Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiama lokalinė monografija „Vievis“

Ričardas Skorupskas

knygos „Vievis" vyriausiasis redaktorius

Elektrėnų žinios, 2011 m. gegužės 13 d.

Nr. 37 (617)

Vievis – vienas bene dažniausiai ne tik Lietuvos gyventojų, bet ir svetimšalių matomas miestas, prigludęs prie pagrindinių šalies transporto magistralių. Garsus sava istorija, kuri nuo pirmųjų dienų iki šiandienos susijusi su spausdintu žodžiu ir žinių sklaida. Vievio stačiatikių vienuolyno spaustuvėje buvo išleista viena pirmųjų bažnytinės slavų kalbos gramatikų – M. Smotrickio „Slavų gramatika“, bei kiti ne mažiau garsūs leidiniai, vėliau pasklidę po visą Centrinę ir Rytų Europą.

Šiuo metu Vievyje veikia „Lietuvos ryto“ spaustuvė, kurios leidiniai pasiekia daugumos tautiečių namus.

Tęsiant gražias ir ilgaamžes spausdinto žodžio tradicijas, pradedama rengti daugiatomės serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga. Ši lokalinė monografija bus skirta buvusiam Vievio valsčiui, kuris atitinka dabartines Vievio, Kazokiškių ir dalį Pastrėvio seniūnijų teritorijas bei apima daugiau kaip 50 kaimų ir viensėdžių, iš kurių, be Vievio ir Kazokiškių, reikėtų paminėti šiuos: Abromiškės, Alesninkai, Auseniškės, Baltamiškis, Daniliškės, Grabijolai, Kurkliškės, Mitkiškės, Pylimai, Pakalniškės, Paneriai, Rusakalnis, Strėvininkai, Vievininkai, Zabarija ir kiti.

Būsimoji kolektyvinė monografija bus išskirtinis, didelės apimties (per 1000 p.) leidinys, skirtas Vievio, Kazokiškių ir jų apylinkių žmonėms, kurie čia gimė, augo, dirbo ar kitaip buvo ar yra susiję su šiuo Lietuvos žemės lopinėliu. Norima sutelkti didelį 80–100 įvairių profesijų ir specializacijų autorių būrį, kuris profesionaliai, išsamiai ir įdomiai apibendrintų surinktą medžiagą ir pateiktų iliustruotus straipsnius plataus spektro temomis.

Planuojamos šešios monografijos dalys: gamta, istorija, etninė kultūra, kalba, tautosaka, įžymūs žmonės. Jose bus pristatomi Vievio ir Kazokiškių apylinkių geologiniai, reljefo, hidrografijos, augalijos, gyvūnijos ypatumai ir kraštovaizdžio raida. Bus pateikta miestelio ir apylinkių istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų, apžvelgiant archeologinius, istorijos ir kultūros paveldo objektus, atskirus svarbesnius vietos istorijos periodus, sakralinių pastatų, dvarų bei kitų statinių, organizacijų, įmonių, būrelių, saviveiklos kolektyvų istoriją. Taip pat bus prisiminti senieji amatai ir verslai, šventės, papročiai, tradicijos, liaudies medicina, supažindinama su senųjų sodybų išplanavimu ir apželdinimu, vietos gyventojų kalbiniais ypatumais, vietovardžiais, žymių žmonių bei vietos senbuvių giminių gyvenimo istorijomis. Monografija bus gausiai iliustruota juodai baltomis ir spalvotomis fotografijomis bei žemėlapiais, svarbių dokumentų faksimilėmis, pateiktos muzikos kūrinių natos, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Monografija skiriama Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), 15 metų Vievio miesto herbo suteikimui (1999–2014) ir Vievio 475 metų sukakčiai (1539–2014).

Šių metų rugpjūčio 1–7 dienomis numatoma rengti kompleksinė ekspedicija, kurios metu Vievio apylinkėse gamtininkai, istorikai, kraštotyrininkai, kalbininkai, tautosakininkai lankysis įvairiose vietovėse, kalbėsis su vietos gyventojais, užrašinės jų prisiminimus, rinks monografijai informaciją, nuotraukas, archyvinę medžiagą.

Maloniai kviečiame visus, neabejingus šiam kraštui, prisidėti prie monografijos rengimo, pasidalyti savo prisiminimais, žiniomis, fotografijomis arba būti vienu knygos autorių, kad galėtume sukurti gražų paminklą šiam kraštui ir jo žmonėms.

„Vievio“ monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas – Dr. Ričardas Skorupskas, tel. 8620 10189, elektroninio pašto adresas ricardas.skorupskas@gf.vu.lt

Detali informacija apie monografijos rengimo eigą pateikiama Leidykla „VERSMĖ“ tel. 85 213 0623; leidykla@versmė.lt.; www.versmė.lt.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt