lankymasis šioje svetainėje

 


Lietuvos valsčių istorijos aidas

Stanislovas BALČIŪNAS
knygos „Užpaliai" vyriausiasis redaktorius sudarytojas

Utenos diena,

2011 m. birželio 16 d., Nr. 68

Parodų centro „Litexpo“ direktorius, užpalėnas Aloyzas Tarvydas (kairėje), Prezidentas Valdas Adamkus ir „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas knygų mugės metu vartė serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijas.

 

Jau antri metai rengiama monografija „Užpaliai“. Gausybę įdomios etnografinės medžiagos apie šio krašto papročius, tradicijas, kalbą, tautosaką, kultūrą pateikė mokytoja kraštotyrininkė V. Kuliešienė, kuri ilgus metus dirbo su mokyklos kraštotyrininkais ir sukaupė kalnus užpalėnų atsiminimų, istorijos liudininkų pasakojimų. Medikė M. Dovydaitienė, kilusi iš Vilučių kaimo, daug laiko paskyrusi savo krašto praeičiai, pateikė archyvuose rastą medžiagą apie Užpalių savivaldą, buvusius viršaičius, seniūnus.

Po pernai vasarą vykusios tiriamosios ekspedicijos solidžius mokslinius straipsnius parašė mokslų daktarės R. Morkūnaitė ir J. Zabulytė,geologijos instituto bendradarbės I. Baužienė ir A. Baubinienė, Vilniaus universiteto doktorantas R. Petkevičius, savanorių ir tremtinių likimus plačiai apmąstė rašytojasV. Indrašius. Kartu su ekspedicijos dalyviais nuoširdžiai dirbo užpalietis G.Indrašius.Dar būdamas mokyklos direktorius G. Indrašius kaupė ne tik mokyklos, bet ir viso Užpalių krašto istoriją. Jo pastangomis ir bendradarbiaujant su seniūnu V. Jurka įgyvendintas projektas „Užpalių takas“ ir paženklintos šio krašto gamtos, istorijos, žymių žmonių gimtinės, o lankomiausiose turistų vietose įrengti stendai su šio tako žemėlapiais. G. Indrašius monografijai parengė įdomių publikacijų apie Užpalių dvaro ir miestelio gatvių istoriją. Labai aktyviai su knygos sudarytojais bendradarbiauja ir daug straipsnių parašė Kaniūkų kaimo bendruomenės atstovės P. Sirvydytė, R. Abukauskienė, Z. Kaunelienė, Alaušos, Seterečiaus ir kai kurių kitų kaimų istoriją surinko ir apibendrino iš šio krašto kilusi profesorė N. Bankauskienė bei K. Miškinis ir B.Zinkevičienė, puikių istorinių publikacijų parašė Vilniaus universiteto docentas D. Kirvelis.

Užpaliečiams padedant monografijai jau sukauptas daugiau nei tūkstančio istorinių nuotraukų archyvas, padarytos jų kopijos ir nuotraukos bus gražintos jų savininkams.

Taigi monografija „Užpaliai“, kuri bus net 1300 puslapių, daugybės autorių pastangomis jau visiškai artėja prie medžiagos, straipsnių rengimo pabaigos, daugiau nei pusė knygos jau suredaguota, pradėti maketavimo darbai, nors vis dar atsiranda žmonių, kurie sužinoję apie rengiamą knygą atsiunčia papildymų jau parengtiems straipsniams. Labai nudžiugino tie užpalėnai, kurie per visą savo gyvenimą nebuvo parašę nė vieno straipsnio spaudai, bet meilė savo gimtinei, ankstesni išgyvenimai, prisiminimai paskatino juos imtis plunksnos. Taip knyga pasipildo jau praeitin grimstančiais atsiminimais, tikrais mūsų istorijos perlais.

Tik apmaudu, kad ne visi taip supranta tautos istorijos reikšmę, jos įamžinimą „Versmės“ leidyklos rengiamų monografijų serijoje „Lietuvos valsčiai“. Tenka apgailestauti, kad dabartinės gimnazijos pedagogai netapo pavyzdžiu visiems užpalėnams. Mokytojai ne tik neišsaugojo jau anksčiau pedagogų A. Juknio, G. Indrašiaus sukauptos medžiagos, bet neturi surinkę medžiagos apie savo mokyklos mokytojus A. Juzulėną ir V. Kuliešienę, pripažintus Užpalių garbės piliečius, net buvusių abiturientų laidų nuotraukos nežinia kur dingusios. Dar labiau apmaudu, kad gimnazija nepuoselėja kraštiečių susitikimų tradicijos ir jie jau vyksta daugiausia seniūnijos, kultūros darbuotojų iniciatyva. Mokyklą jau baigė per 60 abiturientų laidų, o jų susitikimai po 20, 40 ar net po 50 metų vyksta be gimnazijos dėmesio, nors anksčiau būdavo, kad šios mokyklos auklėtiniai, tapę mokslininkais, profesoriais ar žymiais Lietuvos kultūros veikėjais pravesdavo pamokas moksleiviams, abiturientams. Žinoma, kai iš kelių dešimčių knygos autorių atsiranda vienas kitas nesusipratėlis, monografijos solidumui tai nepakenks, nes už juos parašo kiti, kurie gerbia žmonių likimus, vertina visas istorijos pamokas. Nors ir nustebino etnologėsG. Kadžytės ultimatyvus pasakymas: „aš parašysiu straipsnį tik tada, kai turėsit visą knygą ir pinigus jai išleisti“, tačiau daug etnografinės medžiagos jau turime ir kraštotyrininkų surinktos, ir ekspedicijos dalyvių papildytos.

Tačiau daugiausia optimizmo kelia ir vilčių suteikia užpalėnų supratimas, kad solidžios monografijos parengimas ne tik milžiniškas kolektyvinis darbas , bet jai išleisti reikalingos dižiulės per 140 tūkstančių litų lėšos. Todėl ypač malonu, kad pirmieji ir didžiausią paramą teikia garbaus amžiaus užpalėnai, iš kuklios pensijos sutaupę ir knygos leidybai paskyrę po šimtą ar net kelis šimtus litų.Visų rėmėjų pavardes paskelbsime knygoje. Vieni pirmųjų knygos rėmėjų sąrašuose – L. Tarvydienė, M. Dovydaitienė, J. Vanagas, E. Vanagas E. Sakadolskienė, J. Galvydis A. Stasiškis, J. Dovydaitis, V. Beržinskas ir kiti, deja, tik buvę užpalėnai.

Nors šioje monografijoje Užpalių bažnyčios istorijai vietos skirta bent penkis kartus daugiau negu 1999 m. išleistoje knygoje apie Užpalius, tačiau kunigas J. Bučelis jos leidybai nepaaukojo nė vieno lito, tarsi patvirtindamas vieno garbingo užpaliečio teiginį, kad „klebonas Bučelis moka tik imti, o ne duoti“.Tikime, kad visi ne aukso kasyklas turi, bet jau žada sutaupyti bent po šimtinę kitą svarbios knygos leidybai, todėl laukiame paramos ne tik iš solidžių ūkininkų, verslininkų, tarnautojų, iš Užpalių krašto kilusių mokslininkų, valdžios žmonių, medikų, prekybininkų ir, žinoma, pedagogų, bet ir iš visų tų įžymių žmonių, kurių pačių ar jų artimųjų biografijos bus pateikiamos monografijoje „Užpaliai“.

Didelis mūsų troškimas, kad sutelkus visų pastangas monografija „Užpaliai“ skaitytojus pasiektų ne 2013 m. pažymint 780 metų sukaktį nuo istorikų pirmą kartą paminėto mūšio puolant užpalėnų pilį 1233 m. o visais metais anksčiau, 2012 m. kai minėsime 290 metų sukaktį nuo tada, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Užpaliams suteikė Magdeburgo teises ir nuo to laiko Užpaliai jau turi savo herbą.

Taigi, jei kas nors dar turite pasiūlymų ar knygos redaktoriams nepateiktos medžiagos, skubiai ją perduokite vyr. redaktoriui. Siųskite adresu Laisvės pr. 43–57, Vilnius arba el. paštu l.svyturys@gmail.com

Paramą galima perversti į „Versmės“ leidyklos atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad tai parama Užpalių knygai, taip pat paramą galima suteikti grynais pinigais pačioje „Versmės“ leidykloje arba perduoti vyriausiajam redaktoriui, sudarytojui Stanislovui Balčiūnui tel. (85) 2417219, mob. tel. 8 699 82161.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt