Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

Š / 518 sav.

Šabanavičius

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1900 03 18 Vidiškių mstl. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Ats. ltn. 1919 02 20 įstojo Karo aviacijos m-klą. Nuo 1920 03 21 pakeltas inžinerijos ltn. laipsniu. Tarnavo oro žvalgu. 1922 07 31 paleistas dėl sveikatos. 1927 m. gyv. Kaune, užsiėmė prekyba. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3205, išduotas 1929 07 30.

Šabasevičius

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1898 Nibrių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 01–1921 11 30. 1928 m. gyv. Pivašiūnų vls. Žaliadvario dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1860, išduotas 1929 03 23.

Šablevičius

Jonas, Prano sūnus

Gimė Kaune. Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 3 24. 1920–1925 04 01 tarnavo Kaune policininku, nuo 1926 12 02 KSDK kalėjimo jaun. prižiūrėtoju. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 987, išduotas 1928 10 20.

Šablinskas

Vladas, Zacharijaus sūnus

Gimė 1900 01 29 Purvynės k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Mirė 1924 03 02 Antalieptės mst. t. gyv. (Zarasų r.). 1931 01 26. Sav. 1919 07 14–1922 04 13. Siunčiant apdovanojimą dingo siuntinys, todėl išduotas dublikatas. Apdov. prašė motina Konstancija, gyv. Purvynėje. Miręs nuo džiovos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3738, išduotas 1929 10 21.

Šablinskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1893 10 22 Kaune. Tarnavo 1919 06 02–1920 06 03 Baltgudžių batalione. 1938 m. gavo žemės Kaune, Vilijampolėje. 1940 m. priimtas į LKKS sąjungą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6137, išduotas 1930 12 15.

Šablinskas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1899 02 28 Dumblynės k. Antazavės vls. (Zarasų r.). 2 p.p. savanoris 1919 07 02–1920 05 24, paleistas dėl ligos. Gyv. Antazavės vls. Dembų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3047, išduotas 1929 06 25.

Šabrinskas

Viktoras, Kazio sūnus

Gimė 1890 08 26 Eglupių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 07–1920 03 17. 1920–1932 m. dirbo Pajevonio žemės ūkio kooperatyve. 1925 m. žemės gavo Vilkaviškio aps. Pajevonio vls. Ragaišių k. 1934 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Marvenkos k. Siuvėjas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3125, išduotas 1929 06 26.

Šabrinskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 30 Būdviečių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 11–1921 11 25. 1929 m. gyv. Pajavonio vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3231, išduotas 1929 07 30.

Šaduikis

Antanas, Kosto sūnus

Gimė 1900 05 06 Maciūniškio vns. Obelių vls. (Rokiškio r.). Grandinis Tarnavo 1919 07 13–1922 01 10. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3960, išduotas 1929 11 13.

Šadžius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 10 08 Galintėnų k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 08 29–1922 01 05. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7049, išduotas 1931 06 25.

Šaikūnas

Mykolas, Adomo sūnus

Gimė 1895 04 16 Stačiūnų (Skersinių) k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 03 24–1920 04 22. 1928 m. gyv. Telšių aps. Rietavo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 290, išduotas 1928 06 09.

Šakalinskas

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 08 29 Purvininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1919 08 22 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. otinai Marijonai. Įstojo sav. 1919 02 05. Sunkiai sužeistas ties Kamariškiais ir mirė Panevėžio ligoninėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7924, išduotas 1932 02 15.

Šakarnis

Boleslovas, Antano sūnus

Gimė 1891 05 10 Pasvaliečių k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Mirė 1932 09 24 Biržų mst. (Biržų r.). žmonai Barborai, gyv. Pasvaliečių k. Tarnavo nuo 1919 03 22. 1919 04 10 pateko į bolševikų nelaisvę ir joje išbuvo apie 1 metus – grįžo 1920 m. sausio mėn. Saločių būrio partizanas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9912, išduotas 1937 02 08.

Šakela

Mikas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 09 06 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 07 13–1922 01 11. 1933 m. gyv. Ukmergės aps. Giedaičių vls. Viteikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9235, išduotas 1933 06 30.

Šakelė

Viktoras, Martyno sūnus

Gimė 1896 02 25 Mankūnų k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Mirė 1919 05 15 Kaune. žmonai Elenai, gyv. Deltuvos vls. Žalgirių k. Tarnavo 1919 02 05–1919 05 15. Šakelė Viktoras 1914–1915 mokėsi kunigų seminarijoje Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5732, išduotas 1930 10 31.

Šakys

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1895 03 16 Kiekštų k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 03 20–1920 03 27. 1929 m. gyv. Plungės vls. Vainaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2761, išduotas 1929 05 31.

Šakmanas

Julius, Klemenso sūnus

Gimė 1901 07 16 Spirakių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 20–1920 08 18 ir pašauktu 1920 08 18–1921 04 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 323, išduotas 1928 06 09.

Šakmanas

Tadas, Klemenso sūnus

Gimė 1899 09 23 Spirakių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Mirė 1988 03 03 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Karo lakūnas, pulkininkas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. sav. mealiu. Sav. nuo 1919 03 22, 12 16 baigė Karo aviacijo m-klą. 1927 m. prezidento adjutantas. 1937 m. išėjo į atsargą. 1945 m. represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 47, išduotas 1928 04 30.

Šakočius

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 11 Narto Naujienos k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 11 11–1922 10 14. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2129, išduotas 1929 04 17.

Šakurskis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1895 09 17 Draudenių k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 02 28. 1931 m. gyv. Sartininkų vls. Trumpiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8158, išduotas 1932 03 29.

Šalaševičius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1903 03 27 Padvengliskos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1926 04 27 Kaune. motinai Elzbietai, gyv. Liudvinavo vls. Naujadvario k. Tarnavo 1919 02 04–1920 02 14. Mirė Kauno miesto ligoninėke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7615, išduotas 1931 11 16.

Šalaševičius

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 10 20 Kuktų k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 06 02–1921 10 31. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. Karklinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4817, išduotas 1930 04 28.

Šalaševičius

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 07 23 Geležinių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 27–1920 05 16. 1927 m. gyv. Padovenio vls. Varnupių k., 1936 m. – Marijampolės aps. Ludvinavo vls. Naujadvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9990, išduotas 1937 05 31.

Šalaševičius

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1895 12 29 Mikniškių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo nuo 1919 01 09. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. N. Kirsnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 524, išduotas 1928 08 14.

Šalatka

Martynas, Jono sūnus

Gimė 1894 06 04 Mikėnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 24–1920 03 17. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Papuolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2501, išduotas 1929 05 31.

Šalčius

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 06 29 Valengiškių k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 02 23–1921 10 07. 1930 m. gyv. Kauno aps. Pakuonio vls. Laukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8160, išduotas 1932 03 29.

Šalčius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 07 06 Čiudiškių k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 23–1920 04 13. 1931 m. gyv. Kretingos aps. Gargždų vls. Jokubonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8312, išduotas 1932 04 30.

Šalčius

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 01 05 Pagermonio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1920 11 17. motinai Magdelenai Vaivadienei-Šalčiuvienei, gyv. Pagirmankos dv. Vyr. puskarininkis. Įstojo 1919 01 31. Dingo be žinios mūšyje ties Romaškaucų kaimu. Kareiviai pasakojo, kad buvo nukautas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4552, išduotas 1930 02 15.

Šalgė

Oskaras Gustavas, Alberto sūnus

Gimė 1901 10 22 Kaune. Grandinis. Tarnavo 1919 11 01–1922 04 14. 1932 m. gyv. Kaune. buvo gavęs žemės Kauno aps. Michalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9113, išduotas 1933 03 31.

Šalinskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 07 05 Patunkiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 08–1920 06 19, pašauktu – 1922 11 01–1923 10 02. 1929 m. gyv. Alvito vls. Vanaginių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4211, išduotas 1929 11 21.

Šalys

Otto, Vilhelmo sūnus

Gimė 1903 07 27 Kaune. Tarnavo 1919 08 23–1920 07 09. 1930 m. gyv. Kaune. Pareiškime jis rašo, kad tarnavo 1919 10 01–1922 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5516, išduotas 1930 08 11.

Šalkauskas

Adolfas, Prano sūnus

Gimė 1894 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 22–1920 04 15. 1928 m. laikinai gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2658, išduotas 1929 05 31.

Šalkauskas

Antanas, Tomo sūnus

Gimė 1894 07 27 Margelių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 04 23–1920 05 23, pašauktu – 1920 12 02–1921 11 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1706, išduotas 1929 02 19.

Šalkauskas

Julijonas, Julijono sūnus

Gimė 1898 12 07 Šiauliuose. Mirė 1972 10 26 JAV, Florida, Holivudas. Leitenantas. Tarnavo 1919 03 13–1922 05 21 karo aviacijoje. 1937 m. gyv. Kaune. Studijavo, tarnavo Susisiekimo ministerijos Geležinkelių ir Kelių valdybose. Baigė Drezdeno aukštąja technikos m-klą. Inžinierius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9916, išduotas 1937 02 08.

Šalkauskas

Stasys, Nikodimo sūnus

Gimė 1897 08 14 Vaišvilčių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1929 02 01–1920 03 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2758, išduotas 1929 05 31.

Šalkauskas

Kostas, Alekso sūnus

Gimė 1880 01 10 Šakynos mstl. Šakynos vls. (Šiaulių r.). Ats. plk. Tarnavo nuo 1918 12 01, ūkio inspektoriumi. 1922 m. pakeltas į plk. 1926 m. paleistas į atsargą. 1927 m. gyv. tėviškėje, buvo pensininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1425, išduotas 1929 01 04.

Šalkauskas

Ipolitas, Adomo sūnus

Gimė 1896 10 26 Zubiškių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 17–1919 11 26. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2776, išduotas 1929 05 31.

Šaltenis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 08 01 Viskėnų k. Pakalnių vls. (Utenos r.). Vyr. ltn. Savanoris 1919 06 03–1920 07 24. 1921 m. baigė Karo m-klą ir tarn. 7 p.p. Paleistas iš tarnybos 1930 10 15. 1937 m. gyv. Kaune, dirbo Valst. kontrolės revizoriaus padėjėju, Tautininkų sąjungoje ir kt. Apdovanojimo liudijimas Nr. 782, išduotas 1928 08 29.

Šaltenis

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1895 02 12 Oškinių vns. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1920 03 10–1921 10 19. 1932 m. gyv. Ukmergės aps. Želvos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9111, išduotas 1933 03 31.

Šaltinis

Vladas, Adomo sūnus

Gimė 1900 02 25 Purvelių (Rakatauskų) k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 04 26–1921 10 29. 1932 m. gyv. Alytaus aps. Simno vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7534, išduotas 1931 11 09.

Šaltis

Mykolas, Juozo sūnus

Gimė 1902 04 12 Raišių k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 09 15–1922 01 16. 1930 m. gyv. Obelių vls. Obelių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5870, išduotas 1930 11 11.

Šaltis

Ignas, Prano sūnus

Gimė 1891 07 18 Šarkių k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 01 25–1920 03 24. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3176, išduotas 1929 07 30.

Šaltys

Zigmas, Antano sūnus

Gimė 1902 07 14 Kupšeliškių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1920 10 28–1921 11 18. 1930 m. gyv. Kražių vls. Šventragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5606, išduotas 1930 09 25.

Šaltys

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1898 10 01 Baravykų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1920 07 12 Meškučių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). motinai Katrinai, gyv. Imbrado vls. Maršaniškių k. Tarnavo 1919 07 31–1920 07 31. Žuvo mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6533, išduotas 1931 03 26.

Šaltmira

Balys, Vlado sūnus

Gimė 1895 05 11 Latvijoje, Tiskados dvaras. Tarnavo 1919 03 26–1920 06 07. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7747, išduotas 1931 12 23.

Šaltupis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1888 10 04 Vieštovėnų I k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 05 06–1920 05 06. 1928 m. gyv. Plungės vls. Jovaišiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3323, išduotas 1929 07 31.

Šalvaitis

Jonas, Gasparo sūnus

Gimė 1900 11 13 Vereduvaitės k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 04 26–1920 09 16, paleistas dėl sveikatos. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7109, išduotas 1931 06 25.

Šamatauskas

Petras, Miko sūnus

Gimė 1895 08 24 Tarpučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 02 13. 1928 m. gyv. Liudvinavo vls. Pašešupio k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1555, išduotas 1929 02 19.

Šantaras

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1901 11 25 Ropidų vns. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 30–1920 05 20. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Velykių bažnytkaimyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2917, išduotas 1929 06 26.

Šantaras

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1894 01 08 Ropidų vns. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 29–1920 05 20. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2628, išduotas 1929 05 31.

Šanteras

Juozas, Kazio sūnus

Apdovanojimo liudijimas Nr. 3101, išduotas 1929 06 26.

Šapalas

Motiejus, Antano sūnus

Savanoris nuo 1919 02 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8311, išduotas 1932 04 30.

Šaparnis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1889 07 16 Tiltagalių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 04 07–1920 04 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1863, išduotas 1929 03 23.

Šapauskas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1901 10 23 Rukšionių k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 07 20–1922 10 17. 1930 m. gyv. Veliuonos vls. Parievių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7164, išduotas 1931 08 31.

Šarauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1895 04 06 Kalančių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 03 17. 1928 m. gyv. Kėdainių vls. Paobelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2264, išduotas 1929 04 24.

Šarauskas

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1896 12 01 Komariškių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1942 06 30. Ats. kapitonas. Sav. nuo 1919 02 01. Apdov. Vyčio Kryžiaus 1 laipsnio ordinu. 1930 06 20 išėjo į atsargą. 1932 m. dirbo Skuode, vėliau Seredžiuje nuovados viršininku. 1940 m. represuotas. Žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 73, išduotas 1928 05 14.

Šarauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1894 01 20 Komariškių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1941 06 26 Baltarusijoje, Červenė. Majoras. 1917 m. tarnavo Lietuvių batalione Vitebske. 1918 12 31 įstojo sav. Vilniuje, paskirtas Kėdainių karo komendantu. 1926–1928 m. dirbo Karo muziejuje. 1929–1940 Gen. štabo spaudos ir švietimo skyriuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 63, išduotas 1928 04 30.

Šarka

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1897 11 28 Skėmių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1920 01 15. tėvui, gyv. Skėmių k. Įstojo sav. 1919 04 13. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3266, išduotas 1929 07 30.

Šarka

Juozas, Barboros sūnus

Gimė 1899 12 20 Jucaičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Krikštytas Veiviržėnų bžn. Tarnavo 1920 10 20–1921 11 16. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Bareikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7159, išduotas 1931 08 31.

Šarka-Jarmalavičius

Aleksas

Žr. Jarmalavičius. Apdov. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4286.

Šarkis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 20 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Mažeikių aps. Viekšnių vls. Margų k. Tarnavo 1919 06 19–1920 07 01. 1928 m. gyv. Mažeikių mst., dirbo apskr. žemės tvarkytojo padėjėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1032, išduotas 1928 10 10.

Šarkus

Alfonsas, Juozo sūnus

Gimė 1902 06 01 Daugų mst. (Alytaus r.). Jaun puskarininkis. Tarnavo 1919 07 08–1921 11 01. 1928 m. gyv. Daugų vls. Bukaučiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3667, išduotas 1929 08 21.

Šarmavičius

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1902 05 12 Savidonių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1920 11 24–1923 10 27. 1934 m. gyv. Deltuvos vls. Kvietienių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9527, išduotas 1934 10 31.

Šarūnas

Juozas

Gimė 1900 11 06 Pantakonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Vrubliauskas. Kpt. Sav. nuo 1919 01 25. 1919 03 10 įstojo į Karo m-klą. Dalyvavo kovose su lenkais. 1936 m. pakeltas į mjr. 1940 07 10 atleistas. 1944 05 12 242 Rinktinės bataliono vadas. Emigravo į Kanadą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 84, išduotas 1928 05 14.

Šaškavičius

Aleksas, Miko sūnus

Gimė 1901 12 31 Kaspariškių vns. Butrimonių vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 12 19–1922 10 11. Buvo paleistas sveikatai pataisyti 1920 04 16–08 15. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2394, išduotas 1929 05 31.

Šatas

Jeronimas, Vinco sūnus

Gimė 1903 03 08 Špokiškio k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 28, pašauktu – 1924 12 01–1925 10 01. 1928 m. gyv. Kovarsko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2215, išduotas 1929 04 17.

Šatas

Alfonsas, Juozo sūnus

Gimė 1902 07 06 Berčiūnų k. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1920 01 10–1922 06 20. 1929 m. gyv. Krinčino vls. Gulbijėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5095, išduotas 1930 05 30.

Šatas

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1904 05 03 Seveikių vns. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – kilęs iš Siesikų vls. Kuršų k. Apdov. sav. medaliu Karo invalidas. Tarn.1919 10 16–1920 02 12. 1922–1928m. tarn. karo muziejaus inv. komandoje. 1925 gavo žemės Siesikų vls.Kuršų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 121, išduotas 1928 05 14.

Šatas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1899 05 19 Chmariškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 07 28. motinai Marei Bielevičienei Šatienei, g. 1861 m., gyv. Kvietiškio vls. Triobiškių k. Tarnavo nuo 1919 03 13. Mirė 3-ioje R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6632, išduotas 1931 04 02.

Šateika

Juozas, Domo sūnus

Gimė 1899 03 17 Dvariškių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 05–1920 08 21, atleistas dėl ligos. Jaun. puskarininkis. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8159, išduotas 1932 03 29.

Šateikis

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1887 09 16 Darbėnų mstl. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1920 12 06–1921 12 22. 1928 m. gyv. Darbėnų vls. Drumulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1556, išduotas 1929 02 19.

Šatkauskas

Povilas, Boliaus sūnus

Gimė 1899 08 18 Lamiškio vns. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 03 12–1921 10 07. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4442, išduotas 1930 01 31.

Šatkauskas

Pranas, Elenos sūnus

Gimė 1897 12 08 Raguvos mstl. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 15–1920 04 28, paleistas dėl ligos. 1933 m. gyv. Raguvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9065, išduotas 1933 03 07.

Šatkauskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 06 Balbieriškio mst. t. gyv. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 05–1920 12 16. 1936 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9722, išduotas 1936 02 29.

Šatkus

Henrikas, Antano sūnus

Gimė 1898 02 11 Mažųjų Kareiviškių k. Stoniškių vls. (Šilutės r.). Kitur gimė – Galsdonų vls. Karšėviškėlių k. Vyr. puskar. Tarnavo 1920 08 27–1923 12 01, virštarnybiniu nuo 1923 12 01. 1936 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9866, išduotas 1936 11 31.

Šatkus

Pranas, Domo sūnus

Gimė 1901 12 17 Melagiškės k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 04 19–1920 12 03. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kražių vls. Burniškės k., vėliau Kaune, Metropolijos kunigų seminarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4508, išduotas 1930 02 15.

Šatrauskas

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1902 Vesulavos dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 07–1920 05 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6532, išduotas 1931 03 26.

Šatrauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 07 04 Daujotiškių k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Mirė 1919 08 09 Utenos mst. (Utenos r.). tėvui, gyv. Daujotiškių k. Tarnavo sav. nuo 1919 03 27. Mirė Utenos aps. ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4982, išduotas 1930 04 30.

Šaučiūnas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 04 07 Palevenės k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 10–1920 11 10. 1931 m. gyv. Subačiaus vls. Petkūnų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7614, išduotas 1931 11 16.

Šaučiūnas

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1889 08 28 Aluotų k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Mirė 1925 01 15 Davainiškių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 08 23–1920 09 05. Apdov. prašė brolis Juozas, gyv. Alotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8053, išduotas 1932 02 09.

Šaudzis

Vincas, Liudviko sūnus

Gimė 1894 09 20 Modžiūnų k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Plk. ltn. Įstojo 1918 12 02, buvo 1 p.p. kuopos vadas. Tarnavo iki išėjimo atsargon 1933 09 01. Dalyvavo neprikl. kovose, buvo sužeistas. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 743, išduotas 1928 08 29.

Šauklys

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1896 05 04 Lenkimų mstl. (Skuodo r.). Tarnavo 1919 06 27–1921 11 05. 1930 m. gyv. Šiaulių mst., dirbo pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6230, išduotas 1931 01 21.

Šaukščius

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1893 05 15 Degsniškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 04 03–1920 04 06. 1928 m. gyv. Šumskų vls. Balsupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 850, išduotas 1928 08 29.

Šaukštas

Simas, Simo sūnus

Gimė 1893 05 27 Kazlų k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 05–1920 09 03. 1928 m. gyv. Utenos vls. Stanislavavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2592, išduotas 1929 05 31.

Šaukštys

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1897 01 10 Balsupių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 30–1920 04 21, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7517, išduotas 1931 11 06.

Šaulinskas

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1899 11 27 Verdulių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 07–1921 12 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6336, išduotas 1931 02 25.

Šaulinskas

Jonas, Romualdo sūnus

Gimė 1900 01 08 Gritelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 10 09. tėvui, gyv. Ramygalos vls. Vainorių k. Tarnavo sav. nuo 1919 04 01. Žuvo mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5101, išduotas 1930 05 30.

Šaulys

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1900 04 18 Gedikėnų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 11–1921 04 06. 1928 m. gyv. Rietavo vls. Maldušių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1589, išduotas 1929 02 21.

Šaulys

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 08 16 Vilkų Kampo k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 01, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 30. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6051, išduotas 1930 12 15.

Šaulys

Antanas, Igno sūnus

Gimė 1888 Patausalės k. Telšių vls. (Telšių r.). Ats. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 09–1920 05 10, mobilizuotu – 1920 11 13–1921 03 26. 1931 m. gyv. Mažeikių aps. Viekšnių vls. Kapėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10087, išduotas 1938 05 05.

Šaulys

Aleksas, Miko sūnus

Gimė 1898 Vankiškių (Dzivankovo, Ivankovo) k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 07–1921 1 01. 1928 m. gyv. Miroslavo vls. Geištorų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2057, išduotas 1929 04 17.

Ščavinskas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1900 04 12 Raguvos mstl. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 09–1922 10 11. 1929 m. gyv. Raguvos vls. Marjamboro dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3456, išduotas 1929 08 21.

Ščerbavičius

Bernardas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 07 Bačkonių (Polubočkų) k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 04 10–1923 09 17. 1928 m. gyv. Kaune, tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1507, išduotas 1929 02 19.

Ščerbinskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 02 28 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 10–1921 11 04, 1922 01 14–1923 01 30. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9297, išduotas 1933 10 24.

Ščerbinskas

Pranas, Martyno sūnus

Gimė 1899 02 13 Miškinių vns. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 07–1921 12 01. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Paalkupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5254, išduotas 1930 06 25.

Ščerbinskas

Vincas, Martyno sūnus

Gimė 1891 07 06 Daniliškio k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 10 01–1921 03 21. 1928 m. gyv. Utenos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3461, išduotas 1929 08 21.

Ščesnulevičius

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 11 11 Džekčiorų k. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1920 07 27–1922 10 08. 1931 m. gyv. Daugų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8660, išduotas 1932 06 22.

Ščesnulevičius

Tomas, Miko sūnus

Gimė 1900 01 02 Trasninko k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Metrikuose – Sčesnulevičius. Tarnavo nuo 1919 01 01. 1931 m. gyv. Merkinės vls. Uciekos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8051, išduotas 1932 02 09.

Ščiukas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1893 Krasenkos dv. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 26–1920 03 04, 1920 10 22–1921 12 01. 1932 m. gyv. Seinų aps. Lazdijų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10239, išduotas 1940 06 01.

Šedauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 10 27 Užšešuvio k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 06 15. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Jurbarko vls. Drebulynės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7323, išduotas 1931 08 31.

Šedys

Steponas, Jono sūnus

Gimė 1900 12 25 Janovos k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 06 03–1920 04 17, paleistas dėl sveikatos. 1931 m. gyv. Tytuvėnų vls. Pumpurų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7869, išduotas 1932 01 31.

Šeduikis

Petras, Jeronimo sūnus

Gimė 1901 07 01 Bajoriškių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Mirė 1920 01 22 Alytaus mst. (Alytaus r.). motinai Liudvikai, gyv. Bajoriškių k. Tarnavo nuo 1919 06 12. Mirė Alytaus aps. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4861, išduotas 1930 04 28.

Šegamogas

Rapolas, Stasio sūnus

Gimė 1896 12 16 Sokelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 27–1921 10 26. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3406, išduotas 1929 07 31.

Šeikus

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1891 11 04 Balčiūniškių k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 14–1920 07 31. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3459, išduotas 1929 08 21.

Šeimis

Vincas, Adomo sūnus

Gimė 1898 03 19 Naujadvario k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 16–1921 10 07 2 p.p. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Ūkininkavo gavęs žemės Liuliškio dv. 1940 m. dirbo policijoje Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1970, išduotas 1929 03 26.

Šekštelė

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1896 06 06 Mėžionių k. Švenčionių vls. (Švenčionių r.). Tarnavo sav. 1919 08 06–1921 08 22. Byloje yra prof. Z. Žemaičio tarpininkavimas, kai jis globojamas vilniečių gulėjo Kauno ligoninėje. Prieš tai, atrodo, gyv. Krekenavos vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3749, išduotas 1929 10 28.

Šemberkas

Stasys, Balio sūnus

Gimė 1902 04 01 Žegavičių k. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 07 31–1922 05 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1267, išduotas 1928 11 14.

Šemberkas

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1900 01 19 Surviliškio dv. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 15–1920 08 25. 1930 m. gyv. Kėdainių vls. Vasariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6231, išduotas 1931 01 22.

Šemeta

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1889 10 30 Kulų I k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1919 06 03–1920 04 10. 1931 m. gyv. Skuodo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8449, išduotas 1932 05 31.

Šemetulskis

Juozas, Silvo sūnus

Gimė 1893 02 26 Paalksnio k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 04 07–1920 05 16. 1929 m. gyv. Kražių vls. Grinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3335, išduotas 1929 07 31.

Šenbergas

Vsevolodas Valdemaras, Vyliaus sūnus

Gimė 1898 08 25 Baltarusijoje, Gardinas. Mirė 1985 01 02 JAV, Klivlendas. Kapitonas. Įstojo 1919 02 19 į Karo aviacijos m-klą. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1920 03 21 – ltn., 1921 – 2 oro eskadrilės vadas, 1927 – kpt., nuo 1935 – technikos dalies vedėjas. Tarnavo iki 1940 05 21. Apdovanojimo liudijimas Nr. 647, išduotas 1928 08 29.

Šepaitis

Pranas, Kristupo sūnus

Gimė 1892 12 26 Kreivėnų k. Lauksargių vls. (Tauragės r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 05 22–1924 01 01. 1933 m. gyv. Pagėgių aps. Kulminų vls. Kreivėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9351, išduotas 1933 11 30.

Šeperis

Jonas, Vilhelmo sūnus

Gimė 1897 01 02 Oškabalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 11 25. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4212, išduotas 1929 11 21.

Šepetys

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1899 01 01 Kazliškių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 12–1921 02 12. 1929 m. gyv. Gelvonų vls. Durpėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2835, išduotas 1929 06 26.

Šepetys

Rapolas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 02 Kazliškių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 19–1921 10 15. 1931 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7990, išduotas 1932 02 29.

Šepetys

Vaclovas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 04 08 Daugudžių vns. Želvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo nuo 1919 05 09. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5323, išduotas 1930 06 25.

Šepetys

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 08 30 Karpių plv. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 25–1921 11 30. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5519, išduotas 1930 08 11.

Šeporaitis

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1899 10 21 Daržininkų k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 11 27. Vyčio Kryžiaus 1 rūšies 3 laipsnio ordino kavalierius. (Palaidotas Kauno kapinėse Vytauto prospekte.) LKSA – apdov. sav. medaliumotinai Marijonai, gyv. Gižų vls. Bardauskų k. Tarn. nuo 1919 01 15. Mirė lauko ligonin. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8982, išduotas 1932 12 31.

Šeputis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 01 03 Kretingos mst. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 02 21–1921 12 02. 1931 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8214, išduotas 1932 03 31.

Šeputis

Juozas, Felikso sūnus

Gimė 1888 Pikelių mstl. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 02 18–1920 01 01 Sedos partizanų būryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4853, išduotas 1930 04 28.

Šereika

Kazys, Miko sūnus

Gimė 1903 10 27 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Kilęs iš Pabaisko vls. Žuklių k. Grandinis. Tarnavo 1920 10 12–1923 11 20. 1930 m. gyv. Pabaisko vls. Valerijanavos k., vėliau – Nenortų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5643, išduotas 1930 10 10.

Šereikis

Klemensas, Kazio sūnus

Gimė 1895 04 01 Kubilių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 07 18–1920 07 25. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1275, išduotas 1928 11 14.

Šerelis

Aleksas, Adomo sūnus

Gimė 1896 08 23 Kurmelių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 14–1921 12 04. 1925 m. žemės gavo Ukmergės aps. Pabaisko vls. Antakalnio k. ir ją pardavė. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9806, išduotas 1936 06 30.

Šerelis

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1902 08 01 Slabados k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Mirė 1923 03 25. motinai Onai, gyv. Ukmergės mst. Tarnavo nuo 1920 12 12. Dingęs be žinios mūšyje ties Varniškiais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4734, išduotas 1930 02 15.

Šerelis

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1889 11 29 Antakalnio I dv. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 14–1920 03 24. 1929 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4392, išduotas 1930 01 31.

Šerėnas

Antanas, Benedikto sūnus

Gimė 1897 08 13 Linkmenų k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo sav. 1919 02 28–1920 06 16. 1929 m. gyv. Latvijoje, Rygos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3685, išduotas 1929 08 21.

Šerepeika

Balys, Jono sūnus

Gimė 1902 02 15 Viskėnų k. Pakalnių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 12–1921 08 15. 1929 m. gyv. Kuktiškių vls. Višnelaukio vnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3457, išduotas 1929 08 21.

Šerkšnis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1897 11 20 Čivonių (Lasevičių) k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 07–1921 12 24, buvo atostogose 1920 03 20–1920 09 16. 1928 m. gyv. Veisėjų vls. Galstų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2353, išduotas 1929 04 31.

Šerkšnys

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1900 06 05 Peluodžių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 02 08–1920 02 27. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3688, išduotas 1929 10 21.

Šermukšnis

Domas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 11 07 Kybeikių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 05–1920 09 05. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8310, išduotas 1932 04 30.

Šermukšnis

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1901 05 16 Antakalnių k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 07 10–1921 10 15. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Andrioniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2589, išduotas 1929 05 31.

Šermukšnis

Juozas, Onos sūnus

Gimė 1901 05 27 Čekonių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 15–1920 07 04. 1931 m. gyv. Vyžuonų vls. Dobrovolės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7535, išduotas 1931 11 09.

Šernius

Domas, Jokūbo sūnus

Gimė 1899 10 05 Pūzraviečių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 09 01, pašauktu – 1919 10 01–1922 01 11. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Gediminaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7468, išduotas 1931 10 28.

Šernius

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1894 01 30 Šiaudėnų k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 02 01–1922 11 20. 1929 m. gyv. Kauno aps. Zapyškio vls. Ežerėlio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4577, išduotas 1930 02 15.

Šernius

Petras, Jokūbo sūnus

Gimė 1898 06 02 Pūzraviečių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 01, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 21. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1601, išduotas 1929 02 19.

Šernius

Tadas, Jokūbo sūnus

Gimė 1902 04 17 Pūzraviečių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 07 20–1923 06 06. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Simno vls. Siemeniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1422, išduotas 1928 12 07.

Šeršiūnas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1890 03 08 Čiudiškių k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Mirė 1919 06 12. motinai Gertrūdai, gyv. Ašmintos vls. ir dvare. Tarnavo nuo 1919 01 24. Dingo be žinios mūšyje ties Suviekais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4566, išduotas 1930 02 15.

Šertvytis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1891 03 25 Šiuraičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 04 12–1919 11 30, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Stripeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7403, išduotas 1931 09 30.

Šeščila

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1887 09 27 Klėtkininkų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 08–1920 04 08. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5607, išduotas 1930 09 25.

Šeškas

Simas, Kazio sūnus

Gimė 1894 Dobilijos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1918 12 29–1920 02 18, paleistas atsargon. 1919 02 12 mūšyje su bolševikais sunkiai sužeistas prie Alytaus. 1929 m. gyv. Raudondvario vls. Lomankos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2895, išduotas 1929 06 26.

Šeškauskas

Kostas, Leono sūnus

Gimė 1899 06 10 Viešvėnų I k. Telšių vls. (Telšių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 24–1921 11 15. Apdov. Vyčio Kryžiaus 1 rūšies 3 laipsnio ordinu (Nr. 1249). Jo žygis aprašytas priede prie „Lietuvis“ Nr. 232 Geležinis vilkas. 1933 m. gyv. Plungės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6767, išduotas 1931 04 30.

Šeškauskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 12 20 Karklėnų mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 11 13–1922 01 13. 1929 m. dirbo Jurbarko nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6768, išduotas 1931 04 30.

Šeškus

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1898 09 28 Palangos mst. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 12 02–922 04 10. 1928 m. gyv. Palangos vls. Bronžės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1160, išduotas 1928 10 31.

Šešplaukis

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 26 Mikalajūnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 07 28–1922 01 11. 1928 m. gyv. Kaune. 1933 m. gyv. Plungės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1378, išduotas 1928 12 07.

Šešplaukis

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1897 11 29 Mikalajūnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Mirė 1973 09 15 JAV, Los Andželas. 1919 02 25–07 20 Linkuvos būrio partizanas. Nuo 1919 07 31 sav. kariuom. 1919 12 16 baigė Karo m-klą (2 laida). 1923 03 30 pakeltas į vyr. ltn., 1940 05 09 – plk. ltn. 1940 10 22 atleistas Nuo 1949 m. gyv. JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1437, išduotas 1929 01 04.

Šeštakauskas

Petras, Romualdo sūnus

Gimė 1897 11 14 Antalieptės mst. t. gyv. (Zarasų r.). Mirė 1980 05 13 JAV, Čikaga. 1918 m. sukūrė Antalieptės vls. komitetą. 1 husarų pulko sav. nuo 1919 07 16. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Nuo 1919 11 23 karo sanitarijos valdininkas, nuo 1922 02 16 ltn., nuo 1932 03 01 mjr. Tarnavo iki 1940 10 01.

Šeštokas

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1895 Akmenių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 10 19–1923 07 14. 1929 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2786, išduotas 1929 05 31.

Šeštokas

Jeronimas, Mykolo sūnus

Gimė 1897 03 12 Alančių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 03 22 Vadoklių mstl. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). tėvui, gyv. Vadoklių vls. Antanavos dvare. Įstojo 1919 03 01 į karininko Reikalo Šetos organizuotą kuopą. Žuvo kovoje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6770, išduotas 1931 04 30.

Šeštokas

Jurgis, Uršulės sūnus

Gimė 1902 01 20 Užvermenio k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1922 04 18 Panevėžio mst. (Panevėžio r.). motinai, gyv. Ramygalos vls. Ončiškių k. Tarnavo 1919 04 01–1920 03 30. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 852, išduotas 1928 12 07.

Šeštokas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1902 12 09 Tvirų k. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). motinai Pranei Šeštokienei-Skeirienei, gyv. Kamajų vls. Špokiškio k. Tarnavo nuo 1919 07 09. Dalyvavo mūšiuose su bermontininkais. 3 mėn. negrįžo iš ligoninės, 1920 06 10 išbrauktas iš pulko sąrašų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 680, išduotas 1928 08 29.

Šeštokas

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1896 12 23 Daniūnų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 26–1921 10 23. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2785, išduotas 1929 05 31.

Šeštokas

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1902 01 19 Baltarusijoje, Naugarduko aps. Dalmotavų k. Kilęs iš Panevėžio mst. Tarnavo 1919 06 01–1921 11 10. 1932 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8740, išduotas 1932 09 30.

Šeštokas-Pocevičius

Stasys, Agotos sūnus

Gimė 1895 03 23 Antanavo dv. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1928 02 28 Vičiūnų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). uošvienei Elzbietai Sidabrienei, gyv. Vičiūnų k., ji augino jo sūnų Vytautą. Tarnavo 1919 01 07–1921 01 14, buvo lenkų nelaisvėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8890, išduotas 1932 12 28.

Šetkus

Petras, Petro sūnus

Gimė 1897 12 16 Gulbių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 27, pašauktu – 1919 03 05–1920 04 17. Pats rašo nuo 1919 01 05 Tauragėje. 1930 m. gyv. Laukuvos vls. Vabalų k. 1933 m. k-ja prašymą prip. sav. atmetė. Išd. liud. Nr. 10031, 1937 07 31. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8933, išduotas 1932 12 28.

Ševelje

Jonas, Juozo Prano sūnus

Gimė 1899 12 15 Panevėžyje. Tarnavo 1919 04 26–1924 06 26. 1928 m. gyv. Panevėžio mst., dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 819, išduotas 1928 08 29.

Šiaučiukėnas

Petras, Miko sūnus

Gimė 1899 04 24 Tatkūnų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 06 19–1921 10 16. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2395, išduotas 1929 05 31.

Šiaučiulis

Jurgis, Mato sūnus

Gimė 1901 02 12 Kriokšlių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Šiaulių aps. Skaistgirio vls. Gimbučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1861, išduotas 1929 03 23.

Šiaučiulis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1895 11 02 Liudiškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Apdov. Tarnavo 1919 06 01–1920 08 03. 1929 m. gyv. Anykščių vls. Penenkų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1649, išduotas 1929 02 19.

Šiaučiūnas

Kazys, Rapolo sūnus

Gimė 1892 05 15 Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1920 06 28–1921 07 05. Išvyko į Ameriką prieš I pasaulinį karą. 1918–1919 tarnavo JAV kariuomenėje. JAV pilietis savanoriu įstojęs į Lietuvos kariuomenę. 1936 m. gyv JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9702, išduotas 1936 03 29.

Šiaučiūnas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1900 05 23 Remeikių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 01 12–1919 07 28. 1930 m. gyv. Vabalninko vls. Benediktavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5544, išduotas 1930 08 11.

Šiaudikis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1896 05 27 Pašaltonio k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 04 07–1920 04 02. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5557, išduotas 1930 08 11.

Šiaulys

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1900 03 13 Luknėnų k. Kulių vls. (Plungės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 07–1922 04 06. 1930 m. gyv. Plungės vls. Truikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7163, išduotas 1931 08 31.

Šiaulys

Pranas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1895 09 29 Žvirgždės k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 08–920 02 19. 1930 m. gyv. Kretingos aps. Skuodo vls. Margininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7357, išduotas 1931 09 25.

Šiaulys

Tadas, Tado sūnus

Gimė 1900 07 31 Purvėnų k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 06 04–1921 10 30. 1929 m. gyv. Viekšnių vls. Gyvulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3310, išduotas 1929 07 31.

Šiaurys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 04 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1953. Vyčio Kryžiaus kavalierius (1919 12 23). Tarnavo 1919 03 01–1920 05 31. Buvo sužeistas. 1931 m. gyv. Bartininkų vls. Dalganų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10132, išduotas 1938 11 29.

Šiaurys

Albinas, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 I p. Ąžuolinių k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 04 11–1920 06 23. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1163, išduotas 1928 10 31.

Šicas

Antanas Richardas, Liudviko sūnus

Gimė 1899 Kineriškių dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 09 26–1920 08 23, paleistas kaip atitarnavęs 1 metus. 1940 05 25 komisija jo prašymą pripažinti savanoriu atmetė. Apdovanojimo negavo. 1935 m. gyv. Kaune.

Šidagis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1900 12 23 Vytėnų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Mirė 1919 05 10 Bernatonių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). 1919 01 04 įstojo į Pušaloto partizanų kuopą, paskui perkeltas į 9 p.p. Žuvo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6593, išduotas 1931 03 26.

Šideikis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1902 03 14 Stirbaičių k. Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 03 31–1920 04 18, 1921 08 20–1921 10 10. 1929 m. gyv. Kartenos vls. Sauserių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5097, išduotas 1930 05 30.

Šidiškis

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 05 29 Mastaičių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1920 11 13. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. Tarnavo nuo 1919 01 08. Nukautas mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8077, išduotas 1932 03 09.

Šidiškis

Andrius, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 11 09 Mastaičių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 19–1920 06 09. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7732, išduotas 1931 12 23.

Šidiškis

Matas, Baltraus sūnus

Gimė 1895 01 01 Mastaičių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 05 23–1920 06 10. 1930 m. gavo žemės Tauragės aps. Švėkšnos vls. ir dv. 1928–1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3898, išduotas 1929 11 13.

Šidlauskas

Jokūbas, Petro sūnus

Gimė 1899 02 08 Čerelių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 07–1920 09 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2559, išduotas 1929 05 31.

Šidlauskas

Vincas, Onos sūnus

Gimė 1899 02 05 Joknių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 02–1921 10 14. 1929 m. gyv. Kėdainių aps. Šėtos vls. Jovaišų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4639, išduotas 1930 02 15.

Šidlauskas

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1897 02 17 Šuklelių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 05–1921 12 31. 1930 m. gyv. Šakių aps. Bublelių vls. Norvaišų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6401, išduotas 1931 02 25.

Šidlauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 06 06 Žegunių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 19–1921 10 28. 1930 m. gyv. Pagirių vls. Baubliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7166, išduotas 1931 08 31.

Šidlauskas

Romualdas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 05 17 Šetekšnių k. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Ats. vyr. ltn. 1919 m. baigė Kaune Saulės gimnaziją ir Karo m-klą. Sav. nuo 1919 06 13. Dalyvavo fronte kovojant su lenkais. 1923 04 21 paleistas iš kariuom. eiti aukštojo mokslo. 1938 06 25 paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 878, išduotas 1928 08 31.

Šidlauskas

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1899 11 05 Pagirių mstl. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 31–1921 12 01. 1940 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10238, išduotas 1940 06 01.

Šidlavičius

Timofiejus, Prakapo sūnus

Gimė 1902 Baltarusijoje, Kobrinsko aps. Dievenio vls. ir mst. Tarnavo 1920 11 04–1921 12 24. 1931 m. tarnavo policininku Alytaus baro 5 rajone pasienyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8810, išduotas 1932 10 19.

Šikšnis

Karolis, Jurgio sūnus

Gimė 1898 03 11 Butkiškių k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 15–1920 04 23, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Virkštininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8919, išduotas 1932 12 28.

Šikšnis

Pantalionas, Prano sūnus

Gimė 1895 07 27 Sidarių k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 10 21–1921 10 15. 1936 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9765, išduotas 1936 06 12.

Šilaitis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1897 01 30 Čystos-Būdos k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 05 10. tėvui, gyv. Šilavoto vls. Stuomenų k., gavęs už sūnų 21,50 ha iš Mikališkio dv. Tarnavo sav. nuo 1919 02 25, pašauktu – nuo 1919 03 15. Mirė karo ligoninėje nuo sužeidimo, padaryto kito kareivio per neatsargumą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8981, išduotas 1932 12 31.

Šilalė

Julijonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 04 07 Daugų mst. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 04 08–1921 03 22. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7161, išduotas 1931 08 31.

Šilanskas

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1896 05 02 Graužių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 28–1921 10 21. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5667, išduotas 1930 10 10.

Šilanskas

Julius, Vinco sūnus

Gimė 1898 Makariškių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 04 28–1921 11 01. 1936 m. gyv. Varėnos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9869, išduotas 1936 11 31.

Šilas

Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1899 03 26 Rudaičių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). (Šilauskas) Ats. vyr. ltn. Sav. nuo 1919 02 15. Baigė Karo m-klą. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 943). 1928 07 01 paleistas į atsargą. 1925 m. gavo žemės Kretingos aps. Palangos vls. Vydmantų k. 1928 m. dirbo polic. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2603, išduotas 1929 05 31.

Šileika

Vytautas, Julijono Boleslovo sūnus

Gimė 1888 01 07 Joniškio mst. (Joniškio r.). Ats. kpt. gydytojas, baigęs Dorpato u-tą. Tarnavo 1919 04 26–1923 01 16 karo ligoninėje ir evakuacijos punkto viršininku. 1927–1930 m. gyv. Šiaulių aps. Vaiguvos vls. Užgirių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4632, išduotas 1930 06 23.

Šileika

Kazys, Felikso sūnus

Gimė 1899 05 01 Versmyno plv. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 13–1922 12 01. 1928 m. gyv. Utenos aps. ir vls. Medenių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2745, išduotas 1929 05 31.

Šileika

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1895 03 24 Gaižėnų (Strazdauskynės) k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Apdov. Tarnavo 1919 01 14–1920 02 24. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Ringaudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6233, išduotas 1931 01 22.

Šileika

Antanas, Jono Ir Marijonos sūnus

Gimė 1901 08 31 Kumpupių k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1920 07 25, vėliau virštarnybiniu iki 1924 m. 1930 m. gyv. Prancūzijoje, 1935 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7402, išduotas 1931 09 30.

Šileika

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 04 17 Šukėtų k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 13–1921 10 07. 1929 m. gyv. Lekėčių vls. Šiuoriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2569, išduotas 1929 05 31.

Šileikis

Aleksas, Miko sūnus

Gimė 1892 10 06 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Grandinis. Tarnavo 1919 08 05–1920 08 11. 1929 m. tarnavo pasienio baro 1 rajono sargybiniu, prieš tai tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4862, išduotas 1930 04 28.

Šileikis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1903 11 07 Kiemionių k. Salako vls. (Zarasų r.). Grandinis. 8 p.p. sav. 1920 03 28–1922 04 05. Gyv. Kiemionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3460, išduotas 1929 08 21.

Šileikis

Petras, Miko sūnus

Gimė 1903 04 15 Kiemionių k. Salako vls. (Zarasų r.). 8 p.p. savanoris 1920 03 16–1921 05 15. Eilinis. Gyv. Paupinės vls. Raudinės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 901, išduotas 1928 09 29.

Šileikis

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1896 01 03 Kiemionių k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 06 07–1921 03 05. 1929 m. gyv. Zarasų aps. Salako vls. Kemionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4466, išduotas 1930 02 15.

Šileikis

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1896 10 19 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1926 05 02 Bikėnų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 12–1922 01 11. Apdov. prašė brolis Petras, gyv. Zarasų aps. Degučių vls. Bikėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9620, išduotas 1935 05 29.

Šileikis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1894 05 15 Trinkuškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). 1 p.p. savanoris 1919 07 31–1920 09 13. Gyv gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3175, išduotas 1929 07 30.

Šileikis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 05 02 Kiemionių k. Salako vls. (Zarasų r.). Vyr. puskarininkis. 1 p.p. sav. 1919 06 03–1920 06 07. Gyv. Paupinės vls. Smėlynės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1525, išduotas 1929 02 19.

Šileris

Jonas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1896 04 06 Šiaudinės (Vaišvilų) k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 08, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 21. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Lentinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6534, išduotas 1931 03 26.

Šileris

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1898 05 09 Cuteikių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Krikštytas Batakių bažnyčioje. Tarnavo sav. nuo 1919 02 08, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 16. 1929 m. gyv. Tauragės aps. ir vls. Požerūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4263, išduotas 1929 11 21.

Šileris

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 03 11 Ridikiškių (Bacių, Kuzių, Počaicių) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 02 17–1921 10 15. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Dargaitėlių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10021, išduotas 1937 06 30.

Šilgalis

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1898 07 14 Palangos-Senosios k. Palangos vls. (Kretingos r.). Grandinis. Tarnavo 1920 04 10–1924 01 01. 1929 m. gyv. Klaipėdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5316, išduotas 1930 06 25.

Šilgalis

Aleksas, Juozo sūnus

Gimė 1896 09 27 Pagojo k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 08 04–1920 09 16, 1920 12 14–1921 03 23. 1937 m. gyv. Raseinių aps. Kelmės vls. Paprūdžių k. Turėjo 27 ha, prašė pašalpos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7321, išduotas 1931 08 31.

Šilingas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1903 01 16 Rupiekių dv. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 11 10–1921 07 20. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3409, išduotas 1929 07 31.

Šilingis

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1893 07 14 Rešketėnų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 03 05–1920 03 13. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Krepštų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6235, išduotas 1931 01 22.

Šilinis

Pranas, Simono sūnus

Gimė 1895 05 05 Kavolių k. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 07 10–1920 09 01. 1930 m. gyv. Rokiškio aps. Panemunėlio vls. Zaliesio dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6050, išduotas 1930 12 15.

Šilinskas

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1895 08 22 Pažagienių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 24–1920 09 20. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1271, išduotas 1928 11 14.

Šilinskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 05 25 Pavinkšnių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1920 03 08–1922 10 12. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9003, išduotas 1933 01 31.

Šilinskas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1891 12 18 Skilvionių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 01–1920 05 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2386, išduotas 1929 05 31.

Šilinskas

Povilas, Adomo sūnus

Gimė 1895 11 03 Vakagalių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 17–1920 05 20. Vėliau gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1099, išduotas 1928 10 20.

Šilinskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1896 08 15 Spičių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 10 01–1922 07 21. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8784, išduotas 1932 10 01.

Šilinskas

Jurgis, Aleksandro sūnus

Gimė 1901 03 14 Daumėnų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 24–1920 05 21. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 681, išduotas 1928 08 29.

Šilvinskas

Kazys, Stepo sūnus

Gimė 1900 03 06 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Kilęs iš Panevėžio aps. Paežerių k. Tarnavo 1919 03 26–1921 11 13. 5 metus gyveno Amerikoje ir aktyviai dalyvavo lietuvių veikloje. Tarpininkavo apdovanoti Akiras-Biržys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2396, išduotas 1929 05 31.

Šimanauskas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 21 Ąžuolų Būdos k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 03 31 Alytaus mst. (Alytaus r.). žmonai Magdei, gyv. Gudelių I vls. Ąžuolų Būdos k. Tarnavo sav. nuo 1919 03 05, pašauktu – nuo 1919 10 01. Mirė tarnaudamas kariuomenėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3928, išduotas 1929 11 13.

Šimanauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1892 03 12 Užolytės k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 05 29–1920 05 31. 1929 m. gyv. Daujėnų vls. Naujosodžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5102, išduotas 1930 05 30.

Šimanskas

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1902 05 28 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 11 20–1922 10 01. 1928 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Baustas 1 metams paprasto kalėjimo už vagystę. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9223, išduotas 1933 12 30.

Šimanskis

Vladas Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1901 06 07 Mačėnų k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 08 30–1920 06 20. 1935 m. gyv. Kauno aps. Raudondvario vls. Žem. Kaniukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9871, išduotas 1936 11 31.

Šimas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1895 06 13 Lesčiūnų k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Metrikuose – Šimulis. Apdov. Tarnavo 1919 11 19–1921 11 22. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8050, išduotas 1932 02 09.

Šimas

Kazys, Bernardo sūnus

Gimė 1896 09 03 Akmenių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo nuo 1919 04 07. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Skudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2257, išduotas 1929 04 24.

Šimavičius

Edvardas, Stepo sūnus

Gimė 1900 12 31 Šiauliuose. Tarnavo 1919 06 19–1921 11 25. 1929 m. Šiaulių mst. Šimšės priemiestyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3344, išduotas 1929 07 31.

Šimbrutas

Ignas, Juliaus sūnus

Gimė 1896 05 15 Josvainių mstl. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 27–1920 04 02. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8889, išduotas 1932 11 30.

Šimelionis

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1902 07 11 Vartavalakio k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 05 05–1921 10 16. 1928 m. yv. Alovės vls. Meškasalio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1493, išduotas 1929 02 04.

Šimelionis

Juozas, Povilo sūnus

Gimė 1894 08 16 Kamisarkos k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 07 12–1920 05 01, paleistas dėl sveikatos. 1935 m. gyv. Varėnos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9748, išduotas 1936 04 30.

Šimėnas

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1904 03 19 Graužinių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1920 12 01–1921 04 13. 1932 m. gyv. Klaipėdoje. Jo gimtinė buvo užgrobta Lenkijos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8742, išduotas 1932 09 30.

Šimkevičius

Teofilius, Albino Povilo sūnus

Gimė 1901 09 07 Donkitlaukių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Mirė 1919 10 19. Tarnavo nuo 1919 01 22. Žuvo mūšyje su lenkais, kai stovėjo sargybiniu ant tilto per Širvintos upę. Išbrauktas iš bataliono sąrašų kaip negrįžęs iš fronto. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7160, išduotas 1931 08 31.

Šimkevičius

Stasys, Igno sūnus

Gimė 1906 Panevėžyje. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1920 12 01–1923 11 01 savanoriu-auklėtiniu, o ne sav. kareiviu. Pasibaigus auklėtinio sutarties laikui užskaitytas etatiniu muzikantu. Todėl negalėjo būti apdovanotas, apdov. panaikin. Apdovanojimo liudijimas Nr. 264, išduotas 1928 06 10.

Šimkevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 23 Raudodvario dv. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Ats. pusk. Tarnavo 1919 03 01–1921 10 26. 1931 m. gyv. Pasvalio vls. ir mst. 1938 m. tarnavo N. Radviliškio policijos nuovadoje vyr. policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8739, išduotas 1932 09 30.

Šimkūnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 03 31 Neršionių k. Juodupės vls. (Rokiškio r.). Mirė 1925 06 19. žmonai Jadvygai, gyv. Panevėžio mst. Tarnavo 1919 07 04–1922 01 13. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8658, išduotas 1932 06 22.

Šimkūnas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1893 Gatakiemio k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Sanit. puskarininkis. Sav. 1919 04 30(ar 07 08)–1922 05 19. 1931 m. gyv. Gatakiemyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6708, išduotas 1931 04 21.

Šimkus

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1893 10 16 Gatakiemio k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1919 04 30–1922 05 19. Jaun. sanitarijos puskarininkis. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6708, išduotas 1931 04 21.

Šimkus

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1896 01 29 Naukaimio vns. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Skirsnemunės bžn. metrikuose įrašytas kaip Prano Šivkos sūnus. Tarnavo 1919 06 08–1921 10 24. 1929 m. gyv. Raudonės vls. PIlies k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5876, išduotas 1930 11 11.

Šimkus

Augustinas, Juozo sūnus

Gimė 1896 08 28 Medomiškių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 15–1921 11 30. 1932 m. gyv. Darbėnų vls. Genčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6765, išduotas 1931 04 30.

Šimkus

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1889 02 01 Mažojoje Lietuvoje, Tilžės aps. Kulminių vls. Vidutaičių k. Mirė 1968 04 10 JAV, Detroitas. Ats. kapitonas. Įstojo 1919 03 07 į 1-ąjį Žemaičių batalioną (1919 04 16 išformuotas ir priskirtas prie Šiaulių m. komendantūros). Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1931 m. pakeltas į mjr. Tarnavo iki 1932 sausio. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2609, išduotas 1929 05 31.

Šimkus

Aleksas, Zigmo sūnus

Gimė 1900 05 15 Kalininkų k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Nurodyta gimimo vieta pagal metrikus, kitur – Kalniškių k. Tarnavo 1919 02 24–1921 11 01. 1929 m. gyv. Naumiesčio vls. Šylių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3464, išduotas 1929 08 21.

Šimkus

Aleksandras, Juozo sūnus

Gimė 1897 07 17 Vašilėnų k. Karklėnų vls. (Kelmės r.). Kapitonas. Sav. nuo 1919 02 12, baigė Karo m-klą (1 laida). Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 702). Dalyvavo kovose, spaudos bendradarbis. 1940 m. gyv. Garliavos vls. Ringaudų k., turėjo 7 ha. Apdovanojimo liudijimas Nr. 100, išduotas 1928 05 14.

Šimkus

Antanas, Jeronimo sūnus

Gimė 1873 04 08 Paginskių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 06 02–1920 03 26, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Kražių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3368, išduotas 1929 07 31.

Šimkus

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1901 03 05 Adakavo k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Mirė 1920 07 10. motinai Rozalijai, gyv. Nemakščių vls. Urkių k., buvo gavusi žemės iš Žalpių dvaro. Tarnavo nuo 1919 04 04. Nuskendo Nemune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7730, išduotas 1931 12 23.

Šimkus

Stasys, Tado sūnus

Gimė 1876 05 08 Petrikaičių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 07 10–1921 03 09. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Kretingos aps. Kartenos vls. Sauserių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9320, išduotas 1933 10 31.

Šimkus

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1902 Medomiškių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 01 02–1923 03 30. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 221, išduotas 1928 06 14.

Šimkus

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 01 Būdų k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Kilęs iš Radviliškio mst. Tarnavo 1919 04 16–1920 04 09, antrą kartą – 1920 11 19–1923 02 01. 1930 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5733, išduotas 1930 10 31.

Šimkus

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1895 12 30 Kūbakių k. Žemaičių Kalvarijos vls. (Plungės r.). Metrikuose – Šimkevičius. Tarnavo 1919 03 01–1920 03 25. 1933 m. gyv. Telšių aps. Plungės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9417, išduotas 1934 01 31.

Šimkus

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1887 03 05 Pašylės k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1920 11 05–1921 11 18. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kražių vls. Slabados k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3705, išduotas 1929 10 21.

Šimkus

Mikas, Kristupo sūnus

Gimė 1897 05 14 Petkaičių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 21, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 17. Buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Tauragės vls. Požerūnų k., kur gavo 8 ha žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3661, išduotas 1929 08 21.

Šimkus

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 03 24 Buitkiškių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 01 30–1921 10 21 griežikų komandoje 7 p.p. 1928 m. gyv. Raseinių aps. Kelmės vls Paliepšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2573, išduotas 1929 05 31.

Šimkus

Petras, Antano sūnus

Gimė 1897 06 30 Kivylių k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 18–1921 11 28. 1931 m. gyv. Laukuvos vls. Vaitkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8049, išduotas 1931 02 09.

Šimkus

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 07 07 Pažėrų k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 05 15–1921 10 16. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Barkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4637, išduotas 1930 02 15.

Šimkus

Kostas, Antano sūnus

Gimė 1901 06 06 Laurinaičių k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo 1920 07 21–1922 10 04. 1928 m. gyv. Barslėgių k., vėliau – Varnių vls. Vidmantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1709, išduotas 1929 02 19.

Šimkus

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1901 03 14 Juozapavos dv. Kelmės vls. (Kelmės r.). Kitur – kilęs iš Verpenos k. Tarnavo 1919 08 27–1922 02 18. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Kelmės m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6536, išduotas 1931 03 26.

Šimolaitis

Bronius, Juozo sūnus

Gimė Griškabūdžio mstl. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1919 02 18. Įstojo 1919 01 08. Nužudytas vokiečių einant sargybą. Tikriausiai žuvo kartu su Juozu Kalasūnu. Liud. Nr. 6592, 1931 03 26 išrašytas Šimelaičiui Broniui, žuvusiam – f. 560, ap. 1, b. 259, l. 81. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4309, išduotas 1929 11 21.

Šimoliūnas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1902 05 01 Barvainių k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Mirė 1999 12 15 JAV, Detroitas. Atsarg. vyresn. ltn. Sav. nuo 1920 11 15, kada įstojo į Karo m-klą. Paleistas 1928 03 29. 1928 m. gyv. Kėdainių m. 1929 m. baigė LU teisių f-tą. 1939 m. pakeltas atsargos artilerijos kpt. Apdovanojimo liudijimas Nr. 662, išduotas 1928 08 29.

Šimoliūnas

Stasys, Tamošiaus sūnus

Gimė 1893 08 17 Stačiūnų k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 10–1920 05 23. 1928 m. gyv. Papilyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2216, išduotas 1929 04 24.

Šimoliūnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1902 01 30 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 04 14–1920 05 15, 1923 04 03–1923 04 06. 1922–1932 m. gyv. Argentinoje. Apdov. rūpinosi brolis Juozas, gyv. Biržų aps. Joniškėlio vls. Gustonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8741, išduotas 1932 09 30.

Šimoliūnas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1902 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Jurgionių k. Tarnavo 1919 07 05–1920 05 12, paleistas dėl ligos. Dalyvavo Klaipėdos sukilime. Buvo aktyvus šaulys. Pavardę pasiėmė patėvio, o ne motinos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5178, išduotas 1930 06 25.

Šimoliūnas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1897 06 14 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 16–1921 12 02. 1932 m. gyv. Šiaulių aps. Žeimelio vls. Mikoliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8932, išduotas 1932 12 28.

Šimoliūnas

Jurgis, Miko sūnus

Gimė 1892 09 27 Gailionių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Apdov. Vyčio Kryžiumi. Tarnavo 1920 05 02–1921 06 05. 1929 m. gyv. Joniškėlyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1495, išduotas 1929 02 04.

Šimonėlis

Domas, Antano sūnus

Gimė 1892 05 27 Plypų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 01–1921 01 31. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3458, išduotas 1929 08 21.

Šimonėlis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1886 09 08 Plypų k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 01 07–1921 01 24. 1930 m. gyv. Utenos vls. Mieliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7111, išduotas 1931 06 25.

Šimonis

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1893 10 01 Geidžiūnų k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 07 01–1921 02 17. 1929 m. gyv. Biržų m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2393, išduotas 1929 05 31.

Šimonis

Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1899 02 10 Panevėžyje. Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 01–1921 10 29. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2256, išduotas 1929 04 24.

Šimonis

Vaclovas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 02 09 Lančunavos dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 25–1921 10 19. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. ir vls. Eigulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7469, išduotas 1931 10 28.

Šimonis

Rapolas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 10 17 Akmenių k. Mirė 1919 07 31 Kaune. motinai Juozapotai, gyv. Akmenių k. Tarnavo nuo 1919 04 12. Mirė miesto ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1280, išduotas 1928 11 14.

Šimoniutis

Jurgis, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 Gudelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 07–1921 10 29. 1928 m. gyv. Veisiejų vls. Golstų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1410, išduotas 1928 12 07.

Šimukauskas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1900 08 15 Sobuvos k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo 1918 12 30–1921 10 31. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5629, išduotas 1930 09 30.

Šimukonis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 07 28 Baltarusijoje, Rodunės aps. Korevos vls. Komarunų k. Tarnavo 1919 05 13–1920 07 18. 1928 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1857, išduotas 1929 03 23.

Šimukonis

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1897 03 05 Girininkų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Kitais duomenimis gimęs A. Panemunės vls. Vainatrakio k. Puskarininkis. Apdov. Vyčio kryžiumi. Tarn. 1918 12 29–1921 12 01. Po kariuom. dirbo Geležinkelio v-boje. 1936 m. gyv. A. Panemunės vls. Pranckavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3914, išduotas 1929 11 13.

Šimukonis

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1876 08 12 Dubravų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 10 10–1921 05 03. Žemės gavo Šiaulių aps. Radviliškio vls. Daugelaičių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5044, išduotas 1930 05 30.

Šimukonis

Povilas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 01 14 Samopolio dv. Pakuonio vls. (Prienų r.). Mirė 1919 05 28. Tarnavo nuo 1919 01 25. Žuvo mūšyje prieš bolevikus. Apdov. prašė sesuoi Kižienė Katarina, gyv. Prienų m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8430, išduotas 1932 05 31.

Šimukonis

Simas, Tomo sūnus

Gimė 1899 12 02 Dubravų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 03–1921 10 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8620, išduotas 1932 06 16.

Šimulaitis

Justinas Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1900 09 23 Vilkeliškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus 1 rūš. 3 l. ordino kavalierius (Nr. 178). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 18–1921 11 29, 1922 07 03–1923 07 04. 1929 m. gyv. Jankų vls. Karčiudės k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6613, išduotas 1931 12 31.

Šimulaitis

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1901 02 12 Pentiškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1919 02 18 Kaune. motinai Barborai, gyv. Būblelių vls. Putinų k. Tarnavo 1919 sausio–vasario mėn. Nukautas vokiečių stovint sargyboje Šančiuose. Kituose dokumentuose rašoma Šimelaitis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6592, išduotas 1931 03 26.

Šimulynas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 01 08 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 01–1921 11 28. 1929 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2896, išduotas 1929 06 26.

Šimulynas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 06 Antakalniškių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1943 08 06 Rusijoje. Ats. ltn. Tarnavo 1919 01 11–1923 12 30. Baigęs Karo m-klą tarn. 10 p.p. Marijampolėje, Šiaulių st. ir ruožo karo komendantūroje. 1937 m. tarn. gelež. policijoje Obeliuose, 1934 – Klaipėdoje. 1941 represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1031, išduotas 1928 10 20.

Šimutis

Vladas, Barboros sūnus

Gimė 1894 07 09 Rietavo mst. (Plungės r.). Metrikuose – Simutaitis. Kilęs iš Tauragės aps. Kvėdarnos mst. Tarnavo sav. nuo 1919 11 25, pašauktu – 1920 08 18–1921 01 20. 1929 m. gyv. Tauragės m., 1931 – Tauragės aps. Švėkšnos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5871, išduotas 1930 11 11.

Šinkevičius

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1902 01 15 Lenkijoje, Suvalkų aps. Vyžainių vls. Alšankos dv. Metrikuose – Sinkevičius. Tarnavo 1919 06 07–1920 05 14. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Vištyčio vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7165, išduotas 1931 08 31.

Šinkūnas

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1900 12 03 Skemų k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 23–1921 05 22. 1929 m. gyv. Juodupės vls. Stoniškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3318, išduotas 1929 07 31.

Šipaila

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 22 Vilktrakių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 02 02. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4223, išduotas 1929 11 21.

Šipaila

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1890 10 04 Vilktrakių k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 02 02. 1931 m. gyv. Vilkaviškio aps. Žaliosios vls. Arminų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5875, išduotas 1930 11 11.

Šipelis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1900 03 05 Stetiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Kpt. Tarn. 1919 01 08–1938 07 21. 1925 m. buvo gavęs žemės Velžio vls. Pajuostės k. Nuo 1938 12 05 dirbo Apeliaciniuose Rūmuose kaip teismo kandidatas. Baigė teisės f-tą. 1939 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 26, išduotas 1928 04 23.

Šipelis

Juozas, Povilo sūnus

Gimė 1898 08 28 Stetiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 09 29. 1930 m. gyv. Šiaulių m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7360, išduotas 1931 09 25.

Šipelis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 189 04 26 Stetiškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 11–1920 09 26. 1928 m. gyv. Velžio vls. Stetiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1274, išduotas 1928 11 14.

Šipelis

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1895 11 24 Mitkų k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 01 20. 1929 m. gyv. Naumiesčio vls. Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2901, išduotas 1929 06 26.

Šipulis

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1898 09 25 Kaune. Gimė A. Panemunės vls. Aukštutiniuose Šančiuose. Tarnavo 1919 02 27–1921 10 18. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. ir vls. Vilainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10190, išduotas 1939 08 09.

Širbinskas

Aleksas, Jono sūnus

Gimė 1901 11 15 Drobų k. Degučių vls. (Zarasų r.). Metrikuose – Čerbinskas. Eilinis. 1 p.p. sav. 1919 07 05–1920 08 27. 1929 m. gavo žemės Biržų aps. ir vls. Šleidriškių dv. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8256, išduotas 1932 04 16.

Šireika

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1898 02 12 Šeimaties k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Metrikuose – Šereika. Tarnavo 1919 10 12–1921 07 23. 1929 m. gyv. Tauragnų vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3790, išduotas 1929 10 21.

Šireika

Mikas, Silvestro sūnus

Gimė 1900 11 16 Tauragnų mstl. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 10–1922 11 25. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1345, išduotas 1928 11 23.

Širinskas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1903 05 25 Laukstenių k. Ignalinos vls. (Ignalinos r.). Tarnavo Utenos komendantūroje, vėliau 12 p.p. 1920 04 08–1921 06 22. 1928–1932 m. gyv. Antazavės vls. Didėjos k., tarnavo pasienio policijoje. 1938 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3279, išduotas 1929 07 30.

Širka

Karolis Juozo

Gimė 1870 01 10 Pagirių mstl. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 01–1920 03 12. 1931 m. jau buvo miręs. Apdov. prašė dukterys, gyv. Pagirių vls. Griniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7989, išduotas 1932 02 29.

Širkas

Karolis, Jono sūnus

Gimė 1897 02 03 Bebrikių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 31–1921 11 05. 1929 m. gyv. Siesikų vls. Šapovos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3338, išduotas 1929 07 31.

Širmulevičius

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1896 10 05 Kreivių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1920 02 08 Kaune. Tarnavo nuo 1919 03 08. Mirė karo ligoninėje nuo plaučių uždegimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9109, išduotas 1933 03 31.

Širmulevičius

Simas, Stasio sūnus

Gimė 1893 02 19 Kreivių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1926 03 28 Vaiškonių I dv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 29–1920 05 11. Mirė nuo džiovos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9110, išduotas 1933 03 31.

Širvaitis

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1894 11 30 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 03–1920 01 16. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 854, išduotas 1928 08 29.

Širvaitis

Bernardas, Jokūbo sūnus

Gimė 1897 03 29 Puziškių k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 04 24–1921 01 06. 1930 m. gyv. Kvietiškio vls. Liepynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6400, išduotas 1931 02 25.

Širvaitis

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1889 01 20 Karkazų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Kilęs iš Panemunės vls. ir mst. Tarnavo 1919 01 01–1920 03 17. 1928 m. gyv. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 481, išduotas 1928 07 26.

Širvaitis

Vladas, Ivano sūnus

Gimė 1898 01 15 Kaune. Ats. vyr. puskarininkis. Sav. 1919 03 03–1920 05 03 Baltarusių batalione. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 616, išduotas 1928 08 23.

Širvydas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1896 02 24 Vingininkų (Mykailovkos) k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 05 25, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 19. 1931 m. gyv. Skaudvilės vls. Žirnainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7813, išduotas 1932 01 15.

Širvinskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1892 04 12 Kalniškės k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). 1-ojo art. pulko savanoris 1919 10 22–1920 10 22. Gyv. Imbrado vls. Meironių k. (Gaidiškių k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2214, išduotas 1929 04 24.

Širvinskas

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1900 12 10 Balninkų mstl. Balninkų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 04 08–1921 10 23. 1930 m. gyv. Kurklių vls. Jasiukiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6705, išduotas 1931 04 21.

Širvinskas

Bronius, Jurgio sūnus

Gimė 1898 12 18 Vidgirių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 04 01, antrą kartą – 1920 11 11–1921 05 03. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9066, išduotas 1933 03 07.

Širvinskis

Kazys, Petro sūnus

Gimė 1899 08 10 Užvalkių k. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 05 12. Tarnavo nuo 1919 03 08. Mirė sužeistas. Apdov. prašė motina Agnietė, gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5712, išduotas 1930 10 31.

Širvis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 26 Miliūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 21–1921 11 17. 1929 m. gyv. Kėdainių aps. Šėtos vls. Pašėtrės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4210, išduotas 1929 11 29.

Širvys

Andrius, Jono sūnus

Gimė 1894 11 10 Miliūnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 04 15–1920 04 22. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3234, išduotas 1929 07 30.

Šiška

Mikas, Andriaus sūnus

Gimė 1889 10 21 Preidžių II k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Vertelka. Tarnavo 1919 05 23–1920 05 06. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Pumpėnų vls. Puodžiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9266, išduotas 1933 08 09.

Šišniauskas

Leonardas, Tado sūnus

Gimė 1900 11 20 Kretingos mst. (Kretingos r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 08–1921 11 11. 1929 m. gyv. Tauragės aps. ir vls. Bimbilinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4638, išduotas 1930 02 15.

Šitkauskas

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1897 07 12 Dambaukos k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1922 04 15. 1934 m. gyv. Brazilijoje, San Paule. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9570, išduotas 1935 01 22.

Šitkauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1901 Karpiejų (Kospejų) k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 14–1923 12 31. 1928 m. dirbo Marijampolės aps. 5 nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 988, išduotas 1928 09 30.

Šiugždinis

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1895 06 11 Pelekonių k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 10 23–1921 09 06. 1929 m. gyv. Trakų aps. Kruonio vls. Basonių–Kalvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5517, išduotas 1930 08 11.

Šiugždinis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 09 Važatkiemio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 03 17–1920 04 02. 1930 m. gyv. Ašmintos vls. Rūdupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5518, išduotas 1930 08 11.

Šiugždinis

Motiejus, Antano sūnus

Gimė 1896 02 01 Šiauliškių k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 20, pašauktu – 1919 10 01–1921 02 17. 1928 m. gyv. Ašmintos vls. Naujojo Bagrėno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1969, išduotas 1929 03 26.

Šiugždinis

Pranas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 03 17 Liepaloto dv. Ašmintos vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Kilęs iš Alytaus aps. Jezno vls. Skevonių k. Tarnavo 1919 04 05–1921 10 29. 1930 m. gyv. Ašmintos vls. Rudupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5734, išduotas 1930 10 31.

Šiuipis

Augustinas, Simo sūnus

Gimė 1899 08 05 Paventės k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 07, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 18. 1929 m. gyv. Laižuvos vls. Žiopelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6764, išduotas 1931 04 30.

Šiuparis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1901 10 26 Švėkšnos mstl. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 02 20–1920 03 20, 1920 10 28–1922 04 01. 1938 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10141, išduotas 1938 11 29.

Škėma

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1897 08 07 Dvareliškių Naujų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 22–1921 10 21. 1928 m. jis išvyko į Kanadą. Apdov. prašė Škemienė Ieva, Jono, g. 1906 m., gyv. N. Dvareliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10157, išduotas 1939 02 22.

Škėma

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1894 01 28 Vičiūnų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1918 12 18–1922 04 23. Paleistas nuo 1922 10 01 tarnavo karo aviacijoje. 1937 m. gyv. Kaune. Žemės gavo Vendžiogalos vls. Bučiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 376, išduotas 1928 06 09.

Škiras

Giršas, Gerco sūnus

Gimė 1899 12 28 Vievio mst. (Trakų r.). Tarnavo 1919 07 01–1921 04 01. 1934 m. gyv. Kaune, dirbo siuvėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9588, išduotas 1935 02 28.

Škirpa

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1895 02 18 Namajūnų k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Mirė 1979 08 18 JAV, Vašingtonas. Plk. Sav. nuo 1918 11 23. Dalyv. mūšiuose. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 798). 1932 m. savanorių suvaž. pripažino pirmuoju savanoriu. Nuo 1927 m. dirbo diplomatinį darbą, nuo 1928 03 13 – karo ataše Vokietijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 14, išduotas 1928 04 23.

Šklenikas

Balys, Adolfo sūnus

Gimė 1899 01 03 Juozapavos k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1919 10 24–1922 11 07. 1935 m. gyv. Panevėžio aps. Šeduvos vls. Birutės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9708, išduotas 1936 02 29.

Škukauskas

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1904 02 20 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo 1920 12 30–1922 03 22. 1931 m. gyv. Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8450, išduotas 1932 05 31.

Šlamas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1894 09 20 Bajorų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 17–1923 05 01. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Rozalimo vls. Kriaušaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4261, išduotas 1929 11 21.

Šlapelis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1898 04 10 Gakūnų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 18–1921 10 08. 1930 m. gyv. Subačiaus vls. Gakūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7322, išduotas 1931 08 31.

Šlapikas

Antanas Bronius, Antano sūnus

Gimė 1896 05 01 Šakių mst. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 21–1920 03 30. 1930 m. gyv. Šakių vls. Kerėplių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7896, išduotas 1932 02 15.

Šlapikas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1889 04 23 Aržuolupių k. Šakių vls. (Šakių r.). Mjr. Baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1919 02 08 mobilizuotas į 2 p.p. mokom. kuopą jaunesn. karininku. 1918 05 10 – vyr. ltn., 1923 – kpt. Dalyv. kautynėse. 1940 08 07 pasiprašė paleisti į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10297, išduotas 1940 07 30.

Šleinys

Vaclovas, Antano sūnus

Gimė 1889 02 04 Vaitkūnų k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1920 07 30–1921 08 17. Buvo lenkų nelaisvėje. 1928 m. gyv. Pabaisko vls. Deltuvėlės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2570, išduotas 1929 05 31.

Šleivys

Petras, Jono sūnus

Gimė 1901 09 01 Antašavos mstl. Aukštupėnų vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 29–1920 12 05, antrą kartą – 1921 10 31–1923 06 05. 1926 m. gyv. Baisogalos gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9870, išduotas 1936 11 31.

Šlekaitis

Pijus, Petro sūnus

Gimė 1893 04 08 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo nuo 1919 01 04. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3537, išduotas 1929 08 21.

Šlekaitis

Simas, Simo sūnus

Gimė 1901 10 28 Oškabalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 02 07, pašauktu – 1921 11 01–1922 10 15. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6337, išduotas 1931 02 25.

Šlekys

Aleksas, Alekso sūnus

Gimė 1898 07 11 Panevėžyje. Tarnavo 1919 06 01–1920 07 11. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1226, išduotas 1928 10 31.

Šlekys

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1902 11 18 Jovaišų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 17–1920 04 02. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Krivulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 809, išduotas 1928 08 29.

Šlekys

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1894 03 01 Gudelių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 01 30. Jis buvo Ramygalos šaulių būrio narys, pateko į lenkų nelaisvę ir dingo be žinios. Apdov. prašė motina Katrė, gyv. Gudelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8054, išduotas 1932 02 09.

Šlekys

Vincas Jokūbas, Krisiaus sūnus

Gimė 1897 03 10 Satkūnų k. Papilio vls. (Biržų r.). Grandinis. Tarnavo 1920 04 02–04 30, 1920 09 10–1921 07 15, 1922 04 03–1923 04 18. Pirmus du kartus paleistas dėl ligos. 1933 m. gyv. Papilio vls. Kemėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9387, išduotas 1933 12 30.

Šlekys

Zigmantas, Vincento sūnus

Gimė 1899 12 17 Miškinių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 15–1921 10 15. 1937 m. gyv. Ramygalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10275, išduotas 1940 06 30.

Šlendaris

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1902 01 24 Latvijoje, Mintaujos mst. Kilęs iš Šiaulių aps. Pakruojo mst. Tėvai – Lygumų vls. valstiečiai. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 02–1921 12 16. 1929 m. gyv. Pakruojo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3462, išduotas 1929 08 21.

Šlėnys

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1895 08 28 Kiškelių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 19–1923 09 15. 1927 m. gyv. Kaune. Karo valdininkas nuo 1920 01 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3156, išduotas 1929 07 30.

Šlepetys

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1901 06 06 Baibių vns. Degučių vls. (Zarasų r.). 1919 06 05–07 10 eilinis partizanas, vėliau iki 1919 12 20 būrio vadas. Dalyv. kautynėse prieš lenkus ir bolševikus – tai pasirašė K. Ladyga, 1940 06 01. 1920 11 20–1923 04 07 tarn. pašauktu, vėliau liktiniu iki 1926 09 01.

Šlepetys

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1900 12 14 Purvynės k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 14–1922 01 11. 1928 m. gyv. Degučių vls. Murliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1859, išduotas 1929 03 23.

Šlepikas

Vladas, Juozapotos sūnus

Gimė 1898 08 28 Laumėnų k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 05 30–1921 10 22. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Giedraičių vls. Šnipeliškių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4737, išduotas 1930 02 15.

Šlepikas

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1892 12 11 Ažušilių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1920 11 02–1921 11 09. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7731, išduotas 1931 12 23.

Šlergė

Ignas, Adomo sūnus

Gimė 1902 03 20 Klovainių mstl. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Metrikuose – Šlergis. Apdov. liud Tarnvo sav. 1919 04 14–1920 05 23, pašauktu – 1924 01 14–1925 04 17. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7466, išduotas 1931 10 28.

Šležys

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1901 10 02 Rusijoje, Petrogradas. Kilęs iš Utenos aps. Užpalių vls. Lenskių k. Tarnavo 1919 07 17–1920 09 16. 1928 m. dirbo Rokiškio aps. 1 nuovados policijos viršininko padėjėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1744, išduotas 1929 03 16.

Šliauteris

Aleksas, Tado sūnus

Gimė 1903 03 28 Semeniškių k. Kruopių vls. (Akmenės r.). Tarnavo 1920 11 06–1921 11 08. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6234, išduotas 1931 01 22.

Šlikas

Jonas, Silvestro sūnus

Gimė 1902 08 21 Klėtkininkų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 19–1920 09 07. 1928–1932 m. tarnavo pasienio policijoje Vilkaviškio aps. Žemės gavo Raseinių aps. Šiluvos vls. Jurgaičių k. 1939 m. perėjo iš LKKSS Raseinių sk. į Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5628, išduotas 1930 09 30.

Šlikas

Pijus, Vinco sūnus

Gimė 1900 01 08 Užbalių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 04–1921 11 05. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5918, išduotas 1930 11 11.

Šlikas

Adolfas, Vlado sūnus

Gimė 1904 10 25 Velžio dv. Velžio vls. (Panevėžio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 01–1924 11 01, laisvai samdomu – 1924 11 20–1925 05 21 ir būtinoje karo tarnyboje – 1926 09 01–1927 04 12. 1930 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5120, išduotas 1930 05 30.

Šlimas

Juozas, Nikodemo sūnus

Gimė 1898 02 21 Draudenių k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 22, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 30. 1929 m. gyv. Vainuto vls. Dirvenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3364, išduotas 1929 10 21.

Šlimpa

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1899 05 04 Bačkininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 15, pašauktu – 1919 10 01–1922 05 08. 1931 m. gyv. Marijampolės aps. Prienų vls. Išlaužos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8215, išduotas 1932 03 31.

Šliogeris

Vaclovas, Jeronimo sūnus

Gimė 1901 08 08 Rusijoje, Petrapilis. Mirė 1978 Australijoje, Sidnėjus. Vyr. ltn. Sav. nuo 1919 11 07. 1920 01 18 įstojo į Karo m-klą. 1920 m. – ltn. Dalyvavo kovoje su lenkais ties Trakais. 1931 m. mokėsi Paryžiaus Intendantų Akademijoje. Atleistas 1940 07 02. Apdovanojimo liudijimas Nr. 392, išduotas 1929 06 29.

Šliosbergas

Benjaminas Girša, Arono sūnus

Gimė 1901 11 28 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo 1920 06 09–1921 07 23. 1928 m. gyv. Anykščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 654, išduotas 1928 08 29.

Šlyteris

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 08 29 Smukučių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Apdov. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 16–1920 03 02. 1936 m. gyv. Kauno aps. Vilkijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9920, išduotas 1937 02 27.

Šliuževičius

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1897 10 18 Barauskinės k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1919 06 22. tėvui, gyv. Veiverių vls. Barauskinės k., kur už sūnų buvo gavęs 8 ha žemės. Tarnavo nuo 1919 01 14. Žuvo mūšyje prie Jevolkos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7320, išduotas 1931 08 31.

Šližys

Jurgis Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 01 10 Valakbūdžio k. Slavikų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 21–1920 03 12. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų vls. Vilkupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5096, išduotas 1930 05 30.

Šližys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 05 11 Dovydiškės (Šiaučynės) k. Lukšių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 09 13 Latvijoje. tėvui, gyv. Šakių vls. Valiulių k. Tarnavo sav. nuo 1919 01 22. Žuvo mūšyje prie Daugpilio. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5626, išduotas 1930 09 30.

Šlyžys

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 06 06 Dovydiškės (Šiaučynės) k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 07 14–1923 06 10. 1936 m. gyv. Šakių aps. Kidulių vls. Slavikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9867, išduotas 1936 11 31.

Šmaila

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1896 10 28 Vaišvilų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 09–1921 10 30. 1930 m. gyv. Pajevonio vls. ir kt. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7112, išduotas 1931 06 25.

Šmaižys

Kostas, Anelės sūnus

Gimė 1903 02 09 Gunaičių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1920 11 22–1920 10 25. 1933 m. gyv. Kretingos aps. Mosėdžio vls. Geidučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9263, išduotas 1933 06 30.

Šmaukšta

Mykolas, Vlado sūnus

Gimė 1899 01 15 Kretingos dv. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 06 08–1921 11 25. Gyv. Rietavo vls. Sauslaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3680, išduotas 1929 08 21.

Šmidas

Šimelis Leiba, Chaimo sūnus

Gimė 1901 03 10 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 11 21–1922 01 18. 1935 m. gyv. Ramygalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9701, išduotas 1936 01 31.

Šmidas

Abromas, Joselio sūnus

Gimė 1903 03 11 Jonavos mst. (Jonavos r.). Tarnavo nuo 1919 06 20. 1929 m. persikėlė kaip naujakurys į Kėdainių aps. Gudžiūnų vls. Pagarduvės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1708, išduotas 1929 02 19.

Šmidtas

Leopoldas Gustavas Arvidas, Gustavo sūnus

Gimė 1899 10 22 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 08–1919 11 18, paleistas dėl sunkios šeimos materialinės padėties. 1919–1926 m. gyv. Ukmergėje, vėliau – Klaipėdoje, 1934 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2571, išduotas 1929 06 26.

Šmidtas

Aleksandras, Kazio sūnus

Gimė 1902 03 24 Lukštigalos k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Metrikuose – krikštytas Kulvos bžn. Kilęs iš Kauno aps. Jonavos vls. Kulvos k. Tarn. 1919 06 17–1920 07 09. 1930 gyv. Raseinių aps. Šimkaičių vls. Pabevirvio k., 1932 – Tauragės aps.Eržvilko vls. Paviščiovos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8696, išduotas 1932 07 03.

Šmigelskas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 Kaučėnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1918 12 20. Pareiškime rašo, kad gimęs Daugų vls. Gudžių k., kur gyv. ir 1928 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 523, išduotas 1928 08 14.

Šmigelskis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1894 03 24 Josvainių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1920 03 10. Tarnavo nuo 1919 01 21. Mirė 1-oje lauko ligoninėje. Liudijimas duotas jo tėvui Jonui, gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7317, išduotas 1931 08 31.

Šmigelskis

Matas, Antano sūnus

Gimė 1901 07 21 Josvainių mstl. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 27–1921 11 12. 1930 m. gyv. Dotnuvos vls. Žemaičių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7113, išduotas 1931 06 25.

Šmitas

Povilas, Antaninos sūnus

Gimė 1901 06 03 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 02 09–1920 03 24. 1932 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8451, išduotas 1932 05 31.

Šmitas

Antanas, Leono sūnus

Gimė 1901 01 21 Klapalauskių k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 05 01–1921 10 17. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Kelmės vls. Kirkilų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6053, išduotas 1930 12 15.

Šmitas

Vincas, Onos sūnus

Gimė 1896 09 13 Bikavėnų k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Mirė 1927 10 23 Bikavėnų k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 14, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9868, išduotas 1936 11 31.

Šmulkštys

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1892 11 15 Gudiškių k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Mirė JAV, Čikaga. Apd. Ats. ltn. Sav. nuo 1919 02 10. Baigė Karo m-klą (1 laida). 1921 m. išrinktas į Steig. Seimą. 1922 m. grįžo, bet paleistas siekti aukštojo mokslo. 1928–1938 dirbo valst. spaustuvėje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4918, išduotas 1930 04 08.

Šneideraitis

Emilis, Jono sūnus

Gimė 1897 01 19 Burgaičių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Apd. Ats. vyr. ltn. Sav. nuo 1918 12 01. Jis pats rašo, kad įstojo 1918 10 24 Vilniuje prie Liet. Valst. T-bos Apsaugos k-jos sekret. 1922 04 24 paleistas. 1928 – Klaipėdos kr. pasien.polic.vadas.1937 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 46, išduotas 1928 04 30.

Šneideraitis

Pranas, Simono sūnus

Gimė 1899 02 19 Mikalavos k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Kilęs iš Tauragės aps. Eržvilko vls. Gabšiškių k. Krikštytas Ariogaloje. Apdov Tarnavo 1919 08 21–1922 04 08. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Sarakiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4467, išduotas 1930 02 15.

Šneideras

Judelis, Maušo sūnus

Gimė 1902 Utenos mst. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 08–1920 08 30, pašauktu – 1924 01 12–1924 10 16. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4260, išduotas 1929 11 21.

Šneideris

Icikas Mejeris, Ozelio Leibos sūnus

Gimė 1900 11 14 Nemakščių mstl. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 08 13–1922 01 15. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Nemakščių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2897, išduotas 1929 06 26.

Šneideris

Edvardas, Augusto sūnus

Gimė 1900 Kaune. Tarnavo 1919 02 20–1921 11 13. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 547, išduotas 1928 08 14.

Šnekutis

Juozas, Petronelės sūnus

Gimė 1900 04 29 Liukių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 13–1921 10 18. 1930 m. gyv. Pajavonio vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5829, išduotas 1930 10 31.

Šnyras

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1892 04 17 Pabiržės vns. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 08 01–1920 08 19. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Algirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2401, išduotas 1929 05 31.

Šniuika

Pranas, Klemo sūnus

Gimė 1899 11 07 Kališkių k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 03 19. Palaidotas(-a): Berklainių I k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo nuo 1919 03 10. Nukautas bolševikų fronte ties Ramygala. Apdovanoti prašė tėvas, 1931 m. gyv. Kališkių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7991, išduotas 1932 02 29.

Šniukšta

Liudas, Tomo sūnus

Gimė 1899 08 22 Pakalniškių I k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 06–1922 06 09. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4267, išduotas 1929 11 21.

Šniukšta

Petras, Tamošiaus sūnus

Gimė 1877 11 12 Zopelskių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Mirė 1952 11 22. Vyčio Kryžiaus II r. ord. kavalierius (Nr. 15). LKKSA – Gen. ltn. Apdov. sav. medaliu. Tarn. nuo 1919 07 29 kariuomenės teismo pirmininku. 1935 pakeltas generolu. 1935 11 02 paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 59, išduotas 1928 04 30.

Šniutė

Kazys, Zigmo sūnus

Gimė 1901 03 04 Krekenavos mstl. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1945. Vyčio Kryž. kavalierius. LKKSA – Metr. – Šniutis. Apdov. sav. medaliu Sav. nuo 1919 03 18 4 p.p., sužeistas, 1921 10 18 paleistas. Prieš II pas. karą Krekenavoje turėjo 28 ha, dirbo valst. degtinės parduot. vedėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6535, išduotas 1931 03 26.

Šolys

Vincas Placidas, Jono sūnus

Gimė 1897 02 01 Tabarų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 12, pašauktu – 1919 03 05–1921 12 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3401, išduotas 1929 07 31.

Šoliūnas

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 01 29 Vilaikių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 09 03–1922 01 08. 1928 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1343, išduotas 1928 11 23.

Šoliūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 10 17 Mižonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 10 31. 1931 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7988, išduotas 1932 02 29.

Šoliūnas

Vincas, Miko sūnus

Gimė 1894 Beviršių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 14. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. N. Kirsnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 525, išduotas 1928 08 14.

Šomka

Vincas, Edvardo sūnus

Gimė 1895 05 14 Gaižūnų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 09 28. 1930 m. gyv. Linkuvos vls. Dovidiškio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6531, išduotas 1931 03 26.

Šoris

Vladas, Kazimiero sūnus

Gimė 1906 04 07 Latvijoje, Liepoja. Tarnavo 1920 11 25–1921 01 17, paleistas kaip mažametis. 1929 m. gyv. Kretingos aps. Palangos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9236, išduotas 1933 06 30.

Šoštakauskas

Leonas Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1902 06 28 Mockavos k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1963 07 25. Šeštakauskas, Šeštokaitis. Vyr. ltn. Sav. nuo 1919 01 17, 01 22 mokomojoje kuopoje. 1923 apdov Vyčio Kryžiumi.1923 m. atleistas į atsargą. Dirbo VRM. 1940 07 30 suimtas. 1941 m. liko gyvas po Červenės žudynių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2866, išduotas 1929 06 26.

Šova

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 02 05 Laviškio k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Mirė 1994 01 24 JAV, Indianos valstija, Crown Pointas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Sav. nuo 1919 01 09, baigė Karo m-klos 1 laidą. Nuo 1934 gen. št. plk. ltn. Tarnavo iki 1940 06 15. Liko gyvas po Červenės žudynių. 1944 m. buvo suimtas gestapo. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 99, išduotas 1928 05 14.

Šovinis

Jeronimas, Prano sūnus

Gimė 1898 05 22 Šaibokiškio k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1920 04 28–1920 11 27, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Utenos aps. Anykščių vls. Kurklių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5322, išduotas 1930 06 25.

Špakauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 11 01 Bernatonių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 19–1921 10 15. 1929 m. gyv. Raudondvario vls. Sausinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1858, išduotas 1929 03 23.

Špakauskas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1902 06 09 Zacišų dv. Babtų vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 10 10–1922 04 05. 1934 m. gavo žemės Michalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9496, išduotas 1934 05 22.

Špakauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 12 Papartynų k. Šakių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 04 03, 1920 12 11–1922 10 06. 1930 m. gyv. Šakių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5267, išduotas 1930 06 25.

Špeichertas

Zigmas, Juliaus sūnus

Gimė 1901 11 18 Lenkijoje, Liublino aps. Milkovo mst. Tarnavo 1919 04 19–1921 12 11. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9865, išduotas 1936 11 31.

Špiliauskas

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1893 04 18 Sakalų I k. Telšių vls. (Telšių r.). Mirė 1919 03 25. Įstojo savanoriu 1919 03 19. Kariumenėje susirgo ir mirė. Apdov. prašė žmona Černiauskienė-Špiliauskienė Viktorija, 1931 m. gyv. Telšių aps. ir vls. Dirkstelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8255, išduotas 1932 04 16.

Špiliauskas

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 24 Jedžiotų k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1919 06 02–1921 11 15. 1929 m. gyv. Kretingos aps. Skuodo vls. Kaukolikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3641, išduotas 1929 08 21.

Špirkavičius

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 10 11 Panevėžyje. Tarnavo 1919 06 11–1921 03 21. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4510, išduotas 1930 02 15.

Špogis

Edvardas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 17 Mažiavų k. Kulių vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 07 03–1921 10 30. 1933 m. gyv. Klaipėdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9189, išduotas 1933 05 31.

Špokas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1900 08 10 Čiukiškių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 12–1921 03 22. 1928 m. gyv. Kėdainių vls. Tubių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 928, išduotas 1928 09 29.

Špokas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 18 Kunionių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 28.1929 m. gyv. Kėdainių vls. Pelėdnagių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2915, išduotas 1929 06 26.

Šrajeris

Šepselis, Leibaus sūnus

Gimė 1897 Stakliškių mstl. Stakliškių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 06 06–1921 10 29. 1934 m. gyv. Marijampolės aps. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9921, išduotas 1937 05 28.

Šrioderis

Otto Carl, Eduard sūnus

Gimė 1877 03 19 Vokietijoje, Drezdenas. Schroeder. 1919 02 09 priimtas į Liet. kariuomenę. 1919 06 15 atleistas. Apdov. ministerio pirmininko nurodymu. Apdov. 1928 m. parašyta, kad yra Vok.kar. general.štabo plk. Vyčio Kr. 2 laips. ordino kavalierius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 179, išduotas 1928 05 30.

Šrubša

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 09 02 Strėvininkų k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 20–1921 10 28. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3815, išduotas 1929 11 11.

Štakas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 10 27 Vainuto mstl. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tėvai iš Sartininkų vls. Tarnavo sav. nuo 1919 01 01, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 28. 1929 m. gyv. Vainuto mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2558, išduotas 1929 05 31.

Štangenbergas

Eduardas, Fridricho sūnus

Gimė 1888 07 02 Alvito k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Karo valdininkas. Tarnavo 1918 12 31–1924 01 01. 1928 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės vls. Vaišvydavos dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1406, išduotas 1928 12 07.

Štaras

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1896 08 24 Grizikų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). 1931 11 16. 1-ajame liud. buvo neteisingai nurodyta įstojimo data. Tuo pačiu Nr. išduotas kitas. Tarnavo 1919 05 07–1920 05 08. 1930 m. gyv. Deltuvos vls. Gintarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5356, išduotas 1930 07 31.

Štaudė

Alfredas, Adolfo sūnus

Gimė 1901 10 19 Panevėžyje. Tarnavo 1921 05 21–1921 11 11. 1928 m. gyv. Panvėžio m., tarnavo Panevėžio m. ir aps. viršininko sekretoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 808, išduotas 1928 08 29.

Šteinbergas

Jonas, Aleksandro sūnus

Gimė 1899 08 08 Latvijoje, Rygos mst. Mirė 1920 02 11. Kilęs iš Rokiškio aps. Pandėlio mst. Tarnavo nuo 1919 06 11. Apdov. prašė motina Izabelė, gyv. Utenos vls. Gedimino k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4752, išduotas 1930 04 15.

Šteinertas

Romanas, Adolfo sūnus

Gimė 1894 06 04 Baltarusijoje, Varnėnų vls. Morkūnų k. išd. 1933 08 09. Tarnavo 1919 06 12–1921 06 04. Buvo lenkų nelaisvėje. 1933 m. gyv. Kaune, dirbo mūrininku, krosnininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9264, išduotas 9264.

Šteinertas

Žanis Robertas, Kristupo sūnus

Gimė 1900 07 10 Žagarės mst. (Joniškio r.). Kilęs iš Kruopių vls. Salnorių k. Tarnavo 1920 08 13–1922 12 20. 1936 m. gyv. Akmenės vls. Klykolių bžn. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9915, išduotas 1937 02 08.

Šteinys

Matas Vitoldas, Mato sūnus

Gimė 1899 09 22 Pūstapėdžių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 08–1919 12 16. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8659, išduotas 1932 06 22.

Štencelis

Brunonas, Hugo sūnus

Gimė 1892 05 27 Latvijoje, Daugpilio aps. Linksnos vls. ir dvaras. Mirė 1943 04 07 Rusijoje, Vorkuta. Plk. Sav. nuo 1919 03 24. Fronte sužeistas. 1929 07 01 išėjo iš kariuomenės ir dirbo VR ministerijoje, nuo 1935 – Užsienio m-joje. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 88). 1941 m. išvežtas į lagerį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 77, išduotas 1928 05 14.

Štendelis

Antanas, Juliaus sūnus

Gimė 1902 02 18 Juodkaimių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 07 31–1921 10 21. 1928 m. gyv. Josvainių vls. Vaininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2442, išduotas 1929 05 31.

Štokeraitis

Jonas, Kristupo sūnus

Gimė 1880 11 12 Kaune. Mirė 1925 09 Kaune. Tarnavo 1919 03 28–1920 05 31. Apdov. prašė žmona Ona, gyv. Žem. Fredoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6594, išduotas 1931 03 26.

Štramaitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1898 07 31 Totorkiemio k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 13–1921 11 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2572, išduotas 1929 05 31.

Štraubė

Antanas, Voldemaro sūnus

Gimė 1898 12 13 Raguvos mstl. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 02 15–1921 12 01, vėliau iki 1922 06 10 laisvai samdomu valdininku. 1928 m. gyv. Kaune. Tarnavo Gen. Štabo žvalgybos skyriuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 453, išduotas 1928 07 26.

Štreitas

Viktoras, Karolio sūnus

Gimė 1901 02 25 Astravo dv. Biržų vls. (Biržų r.). Sav. 1919 08 17–1922 04 01. Vyr. puskairninkis. 1928 m. dirbo girininku Biržų aps. Papilio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 614, išduotas 1928 08 23.

Štukas

Juozas, Jugio sūnus

Gimė 1886 09 27 Tartalio vns. Juodupės vls. (Rokiškio r.). Mirė 1927 05 05 Deltuvėlės k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1918 12 09–1927 06 16. Karininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4633, išduotas 1930 02 15.

Štukas

Petras, Igno sūnus

Gimė 1901 11 15 Baibių vns. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1939 06 03. 8 p.p sav. 1919 12 20–1922 04 06. Eilinis. Gyv. Antalieptės vls. Zokorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4276, išduotas 1929 11 11.

Štuopis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1902 04 05 Rašnavos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 13–1919 09 19, paleistas kaip mažametis. 1931 m. gyv. Garliavos vls. Pajiesio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10226, išduotas 1940 03 13.

Štutas

Petras, Alekso sūnus

Gimė 1898 08 17 Taujėnų k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 04–1921 10 18. 1929 m. gyv. Šėtos vls. Kerdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5647, išduotas 1930 10 10.

Šublinskas

Juozas, Liudviko sūnus

Gimė 1898 03 19 Daužnagių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 05–1920 10 02. 1935 m. gyv. Grinkiškio vls. Rudžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9703, išduotas 1936 01 31.

Šubonis

Pranas, Povilo sūnus

Gimė 1898 10 01 Teizų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 02 24–1921 05 01. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2056, išduotas 1929 04 17.

Šukaitis

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 31 Kamionkos k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 05 21. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Sav. nuo 1919 03 01. Žuvo mūšyje ties Liudyno dv. Apdov. prašė tėvas, gyv. Pajavonio vls. Dobrovolės k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6335, išduotas 1931 02 25.

Šukaitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1893 02 26 Mauručių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1920 01 07 Paviemonių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 28–1919 08 09, paleistas dėl ligos. Apdov. prašė tėvas, gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8213, išduotas 1932 03 31.

Šukaitis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 12 Pabališkių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1919 05 21. Tarnavo nuo 1919 03 09. Žuvo ties Liudyno dv. Apdov. rūpinosi sesuo Miliauskienė Apalonija, gyv. Alvito vls. N. Kisiniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3986, išduotas 1929 11 13.

Šukevičius

Antanas, Juliaus sūnus

Gimė 1899 08 23 Ausėniškių k. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 08 26–1922 01 15. Eilinis. 1928 m. gyv. Ausėniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1140, išduotas 1928 10 31.

Šukevičius

Teofilius, Liudomiro sūnus

Gimė Padvarnikų I k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 10–1920 04 12, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Ramygalos vls. Gaisų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6709, išduotas 1931 04 21.

Šukis

Vladas, Domininko sūnus

Gimė 1896 02 18 Miežiškių k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 17–1920 05 06, paleistas dėl šeimos padėties. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9602, išduotas 1935 04 30.

Šukis

Povilas, Stasio sūnus

Gimė 1900 04 12 Bališkių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 04–1921 10 17. Buvo lenkų nelaisvėje. 1932 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8888, išduotas 1932 11 30.

Šukis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1900 11 01 Anglijoje, Haydock. Kilęs iš Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Skirsnokiškio k. Tarnavo 1919 04 29–1920 05 07, 1920 10 27–1922 04 10. 1932 m. gyv. Marijampolės aps. Kazlų vls. Kvietkapušio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10164, išduotas 1939 04 15.

Šukys

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 08 Vilkeliškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 24–1921 12 10. Apdov. Vyčio Kryžiaus 2 ir 3 laipsnio ordinais. 1924–1925 m. dirbo pasienio policijoje, 1927 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7359, išduotas 1931 09 25.

Šukys

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 07 Pašilės k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 06 02–1921 11 01, 1922 04 07–1923 04 06. 1930 m. gyv. Panevėžio aps. Pumpėnų vls. Niurkonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6706, išduotas 1931 04 21.

Šukys

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1904 03 26 Latvijoje, Liepojos mst. Tarnavo 1920 12 07–1922 01 29, paleistas kaip netinkamas karo tarnybai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9517, išduotas 1934 01 25.

Šukys

Simas, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 29 Juodupėnų (Dudorių) k. Slavikų vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 07 19–1921 11 17. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Branduoliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5253, išduotas 1930 06 25.

Šukys

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 12 20 Antupių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1920 11 15–1921 11 30. 1929 m. gyv. Rokiškio aps. Svėdasų vls. Vikonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2520, išduotas 1929 05 31.

Šukys

Antanas, Felicijos sūnus

Gimė 1898 06 09 Aleknaičių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 04 25–1920 08 06. 1931 m. gyv. Raseinių aps. Šiluvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7423, išduotas 1931 10 10.

Šukys

Povilas, Liudviko sūnus

Gimė 1901 03 15 Šarkiškių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 10 16–1920 07 19. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1705, išduotas 1929 02 19.

Šukys

Lionginas, Antano sūnus

Gimė 1898 03 14 Vareikių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 01 02–1920 03 03. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1704, išduotas 1929 02 19.

Šukys

Kostas, Jono sūnus

Gimė 1895 09 18 Biretiškių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 03 28–1920 05 10. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Šiaulėnų vls. Pasodnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4507, išduotas 1930 02 15.

Šukys

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1902 11 12 Bertaučių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1920 09 14–1922 11 05. 1936 m. gyv. Šiaulių aps. Žagarės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9959, išduotas 1937 04 19.

Šukšta

Andrius, Onos sūnus

Gimė 1898 11 10 Klovainių mstl. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 06 13–1921 10 16. 1929 m. gyv. Klovainių vls. Balsių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3033, išduotas 1929 06 25.

Šukšta

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1898 11 16 Aleksandriškių k. Vievio vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 12 15–1922 09 24. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3836, išduotas 1929 11 11.

Šukšta

Titas, Kosto sūnus

Gimė 1891 02 12 Reksčių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Apdov. Ats. grandinis. Tarnavo 1919 01 17–1921 04 13, 1921 09 15–1922 09 16. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1754, išduotas 1929 03 16.

Šukutis

Kazys, Viktoro sūnus

Gimė 1896 07 26 Maslauskiškių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 03 01–1920 05 06, paleistas dėl sužeidimo. Jis pats per kvotą parodė, kad paliuosuotas 1921 05 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2996, išduotas 1929 06 26.

Šulaitis

Domas, Jono sūnus

Gimė 1896 07 23 Novadolės k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 21–1921 11 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6049, išduotas 1930 12 15.

Šulcas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1900 12 21 Panevėžyje. Tarnavo 1919 04 24–1920 09 16. 1929 m. gyv. Kaune, dirbo aviacijos parko dirbtuvių raštinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2560, išduotas 1929 05 31.

Šulcas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 12 Sedos mst. (Mažeikių r.). Apdov Tarnavo nuo 1919 11 05. 1932 m. gyv. Telšių vls. Dirkstelių k., 1937 m. – Želvaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10052, išduotas 1937 10 28.

Šulcas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1901 12 Rusijoje, Ufos gub. Viazovo k. Tarnavo 1919 05 01–1920 05 26. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Krekenavos vls. Glitėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 851, išduotas 1928 08 29.

Šulga

Pranas, Krizostomo sūnus

Gimė 1893 10 04 Dečionių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 19–1920 03 21. 1932 m. gyv. Utenos aps. Anykščių vls. Jonydžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8621, išduotas 1932 06 16.

Šulga

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1894 08 19 Laumakės k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Mjr. Įstojo 1918 12 16 į 1 p.p.. Dalyvavo kovoje prieš bolševikus ir bermontininkus. 1920 m. už valdiško turto išeikvojimą nubaustas 6 mėn. kalėjimo. Iš tarnybos paleistas 1933 01 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6614, išduotas 1931 04 02.

Šulga

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1900 02 03 Kuprių k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Jaun. puskarininkis. Sav. 1919 08 03–1922 04 15. 1929 m. gyv. Utenos aps. ir vls. Gedimino k. (buv. Utenos dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 4728, išduotas 1930 02 15.

Šulga

Adomas, Andriaus sūnus

Gimė 1899 08 22 Baltarusijoje, Vaistamos vls. Uglenų k. Tarnavo 1919 01 23–1921 11 13. 1929 m. tarnavo Trakų aps. pasienio policijos VII rajone, gyv. Vievio vls. Vasiliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4025, išduotas 1929 11 13.

Šulga

Bronius, Martyno sūnus

Gimė 1902 06 25 Sundutiškio k. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). Sav. 1919 08 04–1921 05 21. Tarnavo Utenos aps. pasienio policijoje 5 rajone, Linkmenų mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1836, išduotas 1929 03 23.

Šuliauskas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1896 12 29 Kvietiškio k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 25, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 15. 1928 m. gyv. Marijampolėje, tarnavo komendantūroje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1856, išduotas 1929 03 23.

Šuliauskas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1901 07 08 Šimėkų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 21–1920 03 21. 1929 m. gyv. Marijampolės aps. Mikališkio vls. Stuomenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6232, išduotas 1931 01 22.

Šuliauskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1898 06 23 Kurpikų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 08–1921 10 24. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Vaidotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3221, išduotas 1929 07 30.

Šulinskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 04 02 Rūdos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 20–1921 09 20, pašauktu – 1922 10 26–1923 05 31. 1929 m. gyv. Alvito vls. Švitrunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6591, išduotas 1931 03 24.

Šulinskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 01 Užupių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 03 11, 1920 07 28–1922 10 13. 1930 m. gyv. Alvito vls. Uosių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6707, išduotas 1931 04 21.

Šulinskas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1895 09 27 Kunigiškių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 16–1921 08 21. Buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5098, išduotas 1930 05 30.

Šuliokas

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1901 08 01 Kulvos, Žemutinės dv. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 22–1922 01 27. 1930 m. žemės gavo Kėdainių aps. Žeimių vls. Bugomilavos k. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5259, išduotas 1930 06 25.

Šulminas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1888 12 02 Pavadaksčių k. Akmenės vls. (Akmenės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 07 06–1923 09 01. 1930 m. gyv. Akmenės vls. Ligeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7450, išduotas 1931 10 28.

Šulskis

Zigmas, Klemo sūnus

Gimė 1900 09 16 Trakininkų k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 24–1921 11 21. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio vls. Gasčiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6334, išduotas 1931 02 25.

Šulskis

Albinas, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 11 Satarečiaus k. Užpalių vls. (Utenos r.). Mirė 1920 03 06. Tarnavo 1919 08 14–1920 03 06. Mirė 1 p.p. ligoninėje. Apdov. rūpinosi brolis Valentinas, 1934 m. gyv. Užpalių mst. vienk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9515, išduotas 1934 10 25.

Šulskis

Domas, Prano sūnus

Gimė 1900 07 10 Kelmės mst. (Kelmės r.). Tarnavo 1920 01 09–1921 05 03. 1928 m. gyv. Šilalės vls. Pajūrės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1506, išduotas 1929 02 19.

Šulskis

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1893 09 30 Blinstrubiškių k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo nuo 1919 03 07. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kelmės vls. Liolių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3704, išduotas 1929 10 21.

Šuminas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 11 23 Jakėnų k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 06 06–1921 10 15. 1929 m. gyv. Imbrado vls. Vaižgantų k. 1930 m. tarnavo Ukmergės aps. pasienio policijos 2 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6464, išduotas 1931 02 28.

Šumlinskas

Motiejus, Kazio sūnus

Gimė 1897 04 09 Žagarių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 09–1922 09 22. 1928 m. tarnavo Seinų aps. pasienio policijos 10 rajono policininku. Apie gimimą Kučiūnų vls. pažyma, išduota remiantis Žagarų k. liaudies knygomis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7536, išduotas 1931 11 09.

Šumskas

Mateušas, Juozo sūnus

Gimė 1899 Čivonių (Lasevičių) k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 08. 1928 m. gyv. Lazdijų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 479, išduotas 1928 07 26.

Šumskis

Adolfas, Mykolo sūnus

Gimė 1894 08 15 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Pašauktas 1919 05 23, paleistas 1921 03 21. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų mst. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7162, išduotas 1931 08 31.

Šumskis

Albertas, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 04 Latvijoje, Rygos mst. Mirė 1920 01 13. Kilęs iš Šiaulių aps. Pakruojo mst. tėvui, gyv. Pakruojo mst. Tarnavo nuo 1919 05 10 Joniškėlio batalione. Mirė karo ligoninėje dėl ligos nuo peršalimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3463, išduotas 1929 08 21.

Šumskis

Aleksandras, Igno sūnus

Gimė 1893 09 24 Linkuvos mst. (Pakruojo r.). Ats. pulkininkas. Tarnavo 1919 01 09–1927 12 07. Iš kariuomenės atleistas dėl Petruičio bylos. Teismo keliu byla nekelta ir 1931 m. dovanota. Nuo 1931 m. tarnavo VRM. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5633, išduotas 1930 10 03.

Šumskis

Balys, Igno sūnus

Gimė 1894 11 16 Linkuvos mst. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 05 29–1920 08 29. Pareiškime rašo, kad 1919 02 15 įstojo į partizanų būrį. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7771, išduotas 1931 12 31.

Šumskis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 09 19 Birjočių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 16–1922 10 06. 1930 m. gyv. Radviliškio vls. Jonaitiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6704, išduotas 1931 04 21.

Šunokas

Stasys, Fabijono sūnus

Gimė 1902 12 17 Gargždų mst. (Klaipėdos r.). Tarnavo 1920 11 04–1922 01 01, 1922 12 04–1923 08 04. 1931 m. gyv. Šiaulių aps. Padubysio vls. Kanapinės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7733, išduotas 1931 12 23.

Šunokas

Tadas, Fabijono sūnus

Gimė 1900 (Kretingos r.). Kilęs iš Gargždų vls. Tarnavo 1919 02 11–1922 11 12. 1928 m. gyv. Kretingos aps. Gargždų vls. Vėžaičių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 223, išduotas 1928 06 14.

Šuopis

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1899 01 22 Kubilių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 04 17. motinai Marcelei, gyv. Šakių aps. ir vls. Ritinių k. Tarnavo nuo 1919 03 13. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7108, išduotas 1931 06 25.

Šuopys

Jeronimas, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 29 Striūpų k. Šakių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 08 18. tėvui, gyv. Jurbarko vls. Klišių k. Tarnavo nuo 1919 02 27. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5873, išduotas 1930 11 11.

Šuopys

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1899 08 28 Skaisgirių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Apdov. Tarnavo 1919 01 21–1921 10 16. 1930 m. gyv. Šakių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6054, išduotas 1930 12 15.

Šuopys

Vladas, Simo sūnus

Gimė 1903 03 15 Ilguvos plv. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1920 02 15–1923 03 15. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4875, išduotas 1930 04 30.

Šurmaitis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1899 11 26 Opšrūtų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 28–1921 11 29. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2128, išduotas 1929 04 17.

Šurna

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1901 07 20 Sinkonių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 08 23–1920 09 06. 1928 m. tarnavo Radviliškio policijos nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2212, išduotas 1929 04 17.

Šurna

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1899 06 06 Sinkonių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 07 16–1921 04 27, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3933, išduotas 1929 11 13.

Šusteraitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė Raseinių mst. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 20–1920 04 01. Komisija 1940 06 21 posėdyje prot. Nr. 4 pripažino savanoriu. 1940 06 28 pavardė pakeista į Saugėno Jono. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10295, išduotas 1940 06 30.

Šuša

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1896 11 06 Lapkasių k. Akmenės vls. (Akmenės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – kitais duomenimis gimęs Kėdainių aps. Josvainių vls. Liulponių k. Apdov. sav. medaliuJaun. puskar. Sav. 1919 01 09–1919 12 10 2 p.p., paleistas dėl širdies ydos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2398, išduotas 1929 05 31.

Šutovas

Mikas, Ilijo sūnus

Gimė 1889 Rusijoje, Tulos gub. Epifanų aps. Suchanovo vls. ir k. Tarnavo 1920 03 22–1921 07 11. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8052, išduotas 1932 02 09.

Šutrikas

Motiejus, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 02 13 Teiberių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 25–1921 12 01 ir liktiniu 1922 11 01–1924 01 01. 1929 m. išvyko į Argentiną. Apdov. prašė tėvas, 1933 m. gyv. Teiberių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9290, išduotas 1933 09 30.

Švabinskas

Bronius, Alekso sūnus

Gimė 1896 06 11 Šventupės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Sav. 1919 04 25–1921 10 23 4 p.p. Apdov. Vyčio Kryžiaus ordinu. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7319, išduotas 1931 08 31.

Švabinskas

Mykolas, Alekso sūnus

Gimė 1901 11 26 Šventupės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 26–1920 07 14, pašauktu – 1921 11 07–1922 11 05. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7110, išduotas 1931 06 25.

Švagždys

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1899 08 20 Karčemų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 04–1921 11 29. 1928 m. dirbo geležinkelio sargu Radviliškio vls. Lūšės stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2265, išduotas 1929 04 24.

Švaila

Feliksas, Stepo sūnus

Gimė 1899 07 02 Pupkūlių k. Panoterių vls. (Jonavos r.). Metrikuose – gimė Ponkulių k. Tarnavo 1919 06 01–1921 10 29. 1929 m. gyv. Trakų aps. Semeliškių vls. Bijūnų k., tarnavo pasienio policijos I rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4831, išduotas 1930 04 28.

Švanas

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 01 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 29. 1930 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7467, išduotas 1931 10 28.

Švarcas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1899 01 11 Kaune. Tarnavo 1919 10 02–1922 01 17. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9112, išduotas 1933 03 31.

Švarkauskas

Petras, Felikso sūnus

Gimė 1898 03 30 Panevėžyje. Tarnavo 1919 06 01–1920 07 28. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7812, išduotas 1932 01 15.

Švažas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1896 10 03 Medemrodės dv. Akmenės vls. (Akmenės r.). Tarnavo 1920 07 07–1922 10 08. 1932 m. gyv. Šiaulių aps. Krupių vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9127, išduotas 1933 04 26.

Šveckis

Antanas, Edvardo sūnus

Gimė 1899 10 09 Viešintų mstl. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 16–1921 10 07. 1934 m. gyv. Kupiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9978, išduotas 1937 04 19.

Švedas

Jonas, Karolio sūnus

Gimė 1894 03 10 Karkazų k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1988 04 22 JAV, Cicero mst. Tarnavo sav. 1919 01 15–1923 03 14. Karo valdininko laipsnis suteiktas 1920 01 15. 1936 m. pakeltas į plk. ltn. 1941–1944 m. dirbo Kauno savivaldybėje. 1949 m. emigravo į JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 265, išduotas 1928 06 09.

Švedas

Jurgis, Karolio sūnus

Gimė 1896 04 18 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 10 21. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1494, išduotas 1929 02 04.

Švedas

Jurgis, Martyno sūnus

Gimė 1896 04 20 Navininkų k. Punsko vls. Tarnavo nuo 1919 01 08. Nukautas kautynėse su bolševikais ties Novosiolkais. Apd. prašė brolis Petras, gyv. 1939 m. Navininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10276, išduotas 1940 06 30.

Švedas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1900 06 23 Pilviškių mstl. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 08 20 Panevėžyje. Tarnavo nuo 1919 08 20. Mirė nuo dizenterijos Panevėžio Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Apd. prašė tėvas, gyv. Vilkaviškio aps. Pilviškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4906, išduotas 1930 04 30.

Švedkauskas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1902 09 30 JAV, Homesteado mst. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Kilęs iš Alytaus aps. Miroslavo vls. Mankūnų k. Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 03 18 1 p.p. 1928 m. gyv. Miroslavo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3991, išduotas 1929 11 13.

Švegžda

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 02 07 Padvarnikų I k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 30–1920 08 20. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Pavermenio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 822, išduotas 1928 08 29.

Švėgžda

Henrikas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 12 Vijoliškio k. Papilio vls. (Biržų r.). Tarnavo 1920 09 10–1923 07 18, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7318, išduotas 1931 08 31.

Šveikauskas

Pranas, Balio sūnus

Gimė 1904 12 28 Panevėžyje. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 12 01–1925 11 25, pašauktu – 1927 05 01–1928 01 17, liktiniu – 1928 01 17–1933 02 04. 1933 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9265, išduotas 1933 08 09.

Šveikauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1901 11 26 Mišaičių k. (Meirių okolica) Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 04 09–1920 07 03. 1931 m. gyv. Kaltinėnų vls. Varsnelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5872, išduotas 1930 11 11.

Šveikauskas

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1891 11 02 Kvėdarnos mstl. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 02 19. 1929 m. gyv. Sartininkų vls. Vaidilų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6052, išduotas 1930 12 15.

Šveistys

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1896 01 01 Skėmių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 01–1920 08 16. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7729, išduotas 1931 12 23.

Švelius

Pranas, Marijonos sūnus

Gimė 1902 10 04 Antakalnio k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 03 24–1921 12 01. 1928 m. gavo žemės Kėdainių aps. Šėtos vls. Mikeliškių k. 1934 m. gyv. Garliavos vls. Julijanavos k. (Kauno priemiestis). Apdovanojimo liudijimas Nr. 9516, išduotas 1934 10 25.

Švelnikas

Juozas, Stasio sūnus

Gimė 1900 01 30 Lelekainių k. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 17–1923 11 25. 1928 m. gyv. Kaune. 1933 m. baigė Teisių fakultetą. 1940 10 01–04 01 dirbo Teisingumo Liaudies komisariate. Apdovanojimo liudijimas Nr. 289, išduotas 1928 06 09.

Šventickas

Marcelinas, Juozo sūnus

Gimė 1895 08 01 Aukštapolio k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 04 03–1920 07 28. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Padubysio vls. Sakalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5107, išduotas 1930 05 30.

Šventoraitis

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1893 04 04 Kriūkų mstl. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 11–1920 02 23 2 p.p. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Gyveno gimtinėje, gavo 8 ha žemės Paežerėlių vls. Kriukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4587, išduotas 1930 02 15.

Šventoraitis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1868 10 04 Plokščių dv. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 04 18. 1931 m. gyv. Paežerėlių vls. Ilguvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7992, išduotas 1932 02 29.

Švereika

Karolis, Petro sūnus

Gimė 1896 1 26 Titonių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 01 18–1921 11 12. Puskarininkis. 1929 m. gyv. Pakruojo vls. Jovarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5627, išduotas 1930 09 30.

Švicinskas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1899 11 26 Kaune. Tarnavo 1919 07 18–1922 02 09. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 456, išduotas 1928 07 26.

Švikštys

Augustas, Jono sūnus

Gimė 1896 03 10 Švikščionių k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Kilęs iš Vidžių mst. Tarnavo 1919 08 03–1922 03 14. Eilinis. Gyv. Utenos aps. Alinaukos vns. 1929 m. tarnavo pasienio policijos Utenos baro II rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4355, išduotas 1929 12 21.

Švilpa

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1901 Romanavos k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 07 15–1921 10 26. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2213, išduotas 1929 04 17.

Švilponis

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1897 04 14 Ilgalaukių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Sav. nuo 1919 02 15. Tarnavo 1919 06 01–1921 10 26, partizanu buvo 1919 02 15–1919 06 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6766, išduotas 1931 04 30.

Švirinas

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1903 09 17 Kalnynų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1920 12 14–1922 01 20. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Udrijos vls. Tamuliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1707, išduotas 1929 02 19.

Švirinas

Karolis, Karolio sūnus

Gimė 1895 07 06 Vazniškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 08 20–1920 08 20. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Krokelaukio vls. Čiurlionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1862, išduotas 1929 03 23.

Švitra

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1896 01 17 Mižonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 08 25–1922 01 01. 1928 m. gyv. Šventžerio vls. Babrų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1239, išduotas 1929 10 31.

Švitris

Vincas, Justino sūnus

Gimė 1893 04 24 Bakainių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Kpt. Sav. nuo 1919 03 13. 1919 12 16 pakeltas karininko laipsniu. Nuo 1931 m. eskadrilės vadas. 1938 07 08 išėjo į atsargą. 1940 m. gyv. Čekiškės vls. Prienų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 413, išduotas 1928 06 09.

Švoba

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1898 04 09 Bariūnų k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 03 29–1920 11 09. 1929 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4334, išduotas 1929 12 21.

Švoba

Vacys, Adomo sūnus

Gimė 1903 03 04 Dovidų vns. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 21. 1931 m. gyv. Šėtos vls. Žeimelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5874, išduotas 1930 11 11.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt