Hurčinienė Gabrielė  1409
Jancaitė Marijona  718
Jancius Boleslovas  239
Jancius Kazys  236
Jancius Liudas  239
Jančaitis Vincas  624, 679
Jančenka  917
Janikaitė Adomienė Valentinienė Kristina  193
Janionytė Zosė  625
Jankauskai  601
Jankauskaitė Veronika  600, 601
Jankauskas  912
Jankauskas (Jankus) Antanas  8, 14, 160, 591, 592, 594, 597–599, 603, 605–607, 874, 905, 910, 911, 915, 916, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 941, 1439
Jankauskas Antanas  599, 601, 632
Jankauskas B.  57, 145
Jankauskas Izidorius  236
Jankauskas Kazys  236
Jankauskas Metodijus  221
Jankauskas Povilas  236
Jankauskas Pranas  596–599, 601, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 942, 1411
Jankauskienė (Bytautaitė) Regina  1383, 1431
Jankauskienė Antanina  596, 601, 1411
Jankevičienė  1171
Jankevičienė R.  70, 72, 1172
Jankivskis M.  243
Jankus  495
Jankus Kazys  645
Jankutė Zofija  553
Janonis  1325
Janssonas V.  311
Janulaitis A.  243
Janulaitis Augustinas  533
Janušaitė Justina  669
Janušas Pranas  236
Janušienė Danutė  667, 669
Januška Jonas  624, 679
Januška Juozas  236
Januškevičienė Gražina  671
Januškienė Bronė  1306

Januškos  461
Jasaitienė Irena  643
Jasaitienė Stefanija  624, 679
Jasaitis Antanas  624, 642, 643, 679
Jasas R.  198
Jasiškis Antanas  647, 648
Jasulaitis Kazys  280
Jaugelavičius Mikalojus  263, 273
Jaunius K.  957
Jefremenka A.  697
Jeremejevas G.  1343
Jeseninas S.  1340
Jevtušenka J.  1329, 1339, 1345
Jocaitė Adolfina  528
Jocaitė Janina  477
Jocaitė Marijona  9, 15, 475, 492, 493, 826, 887, 931, 935, 939, 1131, 1219, 1227
Jocaitė Ona  475, 476, 492, 493, 826, 1409
Jocaitės  492
Jocas  811
Jochelis Judelis  247
Jociai  132, 144, 471, 474, 478, 483, 492, 526–531, 887
Jocienė  526
Jocienė (Geštautaitė) Ona  471, 474, 476
Jocienė (Knystautaitė) Natalija  526, 528, 529, 1306
Jocienė Uršulė  800
Jocytė Stefanija  527, 663
Jocytė Zofija  6, 12, 18, 526–529, 531, 663, 1176, 1305, 1307, 1439
Jocius Adomas  526, 528, 531
Jocius Juozas  218, 219, 221, 471, 474, 478, 480, 492, 656, 772, 800, 925, 935, 937, 942, 1383, 1417
Jociūtė Marijona  772
Jociutė Stefanija  528
Jociutė Zofija  528
Jogaila, Ldk  207
Jogailaitė Ona  207
Jogailaitis  595
Jokšas  952
Jokšas Povilas  218
Jokubaitis Domininkas  243
Jokubauskaitė Daiva  615
Jokubauskaitė Valerija  239
Jokubauskas Alfonsas  239
Jokubauskas Artūras  640
Jokubauskas Juozas  236, 239, 1316
Jokubauskas Kostas  239
Jokubauskas Stasys  239, 631, 642, 678
Jokubauskienė Morta  239
Jokubauskienė Stasė  239
Jokūbonienė Ona  625
Jokubonis Benediktas  642
Jokubonis Jonas  625
Jonaitis A.  646
Jonaitis Antanas  557, 646
Jonaitis Romualdas  557, 559, 560, 571, 910, 912, 918
Jonaitytė A.  955, 1166, 1172
Jonas Paulius II  1275
Jonynas A.  1176, 1346
Jonušas Petras  4, 10, 16, 18, 1445, 1458, 1484
Jonušienė (Macijauskaitė) Jadvyga  1383, 1445
Joseliai  249
Joþefas A.  1328, 1337, 1341, 1343, 1344, 1390
Jovaiša L.  195
Jovaras  1327
Jucevičiai  545
Jucevičius D.  841
Jucevičius Liudvikas Adomas  8, 13, 409, 670, 739, 740, 768, 840, 842, 846, 875, 901, 1202, 1204, 1208–1210, 1259, 1384
Jucius  544
Judelevičius D.  1345
Judickiai  204
Judžentis Artūras  4
Juknienė  450, 491–493
Junevičiova  445
Juodkazis V.  164, 168, 176, 180
Juodvarnis  819
Juozapaitis Vytautas  1102, 1105
Juozapas Mickevičius  264
Jurašas Jonas  1334
Jurgaitis Radavičius (Radaitis)
Baltazaras  195
Jurgaitis Robertas  4
Jurgelytė Marytė  624, 642, 679
Jurginis J.  193, 769
Jurkovskis Baltramiejus  199
Jurkus Antanas  236
Juščiūtė Gabija  9, 15, 1284, 1439
Juška Antanas  1026, 1032, 1168
Juška Vaidas  1445
Juškaitė Bronė  631, 642
Juškaitis J.  1345, 1346
Juškus  195
Juzepovičius A.  221

 

K

Kacas Feigė  247
Kačanovskaja  445
Kačanovskis  328
Kačanovskis Apolinaras  195, 198
Kačenovska-Liutikienė Stefanija  282
Kačenovskiai  282
Kačenovskis Boleslovas  282
Kačinskas Pranas  328
Kalačinskis M.  1342
Kalasauskai  1417
Kalasauskas Eugenijus  1417
Kalasauskas Pranas  5, 11, 18, 86, 93, 94, 706, 797, 1397, 1417, 1426, 1439
Kalasauskas Tadas  1417
Kalasauskas Vytautas  1417
Kalasauskienė (Janavičiūtė) Ona  6, 12, 18, 279, 301, 620, 872, 906, 1409, 1426, 1431, 1439
Kalašinskaitė B.  631
Kalinauskaitė Zofija  648
Kalinauskas Bronius  1022
Kalnietis Liudas  236
Kalninis Ojaras  1268
Kalvaitienė (Jankutė) Kazimiera  624, 678
Kalvaitis Romas  1458
Kalvaitytė Vida  671
Kamenecai Regina ir Juozas  246
Kaminskaitė Elžbieta  1374
Kaminskaitė Jadvyga  618
Kaminskas Benediktas  328
Kaminskas Jonas  728
Kaminskas P.  944
Kaminskas Petras  4, 624, 943, 1405, 1483
Kaminskas Vytautas  1292, 1293
Kaminskiai J. ir S.  780
Kaminskienė (Simanauskaitė) Joana  138, 869, 1172, 1176, 1184, 1186
Kaminskis  450
Kaminskis Antanas  791
Kaminskis Benediktas  329
Kaminskis Stanislovas  138
Kanaješkinas Irša  247
Kanajieškis  250, 251
Kanapeckis Antanas  771–774
Kanaporienė (Šimkutė) Ona  674, 1384
Kanavalas  560, 912
Kancis Pranas  285
Kančelskis Juozas  280
Kančiauskaitė Ona  646
Kančiauskas Povilas  280
Kančiauskienė Nijolė  631
Kanovičius G.  1339, 1345
Kapitonovas Ekipsinas  221
Kapsukas V.  1362
Karalius V.  1345
Karamzinas  1384
Karbauskaitė Jadvyga  827
Karbauskiai  827
Karbauskienė (Jocaitė) Stefanija  827, 1306
Karbauskis  827
Karbauskis Česlovas  827, 1445
Karčiauskas M.  1346
Kardelienė Kazė  595
Kardelis V.  956, 960
Kareiva Juozapas  625, 1308
Karinauskienė (Sakalauskaitė) Bronė  549
Karpai  1413
Karpaitė Bena  304
Karpaitė Elena  625
Karpaitė Regina  671
Karpas  625
Karpas Antanas  1306, 1413
Karpas Juozapas  528
Karpavičienė D.  1378
Karpavičius Vincas  632
Karpienė Elena  728
Karpovičius  200
Kasčiuškaitė Elžbieta  882
Kasiulytė Leonora  9, 15, 18, 950, 1356, 1360, 1418, 1423, 1425, 1439
Kasparai  326
Kasparaitė  625
Kasparaitė Amelija  503
Kasparaitė Elena  239
Kasparaitė Ona  631
Kasparaitė Prakseda  207
Kasparas  625
Kasparas A.  503
Kasparas Aleksandras  503
Kasparas Bronius  328
Kasparas Juozas  503
Kasparas Justinas  666
Kasparas Kazys  750, 1216, 1260
Kasparas Pranas  218, 219, 221, 800, 1306
Kasparas Romas  239
Kasparas Stasys  239
Kasparas Tamošius  218
Kasparavičienė Vida  4, 18
Kasparavičius Ignacas  502
Kasparienė (Bartkevičiūtė) Marija  1307
Kasparienė Danutė  652, 654
Kasparienė Konstancija  239
Kasparienė Stasė  653, 728
Kasperas Pranas  261
Kasperavičienė Marcijona (?)  443
Kasperavičius Ignotas  444
Kasperavičius Leopoldas  444
Kašėta A  230, 231
Kaþdailis Arvydas  1458
Katiliškis Marius  1033
Katkevičius Jonas Karolis  1353
Kaunackis Jonas  196
Kavaliauskai  204
Kavaliauskaitė Ž.  917
Kavaliauskas R.  870
Kavaliauskas V.  957, 961
Kazimieras, Ldk  192, 205, 207
Kazlauskaitė Ona  624, 679
Kazlauskas  498, 499
Kazlauskas Algirdas  276, 1384
Kazlauskas Domas  1301
Kazlauskas P.  327, 329
Kazlauskas Petras  326
Kazlauskienė Stasė  239
Každailevičius [Každailis]
Kazimieras  528
Každailevičius Vladas  528
Každailis Arvydas  726
Kðyvickis (Krzywicki) Liudvikas  181, 182
Keidošius P.  1345
Keinys S.  1166, 1172
Kekienė Valerija  712
Kekys Vaclovas  646
Kėkštas J.  1345
Kelpša  285
Kelpša Vladas  220–222, 285
Kelpšienė  493, 611, 787
Kelpšienė (Andrulytė) Mikalina  560, 562
Kemkienė  624, 678
Kemkys  624, 678
Kenčiūtė Ona  642
Kenedis Dž.  674
Kennedy Edwardas  1271
Kerai  586
Kęsgaila Jonas  193, 263, 273
Kęsgaila Stanislovas  193, 194
Kęsgaila Stanislovas Jonaitis  193
Kęsgailaitis Stanislovas  273
Kęsgailos  193, 195, 263
Kęstgaila Stanislovas  20, 263
Kęstgailaitis Stanislovas  263
Kęstgailos  301
Kęstutis, Ldk  204
Keturakis R.  1345, 1346
Kėvišaitė Bronė  461
Kybartai  545, 560, 586
Kybartas Vladas  1316
Kiburys B.  38, 44, 104, 108
Kielytė A.  180
Kievišai  327
Kievišas Mykolas  222
Kieviševa Marija  632
Kilkus  46

Kinčinas Liudvikas  627
Kinderis Z.  56
Kirscnovas S.  1345
Kiršinaitė Audronė  8, 13, 18, 814, 1439
Kirvelytė V.  1321, 1395
Kislauskas Klemensas  822
Kislauskas Vytautas  648, 666, 667, 669, 1216, 1217
Kizlaitytė Adelė  645, 646, 647, 662
Klapatauskai  195, 198
Klapatauskas Jonas  195
Klapatauskas Mykolas  196
Klapatauskiai  545, 725
Klazas Jasulas  221
Kleistas H.  1328, 1390
Kleivaitė (kitur Klevaitė)
Bronislava  627
Klemanskienė Sigita  723
Klemensas XIV, popiežius  196, 264
Klerka G.  1342
Kleviniai  836
Klevinienė Salomėja  1314, 1317
Klevinis Audrius  676
Klikna  632
Klimai  599
Klimaitė Eugenija  834
Klimaitė Stasė  236
Klimas Ramūnas  1330
Klimas Zenonas  1176
Klimašauskai  494, 834
Klimašauskaitė Elena  1306
Klimašauskaitė Kristina  625
Klimašauskas  494
Klimašauskas Aleksas  827
Klimašauskas Antanas  1274
Klimašauskas B.  247, 1335
Klimašauskas Juozapas  625
Klimašauskas N.  910
Klimašauskas Nerijus  558, 559, 563, 729, 1445
Klimašauskas Petras  724
Klimašauskas Vytautas  625
Klimašauskienė (Gaščiūnaitė) Marija  8, 9, 13, 15, 18, 450, 494, 827, 834, 837, 1274, 1439
Klimašauskienė (Lencevičiūtė)
Michalina  836
Klimienė  544, 545
Klimienė Kristina  665, 666
Klinton Hilari  1269
Klintonas Viljamas Dž.  1269
Kliučius Jonas  152, 159, 280, 506–508, 585, 615, 625, 668, 682, 684, 749, 753, 796, 1315
Klusas A.  1327
Knabikas Aloyzas Pranas  4
Knašys V.  115
Knystautas Petras  526
Kniūraitė Vida  7, 13, 645, 658, 691, 696, 706, 1385, 1419, 1440
Kobrinas J.  1339, 1340, 1342–1344
Kochen Zipora (Zaksaitė Felė)  254, 258
Kokanauskas Bronius  236
Komarai  204
Kondratas Antanas  443
Kondratas Tomas  443
Kondrotas Jonas  280
Kondrotienė Renė  654
Konolvotaitė Kotryna  214
Kontrimaitė M.  1346
Kontvainis Alfonsas  632
Korfas  199
Korfas Fridrichas  198
Kornelijus Felicijonas  196
Korsakas K.  1345
Koscia Adomas Juozapas  197
Kostkevičiūtė I.  1345
Koþombdijevas T.  1340
Koþomberdijevas T.  1342
Kotliaras J.  1339
Krantauskas  277
Kraševskis  1120
Kravecas Dovydas  247
Krėvė-Mickevičius Vincas  1025–1027, 1030, 1033–1035
Krikščiūnaitė Stanislova  1307
Krikščiūnas Jonas  548
Krikščūnaitė Zita  645
Kriskai  753
Kriskus Vilmantas  1413
Kriskutė Sandra  1413
Kriskutė Vaida  18, 960, 962
Kriskuvienė Danutė  151, 729, 748, 1413, 1445
Kristopovičius Lvovičius
Chvalibogas  264
Kristus  1358
Kriščiūnaitė  551
Kriščiūnas Jonas  694, 744, 750
Kryževičius Antanas  819
Kryževičius Vladislovas  729
Krupavičius Mykolas  692–694, 706
Kruszewska Marija  784
Krutulienė A.  352
Krzętovskis Jonas  196
Krzętowskis Leonas  197, 199
Krzywicki L.  182
Kržetovskis Jonas  264
Kšentovskis  445
Kubilius V.  1345
Kučingis Š.  164, 168, 174, 176, 180
Kučinskaitė J.  1345
Kučinskienė (Bublytė) Marijona  1307
Kudaba Č.  24, 59, 60, 70
Kudirka J.  764
Kudirka Vincas  1027, 1029
Kudžmienė  450
Kūkis B.  1345
Kukštaitė Danutė  624, 679
Kukulas V.  1330
Kulevičiūtė Stefanija  575
Kulijevas K.  1340
Kulikauskas P.  55, 102, 108, 182
Kulikauskienė R.  102, 108, 182
Kunca Petras  1269
Kuncevičius A.  157
Kuncienë Ona  182, 191
Kunčinas J.  328
Kundrotaitė Monika  1305, 1306
Kundrotaitė Ona  1307
Kundrotaitė Stefa  611
Kundrotaitė-Andriuškienė E.  788
Kundrotas Antanas  251
Kundrotas Petras  647
Kundrotas Vladas  449, 458, 461, 462
Kundrotienė (Žymantaitė) Teodora  1307
Kundrotienė Renė  650, 653
Kundrotienė Stefanija  4, 5, 7–12, 14–16, 155, 163, 164, 590, 591, 603, 604, 606, 608, 683, 870, 913, 914, 918, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 941, 943, 951, 962, 1022, 1082, 1092, 1128, 1154, 1194, 1197–1200, 1207, 1262, 1278, 1304, 1376, 1440, 1484
Kundrotienė Teodora  668, 1176, 1205
Kunickienė (Šimkutė) Stanislava  5, 6, 11, 12, 72, 251, 270, 294, 618, 653, 795, 811, 869, 903, 1172, 1260, 1274, 1440
Kuodytė D.  230, 231
Kupreščenka J.  221
Kurovskis Jonas  194
Kušleika Tomas  1386
Kutkevičius V.  578
Kuzavinis K  1107, 1127, 1142
Kuzma Jonas  1284
Kuzmickas J.  694
Kvedaras  426
Kvietkaitė Zosė  626
Kvietkus Juozas  8, 14, 729, 878, 1176, 1440
Kvietkutė Dovilė  666, 669
Kvietkuvienė Roma  7, 13, 663, 666–669, 1378, 1432, 1440, 1445
Kviklys B.  155, 315, 602, 777

 

L

Labanauskaitė Olga  634
Labanauskis Ignas  280
Lacmanas J.  1345
Ladyga Alvydas  4
Lahtas U.  1341
Laiba (Łojba) Jonas  194
Laiba Druzijana  194
Landsbergis Vytautas  1271, 1358, 1360
Langstonas Ch.  1339
Laniauskaitė J.  763
Lansbergis V.  1214
Lapašinskas J.  1345
Lapė  621
Lapinskaitė Lina  164
Lapinskas P.  26
Lapinskienė  669
Lapinskienė (Šimkutė) Danutė  584, 585, 587, 1445
Lapinskienė Laima  669
Lapinskienė Ona  729
Lasinskas M.  912
Lastas A.  1345
Lašas J.  695
Latvis Henrikas  192
Laucevičius-Vargšas Bronius  160
Laudanskienė (Petravičiūtė) Adolfina  1307
Laurinaitis Vincas  426
Laurinavičiai  1409
Laurynavičiai  194
Laurinavičiai  476, 488
Laurinavičienė (Jocaitė) Ona  472, 477, 1306
Laurinavičius Antanas  476, 493, 826, 1409
Laurinavičius Vladas  826, 1409
Laurinavičiūtė Bronislava  1314
Laurinavičiūtė Janina  826
Laurinavičiūtė Stefanija  826, 1409
Lazauskas J.  118
Lazdauskaitė Živilė Marijona  4, 5, 11, 18, 59, 1440
Lazdynų Pelėda  669, 1023–1025, 1029, 1031–1033, 1036
Lazutka S.  193
Lebedys J.  1249
Legačinskaitė Ona  626
Legačinskas Edmundas  626
Legačinskas Klemensas  626
Lekavičiai  452, 466, 475, 479, 480, 484, 567, 882, 1132, 1408, 1410
Lekavičiai L. ir P.  481
Lekavičienė (Girskytė) Ona  471, 476
Lekavičienė (Simanauskaitė) Felicija  472, 748
Lekavičienė (Vilijošaitė) Petronelė  1306
Lekavičienė Ala  618, 1445
Lekavičienė Felicija  1132
Lekavičienė Michalina  493
Lekavičienė Ona  564
Lekavičienė Petronėlė  743
Lekavičienė-Ringienė (Mešlėdaitė) Michalina  471, 473
Lekavičius Aivaras  676
Lekavičius Antanas  151, 471, 474, 475, 480, 729, 878
Lekavičius Jonas  471, 474, 475, 486, 491
Lekavičius Leopoldas  471, 474, 475
Lekavičius Pranas  474
Lekavičius Pranciškus  471
Lekavičius Pranius  475
Lekavičius V.  931, 939
Lekavičius Vaclovas  471
Lekavičius Valdas  813
Lekavičius Vincas  1307
Lekavičius Vincentas  452, 472, 479, 481, 487
Lekavičius Vytautas  452, 476, 479–481, 492
Lekavičius Vladislovas  252, 253, 479, 484, 490, 772, 909, 1132
Lekavičiūtė Domicėlė  743
Lekavičiūtė Irutė  476
Lekavičiūtė Jadvyga  481
Lekavičiūtė Michalina  480, 481, 492, 1410
Lekavičiūtė Ona  479, 480, 1307
Lekavičiūtė Paulina  776
Lekavičiūtė Stefanija  480, 492
Lekavičiūtė Teklė  476, 479, 480
Lencienė Morta  239
Lencius  545
Lencius A.  665
Lencius Anicetas  723
Lencius Antanas  137, 665, 1175, 1176, 1197–1199, 1260, 1307, 1378
Lencius Edvardas  239
Lencius Jonas  646
Lencius Virginijus  729
Lenciūtė Fruzina  239

Lenciūtė Irena  239
Lenciūtė Nijolė  239
Lenciūtė Stefa  239
Lengvenienė Aldona  271
Leninas  635, 1217, 1339, 1343, 1442
Lesgaftas  1356
Leščinskai  204
Letovas V.  1343
Levinas Dovas  254
Levinas Samuelis  244
Liaudanskas J.  785, 786
Liaudanskiai  950
Liaudanskis Julijonas  302
Liaudanskytė-Janavičienė Ona  303
Ligeikaitė-Švarcienė Pranciška  491
Lileikiai  580, 581, 1366, 1368
Lileikienė (Venckutė) Vincenta  579, 580, 1366
Lileikienė P.  784
Lileikienė Paulina  1307
Lileikienė Pranutė  666
Lileikis Aleksandras  1306
Lileikis Antanas  579–581, 1366
Lileikis Juozas  580
Lileikytė Aldona  581
Lileikytė Teklė  580
Lileikytė-Armoškienė Zofija  10, 16, 1366–1368
Liljegrenas Karlas  1268
Lincevičius Ivanas  237
Lindautaitė Domicelė  481
Linkevičienė (Andrulytė) Natalija  663, 1176, 1178, 1181, 1182, 1187, 1194, 1260, 1305, 1307
Linkevièius Jonas  1458
Linkutė Zofija  233, 621, 1274, 1306, 1314, 1319, 1420
Liobytė A.  1345
Lipskienė J.  1171, 1172
Lisauskis Isajus  280
Liseckis Petras  626
Liudvikas  670, 740, 846
Liugailienė Ona  4, 18
Liutikai  634, 710, 821
Liutikas Valdemaras  218, 220, 282, 328, 495, 634, 671
Liutikienė  634
Liutikienė (Kačenovska) Stefanija  283, 329, 1406, 1407
Liutikienė J.  283
Liutkevičienė V.  180
Liutkus Leimstaras  624, 679
Lokoninas M.  1342
Lomonosovas M.  1282
Lopacinskis Jonas Dominykas  196, 199, 680, 795
Lopata Vidmantas  66, 67, 70
Lopataitė-Bytautienė Jadvyga  280, 353
Lopatos  233, 280, 353
Lopeta V.  532, 535, 635, 636
Lorka F. Garsia  1328, 1343, 1390
Loveikis Juozas  664
Lučinskas Vaidotas  729
Lugovskojus A.  1328, 1344, 1390
Lugovskojus V.  1339, 1340, 1342, 1344
Lukminai  745
Lukminienė Tatjana  736
Lukminienė Zelma  621
Lukonas V.  265
Lukonienė Vida  653
Lukoševičienė Ona  723
Lukoševičius Augustinas
Stanislovas  819
Lukoševičius Valdas  669
Lukošiai  721, 951, 1129, 1132, 1134, 1422, 1428
Lukošienė (Paliulytė) Kristina  18, 259, 260, 450, 477, 492, 729, 745, 937
Lukošienė (Paliulytė) Ona  4, 151, 618, 1129, 1422, 1445
Lukošius Alvydas  653, 667, 688, 720, 721, 729, 735, 909, 1385, 1440, 1445
Lukošius Petras  747, 752, 886, 937, 1176
Lukošius Povilas  819
Lukošius Vaclovas  1134
Lukošius Vytautas  1132, 1217, 1385
Lukošiūtė Irena  748
Lukšaitė I.  769
Lulfija  1339
Lunskienė (Lukošiūtė) Irena  926, 938, 1428
Lupanas A.  1340
Lurijienė Berta  247
Lurjė Mošė  255
Lūšys  774, 918
Lvovičienė Kotryna  196

 

M

Macevičius J.  1345, 1346
Maciejauskienė V.  1083, 1089, 1127, 1142
Macijauskai  242, 246, 288, 524, 525
Macijauskaitė-Jonušienė Jadvyga  288, 525
Macijauskas  288, 524, 525
Maciukaitë I.  189
Mackavičius A.  193
Mackevičienė Alma  164
Mackevičienė Elena  239
Mackevičius  445
Mackevičius A.  677
Mackevičius B.  1346
Mackevičius Feliksas  239
Mackevičius Juozas  284
Mackevičiūtė Stefanija  239
Mačernis V.  1345
Mačiekus Venantas  757, 1458
Mačiuika V.  1345
Mačiulis-Maironis J.  1310, 1325, 1328
Mačiulskis  447
Madyda R.  189
Maironis  635, 1119
Majakovskis V.  1339, 1362
Makabiejus  838
Makowskis T.  311
Maksimaitienė O.  312, 322
Maksimavičius  678
Maldonis A.  1344, 1345
Malinauskaitė Bronė  280
Mališauskas V.  111
Mamošas Jašijahus  255
Manas Tomas  1341
Mankutė Marytė  646
Marcinkevičius J.  1345
Marcinkienė (Šaltytė) Felicija  255
Marcinkus Antanas  829
Marcinkus Jurgis  822
Marcinkus Romas  624, 678
Marcinkus Romualdas  644
Marčiulionienė Romualda  723
Mardosa Jonas  7, 13, 18, 756, 757, 763, 769, 1440
Mareckaitė Gražina  10, 15, 1338, 1362, 1364, 1390, 1411, 1440
Markevičienė Ž.  957, 961
Marksas K.  635, 1340
Markuliai  327
Markulis Ivanas  278
Martinaitis M.  1345, 1346
Martynas II  193
Martynovas I.  1339
Martynovas L.  1345
Masaitis Albinas  4
Masionis A.  1345
Masiulienė Kristina  723
Masiulis Juozas  1360
Maskuliūnienė D.  44, 45
Mašalaitė  643
Mašalaitė Danutė  642
Maštaitienė Kazimiera  671
Maþvydas M.  1458
Matiušenka Petras  237
Matulevičienė Saulė  1195–1197
Matulytė Petronelė  1288
Matusevičius  200
Matuzevičius E.  1345, 1346
Matvejeva N.  1339
Maziliauskaitė Stanislava  723
Maziliauskas  752
Maziliauskas Juozas  261
Maziliauskienė Elena  536, 638
Mazrimaitė Jolanta  608
Mažeika Vytautas  624, 679
Mažeikienė Marija  647
Maželis P.  1275
Mažonavičienė (Urbelytė) Laima  621
Mažrimas Edvardas  730
Mažvydas Martynas  4, 1353
Medekša Antanas  1386
Medišauskienė Zita  4
Medžeušis Antanas  237
Medžiauskienė M.  782, 791
Mejerytė Barbora  1367
Meldaikienė Irena  1321
Mėlenaitė Prakseda  723
Melenauskienė (Kasparaitė) Ieva  1306
Mėlenytė Prakseda  887, 918
Melėšienė Brigita  723
Melėšienė Janina  723
Melėšienė Stasė  239
Melėšius  497
Melėšius Jonas  239
Meliešiai  539–541, 543, 747, 752, 901
Meliešienė (Kančiauskaitė) Brigita  539, 543, 1306
Meliešienė Stasė  542
Meliešius Alvydas  730
Meliešius Jonas  538, 542, 543, 752
Meliešius P.  539
Meliešius Pranas  237, 538–540, 543
Meliešius Romualdas  542
Meliešius V.  541
Meliešius Vaclovas  6, 12, 538, 541, 554, 730, 752, 1440
Meliešius Vidmantas  666
Meliešius Vincas  542
Meras Icchokas  1333, 1350
Merkelaitė Gėnė  239
Merkienė Irena Regina  4, 18, 761
Merkys A.  202
Merkys V.  202
Mešlėdaitė  502
Mešlėdaitė-Lekavičienė Michalina  491
Mešlėdas Ksaveras  502, 503
Mešlidas Pranas  219
Mešlidis Eduardas  803
Mešlidis Pranas  259
Mešlydis Pranas  616
Micevičius  198
Michelbertas Mykolas  5, 11, 45, 86, 99, 108, 161, 181, 183, 185, 284, 604, 740, 813, 1440
Michelevičienė (Petravičiūtė) Ona  1307
Mickevičiai  197
Mickevičienė (Palubinskaitė) Anelė  197, 264
Mickevičienė Jurgita  548, 1378
Mickevičius A.  1122

Mickevičius Adomas  1290, 1328, 1331, 1342, 1345, 1390
Mickevičius J.  764, 765
Mickevičius Juozapas  264
Mickevičius Juozapas Rimvydas  196, 197
Mickevičius Justinas  686
Mickevičiūtė Aldona  671
Mickevičiūtė O.  163, 180
Mieliška V.  693
Mieþelaitis E.  1328, 1329, 1344, 1345
Mikalajūnai  621
Mikalajūnas  621
Mikalajūnienė  621
Mikalauskas Antanas  645, 647
Mikelinskas Jonas  1032
Miknienė (Andriuškaitė) Zofija  737
Mykolaičiai  1301
Mykolaitienė Zuzana  237
Mikolaitienė Zuzana  239
Mykolaitis Juozas  237
Mikolaitis Regimantas  239
Mikolaitis Vytautas  239
Mykolaitis-Putinas Vincas  1027–1029, 1032, 1034, 1345
Mikolaitytė Liucija  498, 499
Mikolaitytė-Savickienė Salomėja  9, 15, 499, 500, 1301, 1303, 1304
Mikšėnas Kazys  649, 1378
Mikulašekas O.  1328, 1340, 1344, 1390
Mikulskiai  450, 467, 663, 811
Mikulskis Izidorius  453
Mikulskis J.  925
Mikulskis Jonas  443, 449, 450, 464, 467, 663, 811, 1306
Mikulskis Juozapas  450, 462, 885, 1176
Mikulskis Kazymieras  453
Mikulskis Steponas  450
Mikulskytė Aniceta  463
Mikulskytė Kristina  626
Mikulskytė-Grubliauskienė Teklė  462
Mikuta A.  1345, 1346
Mikutaitis Motiejus  194
Mikutavičius A.  1207
Mikutienė Ona  595, 596
Mileris Martynas  197
Miliai  579
Miliauskai  178, 368, 369
Miliauskiai  671
Miliauskienė (Rajančiūtė) Albertina  634, 931, 933, 935, 1397
Miliauskienė Joana  178, 932, 934, 936, 1445
Milickienė (Andrijauskaitė) Salomėja  1307
Milickis  496
Milienė Apolonija  239, 582
Miliūnaitė R.  1142
Miliūnas V.  669
Milius Antanas  239, 582
Milius V.  557, 761, 764, 910, 912
Minčinauskas Povilas  730
Minčinauskienė Eugenija  1445
Mingėla R.  612
Miniotas  496
Miniotis  497
Minkevičius J.  352
Mirauskai  573
Mirauskaitė Teresė  576
Mirauskas Boleslovas  576, 578
Mirauskas Kazimieras  576
Mirauskas Leonas  578, 605, 607, 632, 1348, 1408
Mirauskienė (Normantaitė)
Benedikta  573, 576
Misevičienė  493
Misevičius Vincas  624, 678, 679
Misevičiūtė  450
Misevičiūtė Elena  493
Misius K.  193, 196, 199, 680
Mišeikienė Regina  671
Mišeikytė Adelė  624, 679
Miškinis Algimantas  192, 198, 200, 202, 273, 439, 701, 794, 795, 1311, 1345
Mitkus  638
Mockaitis Jonas  628
Mockienė  623, 678
Mockūnas Liūtas  1333
Mockus Nikodemas  790
Mockutė Genė  671
Molčianovas Ivanas  1339
Molis Domininkas  626
Mondrževskaitė  561
Mondrževskaja Leokadija  561
Mondrževskiai  560, 561
Mondrževskienė Stasė  560
Monkauskaitė Alma  164
Monkevičia  502
Monrdžejauskai  563
Monstvilaitė J.  117
Montygajłowiczius Butowtas  215
Montvila Vytautas  1028
Montvilienė Bronė  615
Moora Hari  182
Morkūnas E. J.  917
Morkūnienė J.  910
Mortensen H.  24, 34
Motekaitytė Aldona  638
Motiejūnaitė Jurga  4
Motiejūnas V.  1346
Motuza G.  25
Motuzas A.  684
Mozgaitis Jurgis  194
Mozoriūnas V.  1344
Murašiova Vera  634
Musneckaitė Antanina  627, 631
Musneckaitė Salomėja  626
Musneckienė R.  214, 688, 690, 1360
Musteikaitė Cecilija  917
Musteikaitė Eleonora  917
Musteikaitė Ona  239
Musteikaitė Rozalija  917
Musteikienė Benedikta  239
Musteikienė Veronika  261
Musteikis Domas  261
Musteikis Juozas  259, 261
Musteikis Jurgis  219, 284
Musteikis Petras  239, 616
Mušinskas Danielius  1330

 

N

Nacagdoršas D.  1341
Nacienė Teklė  280
Nadalinskienė Galina  634
Naikauskas Konstantinas  242, 632
Naikauskiai  710
Nainevičius Aleksandras  200
Narbutas T.  870
Narbutas Tadas  239
Narbutas Teodoras  1120
Naryškinas J.  697
Narkevičius Jokūbas  197
Narkevičius Matas Aloizas  197
Narkevičiūtė J.  1345
Natkevičaitė-Ivanauskienė M.  59, 64, 71
Navickaitė J.  767
Navickas  497
Navickas Jonas  221
Navickas Kostas  536, 638, 639
Navickis Jonas  221
Nekrašas S.  246
Nekrošius J.  1346
Nėris Salomėja  1026, 1029
Neronas  1340
Neverauskas Dovydas  1398
Neverauskas Virmidas  1398
Neverauskienė  1357
Nezabitauskas Adolfas  595
Nezabitauskis Liudas  756, 764, 765
Nezabitovskis Juozapas  680
Niesiecki K.  205
Niesieckis K.  204
Nikulinas Jurijus  1105
Nilsonas B.  1344
Niselevičiai  254
Niselevičius  255
Niselevičiūtė Frida  304, 1389
Niurikas Jonas  246
Niurikienė Onutė  246
Noikaitė Eidė  247
Norbutai  1286, 1287, 1297, 1299
Norbutaitė Akvilė  1297, 1298
Norbutaitė Dovilė  1297
Norbutaitė Vaidilė  1297

Norbutas Aivaras  816, 836, 1297–1300, 1399
Norbutas Algirdas  641, 676
Norbutas Mindaugas  9, 15, 674, 676, 1286, 1287, 1386, 1398, 1414
Norbutienė (Rumševičiūtė) Kornelija  9, 15, 647, 651, 653, 676, 1286, 1297, 1398, 1440
Norbutienė Vaida  1297
Norbutienė Valda  1300
Noreika Bronius  567
Noreika Z.  1142
Noreikos  561, 563
Norgaila Balys  261
Norgėla Aleksandras  581
Norgėla Aleksas  240
Norgėla Jonas  240
Norgėla Petras  240, 579, 581
Norgėlaitė Emilija  240
Norgėlaitė Teresė  240, 582
Norgėlaitė Vanda  581, 582
Norgėlaitė-Gaidamavičienė Teresė Aldona  581
Norgėlienė Barbora  240
Norgėlienė Michalina  240, 579, 581
Norgėlos  579, 581
Norkai  912
Norkaitė (vėliau Stankienė) Julija  626
Norkienė (Gololobovaitė) Sniegina  7, 13, 18, 271, 620, 718, 719, 887, 1440
Norkienė Elzbieta  723
Norkus  474, 1174
Norkus Petras  464, 624, 642, 643, 678, 679
Norkus Pranas  557, 912
Norkus Rimantas  668, 669
Norkutė  474
Norkutė Ligita  7, 13, 670, 1440
Normantai  573, 799
Normantas Florijonas  221, 573
Norvaiša Vygintas  1386
Norvaiša Vytautas  671
Norvaišaitė Alma  730
Norvaišas Juozapas  730
Norvaišienė  495

 

O

Oberdorfer E.  71
Obrikaitė Magdelena  835
Obrikas Antanas  872
Oginskis Bogdanas  553
Oginskis Ignas  264, 273, 544
Oginskis Povilas  553
Okockienė Valerija  671, 672
Oleinikas B.  1342
Oleka K.  220

Olšvangienė Cilė  247
Orlovas V.  1344
Oršerovičius G.  1345
Orvidas Kazys  790, 793
Osipovas Petras  680
Ošerovičius G.  1339, 1345
Ozbinai  496
Oziemblovskiai  204
Ozolas Romualdas  1458

 

P

Pagojienė (Lekavičiūtė) Teklė  472, 479
Pagojus Jonas  476
Pagojus Ramūnas  730
Paknys M.  680, 681
Palčinskaitė V.  1345, 1346
Paleckis Justas  1105
Palevoda Polikovas  502
Palevodienė-Mešlėdaitė  502
Pališkis Bronius  714
Paliuliai  326, 413, 422, 423, 438, 488
Paliulienė (Geštautaitė) Morta  471, 477
Paliulienė (Zajauskaitė) Teklė  1306
Paliulienė Aldona  745
Paliulienė Juzefa  240
Paliulienė Morta  951
Paliulienė Rama  653
Paliulienė Teklė  240
Paliulis  464, 912, 918
Paliulis Alfonsas  240
Paliulis Antanas  502
Paliulis Jonas  444
Paliulis Julijonas  450, 453
Paliulis Juozas  237
Paliulis Jurgis  502
Paliulis Leonas  240, 471, 477, 745, 951
Paliulis Petras  259, 450, 466, 471, 475, 493, 951, 1176
Paliulis Povilas  452, 458, 871
Paliulis Vladas  237, 240, 450, 503, 1307
Paliulytė Aldona  477
Paliulytė Kristina  477, 480, 643
Paliulytė Ona  465
Paliulytė Pleceda  450, 480
Paliulytė Valė  240
Paliulytė Zosė  240
Paltarokas Kazimieras  1356, 1401
Panauskas Pranas  624
Pankauskas Pranas  624, 641, 642, 678, 679
Paplauskai  561–563, 570, 1414
Paplauskas  284, 519
Paplauskienė Veronika  653, 885, 918, 1414
Paplauskis Juozapas  198
Paplauskis Vikentijus (Wikentij Poplowski)  560, 561
Paspolis Laurynas  443
Paškus  193
Paþarauskas Stasys  221, 222
Patonas Javganas  1342
Paukštelis Juozas  1028
Paukštys B.  180
Paulauskai  561, 568
Paulauskas Albinas  571
Paulauskas Jonas  1022
Paulauskas Julius  561, 570
Paulauskas Juozas  463
Paulauskas Petras  237
Paulauskas Pranas  561, 571
Paulauskienė  561, 565
Paulauskienė (Vireikaitė) Zofija  900
Paulauskienė Aldona  1204
Paulauskienė Elena  561
Paulauskienė Juzefa  1305
Paulauskis Antanas  628
Paulikienė  621
Pauliukėnienė (Stragauskaitė) Liucija  7, 8, 13, 14, 618, 641, 642, 647, 650, 1107, 1399, 1440
Pekarskas J.  1282
Pekulas Tarkvinijus  195
Peldavičiūtė  1288
Penikai  326, 884
Penikaitė Ona  1393
Penikas  532, 533
Penikas Antanėlis  784
Penikas Domininkas  628, 632, 1399
Penikas Feliksas  1305
Penikas Kazimieras  538, 541, 543, 884, 918
Penikas Petras  7, 8, 13, 14, 18, 619, 648, 847, 1419, 1440
Penikienė (Baltrušaitytė) Lucija  543, 748, 1307
Pernarauskai  328
Perovas  332
Pešinskaitė-Hulevičienė  1308
Petefis Š.  1343, 1346
Petkevičaitė-Bitė Gabrielė  533, 1023–1026, 1030, 1031, 1036, 1037
Petkevičius  502
Petraitytė Eugenija  671
Petrašiūnas Aloyzas  18, 61, 110, 129–133, 135–141, 143, 144, 148, 203, 252, 281, 301, 305, 451, 472, 474, 536, 612, 617, 629–631, 633, 634, 637, 638, 681, 683, 687, 689, 745, 795, 798, 799, 801–805, 897, 913, 914, 940, 1276, 1290, 1309, 1311, 1372, 1417, 1420, 1425, 1426, 1431
Petrauskaitė Stefanija  616
Petrauskas V.  1346
Petrauskas Vincas  246
Petravičiai  140, 811, 1288, 1290
Petravičienė O.  688
Petravičius (Piotrowicz) Fortūnatas  686
Petravičius Juozapas  198, 264, 288
Petravičius Jurgis  198
Petravičius Karolis  292, 786
Petravičius Kazimieras  196, 264
Petravičius Pranas  264
Petravičius Zigmas  9, 15, 292, 684, 1288, 1290, 1306, 1356, 1359, 1386, 1401
Petravičiūtė Eufrozyna  1306
Petravičiūtė Ona  1288
Petrienė Venclovavičienė (Polonija Grigorevna Petrovaja Venclavoviča Staneviča) Polonija  194
Petrulis J.  759, 762, 763, 767
Petrusevičius  1275
Petrušauskai  204
Pietkiewicz K.  193
Pieža Antanas  626
Piežaitė Stefa  631
Pikelis  1205
Pikturna Alfonsas  628
Pikturna Edmundas  589
Pilypaitis J.  1345
Pilipavičiūtė Bronė  626
Piliušenka Aleksas  250
Piliušenka Jonas  251
Piliušenka Petras  290, 1400
Piliušenka Piotras  235

Pilkauskas Vladas  709
Pilkienė  1274
Pilkionienė Rimgailė  4
Pilkis Vincas  261
Pymenovas  277
Pinkauskaitė Potencija  1284
Piotrovičius  445
Pipinys J.  1172
Plechavičius Povilas  537
Pleikiai  253
Pleikytė Zosė  624, 641, 643, 679
Plusčiauskas Rapolas  237
Pocevičienė  950
Pociai  242, 504, 506, 508, 509, 710, 835, 901, 1415, 1421
Pociai Kazys ir Zofija  285
Pocienė Laima  623, 624, 678, 679
Pocienė Stasė  240
Pocienė Zofija  240
Pociukai  595
Pocius  450
Pocius Aleksas  240
Pocius Augustinas  503
Pocius Bronius  240
Pocius Edmundas  646
Pocius Jonas  240
Pocius Juozas  240, 653
Pocius Kazys  240
Pocius Mykolas  601
Pocius Stanislovas  1314
Pocius Viktoras  503, 835, 1421
Pocius Vincentas  503, 505–507, 509, 872, 1415
Pocius Vytautas  240
Pociūtė Aldona  593, 626
Pociūtė Jadvyga  240
Pociutė Lina  509
Pociūtė Rasa  835, 1421
Pociūtė Vincė  234
Pociuvienė Nijolė  748
Počiulpaitė Alė  7, 13, 18, 541, 777, 801, 806, 908, 1131, 1205, 1213
Počiulpaitė Elena  1440
Pokrovskis Fiodoras  181
Polenina Teklė  246
Poleninai  246
Poleninas Vaclovas  246
Poplavskis  181
Poplovskis Ivanas  561
Popov M.  31
Poška D.  837
Pott R.  64, 71
Povilaitis B.  706
Poviliūnas Artūras  651
Pralgauskai  710
Pralgauskas Juozas  237, 240
Pralgauskas Jurgis  237
Pralgauskas Steponas  237, 240
Pralgauskiai  242
Pralgauskienė (Butenytė) Zofija  1306
Pralgauskienė Stefanija  237, 285
Pralgauskis Jurgis  221, 285
Pralgauskis Leonas  285
Prancuzevičius  502
Pranskus-Þalionis B.  1345
Praškevičius Virginijus  676
Prazas Abromas  288, 524
Preikša Žydrūnas  66, 67, 70
Preikšas K.  548, 1387, 1388
Prunskienė Kazimiera  624, 678
Pševlockis  445
Pšezdzieckis J.  697
Pšibilskienė Audronė  1269
Pšigodskiai  204
Pučkovas A.  326
Pučkovas Jurgis  502
Puidokaitė Zosė  240
Puidokas Antanas  604
Puidokas Dominykas  237
Puidokienė  552
Puidokienė Bronė  240
Puodytė Ada  712
Pupeikis Vytautas  624, 678, 679
Pupkis Aldonas  4, 1142
Puplauskienė (Šimkutė) Julija  571
Puplauskienė Juzefa  562
Puplauskis Konstantinas  561
Puplauskis Leonardas  571
Purvinai M. ir M.  551
Purvinas Martynas  6, 12, 18, 307, 352, 354, 361, 368, 374, 384, 389, 394, 400, 423, 437, 439, 551, 557, 564, 584, 589, 593, 603, 607, 910, 912, 1440
Purvineckas  495
Purvineckas Steponas  237
Purvineckiai  560
Purvinienė Marija  6, 12, 18, 352, 439, 551, 564, 584, 589, 1440
Pusčiūtė A.  628
Puškinas A.  1331, 1345, 1384
Puškovas Jonas  503
Putelis A.  272
Putrimas Pranas  1284
Pūtviai  242
Putvienė Elena  240
Putvienė Emilija  240
Putvinskiai  157, 532–534, 536, 635, 638, 670
Putvinskienė Emilija  533, 537
Putvinskis  447, 535, 685
Putvinskis Algis  638, 1133
Putvinskis Hermanegildas  532
Putvinskis Rapolas  532
Putvinskis Stasys  532
Putvinskis Vytautas  533, 537, 636, 638
Putvinskis Vladas  532–535, 537, 635, 636
Putvinskis-Pūtvis Vladas  532–535, 537, 636, 640
Putvinskytė Giedrė  638
Putvys Algirdas  240
Putvys Tautvydas  240
Pūtvis Vytautas  237
Putvys Vytenis  240
Pūtvis Vladas  532
Putvytė Giedrė  240
Puzinas Jonas  182
Pužaičiai  217, 456, 885
Pužaitis  449
Pūžaitis Antanas  455
Pužaitytė Cecilija  885
Pužaitytė Jadvyga  456, 885, 918

 

R

Racevičius Z.  830
Racevičius Zdislavas  829
Račkauskas K.  1310
Račkauskas Petras  1400
Radaitis (Radavičius)  195
Radaitis Jurgis  195
Radavičiai  195, 273, 573
Radavičienė (Normantaitė)  573
Radavičienė (Normantaitė) Julija  573
Radavičienė Adolfina  240
Radavičienė Aleksandra  240
Radavičienė Teklė  685, 686
Radavičius  195, 526
Radavičius Antanas  573
Radavičius Baltazaras  194, 195
Radavičius Boleslovas  573
Radavičius Bronislavas  573
Radavičius Edvardas  791
Radavičius Ignas  685
Radavičius Jonas  578
Radavičius Juozas  573
Radavičius K.  791
Radavičius Petras  573
Radavičius Stanislovas  573, 686
Radavičius V.  4, 624, 1405, 1483
Radavičius Vaclovas  573
Radavičius Vladas  261
Radavičius Zigmas  240
Radavičiūtė Ona  573
Radavičiūtė Zofija  573
Radionovas Kipras  285
Radvila Jonas  195
Radzevičius J.  677
Radzevičius Juozas  427
Radzevičiūtė Felicija  272
Radžiai  495, 545
Radžius  495
Radžius Bronislovas  497
Radžius Pranas  667, 669
Radžius Zigmas  497
Radžiuvienė Lina  653
Radžiuvienė Zofija  7, 13, 727, 1378, 1440, 1445
Ragauskas Aivas  4, 18
Rainis J.  1340
Rajančiūtė Albertina  634
Rakauskai  579
Ralienė Ona  730
Ralys K.  695
Ramanauskaitė G.  648
Ramanauskaitė J.  248, 839, 1211, 1213–1215
Ramanauskas Povilas  497, 498
Ramanauskienė Ona  497, 498
Ramanauskienė Roma  653
Ramančiūnai  1420
Ramančiūnas Pranas  648, 730
Ramančiūnienė (Griciūtė) Zofija  648, 649, 651, 653, 654, 1400, 1420, 1445
Ramonas Antanas  1330
Raponavičiai  554, 555, 561–563, 1422
Raponavičienė  561, 927
Raponavičienė (Urbelytė) Zita  570
Raponavičienė Ona  563, 571
Raponavičienė Uršulė  555, 571, 918
Raponavičius Adomas  570
Raponavičius Petras  555, 563
Raponavičius Stanislovas  563
Rasteinytė A.  627
Rašomavičius V.  59, 71
Ratkienė  748
Ratkus Narimantas  1378
Ratkus Stanislovas  645–648
Rauba Albinas  261
Raubos  560
Raudeliūnas V.  194
Razdauskaitė  545
Razminaitė Gertrūda  240
Razminas Kazys  240
Razminas Povilas  240
Razminas Vladas  822
Razminienė Elena  240
Razmukaitė M.  1083, 1127, 1142
Reach Pierre  1322, 1396
Rečkauskas Vaitiekus  194
Redman Mark  734
Reimeris V.  1344–1346
Remeikiai  1129, 1294, 12
Remeikienė Joana  240
Remeikis Jonas  9, 15, 240, 708, 1294–1296, 1440
Remeikis Petras  707, 1129, 1294, 1295
Remeris Izidorius  1308
Repinas I.  1290
Rėzgiai  545
Rėzgienė  884
Rėzgis  545
Rėzgys Vladas  241
Rėzgytė Natalija  884, 885, 918
Rėzgytė Ona  884
Rėzgytė Stasė  545
Rėzgytė Zosė  918
Ribinskienė  536, 638
Rybskiai  277
Ribskis  266
Rybskis  277, 278, 301, 302, 445, 632
Rybskis Jonas  277
Rybskytė-Janavičienė Marija  278, 301, 302
Riemo P. E.  1345
Rylskis M.  1341
Rimantienė R.  106
Rimantienë Rimutë  184

Rimavičius (Rymowicz) Karolis Brunonas  685, 686, 688, 1401
Rimavičius Adomas  686
Rimavičius B.  394, 396
Rimða Edmundas  1458
Rimeikiai  1371
Rimeikienė (Barbaraušaitė) Marijona  9, 15, 800, 1176, 1261, 1262, 1305, 1306, 1357, 1440
Rimeikienė Janė  653
Rimeikienė Rita  672
Rimeikis Jonas  4, 10, 16, 18, 611, 751, 1445
Rimeikis Jonas P.  1306, 1371–1373
Rimeikis Petras  1296
Rimgaila Fulgentas Liucijonas  1387
Rimgaila Juozapas  730
Rimgaila Stanislovas  684
Rimgaila Vincentas  198
Rimgailaitė Gražina  676
Rimgailienė  1378
Rimgailienė Zofija  663, 668, 822, 1174, 1176
Rimgailienė Zofija Aldona  730, 735
Rimidienė (Penikaitė) Elena  1387
Rimidis Antanas  1387
Rimka A.  694
Rimka P.  694
Rimkai  586, 1291
Rimkevičienė Adolfina  587
Rimkevičienė Elena  586
Rimkevičius Algirdas Antanas  587
Rimkevičiūtė Nijolė  587
Rimkienė (Ivanauskaitė) Adolfina  584–586
Rimkus Antanas  624, 679
Rimkus Juozas  584–586
Rimkus Kazimieras  585
Rimkus Stanislovas  9, 15, 585–587, 1216, 1291–1293, 1307
Rimkus V.  747, 1206
Rimkus Vaclovas  5, 6, 9–12, 15, 16, 18, 218, 220, 222, 232, 235, 236, 243, 244, 246, 266, 273, 276, 278, 285, 288, 289, 523, 610, 619, 623, 626, 627, 645, 670, 681, 684, 707, 710, 1285, 1308, 1379, 1440
Ringiai  480
Ringienė L.  668
Ringienė Michalina  476, 480
Ringys  492
Ringys Kajetonas  471, 473, 476, 480, 491–493, 1306
Ringytė Regina  480
Riomeris Mykolas  1392
Ripinskienė  480
Ripinskis Boleslovas  480
Ripinskytė  480
Rodevičius Stankus  193
Rodovičius  445
Rodovičius Baltazaras  263
Rodovičius Jurgis  263
Romanovas Nazaras  671
Romanovienė (Lindautaitė) Domicelė  1307
Romeris Mykolas  1443
Romonovskis Kazimieras  443
Rosinas A.  1154, 1156, 1165
Rostand‘as E.  1328, 1390
Rostovaitė T.  1345, 1346
Rothe P.  27
Rozas Vaivelis  247
Rubaþevičienė M.  1346
Rubinšteinas N.  1321, 1396
Ručinskai  326
Ručinskas  382
Ručinskas Jonas  241
Ručinskas Juozas  241
Ručinskas Kazys  241
Ručinskiai  234
Ručinskienė (Giedrimaitė) Bronė  1306
Ručinskienė (Pociūtė) Vincė  234, 241
Ručinskis (Keleivis) Antanas  234, 235, 543
Ručinskis Jonas  234
Ručinskis Juozas  234
Ručinskis Kazys  234
Ručinskis Petras  234
Ručinskis Pranas  1306
Ručinskytė Stasė  234
Rudaitienė Loreta  730
Rudienė Ona  626
Rudokas V.  1344–1346
Rukas Gerimantas  1177–1184, 1186–1199, 1292, 1293, 1304
Rukievičius Andrius  273
Rumiancevas  332
Rustavelis Š.  1340
Rusteika A.  1360
Rusteika Henrikas  1358
Rusteika Stanislovas  270, 1356
Rusteika Steponas  1358
Rusteika Vladas  1358
Rusteika Zigmas  1358
Rusteikaitė M.  270
Rusteikaitė Marija  9, 15, 266–268, 270, 684, 1356–1361, 1401, 1402, 1423, 1424
Rusteikaitė Zofija  1358
Rusteikaitė-Českauskienė A.  1360
Rusteikienė Jadvyga  1356
Rusteikos  266, 270, 1356, 1360
Ruškus J.  664
Rutkauskienė Rasa  653
Rutkūnas Valdas  1292, 1293
Rutkūnienė (Tankevičiūtė) Genovaitė  624, 678
Ruzga Juozas  237

 

S

Sabaitis J.  1287
Sabaitis Povilas  674
Sabaliauskai  885
Sabaliauskas  885
Sabaliauskienė  885
Saboniai  477
Sabonis Antanas  477
Sadauskas  648
Sadauskas Steponas  647
Sadauskienė Danutė  648
Saja Kazys  669, 1026
Sakalauskas Adomas  545
Sakalauskas Jonas  544–546, 548, 549, 1387, 1388
Sakalauskas Juozas  544, 545, 548, 1388
Sakalauskas Rytis  548, 549, 754
Sakalauskienė Ona  624, 678
Sakalauskienė Teklė  546
Sakas  664
Sakas A. V.  871
Sakas Anicetas  241
Sakas Rimantas  241
Sakas Stasys  241
Sakas Vaclovas  241
Sakienė Ona  241
Sakievičius  332
Sakinas Dionizas  196
Salys Antanas  953, 957
Salomė  726
Samas A.  311, 312, 322
Sammarco Mario  609
Samuilienė  289, 299
Samuilis  299
Samuilytė Bronė  618, 773, 1265
Samulionis Algirdas  651, 676
Sapiegos  209, 210, 808
Saponkienė Stefanija  723
Saprogonas Pranas  237
Sarbievijus Motiejus Kazimieras  1353, 1354
Sarpalius Algis  676
Sartre’as J. P.  1330
Sasnauskas V.  1172
Satkauskaitė Irena  671
Saukinas Juozas  202
Saunorius V.  233
Saunorius Viktoras  1313
Savickai  586, 595
Savickas Vladas  247, 493, 795, 1301
Savickiai  586
Savickienė  579, 585
Savickienė (Mikolaitytė) Salomėja  6, 12, 495, 497, 669, 735, 791, 822, 836, 869, 1172, 1176, 1178, 1181, 1182, 1184, 1186, 1187, 1193, 1194, 1207, 1208, 1260, 1302, 1305, 1307, 1441
Savickienė D.  1360
Savickis Henrikas  587
Savickis Jurgis  1030
Savickis Vladislovas  748
Savickytė Irena  587, 624, 678, 679
Savitis Antanas  716
Savukynas B.  1107, 1127, 1142
Savuliai  388–391
Schilleris F.  1328, 1390
Sedovas M.  1342
Sendzikas Justinas  237
Serovas V.  1290
Servuta Aleksandras  912
Servutai  752
Servutaitė Sonata  730
Servutas  918
Servutas Viktoras  730
Sikstas IV, popiežius  837
Silazaras J.  1339
Simakova Elena  723
Simanauskai  545
Simonaitytė Ieva  1023–1026, 1028, 1029, 1031–1033, 1036
Sipavičius Svajūnas  716
Sirevičiai  197, 264, 266, 273, 1311, 1394
Sirevičienė Teklė  284, 292
Sirevičius Juozapas  273
Sirevičius Stanislovas  195, 263
Sirevičiūtė Jadvyga  273
Sirevičiūtė-Babianska Jadvyga  1394
Sirmbardis J.  1339, 1341
Sirūnavičienė (Obrikaitė) Magdelena  618, 869, 872, 874, 1410
Sirusienė Irena  5, 11, 109
Siruta  551
Skačkovai  327
Skardžiuvienė Dalia  7, 13, 667, 732, 748, 1402, 1441
Skjalbė A.  1343
Sklanskis Juozapas  198
Skotas Valteris  1367
Skrodenis Stasys  4, 18
Skučaitė R.  1345, 1346
Slepikaitė V.  1360
Sleževičiai  216
Sleževičius Mykolas  259
Slipkus  886, 1320
Slipkus Benediktas  252, 613, 824, 886, 918, 1314
Slipkus Marcelinas  456, 623, 678, 886, 1388
Slipkus Nikodemas  456, 886, 1388
Slipkus Vaclovas  671, 1358
Slipkutė Elena  613, 821
Slipkutė Stefanija  613
Slipkutė-Strakšienė Vitalija  7, 13, 18, 610–615, 663, 664, 716, 1176, 1274, 1275
Slipkutė-Šaltienė Stefanija  613, 614
Slipkuvienė Elvyra  712
Sluckaitė Aušra  1334, 1345
Sluckis B.  1339
Smeliakovas J.  1341, 1342
Smetona  617

Smetona Antanas  535, 635
Smigelskiai  199
Smigelskienė (Tarnogurskytė)
Marijona  197
Smigelskis Jurgis  197, 198
Smigelskis Leopoldas  198, 199
Smigelskis Matas  198, 199
Smigelskis Teofilis  198, 199
Smigelskis Vincas  199
Smigelskytė Vincenta  198
Smilgevičius Jonas  218
Smilgys Edmundas  645–647
Sokratas  1331
Solomereckiai  195
Solouchinas V.  1340
Solovičius J.  1345
Sorienė Emilija  545
Sosnora V.  1341, 1342
Sotničenka Zigmas  664, 1378
Sprangauskis Pranas  280
Sprindis Adolfas  636
Sruoga B.  1345
Sruoga Balys  1027, 1029, 1031
Stabrauskas  621
Stalinas  231, 612, 1217, 1383
Staliūnienė Genutė  1365
Stancevičius A.  53, 119
Stanelis Petras  830
Stanevičius Simonas  955
Stanevičius Z.  180
Stanislovaitė Kotryna  194
Stanislovaitė Nastasja  194
Stanislovaitė Zofija  194
Stanislovaitis Ambroziejus  194
Stanislovaitis Jamontas Jonas  194
Stanislovaitis Jonas  194
Stanislovaitis Kasparas  194
Staniševičius Bučas Jonas  264
Staniulienė Marijona  723
Staniulis Jonas  830
Staniulis Petras  664, 1378
Stankienė Idalija  9, 15, 811, 1206, 1324
Stankūnas V.  632
Stankus Edvardas  178, 523, 524, 553, 622, 690, 738
Stankutė Sena  631
Stankutė Valerija  620
Starkutis I.  610, 611
Staševičius Jurgis  721
Staškevičiūtė V.  681, 684
Staugaitis Justinas  1358, 1359, 1401
Steponaitis V.  290
Steponavičiai  194
Stirnelevičius Kazimieras  195
Stolypinas  311
Stolypinas P.  692
Stonaitė Ona  1131, 1133
Stonaitytė Ksavera  632, 1348
Stončius Darius  4
Stonienė Marijona  678
Stonienė Nijolė  723
Stonienė Regina  723
Stonys Česlovas  1350
Stonys Vincas  1035
Stonytė (vėliau Ringienė) Lina  665, 668
Stonytė Ona  527, 528, 1307
Stradomskienė Bronė  621
Stradomskis Vaclovas  528
Straigis J.  741
Strakšiai  290
Strakšienė (Piliušenko) Tatjana  250, 748, 1131, 1133, 1214, 1216, 1260
Strakšienė (Slipkutė) Vitalija  820–822, 836, 1441
Strakšys A.  1328
Strakšys Stanislovas  290
Strašnovas  332
Straukaitė Adelė  624, 679
Stravinskas A.  793
Stravinskas V.  1142
Strazdas  1325
Streckiai  556, 560
Streckienė Marijona  555
Streckis Antanas  555
Strelkauskas J.  1345, 1346
Strielkūnas Jonas  1330, 1345, 1346
Strolis  250, 252
Stukačas A.  1343
Stukas J.  1223, 1226
Stukas Petras  1276
Stulginska  784
Stulginskaitė-Petravičienė Karolina  784
Stulginskas  561
Stulginskas Adolfas  784
Stulginskiai  811
Stulginskienė (dabar Linkutė)  620
Stulginskienė Ona  561
Stulginskienė Zosė  560
Stulginskis Pijus  133, 688–690
Stulpinienė (Daukšaitė) Z.  1422
Sudrabkalnis J.  1339, 1342
Sumanas A.  1345
Sūnelaitytė  624, 678
Sungaila Antanas  280
Sungailienė Zofija  196
Surgailis Gintautas  551
Surikovas V.  1290
Sutkai  257
Sutkevičius Antanas  202
Sutkienė  257
Sutkienė (Pleikytė) Zosė  253, 642, 644, 648
Sutkus  257
Sutkus Eduardas  623, 631, 641, 647, 678
Sutkus Kazimieras  246, 247, 800, 1388
Sutkus Kazys  220–222
Sutula Povilas  237
Svetlovas M.  1342, 1344

 

Š

Šablovskis M.  200
Šafčikovas Pranas  819
Šaknys Žilvytis  4, 769
Šalčiai  1323, 1377
Šalčiai Kazimieras ir Stefanija  1321, 1395
Šalkauskas Juozas  1377
Šalkauskienė Konstancija  1306
Šalkauskis Stanislovas  1306
Šaltenis S.  1330
Šaltienė (Slipkutė) Stefanija  6, 12, 15, 270, 460, 614, 663, 824, 836, 1176, 1177, 1181, 1189, 1191, 1323, 1357, 1396, 1418, 1441
Šaltienė Dalija  1389
Šaltys  250
Šaltis A.  663
Šaltis Andrius  1389
Šaltis Eugenijus  10, 16, 613, 1376, 1377, 1389
Šaltis Ignas  261, 567
Šaltis Jonas  218
Šaltis Juozas  221
Šaltis Kazimieras  614, 795, 836, 1307
Šaltis Tomas  1389
Šaltytė  255
Šaltytė Felicija  255
Šaltytė Regina  613, 1421
Šaltmerienė Elena  647
Šaltmieriai  648
Šaniavskis  1356, 1401
Šapira Itzhakas  574
Šapiraitė (dabar Nidel) Dora  574
Šapkus  560, 912
Šapoka A.  204, 206, 210, 213, 301, 741, 808
Šapoka Leonas  481, 529, 1318, 1402, 1403
Šapoka Valentinas  1402
Ðatavièius Egidijus  183, 184
Ðatavièius S.  183
Šatkauskai  563
Šatkauskaitė S.  648
Šatkauskienė (Kondratavičiūtė) Jadvyga  570
Šatrijos Ragana  631, 1120, 1398
Šavčikovas Zenonas  819
Ščavinskas Edmundas  593, 625
Ščefanovičius Gudmanas Petras  263
Ščeponavičiūtė Genė  642, 647
Ščerba  607, 916, 917
Šefneris V.  1341
Šeiferaitė  250, 251
Šeiferis  247, 249
Šekspyras V.  1340, 1392
Šėma A.  38, 44
Šemetulskytė D.  1297
Šerienė Michlė  247
Šernienė Janina  627
Šersten (Hurčinaitė) Elena  571
Šeštokaitė (vėliau Maziliauskienė) Anelė  628
Šeštokas Juozas  481, 665, 1176
Šeštokienė  481
Šidiškienė I.  910
Šidlauskas A.  193, 918
Šidlauskas Antanas  715, 1174, 1176, 1212, 1217
Šidlauskas Pranciškus  1260
Šidlauskiai  1176
Šidlauskis Antanas  747
Šileika Vytautas  257, 259, 261, 278, 304, 616, 619, 620, 671, 705–708, 800, 1389, 1395, 1403
Šileikienė (Janavičiūtė) Stefanija  157, 246, 247, 256, 257, 278, 302–304, 620, 800, 1306, 1389
Šileikis  1395
Šileikos  304, 906
Šileriai  586
Šileris F.  1339
Šileris Karolis  519
Šileris Kazimieras  1387
Šileris Petras  519
Šileris Stanislovas  519
Šileris Vincas  519
Šilerytė Aldona  646
Šilgalienė Idalija  6, 12, 532, 638, 640, 1133, 1415, 1441
Šilgalis Antanas  536, 639, 640
Šilinienė Birutė  7, 13, 726
Šimalienė Marytė  723
Šimkai  256, 257, 283, 304, 326, 566, 579, 586, 883, 1347, 1348
Šimkai Mečislovas ir Marijona  674
Šimkaitė  326
Šimkaitė Jadvyga  519
Šimkienė  257, 326, 586
Šimkienė (Ališauskaitė) Stefanija  1212
Šimkienė (Andrulytė) Violeta  640
Šimkienė (Geštautaitė) Marijona  471
Šimkienė (Rimkevičiūtė) Stefanija  1306
Šimkienė (Rimkutė) Michalina  585
Šimkienė (Rimkutė) Stefanija  584, 585
Šimkienė (Rimkutė) Zofija  585
Šimkienė (Šimkutė) Zofija  1205, 1213, 1260
Šimkienė Antanina  1260
Šimkienė Elena  645
Šimkienė Juzefa  1306
Šimkienė Marijona  1357
Šimkienė Michalina  1306
Šimkienė Stefanija  462
Šimkūnaitė Eugenija  97, 106, 1172

Šimkūnas Martynas  627
Šimkus  256, 326
Šimkus A.  218
Šimkus Adomas  1378
Šimkus Albertas  283, 1347, 1348
Šimkus Antanas  237, 246, 247, 304
Šimkus Bronius  624, 642, 643, 679, 882–884, 918
Šimkus Feliksas  584, 1306
Šimkus Izidorius  1403, 1404
Šimkus Jonas  299, 519, 617
Šimkus Jurgis  519
Šimkus Kazimieras  502, 503
Šimkus Kazys  237
Šimkus Leonas  237
Šimkus Martynas  1364
Šimkus Mečislovas  748, 1305, 1307
Šimkus Petras  624, 678
Šimkus Povilas  471, 882
Šimkus Pranas  237, 519, 1347
Šimkus Vaclovas  730, 1445
Šimkus Vincas  519
Šimkus Vladas  9, 10, 15, 283, 304, 574, 643, 654, 679, 1324, 1327–1331, 1333–1339, 1344–1355, 1362–1364, 1390, 1411
Šimkus Z.  1285
Šimkus Z.-Narzizas Rymantas  1284
Šimkus Zigmantas  9, 15, 473, 529, 829, 1284, 1285, 1305, 1307, 1404
Šimkutė Angelė  648
Šimkutė Danutė  648
Šimkutė Janina  624, 643, 679, 1337, 1347, 1349, 1350, 1364
Šimkutė L.  283, 607
Šimkutė Ona  450
Šimkutė Teklė  900
Šimkutė Z.  648
Šimkuvienė (Šimkutė) Elena  1390
Šimulis Ignas  237
Šinkūnas K.  196
Šinkūnas R.  193, 199, 680
Širazas O.  1343
Širviai  550
Širvienė Felicija  550–552
Širvys  272
Širvys P.  1345
Šiukšta  246
Šiukštos  266
Šiurys Juozas  1276
Šiušys Jonas  237
Škeliovas  235
Šliageris Jeronimas  1409
Ðliaupa A.  32, 33
Šliaupa Aleksandras  5, 11, 24, 123, 1441
Šliaupa S.  30–33, 35, 44, 126
Šlinkšis R.  312, 330
Šliogeris A.  665
Šliožienė (Gudaitytė) Irena  1217, 1260
Šliožys Zenonas  773, 878, 1214, 1215, 1217, 1260, 1404, 1441
Šmigelskiai Jurgis ir Marija  264
Šmigelskis J.  264
Šmigelskis Jurgis  264
Šmigelskis Vincas  266
Šmitas Antanas  262
Šneideris Volfas  247
Šniaukšta  586
Šniaukšta Valdas  731
Ðniukas Damijonas  1458
Šocikas A.  1106
Šolvičius Hiršas  255
Šopauskas J.  767, 768
Šopenas F.  1321, 1396
Špokaitė  270
Šrederis Simas  623, 677
Štrom (Niselevičiūtė) Frida  254, 258
Štrumberkas Kristupas  196
Ðturms Eduardas  183
Šukys Leonas  237
Šulcaitė V.  1345
Šumskis Genadijus  93
Šumskis Jurijus  563
Šutinienė Irena  4
Švagždys Jonas  670
Švaistas Juozas  1026
Švarcai  487, 491, 493, 564, 771
Švarcaitė Ieva  4, 5–16, 18, 19, 34, 37, 38, 44, 45, 53, 86, 95, 109, 152, 163, 259, 273, 468, 484–488, 491, 544, 550, 554, 572, 579, 583, 588, 602, 624, 639, 641, 647, 655, 678, 680, 731, 738, 739, 748, 771, 774, 776, 778, 808, 843, 887, 888, 898, 901, 962, 1012, 1136, 1138, 1143, 1166, 1227, 1262, 1273, 1278–1282, 1284, 1288, 1291, 1301, 1305, 1310, 1312, 1318, 1347, 1365, 1366, 1369, 1371, 1378, 1379, 1391, 1399, 1417, 1418, 1421, 1431, 1441, 1445, 1449, 1484
Švarcas  491, 493
Švarcas Julijonas  493, 1307
Švarcas Julius  492
Švarcas Mykolas  456, 464, 471, 480, 492, 493, 750, 752, 771–774, 918, 927
Švarcas Stasys  492
Švarcas Teodoras  492, 493
Švarcienė (Jocaitė) Marijona  471, 748, 927, 933, 939
Švecovas  332
Šveikauskas V.  1286
Šveikauskienė  887, 918
Švitrigaila, Ldk  205, 207

 

T

Tallat Kelpša J.  664
Talmantai  673, 1365
Talmantas Jonas  10, 16, 1365
Talmantas Jurgis  1391
Talmantas Ovidijus  1365
Talmantienė Aida  1365
Tamašauskas Algirdas  653
Taminskas  46
Tamošaitis Petras  237
Tamoševičienė Genutė  481
Tankas M.  1341
Tankevičiūtė Genovaitė  679
Tarasenka Petras  182, 184
Tarvydas  290, 620, 643
Tarvydas Algimantas  618, 623, 678, 1350
Tarvydas S.  103, 108
Taurozai  555, 561, 563, 564, 567, 568, 747
Taurozaitė Kristina  653
Taurozas Juozapas  556, 557, 563–566, 571
Taurozas Stanislovas  570
Taurozienė (Paulauskaitė) Prakseda  557, 564–566, 571
Tautavičius A.  102, 106, 108
Tautavièius Adolfas  182
Tavoraitė Antonija  635
Tavoras Vytautas  635
Tavorienė V.  180
Tefelienė Lina  667, 669, 737
Tercijonas V.  708
Teresė, Motina  1357
Teresiai  382, 383, 561
Teresienė Stefanija  561
Teresius Antanas  519
Teresius Jonas  563
Teresius Leonas  561
Teresius Vitoldas  723
Teresiūtė Janina  557
Teresiūtė Ligita  557, 563, 1445
Teresiūtė Stefanija  557, 563
Tichonovas N.  1340, 1341, 1344
Tilvytis Teofilis  1028, 1036, 1328, 1335, 1344, 1345, 1390
Tiškevičiai  194, 263, 273, 607
Tiškevičius  284

Tiškevičius A.  697
Tiškevičius J. B.  697
Titovas Maksimas  278
Titovas Vasilijus  278
Toločka V.  1346
Tolvaišienė Zofija  538, 543
Tomaševičienė Liudvika  199, 200
Tomaševičius Pilypas  199
Tomkienė Danutė  645, 648
Tomkienė Julija  618
Tomkus P.  648
Tomkus Petras  4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 263, 794, 1265, 1392, 1419, 1441, 1445
Tomkus Povilas  249, 795
Tomkutė Dana  6, 12, 18, 249, 962, 1441
Trakšeliai  952
Trakšelienė (Gailiūtė) Antanina  233, 266, 270, 653, 710, 836, 1307, 1314, 1357
Trakšelis Petras  952
Trakšelis Pranas  952
Trakšelytė Aldona  677
Tratas M.  1340, 1345
Treinys Pranas  1023
Treniota, Ldk  870
Trilikauskas  648
Trilikauskas Arūnas  4, 1445
Trilikauskienė Elena  654
Trojanskis I.  1342–1344
Trumpulis  621
Truska L.  198, 693, 698, 705, 706
Tumas-Vaižgantas Juozas  701, 1025, 1026, 1029, 1035, 1311
Tumėnaitė K.  628
Tumėnaitė Karolina  628
Tumėnas Mikas  280
Tunkevičienė Laima  653
Turčinskai  595
Turevičiūtė Milda  653
Tursun-Zade M.  1339
Tushačevskis Michailas  1383
Tūtlytė R.  1328
Tverijonai  563, 573, 576, 1408
Tverijonas Julijonas  576, 578
Tverijonas Petras  576, 578, 605
Tverijonienė (Mirauskaitė) Teresė  576

 

U, Ū

Udis J.  1341
Ukrainka L.  1339, 1341
Ukrinas Adomas  199, 200, 681
Ūksas Egidijus  5, 11, 230, 1441
Ulevičienė Stefanija  651, 653
Ulevičius B.  230, 231
Urbanavičius V.  158
Urbanovičius  445
Urbanovičius Klopotovskis Jonas  264
Urbeliai  328, 563
Urbelienė  493
Urbelienė (Kislauskaitė) Bronislava  562, 563, 1306, 1422
Urbelis  285, 493
Urbelis Antanas  562, 563, 822
Urbelis Bronius  649
Urbelis Pranas  822
Urbelytė Rita  648
Urbietytė Audronė  671
Urbonaičius Klapatauskas Jonas  195
Urbonas Aleksas  237
Urbonas S.  327
Urbonas Stanislovas  326
Urbonavičius H.  289
Urnevičiūtė D.  1345
Ušinskai  579, 786

Ušinskai O. ir S.  786
Ušinskas  582
Ušinskas Romasis  918
Ušinskas Stanislovas  492, 539, 690, 780–782, 786, 788, 790, 825, 918, 1393
Ušinskiai  493, 825
Ušinskienė Zofija  822
Ušinskis  492
Ušinskis Aleksas  260, 492, 825
Ušinskis Eugenijus  1392
Ušinskis Petras  492, 825
Ušinskis Povilas  492
Ušinskis Romasis  886
Uškuriai  328
Uvainis Aleksas  194
Uvainiūtė Augustinienė Sungailienė Zofija  196
Užkuras Antanas  262
Užkuras Juozas  462, 831
Užkuras Kazymieras  237
Užkuras Leonardas  822
Užkurienė  822
Užkurienė Kristina  731
Užkurienė Sigutė  731
Užkuris Algis  731

 

V

Vadeikis Jonas  280, 283, 1288
Vadenovas O.  1344
Vagnoriūtė Stanislava  723
Vaicekauskas  625
Vaičaitis Pranas  635, 1030
Vaičekauskas Vytautas  151
Vaičekauskienė Marytė  622
Vaičekauskis  381, 382
Vaičikauskas Vytautas  731
Vaičiulis Jonas  1300
Vaičiūnaitė Judita  1345, 1346, 1363
Vaičiūnas P.  1345
Vaičiūnas Vacys  262
Vaičius Antanas  1275, 1397
Vaidotas Steponas  221, 800, 877, 1306
Vainauskas Jonas  912
Vainiūnaitė Audronė  1269
Vaišnienė Daiva  8, 14, 18, 956, 1441
Vaišvilos  677
Vaitiekaitis Jacevičius Jonas  195
Vaitiekavičius Jucevičius Jonas  264
Vaitiekūnas F.  1330
Vaitiekus Vytautas  353
Vaitkevičius V.  162, 284, 538, 542, 573, 584, 593, 608, 1204–1206, 1208
Vaitkevičius Viktoras  1306
Vaitkevičiūtė Izabelė  291
Vaitkevičiūtė Prakseda  291
Vaitkevièius Vykintas  183
Vaitkienė (Ališauskaitė) Stefanija  1218, 1260
Vaitkienė Romualda  1457
Vaitkus Povilas  237
Vaitkus Stasys  178, 466, 505, 506, 512, 872, 873, 947, 948
Vaitkutė Teklė  561, 887, 918
Valadkevičiai  204
Valančius Motiejus  193, 195, 196, 200, 244, 263, 502, 677, 680
Valantinavičiūtė-Prascevičienė Kazimiera  816
Valatkevičius Krizostomas  291
Valčiukas Virginijus  653
Valentienė Kristina  263
Valentinaitė  194
Valentinaitė Simonienė Bielska Kotryna  194
Valentinavičiai  194
Valentinavičienė Kristina  194
Valentinavičius Jonas  193
Valentinavičius Vaitiekus  193
Valikonytė I.  193
Valionis L.  1172
Valkas Chaimas  244
Vanagas A.  680, 1083, 1127, 1139, 1142
Vanagas Aleksandras  192
Vangelis S.  1340
Vanyševa (Šimkutė) Zofija  1260
Varanavičienė (Ručinskaitė) Elena  1306
Varanavičius  557, 559, 614, 910, 912
Varanavičius Jonas  664
Varanavičius Juozas  280
Varanavičiūtė Zofija  723, 1306
Vartbergė Hermanas  192
Vasiliauskas Augustinas  1269
Vasiliauskas Liudas  221
Vasiliauskas Liudvikas  632
Vasiliauskienė (Urbelytė) Jadvyga  1212, 1213, 1218, 1260
Vasiliauskienė Felicija  649, 653, 1363
Vasnecovas V.  1290
Vasnevskis Aleksandras  262
Vatamanus J.  1340, 1343
Vaznytė Albina  644
Vedeckienė (Lekavičiūtė) Michalina  1307
Veginas P.  1340
Veivelis  250–252
Veivelytė Makli  251
Vejans A.  1343
Velička Stasys  626
Venckienė (Trakšelytė) Aldona  18
Venckus Feliksas  245
Venckus Leonas  219
Venckus Pranas  221, 545
Venckutė  545

Venckutė Ona  549
Venckutė Regina  4, 8, 14, 18, 1012, 1159, 1161, 1165, 1441
Venckutė-Lileikienė Vincenta  1366
Venclauskas  328
Venclauskienė (Gruževskaitė)  685
Venclauskienė Marija  328
Venclova A.  1344, 1345
Venclova Antanas  1025, 1027, 1031
Venclova T.  1345
Venclovavičiai  194
Venclovavičius Dovydas  194
Venclovavičius Kazimieras  194
Venclovavičiūtė Eufamija  194
Venclovavičiūtė Flerencija  194
Venslauskis  328
Verandi D.  1345
Verba V.  1342
Verdis Džiuzepė  609
Verešas Š.  1328, 1344, 1390
Vernauskis  917
Veršinskiai  326
Vertelienė Dana  642, 645, 647
Vertelis Romualdas  642, 645–647
Vičienė Aldona  653
Vyčinienė Daiva  18
Viðinskis Povilas  182
Vydūnas  1120
Vienuolis-Žukauskas Antanas  1024, 1027–1030, 1032
Vygandas Marburgietis  193
Vijanu A.  1341
Vijerus G.  1340
Vijūnas S.  668
Viknius Teofilis  1314
Vileikienė (Bagvilaitė) Irena  647, 653, 1333, 1445
Vilijošius Mykolas  628
Vilijošius Pranas  645, 647
Vilimai  586
Vilimas  495
Vilimas Pranas  498
Vilimienė  496, 498
Vilkonis K. K.  59, 71, 72, 1172
Vincentas, magistras  1123
Vipartas Albertas  632
Virbickai  204
Virgauskas Stanislovas  196
Virgoličas  695
Visgirdos  282
Visockienė A.  231, 233
Višinskis Povilas  288, 533, 1203
Višnevskis  285
Vyšniauskaitė A.  764, 768, 769
Vyšniauskaitė Angelė  763, 769
Vyšniauskaitė Julija  625
Višomierskis Karolis  196
Višomirskienė Krentovska Ona  264
Višomirskis Antanas  196, 264
Višomirskis Jonas  196
Višomirskis Rapolas  196
Vytautas Didysis  182, 1443
Vytautas, Ldk  195, 204, 205, 243, 301, 726
Vitkauskas Adomas  6, 12, 519, 1441
Vitkauskas Ignas  291, 584
Vitkauskas Vytautas  8, 14, 953, 958, 962, 1013, 1022, 1441
Vizgirdos  353
Voldemaras A.  694
Voldemaras Augustinas  259
Volginas I.  1339
Volkaitë-Kulikauskienë R.  182
Vološinas Ramūnas  783, 806, 807
Vološinas Vytautas  1260
Vološinienė Nijolė  671
Vološinienė Ona  723
Volovičius G.  101
Volskis Ignas  237
Volskis Petras  237
Voronkovas A.  266
Vorošilovas V.  1343
Vovniaka Aleksiejus  1342
Voznesenskis A.  1328, 1329, 1337, 1339–1342, 1344, 1390
Vrubelis M.  1290

 

Z

Zabiela G.  183, 185, 190
Zabiela Gintautas  4
Zabitovskis Juozapas  198
Zakaitė Zipora  304, 1389
Zakarauskas  544
Zakarevièius A.  32, 33
Zaksai  254, 255
Zaksaitė Felytė  254, 255
Zaksaitė-Kochen Zipora  254, 257, 258
Zaksas  254, 255
Zaksas Davidas  257
Zaksas G.  243
Zaksas Irmija  254
Zalbienė Eugenija  671
Zalieckienė B.  1360

Zavadskis Viktoras  653
Zedillo Ernesto  1270
Zelionkai  595, 596
Zemeckas Vladas  668
Zenkevičius Arkadijus  632
Ziemba Woitechas  1298
Zigmantas, Ldk  205, 207
Zinkevičius Z.  957, 958, 960, 961, 1092, 1103, 1127, 1154, 1155, 1158, 1160, 1165
Zmuidzinavičius A.  60
Zubovai  610
Zulfija  1341
Zurba Algimantas  1023
Zverkutė Zofija  646
Zvirgždas  547

 

Ž

Žagužauskai  299
Žagužauskaitė  299
Žalpiai  551, 1410
Žalpienė (Eitmantytė) Ieva  485, 551, 552, 826, 1307
Žalpienė (Eitmantytė) Paulina  486, 875, 1176, 1179, 1180, 1183, 1188–1190, 1192, 1212, 1307
Žalpis Steponas  550
Žalpys Vytautas  635
Žeimovičius Kazimieras  681
Žemaitė Julija  60, 285, 533, 668, 669, 672, 884, 1022–1037, 1210, 1227, 1333, 1397
Žemaitis E.  247
Žemavičius K.  202
Žemrietaitė Irena  624, 679
Žiburkienė  624, 679
Žiburkutė Stefanija  627, 632
Žygimantas Augustas, Ldk  207
Žygimantas II Senasis  595
Žygimantas II, Ldk  206
Žygimantas III Augustas  595
Žygimantas Senasis  263, 273, 794
Žygimantas, Ldk  195
Žikulinas J.  48
Žilienė Lyda  653
Žilinskas J.  266, 329, 701, 1311
Žilinskas Jonas  326
Žymantaitė J.  648
Žymantas Ignacas  581
Žymantienė Magdalena  581

Žymantienė-Žemaitė Julija  532, 533, 636
Žimontas Rokas  262
Žmuidzinavičius  638
Žmuidzinavičius Antanas  534
Žukauskai  573–575, 577, 1429
Žukauskaitė Galina  241
Žukauskaitė Genė  575
Žukauskaitė Pulcherija  834
Žukauskaitė Valė  241
Žukauskaitė Valerija  574, 576
Žukauskaitė Viktorija  573
Žukauskaitė-Furmonavičienė
Genovaitė  574
Žukauskas  917
Žukauskas Aloyzas  10, 16, 241, 574, 575, 577, 578, 1175, 1336, 1344, 1345, 1369, 1370, 1393, 1411, 1429
Žukauskas Kipras  241, 573–576, 578
Žukauskas Linas  575
Žukauskas Vytautas  241, 574, 576, 1336, 1348, 1369
Žukauskienė Julė  241
Žukauskienė Julija  574, 575
Žukauskienė Kazė  241
Žukauskienė Kazimiera  574, 575
Žukovskis  1384
Žulienė Eugenija  624, 678, 679
Žutautas  600
Žutautienė  600, 918
Žutautienė E.  596
Žutautienė Elzbieta  595, 1306

 

Rusų kalba

Айзберг Р. Е. 29, 35, 44
Барановскiй А. 957, 961
Басаликас А. 45
Букантис Й. 958, 961
Волович Г. Б. 54, 101, 108
Гaйгaлac A. 38, 44
Гарецкий Р. Г. 29, 34, 44
Гуковский К. 184
Дицявичене Л. 32
Карабанов А. К. 29, 34, 44
Лукин Н. В. 64, 71

Палиенко В. П. 29, 35, 44
Покровский Ф. В. 181
Рупшлауките Б. И. 24, 34
Сидорович Э. И. 24, 34
Солнцев Н. А. 43, 44
Тapвидac P. 36, 38, 44
Тышкевич 337
Шемa A. 40, 41, 44
Шляупа А. И. 29, 32, 35, 44
Шляупа С. А. 32

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt