Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Dzūkų vakaras Vilniaus Mokytojų namuose

Ona GAIDAMAVIČIŪTĖ

www.voruta.lt, 2011 06 10

2011 metų birželio 4 dieną Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vyko Dzūkų vakaronė, pažyminti besibaigiantį dzūkiškų vakarų Vilniaus Mokytojų namuose sezoną. Į šį vakarą kūrybingai įsijungė ir „Versmės“ leidykla. Renginio spiritus movens – „Versmės“ leidyklos darbuotojai – Živilė Driskiuvienė ir Venantas Mačiekus – bei Vilniaus Mokytojų namų projektų vadovas Juozas Žitkauskas.

Aukštadvario seniūnė J. Dzencevičienė ir Aukštadvario kapela

Autorės nuotr.

 

16 valandą Mokytojų namų Mažojoje salėje atidaryta profesorės etnologės Irenos Reginos Merkienės fotografijų paroda „Senasis dzūkiškas kaimas“. Fotografijos – itin unikalios, archaiškos, jų sukūrimo metai – XX a. 6–7 dešimtmečiai. Beje, šios fotografijos – ne tik pačios prof. Irenos Merkienės (jos sukurtos fotografijos palyginti „jaunos“ – XXI a. pradžia), bet ir kitų fotografų. Tarp jų autorių daug žinomų istorikų, etnologų – Angelė Vyšniauskaitė, Juozas Kudirka, Izidorius Butkevičius, Vladas Gobis, kt. Šiose juodai baltose fotografijose atsiveria unikalūs senojo dzūkų kaimo vaizdai, jo kasdienybė, darbai, sodybų etnografija (unikali langinių ornamentika etc.), išmintingi senolių veidai. Fotografijose galime pamatyti Tiltų (Trakų r.), Dargužių (Alytaus r.), Barčių (Varėnos r.), Valkininkų (Varėnos r.), kitų kaimų vaizdus.

Po valandos veiksmas persikėlė į Mokytojų namų Vidinį kiemelį. Į pabaigtuvių koncertą – vakaronę atvyko Trakų krašto dzūkų kolektyvai bei pavieniai atlikėjai. „Versmės“ leidyklos vardu kalbėjo redaktorius, serijos monografijų „Sintautai. Žvirgždaičiai“, „Obeliai. Kriaunos“, „Plateliai“, „Žiobiškis“, „Tauragnai“ ir kitų vyr. redaktorius, sudarytojas Venantas Mačiekus. Jis pristatė unikalią monografijų „Lietuvos valsčiai“ seriją – monografijas – „Aukštadvaris“, „Semeliškės“, „Onuškis“, „Druskininkai“, „Vievis“, „Valkininkai“, taip pat „Stakliškės“, „Jieznas“, „Birštonas“,„Kapčiamiestis“, „Rumšiškės“, – skirtas dzūkų kraštui. Tik įdomu, ar visi šie valsčiai – etnografinės Dzūkijos dalis? Juk kalbininkai dzūkus vadina pietų aukštaičiais, o Stakliškės, Jieznas, Birštonas, Rumšiškės jau priklauso vakarų aukštaičiams kauniškiams (vadinamiesiems suvalkiečiams).

Svarbu, kad renginyje dalyvavo daugumos šių monografijų vyriausieji redaktoriai-sudarytojai („Onuškio“ vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė, „Birštono“ vyr. redaktorius Jonas Aleknavičius, „Semeliškių“ vyr. redaktorė Daiva Červokienė, „Vievio“ vyr. redaktorius Ričardas Skorupskas, „Aukštadvario“ vyr. redaktorė Ona Gaidamavičiūtė, kt.). Dzūkų ir Aukštadvario liaudiškos muzikos kapelos palaikyti atvyko ir energingoji Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė.

Po to dzūkiškas dainas nepakartojamu sodriu tonu atliko žymiausioji lietuvių liaudies dainų atlikėja, kilusi iš Kapčiamiesčio (Lazdijų r.), Veronika Povilionienė. Vėliau senąsias dzūkiškas jausmingai ringavo Dusmenų (Trakų r.) etnografinis ansamblis, kurio vadovė – Elena Vida Bubelevičienė. Koncertavo ir Vievio kultūros centro kaimo kapela „Pynimėlis“, kuriam vadovauja Ona Nenartavičienė. Po to pasirodė Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“, kurio vadovas – Algirdas Matijoška. Ilgesingas dzūkiškas dainas atliko ir semeliškietė, Semeliškių seniūnijos Kultūros renginių organizatorė Silva Bielskienė.

Renginį užbaigė ir visus gera, šokti kviečiančia, nuotaika užkrėtė Trakų r. Kultūros rūmų Aukštadvario filialo Aukštadvario liaudiškos muzikos kapela, kuriai vadovauja energingasis Juozas Banuškevičius, net trimitą pūtęs. Aukštadvario senjora, buvusi mokytoja, Liongina Šovienė unikalų ir gamta, ir istorija Aukštadvario kraštą pristatė savo eilėmis, žodį tarė Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, kviesdama apsilankyti Aukštadvario krašte, taip pat į greit vyksiančią tradicinę Joninių šventę.

Visi ansambliai, tiksliau, jų vadovai, buvo apdovanoti „Versmės“ leidyklos ir Vilniaus Mokytojų namų dovanomis – padėkos raštais, ąsočiais ir knygomis apie Mokytojų namus.

Po renginio „Versmės“ leidyklos administratorė, monografijos „Onuškis“ vyriausioji redaktorė-sudarytoja Živilė Driskiuvienė, pakvietė visus atsigaivinti natūralia kaimiška „Gurų“ gira, pabūti draugėje, padainuoti.

Visas šio gražaus dzūkiško vakaro akimirkas įamžino „Versmės“ leidyklos fotografas Klaudijus Driskius.

Tikėkimės, kad bus ir daugiau tokių šiltų bendrų Vilniaus Mokytojų namų ir „Versmės“ leidyklos renginių, skirtų visiems etnografiniams regionams.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt