Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Unikalios monografijos rengėjai kviečia bendradarbiauti 

Jurgita Ratkevičienė

Šiaurės rytai, 2011 07 09, Nr. 79 (1652)

Unikalios monografijos rengėjai kviečia bendradarbiauti, Šiaurės rytai, 2011 07 09

LPasak A. Valionio, prieš 50 metų palikęs Biržus, jis jaučia pareigą čia sugrįžti ir grąžinti gimtajam kraštui intelektinę „skolą“. 

Liepos 4 d. Biržuose startavo pirmoji Biržams skirta tiriamoji kompleksinė lokalinių tyrimų ekspedicija. Jos metu renkama medžiaga būsimai monografijai apie buvusį Biržų valsčių ir šių dienų Biržų kraštą.

 

Leidinys pradėtas rengti 2010 m. ir turėtų įsilieti į šimtatomę vienos knygų serijos „Versmė" leidžiamą seriją, skirtą Lietuvos miestams ir miesteliams bei jų apylinkėms, atitinkančioms buvusius tarpukario valsčius.

Pasak šio leidinio vyriausiojo redaktoriaus ir sudarytojo Arvydo Valionio, būsimoji monografija bus unikalus didelės apimties (per 1200 puslapių) leidinys, pasakojantis apie Biržų ir jų apylinkių kraštovaizdį, istoriją, kultūrą, švietimą, įžymius žmones, atskiras tarpukario metų seniūnijas.

Ji skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, 25-osioms Nepriklausomybės atkūrimo metinėms bei kitoms svarbioms valstybės ir Biržų sukaktims.

Ekspedicijos dalyvių (istorikų, kalbininkų, tautosakininkų, kraštotyrininkų ir kt.) tikslas - apsilankyti įvairiose Biržų krašto vietovėse, kaimo bendruomenėse, susitikti su gyventojais, užrašyti jų prisiminimus, surinkti kuo daugiau įvairios vertingos informacijos, nuotraukų bei archyvinės medžiagos, įvairių renginių metu apie savo veiklą informuoti visuomenę, valdžios ir atitinkamų organizacijų atstovus.

A. Valionio teigimu, pagrindinis siekis - būsimos monografijos intelektualumas ir informatyvumas, todėl būsimų straipsnių autoriais pasirinkti įžymūs Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų mokslininkai (istorikas D. Karvelis, kalbininkai A. Smetona, V. Garliauskas, archeologė R. Songailaitė, geologai A. Linčius ir V. Narbutas, hidrologas J. Taminskas ir kt.), kultūros, meno, švietimo darbuotojai, kraštotyrininkai, kraštiečiai.

Vieni ekspedicijos dalyviai jos metu renka trūkstamą ar papildomą informaciją ankstesniems tyrimams, kiti yra pasirinkę naujas tyrimų ir būsimų publikacijų temas. Šalia žinomų šalies mokslininkų ekspedicijoje dalyvauja VDU, VU magistrantai ir doktorantai, tiriantys etninės kultūros ir šiuolaikinės gyvensenos ypatybes.

Anot A. Valionio, jau dabar jis turįs medžiagos dviem tomams, tačiau ji dar nėra apdorota. Šiuo metu yra užsakyta apie 100 straipsnių. Sudarytojas nuoširdžiai dėkoja aktyviai jam talkinantiems, nemaža vertingos, iki šiol nepublikuotos medžiagos sukaupusiems biržiečiams A. Butkevičiui, A. Seibučiui, J. Dagiliui, V. Dagiui ir būsimą leidinį vadina demokratiška Biržų krašto enciklopedija, kurią kiekvienas panorėjęs gali papildyti. Toks šio fundamentalaus leidinio rengėjo indėlis Biržų krašto, iš kurio jis kilęs, istorijai ir kultūrai, būsianti ir pati monografija. Pasak A. Valionio, prieš 50 metų palikęs Biržus, jis jaučia pareigą čia sugrįžti ir grąžinti gimtajam kraštui intelektinę „skolą", nors šis milžiniškas įsipareigojimas jį atitraukia nuo pagrindinio pomėgio - literatūros (Arvydas Valionis yra literatūros kritikas, vertėjas, daugelio knygų sudarytojas, taip pat išleidęs savo ir verstinės poezijos knygelę - aut. past.).

Dėlioti Biržų krašto praeities mozaiką, anot garbaus kraštiečio, yra sunkus ir atsakingas darbas, reikalaujantis laiko, kruopštumo, sąžiningumo, fizinių ir dvasinių pastangų. Todėl monografijos rengėjas kviečia atsisakyti įprasto lietuviško pasyvumo ir bendradarbiauti visus, galinčius, norinčius vienaip ar kitaip prisidėti prie Biržų kraštui, Lietuvai itin vertingo ir prasmingo darbo. „Šioje monografijoje autoriumi, archyvinės medžiagos pateikėju, pasakotoju, patarėju ar rėmėju gali būti kiekvienas biržietis ir mylintis šį kraštą. Laikas daug ką negailestingai sunaikina - tad skubėkime kurti šį unikalų rašto paminklą ilgaamžei ateities atminčiai", - sakoma A. Valionio parengtame informaciniame-reklaminiame monografijos „Biržai" lankstinuke. Pabrėžiama, kad ypač vertinga ir kuo skubiau fiksuotina su žmonėmis Anapilin negrįžtamai išeinanti informacija: dar niekur nepublikuoti prisiminimai, unikalios kaimų, šeimų istorijos, asmeniniuose albumuose laiko blukinamos fotografijos. Bendradarbiauti kviečiami ir vietos žurnalistai, kurie neretai „iškapsto" nepaprastai įdomios informacijos bei gali pasiūlyti reikšmingų, puikių temų monografijai. Atskiras monografijos dalis numatyta skirti kalbai, etninei kultūrai ir tautosakai, Biržų miestui, valsčiaus seniūnijoms, iš jų kilusioms ar gyvenusioms iškilioms asmenybėms skirtoms apybraižoms, biografijų sąvadams.

Pašnekovo teigimu, pirmą leidinio tomą tikimasi parengti spaudai per 2-3 metus. Planuojamas tiražas - 1000 egz. Šiuo metu numatyta vieno egzemplioriaus pardavimo kaina - 140 Lt. Ji priklausomai nuo vienokių ar kitokių aplinkybių gali kisti. Leidinio rėmėjai jį galės įsigyti žemesne kaina - maždaug už 100 Lt, t.y. mažesne už jo savikainą. Atsiradus daugiau interesantų, tiražą bus galima padidinti. Kol kas visi darbai, pasak monografijos rengėjo, daromi „į ateitį", vien tikint jų prasmingumu. Be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos išleisti nepavyks, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama. Leidykla monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo atliks nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis, tačiau knygos tiražas bus spausdinamas tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą. Leidykla už jos vykdomą ne pelno veiklą turi paramos gavėjo statusą, todėl knygos leidybai norintys gali skirti ne tik minėtą, bet ir 2 proc. pajamų mokesčio paramą. Ją galima pervesti į VšĮ „Versmės" leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele" banke, nurodant „Parama monografijai „Biržai".

Leidinio rengėjas iš anksto dėkoja būsimiems monografijos rėmėjams, kurie, neatsižvelgiant į paaukotą sumą ar kitą indėlį, bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant kiekvieno konkretų indėlį, o apie žymesnę paramą bus informuojama visuomenė. Jei atsirastų rėmėjas, galintis skirti pusę leidybai reikalingos sumos, su derama pagarba būtų (su aprašu) įamžintas pačioje knygos pradžioje.

Turintys idėjų, informacijos ir norintys prisidėti prie monografijos išleidimo gali susisiekti su jos rengėju tel. 8 688 71376, el. paštu arvydas.valionis@gmail.com.

Pirmoji ekspedicija po Biržus ir Biržų kraštą baigsis sekmadienį. Jos dalyviai neatmeta, kad, reikalui esant, gali būti surengta ir daugiau ekspedicijų, bei džiaugiasi jos gražia pradžia, darnia, priimančia, suprantančia Biržų miesto valdžia ir visuomene.

 

2011-07-09

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt