Lietuvos Tūkstantmečio knygų keliui per Lietuvą

SKUBIAI REIKALINGI ŠIE TALKININKAI SAVANORIAI:

  

 1. Knygų dovanotojai: leidyklos, įmonės organizacijos, asmenys.

 2. Renginio partneriai, galintys būti informacijos sklaidos partneriais, galintys prisidėti finansiškai, organizaciškai ir kitaip.

 3. Knygynai – dovanojamų knygų rinkimo vietos.

 4. Knygų ekspertai (bibliotekininkai), dovanojamų knygų vertingumui ir reikalingumui nustatyti.

 5. Knygų kelyje gabenamų knygų siuntų komplektuotojai ir pakuotojai.

 6. Knygų kelio himno kūrėjai.

 7. Knygų kelio metraštininkai.

 8. Knygų kelio viešųjų ryšių darbuotojai, komunikuotojai.

 9. Knygų kelio informacinių skelbimų ir leidinėlių platintojai.

 10. Padovanotų knygų gabentojai į knygų siuntų komplektavimo vietą bei į jų dovanojimo vietas Knygų kelio miesteliuose.

 11. Kiti savanoriai.

  

Maloniai kviečiame atsiliepti – labai reikia talkos!

Jei apsisprendėte prisidėti ir kartu rengti Knygų kelią, 
maloniai prašome parašyti adresu lietuvai1000@versme.lt  arba 
paskambinti tel. 85 2130623 (Živilė), 8698 20707 (Petras Jonušas).

Maloniai lauksime prisidėjimo, koks jis bebūtų!

Iki susitikimo LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO kelyje!